Jméno:
Heslo:

VII.B

7.B

NAŠE TŘÍDA 7.B

Vítám vás v sedmé třídě a přeji hodně učebních úspěchů!!!

Začínáme:

PO  ČJ AJ M Z F , TV TV

ÚT  HV VV ČJ NJ M,  VV PŘ

ST  M F D PČ PV

ČT  ČJ D M PŘ AJ,  OV

PÁ  Z ČJ NJ AJ RV

Přineste si: vyplněný dotazník, sešity, knihy,zápisníček, přezuvky a s chutí do práceUsmívající se


Třídní schůzky : 25.9.

Konzultační hodina Mgr. Jana Stárečková : úterý od 11:15 - 12:00

akce v prosinci

1.12. - rozsvěcení vánočního stromu - zpívají Pampelišky

13.12. - adventní koncert v kostele - vystupují Pampelišky

20.12. - kino Kolín

Přeji krásné Vánoce!

Do školy přijdeme 6.1.2020

akce v 2. pololetí

31.1. - pololetní prázdniny

20.2. - Veletrh řemesel v Lysé nad Labem

20.4. - Barevný den

22.4. - třídní schůzky

30.4. - čarodějnice

18.5. - 22.5. turistický kurz

květen - školní výlet ( Liberec)

bližší informace se dozvíte včasškolní výlet

Na školní výlet jedeme do Liberce 5.5.2020 v úterý. Vybíráme 350 Kč!!!

Učivo na 1. týden 16.3. - 23.3. 2020

Český jazyk - mluvnice

1.opakujte si pravidla psaní velkých a malých písmen v názvech
2.vypište do školního sešitu jen názvy cv.2/19, 3a,b/20
3.zopakujte si pravidla určování druhů vedlejších vět
4.vyhledejde v učebnici a vypište do sešitu 5 vět podmětných, 5přísudkových, 5 přívlastkových, 5 předmětných, 10příslovečných a určete jejich druh. (Zkuste samostatně vytvořit graf souvětí)
5.zopakujte si pravopis přídavných jmen a vypracujte cv.7 a,b,c/23
Literatura
1. kdo nebyl vyzkoušen, doučí se báseň Máj
2. přečtěte si pohádku Rozum a štěstí - str.94 a 95, do sešitu odpovězte na otázky za článkem + co je pohádka?
3. čtěte mimočítankovou četbu a zapisujte do kulturního deníku, pište citace a jejich komentáře!
Sloh
na papír se pokuste napsat subjektivně zabarvený popis na vlastní téma
(pocity, nálady, přirovnání, personifikace, metafory)

Fyzika

1. týden si opakujte fyzikální veličiny, jednotky, převody jednotek,dráhy, času

Učivo na 1. týden 16.3. - 23.3. 2020

Dějepis

1.Zopakujte si ze sešitu látku o Mistru Janu Husovi -přečtěte si v učebnici str.84-85
2.Přečtěte si látku Bouřlivá husitská doba začala str86-87
3.Napište si výpisky do sešitu, soustřeďte se na vysvětlení pojmů: husité, kališníci, přijímání pod obojí, Jan Želivský, defenestrace

Matematika

Zatím budeme opakovat a procvičovat. Něco beru jako dobrovolné, u některých úkolů je ale poznámka „POVINNĚ“, tyto úkoly bych ráda viděla vypracované ve Vašich sešitech po návratu do školy.

 1)     Rozdělení čísla v poměru

Vzory na připomenutí : uč. str. 187 dole a na druhé straně, uč. str. 188/2 (máme v sešitě).

Samostatná práce do aritmetického sešitu (POVINNĚ):

Rozděl číslo 828 v poměru 5 : 4

Rozděl číslo 1464 v poměru 1 : 5

Rozděl číslo 80000 v poměru 2 : 3 : 5

Rozděl číslo 156 v poměru  7 : 3 : 2

Rozděl číslo 420 v poměru 9 : 2 : 4

Str. 267/32 (výsledek vzadu v učebnici)

 

2)     Opakování středové souměrnosti

Samostatná práce do geometrického sešitu  (POVINNĚ) :

Uč. str. 154/5 (libovolné strany trojúhelníku) – narýsovat 3 možnosti

a)      Střed S leží mimo trojúhelník CDE

b)     Střed S leží ve vrcholu  D (D=S)

c)      Střed S leží na straně CD (ne uprostřed)

 

3)     Opakování zlomků, smíšených čísel a racionálních čísel

Jakékoli příklady, které mají vzadu v učebnici výsledky (většinu už jsme počítali spolu)

Např. str. 266/29, 264/17, 265/23, 148/3, 90/6, 91/4, 89/3, 86/1, 70/8 …..
Anglický jazyk

Dear seven class pupils,

 
I hope you all are all right. The situation is really serious but not hopeless.

 

Unfortunately you will have to work on your own so I´m sending you some info about what to do.

 

UNIT 6 - revise the future forms with TO BE GOING+ INF 

 

                 again go through the exercises on p 72-73 in yout student´s book and finish everything

 

                  in the workbook p 56-57.

As you are going to have more time,look at the PROJECT on p 45 - Our favourite artist.Originally,I wanted

 

you to do it in groups in June,however I have to change my plans.Choose an interesting personality -

 

a painter ,a sculptor or a fashion  designer - and write a presentation about him or her.You can complete
with pictures and his/her masterpieces.

 

Apart from the project work you can fill in vocabulary exercises ( we have already done some of them )

 

on p 99-104 .Don´t forget to revise all the grammar from previous units.Focus on p 108-119.We also did
some of them some time ago.

Divide the work into several days,the project could be finished in 2 weeks.You can also use some Internet help.
For example,you can use English crosswords on-line to revise vocabulary or Help for English.cz for grammar.

 
Have a nice time and hope to see you all soon:)

                                                                                                   Your English teacher

 

Učivo na 1. týden 16.3. - 23.3. 2020

Německý jazyk

Opakujeme lekci 16 - Mein Zimmer ( str.145-154). Opakujte si slovní zásobu, slovíčka si zkoušejte psát i je nahlas vyslovovat. Kdo bude chtít, může na čtvrtku nebo papír namalovat svůj pokoj a popsat ho ( stůl, židle, okno, skříň...) Později pak odevzdat.


Učivo na 1. týden 16.3. - 23.3. 2020

Přírodopis

Následující práci udělejte povinně do školních sešitů, po návratu do školy to jen vysvětlíme a procvičíme. Pokud budeme zkoušet, bude to už jen z botaniky,doporučuji si vše průběžně opakovat.

Samostatná práce do sešitu:
1. Ke kapitole ,, Stonek" si dopište článek  ,, Přeměny stonku" ( str.71)
2. Nový název ,, List". Dále opsat zelený rámeček str.72. Pod něj nakreslit obr. ze str.74 nahoře i s popisem ( vnitřní stavba listu)

Výzva třídní učitelky

Sedmáci, volno, které máte, nejsou žádné prázdniny! Předně dodržujte hygienická pravidla, abyste se nenakazili a ani neohrozili své blízké. Plňte pečlivě zadané úkoly z vyučujících předmětů, které máte na stránkách třídy. Práci si rozvrhněte do dopoledních hodin. Čemu neporozumíte, vám bude vysvětleno po návratu do školy. Vyučující si zkontrolují vaši domácí přípravu. Upozorněte své kamarády či kamarádky, že mají sledovat stránky třídy.

weby k procvičování češtiny

https://www.umimecesky.cz

https://scio.cz

https://www.pravopisne.cz

https://www.mojecestina.cz/testy

Učivo na 1. týden 16.3. - 23.3. 2020

Zeměpis

Během tohoto týdne opakujte vše,co jsme probrali. Věnujte pozornost portálu Umíme fakta a potrénujte všechny kategorie slepých map týkajících se Ameriky a Asie!

https//www.umimefakta.cz/slepe-mapy
Ten, kdo odešle printscreen dosažené 4 úrovně, získá malou 1, za 5 malých jedniček vám píšu jedničku do notesu a pak do ŽK. Printscreeny zasílejte do na email uvedený na stránkách.


Vaše třídní: ,, Věřím vám, že se opravdu učíte! Nezklamte mě!"

ČT 2 Odpoledka

Od 12 hodin na ČT 2 běží program Odpoledka.  Doporučuji vám tento pořad sledovatUsmívající seUsmívající seUsmívající se

Vzkaz třídní učitelky

Milí sedmáci, vstupujeme do druhého týdne domácí přípravy. Soustřeďte se hlavně na opakování látky v českém jazyce a v matematice. Zapisujte si poznámky do sešitů a podle svých schopností plňte zadané úkoly. Učitelé určitě přihlédnou při klasifikaci k vaší samostatné práci. Zároveň vám radím: do bloku si zapisujte, čemu jste neporozuměli a co konkrétně a v jakém předmětu vám musíme vysvětlit. Buďte samostatní! Musíme to všichni vydržet :-)

Učivo na 2. týden 23.3. - 30.3.

Německý  jazyk

Opakujeme lekci 13 - Meine Familie - str.125
Přečtěte si znovu článek na str.125
Zkuste podle něj napsat krátké povídání o vaší rodině ( jak se jmenují jednotliví členové rodiny nějakou vlastnost - gross, klein, faul...,co dělají rád, kde pracují, kde bydlí, nezapmeňte domácí mazlíčky)
Kdo bude chtít, může udělat projekt na čtvrtku nebo papír A4, obrázky můžete vystříhat nebo namalovat, později můžete odevzdat.
Využijte stránky www.umimenemecky.cz
Zde si můžete procvičit téma - rodina, vztahy v sekci poslech slovíček a pexeso.

Anglický jazyk

Milí žáci,
protože doba nuceného volna se zcela určitě prodlouží.,zadané úkoly si rozvrhněte na malé části- třeba jedno cvičení denně.Odkazy na opakování na internetu jsou dobrovolné,ale  v Helpfor English,cz  si můžete zase
vybrat jedno dvě cvičení a opakovat si to,co už jsme udělali .
Ohledně Vašeho projektu prodlužuji dokončení o další dva týdny a pak Vám dám vědět,jakým způsobem mi je přepošlete.Dejte si tedy záležet,ať je to zajímavé a i hezké,fantazii se meze nekladou.
Všechny Vás moc zdravím a aspoň si užijte jaro.
                Your English teacher


Milí sedmáci,
dnes Vás nebudu trápit anglickým dopisem,protože budu prezentovat novou gramatiku,
 
Modální slovesa
str. 77 ( student´ s book )
V této části se zaměříme na dvě vcelku jednoduchá modální slovesa,kterými jsou SHOULD a MUST.
Protože  jsou to tzv. defektní slovesa,mají stále stejný tvar a musí za nimi stát významové sloveso bez TO.
 
  I should do
  I must do
¨
Sloveso SHOULD znamená v češtině MĚL BYCH a používá se,když dáváte rady nebo o ně žádáte.
 
 A: I have got a headache.
 B: You should take an aspirin.
 
 A: I have got a temperarure. What should I do? -  otázka se tvoří přehozením slovosledu
 B: You should take a pill and go to bed.
 
 A: I have got a stomach ache.
 B: You should not eat so much.  - zápor se tvoří pouze přidáním záporky NOT ke slovesu
 
 
Sloveso MUST znamená v češtině MUSET a používá se,když někomu něco přikazujete nebo zakazujete.
Zápor totiž má význam NESMĚT.
 
A: I have got a temperature.
B: You must stay in bed. 
 
A: I have got a sore throat. Must I go to the doctor´s?  - otázka se tvoří přehozením slovosledu
B: You MUST NOT -  NESMÍŠ  go to school! - zápor se tvoří přidáním záporky NOT ke slovesu,ale pozor
                                                                                     na změnu významu
 
Jak jste si všimli,využila jsem slovní zásobu o zdravotních problémech a první pomoci,a tak spojila dva úkoly,které Vás čekají.
Zopakujte si tuto slovní zásobu jak v učebnici,tak v pracovním sešitě a udělejte cvičení na MODÁLNÍ SLOVESA
na str 77 a str 59.V pracovním sešitě  na str.62/1,2 a 3  si přečtěte text o Britain´s guide dogs a udělejte daná
cvičení. a na str.119 cvičení na modální slovesa.
 
Také byste tento týden měli dokončit práci na prvním projektu.Jak ho předáte ke kontrole,se dozvíte příště.
 
Have a nice time and take care!
                                                                                        your English teacher
 

Učivo na 2. týden 23.3. - 30.3.

Fyzika

Učebnice str.69
Úlohy k opakování a shrnutí učiva článků 1.7 až 1.17  
Tuto práci máte na dva týdny !

Učivo na 2. týden 23.3. - 30.3.

Český jazyk

Mluvnice

1) stále si opakujte určování druhů vedlejších vět- vypište z učebnice do sešitu 5 krátkých souvětí o třech nebo čtyřech větách. Napište vzorec souvětí.Určete druhy VV. (Quyen vypíše souvětí o dvou větách, Kristýna se doučí pravidla určování VV,můžeš si najít poučení v učebnici).
2) Procvičujte si samostatně pravopisné jevy, hlavně shodu, přídavná jména, velká písmena....Cvičení zapisujte do sešitu.
3)Zapište si novou látku: Význam slov, slovo, sousloví, rčení.
4) V učebnici si přečtěte str.58,59,60
5) Zapište do sešitu poučení.
6) Nyní si vyzkoušejte, jak jste látku pochopili: cv.8,str59- vypište sousloví do sešitu.
7)Kolik rčení ze 14 umíš ústně vysvětlit? Jedno si vyber a namaluj ho do sešiu.cv.10,str.60.

Učivo na 2. týden 23.3. - 30.3.

Literatura
1) Čtěte mimočítankovou četbu a zapisujte do deníků
2) Do sešitu na literaturu si zapiš :

Karel Jaromír Erben
Básník,spisovatel,právník, archivář. Představitel romantismu a osobnost národního obrození. Sbíral české národní písně a pohádky.
Dílo: České pohádky
        Kytice z pověstí národních (obsahuje 13 balad)
balada - lyricko-epická báseň s pochmurným dějem(strašidelným), vystupují nadpřirozené bytosti,viník je potrestán.
(lyrika - pocity,nálady,nemá děj, epika - má děj)
v Kytici autor užívá zvukomalbu - pomocí hlásek jako by maloval
balady: Vodník, Polednice, Holoubek, Svatební košile, Zlatý kolovrat, Poklad
3) Zkuste si najít na internetu film Kytice


 

Učivo na 2. týden 23.3. - 30.3.

Sloh
1) Zapiš si téma do sešitu: Výtah

2) Vloni jsme si vysvětlili,co jsou výpisky - nejdůležitější myšlenky z textu, zapisujeme je v heslech nebo krátkých větách.
3) Výtah - nejdůležitější myšlenky,věty na sebe navazují významově, jde o zkrácení článku. Nepíšeme v heslech.
4)cv.4,str.55 článek Šimpanz - napiš výtah z tohoto článku do sešitu

Učivo na 2. týden 23.3. - 30.3.

Ahoj holky, níže zasílám práci pro sedmáky na 2. týden karantény. Opatrujte se!

Radek


Zeměpis
Zdravím sedmáci,
doufám, že jste všichni v pořádku a poctivě makáte i doma!
 
Tento týden již musíme jít dále, neboť karanténa potrvá ještě dlouho. Vaším úkolem bude naučit se, jaké máme na povrchu Evropy pohoří :)
Využít byste měli opět portál https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy , kde se zaměříte na sekci Evropa-> hory -> střední úroveň. Na rozdíl od minulého týdne, kdy bylo opakování na Vaší dobrovolnosti, je tento týden POVINNÉ odeslání dosažené úrovně 4 a to od všech žáků ve třídě! Kdo úkol splní, získává jedničku, kdo nesplní, vyslouží si práci navíc v podobě referátu na téma hospodářství Evropy!
Potvrzení o dosažení úrovně v podobě printscreenu v příloze mailu zasílejte všichni v pátek 27.3.2020
 
Držte se!
 
 

Učivo na 2. týden 23.3. - 30.3.

 

Milí sedmáčci,Matematika 7.AB :  týden 23. – 30. 3. 2020

doufám, že jste práci minulého týdne zvládli, výsledky 1. úkolu minulého týdne jsou zde (v závorce):

1)      Rozdělení čísla v poměru

Rozděl číslo 828 v poměru 5 : 4  (460 a 368)

Rozděl číslo 1464 v poměru 1 : 5 (244 a 1220)

Rozděl číslo 80000 v poměru 2 : 3 : 5 (16000 a 24000 a 40000)

Rozděl číslo 156 v poměru  7 : 3 : 2 (91 a 39 a 26)

Rozděl číslo 420 v poměru 9 : 2 : 4 (252 a 56 a 112)

   Protože nemůžeme jít dál s látkou, budeme i tento týden opakovat a procvičovat. Úkolů není moc, berte je ale jako povinné.

1)      Opakování konstrukce trojúhelníku podle věty s-s-s

Samostatná práce do geometrického sešitu  (POVINNĚ) :

Je zadán trojúhelník ABC a jeho délky stran: a = 84 mm, b = 0,6 dm, c = 9 cm.

a)      Převeď délky stran na stejné jednotky

b)      Zjisti, zda jde trojúhelník sestrojit

c)       Udělej rozbor

d)      Narýsuj trojúhelník

e)      Napiš s pomocí matematických symbolů postup konstrukce

 

2)      Opakování zlomků, smíšených čísel a racionálních čísel

Samostatná práce do aritmetického sešitu (POVINNĚ):

Str. 65/5

3)      Dělení čísla v poměru

Samostatná práce do aritmetického sešitu (POVINNĚ)

Rozděl číslo  20000 v poměru 77 : 23

Rozděl číslo 1860 v poměru 9 : 11

Rozděl číslo 875 v poměru 13 : 12

Rozděl číslo 2950 v poměru 3 : 5 : 2

Rozděl číslo 770 v poměru 4 : 3 : 5 : 2

 

Učivo na 2. týden 23.3. - 30.3.

Přírodopis  7.AB :  týden 23. – 30. 3. 2020

 

Přírodopis
Ahoj holky a kluci,

přidávám trochu nové látky k samostudiu i samostatnému zápisu do sešitu:

Samostatná práce do sešitu podle učebnice Př  (POVINNĚ)

1)      Do sešitu název „Vnější stavba listu“ a k tomu nakreslit a popsat obr. str. 72 dole vpravo (List břečťanu s patrnou žilnatinou).

2)      Do sešitu název „Postavení listů na stonku“, k tomu napsat text str. 72 – prostřední odstavec (Listy rostlin vyrůstají z kratších úseků .................………..z přízemní růžice.) a nakreslit obrázky vedle tohoto textu (Postavení listů na stonku).

3)      Pokud budeme výhledově zkoušet, bude to už jen z botaniky, doporučuji si průběžně opakovat, ať toho pak nemáte moc.

 

 

Učivo na 2. týden 23.3. - 30.3.

Dějepis
 
1)Přečtěte si látku na str.88-89,abyste lépe porozuměli poznámkám.
2)Prohlédněte si zbraně husitů 90-91
3) Na youtube se můžete podívat na Dějiny udatného národa českého-husité , Žižka...   
 
4)Zapište si poznámky a naučte se .( Budu zkoušet od látky Mistr Jan Hus)Látky samozřejmě dovysvětlím.
Nadpis: Boj husitů
Taktika boje: využívali terén, vozová hradba, bojovaly ženy a děti,zbraně: cepy, kosy, děla praky, píšťaly, hákovnice,šátky, bodce,neměli těžká brnění, 4 hejtmani v Táboře se radili,bojovali za myšlenku
 
Smrt VáclavaIV. - Zikmund českým králem
Proti husitům stála:
1) panská jednota-katolická šlechta
2)křižáci-cizí vojska najatá papežem a Zikmundem
 
1420 -bitva na Vítkově proti křižákům
1421- sněm v Čáslavi,odmítli Zikmunda, vytvořili si program: Čtyři artikuly pražské
                1)přijímání pod obojí
                 2)odebrání majetku církvi
                 3)potrestání smrtelných hříchů
                  4)svoboda kázání
1424-u Přibyslavi zemřel Žižka, husité si říkali sirotci
 

Učivo na 2. týden 23.3. - 30.3.

Dějepis
Moc mě mrzí, že vám nemohu sama vykládat o husitství. Ale máme televizní programy! Velice vám doporučuji zhlédnout pořad o Táboru.  Je zde vyložená celá látka o husitech. Sledujte pořad pozorně a zajímavosti,které v učebnici nenajdete, si můžete zapsat do sešitu. Pořad má 3 části: sen, město a symbol. Zaměřte se hlavně na sen a město.
Jak na to? Na googlu si zadejte: www.formol.com Tábor - sen,město,symbol
Pak kliknete na: Tábor - sen,město,symbol-Česká televize
 

Vzkaz třídní učitelky

Sedmáci, vstupujeme do třetího týdnu karantény. Pečlivě plňte zadané úkoly, práci si rozdělte na každý den, nic neodkládejte!!!Pokud jste s některými učiteli v kontaktu, odesílejte úkoly včas. Nepodceňujte situaci, možná nebude dost času na vylepšení známek. Určitě vám pomůžeme,ale zkontrolujeme vaši domácí práci a hlavně snahu a to vše ovlivní vaši známku. Využívejte doporučených webů a programu UčíTelka.

Učivo na 3.týden 30.3. - 8.3.

Zeměpis

Máme tu další týden a s ním i novou práci pro Vás!
Co se týká práce z minulého týdne, rád bych apeloval na všechny, kdo ještě neodevzdali zadanou POVINNOU práci na Evropská pohoří! JE VÁS SKORO POLOVINA!Práce na tento týden je následující:

·         podle pokynů prezentace vytvořit zápis do sešitu na téma VODSTVO EVROPY

·         na portálu https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy se naučíme poznávat řeky (střední)

·         PODEPSANÉ printscreeny mi zasílejte na mail s dosaženou úrovní 4

VAŠE  DOMÁCÍ  PRÁCE  JE  POVINNÁ!   TAK  DÁVEJTE  POZOR,  AŤ  VÁM  TO ZNÁMKOVĚ  NEUTEČE!

 

 

Učivo na 3.týden 30.3. - 8.3.

Fyzika

Úkoly z 2.týdne

Učivo na 3.týden 30.3. - 8.3.

Německy jazyk

Opakujeme protiklady:

jung x                                                           links x

faul x                                                            vorn x

klein x                                                          rechts x

schmutzig x                                                 hier x

schnell x                                                       schwer x

leise x                                                           neu x

Kdo chce, může mi to poslat na mail. Kdo bude chtít, může udělat projekt na čtvrtku – Protiklady – vystřihnout nebo namalovat protiklady a popsat (slon x myš, čisté x špinavé okno, auto x hlemýžď….) - později odevzdat.

 

https://www.german-games.net/germanvocabulary?topic=Grammar%20-%20adjectives%201&level=primary

 

Učivo na 3.týden 30.3. - 8.4.

Dějepis
1) Přečtěte si článek na str. 82 a 92.
2) Zhlédněte doporučený dokument o husitech...Tábor-sen,město...
3) Prověďte zápis do sešitu.
4) Přezkoušejte své znalosti str.96 až 97, otázky 1 až 14. Ústně.
 Zápis do sešitů:
 Výsledky husitského hnutí
 Husité nebyli jednotni: 1. radikální(chudší vrstvy- chtěly pokračovat v boji)
                                  2. umírnění(šlechta - chtěla smír)
Po Žižkovi v čele husitů Prokop Holý
1431 - bitva u Domažlic - husité zahnali křižáky zpěvem písně Kdož dú boží bojovníci
spanilé jízdy - husité šířili husitské myšlenky v zahraničí
1434 - bitva u Lipan(blízko Kouřimi) -proti panské jednotě, bratrovražedný boj, radikální poraženi, padl Prokop Holý
1434 - Basilejská kompaktáta -dohoda umírněných husitů s katolickou církví
           - nechali jim přijímání pod obojí a zkonfiskovaný majetek církve
           - českým králem Zikmund
Význam husitství : šíření češtiny jako úředního jazyka, vzdělanost chudších vrstev,boj za myšlenku spravedlnosti, nejslavnější období českých dějin, ale i ničení kulturních památek a drancování

Učivo na 3.týden 30.3. - 8.4.

Český jazyk

Mluvnice
1) stále procvičujte pravopis : využij učebnici, pracovní sešit i weby( pravopisne.cz,umimecesky.cz)
2) do sešitu vypracujte cv.1,2,3 na str.54 a55.
3)z učebnice si opiš do sešitu 5  libovolných souvětí a napiš vzorec vět(šipky a urči druh VV)
4)zapiš do sešitu: Význam slov
 1.věcný význam - ten najdeme ve slovníku(slova jsou jednoznačná nebo mnohoznačná, např. oko)

 2.mluvnický význam - pád, číslo, rod, vzor, osobe, číslo, čas, způsob...
5) k půdám - napiš do sešitu  a) mluvnický význam

                                            b)věcný význam
6) slova mnohoznačná mají více významů. Více významů vzniklo přenesením podle vněší podobnosti-METAFORA- oko,lopatka...
přenesením podle vnitřní   souvislosti-METONYMIE- stráž,sladkost..                                                                                             
7)tuto látku jsem vám již vysvětlovala,přečtěte si poučení na str.61 a62 v učebnici
8) učebnice str.62,cv.5 - vypiš do sešitu podtržená slova v pořadí za sebou a označ metonymii.
9)cv.3 na str.61 - vysvětli, jak vznikly tyto metafory a zapiš do sešitu.
10) zápis do sešitu je značen modrou a fialovou barvou

Učivo na 3.týden 30.3. - 8.4.

Sloh

učebnice str.70 článek Jak cestovat s mobilem do zahraničí - napište výtah do sešitu


Literatura

Přečti si básně str. 38 a odpověz na 4 otázky  a zapiš do sešitu

Na webu: cist.cz  vyhledej Kytici a Máj - přečtěte si alespň část

Učivo na 3.týden 30.3. - 8.4.

Matematika

Zdravím Vás, sedmáčci,

jakpak se Vám při domácí výuce daří? Výsledky zadané práce z minulého týdne jsou zde:

1)      Opakování konstrukce trojúhelníku podle věty s-s-s

Viz přiložený soubor

2)      Opakování zlomků, smíšených čísel a racionálních čísel

Výsledky vzadu v učebnici

 

3)      Dělení čísla v poměru

Rozděl číslo  20000 v poměru 77 : 23 (15400 + 4600)

Rozděl číslo 1860 v poměru 9 : 11 (837 + 1023)

Rozděl číslo 875 v poměru 13 : 12 (455 + 420)

Rozděl číslo 2950 v poměru 3 : 5 : 2 (885 + 1475 + 590)

Rozděl číslo 770 v poměru 4 : 3 : 5 : 2 (220 + 165 + 275 + 110)

Nové úkoly na tento týden                                                                                                                      

1)      Opakování konstrukce trojúhelníku podle věty s-u-s

Samostatná práce do geometrického sešitu  (POVINNĚ) :

Je zadán trojúhelník EFG, jeho délky stran a úhel, který tyto strany svírají:

e = 70 mm, g = 0,94 dm, velikost úhlu EFG = 100 stupňů

a)      Převeď délky stran na stejné jednotky

b)      Zjisti, zda jde trojúhelník sestrojit

c)       Udělej rozbor

d)      Narýsuj trojúhelník

e)      Napiš s pomocí matematických symbolů postup konstrukce

 

2)      Opakování zlomků, smíšených čísel a racionálních čísel

Samostatná práce do aritmetického sešitu (POVINNĚ):

Str. 63/18 (výsledky vzadu v učebnici)

3)      Dělení čísla v poměru

Samostatná procvičování na internetu – skolasnadhledem.cz  (POVINNĚ):

skolasnadhledem.cz – matematika 2. stupeň – 7. ročník – číslo rozdělené v poměru

Zkoušejte tak dlouho, až bude celé cvičení bez chyby (pomocné výpočty pište na papír)

 

Přírodopis

přidávám trochu nové látky k samostudiu i samostatnému zápisu do sešitu (máte dost času, udělejte si to pečlivě, podtrhávat podle pravítka – znáte mě J):

Samostatná práce do sešitu podle učebnice Př  (POVINNĚ)

1)      Do sešitu si napište první větu ze strany 73 (Podle stavby listové čepele ….), pod to si nakreslete oba vedlejší obrázky (složený list, jednoduchý list) a pod každý z obrázků doplňte příklady rostlin, které takový list mají (podívejte se na ně-proto uvádím i strany, ty si ale do sešitu nepište): Složený list: růže (str. 94), hrách (str. 96), mrkev (str. 98). Jednoduchý list: hluchavka (str. 100), kopretina (str. 104), tulipán (str. 106).

2)      Do sešitu název „Význam listů“  k tomu opsat článek na str. 74.

3)      Do sešitu opsat větu: Pozor – listy některých rostlin obsahují jedovaté látky! K této větě si do sešitu napište 5 jedovatých rostlin (najdi v učebnici – označeny symbolem lebky, popřípadě na internetu).

 

Anglický jazyk

Úkoly z 2. týdne

Pozor, důležité

Všichni posílejte ofocené vypracované úkoly na školní mail jednotlivým učitelům. Je to velice důležité pro kontrolu, jak se doma připravujete a zároveň se můžete učitelů zeptat na nepochopenou látku a oni vám ji mohou hned vysvětlit. Musíme být v kontaktu, protože je to asi pro někoho náročné.
Mně posílejte ofocený dějepis, ale hlavně se soustřeďte na češtinu,napište, co konkrétně potřebujete vysvětli.
Vše zašlete do 5.4. !!!

Upozornění

Upozorňuji všechny: Do 5.4. máte poslat vypracované úkoly, abych vám je mohla opravit a vysvětlit!!!
mail : stareckova@zs-zasmuky.cz
 

Vzkaz třídní učitelky

Ahoj sedmáci! Většina z vás mi udělala radost, jak plníte domácí úkoly. Někteří  mají ode mě velikánskou pochvalu! Někdo mě příjemně překvapil. Pracujte dál pilně, hodnotíme kladně vaši snahu. Znovu vás upozorňuji: rozložte si učivo na několik dnů, nenechávejte to na poslední chvíli, pak se zahltí počítač a nejde odeslat mail.
Já vám budu češtinu opravovat postupně a můžete posílat dotazy k látce,nejen mně,ale i ostatním učitelům. Komu se ještě nepodařilo odeslat úkoly z ČJ z 1.-3. týdne,přepíše na papír jen pravopisná cvičení a rozbor,nebo i dotazy a podepsaný papír nechá dospělým doručit do školy. Termín doručení : středa 8.4. od 8 do 11hodin. Za dveřmi spodního vchodu je papírová krabice, do které vloží vaše podepsané úkoly a já je opravím. Snažte se a dávejte na sebe pozor! Vaše třídníMlčícíMrkající

Učivo 4. a 5. týden 6.4. - 17.4.

Procvičujeme KÖNNEN-  NĚMECKÝ JAZYK

Doplň ve správném tvaru :

1. Wir ........ Volleyball spielen.

2........ du das Lied singen ?

3. Ihr .......... schon gehen,

4. Sie ........... ihn grüssen. (jednotné číslo).

5. Es ...........schön malen.

6   .............. sie den Bruder besuchen ? (množné číslo)

7. Ich ........ Klavier spielen.

8. Ihr .......... in Ruhe sein.

Přelož :

1. Můžeme to udělat hned.

2. Můžeš přijít zítra.

3. Neumím hrát na klavír.

4.Můžete pracovat na zahradě.

Můžete zasílat na můj školní mail.

Kdo bude chtít, udělá na A4 barevné přání k Velikonocům (vajíčka v Německu nosí zajíček),Veselé Velikonoce = Frohe

ZEMĚPIS
Jsem rád, že někteří z Vás k tomu přistupují zodpovědně a makají! O zbytku se vyjadřovat nebudu!!!
Každopádně jsem rád, že spousta z Vás již pozná ty největší evropské řeky! Musíme se podívat dále, a tak máte tento týden na pořadu státy Evropy.
Potrénujte lehkou a střední úroveň, získejte 4. erb a posílejte na mail printscreeny! Tento týden získá jedničku ten, kdo mi pošle splněnou 4. úroveň těžké varianty (státy Evropy) ;)
 
Držte se!     RS
FYZIKA

Chválím za posílání mailů. Vypracujte na počítači- www.testi.cz Výsledek pošlete mailem. První dva testy tento týden a další pošlete příští týden.

 www.testi.cz -přírodní vědy - Fyzika - Fyzika pro 7.ročník - 1) test SÍLA   2) test MECHANIKA (7.třída ZŠ)  3) test RYCHLOST   4) test PŘEVODY  JEDNOTEK
 
 

4. týden 6. 4. – 13. 4. 2020

4. týden 6. 4. – 13. 4. 2020

Matematika 7.AB :  týden 6. 4. – 13. 4. 2020

Ahoj holky a kluci ze sedmiček,

někteří mi posíláte zadanou práci, děkuji za to, i když jsem to zatím nepožadovala (psala jsem Vám výsledky a řešení z minula, abyste si mohli sami zkontrolovat, případně byly výsledky vzadu v učebnici). Souhlasím ale s tím, že bude fajn, když budeme v užším kontaktu, tak Vám v tomto týdnu zadám 2 typy úkolů: 1) práci, kterou mi nebudete posílat a sami si ji příště zkontrolujete a 2) práci, jejíž výsledky mi pošlete na email hana-kovarova@centrum.cz(tento mail využijte i k případným dotazům). Práce máte tento týden méně, protože jsou Velikonoce – užijte si je alespoň tak, jak to půjde.  Zdraví Hana Kovářová

Výsledky zadané práce z minulého týdne jsou zde:

1)      Opakování konstrukce trojúhelníku podle věty s-u-s

             Viz obr.

2)      Opakování zlomků, smíšených čísel a racionálních čísel

Str. 63/18 - výsledky vzadu v učebnici

 

3)      Dělení čísla v poměru – procvičování na internetu

Výsledek vždy na konci cvičení

Nové úkoly na tento týden                                                                                                                      

1)      Opakování konstrukce trojúhelníku podle věty u-s-u

Samostatná práce do geometrického sešitu  (POVINNĚ)NEPOSÍLAT !!!

Je zadán trojúhelník RST, jeho délka strany a úhly, které k této straně přiléhají:

t = 8,7 cm, velikost úhlu TRS = 105 stupňů, velikost úhlu RST = 40 stupňů

a)      Zjisti, zda jde trojúhelník sestrojit

b)      Udělej rozbor

c)       Narýsuj trojúhelník

d)      Napiš s pomocí matematických symbolů postup konstrukce

 

2)      Dělení čísla v poměru

Samostatné procvičování na internetu – skolasnadhledem.cz  (POVINNĚ) – POSLAT !!!

skolasnadhledem.cz – matematika 2. stupeň – 7. ročník – číslo rozdělené v poměru

Už jste to měli minulý týden, tak si zkuste znovu a zkoušejte tak dlouho, až bude celé cvičení bez chyby (pomocné výpočty pište na papír-ty neposílejte) a potom mi pošlete PRINT SCREEN výsledné obrazovky do neděle 12. 4. na email hana-kovarova@centrum.cz(tento mail využijte i k případným dotazům). Do předmětu pište své příjmení a zkratku předmětu, např. Nováková M, stejně pojmenujte i přiložený soubor. Posílat už nemusí Jana Látalová, Kuba Vaško a Leontin Řezníček. Pokud někdo nemá připojení k internetu, dejte vědět někomu ze spolužáků a požádejte ho, aby mi tento Váš problém sdělil.

Přírodopis  7.AB :  týden 6. 4. – 13. 4. 2020

 

Ahoj sedmáčci,

práci z Př mi neposílejte do mailu, jen poprosím Vaše rodiče, aby vám sešit se zápisky zkontrolovali (určitě nemusí kontrolovat správnost, ale to, že jste to prostě udělali v odpovídající úpravě). Děkuji.

Pokud budete Vy nebo Vaši rodiče mít nějaký dotaz, využijte e-mail hana-kovarova@centrum.cz

 

Samostatná práce do sešitu podle učebnice Př str. 70  (POVINNĚ) – NEPOSÍLAT!!!

1)      Název Květ a k tomu větu: Hlavní funkcí je pohlavní rozmnožování.

2)      Pod to následující výpisky ze str. 70: Květ se skládá z rozšířeného vrcholu stonku – květního lůžka a z květních obalů. Ty mohou být barevně odlišeny na spodní, většinou zelené kališní lístky – kalich a barevné lístky korunní – korunu. Takto uspořádaný květ se nazývá různoobalný (např. u hluchavky). Květy složené z okvětních lístků, které jsou si podobné barevně i tvarově, se nazývají stejnoobalné (např. u tulipánu) a květním lístkům se říká okvětí. Uvnitř květu se nacházejí pohlavní orgány – samčí tyčinky a samičí pestík/pestíky.

3)      K textu doplnit obrázky ze str. 70 i s popisem – květ hluchavky, květ tulipánu, pestík a jeho části, tyčinka a její části.

Přeji hezké a klidné svátky

Hana Kovářová
Hello pupils, ANGLICKÝ JAZYK
how are you? I hope you are all fine and you are enjoying the beautiful weather.
 
Tentokrát se budu snažit Vám vysvětlit BUDOUCÍ ČAS PROSTÝ  čili FUTURE SIMPLE.
Tento budoucí tvar se tvoří pomocí WILL + významové sloveso v infinitivu bez TO.
I will come tomorrow.
He will write the letter.
They will move house.
 
Otázka se tvoří inverzí,zj přehozením slovosledu.
Will you come tomorrow?     -  Yes,I will.
Will she write the letter?     . No she won´t
Will they move house?
 
U záporu přidáme k pomocnému slovesu NOT.
I will not come tomorrow.
She will not write the letter.
They will not move house.
 
Stažený tvar WILL NOT  je WON´T ( čte se vount ) a často se plete se slovesem WANT.
Význam obou sloves v kladném tvaru je velmi podobný ,ale v záporu je opačný.
I WANT to come tomorrow.  NENÍ   I WON´T come tomorrow.
Chci přijít zítra.                                     Nepřijdu zítra.
 
Tento budoucí čas se často používá u předpovědí,např u předpovědí počasí, nebo u budoucích situacích
vyplývajících z nějakého vývoje.
In the future people will live on the Moon.
People will live longer than today.
People will find new medicines for cancer ,AIDS or Covid.
 
Na procvičení tohoto času se podívejte na str.88-89/1-7,udělejte tato cvičení do sešitů a také můžete procvičovat 
v pracovním sešitě str.66-67.Opět si cvičení rozvrhněte minimálně do tohoto týdne,co nestačíte udělat,doděláte
příští týden,protože tam Vás čeká pouze slovní zásoba týkající se hudebních nástrojů,z nichž určitě většinu
znáte.
So have a nice time,enjoy the warm spring days and take care!
                                                    your English teacher 
Literatura

Zápis do literárního sešitu:

Národní obrození

- společenská a kulturní obroda (80. léta 18. stol. - 20. léta 19. stol.) - po době TEMNA (A.Jirásek - Temno, doba pobělohorská, odchod české inteligencedo exilu, úpadek českého jazyka, zachován jen na venkově, poněmčování).
Počátky NO - 1781 - zrušení nevolnictví - příliv českého obyvatelstva do měst.
2 úkoly NO - obnova českého jazyka na úroveň ostatních jazyků, tvorba děl v tomto jazyce

1. fáze - vůdčí osobnost Josef Dobrovský - ("modrý abbé") - Zevrubná mluvnice česká, Dějiny českého jazyka a literatury

2. fáze - Josef Jungmann - Slovník česko - německý

30., 40. léta - František Palacký - ( "otec národa") - Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě

Pusť si krátký film Dějiny udatného českého národa - Národní obrození. (zadej tento název do vyhledavače, hned se ti objeví.)

Slohdobrovolně - napiš slohovou práci na téma Nouzové prázdniny, Domácí škola apod. Úkol je dlouhodobější. Může to být vypravování, popis, jeden zážitek i celkový pohled... Hotovou práci pošlete na můj mail, zdařilé přepošlu do soutěže, kterou vyhlásila knihovna. 


MLUVNICE

1) procvičujte si pravopis na webu umimecesky.cz
                                                pravopisne.cz
Počítač vám to hned opraví a komu se to podaří, může mi poslat,kde udělal chyby, a já je vysvětlím. Mnohým z vás už jdou pěkně rozbory, ale v pravopise děláte stále moc chyb,Pozor na přídavná jména!!!
2) napište grafy těchto vouvětí:Když se setmí, chaloupka ožívá a mění se v lidskou bytost,které někdy loupe v kříži. Protože jsem zde strávila hodně nocí, přijde mi to zde důvěrně známé, jako bych se zde narodila.Povrch Moravy tvoří pahorkatiny a na západě je Českomoravská vrchovina,která zasahuje do Čech.....vzorce ofoťte,foťte rovněMrkající
3)Samozřejmě,že si můžete procvičovat víc souvětí!
Nová látka: zapište do sešitů
 Termíny, sousloví

1) Přečti si žlutou tabulku str.68 69
2) zapiš do sešitu: termíny jsou slova jednoznačná,odborné názvy,původu českého nebo cizího(sliznice,synkopa)
 jsou a) jednoslovná-(poledník)
        b)víceslovná- sousloví(tetřev hlušec) Pozor! sousloví se píše s malými písmeny!
Termíny se užívají v odborné lteratuře.
3) cv.4/69 vypište ve wordu termíny a vysvětli jejich význam(věcný) to znamená,že ho najdeš ve slovníku,když neznáš)Kdo nemá slovník cizích slov, podívej se na internet! Pracujte a bádejte, oceňuji snahu!

Pokud možno si hezky užijte Velikonoce, hlavně dejte na sebe pozor! Úkoly posílejte do 17.4. Opakuji,posílejte průběžně,nestíhám to pak opravovat a zahltíte počítač. Kdo neposlal minulé úkoly, ať si pospíší! Hezké sluníčkové dny přeje vaše třídníLíbajícíJS
DĚJEPIS

1)podívejte se na youtube Dějiny udatného čes. národa- Jiří z Poděbrad
2)přečti na straně 92-93
3 vysvětli pojmy: pohrobek, král dvojího lidu, mírový svaz evropských panovníků
4)výpisky do sešitu:

Jiří z Poděbrad

vypište si nejdůležitější fakta o Jiřím a Ladislavu Pohrobkovi

4)ofocené (rovně) pošlete do 17.4.Usmívající se
Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy