logotyp

I.B


KONTAKT                                                                                  
                               
  Mgr. Hana Škarková                      
  Telefonní číslo: 721 170 526
  E-mail : skarkova@zs-zasmuky.cz                 
  Konzultační hodiny: středa -  od 13. 45 do 14. 30 hod.

Angličtina hrou (důležité informace a pokyny, obsah lekcí, domácí úkoly)  desky na AJ
Video ukázka z lekce angličtinySmějící se
 If you´re happy song - další ukázka
Head and shoulders - další "cute" video
 Usmívající se

  Vážení rodiče,
  pravidelně Vás budu informovat o akcích a učivu, které budeme
  během školního roku 2022- 2023
 probírat.

AKCE PRO ŽÁKY

V pondělí 6. 2. je ředitelské volno z technických důvodů.
Obědy jsou automaticky odhlášeny.

INFORMACE PRO RODIČE

Od 1. 2. 2023  se mění konzultační hodiny. Ke konzultaci
se můžete dostavit každou středu od 13. 45 do 14. 30 hodin.


UČIVO - od 7. 2. do 10. 2. 2023

ČESKÝ JAZYK - Nácvik čtení a psaní slov s dvojhláskou ou
                           Nácvik psaní písmen: O, A
                           (Veselá abeceda str. 62-64; Cviky 3 str. 20;
                             Písanka 3 str. 6-8)

MATEMATIKA - Sčítání a odčítání do 8, jednoduché slovní úlohy
                          (Matematika 2. díl str. 38-41)

PRVOUKA -        Na jaře: Okénko do jarní přírody
                                           Jaro je tady
                           
(Já a můj svět - str. 44-46)

                                                                
                     
                             
  
                     
                                        

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

 

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

NÁSTĚNKA

Ředitelské volno v pondělí 6.2. z technických důvodů

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 20. 2. - 26. 2. 2023

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy