logotyp

Zájmové útvary - stručná charakteristika


Ruština
   V kroužku ruského jazyka se v prvním roce seznamujeme s azbukou, setkáváme s ruskými slovíčky - některá poznáváme ve spojení s písmeny azbuky, jiná se týkají různých témat (pozdravy, škola, zvířata atd.) Odpovídáme na otázky o sobě, učíme se konverzovat. Ti žáci, kteří navštěvují náš kroužek déle,  se setkávají s dalšími slovíčky a s ruskou mluvnicí (časování, skloňování, číslovky atd.)


Matematický seminář
   V kroužku „Matematický seminář“ se snažíme společně dobře připravit k přijímacím zkouškám na střední školy z matematiky. Procvičujeme probranou látku, částečně ji rozšiřujeme o nové a těžší úlohy a probíráme se přijímacími testy z minulých let.

 
Seminář z českého jazyka
   Každý rok nabízíme žákům 9. tříd zájmový útvar Seminář z českého jazyka, kde se především připravují na přijímací zkoušky na střední školy. Seznámí se s typovými úlohami rozdělenými do jednotlivých oblastí, které jsou testované v jednotném přijímacím řízení  SŠ. Vyzkoušejí si ukázkové testy a testy z minulých přijímacích řízení, naučí se pracovat s typy úloh, které budou řešit u přijímacích zkoušek. Zopakují si a prohloubí znalosti učiva ZŠ.

 
Programování s kocourem Scratchem
   Programování ve Scratchi pro děti od 5. Třídy. Kroužek je pro všechny děti, které chtějí vědět, jak se píší programy a zároveň sami chtějí sami vytvořit nějakou jednoduchou hru.  Program Scratch vznikl speciálně pro výuku programování a stal se de facto celosvětovým standardem a vzorem pro řadu další aplikací. V současné době se například velmi podobným jazykem programují průmyslové roboty. Děti mají šanci získat tyto vědomosti s předstihem. Současně s programováním si děti procvičují základy geometrie a matematiku. Velikou výhodou je, že program Scratch je zdarma a děti tak mohou ve svých pokusech pokračovat kdykoliv ve svém volném čase.

 
„Buď fit“ (vlastní podložka na cvičení)
   Cvičíme s básničkami i příběhem, vytváříme pozice zvířat, které nám pomáhají ke správnému držení těla, procvičení jemné motoriky i postavení  nohou. Hlavně zábavnou formou.

 
„Barvínek“ (výtvarný)
   Na výtvarném kroužku „Barvínek“ se děti budou zabývat především výtvarnou a pracovní činnosti – malba kresba, vizáže, koláže, frotáž atd. Budou se učit různé metody a pracovní postupy, aby si děti sestrojily různé věci a naučili se pracovat s různými materiály (hlína, textil, kůže, papír vlna atd.) Všechny činnosti jsou zaměřené na procvičování jemné motoriky ruky, rozvíjení fantazie a kreativity jednotlivců. Důležitá je také inspirace a zábavná forma při tvoření. Zařazuji i různé hry a soutěže. Zaměřuji kroužek i na etickou výchovu – kamarádské chování, pomoc mladším dětem a používání kouzelných slovíček (prosím, děkuji apod.) Doufám, že se dětem v kroužku bude líbit a potěší svými výtvory své rodiče. Místo konání: Budova MŠ Třída ŠD (1. Patro) ve čtvrtek 15 až 16h pro 2. a 4. ročník.

 
Tvořivé ruce
   Ruční práce s různými materiály, šití, pletení, háčkování-dle zájmu


Anglický klub
   Kroužek „Anglický klub“ je určen žákům 7. Až 9. Tříd. Jeho hlavním cílem je posílit volný projev žáků a zbavit je tak zábran z mluvení. Výuka probíhá formou jazykových her, aktivit, dialogů, scének a různých modelových situací, které pomohou odbourat počáteční ostýchavost. Zaměřuje se na každodenní komunikační potřeby žáků a rovněž rozvíjí jazykové dovednosti jako čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, psaní textů a rozšiřuje slovní zásobu. Žáci získávají přehled o základních gramatických časech a jejich použití. Veškeré materiály obsahují konkrétní i abstraktní kontexty a věnují se aktuálním tématům.

 
Keramika
   Začátečníci se naučí základní techniky zpracovávání hlíny a vytvoří si jednoduché výrobky. Pokročilí se budou zdokonalovat v technice stavění a modelování, při glazování se zaměříme na přesnost a dodržování správného postupu. Vypálené výrobky si žáci odnesou domů. Na materiál prosím o 200 Kč do konce listopadu.
 
 
Pěvecký sbor „Pampelišky“
   Pěvecký sbor pampelišky zve žáky a žákyně do 2. do 9. Třídy na pohodové, relaxační zpívání. Zpíváme známé populární písně a každý z vás si určitě najde tu svou. Prestižní vystoupení pěveckého sboru je adventní koncert, který navštěvuje mnoho lidí ze Zásmuk a okolí. Těšíme se na všechny, kdo si s námi chtějí jít zazpívat.

 
Dopravní

 
Sportovní hrátky
   Běhání, skákání, házení a překonávání překážek - to vše patří k základní výbavě každého dítěte od nejútlejšího věku. Děti rády soutěží a k tomu mají při sportování mnoho příležitostí. Upevňujeme základní pohybové struktury, které jsou nezbytné pro běžný život dětí i pro řadu sportovních činností.
 
Angličtina hrou 1 a Angličtina hrou 2
   Výuka anglického jazyka pro první a druhé ročníky probíhá formou poslechů, zpívání, pohybových aktivit, dramatizace a výtvarné činnosti. Používáme učebnice Welcome (Starter A pro 1. třídu a Starter B pro 2. třídu). Učebnice jsou koncipované tak, aby odpovídaly znalostem a dovednostem dětí v daném věkovém období. Děti v hodině pracují s učebnicí (Pupil´s book) a na domácí procvičování slouží pracovní sešit (Activity book).
 
 
Matematika metodou Hejného
   Hejného matematika podporuje u dětí radost z objevování, hravou formou probouzí kreativitu a rozvíjí logické myšlení. V neposlední řadě podporuje schopnost spolupracovat a komunikovat. Děti řeší úlohy v jim blízkých prostředích se zapojením všech smyslů včetně pohybu. Více na www.h-mat.cz.
 
Přírodovědný kroužek
   Je určený pro žáky I. a II. třídy a cílem je naučit pomoci chránit krásu zdejší přírody a také se snažíme se děti naučit kladně vnímat její zajímavosti přírody formou her, aby děti měly jednou na co vzpomínat a mohly předávat získané zkušenosti kamarádům. V průběhu roku se připravujeme na přírodovědnou soutěž základních škol,,Zlatý list ČSOP,, v Zásmucké Bažantnici. Žáci I. a II. třídy následně své dovednosti mohou rozvíjet až do IX. Třídy v oddíle MOPíků Šestka Zásmuky, se kterým jezdíme  na víkendové výlety po celé ČR a  účastníme se tábora v Českém ráji. Více se můžete dozvědět: https://sestka-zasmuky.webnode.cz/

Tělo jako činka (kalistenika)
   Pohybem těla se obecně vytváří látky, které posilují metabolismus, a tudíž brání náchylnosti k onemocnění.  Kroužek ,,Tělo jako činka“ vznikl ve snaze naučit děti používat vlastní tělo jako závaží, se kterým se dá trénovat jako s obyčejnou činkou. Cvičení s činkami bývá často statické posilování jisté partie, kalistenika oproti tomu nabízí dynamické cviky, při kterých se tělo využívá jako celek. Děti do 15-16 roku by navíc s činkami cvičit neměly, tudíž je využití kalisteniky šikovnou alternativou, kterou si děti mohou osvojit, využívat po celý život a tím si zajistit pevné zdraví.
                Kalistenika = cvičení s vlastní vahou těla -> slovo vzniklo ze spojení řeckých slov kálos (krása) a sthénos (síla).

 
Florbal +
   Florbal je kolektivní halový sport, při kterém se používá speciální florbalová hůl a velmi lehký míček. Cílem tohoto sportovního kroužku je naučit děti ovládat florbalovou hůl a práci s míčkem. Vysvětlit základní pravidla a bezpečnostní prvky tak, aby děti nemohly ublížit ostatním dětem v okolí. Do lekcí florbalu zařazujeme motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost (opičí dráhy, úponová cvičení, základní gymnastická a atletická cvičení aj.). V hodinách se můžete setkat i se zařazením kompenzačního cvičení, tyto cviky působí k prevenci poruch hybného systému. Dětem se postupně zvyšuje obratnost a flexibilita celého těla, schopnost koordinace a rychlost reakce.
 

NÁSTĚNKA

Prezenční výuka od 30.11
1. stupeň a 9. ročník

od 30. listopadu do 4. prosince
Prezenční výuka žáků VI.B, VII.B, VIII.B
Distanční způsob vzd. VI.A, VII.A, VIII.A
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy