Jméno:
Heslo:

VI.B

Hurá odpočinutí zpátky do školy!

Hurá odpočinutí zpátky do školy!

Milí šesťáci,

vítejte v novém školním roce, pro vás letos premiérově v nové třídě a ve staronovém složení. Přibyly děti z Bečvár a žáci byli rozděleni na dvě poloviny.Třídu mají obě šesté třídy dole v přízemí u botníků.

Těším se na vzájemnou spolupráci a zážitky a přeji, ať se nám daří. 

třídní učitelka Mgr. Dana Zářecká

 

PRO RODIČE

Vážení rodiče,

doufám, že při výchově a vzdělávání Vašich dětí budeme táhnout společně za jeden konec provazu tak, abychom děti posouvali stále dál a výš k všestranné spokojenosti.

V případě potřeby jsem k dispozici na mailu: zarecka@zs-zasmuky.cz či na telefonním čísle 724 130 821.
Osobně mě můžete navštívit ve škole v době konzultačních hodin vždy v pátek 10.25 - 11.10, případně po dohodě.

Vážení rodiče,

v souvislosti s uzavřením školy, budete na tomto místě nacházet témata a úkoly pro podporu domácí výuky dětí. Úkoly (viz níže)budou zadány vždy na týden a žáci si budou samostatně zadanou látku doma opakovat. Úkoly koordinuje s jednotlivými vyučujícími třídní učitel, proto v případě dotazů kontaktujte mě a já případné dotaz předám konkrétnímu učiteli.

Doporučuji i sledování nového TV vysílání na ČT2 - každý den od 11.00 do 12.00, tedy v hodinu, která má být věnovaná učivu 5. třídy, ale na opakování i pro nás dobré :-). A od 12.00 pokračuje vysílání Odpoledka pro druhý stupeň.
Samostatně můžete online procvičovat češtinu na následujících webech:

https://www.mojecestina.cz/testy

https://www.umimeanglicky.cz pro angličtinu


Děkuji a věřím, že Vaše děti volný čas využijí k samostudiu.

Přeji všem pevné zdraví
Dana Zářecká


 

Učivo pro květnový týden od 25. 5.

Dobrý den všem,
vím, že už doba samostatné práce je dlouhá, ale zvládneme to! :-)
I nadále pracujte, stále platí, posíláš všem učitelům zadanou práci. Pokud máš problém s online posíláním - nemáš možnost poslat mailem, posíláš přes telefon WhatsAppem, nebo využíváš krabici za dveřmi školy, kam práci v založeném sešitu vhodíš a najdeš ji na stejném místě opravenou. Dveře jsou otevřené po, st 8.00-11.00h. Případně vhazuješ podepsané do schránky na dveřích školy.
Vždy si nejdříve pořádně přečti pokyny učitelů, ať víš, co máš dělat a do kdy máš vypracovaný úkol poslat.
Pokud se ti stane, že něčemu nerozumíš, nevíš, jak máš udělat, pošli vyučujícímu mail s dotazem, každý ti rád odpoví a poradí.

Přeji pevné zdraví a hodně aktivity :-)
Mějte se hezky.
Dana Zářecká

 
Český jazyk

Mluvnice
 
Procvičíte si podmiňovací způsob přítomný a podmiňovací způsob minulý.
1) od sloves PRACOVAT, DÍVAT SE, PSÁT SI, ZLOBIT SE utvoř:
1.os., čísl. mn., čas přít., zp. podmiňovací
2. os., čísl. mn., čas přít., zp. podmiňovací
1. os., čísl. mn., čas minulý, zp. podmiňovací
2. os., čísl. mn., čas minulý, zp. podmiňovací
2) Pracovní sešit 4/36 - podtrhni holý podmět
3) Pracovní sešit 8/37
4) Graf
Na školním dvoře hráli rychlí chlapci a veselá děvčata vybíjenou.
 
Literatura
 
Přečti článek na str.163 a napiš krátké vypravování o svých malérech.
 
Sloh
 
Zapiš do sešitu:
Reklamní a propagační texty
Reklamní texty přesvědčují, že si máme nutně něco koupit.
Propagační texty přesvědčují, abychom něco udělali.
Přečti str. 167
Odpověz- str. 168, a,b,c,d
                    str. 168, cv.9,10

Matematika

Ahoj šesťáci, dnes nás bude čekat první trošku složitější pravidlo a to pro číslo 6. Všechno k tomuto pravidlu se dozvíte na str. 141 dole a na str. 142, kde jsou i cvičení. Ta budu očekávat opět do pátku poledne. Všechny vás zdravím.

M. Š.


Anglický jazyk

Hi, 6.A!

Moc chválím velkou část žáků, s poslechem Mr. Bean jste si poradili lehce. Někteří tento týden neposlali DÚ, napravte to prosím. Pokud si s něčím nevíte rady, napište mi.

Opsali jste si nová slovíčka a naučili? Zkuste kvíz na Kahoot na téma Musical Instruments:

Link: https://kahoot.it/challenge/09774303?challenge-id=4f1df615-87e2-4fdb-a69a-9c1477e6d9c1_1590340234227

Pin: 09774303

Vyplň do pátku 29.5. 19:00

V učebnici do ŠS vypracuj ze str. 92 cv. 3 (doplň slova z modrého rámečku) a cv. 5 (přečti si text pod cv. 6 a vyber nejlepší titulek) a cv. 6 (Čti a napiš odpovědi na otázky).

V pracovním sešitě vyplň str. 68 cv. 1, 2

Tento týden budeme pokračovat na vlně poslechu. Tentokrát mám pro Vás připravenou písničku Lemon tree. Pracovní list k písničce najdeš v souborech pod názvem skladby. Kdyby, jste měli s něčím problém, ozvěte se. Ráda pomohu.

Good Luck!
P.H.


Dějepis

Zapiš do sešitu:
Rozkvět římského císařství
str.130 - 132
Oktaviánus Augustus ( Vznešený) byl samovládce - císař
- nechal se uctívat jako Bůh
- opíral se o rádce, které si určoval
- měl žoldnéřskou armádu
- rozšířil území říše
- udržoval mír
- dohlížel na správce provincií
- upevnil hranice
- rozvíjel se obchod a řemesla
- byl oslavován básníky a historiky
- Řím změnil z cihlového na mramorové město
Proč byl oblíben mezi vojáky?
Proč byl oblíben mezi lidem?
Kolik lidí žilo ve městě Řím?
Najdi Pompeje, co se tam stalo?
K čemu sloužil Hadriánův val?
 
A teď slibovaný testík - povinný pro všechny!
1) Co víš o Hannibalovi?
2) Kdo byli plebejové?
3) Kdo byli otroci?
4) Co byly provincie?
5) Kdo byli gladiátoři?
6) Co je žoldnéřská armáda?
7) Co je občanská válka?
8) Kdo byl prvním diktátorem v Římě?
9) Proč bylo Spartakovo povstání potlačeno?
10)Co se stalo, když zvítězil Oktaviánus Augustus?

Fyzika

Měření délky - opakování

1. Napiš, jak se značí délka, jaké má jednotky a jak se nazývá záklaní měřidlo délky.

2. Uveď tři různá měřidla délky, která znáš.

3. Vyjádři v centimetrech :

   24 m =                               45 dm =

   2m 21 cm =                        1320 mm =

4. Nejmenší dílek použitého měřidla má hodnotu  1mm. Jaká je odchylka měření ?

5. Petr měřil hranu kostky. Měření provedl pětkrát. Postupně naměřil tyto hodnoty:
1.) 32 mm

                                                                                                                        2.) 33 mm

                                                                                                                        3.) 32 mm

                                                                                                                        4.) 31 mm

                                                                                                                        5.) 33 mm

Urči aritmetický průměr z naměřených hodnot.

6.a) Odhadni délku hrany krabice s mlékem.

   b) Změř délku hrany této krabice. Měření opakuj pětkrát, zapiš naměřené hodnoty a vypočítej aritmetický průměr.

   c) Porovnej svůj odhad s výsledkem měření.

 

Vypracovaná cvičení posílejte na můj školní mail do pátku 29. května. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte. A.V.


Zeměpis a Přírodopis

Zdravím šesťáci!
Tento týden se podíváme na další dvě skupiny klepítkatců. Minulý týden jsme probrali štíry a pavouky, takže nám zbývají sekáči a roztoči. Možná vás udivuje, že sekáči nepatří mezi pavouky. Skutečně mají vlastní skupinu, neboť jejich těla a způsob života je velmi odlišný. Řiďte se prezentací a udělejte si zápis do sešitu.
 
V zeměpisu se naučíme poznávat státy Afriky. Na webu https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-africke-staty-1-uroven/2199
Natrénujte polohy států na lehké úrovni a kdo si troufne, může zkusit střední úroveň. Kdo dosáhne 4. štítu, pošle mi zase printscreen. Hodně štěstí.

Mějte se!      RS

Učivo v týdnu od 18. 5.

Mluvnice
Ahoj šesťáci, posílejte všechny úkoly včas, ať vám je mohu opravit a vysvětlit :-)
1) Zapiš do sešitu:
Podmiňovací způsob času minulého, skloňování zájmen
2) Podmiňovací způsob času minulého
podmiňovací způsob  času minulého poznáš podle toho, že má 2-3 slůvka by, bychom byste....
UČIT SE
byl bych se učil
byl by ses učil
byl by se učil
byli bychom se učili
byli byste se učili
byli by se učili
3) Vyčasuj sloveso KRESLIT SI ve všech osobách ve zp. podmiňovacím v minulém čase
4) Zájmena: on, ona, náš, váš skloňujeme. Abychom napsali správně čárku nebo tečku nad  i, í,pomůžeme si ukazovacím zájmenem ten,ta. Délku pak slyšíme.
1. on-ten                                        ona-ta
2.bez něho-toho                          bez ní-té
3.k němu-tomu                           k ní- k té
4.pro něho-toho                        pro ni-tu
6. o něm-tom                              o ní- o té
7. s ním-tím                                 s ní- s tou
TÉ, TOU- píšeme dlouhé Í
5) Pracovní sešit str. 32,cv.8
Doplň správné tvary zájmen a piš : i,í,mě,mně
6) Grag: Ve vašich úkolech jsem nenašla žádnou chybu.
 
LITERATURA
Přečti si článek a odpověz na tři otázky, zapiš vše do sešitu.  Str. 124
 
SLOH
Popiš příhodu se zvířetem.SNAŽTE SE VŠICHNI!!!!

Matematika

Ahoj šesťáci, pro tento týden bych chtěla přeskočit v učebnici pravidlo pro šestku a podíváme se na pravidlo pro devítku, protože je na stejném principu jako pravidlo pro trojku. Budete tedy dělat ciferný součet a zjišťovat, zda je dělitelný devítkou. Článek a následující cvičení najdete na str. 142 a143. Práci očekávám do pátku poledne. Připomínám, že od některých z vás jsem už nedostala práci za minulý, dokonce předminulý týden a musíte tedy očekávat, že se váš „zájem“ o práci objeví v celkovém hodnocení na konci školního roku.

Zdravím. M. Š.

Anglický jazyk

Hi, 6.B!

Děkuji za dopisy Maje, některé se opravdu povedly. Tento týden Vás čeká další zapeklitý úkol. Zde se nachází odkaz na video Mr Beana At the restaurant. Video zhlédnete a odpovíte na otázky v PL. Úkoly vypracujte do ŠS, nebo pokud máte možnost tisku, tak přímo do PL.

Termín odevzdání je opět v pátek 22.5. 2020.

Video si zapněte od 8:38 minuty. Lepší přehled pracovního listu naleznete v souborech.

Mr Bean at the Restaurant

 https://www.youtube.com/watch?v=YtfQLyy43Xg&t=1208s (start 8:38)

1) How did Mr Bean surprise himself?  

2) Why did he go to the restaurant?

3) What did he order?

4) Why didn’t he accept more wine?  

5) How did he make music?

6) Did he like the meat?

7) What expressions did the waiter use to ask Mr Bean about the food? Tick the ones you listen.

___Do you like the food, Sir? ___ Everything’s your satisfaction, Sir?

___ Is everything ok, Sir? ___ Is everything all right, Sir?

___ Are you Okay, Sir? ___ Are you sure?

 8) Where did Mr Bean hide the meat? (minulý čas - hid)

a) _______________________ d) __________________________

 

b) _______________________ e) __________________________

 

c) _______________________ f) __________________________

 

9) What song did the violinist play for him?

 ___________________________________________________________

10) Was Mr Bean happy really happy at the end? Why?

 ___________________________________________________________

 surprise himself=překvapit sám sebe, order=objednat si, hide=schovat,

 what=co, jaký, how=jak, why=proč, where=kde

Abychom si rozšířili slovní zásobu, zapiš si do slovníčku nová slovíčka z učebnice ze str. 92 cv. 1 (modrý rámeček) – překlad najdeš v souboru Motivate 2. Patří pod Unit 7 a nadpis – Musical instruments. Nauč! A přiřaď správná slova k obrázku. Příští týden budeme se slovíčky pracovat.

Tento týden online výuka nebude.

Have a nice week

P.H

 

Fyzika

Částicové složení látek - opakování :

 

1. Jak se nazývá základní stavební částice všech látek ?

2. Co je to difúze ?

3. Co je to Brownův pohyb ?

4. Uveďte dva příklady difúze z běžného života.

5. Z čeho se skládá atom ? (dvě základní části)

6. Které částice jsou obsaženy v jádru atomu ? Jaký mají náboj ?

7. Které částice jsou obsaženy v obalu atomu ? Jaký mají náboj ?

8. Jak se nazývá atom s kladným nábojem ?

9. Jak se nazývá atom se záporným nábojem ?

10. Jak na sebe působí částice se souhlasným nábojem ?

11. Jak na sebe působí částice s nesouhlasným nábojem ?

 

Vypracované cvičení posílejte na můj školní mail do pátku 22. května. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte. A.V.


Dějepis

Chválím ty, kteří správně odpovídají na otázky a ráda jim posílám jedničky:-D Kdo ještě neodpověděl, tak to naprav. Příště bude testík!
Zapiš do sešitu:
Římské císařství
učebnice 126-127
- v 1. stol.př.l. nastaly rozpory mezi senátory a chudinou
-senátoři byli nejednotni, každý chtěl sám uchvátit vládu
- hrozily občanské války
Vysvětli, co je občanská válka
- 49-44př.n.l.-senátor Julius Caesar (politik, vojevůdce, spravoval provincii Galii, měl žoldnéřskou armádu, byl oblíben u lidu)
Zjisti další zajímavosti o  Caesarovi
- senát se ho obával
- se svým vojskem opustil Galii a za dva měsíce ovládl celou Itálii
-jmenoval senátory, stal se diktátorem
Vysvětli slovo diktátor
- r.44př.n.l. byl v senátu spiklenci zavražděn
Zjisti podrobnosti o jeho vraždě- video.
-nastaly občanské války, trvaly 14let
- Oktaviánus Augustus zvítězil a stal se císařem, končí období republiky a nastává císařství
Vysvětli slovo císař, z jakého slova vzniklo?

Zeměpis a Přírodopis

Zdravím šesťáci
V přírodopisu jsme začali velkou skupinu ČLENOVCI :) už víte, že se dělí na tři další podskupiny. Tento týden se podíváme na první z nich a sice KLEPÍTKATCE. Zástupce této skupiny vídáte častěji, než si myslíte. Patří sem totiž pavouci, štíři, sekáči a roztoči. V prezentaci níže najdete informace o prvních dvou skupinách. Udělejte si zápis a kdybyste něčemu nerozuměli, můžete mi napsat mail, nebo využijte internet :)
 
V zeměpisu se musíme podívat na vodstvo Afriky, což není nikterak obsáhlé téma. Nejprve se naučíme ty největší řeky pojmenovat. Naučíme se to na webu https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-afrika-reky-2-uroven/7814
Tento portál vám bude udělovat štíty, za správné odpovědi. Každý z vás by měl dosáhnout 4. štítu. Až se vám to povede, udělejte screen obrazovky počítače (klávesa PrntScr vpravo nahoře) a pošlete mi váš úspěch mailem.

 

O ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

VI.B

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

07.35-
08.20

08.30-
09.15

09.25-
10.10

10.25-
11.10

11.20-
12.05

13.00-
13.45

13.55-
14.40

Po

M

Ov

Čj

Vv
Pv

 

Út


Aj

Čj

Hv

M

Z

 D

Př 

 

St


Čj

Rv

Aj

Vv

Z

 

Čt


F

M

Čj

Tv

Tv

 Inf

Inf

informatika bude 1xza 14 dní 


Čj

F

D

Aj

 M

 

 


DNY PRÁZDNIN A VOLNA

pondělí 28. 10.

státní svátek  DEN  ČESKÉ STÁTNOSTI

úterý 29. 10., středa 30. 10.

podzimní prázdniny
pondělí 23. 12. - pátek 3. 1.vánoční prázdniny

pátek 31. 1.

 

pololetní prázdniny
 9. 3. - 15. 3.jarní prázdniny
čtvrtek 9. 4., pátek 10. 4., pondělí 13. 4.velikonoční prázdniny, VELKÝ PÁTEK A VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

pátek 1. 5.

státní svátek SVÁTEK PRÁCE

pátek 8. 5.

státní svátek DEN VÍTĚZSTVÍ

od středy 1. 7. 

hlavní prázdniny

  
  


 
Upozornění:

Vzhledem k opakovanému výskytu vší byli žáci poučeni o prevenci, jak se vší zbavit. Podrobné informace a doporučení krajské hygienické stanice, jak postupovat při výskytu vší i prevenci, najdete na školním webu v sekci "Informace pro rodiče".

 

Fotogalerie

Informatika v době karantény

Procvičujeme celou střední řadu a horní řadu a spodní řadu většina z vás má hotovou, tak dokončete.

Pokračujete na Diakritiku do konce dubna mít hotové ř,ž,ý  a č,á a průběžně opakovat.

Odkaz https://www.nedatluj.cz/prihlaseni

Kdo bude mít hotovo vše do č,á napíše mi e-mail do kolonky předmět svoji třídu 6A nebo 6B a já si to zkontroluji. Odešlete na mail kasparinternet@seznam.cz

Pozn. kdo je už u ďťňó může pokračovat…

Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy