Jméno:
Heslo:

Pro rodiče budoucích prvňáčků

ROZŘAZENÍ ŽÁKŮ PRVNÍCH TŘÍD

I.A,BI.A,B

Kamarád ve stejné třídě?

Škola bude ve školním roce 2017/2018 otvírat dvě menší první třídy. Třídními učitelkami budou paní učitelky Zuzana Literová a Lucie Šebková. Pokud si přejete zařazení Vašich dětí do stejné třídy s jiným dítětem, předejte prosím tuto informaci, podepsanou rodiči obou dětí, do ředitelny školy do 21. 6. 2017.
Hana Kovářová

ŽÁCI PŘIJATÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

ŽÁCI PŘIJATÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKUŽÁCI PŘIJATÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU

Škola nanečisto

Škola nanečisto je určena budoucím prvňáčkům. Proběhne ve třech termínech (středa 26. 4., středa 3. 5. a úterý 9. 5. 2017) vždy od 13,30 do 14,30 hodin. Budoucí školáci budou mít možnost poznat prostředí školy, vyzkouší si některé „školní“ aktivity, poznají paní učitelky. Vše bude vedeno hravou a zábavnou formou.
Hana Kovářová, ředitelka

Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Třídní schůzka budoucích 1. ročníků se uskuteční ve středu 21. 6. 2017 v 16 hodin v budově školy. Na třídní schůzce rodiče obdrží přehled pomůcek pro 1. třídu a další potřebné informace.
Před výše uvedenou třídní schůzkou, tedy 21. 6. 2017 od 15,15 hod. můžete navštívit koncert pěveckého sboru Pampelišky pod vedením p. uč. Červeného. Koncert proběhne v tělocvičně školy. Pěvecký sbor průběžně přijímá nové členy, tedy i Vaše děti se výhledově jeho činnosti mohou zúčastnit.
Hana Kovářová

Nestihli jste zápis?

23.04. 2017
Pokud jste z jakéhokoli důvodu nestihli zápis do prvních tříd, máte možnost se domluvit na mimořádném termínu zápisu, buď při osobní návštěvě školy nebo telefonicky na čísle 321796236 (případně e-mailem: reditelstvi@zs-zasmuky.cz). Zápis by se měl uskutečnit do konce dubna.
Hana Kovářová, ředitelka

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Níže se můžete dočíst nejaktuálnější informace k zápisu do prvního ročníku 2017/2018, který se koná v pátek 21. dubna 2017 od 13.00 do 17.00 v budově naší školy.
Formuláře, které budete potřebovat, najdete zde. Jedná se o žádost o přijetí,  žádost o odklad a dotazník pro rodiče prvňáčků.

PROČ SI VYBRAT NAŠI ŠKOLU?

Jak probíhá zápis?

Jak probíhá zápis?

Rozhovor s dospělými i dětmi probíhá vždy v přátelském ovzduší. Zápis by pro dítě i rodiče neměl být zkouškou, ale příjemným zážitkem s možností předvést, co už dítě umí. Pokud dítěti něco nepůjde, něco poplete nebo se stydí, není důvod se znepokojovat, paní učitelky jsou odbornice, které dokáží takovou situaci zvládnout.

Co budou paní učitelky od dítěte chtít?

  • zda umí pozdravit a představit se

  • básničku, písničku (úroveň řeči, výslovnost, problematické hlásky ř, l, r, s …)

  • povídání podle obrázků (slovní zásoba, zda mluví v celých větách, zda se soustředí, udrží pozornost, má chuť pracovat, zná pojmy malý-velký, první-prostřední-poslední, zná barvy …)

  • kresba, popř. dokreslování obrázku, uvolňovací cviky (jak dítě drží tužku, v které ruce, tlak na podložku …)

  • matematické dovednosti (na kostkách určit počet teček, pojmy více-méně-stejně, číselná řada 1-5, základní geometrické tvary …) 

Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd pro školní rok 2017/2018

1. Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském spádovém obvodu a děti, kterým bylo vloni ředitelkou Základní školy Zásmuky, okres Kolín vydáno rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.
2. Děti z jiných školských obvodů, pokud to umožňují kapacitní možnosti školy.
  Pokud nebude možno rozhodnout dle jednotlivých kritérií, bude rozhodnuto losem.

Předpokládáme otevření dvou prvních tříd s maximální celkovou kapacitou 60 žáků.

Ing. Hana Kovářová, ředitelka školy

Desatero pro rodiče

Desatero pro rodiče.docx

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2017/2018

Zápis žáků do prvních tříd pro školní rok 2017/2018 proběhne
v pátek 21. dubna 2017 od 13 do 17 hodin
v učebnách prvního stupně.
K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi narozenými v období 1. 9. 2010 - 31. 8. 2011 a dětmi, kterým bylo vloni vydáno rozhodnutí o odkladu (mohou se dostavit i zákonní zástupci s dětmi, které dosáhnou 6. roku věku až v průběhu školního roku 2017/2018, jsou přiměřeně tělesně a duševně vyspělé a mají doporučení školského poradenského zařízení, případně i odborného lékaře).

Zákonní zástupci s sebou přinesou
-svůj doklad totožnosti
- rodný list dítěte

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, přijďte k zápisu také. K žádosti o odklad musíte doložit dvě přílohy - doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud odklad zvažujete, objednejte se včas na vyšetření.
Kontakty pro vyšetření (odklad povinné školní docházky):
PPP Středočeského kraje-pracoviště Kolín: tel.: 321 722 116 (Jaselská 826, Kolín)
PPP Středočeského kraje-pracoviště Kutná Hora: tel.: 327 311 362 (Jakubská 83, Kutná Hora).

V případě, že Vám termín zápisu z vážných důvodů nevyhovuje, kontaktujte ředitelství (321 796 236), domluvíme náhradní termín.

Ing. Hana Kovářová, ředitelka školy
 
Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy