logotyp

Zájmové útvary - stručná charakteristika


Ruština
   V kroužku ruského jazyka se v prvním roce seznamujeme s azbukou, setkáváme s ruskými slovíčky - některá poznáváme ve spojení s písmeny azbuky, jiná se týkají různých témat (pozdravy, škola, zvířata atd.) Odpovídáme na otázky o sobě, učíme se konverzovat. Ti žáci, kteří navštěvují náš kroužek déle,  se setkávají s dalšími slovíčky a s ruskou mluvnicí (časování, skloňování, číslovky atd.)


Matematický seminář
   V kroužku „Matematický seminář“ se snažíme společně dobře připravit k přijímacím zkouškám na střední školy z matematiky. Procvičujeme probranou látku, částečně ji rozšiřujeme o nové a těžší úlohy a probíráme se přijímacími testy z minulých let.

 
Seminář z českého jazyka
   Každý rok nabízíme žákům 9. tříd zájmový útvar Seminář z českého jazyka, kde se především připravují na přijímací zkoušky na střední školy. Seznámí se s typovými úlohami rozdělenými do jednotlivých oblastí, které jsou testované v jednotném přijímacím řízení  SŠ. Vyzkoušejí si ukázkové testy a testy z minulých přijímacích řízení, naučí se pracovat s typy úloh, které budou řešit u přijímacích zkoušek. Zopakují si a prohloubí znalosti učiva ZŠ.

 
Programování s kocourem Scratchem
   Programování ve Scratchi pro děti od 5. Třídy. Kroužek je pro všechny děti, které chtějí vědět, jak se píší programy a zároveň sami chtějí sami vytvořit nějakou jednoduchou hru.  Program Scratch vznikl speciálně pro výuku programování a stal se de facto celosvětovým standardem a vzorem pro řadu další aplikací. V současné době se například velmi podobným jazykem programují průmyslové roboty. Děti mají šanci získat tyto vědomosti s předstihem. Současně s programováním si děti procvičují základy geometrie a matematiku. Velikou výhodou je, že program Scratch je zdarma a děti tak mohou ve svých pokusech pokračovat kdykoliv ve svém volném čase.

 
„Buď fit“ (vlastní podložka na cvičení)
   Cvičíme s básničkami i příběhem, vytváříme pozice zvířat, které nám pomáhají ke správnému držení těla, procvičení jemné motoriky i postavení  nohou. Hlavně zábavnou formou.

 
„Barvínek“ (výtvarný)
   Na výtvarném kroužku „Barvínek“ se děti budou zabývat především výtvarnou a pracovní činnosti – malba kresba, vizáže, koláže, frotáž atd. Budou se učit různé metody a pracovní postupy, aby si děti sestrojily různé věci a naučili se pracovat s různými materiály (hlína, textil, kůže, papír vlna atd.) Všechny činnosti jsou zaměřené na procvičování jemné motoriky ruky, rozvíjení fantazie a kreativity jednotlivců. Důležitá je také inspirace a zábavná forma při tvoření. Zařazuji i různé hry a soutěže. Zaměřuji kroužek i na etickou výchovu – kamarádské chování, pomoc mladším dětem a používání kouzelných slovíček (prosím, děkuji apod.) Doufám, že se dětem v kroužku bude líbit a potěší svými výtvory své rodiče. Místo konání: Budova MŠ Třída ŠD (1. Patro) ve čtvrtek 15 až 16h pro 2. a 4. ročník.

 
Tvořivé ruce
   Ruční práce s různými materiály, šití, pletení, háčkování-dle zájmu


Anglický klub
   Kroužek „Anglický klub“ je určen žákům 7. Až 9. Tříd. Jeho hlavním cílem je posílit volný projev žáků a zbavit je tak zábran z mluvení. Výuka probíhá formou jazykových her, aktivit, dialogů, scének a různých modelových situací, které pomohou odbourat počáteční ostýchavost. Zaměřuje se na každodenní komunikační potřeby žáků a rovněž rozvíjí jazykové dovednosti jako čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, psaní textů a rozšiřuje slovní zásobu. Žáci získávají přehled o základních gramatických časech a jejich použití. Veškeré materiály obsahují konkrétní i abstraktní kontexty a věnují se aktuálním tématům.

 
Keramika
   Začátečníci se naučí základní techniky zpracovávání hlíny a vytvoří si jednoduché výrobky. Pokročilí se budou zdokonalovat v technice stavění a modelování, při glazování se zaměříme na přesnost a dodržování správného postupu. Vypálené výrobky si žáci odnesou domů. Na materiál prosím o 200 Kč do konce listopadu.
 
 
Pěvecký sbor „Pampelišky“
   Pěvecký sbor pampelišky zve žáky a žákyně do 2. do 9. Třídy na pohodové, relaxační zpívání. Zpíváme známé populární písně a každý z vás si určitě najde tu svou. Prestižní vystoupení pěveckého sboru je adventní koncert, který navštěvuje mnoho lidí ze Zásmuk a okolí. Těšíme se na všechny, kdo si s námi chtějí jít zazpívat.

 
Dopravní

 
Sportovní hrátky
   Běhání, skákání, házení a překonávání překážek - to vše patří k základní výbavě každého dítěte od nejútlejšího věku. Děti rády soutěží a k tomu mají při sportování mnoho příležitostí. Upevňujeme základní pohybové struktury, které jsou nezbytné pro běžný život dětí i pro řadu sportovních činností.
 
Angličtina hrou 1 a Angličtina hrou 2
   Výuka anglického jazyka pro první a druhé ročníky probíhá formou poslechů, zpívání, pohybových aktivit, dramatizace a výtvarné činnosti. Používáme učebnice Welcome (Starter A pro 1. třídu a Starter B pro 2. třídu). Učebnice jsou koncipované tak, aby odpovídaly znalostem a dovednostem dětí v daném věkovém období. Děti v hodině pracují s učebnicí (Pupil´s book) a na domácí procvičování slouží pracovní sešit (Activity book).
 
 
Matematika metodou Hejného
   Hejného matematika podporuje u dětí radost z objevování, hravou formou probouzí kreativitu a rozvíjí logické myšlení. V neposlední řadě podporuje schopnost spolupracovat a komunikovat. Děti řeší úlohy v jim blízkých prostředích se zapojením všech smyslů včetně pohybu. Více na www.h-mat.cz.
 
Přírodovědný kroužek
   Je určený pro žáky I. a II. třídy a cílem je naučit pomoci chránit krásu zdejší přírody a také se snažíme se děti naučit kladně vnímat její zajímavosti přírody formou her, aby děti měly jednou na co vzpomínat a mohly předávat získané zkušenosti kamarádům. V průběhu roku se připravujeme na přírodovědnou soutěž základních škol,,Zlatý list ČSOP,, v Zásmucké Bažantnici. Žáci I. a II. třídy následně své dovednosti mohou rozvíjet až do IX. Třídy v oddíle MOPíků Šestka Zásmuky, se kterým jezdíme  na víkendové výlety po celé ČR a  účastníme se tábora v Českém ráji. Více se můžete dozvědět: https://sestka-zasmuky.webnode.cz/

Tělo jako činka (kalistenika)
   Pohybem těla se obecně vytváří látky, které posilují metabolismus, a tudíž brání náchylnosti k onemocnění.  Kroužek ,,Tělo jako činka“ vznikl ve snaze naučit děti používat vlastní tělo jako závaží, se kterým se dá trénovat jako s obyčejnou činkou. Cvičení s činkami bývá často statické posilování jisté partie, kalistenika oproti tomu nabízí dynamické cviky, při kterých se tělo využívá jako celek. Děti do 15-16 roku by navíc s činkami cvičit neměly, tudíž je využití kalisteniky šikovnou alternativou, kterou si děti mohou osvojit, využívat po celý život a tím si zajistit pevné zdraví.
                Kalistenika = cvičení s vlastní vahou těla -> slovo vzniklo ze spojení řeckých slov kálos (krása) a sthénos (síla).

 
Florbal +
   Florbal je kolektivní halový sport, při kterém se používá speciální florbalová hůl a velmi lehký míček. Cílem tohoto sportovního kroužku je naučit děti ovládat florbalovou hůl a práci s míčkem. Vysvětlit základní pravidla a bezpečnostní prvky tak, aby děti nemohly ublížit ostatním dětem v okolí. Do lekcí florbalu zařazujeme motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost (opičí dráhy, úponová cvičení, základní gymnastická a atletická cvičení aj.). V hodinách se můžete setkat i se zařazením kompenzačního cvičení, tyto cviky působí k prevenci poruch hybného systému. Dětem se postupně zvyšuje obratnost a flexibilita celého těla, schopnost koordinace a rychlost reakce.
 

NÁSTĚNKA

Přijmeme vedoucí školní jídelny, nástup od 1.12. 2021.
Přihlášky se životopisem zasílejte na
reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy