Jméno:
Heslo:

Aktuality - co se děje ve škole

Aktuální informace – září 2018

Aktuální informace – září 2018

 

Schůzka rodičů prvňáčků

Schůzka rodičů prvňáčků s třídními učitelkami proběhne ve čtvrtek 30. 8. 2017 od 16 hodin v budově školy.

 

Začátek školního roku

Školní rok začne pro všechny žáky v pondělí 3. 9. 2017, kdy proběhne jedna úvodní hodina s třídními učiteli v době 7,35 - 8,20 hodin (možnost umístit děti do družiny po první vyučovací hodině-do 11,30 hodin po předchozí domluvě na tel. 777 260 159).

V úterý 4. 9. bude jen dopolední vyučování, první dvě vyučovací hodiny s třídními učiteli, dále podle rozvrhu (družina už bude mít běžnou otvírací dobu, od ranní až do odpolední), od středy 5. 9. probíhá výuka podle rozvrhu včetně odpoledních vyučování (družina-běžný provoz). Rozvrh a všechny potřebné informace dostanou žáci od svých třídních učitelů v úvodních hodinách.

 

Třídní schůzky rodičů

Třídní schůzky rodičů (společné-vždy pro celou třídu) proběhnou ve středu 19. 9., pro I. stupeň od 15,30 h a pro II. stupeň od 16 h.

 

 

V Zásmukách 28. 8. 2018 Ing.        Hana Kovářová, ředitelka školy

Rozmístění tříd

Přízemí:    1. B - Mgr. Škarková Hana
                9. A- Mgr. Zářecká Dana
                9. B- Mgr. Štěrbová Lenka

I. patro:     1. A- Ing. Mgr. Jarošová Jana
                 4. A- Mgr. Pellerová Zuzana
                 3. B- Ing. Veselá Věra
                 4. B- Krejčová Lenka
                 3. A- Mgr. Šebková Lucie
                 2. A- Literová Zuzana

II. patro:    6. A- Mgr. Součková Soňa
                 5. A- Mgr. Šafránková Milada
                 6. B- Mgr. Stárečková Jana
                 7. B- Mgr. Kašpar Jiří
                 7. A- Mgr. Verflová Andrea
                 8. A- Ing. Svoboda Radek

Sběr papíruSběr papíru od pondělí 1.10 do pondělí 8.10.2018


GDPR

Na základě nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), označované jako General Protection Regulation (dále jen „GDPR“), vstoupilo v platnost 25. května 2018.
GDPR představuje nový rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich osobními údaji.

 

Zákonný zástupce dítěte vyplňuje souhlas po dobu školního roku se zveřejněním fotografií svého dítěte během akcí ZŠ Zásmuky na webových stránkách školy, pokud nebude podobizna dítěte spojena s jeho jménem.
Zákonný zástupce dítěte vyplňuje souhlas při reprezentování ZŠ Zásmuky.

Zákonní zástupci budou požádáni o vydání souhlasu vždy, kdy budou osobní údaje žáka předávány dalším subjektům ( organizátor soutěží, ubytovatelé).

Podrobnější informace - informační povinnost

Pohádkový les zpátky časem

https://www.zonerama.com/ZakladniskolaZasmuky/Album/4427283V pátek 22. 6. 2018 uspořádali osmáci pro žáky z ostatních tříd tradiční akci „pohádkový les“. Letos to byla Cesta zpátky časem bez pohádkových postav, zato s dvanácti zastaveními ve vybraných historických etapách. A bavili se všichni, jak autoři jednotlivých stanovišť, tak ostatní při plnění úkolů a sestavování hodin pro závěrečnou sladkou odměnu.

Závod Cadet Grand Prix Kolín 2018

Dne 30.5.2018 se žáci z kroužku Cadetcar teams – sestavení závodní motokáry účastnili svého prvního závodu Cadet Grand Prix Kolín 2018.

Na závodech mezi sebou soupeřilo 9 Základních škol z Kolínska, Kutnohorska, Českobrodska.

Jednalo se o jízdu zručnosti mezi kužely na hřišti v Křečhoři a sjezd z kopce mezi Křečhoří s Štítary. Po těžké jízdě zručnosti, kde to byl větší boj a čas nevypadal moc slibně, že se dostaneme na stupně vítězů. Výborně se dařilo ve sjezdu z kopce. Náš tým zajel nejlepší čas ze všech škol.

Na celkovém pořadí se nakonec náš tým, Zásmučtí svišti umístili na krásném 3. místě.

Velká gratulace všem účastníkům týmu + všem co náš kroužek podporují


Fotky doplníme.                                                                                                                          Mgr. Jiří Kašpar

Modelumpus

V úterý 10. 4. se žáci  9. tříd a 8. A, zúčastnili prezentace a vyhlášení výsledků soutěže Modelumpus na SOŠ stavební v Kolíně. V letošním školním roce se konal 2. ročník této soutěže. Přihlášená družstva stavěla podle svých představ z přírodních materiálů, hlavně z lepenky, modely středověké pevnosti. Své výtvory doplnila krátkým textem o stavbě.
Naši žáci projevili v hodinách PČ a některých dalších předmětů dostatek tvůrčího myšlení a kreativity. Do Kolína odjížděli se smíšenými pocity, neboť se 1. ročníku nezúčastnili, a proto nevěděli, co mají čekat. Výsledky však dopadly výborně. Z celkového počtu 27 modelů obsadila naše družstva 3. , 4. , 6.  a  9. místo.
Fotogalerie školy

3.ročník soutěže Zpívá celá škola

Ve čtvrtek 10. a v pátek 11. května proběhl na naší škole  již 3.ročník soutěže Zpívá celá škola.

Každá třída 2. stupně si vybrala 3 písně, které za klavírního doprovodu p. učitele Červeného zazpívala.

Porota posuzovala celkový dojem z interpretace dané písně, kvalitu a také zapojení jednotlivých žáků do zpěvu. Všech 7 tříd přistoupilo k soutěži svědomitě a každá si připravila ještě něco navíc , tzv.bonus. Žáci zpívali s velkou chutí, a tak měla porota rozhodování velmi těžké.

Nakonec těsně zvítězila  třída 9.A  před 7.A. Třetí místo obsadila třída 9.B.

Zvláštní cenu poroty za ztvárnění jedné z písní získala 6.B.

TŘEŤÁCI V MATEŘSKÉ ŠKOLE

V pátek 26. ledna žáci 3.B navštívili MŠ. Byli rozděleni do třech skupin, tedy každé třídy MŠ, kde měli připravené povídání o tom, jak se začali učit číst. Přečetli dětem veršovanou pohádku, dávali otázky z přečteného textu, hádanku na pohádkovou postavu, přečetli dětem část pohádky vyprávěné, ukázali čtenářské deníky, které mají zavedené již z druhé třídy. Na závěr společně kreslili obrázky k přečtené pohádce. Setkání bylo velmi milé a příjemné, neboť mnozí zde měli i své mladší sourozence.

EJHLE ČLOVĚK

17. 2. proběhla v zásmuckém klášteře vernisáž výtvarných prací, tentokrát na téma Ejhle člověk. Vedle prací z MŠ, dalších ZŠ, ZUŠ a prací středoškolských a vysokoškolských studentů jste mohli tradičně zhlédnout i práce našich žáků.

Velký dík patří nejen jejich autorům, ale také dalším zúčastněným - děvčatům z 9.B za prezentaci problémů globalizace, za hudební vystoupení 7.A a všem ochotným pomocníkům z řad žáků i učitelů.

Kliknutím na fotky níže se otevře fotogalerie.

https://www.zonerama.com/ZakladniskolaZasmuky/Album/4162954https://www.zonerama.com/ZakladniskolaZasmuky/Album/4162954https://www.zonerama.com/ZakladniskolaZasmuky/Album/4162954

Recitační soutěž

V únoru 2018 na naší škole probíhala recitační soutěž. Do soutěže se zapojili všichni žáci 3.,4. a 5.ročníků. Nejprve ve všech třídách probíhala třídní kola recitační soutěže, v nichž třídní učitelé vybrali nejlepší  recitátory do celoškolního klání. Celoškolní kolo soutěže probíhalo ve dvou věkových kategoriích. V pondělí 19. 2. recitovali žáci 3. a 4. ročníků, v pátek 23. 2. žáci 5. ročníků.

Všichni soutěžící recitovali velmi pěkně a pro porotu, složenou z učitelů českého jazyka, bylo rozhodování opravdu tvrdým oříškem.                           

 V mladší kategorii se umístili tito žáci:

   1. místo  Jakub Tovara

   2. místo Lucie Boulová

   3. místo Adriana Dusilová

Ve starší kategorii se umístili:

   1. místo Tereza Mrázová

   2. místo Filip Gaboš

   3. místo Hana Čiháková

Vítězní recitátoři obdrželi diplomy a hodnotné ceny.

Lyžařský kurz - Pod Štěpánkou

Lyžařský kurz - Pod Štěpánkou
   Lyžařského kurzu, který začal v neděli 4.3. a skončil 9.3. v pátek, se účastnili přihlášení žáci druhého stupně. Byli jsme ubytováni v chatě Pod Štěpánkou v Kořenově. Pokoje chaty byly téměř dokonalé, ani palandy nevrzaly a místa byl dostatek. Jídlo chutnalo celkem skvěle až na zanedbatelné výjimky. Jen jsem moc nezáviděl učitelkám, které byly tři na třicet dětí. Ale my jsme se snažili být hodní, aby si to užily stejně jako my.
   Sjezdovka byla hned 400m za chatou po pěšince do strmějšího kopečku. V přezkáčích se jde špatně, takže když jsme tuto cestu poprvé absolvovali, někdo to vtipně nazval „pochod smrti“. Sjezdovka byla pro zkušené lyžaře krátká, ale pro ty, co se na lyžích učili, byla tak akorát. Vlekaři na nás byli moc hodní a byla s nimi legrace. Lyžování společně s večerními aktivitami jsme si moc užili a těšíme se na další školní zájezd.
 
Radek Pazdera VIII. B


Fotogalerie ZDE

Velikonoční vaření

Velikonoční vaření

      V rámci pracovního vyučování jsme se rozhodly, že v úterý před Velikonocemi uvaříme „velikonoční menu“. Po příchodu do cvičné kuchyňky jsme daly vařit vodu se slupkami z cibule. „Oblékly“ jsme vajíčka do punčoch, fáčů s trávou a vložily do vroucí vody. Dále jsme začaly připravovat těsto na beránky, to jsme vlily do forem a daly péct. Nakonec jsme se vrhly na vaječné řízky. Každá z nás rozkvedlala 2 vajíčka, přidaly jsme sůl, mléko, strouhanku a poté osmažily. Když jsme si pochutnaly na vaječných řízcích, tak jsme s nedočkavostí čekaly, jaká budou vajíčka. Sundaly jsme z nich punčochy a viděly, jak se nám povedly. Nakonec jsme vyndaly beránky, vyfotily se s nimi a šly do školy. Beránky jsme následně snědly společně s chlapci z naší třídy. Výsledek naší práce je vidět na fotkách ZDE.

Dívky z VII. B

Poděkování za dar firmě CHOCOLAND a.s.

19.04. 2018
Základní škola Zásmuky děkuje firmě CHOCOLAND a.s. za poskytnutí daru pro žáky na turistický kurz a školu v přírodě.

Sběr papíru

Sběr papíru od pondělí 1.10. do pondělí 8.10.2018

Kroužky v předvánočním týdnu

14.12. 2017
V týdnu od 18. 12. 2017 nebude probíhat činnost zájmových kroužků (pokud se vedoucí kroužku s dětmi nedohodne jinak). Nekonají se též pedagogické intervence, předmět speciálně-pedagogické péče a korektivní nácviky. Činnost všech těchto aktivit bude obnovena v týdnu od 8. 1. 2017.
Doučování pí. uč. Štěrbové a Pellerové a Čtenářský klub pí. uč. Zářecké proběhne  v předvánočním i povánočním týdnu.
Hana Kovářová, ředitelka školy

Čtenářský klub navštívil Kolínský deník


Žáci Čtenářského klubu z osmých tříd navštívili redakci Kolínského deníku, kde jim šéfredaktor Luboš Hájek představil výrobu regionálního tisku a diskutovali nad texty z novin. Také si zkusili vlastní článek z exkurze napsat a zeditovat. Výsledek jejich práce publikované na webu Kolínského deníku si můžete prohlédnout ZDE

ADVENTNÍ KONCERT NAŠEHO PĚVECKÉHO SBORU

V pátek 15. 12. uspořádal pěvecký sbor naší školy Pampelišky pod vedením pana učitele Květoslava Červeného Adventní koncert v zásmuckém kostele Nanebevzetí Panny Marie. Do posledního místečka zaplněný kostel vyslechl v podání sboru vánoční písně a koledy a také jednu novou píseň, jejíž autorem je pan učitel Červený. Ta zde měla svou premiéru. Děti zpívaly nádherně a s velkou chutí, dospělí se přidávali, a tak jsme všichni společně prožili krásné sváteční chvíle. Moc děkujeme všem vystupujícím i návštěvníkům za kouzelnou sváteční atmosféru a také za otevřená srdce, protože jsme na konto Stonožky mohli poslat krásných 5 227 Kč.   

PAMPELIŠKY ZAZPÍVALY SENIORŮM

V pátek 8. prosince pěvecký sbor Pampelišky pod vedením pana učitele Květoslava Červeného zpříjemnil svým vystoupením  adventní čas seniorům v Mlékovicích (z  Domova se zvláštním režimem). Zazněly tradiční vánoční písně a koledy. Děti byly rády, že vnesly do domova kousek radosti a klidu.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

Prohlédněte si fotografie z vystoupení pěveckého sboru Pampelišky u příležitosti rozsvícení vánočního stromečku na Komenského náměstí v Zásmukách, které proběhlo v neděli 3. 12. Za jejich poskytnutí děkujeme paní Pechmanové.

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE VE SBĚRU PAPÍRU

Prohlédněte si vítěze podzimního sběru papíru.

KONCERT PĚVECKÉHO SBORU

Srdečně vás zveme na vánoční koncert v zásmuckém kostele, který se koná v pátek 15. 12. od 17.00 hodin. Bližší informace naleznete v pozvánce níže.

ŠKOLNÍ SEDMIBOJ

V rámci rozvoje fyzických schopností u dětí jsem vyhlásila 1. ročník zimní soutěže všestrannosti o nejlepšího „Sedmibojaře“ a „Sedmibojařku“ školy v kategoriích:
  • 5. ročníky
  • 6. – 7. ročníky
  • 8. – 9. Ročníky.
Musím konstatovat, že žáci se do soutěže zapojili s maximálním úsilím, výsledky si vzájemně porovnávají a snaží se o jejich vylepšení. Vypadá to, že soutěž žáky zaujala, a proto se bude připravovat i letní varianta sedmiboje. V galerii se můžete podívat na fotky ze soutěže.
 
Ing. Hana Kovářová
    ředitelka školy

TŘÍBAREVNÝ DEN

25. října proběhl na naší škole tříbarevný den. Děti i učitelé oslavili blížící se státní svátek Den vzniku samostatného Československa v tříbarevném oblečení - trikoloře. Proběhla soutěž mezi třídami. Na prvním stupni zvítězila třída V.B, druhé místo obsadila IV.A a na třetím skončila třída I.B. Druhý stupeň bodoval takto: zvítězila IX.B, druhé místo vybojovala VI.A a bronzovou příčku obsadila VI.B. Na fotografiích můžete vidět, jak krásně barevné byly vítězné třídy.

ÚČAST NA AKCI "NOC VĚDCŮ"

V pátek 6. 10. se oslovení žáci II. stupně měli možnost zúčastnit akce "Noc vědců" ve Slaném. Fotografie si prohlédněte níže.

ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE MLADÝ CHEMIK 2017/2018

Na konci září proběhlo na naší škole již tradičně školní kolo soutěže Hledáme nejlepšího chemika, kterého se zúčastnili žáci 9. ročníku. Soutěž si klade za cíl zpopularizovat chemii jako vědu mezi žáky základních škol. Nejlépe se tentokrát umístili žáci Jindřich Mikšovský a Václav Hron ze třídy IX.A. Oba chlapci postupují do krajského kola, které se uskuteční 12. prosince v prostorách SPŠCH v Pardubicích. Budeme jim držet pěsti.
Mgr. Andrea Verflová, vyučující chemie

ADAPTAČNÍ KURZ PRO PRVŇÁČKY

V pondělí 11. 9. se třídy 1.A a 1.B zúčastnily adaptačního kurzu, který probíhal v tělocvičně naší školy. Žáci si vyzkoušeli množství seznamovacích her a hudebně-pohybových aktivit se zaměřením na vztahy v kolektivu. Adaptační kurz připravili členové DDM Kolín. Dětem se akce velmi líbila.

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Prohlédněte si fotografie z vítání prvňáčků s účastí paní ředitelky a pana starosty.
Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy