logotyp

VIII.A

Mili rodiče, je tady nový školní rok 2020/2021. Po téměř půl roce žáci konečně usednou společně do lavic. Doufejme, že to bude dobrý rok, všichni budeme zdraví a našim osmákům se bude co nejvíc dařit. I letos se těším na spolupráci s Vámi a ještě jednou děkuji za období distanční výuky, za Vaši důslednost a dohled, které teď pomůžou  nastartovat letošní důležitý rok.  Soňa Součková, třídní učitelka

" Učitel a rodiče ti mohou otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
                                                               (neznámý autor)

Přejme si, ať otvíráme vždycky ty správné dveře.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ROZVRH HODIN

PO    ČJ   M     CH   TV   TV   x   D    Z 

ÚT    M    AJ    PŘ    F    ČJ    x   VV   OV

ST    ČJ   CH    NJ    M   AJ

ČT    M    F      ČJ     Z    D     x  HV    PŘ

PÁ    NJ   RV   AJ    PČ   TK   KONZULTAČNÍ HODINY

Mgr. Soňa Součková, třídní učitelka, český jazyk, Vv -
Ing. Hana Kovářová, matematika, přírodopis -
Mgr. Zdena Krupičková, anglický jazyk -
Mgr. Jana Stárečková, dějepis - pondělí -
Ing. Radek Svoboda, zeměpis -
Mgr.Jiří Kašpar, fyzika, Pč -
Mgr. Andrea Verflová, německý jazyk -
Mgr. Jaroslav Chyba, Ov, Tv chlapci -
Mgr. Lenka Štěrbová, TV dívky - 
Mgr. Milada Šafránková, technické kreslení - 
Mgr. Hana Pecharová, výchovná poradkyně, Ov, Rv -
 
ZÁŘÍ

 Milí osmáci, v úterý 1. 9. začíná nový školní rok a vy se téměř po půl roce konečně všichni sejdete ve své třídě, už VIII. A. Moc se na na vás těším!
                                                                                           
  Vaše třídní :-)
1. 9.  -
 Do školy přijdete, jak jste zvyklí, bez roušek, s sebou v tašce je mějte.
U botníků bude desinfekce, kterou sami použijete. Ve třídě nebudete mít látkové ručníky, budete používat papírové.
První den nemusíte mít přezůvky, ale vezměte si je, pokud bude pršet.
S sebou si přineste také zápisník a tužku.

2. 9. - Ve středu uz budete všichni přezutí, budeme mít první tři hodiny spolu třídnické práce. Zbylé hodiny proběhnou podle rozvrhu.

Od čtvrtka probíhá výuka podle rozvrhu, 1. týden není ve čtvrtek odpolední vyučování.

Všechno ostatní se dozvíte v úterý :-)

23. 9. -
 úvodní třídní schůzky - NEKONAJÍ SE ! 
Školní řád máte trvale k dispozici na stránkách školy v dokumentech.

ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK přeje 7. A !

ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK přeje 7. A !

Vánoční besídka 2019

20. 12. jsme se nemohli dočkat posledních dvou vyučovacích hodin. Čekala nás vánoční besídka a s ní krásné dárky, společná přání do nového roku, mlsání dobrot od maminek, společenské hry a tanec:).

13. týden, od 8. 6. do 14. 6.

Milí sedmáci, přichází den D :-). V úterý 9. 6.  v 7. 40 h (ne déle!) se na vás moc těším v parku před školou. Přijít by vás mělo 18 (19), takže vytvoříme dvě skupiny. Bylo by dobré, abyste se předem spolu domluvili, s kým ve skupině chcete být, abych nerozdělila kamarády. Jinak budete ve skupinách podle abecedy. Před školou zachovejte rozestupy. Nezapomeňte čestné prohlášení, bez něj bychom vás nemohli pustit do školy. S sebou si vezměte dvě roušky a sáček na použitou. Jednu skupinu povedu do školy já, jednu paní učitelka Kovářová, jsme u vás první hodinu. Vstupovat budete horním vchodem. Ve vchodu vám bude změřena teplota a použijete dezinfekci. Dál se budete řídit podle našich pokynů.
První úterý máte tento rozvrh:
Skupina A: ČJ, NJ, M, TH (tř.hod.), AJ
Skupina B: M, ČJ, NJ, AJ,TH
Aktivity končí ve 12. 15 h, ve 12 odejdou s doprovodem na oběd ti, kteří si ho přihlásili.
S sebou si přineste ŽK, pomůcky na jednotlivé předměty, na ČJ pracovní sešit a školní, literární a slohový sešit a čítanku, učebnici nemusíte. Na NJ přineste projekty, které jste doma udělali.
Hlavně si přineste dobrou náladou!! :-) Vaše třídní


Český jazyk

Následující úkoly mi zatím neposílejte, budeme na nich pracovat v úterý ve škole. Výuka na dálku samozřejmě probíhá dál, vy, kteří zůstáváte doma, mi vypracované úkoly pošlete, jak jste zvyklí.

Pravopisvylušti tajenku - v následujících větách vyhledej chyby, opravená slova napiš pod sebe tak, jak jdou v textu za sebou (ne v každé větě je chyba). Zakroužkuj jejich 1.písmena. Vyjde ti NÁZEV DÍLA. Napiš k němu autora.

Skupiny žáků pracovali na zásmucké školní zahradě.
V televizi jsme zhlédli zajímavý dokument o netopýrech.
Paní učitelka nás napomínala, abysme udržovali rozestupy.
Tamější obyvatelé se živili hlavně mrkví a cibulí.
Rozvrh hodin je něměný.
Když se hladoví chlapci pustili do jídla,zásoby potravin rychle ubívaly.
Autorem Starých pověstí Českých je Alois Jirásek.
Doma vyrobení strašáci chránili úrodu před nenechavými ptáky.
V Indických městech se lidé báli nákazy.
Na výstavě davy návštěvníků obdivovaly velké teréní vozy.
Na zdi visely obrazy známých českých malířů.
Všichni věříme, že Epidemie odchází.
Na výletě se dívkám líbyli hlavně zámecké zahrady.

Mluvnice - v pracovním sešitě na straně 53 vypracuj cv. 3 (příklad: Zahlédl jsem Elišku a Pavla,jak na mě mávají.) Nezapomeň, že VH, na které závisí VV doplňková, bývá zakončena na podstatné jméno nebo zájmeno, ve větě VH bývají slovesa smyslová - vidět, slyšet, pozorovat..., VV doplňková bývá připojena jak, kterak, jako.

Literatura - přečti si v čítance na str. 74/75 Ezopovy bajky. Víme, že bajka je krátký příběh, kde zvířata jednají jako lidé, v závěru je poučení. Napiš, jaké je u každé bajky poučení. Čím se od ostatních bajek liší Svazek prutů?

Anglický jazyk

Hello the pupils who aren´t coming next week to school!
I would like to see you all but some of you have some reasons why they won´t come so they will have to work
at home till the end of the school year a send the work to me:)Don´t worry it won´t be difficult or long:)
 
Přečtete si text na str. 91 a odpovíte na tyto otázky:
1.     Where did many music bands start their career?
2.     Where do many music bands practice?
3.     Name some bands which started this way.
4.     Which musical instruments do many children learn to play?
5.     Where do children learn to play musical instruments?
6.     What musical body usually takes part in competitions?
7.     Where do school musical bodies travel to compete?
8.     What special kind of choirs are popular in the USA and the UK?
9.     What songs do they  sing?
10.  Where can you learn to sing and what kind of songs do you like singing?
 
Takže si text pořádně přečtěte a odpovědi pošlete do konce příštího týdne:)
 
Řešení úloh z minulého týdne:
6/87
1    T ,   2    F  ,   3    F  ,   4    T
 
8/87
1.    They tell you that you will probably have one child and live until you´re 83.
2.    They are  about 23.
3.    In Finland,France and Germany.
4.    He´s got 2 children.
5.    Bolivia with 3. 4  children per a family.
6.    Yes,it is because you will probably live to around 81.
 
WB   1/74
1  like ,  2  ˇll enjoy  ,  3   was  ,  4  went  ,  5  go  ,  6  a lot of  ,  7  wrote  ,  8  best  ,  9  most important  ,  10   are  ,
11  be  ,  12  should.
 
Have a nice time and enjos warm and rainy days:)
                       your English teacher

Dějepis
 
str. 131 - 135
Boj českých stavů proti Habsburkům
 
-po smrti Rudolfa II. Vládne jeho bratr Matyáš
- sídlí ve Vídni
- v Praze za něj vládnou katoličtí místodržící, kteří porušují Majestát ( náboženská svoboda pro všechny)
1618 - vznesli čeští stavové písemnou stížnost, ale nebyla vyslyšena
1618 - vtrhli na Pražský hrad a svrhli z okna ( 2. defenestrace) královské místodržící Slavatu a Martinice a písaře Fabricia
Kterého roku byla 1. defenestrace?
Padali do příkopu z druhého patra, proč se nezabili?
- pražskou defenestrací začala třicetiletá válka
- čeští stavové vytvořili vládu 30 direktorů
- vyhnali jezuity
- najali žoldnéřské vojsko
- sesadili dalšího panovníka Ferdinanda II.
- českým králem ustanovili Fridricha Falckého ( nebyl katolík, ale kalvinista)
Proč měl přezdívku ,, zimní král" ?
- 3 roky válčila vojska českých stavů s vojsky Ferdinanda II.
1620 - bitva na Bílé hoře v Praze
Jak dlouho trvala bitva?
Jakou renesanční památku vidíte na Bílé hoře?
-Ferdinandova vojska měla převahu, stavové nesehnali spojence a špatně placená armáda z bitvy utekla a vzdala se
- češ. stavové byli na Bílé hoře poraženi, poslední vojáci z Moravy padli u zdi letohrádku
- Fridrich Falcký uprchl z Čech
Pusť si na youtube Defenestrace 1618 a bitva na Bílé hoře
POZOR! Pomalu uzavírám známky a někteří máte šanci na zlepšení. Musíte pečlivě odpovídat na mé zvídavé otázky a sledovat doporučené dokumenty.  JS

Německý jazyk

Časování slovesa sein - opakování

Doplňujte sloveso sein ve správném tvaru :

1. Ihr ........... im Garten.

2. Du........... hier.

3. Wir .............. hinten.

4. Sie.............. nicht zu Hause. (3. os.mn.č.)

5  Sie ............ schon fertig . (3. os. jed. č.)

6. Warum  ............ er noch nicht da ?

7. Jsem líný.

8. Jste doma ? (tykám)

 

Časování slovesa haben - opakování

Dopňujte sloveso haben ve správném tvaru :

1. Ich ..............eine Katze.

2. Sie ............. einen Hund. (3.os.mn.č.)

3. Du ........einen Papagei.

4. Wo..............sie die Tasche ? (3.os.jed.č.)

5. Uli .............einen Kuli.

6. Ihr ..............ein Buch.

7. Máte nějaký sešit ? (tyk)

8. Proč nemáš obyčejnou tužku ?

 

Vypracovaná cvičení můžete posílat na můj školní mail do pátku 12. června do 12:00 hod. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte.

Žáci, kteří přijdou v úterý do školy, si přinesou žákovskou knížku a projekty, které v době karantény doma vypracovali.A.V.

 


Matematika 7.AB :  týden   8. – 14. 6. 2020  

 

Ahoj! Vy, co jste zůstali doma, máte připravenu stejnou práci jako Ti ve škole.

Hezky si užijte týden.  Hana Kovářová

Vypočítaný příklad na % mi posílejte nejpozději do neděle 14. 6.

Povinná k poslání je tento týden i práce z přírodopisu – podívejte se na ni!

 

Výsledky zadané práce z minulého týdne jsou zde:

1)       Opakování konstrukce trojúhelníka BMR podle věty s-u-s

                viz přiložený soubor

2)       Výpočet ceny televize před slevou - dobrovolné

viz přiložený soubor

 

Nové úkoly na tento týden                                                                                                                      

1)      Opakování konstrukce trojúhelníka (podle věty u-s-u)

Samostatná práce do geometrického sešitu  (POVINNĚ)NEPOSÍLAT !!!

Je zadán trojúhelník DKZ, délka jeho strany a 2 úhly, které k ní přiléhají: 

z = 75 mm, velikost úhlu ZDK = 45 stupňů, velikost úhlu DKZ = 107 stupňů.

a)      Zjisti, zda jde trojúhelník sestrojit.

b)      Udělej rozbor.

c)      Narýsuj trojúhelník.

d)      Napiš s pomocí matematických symbolů postup konstrukce.

 

 

2)      Procenta  (POVINNĚ) -  POSLAT DO NEDĚLE  14. 6. !!!

Nejprve si pusťte video (první 3 minuty) a podle něj vypočítejte zadaný příklad oběma uvedenými způsoby. Zápis musí obsahovat všechny pomocné výpočty, jednotky, odpověď, prostě všechny náležitosti slovní úlohy!

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=ve2c8WxRuSs

Zadaný příklad: Prověrku z matematiky jsem napsala na 39 bodů z 52. Jaká byla má úspěšnost v procentech?
Přírodopis 7.AB            8. – 14. 6. 2020

(Pozor, tento týden se posílá Př i M - povinně !!!)

Ahoj holky a kluci,

práce z Př je povinná pro vás všechny – pro ty, kteří jsou doma i pro ty, kteří chodí do školy.

Práci je třeba poslat do neděle 14. 6. Posílejte úkoly 2) a 3) – výpisky do sešitu neposílejte.

moje kontakty:  hana-kovarova@centrum.cz   nebo   telefon 725 439 029 (WhatsApp)   

 

Do sešitu nadpis: Krytosemenné rostliny

1)      Podle učebnice str. 87 (nová uč. str. 85) si do sešitu překreslete a přepište tabulku srovnání dvouděložných a jednoděložných rostlin.

 

2)      S využitím učebnice na straně 90 – 91 (nová uč. str. 88 – 89) si udělejte kvíz na čeleď rostlin Pryskyřníkovitých, až budete mít výsledek bez chyby, pošlete mi závěrečnou obrazovku kvízu.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2132

 

3)      S využitím učebnice na straně 92 – 93 (nová uč. str. 90 – 91) si udělejte kvíz na čeleď rostlin Brukvovitých, až budete mít výsledek bez chyby, pošlete mi závěrečnou obrazovku kvízu.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2137

 

Poznávačka rostlin z minulého týdne

  1. Třešeň

7. Netřesk

13. Lípa

19. Smrk

  1. Hluchavka

8. Jabloň

14. Hrách

20. Pampeliška=smetanka

  1. Maceška

9. Vlaštovičník

15. Kukuřice

21. Rozrazil

  1. Afrikán=aksamitník

10. Koniklec

16. Hloh

22. Jetel

  1. Fuchsie

11. Šeřík

17. Vrba

23. Sedmikráska

  1. Kopretina

12. Jírovec

18. Javor

24. Rybíz

 

Velkou jedničku dostanou ti, kteří měli 24 a 23 bodů – skvělé!!! :

Bernard, Carvanová, Dvořáková, Landfeldová, Bubáková, Kryvošová, Řezníček, Zeminová E.

Malou jedničku dostanou všichni, kteří měli 22,5 – 20 bodů – velmi pěkné!!!

Bíll, Ditrych, Dvořák, Jarošová, Sadílková, Weissová, Beran, Ilčisková, Siňorová, Vaško, Veselá, Vyskočil, Látal, Látalová

14. týden, od 15. 6. do 22. 6.

Ahoj sedmáci, jsem tady s dalšími, možná posledními úkoly. Teď už budeme jen opakovat mluvnici a pravopis, abychom si toho co nejvíc zapamatovali do osmičky. Platí, že kdo chodí do školy, může úkoly nechat na úterý, kdy je společně vypracujeme. Vy ostatní mi je nadále posílejte, ale jen do 19. 6. Děkuji všem žákům, kteří pěkně pracovali, uvidíte, jak se vám to příští rok bude hodit, a také všem rodičům za spolupráci, pomoc a dohled.                           Mějte hezké léto :-). S. Součková

Český jazyk

Mluvnice
- tento týden si zopakujeme slovesný rod.

Do školního sešitu u sloves urči rod a slovesa v rodě činném převeď do trpného a opačně -
(např. Sázeli jsme stromy. (Č) x Stromy byly sázeny (námi).

Žáci zalévali záhony. 
Křížovka byla brzy vyluštěna.                                                                                                          
Řidiči prodávali jízdenky.
Kuchařka slila vodu z brambor.  
Nádobí bylo umyto hned po obědě.                                                                                                        
Nové domy se stavěly dva roky.
Turisté obdivovali obrazy ve výstavní síni.
Stromy byly brigádníky očesány.

Do školního sešitu vypracuj větný rozbor -

U školy se sešly skupiny žáků, aby znovu pozdravily svou třídu, která byla dlouho opuštěná, protože koronavirus způsobil, že se školy na řadu týdnů zavřely.

1. Urči počet vět a rozliš VH a VV.
2. Urči druhy VV.
3. V 1. a 2. větě v souvětí urči větné členy.
4. V celém souvětí urči slovní druhy (označ číslicemi).
5. Ve všech větách urči druh přísudku (jmenný se sponou, slovesný)
6. Urči slovesný rod u sloves sešly se (1. věta), zavřely se (poslední věta).
7. Urči mluvnické kategorie - týdnů (pád, čís., rod, životnost, vzor), způsobil(os., číslo, způsob, čas,
rod)

Pravopis

Daná slova užij ve větách, aby platil pravopis -

shlédnout, zhlédnout, vzhlédnout, pražský, Pražský (libovolný rod), český, Český (libovolný rod), odbít, odbýt, sokol, Sokol, mě, mně, mi, my, visely, vyseli, pyl, pil, oběti, objetí

Těším se na pěkné věty, hodnotit budu nejen pravopis, ale i bohatou slovní zásobu!
:-)

Německý jazyk

Slovní zásoba - opakování

Napiš, které slovo nepatří do řady a proč....

a) der Bleistift - der Kuli - schreiben - der Brief - die Adresse - der Fisch

b) der Garten - der Schrank - der Tisch - der Stuhl - das Bett - der Bücherschrank

c) der Lehrer - der Schüler - die Lehrerin - der Onkel - die Mitschülerin - die Schülerin

d) buchstabieren - lernen - lesen- schreiben - widerholen - wohnen

e) der Onkel - der Opa- der Lehrer - die Oma - die Tante - der Vater

 

Časování sloves - opakování

Doplň sloveso do věty ve správném tvaru.

a) Ich .............in Bonn. (wohnen)

b) Was ........... du zu Hause ? (machen)

c) Ihr ...............ein Buch. (haben)

d) Du .............zufrieden . (sein)

e) Sie ..............schnell. (rechnen - 3.os.mn.č.)

f)  Sie ...............schön. (zeichnen - 3. os. jed.č.)

g) Wir ............ bald . (kommen)

h)................ er das Wort ? (wiederholen)

i) ............... einen Kuli ? (haben)

j) Er ............ gut kochen. (können)

 

Děkuji všem, žákům i rodičům, kteří se mnou při distanční výuce spolupracovali a přeji vám všem pěkné letní prázdniny.

Vypracovaná cvičení můžete posílat na můj školní mail do pátku 19. června do 12:00 hod. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte. A.V.

 

DĚJEPIS 
 
Třicetiletá válka a její důsledky
str. 135 - 145
-třicetiletá válka začala válkou českou(stavovským povstáním) 1618-1620
- stavové na Bílé hoře prohráli 1620
-Ferdinand II. potrestal stavy : 1621 dal popravit 27 účastníků povstání ( také J. Jesénia), mnohé uvěznil a zabavil jejich majetek
Kde v Praze se konala poprava?
Kolik mečů kat Mydlář vystřídal?
-1627 vydal Ferdinand II. nařízení Obnovené zřízení zemské : 1.Habsburkové měli uzákoněno dědičné právo na český trůn
                                                                                                                     2.jediné povolené náboženství byla katolická církev
                                                                                                                     3.v úředním jednání byla němčina rovna češtině
- kdo nepřistoupil na katolickou církev, byl pronásledován
- mnozí vzdělaní lidé z tohoto důvodu opustili vlast, říká se jim exulanti
- z vlasti odešel Jan Ámos Komenský ( byl členem církve Jednoty bratrské- to byla reformovaná církev)
Komenskému se říká ,,učitel národů". Jak chtěl vylepšit-reformovat školství?
V kterých zemích pobýval?
Vrátil se do vlasti a proč?
-třicetiletá válka trvala 30 let- 1618-1648
- bojovali Habsburkové proti Nizozemsku, Anglii, Dánsku, Švédsku, Francii
-byla to první celoevropská válka
-navenek se střetly dvě náboženské skupiny: katolíci a evangelíci
-opravdové cíle byly politické: získat majetek a moc
-vojáci byli žoldnéři( mušketýři pěchota, jízda a dělostřelectvo)
Podívej se na vojsko žoldnéřů-str.138-139. Víte, jak se nabíjela mušketa?
Výsledky války
-skončila r. 1648 Vestfálským mírem
-Habsburkové upevnili svou absolutistickou vládu(vládli u nás 400 let)
-žoldnéři kradli  a při tom vraždili vesničany
- pole byla zpustošená
- lidé trpěli hladem a morem
-počet obyvatel klesl o třetinu
- ti, co přežili, museli více pracovat a stali se nevolníky
-exulanti se nesměli vrátit do vlasti
- jediné náboženství bylo katolické
Válka začala v českých zemích a také skončila. Jaká vojska 1648 zaútočila na Prahu a Brno?
Tito vojáci odvezli z Prahy část cenných sbírek Rudolfa II. a největší ručně psanou knihu na světě. Jak se jmenovala?
Zjisti o knize další zajímavosti.
Podívej se na bitvu u Jankova-str.142. Jaké výhody a nevýhody měli pěšáci a jízda?
 
Milí sedmáci, to je poslední nová látka v tomto roce. Někteří jste velice pěkně pracovali. Sešit si uschovejte, budete poznámky potřebovat při opakování látky v 8. třídě a také si zkontroluji, jak jste psali. Odpovědi zasílejte jen do 19.6. !!! :-) JS

Anglický jazyk

Všem loudalům a sklerotikům!!!
Zítra je poslední šance poslat nebo donést do školy všechny úkoly,tj.cvičebnice s vyplněnými cvičeními a  školní sešity s odpověďmi na extra otázky,včetně TŘÍ psacích projektů:)
Přeji všem krásné,teď již opravdové prázdniny!!!:)
                                            your English teacher

Hello,
how are you? I hope you are OK as your real holiday is coming:):):)
 
Posílám řešení posledního úkolu:
1   at school
2   in their parents´houses or garages
3   the Beatles,U2,Green Day, Muse,The Red Hot Chilli Peppers
4   the violin or the piano
5   in school or private lessons
6  an  orchestra
7   to other countries
8   gospel chojrs
9   religious hymns
10  individual answers
 
Tak a to bylo i poslední řešení,takže si své odpovědi zkontrolujte:)Myslím,že většinu budete mít správně:)
Tímto se loučím s těmi,kteří nemohou chodit do školy , a přeji jim i jejich rodinám krásné a pohodové
prázdniny a těším se na další setkání:):):)
Enjoy every day :)
                                      your English teacherMatematika a Přírodopis 

Viz soubory

Fyzika - výsledky 12.-13. týden

11

22

33

44

55

14. týden Matematika a přírodopis viz zadání jednotlivé soubory

Matematika 7.třída 15.-21.6. vše v dokumentuMatematika 7.třída 15.-21.6. vše v dokumentu

Př-7.třída  15.-21.6. vše v dokumentuPř-7.třída 15.-21.6. vše v dokumentu

Závěr školního roku

Milí sedmáci, je tady konec školního roku, v II. pololetí hodně netradičního. Všechny podrobné informace o závěrečném dnu máte na stránkách školy v rubrice INFORMACE PRO RODIČE. Pro jistotu a pro vás, kteří jste nebyli ve škole a neslyšeli to přímo ode mě, je stručněji zopakuji i tady.

Pro vysvědčení si přijdete už všichni pohromadě v pátek 26. 6. Vstup do školy bude mezi 7. 30 a  7. 45 h, odchod s pěkným vysvědčením :-) v 8. 15 h. Pokud dorazíte i vy, kteří jste v červnu do školy nechodili, musíte předložit čestné prohlášení (viz stránky školy). Všichni budete mít ve vnitřních prostorách roušku. Přineste s sebou žákovskou knížku , klíč od skříňky a tašku na věci ze skříňky a přezůvky. Vysvědčení je možné vyzvednout také v pondělí a úterý v ředitelně.

Krásný prázdninový čas vám i vašim rodičům! :-) Vaše třídní

Pomůcky pro 2.stupeň pro školní rok 2020/2021

Přehled pomůcek pro 6. až 9. třídu, pro školní rok 2020/2021 naleznete v příloze zde

NÁSTĚNKA

Prezenční výuka od 30.11
1. stupeň a 9. ročník

od 30. listopadu do 4. prosince
Prezenční výuka žáků VI.B, VII.B, VIII.B
Distanční způsob vzd. VI.A, VII.A, VIII.A
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy