Jméno:
Heslo:

Školní parlament

Únor 2018

3. zasedání školního parlamentu


Milí spolužáci,

na tomto zasedání ze  dne 1. 2. se nic nového neudálo, což mě velice zklamalo.
Důvodem byla neúčast zástupců většiny tříd. Jak se máme bez vašich zástupců domluvit na detailech k pyžamovému dni či probrat, zda-li se na konci školního roku uskuteční fotbal mezi osmými a devátými třídami?

Důrazně vyzývám chybějící zástupce, aby svoji neúčast napravili na další schůzce.

Daniel Chochola, 8. A

Říjen 2017

2. zasedání školního parlamentu

Milí žáci,

na této schůzce parlamentu jsme se dozvěděli o mnoha věcech, a tak si je shrneme.
Na jaře se bude konat čtyřboj pro první stupeň, schválil se nápad  ke dni čarodějnic,
a tak si připravte vaše čarodějnické obleky, připravte se i na pyžamový den, který se ale ještě musí řadně probrat. Mluvili jsme i o konci školního roku a zástupci projevili přání uskutečnit fotbal mezi devátými a osmými ročníky. Jsem moc rád, že mohu spolupracovat s tak ochotnými lidmi jako jsou naši zastupci jednotlivých tříd.

Dan Chochola, 8.A

Září 2017

Malé ohlédnutí

Tímto bych se chtěla rozloučit s mou funkcí předsedy parlamentu. Předávám břímě předsedy na bedra Danielu Chocholovi, který se hned první schůzky parlamentu zhostil naprosto výborně. Jsem si jistá, že bude mým suprovým následníkem.
Ještě bych se chtěla ohlédnout za minulým školním rokem, který jsem si já i mí spolužáci hrozně užili. Všichni rádi vzpomínáme na turistický kurz, kde se nám o zábavu postarali minulí deváťáci. Doufáme, že stejná legrace bude i s letošními deváťáky na horách a každoročním turistickém kurzu.
Také já a všechny paní učitelky držíme deváťákům palce a věříme, že se jim i mně zadaří v nové škole. Já osobně bych chtěla popřát Danielovi hodně štěstí s vedením a hlavně pevné nervy s ostatními zástupci tříd. Je důležité se parlamentu vážně věnovat.
Těším se na to, až budu moci chod parlamentu pozorovat zase z jiného pohledu.
 
Loučí se Karolína Michálková IX. B


1.  zasedání školního parlamentu 

Dne 22. 9. se uskutečnilo první letošní zasedání školního parlamentu, na kterém jsme se vzájemně seznámili se zvolenými zástupci jednotlivých tříd. Také byl zvolen předseda parlamentu. Stal se jím Daniel Chochola z 8. A, který bude pravidelně informovat o obsahu každé schůzky na webových stránkách školy.

Třídy zastupují níže uvedení žáci.

Nikola Knížáková   3.A

Natálie Fendrychová   3.B

Alice Kalibová   4.A

Matouš Macháček   5.A

Simona Siňorová   5.B

Lucie Carnanová   6.A

Anežka Kroupová   6.B

Sabina Siňorová   7.A

Denis Filip   8.B

Daniel Chochola   8.A

Darina Kolářová   9.A

Karolína Michálková   9.B

 

Zapsal Dan Chochola

Školní parlament 2013/2014

V loňském školním roce byli zástupci tříd ve školním parlamentu:
1.A Jan Bernard, 1.B Simona Siňorová, 2.A Šimon Macháček, 2.B Matěj Stoupa, 3.A Lucie Dandová, 4.A Lucie Hejná,
4.B Klára Šťastná, 5.A Václav Hron, 5.B Karolína Michálková, 6.A Milan Čáp, 6.B Tereza Luptáková, 7.A Renata Škopková, 8.A Kristýna Žítková, 9.A Tereza Švachová

Schůzky školního parlamentu:
Říjen 2013- Děti předložily návrhy svých tříd. Zrcadlo na dívčí wc ve druhém patře, lžíce na obouvání u botníků, věšáky na ručníky do prvních a do druhé třídy, věšák na cvičební úbory do 1.A, skříňkové boxy do tříd pro žáky, automat na bagety, zvířátko do 5.B

Listopad 2013- Jednotlivé návrhy z minulé schůzky byly projednány s paní ředitelkou, která se s námi sešla a vysvětlila nám, co lze ve škole změnit a co by ráda uskutečnila. Zvířátko do 5.B neprošlo, některé děti mohou být alergické. Automat na bagety ve škole nebude instalován, naše škola patří ke školám s menším počtem žáků, děti mají možnost odebírat dotované mléčné výrobky. 8.A přišla s návrhem připravit Mikulášskou nadílku pro děti naší školy. Zároveň děvčata a kluci z osmičky půjdou jako Mikuláš, anděl a čerti do zásmucké mateřské školy, kde i těm menším udělají nadílku.

Školní parlament

Vždy se scházíme zástupci 1. až 4. tříd a zástupci 5. až 9. tříd. Naším cílem je vychovávat žáky k zodpovědnému životu, vyjádření svého názoru. Klademe důraz, aby v dětech rostl pocit sounáležitosti se školou. Sestavili jsme si určité body, co je cílem školního parlamentu a náplní.

I. Cílem školního parlamentu:
   1. Dodržovat školní řád
   2. Svobodně vyjadřovat svůj názor
   3. Upozorňovat a předcházet náznakům šikany
   4. Pomáhat slabším spolužákům
   5. Pomáhat spolužákům, kteří se přistěhovali do naší školy
II.Činnost školního parlamentu
   1. Školní parlament se schází jednou za měsíc nebo podle potřeby
   2. Zástupci tříd spolupracují s třídními učiteli
   3. Členové školního parlamentu si volí ze zástupců tříd předsedu, místopředsedu, zapisovatele, nástěnkáře
   4. Rozhodnutí školního parlamentu jsou platná za účasti alespoň 75% zástupců tříd a návrhy musí být přijaty
       nadpoloviční většinou přítomných zástupců tříd
III.Volby do školního parlamentu
   1. Zástupci tříd jsou voleni svými třídami jednou ročně
   2. Volby se uskuteční ve 2. až 9. třídách v průběhu měsíce září, zástupci 1. tříd jsou voleni v průběhu měsíce října
   3. V každé třídě je volen jeden zástupce

Školní parlament

Školní parlament na naší škole byl založen v září roku 2013 Co bylo cílem? Dát prostor všem žákům podílet se na životě školy. Každá třída I. a II. stupně si zvolila jednoho zástupce. Žáci se scházejí jedenkrát za měsíc, schůzky jsou zpravidla v rozsahu jedné vyučovací hodiny. S dětmi spolupracuje paní učitelka Alena Bernardová, která koordinuje práci dětí. Zástupci žáků jednotlivých tříd přednášejí návrhy a připomínky spolužáků ke školnímu prostředí, školním akcím, vzájemnému soužití. Školní parlament dává návrhy vedení školy, učitelům, kteří na ně reagují. Vedení školy každý návrh projedná a zástupcům tříd sdělí svá stanoviska. Zástupci tříd informují spolužáky o závěrech. Z každého setkání je vypracován zápis o jeho obsahu a závěrech. Od letošního školního roku se na zápisech budou podílet i sami žáci. Děti se snaží vylepšit a oživit školní rok. Přicházejí s rozličnými nápady, které není jednoduché vždy zrealizovat. Do školního parlamentu se zapojili svými návrhy i ti nejmenší, loňští prvňáčci, jejichž zástupci byli svými spolužáky zvoleni až po prvním měsíci ve škole.

Členové školního parlamentu ve školním roce 203/2014 byli:

Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy