VI.A

Vážení rodiče a žáci,
od pondělí budete mít možnost se s námi opět setkávat a to v pondělí odd 7.45 hod. do 12.15 hod. První hodinu proběhne třídnická hodina, trochu si popovádáme, a další hodiny věnujeme základním předmětům a probereme vaše dotazy a nesrovnalosti, které se vám nahromadily v době distanční výuky v předmětech český jazyk, matematika, anglický jazyk, zeměpis a přírodopis. Potřebovat budete své školní sešity a psací potřeby. Přineste prosím i žákovské knížky.  Pokud jste přihlásili děti na oběd, budou mít přístupnou jídelnu od 12.00hod, abychom stihli odjezdy autobusů v obvyklou dobu.
Nezapomeňte čestné prohlášení, bez něho nebudou děti vpuštěny do budovy, a každý minimálně 2 roušky a sáček na odložení použité roušky.
Přeju nám všem, aby se nám dařilo zůstat zdraví a "dobojovali" jsme školní rok v klidu.
M. Šafránková

Práce pro domácí výukuAnglický jazyk od 15.6.
Hi, 6.A!
Posílám Vám všem mnoho pozdravů, děkuji, že mi většina zasílá pravidelně práci. Již se nám rychle blíží konec školního roku a posílám Vám trochu energie při plnění úkolů. Tento týden to bude pro Vás hračka.

Přečtěte si text o domácích mazlíčcích a vypracujte úkoly:

1.     Read the text and do the tasks after reading

Two Dogs and Their Master.

Mr.Brown has got two little dogs. Their names are Darky and Teddy.  Darky is a small dog with dark brown eyes, short legs and long tail. Teddy is bigger than his sister, has black eyes, white and sharp teeth, but he is very kind.

They like to play hide-and-seek and tag. Darky likes swimming but Teddy doesn’t.

Mr.Brown lives in a big flat. There are three rooms in it : a bedroom, a living room and kitchen. The dogs sleep in the living room, eat in the kitchen. But they don’t go to the master’s bedroom.

Mr.Brown is a good master. He feeds them and goes for a walk with his dogs every day. They live very friendly.

 2.     Match the parts of the sentences:

 1. Their names ….                          is a good master.
 2. There are …                                are Darky and Teddy.
 3. Teddy …                                  three rooms in it.
 4. Mr Brown…                                 is bigger.

 3.     Choose if the sentences true or false:

 1. Darky and Teddy live in a big house.
 2. The dogs are kind.
 3. They like to play.
 4. Mr.Brown is a very angry master.
 5. The dogs eat in the kitchen.
 6. The master goes for a walk with his dogs every day.

4. Answer the questions:

1. Where do the dogs live?

2. What are their names?

3. Where do the dogs eat?

4. What do the dogs like to play?

5. How do they live?

Good luck!
P.H.


14. týden od 15.6.


Český jazyk

Dobrý den,

ti, kteří nechodí na konzultační pondělky, dostali opravenou a ohodnocenou práci zpět. V posledním hodnoceném týdnu si samostatně projdou souhrnné opakování a do sešitu vypracují odpovědi na otázky v učebnici na straně 137. Pokud narazí na nejasnost, najdou si v sešitu či na internetu.

V pracovním sešitu vypracujte na straně 49 cvičení 6.

Na internetu si poslechněte opakovací video k rozboru vět: https://www.youtube.com/watch?v=qo3wyN4MGZ4

Do sešitu vypracuj větný rozbor následujících vět, vyfoť a pošli do pátku 19. 6.

1.       Na špinavé zemi se povalovaly útržky včerejších novin a zbytky jídla.

2.       O letních prázdninách pojedeme s rodiči do našeho oblíbeného kempu u vody.

3.       Babička a děti rychle udělaly lákavý dort s ovocem a se šlehačkou.

4.       Chtěli byste nám pravidelně pomáhat s učením?

Z čítanky si přečti úryvek Tajemství 13. nástupiště a dozadu do sešitu napiš autora, název a odpovědi na otázky za článkem.

Slohové útvary s charakteristikou (z minulého týdne) ofoť a pošli ke kontrole.

Zdravím

DZ

 Matematika
Ahoj šesťáci,
zdravím vás s posledním týdnem práce s pravidly dělitelnosti. Tento týden bude souhrn vašich znalostí. Vypíšu vám řadu čísel a vy mi z nich vybrete do jednotlivých řádků ta čísla, která budou dělitelná tou kterou hodnotou.
Řada : 20, 32, 16, 65, 70, 125, 732, 440, 3387, 4038, 5005, 5628, 14426, 14580, 75245 a 323248.
Vyber z nich čísla dělitelná
dvojkou:
trojkou:
čtyřkou:
pětkou:
šestkou:
osmičkou:
devítkou:
desítkou:
Přeju úspěšnou aplikaci pravidel.
Všechny zdravím. M. Š.


DĚJEPIS
Ahoj šesťáci, mnozí z vás jste velmi pěkně pracovali a dostali jste ode mě plno jedniček. Mám z vás velkou radost.
Připravila jsem si pro vás povinný  závěrečný testík  z učiva druhého pololetí. Je lehký, protože si můžete informace dohledat.
Snažte se nejprve sami, pak hledejte.:-)
1) Kdo byli heilóti?
2) Co znamená ,,sparťanská výchova"?
3) Které státy bojovaly v bitvě u Marathónu?
4) Které státy bojovaly v peloponéských válkách?
5) Který panovník vytvořil ohromnou říši ve 4. stol. př.n.l.?
6) Komu v Římě říkali mluvící nástroje a proč?
7) Proč měl Řím ve znaku vlčici?
8) Kdo bojoval v punských válkách?
9) Jak skončilo Spartakovo povstání a proč?
10) Co je republika?
11) Co je občanská válka?
12) Od kterého jména je odvozeno slovo císař?
13) Které náboženství přijal císař Konstantin?
14) Na jaké části se rozpadla římská říše?
Posílejte mi odpovědi včas do 19.6. !!! Na probranou látku navážeme v 7. třídě. Sešit s poznámkami si uschovejte.
Přeji hezké prázdniny!:-D

Fyzikální veličiny - opakování

 

fyz. veličina

značka

jednotka

měřidlo


          m

 

 

 délka

            

       

 


 

 

           [m3]

 


 

         

 

 siloměr


 

 ϱ

 


          čas

 

 

 


 

Převody jednotek - opakování

3,5 dm3  =                      m3

45 m =                           cm

5min =                           s

3000 N=                         kN

56 g =                            kg

6,7 dm =                        m

8 t =                               kg

0,009 kN=                      N

0,005 kg=                       g

78 cm3 =                        dm3    

 

Děkuji všem, žákům i rodičům, kteří se mnou při distanční výuce spolupracovali a přeji vám všem pěkné  letní prázdniny.

Vypracované cvičení můžete posílat na můj školní mail do pátku 19. června do 12:00 hod. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte. A.V.

 

    

 


Český jazyk od 8. 6.

Dobrý den všem,

opět děkuji za naposílanou práci, všichni ji ode mě dostali ohodnocenou zpět. Až na pár výjimek (znovu zopakujeme potřebné ve škole) dopadla dobře J

Od tohoto týdne začala většina z vás chodit na konzultační pondělní dopoledne. První den zaměřujeme kromě vašich dotazů na shrnutí a procvičení základní skladební dvojice, druhy podmětů a druhy přísudků, shodu.

V domácí práci budeme všichni pokračovat v opakování skladby – tento týden nás čeká přívlastek.

Opět budu k dispozici na Skype ale již jenom ve středu 9.00 – 10.00 (Skype, najdete mě pod mým jménem a příjmením, případně na WhatsApp (724130821)), dotazy i na mailu zarecka@zs-zasmuky.cz

1.       Nejdříve si podle sešitu zopakuj všechny informace o rozvíjejícím větném členu přívlastku.

2.       Podívej se na výukové opakovací video – přívlastek na odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=8l6TdPYqOXw

3.       Udělej si online cvičení na odkazu: http://www.ucirna.cz/cestina/skladba_vetne_cleny_privlastek.php

4.       Vypracuj pracovní list ČJ6_11 a kdo nepůjde na další konzultační dopoledne, pošle do pátku 12. 6. do 12.00. Kdo půjde do školy další pondělí, neposílá, vezme s sebou do školy.

5.       Z čítanky si přečti úryvek Kateřiny Křížové – strana 163 – 164 a dozadu do sešitu si napiš autora a název + svůj vlastní krátký komentář k překvapivému zakončení textu.

6.       Sloh – vypiš si do sešitu seznam všech probraných slohových útvarů a ke každému napiš jednu typickou charakteristiku. Vezmi s sebou v pondělí do školy.

Ti, co chodí do školy se před pondělní konzultací podívají na video: https://www.youtube.com/watch?v=qo3wyN4MGZ4

Zdravím

DZ

Matematika

Milí šesťáci,

tento týden budeme pokračovat v dalším pravidle, které ovšem už v učebnici nenajdete. Je to poslední pravidlo pro č. 8. Tak jako jsou si podobná pravidla pro 3 a 9, tak jsou podobná pravidla pro 4 a 8. Jen pro osmičku musíme zkoumat poslední trojčíslí, jestli jde dělit osmičkou beze zbytku. Každý tisíc už dělit lze, proto nás musí zajímat stovky, desítky a jednotky.

Např.:       54 763 : 8= není, protože 763 : 8 = 95 se zbytkem 3!

                 245 432 : 8 =je, protože 432 : 8 = 54 beze zbytku!

A protože v učebnici nemáme na toto pravidlo žádné příklady, tak si zkusíte udělat stejné úlohy jako pro číslo 4, použijeme tedy opět str. 144 a 145, jen místo čtyřky si všude budeme doplňovat osmičku.

Pokuste se zpracovat dané úlohy, pokud vám to nepůjde, tak si vysvětlíme v příštím školním roce.

Všechny ,,neškoláky“ zdravím, mějte se pěkně.

M. Š.

 

Fyzika

Gravitační síla. Gravitační pole. Opakování.

1. Uveďte dva příklady,  jak se projevuje gravitační pole Země.

2. Na čem závisí velikost gravitační síly ?

3. Uveďte příklad sportu, kde musí sportovec překonávat gravitační sílu Země.

4. Proč se kosmonauté na Měsíci pohybují lehčeji než na Zemi ?

5.Co se děje s gravitační sílou se zmenšující se vzdáleností přitahujících se těles?

6.Jak se nazývá oblast kolem Země, kde ještě působí její gravitační síla ?

7. Jak se projevuje gravitační síla Měsíce na Zemi ?

8. Jak se značí síla ? Jaké má jednotky ? Čím se měří ?

 

Vypracované cvičení můžete posílat na můj školní mail do pátku 12. června do 12:00 hod. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte.A.V.


Anglický jazyk

Hi, 6.A!

Zde vyhlašuji vítěze Kahoot kvízu: Adélka Č., Alice K., Sabina Č., Kristýnka K. …… Congratulations!

Opět si dáme Kahoot kvíz. – Question words. Děkuji za pravidelné vyplnění, je to pro mě zpětná vazba ve Vaší účasti.

Link: Zde

Pin: 09940251

Vyplň do pátku 12.6. do 19:00.

Tento týden nás čeká revision.

 

Opakování Past simple – minulý čas prostý. Najdi v sešitě, najdi kartičky a připomeň si nebo zde jsou výuková videa č. 1, č. 2.

Úkoly k odevzdání:

1)      Doplň slovesa v minulém čase do tabulky. Pozor jsou zde pravidelná i nepravidelná!!!

Watch

swim

play

get

 • open

read

Online procvičit Past simple můžeš zde. Pro nepravidelná slovesa můžeš použít quizlet.

2)Doplň do vět dané tvary sloves. (Pamatuj – otázka+záporná věta – základní tvar; kladná věta – tvar pro minulý čas)

RUN/RAN

Did he ___________ home? He didn´t ___________ home.  He___________to the park.

 

WRITE/WROTE

Did you __________ that? I didn´t ___________that. I _________ this.

SEE/SAW

Did you _______ them? We didn´t __________ them. But they _________ us.

 

3)Do vět doplň minulé tvary sloves. (př. I know them and my grandma knew their parents.)

We often eat cereal but this morning we _________ ham and eggs. 

We often come home at five but on Friday we ____________ at seven o´clock.

I summer we usually go to Croatia but last year we __________ to Italy.

 

4)Tvoř odpovědi se slovy v nabídce. (př. What did they write? They wrote a letter.)

What did you get? (a present)

What did you find? (a key ring)

What did you do? (my homework)

Listening: Pro poslech otevři pracovní sešit str. 54 cv. 2, cv. 3 a CD z něj, Stopa 26. Cv. 2 (Poslechni si dva rozhovory a označ věci, o kterých se mluví), cv. 3 (Poslechni si text ještě jednou a zakroužkuj správnou možnost).

Good Luck!
P.H.

DĚJEPIS

 

Římská vzdělanost, věda a umění

Odpovědi najdeš na str. 114, 115, 119, 123, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136.

Zapiš do sešitu

Stavitelství ( v antickém slohu)

vítězné oblouky - Proč je budovali?

amfiteátry - K čemu sloužily?

kamenné silnice - Jaký význam měly pro vojáky?

forum ( náměstí) -K čemu sloužilo?

lázně - Kolik Římanů mohlo odpočívat v lázních?

cirky - K jakým závodům sloužily?

akvadukty - K čemu sloužily?

baziliky - K čemu sloužily?

sochy

malby na omítce

mozaiky - Jak vypadaly?

kovové mince - peníze

 

Vzdělanost

historie - psali letopisy, v kterých zaznamenávali dějiny

velké knihovny

školy - pro chlapce Římanů - učili se mluvnici, literatuře, matematice, básnictví, řečnictví

náboženství - mnoho bohů, nejvyšší- Jupiter

později křesťanství

 

Západořímská říše podlehla útokům barbarských kmenů a byla dobyta Germány v 5.stol.n.l.

Jedním z kmenů, které útočily na římskou říši a znali železo byli....vylušti celou tajenku svisle i vodorovně.

_ _ _ _ _ _ _ _ největší amfiteátr v Římě

_ _ _ _ _  starověký stát

_ _ _  zbraň homo sapiens sapiens

_ _ _ _ _ _  řeka v Mezopotámii

_ _ _ _ _  bezprávný člověk

_ _ _ _  právo, které měli tribuni lidu

É

 

Pozor! Uzavírám pomalu známky, někdo si možná polepší, ale musí správně odpovídat na otázky JS

 


 


Informatika v době karantény

Procvičujeme celou střední řadu a horní řadu a spodní řadu většina z vás má hotovou, tak dokončete.

Pokračujete na Diakritiku do konce dubna mít hotové ř,ž,ý  a č,á a průběžně opakovat.

Odkaz https://www.nedatluj.cz/prihlaseni

Kdo bude mít hotovo vše do č,á napíše mi e-mail do kolonky předmět svoji třídu 6A nebo 6B a já si to zkontroluji. Odešlete na mail kasparinternet@seznam.cz

Pozn. kdo je už u ďťňó může pokračovat…

Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy