logotyp

II.A

Vítejte na stránkách naší třídy 2.A! 


Třídní učitelka: Petra Dandová

Kontakt: dandova@zs-zasmuky.cz
Konzultační hodiny:
 

V
ážení rodiče, milí žáci,
z organizačních důvodů budu v letošním školním roce ve škole pracovat na místě zástupkyně paní ředitelky. Setkávat se budeme dále. Ve třídě budu vyučovat Český jazyk. Těším se i na spolupráci s rodiči. 
Do nového školního roku přeji žákúm mnoho úspěchů a pracovní pohody a rodičům pevné nervy a hodně radosti z dětí. 
Zuzana Literová

V letošním školním roce u nás bude učit pracovní činnosti paní učitelka Jana Jarošová.

DŮLEŽITÉ
Příští týden budeme mít rýsování. Pořiďte dětem trojúhelník, pravítko 20 - 30cm, tužku číslo 2. Vše dejte dětem do plastové obálky s drukem. Budeme si nechávat ve škole.


Tento týden dostaly děti žákovské knížky. Vyplňte přes víkend první stránku. Můžete vyplnit podle vzoru níže. Osobní údaje vyplní každý za své dítě.

Kancelář: 321 796 236
Jídelna : 321 796 505 linka 21
Družina : 321 796 505 linka 25
Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová 321 796 236
Zástupce ředitele školy: Mgr. Zuzana Literová 321 796 236
Třídní učitelka: Petra Dandová 604 119 100


AKTUÁLNĚ
Sběr papíru je prodloužen do 30.9.2022.

Do konce září obalte dětem sešity, ŽK, úkolníček a zápisník,  pracovní sešity a učebnice.


Stejně jako v loňském roce v případě nemoci budou úkoly připravené v krabici s nápisem 2.A. u hlavního vchodu do školy.
Domácí úkoly si zapisujeme ve všech předmětech do ÚKOLNÍČKU. 

Třídní schůzky se konají 5.10. od 15:30 hod. , přijďte prosím všichni na stanovený čas.


Nový rozvrh hodin máte zapsaný v tabulce níže.

Dětem zítra rozvrh hodin nalepíme do záznamníčku. Děti mají za úkol zopakovat si sčítání a odčítání do deseti.
Posílejte po dětech peníze za pracovní sešity a pomůcky. Celková částka je 881Kč.
                    

V prvním týdnu budeme vybírat balení papírových kapesníků ( mohou být i kapesníky v krabičce), kuchyňských utěrek (2ks) a jedno balení vlhčených ubrousků.2. ročník - pomůcky:
Pracovní sešity                  423,-
Pap. zboží (včetně sešitů) 458,-
Celkem                               881,-
Peníze na pomůcky na další školní rok budeme vybírat v září.

Děti v 2. třídě budou mít učebnice zapůjčené školou. V případě poničení nebo ztráty budou muset koupit knížku novou. Žádáme o zvýšený dohled při používání učebnic.

Seznam pomůcek, které pořídí rodiče:
mazací tabulka v plastové obálce s drukem + fixy a hadřík
kufřík na výtvarné potřeby
temperové barvy
kelímek
igelit na stůl
zástěra
podložka na modelování
cvičební úbor (viz 1. ročník)


 

 

Video z utkání č. 1
Video z utkání č. 2
Fotoalbum z utkání
Čokoládovna (video č. 1)
Čokoládovna (video č. 2)


Výlet do svíčkárny - albumAngličtina hrou (seznamy dětí a termíny)


Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků dle doporučení MŠMT (Co by mělo dítě zvládat, než půjde do 1. třídy.)

Seznam pomůcek (platba po vyúčtování školy v přírodě) 
  
              
  Září
           

Učivo

Český jazyk

- opakování učiva z 1. ročníku
- rozdělování slov na slabiky
- vyhledávání 1,2,3 slabičných slov
- Věta - začátek a konec věty


MatematikaPrvoukaDůležité pokyny a informace pro rodiče: 
- úkoly značíme červeně, prosím o podpis domácích úkolů - při neslnění DÚ bude škrtnutý obrázek v žákovské knížce. 
- škrtání obrázku: zapomínání, nekázeň, nepozornost při čtení
- každý týden podepisovat žákovskou knížku

Rozvrh hodin

 07:35 - 08:2008:30 - 09:1509:25 - 10:1010:25 - 11:1011:20 - 12:05
PondělíČJ  MPrv CJ 
ÚterýČJ  M VvČJ 
Středa ČJČJ  Hv 
Čtvrtek MČJTv ČJPč 
Pátek M ČJ ČJ Tv Prv 

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

 

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

NÁSTĚNKA


Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy