Jméno:
Heslo:

Aktuality - co se děje ve škole

Prvňáčci- společné umístění do třídy s kamarádem

Rodiče budoucích prvňáčků mají možnost podat písemnou žádost ředitelství školy o umístění svého dítěte do třídy s kamarádem/kamarády.
Na žádosti musí být uvedena jména dětí a podpisy rodičů.
Žádost je možné doručit do 31.5.

Dopravní kroužek

V pátek 18.5. proběhne poslední letošní setkání Dopravního kroužku.

Na Dopravní soutěži jsme obsadili 4. místo (mladší i starší), naše žákyně Ela Beranová obsadila 1. Místo mezi jednotlivci – dívkami.

Gratulujeme.

Úvodní třídní schůzka

Úvodní třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude  konat ve čtvrtek 30. 8. 2018 
v 16.00 hodin ve třídách I. A a I. B. Účast rodičů je důležitá.

Poděkování za dar firmě CHOCOLAND a.s.

19.04. 2018
Základní škola Zásmuky děkuje firmě CHOCOLAND a.s. za poskytnutí daru pro žáky na turistický kurz a školu v přírodě.

3.ročník soutěže Zpívá celá škola

Ve čtvrtek 10. a v pátek 11. května proběhl na naší škole  již 3.ročník soutěže Zpívá celá škola.

Každá třída 2. stupně si vybrala 3 písně, které za klavírního doprovodu p. učitele Červeného zazpívala.

Porota posuzovala celkový dojem z interpretace dané písně, kvalitu a také zapojení jednotlivých žáků do zpěvu. Všech 7 tříd přistoupilo k soutěži svědomitě a každá si připravila ještě něco navíc , tzv.bonus. Žáci zpívali s velkou chutí, a tak měla porota rozhodování velmi těžké.

Nakonec těsně zvítězila  třída 9.A  před 7.A. Třetí místo obsadila třída 9.B.

Zvláštní cenu poroty za ztvárnění jedné z písní získala 6.B.

Modelumpus

V úterý 10. 4. se žáci  9. tříd a 8. A, zúčastnili prezentace a vyhlášení výsledků soutěže Modelumpus na SOŠ stavební v Kolíně. V letošním školním roce se konal 2. ročník této soutěže. Přihlášená družstva stavěla podle svých představ z přírodních materiálů, hlavně z lepenky, modely středověké pevnosti. Své výtvory doplnila krátkým textem o stavbě.
Naši žáci projevili v hodinách PČ a některých dalších předmětů dostatek tvůrčího myšlení a kreativity. Do Kolína odjížděli se smíšenými pocity, neboť se 1. ročníku nezúčastnili, a proto nevěděli, co mají čekat. Výsledky však dopadly výborně. Z celkového počtu 27 modelů obsadila naše družstva 3. , 4. , 6.  a  9. místo.
Fotogalerie školy

Seznam žáků-prvňáčků přijatých ke vzdělávání pro školní rok 2018/2019

V sekci Budoucí prvňáčci 2018/2019 naleznete, seznam žáků-prvňáčků přijatých ke vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Ředitelská volna do konce školního roku

26.02. 2018
V souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon vyhlašuji pro žáky "ředitelské volno" v následujících termínech:

- 20. 4. (pá) z důvodu školení pedagogického sboru
- 30. 4. (po) odpadá odpolední výuka - dopoledne: Čarodějnice ve škole

- 7. 5. (po) z organizačních důvodů
- 9. 5. (st) z důvodu školení pedagogického sboru

Hana Kovářová, ředitelka

Soutěž MODELUMPUS

Soutěž MODELUMPUS

V úterý 10. 4. se žáci  9. tříd a 8. A, zúčastnili prezentace a vyhlášení výsledků soutěže Modelumpus na SOŠ stavební v Kolíně. V letošním školním roce se konal 2. ročník této soutěže. Přihlášená družstva stavěla podle svých představ z přírodních materiálů, hlavně z lepenky, modely středověké pevnosti. Své výtvory doplnila krátkým textem o stavbě.
Naši žáci projevili v hodinách PČ a některých dalších předmětů dostatek tvůrčího myšlení a kreativity. Do Kolína odjížděli se smíšenými pocity, neboť se 1. ročníku nezúčastnili, a proto nevěděli, co mají čekat. Výsledky však dopadly výborně. Z celkového počtu 27 modelů obsadila naše družstva 3. , 4. , 6.  a  9. místo.

Fotogalerie školy

Odkaz na článek (Kolínský deník) 

TŘEŤÁCI V MATEŘSKÉ ŠKOLE

V pátek 26. ledna žáci 3.B navštívili MŠ. Byli rozděleni do třech skupin, tedy každé třídy MŠ, kde měli připravené povídání o tom, jak se začali učit číst. Přečetli dětem veršovanou pohádku, dávali otázky z přečteného textu, hádanku na pohádkovou postavu, přečetli dětem část pohádky vyprávěné, ukázali čtenářské deníky, které mají zavedené již z druhé třídy. Na závěr společně kreslili obrázky k přečtené pohádce. Setkání bylo velmi milé a příjemné, neboť mnozí zde měli i své mladší sourozence.

EJHLE ČLOVĚK

17. 2. proběhla v zásmuckém klášteře vernisáž výtvarných prací, tentokrát na téma Ejhle člověk. Vedle prací z MŠ, dalších ZŠ, ZUŠ a prací středoškolských a vysokoškolských studentů jste mohli tradičně zhlédnout i práce našich žáků.

Velký dík patří nejen jejich autorům, ale také dalším zúčastněným - děvčatům z 9.B za prezentaci problémů globalizace, Lucii Dandové ze 7.A za hudební vystoupení a všem ochotným pomocníkům z řad žáků i učitelů.

Kliknutím na fotky níže se otevře fotogalerie.

https://www.zonerama.com/ZakladniskolaZasmuky/Album/4162954https://www.zonerama.com/ZakladniskolaZasmuky/Album/4162954https://www.zonerama.com/ZakladniskolaZasmuky/Album/4162954

Recitační soutěž

V únoru 2018 na naší škole probíhala recitační soutěž. Do soutěže se zapojili všichni žáci 3.,4. a 5.ročníků. Nejprve ve všech třídách probíhala třídní kola recitační soutěže, v nichž třídní učitelé vybrali nejlepší  recitátory do celoškolního klání. Celoškolní kolo soutěže probíhalo ve dvou věkových kategoriích. V pondělí 19. 2. recitovali žáci 3. a 4. ročníků, v pátek 23. 2. žáci 5. ročníků.

Všichni soutěžící recitovali velmi pěkně a pro porotu, složenou z učitelů českého jazyka, bylo rozhodování opravdu tvrdým oříškem.                           

 V mladší kategorii se umístili tito žáci:

   1. místo  Jakub Tovara

   2. místo Lucie Boulová

   3. místo Adriana Dusilová

Ve starší kategorii se umístili:

   1. místo Tereza Mrázová

   2. místo Filip Gaboš

   3. místo Hana Čiháková

Vítězní recitátoři obdrželi diplomy a hodnotné ceny.

https://www.zonerama.com/ZakladniskolaZasmuky/Album/4183913https://www.zonerama.com/ZakladniskolaZasmuky/Album/4183913

Lyžařský kurz - Pod Štěpánkou

Lyžařský kurz - Pod Štěpánkou
   Lyžařského kurzu, který začal v neděli 4.3. a skončil 9.3. v pátek, se účastnili přihlášení žáci druhého stupně. Byli jsme ubytováni v chatě Pod Štěpánkou v Kořenově. Pokoje chaty byly téměř dokonalé, ani palandy nevrzaly a místa byl dostatek. Jídlo chutnalo celkem skvěle až na zanedbatelné výjimky. Jen jsem moc nezáviděl učitelkám, které byly tři na třicet dětí. Ale my jsme se snažili být hodní, aby si to užily stejně jako my.
   Sjezdovka byla hned 400m za chatou po pěšince do strmějšího kopečku. V přezkáčích se jde špatně, takže když jsme tuto cestu poprvé absolvovali, někdo to vtipně nazval „pochod smrti“. Sjezdovka byla pro zkušené lyžaře krátká, ale pro ty, co se na lyžích učili, byla tak akorát. Vlekaři na nás byli moc hodní a byla s nimi legrace. Lyžování společně s večerními aktivitami jsme si moc užili a těšíme se na další školní zájezd.
 
Radek Pazdera VIII. B


Fotogalerie ZDE

Velikonoční vaření

Velikonoční vaření

      V rámci pracovního vyučování jsme se rozhodly, že v úterý před Velikonocemi uvaříme „velikonoční menu“. Po příchodu do cvičné kuchyňky jsme daly vařit vodu se slupkami z cibule. „Oblékly“ jsme vajíčka do punčoch, fáčů s trávou a vložily do vroucí vody. Dále jsme začaly připravovat těsto na beránky, to jsme vlily do forem a daly péct. Nakonec jsme se vrhly na vaječné řízky. Každá z nás rozkvedlala 2 vajíčka, přidaly jsme sůl, mléko, strouhanku a poté osmažily. Když jsme si pochutnaly na vaječných řízcích, tak jsme s nedočkavostí čekaly, jaká budou vajíčka. Sundaly jsme z nich punčochy a viděly, jak se nám povedly. Nakonec jsme vyndaly beránky, vyfotily se s nimi a šly do školy. Beránky jsme následně snědly společně s chlapci z naší třídy. Výsledek naší práce je vidět na fotkách ZDE.

Dívky z VII. B

Kroužky v předvánočním týdnu

14.12. 2017
V týdnu od 18. 12. 2017 nebude probíhat činnost zájmových kroužků (pokud se vedoucí kroužku s dětmi nedohodne jinak). Nekonají se též pedagogické intervence, předmět speciálně-pedagogické péče a korektivní nácviky. Činnost všech těchto aktivit bude obnovena v týdnu od 8. 1. 2017.
Doučování pí. uč. Štěrbové a Pellerové a Čtenářský klub pí. uč. Zářecké proběhne  v předvánočním i povánočním týdnu.
Hana Kovářová, ředitelka školy

Čtenářský klub navštívil Kolínský deník


Žáci Čtenářského klubu z osmých tříd navštívili redakci Kolínského deníku, kde jim šéfredaktor Luboš Hájek představil výrobu regionálního tisku a diskutovali nad texty z novin. Také si zkusili vlastní článek z exkurze napsat a zeditovat. Výsledek jejich práce publikované na webu Kolínského deníku si můžete prohlédnout ZDE

ADVENTNÍ KONCERT NAŠEHO PĚVECKÉHO SBORU

V pátek 15. 12. uspořádal pěvecký sbor naší školy Pampelišky pod vedením pana učitele Květoslava Červeného Adventní koncert v zásmuckém kostele Nanebevzetí Panny Marie. Do posledního místečka zaplněný kostel vyslechl v podání sboru vánoční písně a koledy a také jednu novou píseň, jejíž autorem je pan učitel Červený. Ta zde měla svou premiéru. Děti zpívaly nádherně a s velkou chutí, dospělí se přidávali, a tak jsme všichni společně prožili krásné sváteční chvíle. Moc děkujeme všem vystupujícím i návštěvníkům za kouzelnou sváteční atmosféru a také za otevřená srdce, protože jsme na konto Stonožky mohli poslat krásných 5 227 Kč.   

PAMPELIŠKY ZAZPÍVALY SENIORŮM

V pátek 8. prosince pěvecký sbor Pampelišky pod vedením pana učitele Květoslava Červeného zpříjemnil svým vystoupením  adventní čas seniorům v Mlékovicích (z  Domova se zvláštním režimem). Zazněly tradiční vánoční písně a koledy. Děti byly rády, že vnesly do domova kousek radosti a klidu.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

Prohlédněte si fotografie z vystoupení pěveckého sboru Pampelišky u příležitosti rozsvícení vánočního stromečku na Komenského náměstí v Zásmukách, které proběhlo v neděli 3. 12. Za jejich poskytnutí děkujeme paní Pechmanové.

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE VE SBĚRU PAPÍRU

Prohlédněte si vítěze podzimního sběru papíru.

VELKÝ ÚSPĚCH HRÁČEK FLORBALU

VELKÝ ÚSPĚCH HRÁČEK FLORBALU
V pondělí 4. 12. 2017 se žákyně naší školy účastnily turnaje ve florbalu, kde postoupily z okrskového kola do kola okresního. Zde obsadily nádherné druhé místo. Poděkování za vzornou reprezentaci školy patří těmto žákyním:
Darina Kolářová, Kristýna Kolářová (obě IX. A), Markéta Tláskalová, Veronika Žítková (obě IX. B), Eliška Kastnerová, Valentýna Adamcová, Vanessa Adamcová (všechny VIII. A), Michaela Jirsíková z VIII. B a Sabina Siňorová ze VII. A.
Musím konstatovat, že dívky hrály výborně a fair play.
 
Mgr. Hana Pecharová

KONCERT PĚVECKÉHO SBORU

Srdečně vás zveme na vánoční koncert v zásmuckém kostele, který se koná v pátek 15. 12. od 17.00 hodin. Bližší informace naleznete v pozvánce níže.

ŠKOLNÍ SEDMIBOJ

V rámci rozvoje fyzických schopností u dětí jsem vyhlásila 1. ročník zimní soutěže všestrannosti o nejlepšího „Sedmibojaře“ a „Sedmibojařku“ školy v kategoriích:
  • 5. ročníky
  • 6. – 7. ročníky
  • 8. – 9. Ročníky.
Musím konstatovat, že žáci se do soutěže zapojili s maximálním úsilím, výsledky si vzájemně porovnávají a snaží se o jejich vylepšení. Vypadá to, že soutěž žáky zaujala, a proto se bude připravovat i letní varianta sedmiboje. V galerii se můžete podívat na fotky ze soutěže.
 
Ing. Hana Kovářová
    ředitelka školy

ÚSPĚCH ŽÁKYŇ V SOUTĚŽI

Žákyně naší školy, které navštěvují keramický kroužek pod vedením paní učitelky Pellerové, se zúčastnily soutěže "Náš kraj" vyhlášené DDM v Kolíně a Středočeským krajem, kde dosáhly cenného úspěchu. Tereza Zeminová ze VI.A se v individuální kategorii II. umístila na 3.  místě se svým keramickým návrhem maskota Zoo Praha. Též 3. místo obsadily ve skupinové kategorii žákyně Kristýna Skořepová ze VI.A, Karolína Skořepová a Lenka Růžičková ze VII.A. Dívky z hlíny vymodelovaly znak města Kutné Hory. Fotografie ze slavnostního vyhlášení a předání diplomů a poukázek na nákup knih si prohlédněte níže.

TŘÍBAREVNÝ DEN

25. října proběhl na naší škole tříbarevný den. Děti i učitelé oslavili blížící se státní svátek Den vzniku samostatného Československa v tříbarevném oblečení - trikoloře. Proběhla soutěž mezi třídami. Na prvním stupni zvítězila třída V.B, druhé místo obsadila IV.A a na třetím skončila třída I.B. Druhý stupeň bodoval takto: zvítězila IX.B, druhé místo vybojovala VI.A a bronzovou příčku obsadila VI.B. Na fotografiích můžete vidět, jak krásně barevné byly vítězné třídy.

ÚČAST NA AKCI "NOC VĚDCŮ"

V pátek 6. 10. se oslovení žáci II. stupně měli možnost zúčastnit akce "Noc vědců" ve Slaném. Fotografie si prohlédněte níže.

ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE MLADÝ CHEMIK 2017/2018

Na konci září proběhlo na naší škole již tradičně školní kolo soutěže Hledáme nejlepšího chemika, kterého se zúčastnili žáci 9. ročníku. Soutěž si klade za cíl zpopularizovat chemii jako vědu mezi žáky základních škol. Nejlépe se tentokrát umístili žáci Jindřich Mikšovský a Václav Hron ze třídy IX.A. Oba chlapci postupují do krajského kola, které se uskuteční 12. prosince v prostorách SPŠCH v Pardubicích. Budeme jim držet pěsti.
Mgr. Andrea Verflová, vyučující chemie

ADAPTAČNÍ KURZ PRO PRVŇÁČKY

V pondělí 11. 9. se třídy 1.A a 1.B zúčastnily adaptačního kurzu, který probíhal v tělocvičně naší školy. Žáci si vyzkoušeli množství seznamovacích her a hudebně-pohybových aktivit se zaměřením na vztahy v kolektivu. Adaptační kurz připravili členové DDM Kolín. Dětem se akce velmi líbila.

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Prohlédněte si fotografie z vítání prvňáčků s účastí paní ředitelky a pana starosty.

VIDEO Z ROZLOUČENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ

Na webových stránkách devátých tříd jsou umístěny informace k získání videa ze slavnostního rozloučení s žáky, které se konalo 29. 6. 2017 v oddací síni MÚ Zásmuky.

ŽÁCI PŘIJATÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

ŽÁCI PŘIJATÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKUŽÁCI PŘIJATÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU

OBRNĚNÝ TRANSPORTÉR

V pátek 12. 5. 2017 si žáci naší školy mohli na školní dvoře prohlédnout obrněný transportér používaný Armádou ČR. Dostalo se jim i odborného výkladu.

FOTKY ZE ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD

V pátek 21. 4. proběhl zápis do budoucích prvních tříd. Níže naleznete několik fotografií. 

DOJMY ŽÁKŮ ZE ZÁJEZDU DO VELKÉ BRITÁNIE

DOJMY ŽÁKŮ ZE ZÁJEZDU DO VELKÉ BRITÁNIE
Ohlédnutí za jazykovou exkurzí do Anglie

Na začátku dubna někteří z nás strávili super týden v Anglii. První den jsme nastoupili do autobusu a seznámili se tak s celou naší partou, protože jsme jeli autobusem společně s čáslavskou školu. Cesta byla dlouhá, trajekt nám ji trochu zpříjemnil, nechali jsme se unést anglickými sladkostmi. Druhý den jsme konečně dorazili do Londýna, kde jsme vystoupili a metrem směřovali k vyhlídkovému kolu London Eye. Po nekonečné frontě k oku jsme na něj nastoupili a půlhodiny jsme se rozhlíželi po Londýně. Prošli jsme se kolem Parlamentu, Westminster Abbey, metrem jeli do přírodopisného muzea. Navečer nás čekala lanovka přes Temži a pak už autobusem na místo, kde si nás večer vyzvedly naše náhradní rodiny. Jeli jsme s nimi domů, vybalili si a dostali  naši první anglickou večeři a snažili se domluvit.
Další den jsme jeli na celodenní výlet do Oxfordu. Šli jsme se podívat na jídelnu Harryho Pottera, potom jsme se šli podívat po městě, kde jsme si „zašopovali“ a procvičili angličtinu v praxi.
Další den jsme vyrazili na Stonehenge, kde jsme si všichni udělali krásné fotky. Po kráse kamenů jsme se jeli podívat na pozůstatky hradu Salisbury, pak do centra stejnojmenného městečka, kde jsme navštívili krásnou katedrálu. Po prohlídce jsme měli čas na nákup jídla a dobrot a čekala nás dlouhá cesta v dopravní zácpě zpátky do rodin v Londýně. V rodinách jsme už dostali svou poslední večeři, na které jsme si všichni jistě pochutnali. Po večeři jsme si šli sbalit věci, osprchovat se a spát. Další den ráno jsme se nasnídali a dobalili poslední věci a rodiny nás odvezly k autobusu. Autobusem jsme jeli k nultému poledníku v Londýně a odtud lodí k otvíracímu mostu Tower Bridge. Při projížďce lodí po řece Temže jsme viděli spoustu zajímavých míst, anglické bytovky, moderní mrakodrapy, projížděli jsme pod Tower Bridge, na kterém stáli turisti a mávali nám. Další památkou, kterou jsme viděli na vlastní oči, byl hrad Tower of London. Tam jsme moc obdivovali královské korunovační klenoty i videonahrávku z korunovace královny Alžběty I. Vyfotili jsme se se strážci hradu (Beefeatery) a máme fotky s krkavci, kteří musí být u hradu. Kdyby uletěly, tak padne celé království.
Odpoledne nás v centru čekala cesta londýnskou historií ve vězení London Dungeon. Nejvíc se nám líbilo ve středověkém Londýně a vystrašil nás Jack Rozparovač. Ještě jsme stihli suvenýry na náměstí Trafalgar a Piccadilly Circus.
Po celodenním výletu jsme šli na metro, které nás odvezlo kousek od autobusu. V autobuse na nás čekali páni řidiči s objednanými párky, bohužel nám nezbývalo nic jiného než je sníst na popelnici, ale i to byl zážitek. Najedení jsme vyrazili na cestu domů. Cesta byla dlouhá a únavná, ale i tak jsme díky šikovným řidičům dorazili v pohodě k našim rodičům. Výlet do Anglie se nám moc líbil, nejradši bychom tam všichni zůstali.
Adéla Kolářová, 8.A

ZÁJEZD DO VELKÉ BRÍTÁNIE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2017


MATEMATICKÁ SOUTĚŽ KLOKAN

V pondělí 18. a v úterý 19. 3. se naši žáci zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Klokan 2017. Žáci v této soutěži prokazují logiku myšlení a schopnost využít a kombinovat své znalosti v několika kategoriích. Druháci a třeťáci tvoří kategorii "Cvrček", žáci 4. a 5. ročníku spadají do kategorie "Klokánek", 6. a 7. třídy jsou "Benjaminové" a zbývající ročníky druhého stupně, tedy osmáci a deváťáci jsou už zkušenými "Kadety". Letos se do soutěže na naší škole zapojilo celkem 217 dětí. Nejlépe se všech se umístil žák V.B Matěj Stoupa, který u žádné z úloh nezaváhal a získal tak plný počet bodů (120). Blahopřejeme všem zúčastněným řešitelům!

FIALOVÝ DEN

Ve čtvrtek 16. 3. proběhl na naší škole Fialový den. Žáci i učitelé vítali jaro ve fialovém oblečení. Na prvním stupni byla nejfialovější třída V.B. Stříbrnou příčku obsadila IV.B a na třetím místě skončila V.A. Rovněž chlapci i dívky na druhém stupni soutěžili ve fialovém. Zvítězily třídy IX.B a IX.A, na druhé místo se dostala VIII.B a třetí byli žáci z VIII.A. Gratulujeme a děkujeme za zapálenou účast!

VLAJKA PRO TIBET

Spolu s dalšími 94 základními a středními školami po celé České republice jsme se zapojili do kampaně Vlajka pro Tibet. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, poprvé se zúčastnila i naše škola. Kampaň Vlajka pro Tibet má především symbolický charakter a je vyjádřením solidarity s Tibeťany.
Kampaň byla naplánována na 10. března 2017. Připomněli jsme si tak již 58. výročí povstání Tibeťanů proti Číně. V pátém až devátém ročníku jsme si v rámci hodin zeměpisu a vlastivědy povídali o problematice života v Tibetu a porušování lidských práv v tomto státu. 

PODĚKOVÁNÍ

Vážení návštěvníci adventního koncertu žáků naší ZŠ, děkuji jménem školy za krásnou sváteční atmosféru, ve které koncert probíhal, a také za krásnou částku 6 110 Kč, kterou jsme díky Vám mohli obratem poslat na konto Stonožky a přispět tak na výzkum Crohnovy choroby u dětských pacientů.
                                                           Ing. Hana Kovářová, ředitelka školy                                                                  

Klášterní labyrinty

V sobotu 11. 2. 2017 proběhla v zásmuckém klášteře Vernisáž výstavy s názvem "Klášterní labyrinty". Výstava zaplnila celé přízemí kláštera, přispěly do ní děti z mateřské školy Zásmuky, ponuré prostředí kláštera oživilli svými výtvory i  naši žáci základní školy spolu se svými učiteli. Mimo nich zde vystavují  žáci sedlčanské ZUŠ, studenti gymnázia a žáci kolínské ZUŠ. Žáci prvního a druhého stupně přispěli svými kresbami a výrobky k oživení opuštěných a studených chodeb kláštera. Součástí výstavy byl hudební a duchovní program a občerstvení. Ve světle svíček a lamp ve sklepení četly děti Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Několikrát se k dětským čtenářům přidali i dospělí. Hudebními labyrinty nás provedla houslovými sonátami Eva Mayerová. Na úspěšném průběhu sobotního setkání v klášteře se podíleli žáci naší školy Sabča Siňorová, Honza Bohaboj, Lucka Sahulová, Lenka Růžičková, Kája Froňková, Terka Borovcová, Darča Kolářová, Míša Nájemníková, Roman Egert, Lukáš Machka, Markéta Tláskalová a Jakub Šebek. Tito žáci se vžili do role průvodců po klášteře, čtenářů, pomocníků a uvaděčů. Vedení školy by chtělo poděkovat všem učitelům, kteří byli dětem nápomocni při vytváření kreseb, paní učitelkám Haně Škarkové, Věře Veselé, panu učiteli Stanislavu Jeništovi za instalování výstavy, děkujeme i panu Františku Krejčovi, který výstavu nafotografoval.  Zvláštní poděkování patří paní učitelce Soně Součkové, která měla výtvarnou část ve škole na starosti. Děkujeme i rodičům, kteří se přišli podívat na výtvory svých dětí a pomohli nám oživit zapomenuté a chladné chodby zásmuckého kláštera.

Agama vousatá - nový školní mazlíček

10.02. 2017
Agama vousatá - nový školní mazlíčekŠkola získala darem od Martina Šturmy čtyřletého samce agamy vousaté. Jmenuje se Rudla, zpočátku byl velmi bojácný, nyní už je ale spokojený, s chutí žere a nebojí se dětí, které ho chodí pozorovat. Vzorně se o něj stará pan školník, krmí ho třikrát týdně zeleninou, ovocem a živými šváby.

OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY
V úterý 24. 1. se tři žáci 5.B zúčastnili okresního kola Matematické olympiády, které se konalo v DDM Kolín. Vedli si velice dobře. Největšího úspěchu dosáhl Matěj Stoupa, který obsadil 1. místo. Správně vyřešil všechny zadané úlohy. Jemu i Aničce Schönplfugové a Martinu Štikovi děkujeme za vzornou reprezentaci školy a ještě jednou gratulujeme!

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Ve čtvrtek 2. 2. 2017 se v zásmucké sokolovně konal turnaj ve stolním tenise. Soutěžící byli po příchodu do sokolovny seznámeni s pravidly hry. Dále organizátoři, konkrétně pan František Krejčí s vyučujícími TV paní Pecharovou a panem Chybou, rozdělili žáky na chlapce a děvčata. Kvůli vyššímu počtu chlapců připadl na děvčata pouze jeden hrací stůl. Zato chlapci hráli na třech stolech. Souboj mezi dvěma hráči trval vždy dva sety, první set skončil po získání jedenácti bodů jedním z hráčů. Během odpoledne se odehrála většina soubojů. Ti, kteří během těchto soubojů vypadli, mohli jít odpoledne fandit svým spoluhráčům, kteří ještě dohrávali finální zápasy.
Po skončení všech zápasů proběhlo vyhlášení vítězů. Na závěr jsme pro zábavu hráli všichni obíhanou.
Myslím si, že turnaj ve stolním tenise byl zábavným zpestřením vyučování. Mě osobně celý den bavil. I přes prohru hned v prvním kole a nezískání žádné ceny se mi utkání líbilo.
Markéta Tláskalová, VIII. B

ADVENTNÍ KONCERT

Prohlédněte si fotografie z adventního koncertu školního sboru, který se konal dne 16. 12. 2016 v prostorách Kostela Nanebevzetí panny Marie v Zásmukách.

MIKULÁŠ VE ŠKOLE

V pondělí 5. 12. se žáci 9.A změnili v čerty a anděly a doprovázeli Mikuláše do tříd prvního stupně. Pekelníci si s sebou nikoho neodnesli, andělé rozdali dětem sladkosti.

KONCERT ŠKOLNÍHO SBORU

Zveme nejen rodiče žáků na adventní koncert školního sboru pod vedením pana učitele Červeného, který se bude konat v pátek 16. 12. v zásmuckém kostele na Komenského náměstí. Pozvánka a další informace níže.

JAZYKOVÁ EXKURZE DO VELKÉ BRITÁNIE 2017

ZŠ Zásmuky pořádá šestidenní jazykovou exkurzi do Anglie pro žáky II. stupně. Podrobnosti a přihláška níže.

ROZSVÍCENÍ STROMEČKU

ROZSVÍCENÍ STROMEČKU
Fotografie z vystoupení žáků ZŠ a MŠ, které se konalo první adventní neděli 27. 11. při příležitosti slavnostního rozsvícení zásmuckého stromečku na náměstí, naleznete zde

POZVÁNKA NA ADVENT V KLÁŠTEŘE

TRADIČNÍ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

Níže naleznete pozvánku na slavnostní rozsvícení vánočního stromečku v Zásmukách.

AKTUÁLNÍ INFORMACE LISTOPAD, PROSINEC

Aktuální informace listopad, prosinecAktuální informace listopad, prosinec

VÝUKOVÉ PANELY NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Krásná školní zahrada je nově obohacena o dva velké výukové panely, které zde byly instalovány v říjnu. Tematicky jsou zaměřeny na poznávání druhů zpěvných ptáků a seznámení se s jejich nároky na hnízdění (viz fota). Oba panely budou sloužit dětem základní i mateřské školy.
Děkujeme Ing. Milanu Petrovi, který s nápadem přišel a s využitím dotace Města Zásmuky i Středočeského kraje zajistil realizaci.

VÝBĚR STŘEDNÍ ŠKOLY

Kam na školu?
Častým tématem „deváťáků" je otázka týkající se výběru střední školy nebo učiliště. Aby se nad touto problematikou sami zamysleli, dostali za úkol zpracovat projekt, kde bylo potřeba sehnat informace o dané škole, která přichází v úvahu jako jejich další studium. Většina z našich žáků k projektu přistoupila zodpovědně. O své budoucí škole sháněli informace ze všech možných zdrojů (např. návštěva školy, internet, noviny, burzy škol, fotky atd.). Jak si naši žáci poradili s daným tématem, si můžete prohlédnout na následujících fotofrafiích.
Mgr. Hana Pecharová – výchovná poradkyně

SBĚR PAPÍRU

V týdnu od 3. do 7. 10. se na naší škole v rámci akce "Papír za papír" uskutečnila soutěž ve sběru starého papíru. Do sběru se zapojily všechny třídy a nasbíraly celý velký kontejner a malé nákladní auto.
Na prvním stupni soutěž vyhrála třída III.A, která v průměru na žáka nasbírala 35 kg. Druhé místo obsadila V.B s 19 kg a třetí příčka patří I.A, jejíž žák nasbíralaprůměrně 30 kg. Na druhém stupni zvítězila VI.A s 21 kg starého papíru na jednoho žáka, druhá se umístila VII.A s 18 kg a třetí IX.A s 13 kg.
Zároveň byli vyhodnoceni nejlepší sběrači, kteří přinesli nejvíce starého papíru. První místo bezkonkurenčně obsadil David Procházka ze III.A, který přinesl celkem 342 kg. Stříbrná příčka patří Romanu Egertovi ze VII.A, jenž dodal 216 kg, a třetí místo náleží Natálce Bílkové ze VI.A se 170 kg. Výherci obdrželi hodnotné ceny a třídy sladké odměny a diplomy.
Utržené peníze budou použity na nákup papíru využívaného ve výuce.

PROJEKT OVOCE DO ŠKOL

Naše škola je zapojena do projektu "Ovoce do škol". Žákům 1. až 5. ročníku několikrát do měsíce zajišťujeme čerstvé ovoce, které nám poskytuje firma Bovys. Ve čtvrtek 6. 10. nás během dopoledne navštívili dva "Bovýsci" (viz fotografie), kteří dětem zdůraznili, jak jsou ovoce a zelenina důležité pro zdraví člověka. Žáci pomocí obrázku poznávali exotické druhy ovoce a na závěr každý od postaviček odbržel ovocné pitíčko.

SOUTĚŽ MLADÝ CHEMIK

Dne 27. 9. 2016 proběhlo na naší škole již tradičně školní kolo soutěže "Mladý chemik", která prověřuje znalosti žáků 9. ročníku z chemie a klade si za cíl tento obor popularizovat. Na 1. místě se umístila žákyně 9.A Sandra Lanfeldová, která získala 52 z celkového počtu 62 bodů. Druhé místo obsadila Jana Cháberová a třetí místo patřilo Tereze Hamsové. Všechna tři děvčata postoupila do krajského kola, které se uskuteční v prosinci na SPŠCH v Pardubicích. Gratulujeme!

VOLNÁ MÍSTA V KURZECH ANGLIČTINY "CAMBRIDGE"

Upozorňujeme rodiče na to, že ještě nebyla zcela naplněna kapacita kurzů angličtiny "Cambridge". Stále tedy můžete své děti přihlašovat. Kontaktní osobou je paní Flekačová, tel. 722 289 654.

SPORTOVNÍ DEN 1. STUPNĚ

Ve čtvrtek 15. září se v zásmucké bažantnici konal sportovní den pro žáky 2. až 5. ročníku. Děti soutěžily ve čtyřech různých atletických disciplínách - sprint, hod plným míčem, skok do dálky snožmo a vytrvalostní běh. Byly nadšeny možností porovnat síly se svými spolužáky. Spousta z nich předvedla, že bude v budoucnu se ctí reprezentovat naši školu na okresních či krajských přeborech. Vybrané fotografie coby sponzorský dar pana Františka Krejčího škole naleznete v připojené galerii, všechny fotky si potom můžete prohlédnout zde.

Celkové pořadí tříd

1. místo: 3.A
2. místo: 4.A
3. místo: 5.A
4. místo: 2.A
5. místo: 5.B
6. místo: 2.B
7. místo: 4.B

Nejlepší jednotlivci v ročníku

2. ročník   Nikola Knížáková, Štěpán Kroupa
3. ročník   Veronika Hamplová, Ondřej Petr
4. ročník   Sára Farkotová, Tomáš Dvořák
5. ročník   Veronika Barnatová, Václav Jindra


NABÍDKA KURZŮ ANGLIČTINY "CAMBRIDGE" PRO ŽÁKY

Informace zdeInformace zde

VÍTEJTE VE ŠKOLE!

Čtvrtek 1. září byl vůbec prvním dnem školy pro dvě třídy prvňáčků. Prohlédněte si, jak byli noví žáci přivítáni svou milou paní učitelkou, ředitelkou školy a starostou města Zásmuky.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

Školní rok 2016/2017 bude zahájen ve čtvrtek 1. září. Žáci budou ve škole jen první vyučovací hodinu, tedy do 8.20.
V pátek 2. září budou první dvě vyučovací hodiny ve 2. až 9. ročníku věnovány třídnickým pracem, posléze už bude vyučování dle rozvrhu.
Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy