Jméno:
Heslo:

Školní parlament

Únor 2018

3. zasedání školního parlamentu


Milí spolužáci,

na tomto zasedání ze  dne 1. 2. se nic nového neudálo, což mě velice zklamalo.
Důvodem byla neúčast zástupců většiny tříd. Jak se máme bez vašich zástupců domluvit na detailech k pyžamovému dni či probrat, zda-li se na konci školního roku uskuteční fotbal mezi osmými a devátými třídami?

Důrazně vyzývám chybějící zástupce, aby svoji neúčast napravili na další schůzce.

Daniel Chochola, 8. A

Říjen 2017

2. zasedání školního parlamentu

Milí žáci,

na této schůzce parlamentu jsme se dozvěděli o mnoha věcech, a tak si je shrneme.
Na jaře se bude konat čtyřboj pro první stupeň, schválil se nápad  ke dni čarodějnic,
a tak si připravte vaše čarodějnické obleky, připravte se i na pyžamový den, který se ale ještě musí řadně probrat. Mluvili jsme i o konci školního roku a zástupci projevili přání uskutečnit fotbal mezi devátými a osmými ročníky. Jsem moc rád, že mohu spolupracovat s tak ochotnými lidmi jako jsou naši zastupci jednotlivých tříd.

Dan Chochola, 8.A

Září 2017

Malé ohlédnutí

Tímto bych se chtěla rozloučit s mou funkcí předsedy parlamentu. Předávám břímě předsedy na bedra Danielu Chocholovi, který se hned první schůzky parlamentu zhostil naprosto výborně. Jsem si jistá, že bude mým suprovým následníkem.
Ještě bych se chtěla ohlédnout za minulým školním rokem, který jsem si já i mí spolužáci hrozně užili. Všichni rádi vzpomínáme na turistický kurz, kde se nám o zábavu postarali minulí deváťáci. Doufáme, že stejná legrace bude i s letošními deváťáky na horách a každoročním turistickém kurzu.
Také já a všechny paní učitelky držíme deváťákům palce a věříme, že se jim i mně zadaří v nové škole. Já osobně bych chtěla popřát Danielovi hodně štěstí s vedením a hlavně pevné nervy s ostatními zástupci tříd. Je důležité se parlamentu vážně věnovat.
Těším se na to, až budu moci chod parlamentu pozorovat zase z jiného pohledu.
 
Loučí se Karolína Michálková IX. B


1.  zasedání školního parlamentu 

Dne 22. 9. se uskutečnilo první letošní zasedání školního parlamentu, na kterém jsme se vzájemně seznámili se zvolenými zástupci jednotlivých tříd. Také byl zvolen předseda parlamentu. Stal se jím Daniel Chochola z 8. A, který bude pravidelně informovat o obsahu každé schůzky na webových stránkách školy.

Třídy zastupují níže uvedení žáci.

Nikola Knížáková   3.A

Natálie Fendrychová   3.B

Alice Kalibová   4.A

Matouš Macháček   5.A

Simona Siňorová   5.B

Lucie Carnanová   6.A

Anežka Kroupová   6.B

Sabina Siňorová   7.A

Denis Filip   8.B

Daniel Chochola   8.A

Darina Kolářová   9.A

Karolína Michálková   9.B

 

Zapsal Dan Chochola

Březen 2016

Z důvodu dlouhodobých chřipek a výletů se školní parlament mohl sejít až ve čtvrtek 23. 3. Zástupci stihli probrat den otevřených dveří a hlavně barevný den. Barva i termín konání se změnily. Nakonec byla vybrána fialová a čtvrtek 16. 3. Všechny třídy si den užily a některé byly dokonce odměněny sladkostí za svou snahu. Na zmíněné schůzce zaznělo opět několik požadavků, např. pořízení hodin do třídy IX.A. Bylo předneseno hned několik návrhů na školní výlety. Všechny budou podrobněji probrány na příští schůzce.

Zapsala: Karolína Michálková, VIII.B

Prosinec 2016

Na další schůzce školního parlamentu došlo k sepsání posledních požadavků:

V. A – nová podlaha, skříň na sešity, věšáky na ručníky, interaktivní tabule, nové botníky

VIII. A – mazátko na tabuli

IX. A – hodiny.

Také si zástupci připomněli dovymyšlení plánů na Den otevřených dveří, naplánování barevného dne, který se s největší pravděpodobností bude konat na začátku února. Jedna věc je ale jasná už teď! A to barva, do které se třídy na jeden den obléknou – růžová.

 

Zapsala: Karolína Michálková, VIII. B 

Říjen 2016

Další schůzka parlamentu proběhla ve čtvrtek o velké přestávce. Většina zástupců tříd přišla s částečně vymyšleným programem na Den otevřených dveří. Také dorazili s novými požadavky a připomínkami. Jednalo se o:
-       závěsy VII. A
-       sůl do jídelny VI. A
-       třídní zvířátko IV. A
-       skříňky IV. A
-       skříňka V. A
Deváté třídy dostaly za úkol vymyslet organizaci Mikuláše. Letos deváťáci přenechali Halloween na osmé třídy, které se do příští schůze poradí a popřemýšlí o pořádání této akce.
 
Zapsala: Karolína Michálková, VIII. B

Organizace - školní rok 2016/2017

Školní rok 2016/2017

Zástupci školního parlamentu se poprvé sešli ve čtvrtek 8. 9. v počítačové učebně. Dorazili částečně v nové sestavě:
III. A – Viktorie Hoření
IV. A – Matouš Macháček, IV. B – Simča Siňorová
V. A – Šimon Macháček, V. B – Anežka Kroupová
VI. A – Sabina Siňorová
VII. A – Dan Chochola, VII. B – Radek Pazdera
VIII. A – Jindřich Mikšovský, VIII. B – Karolína Michálková
IX. A – Bára Cínová, IX. B – Martin Šedivý
A tak proběhlo seznámení členů parlamentu, jak mezi sebou, tak i s plány školního parlamentu. Projednali jsme „Den otevřených dveří“ a vybrali jsme vedoucího parlamentu a jeho zástupce. Vedoucím se stala Karolína Michálková z VIII. B a jejím zástupcem Bára Cínová z IX. A. Byl také vyřízen první požadavek od III. A, jednalo se o dokoupení pěti skříněk do třídy.
Zástupci všech tříd mají na příští schůzku dorazit s vymyšleným programem na „Den otevřených dveří“ a s novými požadavky.
Zapsala: Karolína Michálková

Červen 2016

Červen 2016
Projekt 4.B probíhající ve dnech 27. - 29. 6. 2016

Třídy 3. až 8. ročníku byly postupně pozvány do 4.B, kde se zúčastnily jednohodinového programu vytvořeného přímo žáky této třídy. Více už zástupce 4.B níže.

Matěj Stoupa, předseda třídy a zástupce třídy ve školním parlamentu
Naše třída si připravila projekt "Třiďte odpad". Projekt byl rozdělen na dvě části. První částí byla přednáška o recyklaci. V druhé části žáci plnili úkoly - konrolní kvíz, třídění odpadu na čas a hod odpadkem na cíl. Vítězný tým dostal sladkou odměnu.

Květen 2016

Turistický kurz 2016

Od pondělí 25. 4. 2016 do pátku 29. 4. 2016 byli někteří žáci 2. stupně na turistickém kurzu ve Štířím Dole u Krucemburku.

Program, který jsme absolvovali:

Pondělí – prozkoumání terénu (7 km), míčové hry a zahájení turnaje v přehazované, skupinová práce (pravidla slušného chování).

Úterý – turistika 8 km (rybník Řeka, Krucemburk), turnaj v přehazované, skupinová práce (gestikulace, alfaboxy).

Středa – turistika 10 km (Ždírec nad Doubravou), skupinová práce (scénky), relaxace (filmy, hry, odpočinek).

Čtvrtek – naučná stezka „Žďárská rašeliniště“ 12 km, dokončení turnaje v přehazované, „poznávačka“ živočichů.

Pátek – odjezd do Zásmuk okolo 10. hodiny.

 

Myslím, že mluvím za všechny zúčastněné, když říkám, že se nám na turistickém kurzu líbilo a rádi bychom ho absolvovali znovu. Počasí nám ne vždy přálo, ale i tak to bylo super, a budeme mít na co vzpomínat. Veškeré práce skupinek jsou vystavené ve 2. patře.

 

Jakub Šuma z 8. B napsal o „turisťáku:

Naše chata Štíří Důl byla u Ždírce nad Doubravou. Pokoje byly velmi útulné a bydleli jsme po třech a po čtyřech. Vstávali jsme v půl osmé a poté jsme šli na snídani. Po snídani jsme uklidili pokoj a připravili jsme se na túru. Každý den jsme nachodili průměrně deset kilometrů. Chození nás bavilo, ale počasí se moc nevydařilo. Navštívíli jsme například rybník Řeka a vesnice Krucemburg, Radostín a Hlubokou. Do chaty jsme se vrátili na oběd, který tvořil hlavní chod a polévka. Dále následoval polední klid. Odpoledne jsme hráli nohejbal a přehazovanou. Utvořili jsme týmy a v nich plnili různé úkoly po celou dobu zájezdu. Jména týmů byla: Bossáci, Dingové, Řád cibulových bratrů a sester, Veveráci, Kameni a Bad Boys. Nejvíc mě z týmových aktivit bavilo představení, kde každý tým zahrál scénku. Na první večeři jsme šli v 6 hodin a na druhou po večerním programu. Večerka byla v 10 hodin. Za celý turistický kurz jsme nachodili padesát kilometrů a všichni jsme si ho užili.“

 

Brzy zase na viděnou.

 

Zapsala: Renata Škopková, 9. A

 

 

Březen 2016

Další schůzka ŠP proběhla 31. 3. o velké přestávce na počítačích, sešli se všichni zástupci. Turistický kurz proběhne ve dnech od 25. do 29. 4. 2016 ve Štířím Dole. Pokud se chcete o tomto místě dozvědět více, podívejte se na webové stránky www.stiridul.cz. Paní učitelka Pecharová poučila žáka o tom, že když se někam závazně přihlásí, nelze to vzít zpět.

V únoru proběhla na 2. stupni dotazníková forma za účelem zjistit od žáků, co nového by na naší škole chtěli a čím by přispěli. Toto budeme podrobněji probírat na příštím sezení, které proběhne v pondělí 18. 4. (pouze zástupci 2. stupně).

Plánované akce:

-       9. A – čarodějnice

-       8. A – na konci školního roku pohádkový les

-       zvažování rubriky na webu školy „Práce dětí“, do které by žáci přispívali svými výtvory

Renata Škopková 9. A

Leden 2016

Všichni zástupci školního parlamentu se sešli ve čtvrtek 7. 1. 2016 o velké přestávce. Hlavním tématem bylo zhodnocení uplynulého období, návrhy na další činnost a zjistit zájem žáků 2. stupně o turistický kurz.

Zástupci školního parlamentu 2. stupně se sešli také ve čtvrtek 14. 1. 2016, kde hlavním tématem byla příprava turistického kurzu. Zájem o turistický kurz je poměrně velký. Po projednání s paní ředitelkou se turistický kurz bude pořádat, a proto na další schůzku parlamentu si žáci mají připravit návrhy na místo, kde by bylo vhodné kurz pořádat.

To od nás prozatím vše, brzy na viděnou.

 

Zapsala: Renata Škopková, 9. A

Listopad 2015

Po dlouhé době vám opět přinášíme novinky ze školního parlamentu. V 7.A přibyly nové reproduktory na tabuli a mýdlo ve třídě, k jejich požadavkům přibyly nové parkety. V 8.B, 9.A, 7.A a 7.B přibyly hodiny.

Požadavky, které BOHUŽEL nemohou být splněny: dvouhodinovky Tv a Vv ve 4.B – paní ředitelka nemůže vyměnit jinou hodinu potřebnějšího předmětu (např. Čj, M …) za Tv a Vv, žáci budou muset počkat na 2. stupeň.

Výlet 8.B na Laser Game byl po domluvě s třídní učitelkou naplánován na konec června, žáci se tedy mají na co těšit.

Naše milá 9.A si pro žáky 1. stupně připravila podle mého názoru, vydařený Halloweenský den a Mikuláše.

Probíhá třídění odpadu v celé naší škole, do všech tříd byly přidány koše na papír, plasty a směsný odpad, čímž více pomáháme našemu životnímu prostředí.

To je od nás prozatím vše, brzy naviděnou.

Zapsala: Renata Škopková, 9.A

Říjen 2015

Na druhou schůzku školního parlamentu měli zástupci tříd projednat se svou třídou své požadavky od školy (různé opravy, vylepšení atd.), a co by zase žáci mohli pro školu udělat.

Celkový přehled návrhů:

2. A – o třídnické hodině mohl každý na lísteček napsat, co by chtěl za změnu

 • nové skříně, nová světla

3. A – během třídnické hodiny se žáci domluvili, že by chtěli nové skříňky

4. A – požadavky

 • nové skříňky, školní zvířátko, odpočinkové křeslo, pomůcky na ČJ
 • připravovali by školní noviny

4. B – požadavky

 • zvířátko (střídavá péče žáků), lino u tabule, větší umyvadlo, koberec na odpočívání vzadu ve třídě, troj-lavice, dvouhodinovky TV a VV, nástěnky na chodbě, o které by se starali žáci
 •  projekt na třídění odpadu

5. A – požadavky

 • hodiny do tříd, místnost na kola, skříňky

6. A – požadavky

 • nové dívčí WC ve 2. patře, nové nářadí do školní dílny

6. B – požadavky

 • prodloužené přestávky

7. A – požadavky

 • reproduktory na tabuli, automat na jídlo, mýdla ve třídě

7. B – požadavky

 • dívčí WC ve 2. patře (oprava), lepší nářadí ve školních dílnách, mýdlo a zrcadlo ve třídě
 • projednají příspěvky na altán

8. A – požadavky

 • skříňky, nové hokejky na florbal, úpravy na venkovním hřišti
 • projednají příspěvky na altán

8. B – požadavky

 • internet pro žáky, hodiny, výlet „LASER GAME“, výběr ze dvou jídel

9. A – požadavky

 • hodiny do tříd, oprava dívčích WC na 2. stupni, lyžařský kurz

   připraví pro žáky

 • Halloween, Mikuláše, barevný den, čarodějnice, sportovní den

To je z druhé schůzky vše, brzy na viděnou.

                                                                                                                

Zapsala: Renata Škopková, 9. A

Září 14.9. 2015

První zasedání školního parlamentu proběhlo na začátku měsíce v počítačové učebně, zástupci prvního stupně se sešli o velké přestávce, za 2.A přišla Alice Kalibová ze Zásmuk, za 3.A Tomáš Dvořák ze Zásmuk, za 3.B Josef Vyskočil ze Zásmuk, za 4.A Lucie Carvanová ze Zásmuk, za 4.B Matěj Stoupa z Horních Jelčan a za 5.A Sabina Siňorová ze Zásmuk, na první schůzce proběhlo vzájemné seznamování. Zástupci druhého stupně se sešli téhož dne o půl jedné na stejném místě, proběhlo seznámení, předsedou školního parlamentu je Roman Pazdera, jeho zástupce je Martin Šedivý a o zápisy ze schůzek a o zprávy na web se bude starat Nicola Hrdinová a Renata Škopková. To je prozatím vše, brzy naviděnou.

                                                                Renata Škopková, 9.A

Březen 2015

V březnu se sešli všichni zástupci, přemohli jsme chřipku a neštovice. Žáci naší školy navštívili výstavu v zásmuckém klášteře Dopis nevinnému. Svými pracemi všechny třídy přispěly k úspěšnému průběhu výstavy. Pro žáky deváté třídy byly připraveny pracovní listy. Děvčata a kluci deváté třídy se vydali do kláštera, který prozkoumali a na základě zážitků, četbou informací na nainstalovaných tabulích vyplňovali ve skupinkách pracovní listy. Byly to příjemně strávené dvě hodiny. Na konci března čeká naši školu nejvýznamnější událost den otevřených dveří. Všechny třídy se zapojily do přípravy a každá si připraví program. Už se všichni těšíme. Zástupci tříd seznámili ostatní s návrhy akcí, které by proběhly v dubnu, květnu a červnu. Na zahradě vysadíme pohádkový strom věnovaný pohádkáři Hansu Christianu Andersenovi, který měl druhého dubna výročí narození. V dubnu si také připomeneme Den Země.

Únor 2015

Na únorové schůzce se sešly sotva dvě třetiny členů, mnohé skolila chřipka a neštovice. V lednu se některé děti zúčastnily lyžařského výcviku pod vedením zkušených učitelů, paní učitelky Hany Pecharové, pana učitele Pavla Macháčka a paní vychovatelky Marušky Masopustové. Pan učitel Macháček zahytil nejhezčí okamžiky foťákem a obohatil školní fotogalerii. Zástupci tříd přišli s návrhy pravidel chování parlamentu. Společně jsme je prošli a sestavili následující PRAVIDLA.
PRAVIDLA CHOVÁNÍ NA PŮDĚ PARLAMENTU:
- zúčastňovat se schůzek, chodit včas nebo se omluvit
- řešit školní problémy
- nepoužívat vulgární výrazy
- vyslechnout názory druhých, umět naslouchat
- nikoho neurážet a nezesměšňovat druhé
- nepřekřikovat se, naslouchat si, respektovat se navzájem
- spolupracovat v týmu
Čekají nás jarní prázdniny, tak ať si je, děti i učitelé, užijeme.

Leden 2015

V novém kalendářním roce jsme se sešli v plném počtu. Mikulášská nadílka se v prosinci povedla. Deváťáci potěšili malé děti ve školce. Děti se až na malé vyjímky nebály, Mikulášovi a čertům řekly básničky a dostaly sladkou odměnu. I ve škole řehtali čerti řetězy, Mikuláš četl z knihy hříchů a andělé rozdávali sladkosti, zlobivcům uhlí a brambory. Malí školáci hledali útočiště u paní učitelek, pověděli Mikulášovi básničku. Pro velké děti byl mikulášský den příjemným zpestřením, tvrdily, že se nebojí, ale v některých byla malá dušička. Mikuláš navštíví naši školu i příští rok, ale to už budou jiní deváťáci. Letošním deváťákům patří poděkování za krásné zážitky! Členové parlamentu si nejen prohlédli fotky z nadílky, které jsou k nahlédnutí na stránkách parlamentu, ale také jsme hovořili, jaké akce by se na škole mohly uskutečnit ve druhém pololetí. Kristýna Žítková přišla s návrhem, že bychom si měli stanovit i pravidla pro členy parlamentu, kteří zastupují své třídy a přistupují k tomu velmi zodpovědně. Členové parlamentu seznámí s návrhem děti ve třídách a na příští schůzce pravidla zformulujeme. Navíc každá třída do konce března sepíše návrhy akcí, které se uskuteční nejen do konce školního roku, ale které budou probíhat i v dalším školním roce.

 

Zápis ze schůzky školního parlamentu- prosinec 2014

1. Mikulášská nadílka pro děti ze školky a školní děti se povedla, dětem zůstanou vzpomínky po celý rok a mnohé se
    polepší v chování.
2. Myslivecké sdružení škole jako poděkování přivezlo vánoční stromečky, děti si je umístí do tříd, nazdobí a připraví na
    vánoční besídku.
3. Všichni budeme hledat nové nápady na školní akce.

Zápis ze schůzky školního parlamentu- listopad 2014

1. Do sběru plodů pro lesní zvířata pro zimní období se zapojily všechny třídy, ale hlavně nejvíce přispěly děti prvního
    stupně, které vzorně nosily kaštany a žaludy, aby zvířátkům v zimě přilepšily. Žáci 8.A se vydali do parku, nasbírali
    kaštany a donesli je mladším dětem. Za to je chválíme.
2. Kristýna Žítková přišla s návrhem 9.A, která by i v letošním školním roce mohla uspořádat pro školní děti a děti ze
    školky " Mikulášskou nadílku"

Zápis ze schůzky školního parlamentu- říjen 2014

1. Parlament se sešel na druhé schůzce. Každý člen dostal za úkol sepsat článek o tom, co by chtěla jeho třída ve
    škole pozměnit a zlepšit.
2. Vojta Husa přednesl dětem návrh týkající se třídění odpadu. Některé třídy se zapojily do třídění odpadu, ve třídách
    jsou umístěny nádoby na papír a na plasty. Na chodbách I. a II. patra jsou umístěny velké umělohmotné koše s
    víkem na plastové lahve. Stává se, že některé děti si tyto nádoby pletou s odpadkovým košem a vhazují tam obaly
    od sušenek a papíry, které tam nepatří. Je nutné lahve sešlápnout a odšroubovat víčka, která zanedlouho upotřebíme.
    Kristýna Žítková ve školním rozhlase zdůrazní problematiku třidění odpadu.
3. Na naší škole byl vyhlášen sběr kaštanů a žaludů pro lesní zvěř. Děti mohou přinášet kaštany a žaludy každé ráno
    a paní uklizečky plody nasypou do pytlů.

Školní parlament školní rok 2014/2015

V letošním školním roce si žáci jednotlivých tříd zvolili své zástupce do školního parlamentu:
Jan Bernard ( 2.A), Simona Siňorová ( 2.B), Šimon Macháček ( 3.A), Matěj Stoupa ( 3.B), Sabina Siňorová ( 4.A), Michal Kenardžiev ( 5.A), Klára Šťastná ( 5.B), Vojtěch Husa ( 6.A), Karolína Michálková ( 6.B), Roman Pazdera ( 7.A), Martin Šedivý ( 7.B), Renata Škopková ( 8.A), Kristýna Žítková ( 9.A)

Zápis ze schůzky školního parlamentu září 2014
1. Parlament se sešel na první schůzce, členové se vzájemně seznámili, někteří zástupci byli svými třídami zvoleni i v letošním školním roce opětovně
2. Zástupci se shodli na tom, že bychom se měli ve třídách více zaměřit na zlepšování vztahů ve třídě a vztahů mezi žáky a učiteli

Školní parlament 2013/2014

Prosinec 2013- Příprava vánočních besídek. V říjnu děti prvního stupně sbíraly kaštany a žaludy pro lesní zvěř. Myslivecké sdružení škole jako poděkování darovalo vánoční stromečky do každé třídy. Školní mikulášská nadílka se vydařila. Děvčata a kluci z osmičky si vyrobili pěkné kostýmy a postarali se i o nadílku.
Únor 2014- Třídění odpadu ve třídách. Některé třídy se zapojily do třídění odpadu, ve třídách jsou umístěny nádoby na papír a na plasty jsou velké nádoby na chodbách.
Duben 2014- Kristýna Žítková přednesla návrh 8. třídy, která by chtěla pro děti uspořádat Čarodějnický den na školním hřišti. Městem půjde průvod čarodějů a čarodějnic, na hřišti pro ně děvčata a kluci z osmé třídy připraví čarodějnický rej spojený s hrami a sladkými odměnami. Zároveň budou vyhlášeny nejhezčí čarodějnice a masky čarodějů.
Květen 2014- Vyhlášení soutěže pro prvňáčky, aby namalovali obrázek své paní učitelky. Nejpovedenější obrázky budou odměněny diplomy. Tak jako každým rokem proběhne Den dětí. Pro děti bude připraven Pohádkový les v bažantnici. Tuto událost tradičně připravují osmáci.
Červen 2014- Pro nepřízeň počasí musel být termín Pohádkového lesa odložen, ale nakonec se bažantnice hemžila pohádkovými bytostmi, počínaje loupežníky, Jeníčkem a Mařenkou, Karkulkou a vlkem, princeznami, kouzelným dědečkem, Patem a Matem a kouzelnou babičkou. Malí i velcí plnili úkoly za sladkou odměnu.
Zhodnocení letošního školního roku, kdy jsme se snažili nejen přicházet s požadavky, co bychom chtěli, ale také s návrhy, co bychom mohli udělat pro školu a ostatní děti my.

Školní parlament 2013/2014

V loňském školním roce byli zástupci tříd ve školním parlamentu:
1.A Jan Bernard, 1.B Simona Siňorová, 2.A Šimon Macháček, 2.B Matěj Stoupa, 3.A Lucie Dandová, 4.A Lucie Hejná,
4.B Klára Šťastná, 5.A Václav Hron, 5.B Karolína Michálková, 6.A Milan Čáp, 6.B Tereza Luptáková, 7.A Renata Škopková, 8.A Kristýna Žítková, 9.A Tereza Švachová

Schůzky školního parlamentu:
Říjen 2013- Děti předložily návrhy svých tříd. Zrcadlo na dívčí wc ve druhém patře, lžíce na obouvání u botníků, věšáky na ručníky do prvních a do druhé třídy, věšák na cvičební úbory do 1.A, skříňkové boxy do tříd pro žáky, automat na bagety, zvířátko do 5.B

Listopad 2013- Jednotlivé návrhy z minulé schůzky byly projednány s paní ředitelkou, která se s námi sešla a vysvětlila nám, co lze ve škole změnit a co by ráda uskutečnila. Zvířátko do 5.B neprošlo, některé děti mohou být alergické. Automat na bagety ve škole nebude instalován, naše škola patří ke školám s menším počtem žáků, děti mají možnost odebírat dotované mléčné výrobky. 8.A přišla s návrhem připravit Mikulášskou nadílku pro děti naší školy. Zároveň děvčata a kluci z osmičky půjdou jako Mikuláš, anděl a čerti do zásmucké mateřské školy, kde i těm menším udělají nadílku.

Školní parlament

Vždy se scházíme zástupci 1. až 4. tříd a zástupci 5. až 9. tříd. Naším cílem je vychovávat žáky k zodpovědnému životu, vyjádření svého názoru. Klademe důraz, aby v dětech rostl pocit sounáležitosti se školou. Sestavili jsme si určité body, co je cílem školního parlamentu a náplní.

I. Cílem školního parlamentu:
   1. Dodržovat školní řád
   2. Svobodně vyjadřovat svůj názor
   3. Upozorňovat a předcházet náznakům šikany
   4. Pomáhat slabším spolužákům
   5. Pomáhat spolužákům, kteří se přistěhovali do naší školy
II.Činnost školního parlamentu
   1. Školní parlament se schází jednou za měsíc nebo podle potřeby
   2. Zástupci tříd spolupracují s třídními učiteli
   3. Členové školního parlamentu si volí ze zástupců tříd předsedu, místopředsedu, zapisovatele, nástěnkáře
   4. Rozhodnutí školního parlamentu jsou platná za účasti alespoň 75% zástupců tříd a návrhy musí být přijaty
       nadpoloviční většinou přítomných zástupců tříd
III.Volby do školního parlamentu
   1. Zástupci tříd jsou voleni svými třídami jednou ročně
   2. Volby se uskuteční ve 2. až 9. třídách v průběhu měsíce září, zástupci 1. tříd jsou voleni v průběhu měsíce října
   3. V každé třídě je volen jeden zástupce

Školní parlament

Školní parlament na naší škole byl založen v září roku 2013 Co bylo cílem? Dát prostor všem žákům podílet se na životě školy. Každá třída I. a II. stupně si zvolila jednoho zástupce. Žáci se scházejí jedenkrát za měsíc, schůzky jsou zpravidla v rozsahu jedné vyučovací hodiny. S dětmi spolupracuje paní učitelka Alena Bernardová, která koordinuje práci dětí. Zástupci žáků jednotlivých tříd přednášejí návrhy a připomínky spolužáků ke školnímu prostředí, školním akcím, vzájemnému soužití. Školní parlament dává návrhy vedení školy, učitelům, kteří na ně reagují. Vedení školy každý návrh projedná a zástupcům tříd sdělí svá stanoviska. Zástupci tříd informují spolužáky o závěrech. Z každého setkání je vypracován zápis o jeho obsahu a závěrech. Od letošního školního roku se na zápisech budou podílet i sami žáci. Děti se snaží vylepšit a oživit školní rok. Přicházejí s rozličnými nápady, které není jednoduché vždy zrealizovat. Do školního parlamentu se zapojili svými návrhy i ti nejmenší, loňští prvňáčci, jejichž zástupci byli svými spolužáky zvoleni až po prvním měsíci ve škole.

Členové školního parlamentu ve školním roce 203/2014 byli:

Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy