Jméno:
Heslo:

Školní rok 2015/2016

Jarní sběr papíru

Již podruhé v tomto školním roce proběhl v květnu na škole sběr papíru. Na dvoře byl přistaven pětitunový kontejner, který jsme zcela zaplnili běžným odpadovým papírem i kartony. Celkově se nasbíralo 5660 kg

papíru. Protože šlo současně o soutěž tříd i jednotlivců, byli vyhlášeni následující vítězové, kteří byli odměněni sladkostmi (třídy) nebo hodnotnými cenami (jednotlivci) v podobě vědomostních  her:

 

Soutěž tříd:

1. místo - 2.A  (průměr 52,83 kg na žáka)

2. místo – 4.B  (průměr 43,52 kg na žáka)

3. místo – 1.B  (průměr 35,52 kg na žáka)

 

Soutěž jednotlivců:

1. místo – Jiří Švanda  2.A (325 kg)

2. místo – Pavel Pešák  1.B (323 kg)

3. místo – Anna Schönpflugová  4.B (300,5 kg)

 

Všem, kteří se na sběru podíleli, patří naše poděkování. Máme dobrý pocit i z toho, že jsme sběrem mimo jiné podpořili firmu, která zaměstnává hendikepované pracovníky.

 

Zásmuky 31. 5. 2016                                                                                          Hana Kovářová

 

Na školním pozemku sklízela 5.A první úrodu

Dopravní soutěž

Dne 12.5.2016 se náš čtyřčlenný tým ve složení Linda Hynková, Denisa Bémová, David Bém a Milan Čáp zúčastnil okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů 2016. Tým si domů odvezl diplom za 4.místo. V kategorii starších žáků v jednotlivcích se Milan Čáp umístil na 1.místě a David Bém na 2.místě. Blahopřejeme závodníkům a děkujeme za účast. Sportu zdar!

Zlatý list v zásmucké Bažantnici

Přírodovědná soutěž Zlatý list proběhla v sobotu 30.4. v zásmucké Bažantnici. Této soutěže se zúčastnilo i několik žáků naší školy. Přítomni byli žáci prvního i druhého stupně a jejich počínání v soutěži bylo více než výborné. Se sluncem v zádech řešili naši přírodovědci nelehké úkoly. Na trase po naučné stezce Zásmucká Bažantnice bylo pro účastníky připraveno sedm stanovišť (obhajoba práce pro přírodu, botanika, člověk a příroda, zoologie, odpady, myslivost, voda). Po absolvování této náročné trasy bylo pro soutěžící připraveno občerstvení a následně také řada krásných cen a diplomů.

Pěvecká soutěž tříd II. stupně - Zpívá celá škola

Ve dnech 17. a 18. března 2016 proběhla na škole pěvecká soutěž tříd II. stupně. Porota (ředitelka školy, p. uč. Květoslav Červený, Alena Kotrbová-IX.A, Kristýna Šedivá-IX.A, Andrea Škorpilová-IX.A) hodnotila 1 povinnou píseň (Ty a já od skupiny Kryštof) a 2 písně, které si každá třída vybrala. Kromě vlastního zpěvu se posuzovaly i tzv. bonusy (vlastní aranžmá, vlastní doprovod, stylové oblečení a doplňky, atmosféra vystoupení…).

Výsledky:

1.  místo   VIII.B

2.  místo   VII.A

3.  místo   VI.A

 

Mimořádná ocenění:

IX.A   Za velmi dobré zvládnutí nejnáročnějšího repertoáru

VI.B   Za nejlepší atmosféru vystoupení a jednotnost třídy

 

Oceněným třídám gratulujeme, právem si odnesly sladkou odměnu.

Uznání ale patří všem, opravdu nikdo nezklamal, všichni mile překvapili.

 

Za přípravu a organizaci celé akce děkujeme panu učiteli Červenému.

Beseda o bonsajích

25.1. naši školu navštívil pěstitel bonsají z Malotic, pan Filip. Žáci šestých ročníků se běhen pracovního vyučování dozvěděli spoustu zajímavostí o pěstování bonsají. Pan Filip žákům zasvěceně vysvětlil, že bonsaj je japonské slovo, které označuje strom nebo keř pěstovaný v malé nádobě. Na mnoha exponátech, které s sebou přivezl, demonstroval jeden z nejzajímavějších rysů bonsají- jejich dojem stáří a stability. Co říci závěrem? Nejspíš to, že pan Filip byl živým dokladem toho, že bonsaj není jen strom v malé nádobě, ale že představuje vzájemné splynutí lidské tvořivosti a přirozených vlastností rostliny. Tento vztah je na celý život, protože bonsaj není nikdy hotova- mění se, vyzrává a krásní s přibývajícími léty.

„Zpívá celá škola“ - soutěž pro žáky 6.– 9. tříd

V březnu 2016 proběhne v naší škole hudební soutěž                        

  „Zpívá celá škola“

     Soutěž je určena pro žáky 6 – 9 tříd.

Pravidla soutěže: 

Každá třída zpívá 3 písně, 1 povinnou píseň a 2 písně podle svého vlastního výběru.

Soutěž proběhne v hodinách hudební výchovy  a hodnotit žáky bude odborná porota složená ze 2 pedagogů a 3 žákyň 9. třídy.

Povinnou písní pro tento rok je píseň „ Ty a já“ od skupiny Kryštof.

Porota hodnotí následující: 1. Celkový dojem z interpretace písně                     

2. Zapojení jednotlivých žáků do zpěvu písně        

3. Zájem třídy jako celku o soutěž

4. Odborné posouzení výkonu   

Florbalový turnaj dívek 8. a 9. ročníku

V pátek 4. 12. na florbalovém turnaji v Kolíně dívky naší školy obsadily  ve své skupině 4. místo. Zde se můžete podívat na fotografie.

Fotky z posledního dne plavání třídy 2.A

Sběr kaštanů

I letos se žáci zapojili do sběru kaštanů a žaludů, sbíraly hlavně děti z 1. stupně. Nasbírané kaštany dala škola myslivcům, kteří budou přikrmovat lesní zvěř.

Nejvíce nasbírali žáci:

1. místo Jan Bernard ze 3.A

2. místo Petra Charouzková ze 3.A

3. místo Jan Bohaboj z 5.A

Žáci dostali diplomy a sladkou odměnu.

Sběr starého papíru

Žáci naší školy se zapojili do sběru starého papíru. Papír a staré kartony nosily děti do přistaveného kontejneru na zahradě. Na 1. místě se umístila v kilogramech na žáka 2.A,nasbírala 1049 kg, 2. místo obsadila třída 4. B, nasbírala 506 kg a o 3. místo se zasloužily děti z 1.A, s 573 kg.

V jednotlivcích nejvíce nasbírali žáci:

1. místo David Procházka ze 2.A

2. místo Leoš Brůna ze 3.B

3. místo Adriana Dusilová z 1.B

Děti byly odměněny diplomy, sladkostmi a nejlepší sběrači hodnotnými cenami.

Chválíme i žáky 2. stupně, kteří sběrem také přispěli, nejvíce nasbírali David Kropáček, Denis Filip, Tomáš a Jan Rychtářovi, Láďa Brož a Martin Šedivý. Za výtěžek za sběr starého papíru nakoupí škola papíry nové.

Aktuality na listopad a prosinec

27. října žáci 5.A a 6. tříd zhlédnou divadelní představení v kolínském divadle.

10. listopadu navštíví první třídy Českou svíčkárnu Rodas v Šestajovicích.

16. listopadu pojedou 5.A a 6. třídy do Planetária v Praze.

25. listopadu proběhnou třídní schůzky formou konzultací od 15.30 do 17.30.

7. prosince žáci 7. až 9. ročníků zhlédnou divadelní představení v Tylově divadle v Kutné Hoře.

7. prosince žáci 1. až 3. ročníků zhlédnou divadelní představení v kolínském divadle.

22. prosince bude ředitelské volno z důvodu vzdělávání pedagogických pracovníků.

     V tento den nebude v provozu školní družina.

Projekt Minisčítání 2015

Naše škola se zapojila do Minisčítání 2015, které organizuje Český statistický úřad. Jedná se o aktivitu ČSÚ, jejímž cílem je zvyšování statistické gramotnosti. Zábavně naučná forma má pomoci dětem zlepšit vnímání statistiky jako nástroje, který umí pojmout a popsat každodenní život. Žáci 4. – 9. ročníku anonymně vyplnili online dotazníky, kde odpovídali na otázky zaměřené na výuku, jejich zájmy apod. S výsledky Minisčítání 2015 budou dále pracovat v matematice.

Projekt Minisčítání vznikl v roce 2010 jako doprovodná vzdělávací akce v rámci informační kampaně ke Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Jeho hlavním cílem bylo seznámit žáky zábavnou formou se statistikou, zajímavě a prakticky jim přiblížit princip sběru, zpracování a využití statistických dat. Projekt měl velký úspěch, proto se v letošním roce koná již potřetí.

Soutěž Mladý chemik

9. října se naši deváťáci zúčastnili 1. kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Druhé kolo se uskuteční 9.12. 2015 na pořádající SPŠCH Pardubice. Cílem soutěže je ukázat chemii jako zajímavý a perspektivní obor. Nejvíce bodů z deváté třídy získala žákyně Renata Škopková. Gratulujeme a děkujeme i všem ostatním žákům za účast.

Bezpečně do školy

Ve čtvrtek 1. října se žáci 9. třídy a 8.tříd zapojili do akce " Bezpečně do školy". Ve stanovenou hodinu od čtvrt na osm do čtvrt na devět se předem vytvořené skupinky rozmístily ...
Více informací

Dětský klub

Jako  posílení  družiny  zakládáme  Dětský  klubDíky vstřícnosti našeho zřizovatele Města Zásmuky se nám podařilo zajistit pracovnici, která pomůže vychovatelkám ...
Více informací

Organizace 1.školního týdne

1.9. Slavnostní zahájení školního roku - 1. vyučovací hodina 7:35 - 8:20
2.9. Dopolední vyučování podle rozvrhu
3.9. Dopolední i odpolední vyučování podle rozvrhu
4.9. Dopolední vyučování podle rozvrhu

Družina bude v provozu od 2.9., běžná provozní doba je do 16:30. Více informací o ŠD a přihlášce najdete zde.

KOUZLENÍ S JEHLOU - nabídka zájmového kroužku

KOUZLENÍ  S JEHLOU - nabídka zájmového kroužku Možnost vyzkoušet si výuku vyšívání máte ve čtvrtek  3. 9. 2015 od 17 hodin ve škole.

Vítání prvňáčků

V úterý 1. září jsme přivítali naše nové žáky - 2 třídy prvňáčků. Slavnostního zahájení se zúčastnil také pan starosta Mgr. Josef Krombholz, který malým školákům předal dárky od města Zásmuky. Prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo a školní práce se jim dařila.
Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy