logotyp

O naší škole

PROČ SI VYBRAT NAŠI ŠKOLU?

PROČ SI VYBRAT NAŠI ŠKOLU?
Základní škola Zásmuky je plně organizovaná škola s 1. až 9. ročníkem a je umístěna v historické dvoupodlažní budově na náměstí. Školní družina se nachází částečně v samostatné budově v areálu mateřské školy a také v prostorách školy. Nejvyšší kapacita žáků ve škole je stanovena na 480, ve ŠD na 65, ve ŠK na 95 a ve školní jídelně na 400 strávníků. Z celkového počtu žáků je 50% z obvodu MÚ Zásmuky a zbývající procenta tvoří žáci dojíždějící z okolních obcí pod správou OÚ (Toušice, Dolní a Horní Chvatliny, Malotice, Ždánice, Církvice, Skvrňov, Drahobudice, Bečváry a Kořenice). Svoz žáků je zajištěn autobusovou dopravou. Toto je zohledněno při stanovení začátku a konce vyučování ve škole. Žáci školy jsou zařazeni do tříd 1. a 2 stupně, 3 oddělení školní družiny a mnoha zájmových útvarů školního klubu. V rámci výuky jsou integrováni žáci s poruchami učení a tělesným postižením, pro které je v budově školy postaven výtah a zajištěn bezbariérový přístup do místností.
Prostředí pro výuku splňuje hygienické požadavky, které jsou kladeny na provoz školy. Vyučování probíhá v 18 učebnách, z nichž některé jsou upraveny jako odborné (hudební výchova, fyzika a chemie, přírodopis, 2 učebny se 40 počítači připojenými k internetu, cizí jazyky, cvičná kuchyň a dílna pro žáky). Učebny jsou průběžně vybavovány moderní technikou a novým nábytkem. Tělesná výchova je vyučována ve školní tělocvičně, na školním hřišti a travnatém dvoře. Příležitostně jsou využívána zařízení TJ Sokol Zásmuky. Pracovní vyučování je vyučováno v dílně pro žáky s 22 pracovními místy, cvičné kuchyni a na zahradě se skleníkem, skalkou a jezírkem. Při práci žáků v zájmových útvarech  jsou využívány odborné pracovny, sbírky kabinetů, voliéra s exotickými ptáky, terárium a akvárium. Žáci školy se účastní soutěží dle svých zájmů a schopností.
K odpočinku mohou žáci využívat travnatý školní dvůr, vybavený stoly pro stolní tenis, doskočištěm a koši na basketbal. Další možnost sportovního vyžití mají žáci na volně přístupném školním hřišti. Ve škole mají žáci zajištěn pitný režim v možnosti koupi pití z automatu nebo objednávkou mléčných nápojů. Žáci ZŠ Zásmuky jsou aktivně vedeni ke třídění odpadu; v každé učebně se nacházejí koše na plasty, papír a směsný odpad. Nádoby na nápojové kartony jsou pak k dispozici na chodbách školy.
Organizačně je provedeno rozdělení na 4 pracoviště: ZŠ, ŠD, ŠJ a DČ (doplňková činnost). V rámci doplňkové činnosti vaříme obědy pro veřejnost a pronajímáme půdní prostory pro telekomunikační činnost. Příležitostně dochází rovněž k pronájmu třídy pro výuku žáků autoškoly. Získané finanční prostředky využíváme na modernizaci školy. Od roku 2004 má škola plynové vytápění, na jehož výstavbu přispěl Státní fond životního prostředí ČR a Středočeská plynárenská a.s. Na jaře toku 2007 byla dokončena stavba přístřešku ke štítové zdi školní budovy, který slouží jako sklad popelnic a úklidové techniky. Na školní zahradě byla dokončena stavba nového školního skleníku. Ve třídách je k dispozici připojení k internetu a v 8 třídách jsou interaktivní tabule. Všichni vyučující jsou vybaveni přenostnými počítači. Pro zkvalitnění prostředí pro výuku Tv je naplánována výstavba nové sportovní haly v areálu školy. Projekt, který je již vypracován, není možné v současné době realizovat z důvodu nedostatku finančních prostředků.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Základní škola Zásmuky, okres Kolín
Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová
Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)
E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz 
Url: 
www.zs-zasmuky.cz

IČO: 48 66 59 16

DALŠÍ DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Telefonní ústředna

321 796 505

Učitelé I. stupně (ředitelna)

321 796 505 - linka 24

Učitelé II. stupně (sborovna)

321 796 505 - linka 22

Vychovatelky školní družiny

321 796 505 - linka 25

Školník a uklizečky

321 796 505 - linka 23

Školní kuchyň a jídelna

321 796 505 - linka 21

Administrativní oddělení

321 796 505 - linka 26

 

NÁSTĚNKA

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy