logotyp

I.AVítejte na stránkách 2. A ve školním roce 2020/2021
tř. uč. Zuzana Literová

Pomůcmy pro školní rok 2021- 2022 ( 3. ročník )

sešit č. 520.....1 ks
         č. 523.....7 ks
         č. 524.....2 ks
         č. 5110...1 ks
notový sešit ...1 ks
čtvrtky A3.......20 ks
             A4.......30 ks

Na VV, Pč, TV stejné jako do 2. ročníku.


Škola v přírodě - fotoalbum (každý den aktualizováno)

Vážení rodiče.
V pondělí 12.4. si děti vyzvednu před školou (před hlavním vchodem, jak je akvárium) v 7.20. Poprosím o dochvilnost. V 7.20 odcházíme k testování, není možné čekat déle. Děkuji.

a) 2.A se vrací k prezenční výuce 12.4, výuka bude probíhat rotačně (bude se střídat prezenční výuka s distanční).
b) Prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu. Při hodinách TV budeme chodit ven na vycházky ( přiměřené oblečení dle počasí ).
c) K prezenční výuce mohou být vpuštěni pouze otestovaní žáci.
d) Testovat se bude testy Lepu (neinvazivní test, jde o výtěr z kraje nosu) vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud žák v tyto dny nepřijde, bude otestován v den příchodu a pak již ve stanovené dny
e)  Školní družina i jídelna budou v provozu s danými hygienickými pravidly.


DALŠÍ INFORMACE:
Do školy jde žák bez covidových příznaků.
Děti budou mít chirurgickou roušku (alespoň 2) nebo respirátor, k tomu igelitový sáček. Nesmí být látková rouška!
U vstupu do školy si děti vydezinfikují ruce. Do testovací místnosti jdou nepřezutí a nepřevlečení ( u testování bude přítomna třídní učitelka, paní ředitelka, popř. paní zástupkyně).
Po otestování s negativním výsledkem se děti převléknou a přezují v šatně a odejdeme do třídy.
Pokud chce být zákonný zástupce žáka přítomen testování, bude toto testování probíhat v 7.hodin v označené místnosti, aby netestovaný zákonný zástupce nepobýval mezi žáky.


Úkoly k vypracování

Pátek 7. 5.

Český jazyk
Uč. str. 93/1 + úkoly za textem - ústně.
Do Dú str. 93/1 - vyber neúplná slova a napiš je.
PS str. 16/2 a), b).

Matematika
Volný list str. 26/5 ( 4. a 5. sloupeček ) - opiš do M - š a vypočítej.
Volný list str. 26/6 ( 3. a 4. sloupeček ) - opiš do M - š a vypočítej.

Psaní
Písanka str. 28/číslice 4, 5, 6, 7.

V pátek na online hodinu budeme potřebovat M - volný list str. 40, 26.
Čj - volný list str. 70, 25.
D - 10:30.......Ch - 11:30.


Čtvrtek 6. 5.

Český jazyk
Uč. str. 94/1 + úkoly za textem - ústně.
Do Dú uč. str. 94/2 - doplnit mě, končit slovem ....zpaměti, věty netvořit.
PS str. 16/1.
Volný list str. 70/4, 5.

Matematika
PS str. 41/1, 2 - zápis, výpočet, odpověď, 41/sloupečky na pravém okraji.
Volný list str. 26/3, 4.
Volný list str. 39/čtvrtý sloupeček.

Psaní
Písanka str. 20/přepis básničky.

Ve čtvrtek nebude online hodina, proběhne mimořádně v pátek 7. 5.


Středa 5. 5.

Český jazyk
Uč. str. 92/1 + cvičení za textem - ústně.
Do Dú uč. str. 92/2 - doplnit a opsat, věty netvořit.
PS str. 14/1.

Matematika
PS str. 40/1, 2.
Volný list str. 39/třetí sloupeček.
Volný list str. 40/6.

Prvouka
Opakování hospodářských zvířat a domácích ptáků - zvířecí rodiny, užitek, krmení.

Psaní
Písanka str. 20 - další čtyři řádky, končit slovem Francie.

Ve středu na online hodinu budeme potřebovat uč. - Čj, PS - Čj, M-š, volný list str. 40.
D - 10:30,..... Ch - 11:30.


Úterý

Český jazyk
Uč. str. 91/1 + úkoly za textem - ústně.
Do Dú str. 91/2.
Volný list str.69/2,3.
Volný list str. 25/ druhé cvičení.

Matematika
PS str. 38/1, str. 39/2, 3.
Volný list str. 52/4, 5, 6, 7.
Volný list str. 39/ druhý sloupeček.

Psaní
Písanka str. 20/prvních pět řádků - končíme slovem Fanda.

V úterý na online hodinu budeme potřebovat volný list M - str. 26, 39, PS - Čj.
D - 10:30.......CH - 11:30 


Pondělí 3. 5.

Český jazyk
Uč. str. 90/1 + úkoly za textem - ústně.
Písemně do Dú uč. str. 90/2.
PS str. 14/2.
Volný list str. 69/1.

Matematika
PS str. 37/celá.
Volný list str. 39/první sloupeček

Prvouka
Uč. str. 54 - 55 - ústně.
PS str. 62/celá

Psaní
Písanka str. 19/ vymysli věty se slovy

V pondělí na online hodinu se v 10: 30 přihlásí děvčata, v 11:30 chlapci.
Budme potřebovat PS - M, M - š, volný list str. 52, 25.Vážení rodiče,
12. 4. začíná naše třída prezenční vyučování, podrobné informace budou na webových stránkách školy. Žáci se budou 2x týdně testovat ( neinvazivní metodou, výtěr z kraje nosu, každý sám , za přítomnosti pedag. pracovníků ). Prosím rodiče o důvěru a žádám , aby nevyžadovali svou přítomnost u testování a nezvyšovali tak pravděpodobnost rozšíření onemocnění.
Test nemusí podstoupit žáci, u kterých neuplynulo 90 dnů od prvního pozitivního výsledku. Toto potřeba doložit potvrzením od lékaře, hygieny nebo SMS zprávou, kde Vás informovali o pozitivním testu dítěte. Další možností je telefonicky mi nahlásit datum dítěte s datem pozitivity - nejpozději do pátku 9.4. do 9 hodin (volat můžete dnes do 22.00). Tyto údaje odešle paní ředitelka na hyg. stanici k ověření.
Volejte i v případě dalších dotazů.
Vážení rodiče,
s největší pravděpodobností distanční vyučování bude pokračovat i po 21. 3. Na schodišti hlavního vchodu školy budou od středy 17. 3. připravené další sešity pro domácí vyučování ( PS- Čj, Dú- Čj). Prosím, vyzveděte si.


Informace týkající žáků 2.A od 30. 11. 2020

Dojíždějící žáci mají možnost vstupu do budovy školy od 7:00 do 7:15

Vstup do školy pro nedojíždějící žáky:

první a druhé ročníky v 7:15-7:20 - prosím o dodržování tohoto času, aby se děti nepotkávaly s ostatními žáky

1.Výuka bude probíhat podle rozvrhu s minimálními změnami(Hv bude vyučována bez zpěvu a v rámci Tv budeme chodit na procházky - teplé oblečení ).

2.Konec vyučování dle rozvrhu, poté půjdou děti do družiny nebo domů. Je důležité, aby věděly, kam mají po skončení vyučování jít. Obědy jsou automaticky pro děti přihlášené.

Pomůcky, které děti dostanou ve školním roce 2020/2021 (NEKUPOVAT)


čtvrtky
barevné papíry
vodové  barvy + štětce
voskovky
tuš
modelovací hmota
tyčkové lepidlo

malý notýsek
notový sešit
všechny sešity potřebné na Český jazyk, Matematiku, Prvouku 


Pomůcky, které dětem zůstaly z 1. ročníku schovejte do 2. ročníku.

Rozvrh hodin

 07:35 - 08:2008:30 - 09:1509:25 - 10:1010:25 - 11:1011:20 - 12:05
PondělíČJ
 TV M PRVĆJ
Úterý ČJ HV M
 VV/VV ĆJ
StředaČJ M ĆJPRV
 
ČtvrtekM
ČJ/TVĆJ/TVĆJ
 
Pátek M ČJ PĆ ĆJ  

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

Vážení zákonní zástupci, děvčata a kluci, sejdeme se v pondělí 12.4. ve škole. Všichni se na vás, děti, už těší. Společnými silami zvládneme pondělní příchod do školy. Paní učitelky vám všechno podrobně vysvětlí. Těšíme se na váš návrat do školních lavic.

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

NÁSTĚNKA

Od 1.7. do 31.8. Prázdniny
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy