logotyp

Šablony ZŠ Zásmuky II

Od 1. 9. 2019 je naše škola zapojena do projektu OP VVV Šablony ZŠ Zásmuky II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015628

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II

Název projektu CZ: Šablony ZŠ Zásmuky II

 

Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

 

Naše škola se účastní těchto aktivit:

Školní speciální pedagog -personální podpora ZŠ

Využití ICT ve vzdělávání ZŠ, ŠD, ŠK

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, ŠD – DVPP

Klub pro žáky ZŠ

Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den ve škole, ŠD

Projektový den mimo školu

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Komunitně osvětová setkávání

Školní asistent – personální podpora ŠD, ŠK

Školní asistent – personální podpora ŠK

Projektový den v ŠD

Sdílení zkušeností pedagogů z různých školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

NÁSTĚNKA

Prezenční výuka od 30.11
1. stupeň a 9. ročník

od 30. listopadu do 4. prosince
Prezenční výuka žáků VI.B, VII.B, VIII.B
Distanční způsob vzd. VI.A, VII.A, VIII.A
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy