logotyp

IV.B

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

Vážení zákonní zástupci, děvčata a kluci, sejdeme se v pondělí 12.4. ve škole. Všichni se na vás, děti, už těší. Společnými silami zvládneme pondělní příchod do školy. Paní učitelky vám všechno podrobně vysvětlí. Těšíme se na váš návrat do školních lavic.

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka


Angličtina 3. - 4. ročník - fotogalerie a videa - skupina L. ŠebkovéRozvrh pro 3. B pro školní rok 2020/2021

Třídní učitelka - Mgr. Bohumila Nováková
email: novakova@zs-zasmuky.cz
telefon: 606 694 146

Konzultační hodiny (po telefonické domluvě):

úterý -  10 : 30 - 11 : 10 hodin


Vstup do budovy12345Polední přestávka67
7:1507:35 08:2008:30 09:1509:25 10:1010:25 11:1011:20 12:0512:05-12:45 12:45-13:0013:00 13:4513:55 14:40
PondělíČj M AJ PČ Čj   
Úterý MČj Prv Vv  Čj   
StředaČj M TV Aj  Čj 
ČtvrtekČj Prv Čj HV    
PátekAj M Čj Prv TV  III. B

Aktuality

Vyučující jednotlivých předmětů: 

Čj, M, Prv, TV, Pč - Mgr. Bohumila Nováková

Aj   -   Mgr. Dana Zářecká (1/2) a Mgr. Lucie Šebková (1/2)

Vv -    
Mgr. Hana Škarková

Hv -    Lenka Krejčová
Nová pravidla

 • zapomenutí žákovské knížky ... 2 kázeňské body 
 • ztráta žákovské knížky   ...  důtka ředitelky školy

 

 


PJ – rod, číslo, pád 

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/rod_cislo_pad1.htm 

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/rod_cislo_pad3.htm

https://wordwall.net/resource/9618385/p%c3%a1dy-podstatn%c3%bdch-jmen

Opakování Čj:


https://wordwall.net/cs/resource/9541480/se%c5%99a%c4%8f-vyjmenovan%c3%a1-slova-po-l

https://wordwall.net/cs/resource/9332435/vyjmenovan%c3%a1-slova-po-m

vyjmenovaná slova

https://docs.google.com/presentation/d/1VmFZJR3mAcxXX7p7g4UkJndp8hKhg3GHCCMwdRbhLfE/edit?fbclid=IwAR3WNvYzR8bfFlMGdzTZRbiXjyJlYQPgphOPcST0dOj2CmMTUezdP3JEZms#slide=id.p

dělení:

https://learningapps.org/watch?v=pdi6kojot21&fbclid=IwAR0dy2hz4Mnlgu5zMHuOXAs5RwCcjY91t5VKvIAUVqlUfW_9PBBIFgdlsRw

zaokrouhlování na desítky:

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zaokrouhl1.htm


Český jazyk - opakování:

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/obec_vlas1.htm

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/3opakovani1.htm

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/rod_cislo_pad1.htm

procvičování pádů s kontrolou:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/pady-vlacek/prirazovani.html
 

zaokrouhlování na stovky:

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zaokrou1.htm

písemné sčítání dvojcigerných čísel:

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/pis_scit_trojc1.htm

přídavná jména:

https://wordwall.net/resource/11141507/p%c5%99%c3%addavn%c3%a1-jm%c3%a9na

https://wordwall.net/resource/11140894/p%c5%99%c3%addavn%c3%a1-jm%c3%a9na/p%c5%99%c3%addavn%c3%a1-jm%c3%a9na

slovní druhy: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena-puvodni/cviceniD1.htm 

Slovesa:

 https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_oscis1.htm

 https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_cas1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovesa/flinstounovi/cviceni.html

Slovesa:

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_cas1.htmhttps://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_cas1.htm

dělení se zbytkem:


https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/dele_zbytek1.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady1.htm

 


Slovesa:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovesa/flinstounovi/cviceni.html

přídavná jména:


https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pridav_jm1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena-puvodni/cviceniD1.htm

https://www.umimecesky.cz/cviceni-urcovani-pridavnych-jmen

Upozornění: Plavecká výuka žáků 3.B byla ukončena.
 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

  


 


 

 
 

 

    

 
 


  
 
 

 
NÁSTĚNKA

Od 1.7. do 31.8. Prázdniny
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy