Jméno:
Heslo:

Informace pro rodiče

Pobyt žáků ve škole před vyučováním

30.11. 2017


Vzhledem ke zhoršenému počasí budou mít žáci naší školy od pondělí 4.12. možnost přístupu do školy od 6:50 hodin. Žáci se mohou pohybovat v přízemí budovy v prostoru u botníků. Vzhledem k bezpečnosti mají žáci v této zákaz době chození do patra, toalety mohou využít v přízemí. Nad žáky bude zajištěn dohled. Toto opatření potrvá do 30.3. 2018

Hana Kovářová, ředitelka školy
 

Sponzorské dary ve školním roce 2017/2018

Děkujeme rodičům za poskytnuté finanční dary škole :

Hrdinová Renata
Fendrych Jiří
Čekal Jiří
Csurilla Robert
Charouzková Petra
Mrázová Helena
MUDr. Bohaboj Pavel
Žižková Dagmar
Dajčová Marcela
Kubíčková Jana
Kocourkovi Milan a Petra
manželé Knížákovi
Živnůstka Jan
Michálková Markéta
Boulová Martina


Ředitelské volno pro žáky

30.08. 2017
V pátek 29. 9. 2017 mají žáci ředitelské volno z důvodu školení pedagogického sboru (Šablony pro ZŠ).
Družina má běžnou otvírací dobu, prosíme ale rodiče předem o informaci, kteří žáci v tento den do družiny přijdou.
Hana Kovářová

Třídní schůzky rodičů

30.08. 2017
Třídní schůzky rodičů (společné-vždy pro celou třídu) proběhnou ve středu 20. 9., pro I.stupeň od 15,30 h a pro II.stupeň od 16 h. V tento den bude i možnost získat informace, přihlásit se a zúčastnit se rozřazení pro výuku Aj Cambridge English, která už má na naší škole tradici.

Sběr papíru

30.08. 2017

V týdnu 18. - 25. 9. bude na naší škole probíhat sběr papíru, který je současně i soutěží. Balíky papíru se budou předávat do průjezdu směrem na zahradu (většinou bude přítomen pan školník), každý sběrač přinese třídnímu učiteli rodiči podepsaný lístek s uvedenou hmotností odevzdaného papíru. Děkujeme za spolupráci i za vedení dětí k třídění odpadu.
Hana Kovářová

Organizace začátku školního roku 2017/2018

28.08. 2017
Školní rok začne pro všechny žáky v pondělí 4. 9. 2017, kdy proběhne jedna úvodní hodina s třídními učiteli v době 7,35 - 8,20 hodin (možnost umístit děti do družiny po první vyučovací hodině-do 11,30 hodin po předchozí domluvě na tel. 777 260 159). V úterý 5. 9. bude jen dopolední vyučování, první dvě vyučovací hodiny s třídními učiteli, dále podle rozvrhu (družina už bude mít běžnou otvírací dobu, od ranní až do odpolední), od středy 6. 9. probíhá výuka podle rozvrhu včetně odpoledních vyučování (družina-běžný provoz). Rozvrh a všechny potřebné informace dostanou žáci od svých třídních učitelů v úvodních hodinách.
Hana Kovářová

SEZNAM ŠKOLNÍCH POTŘEB K POŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

ŠKOLNÍ POTŘEBY 4. - 9. ROČNÍKŠKOLNÍ POTŘEBY 4. - 9. ROČNÍK

KURZY ANGLIČTINY CAMBRIDGE

PRŮBĚH KURZŮPRŮBĚH KURZŮ

Koncert pěveckého sboru Pampelišky

21.06. 2017
Kdo přišel na předprázdninový koncert pěveckého sboru Pampelišky, neudělal chybu. Pod vedením pana učitele Červeného jsme si poslechli písně veselé i romantické, holky a kluci zpívali nádherně a s chutí. Netušili jsme, jak dobrou akustiku pro sborový zpěv naše tělocvična má. Překvapením pro holky z devítek, které se letos loučí, byla kytička a poděkování od vedoucího sboru. Děkujeme všem.
Hana Kovářová

Základní umělecká škola přijímá nové žáky

ZUŠ Uhlířské Janovice, odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Zásmuky nabízí pro školní rok 2017/2018 pro děti od 7 do 13 let :
- Hra na zobcovou flétnu
- Hra na klavír, klávesové nástroje
- Hra na kytaru
- Hra na akordeon (tahací harmoniku)
- Hra na pozoun
Veškeré podrobnější informace najdete na http://www.zusjanovice.cz
Vyplněné přihlášky (zatím jsou nezávazné) posílejte prosím elektronicky na http://www.zusjanovice.cz nebo http://www.zuszasmuky.cz
i v době prázdnin nejpozději do 5. září 2017.
Bude brán zřetel i na datum přihlášek.
Do poznámky lze uvést i jméno učitele, kterému byste rádi své dítě svěřili do výuky na příslušný nástroj.
Ivan Fišer, ředitel ZUŠ Uhlířské Janovice

Organizace posledních dvou týdnů školního roku

15.06. 2017
Ve čtvrtek 22. 6. odpadá odpolední vyučování z důvodu konání pedagogické rady.
V posledním týdnu (26. - 29. 6.) odpadá odpolední vyučování z organizačních důvodů.
Poslední den (30. 6.) bude rozdáno vysvědčení v první vyučovací hodině, další výuka odpadá. Družina bude mít v tento den běžný provoz, prosíme ale o včasnou informaci, zda Vaše dítě v pátek družinu navštíví a do kolika hodin.
Hana Kovářová

Klášter Zásmuky - 5. až 9. června 2017

Klášter Zásmuky - 5. až 9. června 2017V zásmuckém klášteře v týdnu od 5. do 9. června je pro naše žáky, ale i pro širokou veřejnost, připraven program, který rozhodně stojí za pozornost (viz plakátek).
Děkujeme Jáje Trojanové i všem ostatním, kteří zásmucký klášter již několik let oživují a otvírají pro nové i věrné návštěvníky.
Hana Kovářová

ODKAZ NA VIDEO Z KLÁŠTERA
https://www.youtube.com/watch?v=nxlducY7Obs

Plánujeme nové kroužky

04.06. 2017
Od nového školního roku 2017/2018 plánujeme zařadit do bohaté nabídky našich kroužků i některé novinky s mladými lektory - např. Francouzštinu s Terezou Křápovou, posilování vahou vlastního těla s názvem Tělo jako činka (Kalistenika) s Ing. Radkem Svobodou a Výrobu závodního vozítka s Mgr. Jiřím Kašparem.

Ukončení činnosti kroužků

K 31. 5. 2017 ukončily pro tento školní rok svou činnost všechny kroužky. Korektivní nácviky budou probíhat do 16. 6. a pedagogické intervence jednotlivých žáků do 23. 6. 2017.
Hana Kovářová

Předprázdninový koncert pěveckého sboru Pampelišky

Srdečně Vás zveme na koncert, který bude ve znamení léta a blížících se prázdnin. Koncert proběhne 21. 6. od 15,15 hodin v tělocvičně školy. Budeme rádi, když si nacvičené skladby přijdou poslechnout nejenom rodiny vystupujících žáků a rodiče prvňáčků, kteří mají potom schůzku, ale Vy všichni, kteří se chcete potěšit a letně naladit.
Hana Kovářová

Podpořte hlasováním projekt, do kterého je naše škola zapojena

Na stránkách TPCA (www.tpca.cz) můžete svým hlasováním v období 24. 4. - 5. 5. 2017 podpořit projekt, do kterého je naše škola zapojena jako spolupracující organizace. Projekt se jmenuje CADET GRAND PRIX KOLÍN. Jde o možnost získat prostředky na podporu technického vzdělávání mládeže, konkrétně na činnost zájmového centra, ve kterém by naši žáci mohli pod dohledem odborníků sami vyrobit závodní vozík a zúčastnit se v něm plánovaných závodů v regionu. Více se o projektu můžete dozvědět na stránkách www.cadetgrandprix.estranky.cz a také z dopisu, kterým jsem byla k účasti oslovena. Dopis naleznete níže.

Hana Kovářová

Nestihli jste zápis?

23.04. 2017
Pokud jste z jakéhokoli důvodu nestihli zápis do prvních tříd, máte možnost se domluvit na mimořádném termínu zápisu, buď při osobní návštěvě školy nebo telefonicky na čísle 321796236 (případně e-mailem: reditelstvi@zs-zasmuky.cz). Zápis by se měl uskutečnit do konce dubna.
Hana Kovářová, ředitelka

AKTUÁLNÍ INFO K ZÁJEZDU DO VELKÉ BRITÁNIE

Cestovní pokynyCestovní pokyny

Informace k odjezdu a návratuInformace k odjezdu a návratu

Pozvání do kláštera

22.01. 2017
Pozvání do klášteraZvema Vás na další únorový vstup do zásmuckého kláštera, tentokrát na téma Labyrint. Uvidíte výtvarné práce žáků základní školy, mateřské školy, ZUŠ Sedlčany i dalších výtvarníků, včetně profesionálních. Chybět nebude hudba, čtení Labyrintu od J.A.Komenského i příjemné občerstvení.
Labyrint v klášteře Vás zve v sobotu 11. 2. 2017 od 14 hodin (více v přiloženém letáku).
Navštívit výstavu bude po domluvě možné i v dalších dnech. 
Hana Kovářová

Výuka v den rozdání pololetního vysvědčení

22.01. 2017
V úterý 31. 1. 2017 dostanou žáci výpis z vysvědčení (oficiální tiskopis vysvědčení bude žákům předán za obě pololetí na konci školního roku v červnu 2017).
V úterý 31. 1. 2017 odpadá z organizačních důvodů odpolední vyučování.
Hana Kovářová

Třídní schůzky

Konzultační třídní schůzky rodičů se konají ve středu 30. 11. 2016 od 15,30 do 17,30 hodin. Třídní učitelé budou ve svých kmenových třídách. Ostatní učitelé budou k dispozici ve sborovně nebo ředitelně. Přítomni nebudou: J. Chyba, K. Červený, Š. Křápová (krapova@zs-zasmuky.cz).  
                                                                                                                                                                           Hana Kovářová

SBĚR PAPÍRU

V týdnu od 3. do 7. 10. se na naší škole v rámci akce "Papír za papír" uskutečnila soutěž ve sběru starého papíru. Do sběru se zapojily všechny třídy a nasbíraly celý velký kontejner a malé nákladní auto. Na prvním stupni soutěž vyhrála třída III.A, která v průměru na žáka nasbírala 35 kg. Druhé místo obsadila V.B s 34 kg a třetí příčka patří I.A, jejíž žák nasbíralaprůměrně 30 kg. Na druhém stupni zvítězila VI.A s 21 kg starého papíru na jednoho žáka, druhá se umístila VII.A s 18 kg a třetí IX.A s 13 kg.Zároveň byli vyhodnoceni nejlepší sběrači, kteří přinesli nejvíce starého papíru. První místo bezkonkurenčně obsadil David Procházka ze III.A, který přinesl celkem 342 kg. Stříbrná příčka patří Romanu Egertovi ze VII.A, jenž dodal 216 kg, a třetí místo náleží Natálce Bílkové ze VI.A se 170 kg. Výherci obdrželi hodnotné ceny a třídy sladké odměny a diplomy.Utržené peníze budou použity na nákup papíru využívaného ve výuce.

PROJEKT OVOCE DO ŠKOL

Naše škola je zapojena do projektu "Ovoce do škol". Žákům 1. až 5. ročníku několikrát do měsíce zajišťujeme čerstvé ovoce, které nám poskytuje firma Bovys. Ve čtvrtek 6. 10. nás během dopoledne navštívili dva "Bovýsci" (viz fotografie), kteří dětem zdůraznili, jak jsou ovoce a zelenina důležité pro zdraví člověka. Žáci s pomocí obrázků poznávali exotické druhy ovoce a na závěr každý od postaviček odbržel ovocné pitíčko.

SOUTĚŽ MLADÝ CHEMIK

Dne 27. 9. 2016 proběhlo na naší škole již tradičně školní kolo soutěže "Mladý chemik", která prověřuje znalosti žáků 9. ročníku z chemie a klade si za cíl tento obor ...
Více informací

Sběr papíru

21.09. 2016
V týdnu 3. - 7. 10. bude na naší škole probíhat sběr papíru, který je současně i soutěží. Balíky papíru se budou předávat do průjezdu směrem na zahradu (většinou bude přítomen pan školník), každý sběrač přinese třídní učitelce rodiči podepsaný lístek s uvedenou hmotností odevzdaného papíru. Děkujeme za spolupráci i za vedení dětí k třídění odpadu.
Hana Kovářová

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA

Upozorňujeme, že zatím není naplněna kapacita kurzů a stále můžete své děti k výuce hlásit. Kontaktní osobou je paní Flekačová, tel. 722 289 654.

Změna v organizaci družiny

25.08. 2016
Od 1. 9. 2016 má školní družina 3 oddělení s maximální kapacitou 90 žáků (dříve 2 oddělení s kapacitou 65 žáků). Jednotlivá oddělení vedou: Libuše Zemanová, Marie Masopustová, Helena Kloudová. Dvě oddělení budou ve stávajících prostorách družiny v budově MŠ, jedno oddělení bude ve třídě I.A v prvním patře školní budovy (kontakt prostřednictvím videotelefonu u hlavního vchodu). Z kapacitních důvodů se ranní družina přesouvá do budovy MŠ (dřívější ranní družina už je kmenovou třídou). Provozní doba družiny se nemění: 6,30 - 16,30 hodin. Družina je stále bezplatná (od rodičů uvítáme sirupy k zajištění pitného režimu dětí).

Školní družina-vyhodnocení dotazníků pro rodiče

31.07. 2016

Vyhodnocení dotazníků - názory rodičů na školní družinu (červen 2016)

     V červnu 2016 jsem požádala rodiče o názor na naši školní družinu. Zajímalo mě, jak jsou s družinou spokojeni, popřípadě, kde vidí nedostatky.

     Školní družinu navštěvovalo v minulém školním roce 65 dětí, oslovila jsem všechny rodiče těchto žáků, zpět se mi vrátilo vyjádření 39 z nich.

     V následujícím přehledu uvádím zjištění z dotazníků:

 • spokojeni bez výhrad                                  17

 • spokojeni s určitou výhradou (viz dále)         11

 • připomínky ke zlepšení (viz dále)                   6

 • zásadní nespokojenost (projednáno)              1

 • nevyjádřili se/nevědí                                     4

   

       Dále jsou uvedeny výhrady a připomínky, které se v reakcích rodičů objevily více než jednou:

 1. zajistit více kreativních hraček, společenských her a stavebnic (včetně Lega)

 2. zajistit více výchovných aktivit s dětmi

 3. více chodit ven

 4. zlepšení úklidu podlahy (děti mají špinavé ponožky)

 5. dbát-dohlížet na pořádek v šatnách a převlékání dětí do náhradních věcí

   

    Opatření, ke kterým došlo/dojde i na základě informací z dotazníků

 • Družina bude i v příštím školním roce 2016-2017 bezplatná (uvítáme od každé rodiny poskytnutí sirupů pro  zajištění pitného režimu dětí).

 •  Od 1. 9. 2016 budou v družině pracovat 3 paní vychovatelky ve 3 odděleních s celkovou kapacitou 90 žáků  (jedno oddělení bude umístěno v budově školy ve třídě I.A, kde se během prázdnin pokládá nový koberec a bude zde nový nábytek určený nejen pro třídu, ale i pro družinu).

 • V původní družině (areál MŠ) byl v minulém školním roce položen nový koberec a částečně instalován nový nábytek, v tomto trendu se bude pokračovat i v následujícím školním roce.

 • Do družiny se v minulých letech nakoupilo poměrně velké množství her, stavebnic a dalších kreativních hraček, pro zajištění hudební výchovy v družině byly pořízeny velmi kvalitní přenosné klávesy, počítáme s nákupem stavebnic (Lego to ale asi nebude) i dalších her.

 • Všechny paní vychovatelky byly seznámeny se závěry dotazníkového šetření a dostaly za úkol mimo jiné připravit pro příští školní rok dlouhodobější projekt, který by zajistil kvalitní náplň činností pro žáky v místnosti i při pobytu venku tak, aby na sebe logicky navazovala a děti se mohly už dopředu těšit.

 • Čistota v družině je prioritou (nejen podlahy), paní uklízečky byly informovány, zaměří se vylepšení stavu a budou kontrolovány.

   

  Děkuji za Vaše názory, pokud budete chtít v budoucnu něco sdělit, využijte:

 1. Telefon do ředitelny: 321796236,

 2. e-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz,

 3. kontaktní formulář z webových stránek www.zs-zasmuky.cz,

 4. možnost osobní návštěvy, nejlépe po předchozí domluvě.

                                                                                              Ing. Hana Kovářová, ředitelka školy

   

      

   

   

   

Přihlášky do ZUŠ na školní rok 2016/2017

Nábor žáků - ZásmukyNábor žáků - Zásmuky

Pravidla zařazování žáků do tříd

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Pravidla zařazování žáků do tříd, pravidla přeřazování žáků mezi třídami stejného ročníku, pravidla pro tvorbu skupin

 

 

a) Zařazování do prvních tříd

Rodiče budou po 31. 5. daného roku vyzváni, aby ve stanovené lhůtě (do 30. 6.) předali škole své požadavky na společné zařazení do tříd sourozenců, případně kamarádů. Všichni přijatí žáci budou poté seřazeni podle abecedy, zvlášť chlapci a zvlášť dívky. První polovina seznamu chlapců a dívek vytvoří třídu A, zbývající žáci budou zařazeni do třídy B (základní rozdělení). Výsledné třídy pak vzniknou po zohlednění požadavku rodičů, případně s přihlédnutím na dojíždění ze stejné obce, návštěvu stejné mateřské školy. Definitivní třídy by se neměly početně příliš lišit a přibližně symetrické by mělo být i rozložení chlapců a dívek. V případě, že v jedné třídě bude umístěn žák vyžadující větší péči pedagoga (na základě doporučení školského poradenského zařízení), bude počet žáků v této třídě úměrně snížen.

 

b) Zařazení nového žáka

Nově přijatý žák bude zařazen do třídy s nižším počtem žáků, případně do třídy s větším prostorem pro lavice, zohledněno bude i přání žáka a jeho rodičů.

c) Přeřazování žáků mezi třídami

Přechod žáků mezi třídami stejného ročníku bude povolen jen ve výjimečných případech (porušené vztahy mezi žáky, významný početní rozdíl žáků mezi třídami) na žádost/se souhlasem rodičů.

d) Dělení žáků do skupin

V souladu s legislativou budou žáci II. stupně děleni na hodiny TV podle pohlaví. Tento způsob dělení je uplatněn i při dělení žáků v 7. ročníku při Pč.

Upozornění na nový web - www.kyberšikana.eu

Vážení rodiče,

autoři příručky Bezpečně na internetu si Vás dovolují oslovit v
souvislosti se spuštěním nového webu www.kyberšikana.eu (opravdu s
háčkem).

Web je určen pedagogům, žákům i rodičům a v podstatě každému, kdo by se o
daném tématu chtěl dozvědět více, s každou novinkou ve světě internetu bude
aktualizován.

Finanční dary škole ve školním roce 2016/2017

Děkujeme rodičům za poskytnuté finanční dary škole :

MUDr. Bohaboj Pavel s.r.o.
Eva a Jiří Fendrychovi
manželé Kulhánkovi
manželé Jedlánkovi
Marcela Dajčová
Ludmila Daudová
Martin Šedivý
Milan a Petra Kocourkovi
manželé Knížákovi
Renata Hrdinová
Zita Terčová
manželé Kýrovi

Děkujeme Martinu Šturmovi za darování ještěra agamy vousaté i s vybavením terária .

Děkujeme za sponzorské dary pro školu v přírodě a turistický kurz :

p. Karel Novák ( firma WURT )
pí. Alena Dusilová ( firma HUGLI FOOD )

Děkujeme MUDr. Pavlu Bohabojovi za sponzorský dar : pinpongový stůl a další sportovní vybavení .
Aktuální informace ke vším

21.04. 2015
Veš dětská - PEDICULUS CAPITIS Co je veš dětská? 
Veš dětská je bezkřídlý hmyz, který žije pouze ve vlasech lidí, nejčastěji dětí ve věku 6-15 let. Bodá a saje krev. ...
Více informací

Informace k výskytu vši dětské, prevence, řešení problému

06.04. 2014
Prohlížejte prosím pravidelně dětem hlavy a v případě výskytu vší udělejte potřebná opatření k jejich odstranění - viz odkazy.
Abychom se s tímto úporným infekčním ...
Více informací
Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy