logotyp

Zájmové útvary - stručná charakteristika


Ruština
   V kroužku ruského jazyka se v prvním roce seznamujeme s azbukou, setkáváme s ruskými slovíčky - některá poznáváme ve spojení s písmeny azbuky, jiná se týkají různých témat (pozdravy, škola, zvířata atd.) Odpovídáme na otázky o sobě, učíme se konverzovat. Ti žáci, kteří navštěvují náš kroužek déle,  se setkávají s dalšími slovíčky a s ruskou mluvnicí (časování, skloňování, číslovky atd.)


Matematický seminář
   V kroužku „Matematický seminář“ se snažíme společně dobře připravit k přijímacím zkouškám na střední školy z matematiky. Procvičujeme probranou látku, částečně ji rozšiřujeme o nové a těžší úlohy a probíráme se přijímacími testy z minulých let.

 
Seminář z českého jazyka
   Každý rok nabízíme žákům 9. tříd zájmový útvar Seminář z českého jazyka, kde se především připravují na přijímací zkoušky na střední školy. Seznámí se s typovými úlohami rozdělenými do jednotlivých oblastí, které jsou testované v jednotném přijímacím řízení  SŠ. Vyzkoušejí si ukázkové testy a testy z minulých přijímacích řízení, naučí se pracovat s typy úloh, které budou řešit u přijímacích zkoušek. Zopakují si a prohloubí znalosti učiva ZŠ.

 
 
 
„Buď fit“ (vlastní podložka na cvičení)
   Cvičíme s básničkami i příběhem, vytváříme pozice zvířat, které nám pomáhají ke správnému držení těla, procvičení jemné motoriky i postavení  nohou. Hlavně zábavnou formou.

 
„Barvínek“ (výtvarný)
   Na výtvarném kroužku „Barvínek“ se děti budou zabývat především výtvarnou a pracovní činnosti – malba kresba, vizáže, koláže, frotáž atd. Budou se učit různé metody a pracovní postupy, aby si děti sestrojily různé věci a naučili se pracovat s různými materiály (hlína, textil, kůže, papír vlna atd.) Všechny činnosti jsou zaměřené na procvičování jemné motoriky ruky, rozvíjení fantazie a kreativity jednotlivců. Důležitá je také inspirace a zábavná forma při tvoření. Zařazuji i různé hry a soutěže. Zaměřuji kroužek i na etickou výchovu – kamarádské chování, pomoc mladším dětem a používání kouzelných slovíček (prosím, děkuji apod.) Doufám, že se dětem v kroužku bude líbit a potěší svými výtvory své rodiče. Místo konání: Budova MŠ Třída ŠD (1. Patro) ve čtvrtek 15 až 16h pro 2. a 4. ročník.

 

Anglický klub
   Kroužek „Anglický klub“ je určen žákům 7. Až 9. Tříd. Jeho hlavním cílem je posílit volný projev žáků a zbavit je tak zábran z mluvení. Výuka probíhá formou jazykových her, aktivit, dialogů, scének a různých modelových situací, které pomohou odbourat počáteční ostýchavost. Zaměřuje se na každodenní komunikační potřeby žáků a rovněž rozvíjí jazykové dovednosti jako čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, psaní textů a rozšiřuje slovní zásobu. Žáci získávají přehled o základních gramatických časech a jejich použití. Veškeré materiály obsahují konkrétní i abstraktní kontexty a věnují se aktuálním tématům.

 
Keramika
   Začátečníci se naučí základní techniky zpracovávání hlíny a vytvoří si jednoduché výrobky. Pokročilí se budou zdokonalovat v technice stavění a modelování, při glazování se zaměříme na přesnost a dodržování správného postupu. Vypálené výrobky si žáci odnesou domů. Na materiál prosím o 200 Kč do konce listopadu.
 
 
Pěvecký sbor „Pampelišky“
   Pěvecký sbor pampelišky zve žáky a žákyně do 2. do 9. Třídy na pohodové, relaxační zpívání. Zpíváme známé populární písně a každý z vás si určitě najde tu svou. Prestižní vystoupení pěveckého sboru je adventní koncert, který navštěvuje mnoho lidí ze Zásmuk a okolí. Těšíme se na všechny, kdo si s námi chtějí jít zazpívat.

 
Dopravní

 
Sportovní hrátky
   Běhání, skákání, házení a překonávání překážek - to vše patří k základní výbavě každého dítěte od nejútlejšího věku. Děti rády soutěží a k tomu mají při sportování mnoho příležitostí. Upevňujeme základní pohybové struktury, které jsou nezbytné pro běžný život dětí i pro řadu sportovních činností.
 
Angličtina hrou 1 a Angličtina hrou 2
   Výuka anglického jazyka pro první a druhé ročníky probíhá formou poslechů, zpívání, pohybových aktivit, dramatizace a výtvarné činnosti. Používáme učebnice Welcome (Starter A pro 1. třídu a Starter B pro 2. třídu). Učebnice jsou koncipované tak, aby odpovídaly znalostem a dovednostem dětí v daném věkovém období. Děti v hodině pracují s učebnicí (Pupil´s book) a na domácí procvičování slouží pracovní sešit (Activity book).
 
 
Přírodovědný kroužek
   Je určený pro žáky I. –IV. třídy s cílem je naučit pomoci chránit krásu zdejší přírody (vysazování stromů, pěstování zeleniny, třídění odpadů-„Ukliďme svět“ a také se snažíme se děti naučit kladně vnímat její zajímavosti přírody formou her, aby děti měly jednou na co vzpomínat a mohly předávat získané zkušenosti kamarádům. Nově jsme začlenili do kroužku včelařství- péče o včely.

    V průběhu roku se připravujeme na přírodovědnou soutěž základních škol: „Zlatý list ČSOP,, v Zásmucké Bažantnici. Žáci tříd následně své dovednosti mohou rozvíjet až do IX. třídy v oddíle MOPíků Šestka Zásmuky, se kterým jezdíme  na víkendové výlety po celé ČR a účastníme se tábora v Českém ráji. Více se můžete dozvědět: https://sestka-zasmuky.webnode.cz/


Tělo jako činka (kalistenika)
   Pohybem těla se obecně vytváří látky, které posilují metabolismus, a tudíž brání náchylnosti k onemocnění.  Kroužek ,,Tělo jako činka“ vznikl ve snaze naučit děti používat vlastní tělo jako závaží, se kterým se dá trénovat jako s obyčejnou činkou. Cvičení s činkami bývá často statické posilování jisté partie, kalistenika oproti tomu nabízí dynamické cviky, při kterých se tělo využívá jako celek. Děti do 15-16 roku by navíc s činkami cvičit neměly, tudíž je využití kalisteniky šikovnou alternativou, kterou si děti mohou osvojit, využívat po celý život a tím si zajistit pevné zdraví.
                Kalistenika = cvičení s vlastní vahou těla -> slovo vzniklo ze spojení řeckých slov kálos (krása) a sthénos (síla).

 

Mladý technik (4. a 5. třída)

Cílem kroužku Mladý technik je v dětech vytvořit schopnost rozvíjení jemné motoriky, fantazie a případně i týmové spolupráce. Naučí se porozumět technickým výkresům, zároveň trénovat soustředění a celkově se podpoří jejich manuální zručnost. Budou sestavovat různé modely pomocí stavebnice Merkur od jednoduchých stavebnic, jako je sestavení lavičky až po sestavování hasičského auta či letadla. Určeno zájemcům 4. a 5. třídy, kdo rád něco sestavuje rozebírá a hraje si se stavebnicemi.
 

NÁSTĚNKA

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy