logotyp

I.A

        Cartoon Owl Clip Art
Vážení rodiče, vítám Vás na stránkách třídy 1.A, kde se budete pravidelně dozvídat informace o aktuálních zprávách týkajících se naší třídy.

Třídní učitelka Ing. Mgr. Jana Jarošová

kontakt: jarosova@zs-zasmuky.cz

konzultační hodiny: středa 13.45-14.30 (po telefonické domluvě)

Informace pro rodiče

Angličtina hrou I. (důležité informace a pokyny, obsah lekcí, domácí úkoly)  desky na AJ
Video ukázka z lekce angličtiny Smějící se

Head and shoulders - další "cute" vide


TV - děti budou chodit na tělesnou výchovu na školní hřiště. Prosím, aby měly sportovní obuv (botasky).

13.6. Školní výlet do ZOO Chleby
22.6. Pasování na čtenáře
27.6. Den otevřených dveří
30.6. Vysvědčení


DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 5.6. - 9.6.2023
Rodiče dětí, které nejsou ve škole, sledují hlavně tematický plán (viz níže).

Pondělí 5.6.     domácí písemný úkol  matematika str.50/3 (označeno)
Pojďme si číst -  str.56
Já a můj svět- 
  Pracovní list Duben. Opakujeme roční období.

Matematika -   str.49,50. Učíme se zápisy slovních úloh.
Úterý 6.6.     domácí písemný úkol psaní str.57/2 (Napiš první 2 věty podle čísel)
Pojďme si číst - str.57. Skládání slov a vět. Procvičujeme přepisy a opisy vět a diktáty vět.
Matematika -  str.51. Práce s kartičkami - čísla 11-20, tvoření slovních úloh.
Středa 7.6.    domácí  úkol matematika domácí sešit (řešení rovnic)
Pojďme si číst - str. 58-59, skládání slov  a jednoduchých vět.
Matematika -  str.52-53, zápisy slovních úloh.

Čtvrtek 8.6.    domácí písemný úkol český jazyk  str.60/3 (Vypiš ze zebry 10 slov).
Pojďme si číst - str. 60. Nutné psaní diktátů. Skládání slov a vět.
Já a můj svět -  str.72-74 Letní proměny v přírodě

Pátek 9.6.     
Pojďme si číst  - str.61
Matematika -   str.54, procvičovat sšítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky.


Nutné číst i si vyprávět obsah daného textu, skládat i počítat o víkendu (každý den, zejména v neděli). Trénujeme diktát písmen, diktát vět, opis a přepis slov a vět.


Každý pátek podepište, prosím, malý notýsek a žákovskou knížku (modrý notýsek)!
 
 
      

ROZVRH HODIN 1.A

 

1.

2.

3.

4.

 

 

PO

 ČJ

MA

     PRV

      

      ČJ

 

7.35 – 11.10

ÚT

   

      ČJ

 

MA

     ČJ

 

      HV

 

 

 

ST

ČJ

MA

     ČJ

 

      TV

 

 

ČT

 

     ČJ

     PRV

     VV

      ČJ

 

 

TV

ČJ

     MA

      PČ

 

 

 

 


Týdenní plán

TÝDENNÍ  PLÁN     Týden 5.6. - 9.6.2023,
 
ČESKÝ JAZYK -  Nácvik čtení slov se slabikami fě,mě. Nácvik psaní písmen x,X a slov se slabikami fě,mě. Opisy a přepisy a diktáty vět.
              Pojďme si číst str.56-61, Cviky 4 str.15,16, Písanka 5 str.19-21


MATEMATIKA -.Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, slovní úlohy. Digitální tvary číslic.
                Matematika 3 str.50-54


PRVOUKA -Člověk ve společnosti: Opakování (pracovní list).
                   V létě: Okénko do letní přírody. Letní proměny v přírodě.
               Já a můj svět str.72-74, Pracovní list (Duben)
              
                 


 

Školní řád


Školní řád k prostudování naleznete zde.

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

 

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

NÁSTĚNKA

16.5. a 17.5. úterý a středa bude probíhat focení na škole

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy