Jméno:
Heslo:

Aktuality - co se děje ve škole

Otevření nové venkovní učebny

Otevření nové venkovní učebny

V úterý 16. 10. 2018 odpoledne byla na školní zahradě slavnostně otevřena nová venkovní učebna, která bude sloužit výuce v přírodním prostředí.

Jde o projekt, který bylo možno realizovat díky finančnímu daru společnosti DELMART s.r.o.

Kromě pěkných dřevěných lavic, stolů a tabule vznikly na školním pozemku další prvky, které pomohou vytvářet u dětí/žáků kladný a odpovědný vztak k přírodě: rozšířené jezírko s vodními rostlinami a živočichy, vyvýšený bylinkový záhon, který využijí i paní kuchařky a dokonce hmyzí hotel s různými výplněmi vhodnými pro osídlení mnoha druhy hmyzu, které pak žáci budou moci pozorovat a případně jim životní prostředí i upravovat.
Součástí slavnostního otevření venkovní učebny byla i první vyučovací hodina Přírodopisu pro žáky IX.A, kterou vedl pan učitel Svoboda.

Za realizaci projektu s využitím finančního daru společnosti DELMART s.r.o. děkujeme Mgr. Evě Šebkové a Ing. Milanu Petrovi.

Zájezd do Velké Británie

Vážení rodiče,

v letošním školním roce Vašim dětem z 2. stupně nabízíme jet na studijně vzdělávací zájezd do Velké Británie. Plánovaný termín je duben 2019. Místo pobytu: Brighton, délka pobytu 7 dní. Veškeré bližší informace Vám budou sděleny osobně na schůzce v 16:30 dne 24. 10. 2018 v budově ZŠ Zásmuky.

Aktuální informace – září 2018

Aktuální informace – září 2018

 

Schůzka rodičů prvňáčků

Schůzka rodičů prvňáčků s třídními učitelkami proběhne ve čtvrtek 30. 8. 2017 od 16 hodin v budově školy.

 

Začátek školního roku

Školní rok začne pro všechny žáky v pondělí 3. 9. 2017, kdy proběhne jedna úvodní hodina s třídními učiteli v době 7,35 - 8,20 hodin (možnost umístit děti do družiny po první vyučovací hodině-do 11,30 hodin po předchozí domluvě na tel. 777 260 159).

V úterý 4. 9. bude jen dopolední vyučování, první dvě vyučovací hodiny s třídními učiteli, dále podle rozvrhu (družina už bude mít běžnou otvírací dobu, od ranní až do odpolední), od středy 5. 9. probíhá výuka podle rozvrhu včetně odpoledních vyučování (družina-běžný provoz). Rozvrh a všechny potřebné informace dostanou žáci od svých třídních učitelů v úvodních hodinách.

 

Třídní schůzky rodičů

Třídní schůzky rodičů (společné-vždy pro celou třídu) proběhnou ve středu 19. 9., pro I. stupeň od 15,30 h a pro II. stupeň od 16 h.

 

 

V Zásmukách 28. 8. 2018 Ing.        Hana Kovářová, ředitelka školy

GDPR

Na základě nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), označované jako General Protection Regulation (dále jen „GDPR“), vstoupilo v platnost 25. května 2018.
GDPR představuje nový rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich osobními údaji.

 

Zákonný zástupce dítěte vyplňuje souhlas po dobu školního roku se zveřejněním fotografií svého dítěte během akcí ZŠ Zásmuky na webových stránkách školy, pokud nebude podobizna dítěte spojena s jeho jménem.
Zákonný zástupce dítěte vyplňuje souhlas při reprezentování ZŠ Zásmuky.

Zákonní zástupci budou požádáni o vydání souhlasu vždy, kdy budou osobní údaje žáka předávány dalším subjektům ( organizátor soutěží, ubytovatelé).

Podrobnější informace - informační povinnost

Rozmístění tříd

Přízemí:    1. B - Mgr. Škarková Hana
                9. A- Mgr. Zářecká Dana
                9. B- Mgr. Štěrbová Lenka

I. patro:     1. A- Ing. Mgr. Jarošová Jana
                 4. A- Mgr. Pellerová Zuzana
                 3. B- Ing. Veselá Věra
                 4. B- Krejčová Lenka
                 3. A- Mgr. Šebková Lucie
                 2. A- Literová Zuzana

II. patro:    6. A- Mgr. Součková Soňa
                 5. A- Mgr. Šafránková Milada
                 6. B- Mgr. Stárečková Jana
                 7. B- Mgr. Kašpar Jiří
                 7. A- Mgr. Verflová Andrea
                 8. A- Ing. Svoboda Radek
Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy