Jméno:
Heslo:

VI.A

Rozvrh hodin pro školní rok 2019/20

PO -      M       Čj      Vv       Aj      Z           Pč/Pv    Pč/Pv

ÚT -      M       Hv     Čj        D       Rv         Př         F
 
ST  -     Aj       Z       Čj       Ov      D

ČT  -     M       F        Čj       Tv      Tv         Inf       Inf-1x za 14 dní  

PÁ  -     M       Aj       Čj       Př      Vv

Práce pro domácí výukuVážení rodiče a žáci, vzhledem k současnému stavu budu zadávat domácí práci pro vás na stránkách třídy vždy na celý týden. Jak si práci rozdělíte je na vás, ale doporučuji si každý den udělat kousek, abychom neztratili kontinuitu s předmětem a mohli plynule pokračovat, až se zase do školy vrátíme.


Vzkaz od paní učitelky Stárečkové: Na školní mail pošlete do 5.4. ofocenou práci z dějepisu, abych viděla, jak pracujete.


Týden od 6.4.

Matematika

 

Milí šesťáci, tento týden budeme pokračovat v tréninku práce s desetinnými čísly tak jako minulý týden. Každý den příklad na sčítání většího počtu des. čísel, odčítání, násobení i dělení. Přeju všem zdraví a pevné nervy. M. Š.

 

 Český jazyk

Dobrý den všem,

opět děkuji za naposílanou práci, všichni ji ode mě dostali ohodnocenou zpět. Pokud má někdo dotaz k něčemu z  části úkolů samostatného opakování, které neposíláte, opět budu k dispozici na Skype, tak vysvětlím jednotlivě. Stačí se ozvat ve středu od 10.00h (najdete mě pod mým jménem a příjmením, na Skype pro vás budu ve středu od 10.00 do 11.30, případně od 9.00 ve čt, který mám zadaný pro deváťáky), nebo na mailu (zarecka@zs-zasmuky.cz), případně na WhatsApp (724130821).

Práce je tentokrát méně, protože máme před sebou Velikonoce, sice musíme být doma, ale udělejme si volněji J
I pro tento týden jsem práci opět rozdělila do dvou částí, samostatné opakování + práce označená v příloze – ČJ6_3, kterou vypracujete a pošlete mi do čtvrtečního večera 9. 4. buď do mailu, nebo ofotíte a na WhatsApp. Vzhledem k tomu, že jako největší problém z minulého týdne se ukázalo téma druhů zájmen, opakování zaměříme právě na druhy zájmen - viz příloha ČJ6_zájmena, kterou si projdete, procvičíte, zpět mi neposíláte). Přílohy najdete dole, roluj J

A teď konkrétně:

 1. Didaktický test Čj6_3 – viz příloha - vypracovat a poslat, stačí, když mi pošlete odpovědi – př. 1A
 2. Procvičit si druhy zájmen – viz příloha ČJ6_zájmena, neposílat
 3. Opakujeme pravopis velkých písmen – ze sešitu si nejdříve přečti pravidla a do sešitu vypracuj zadání z přílohy  - ČJ6_velká_písmena
 4. Průběžně čtěte knížku na čtenářskou soutěž – termín máme posunutý na červen. Kdo už má přečteno, vybere si knížku podle svého zájmu a čte, abyste měli co napsat do čtenářského deníku (budeme jej odevzdávat v červnu)

Práci si rozdělte a budete-li mít s něčím problém, ozvěte se na výše uvedené kontakty. Ve středu a čtvrtek sedím na Skype. Přeju krásné, i když karanténní Velikonoce.

Zdravím

DZ

Fyzika

 

Opakujeme fyzikální veličiny.

 

fyz. veličina

značka

jednotka

měřidlo

 hmotnost

 

 

 

 

            

        [ kg/m³]

 

 

 

           [m]

 

 

           F

 

 

 

 

 

hustoměr

 objem

 

 

 

 

 

 

Převody jednotek fyzikálních veličin:

 

 

 

345,67 m =                           dm                           7260 s=                                h     min

 

45 dm3 =                              mm3                         0,567g =                               kg

 

56  g/cm3     =                       kg/m³                       24 t  =                                  kg

 

98,7 g/cm3     =                     kg/m³                       14,78 mm =                          dm

 

14,78 mm =                          dm                           45 cm3 =                              dm3

 

0,078 m3 =                           dm3                          56kg/m³ =                            g/cm3

 

540 s =                                              min

 

Kdo bude chtít, může mi práci poslat na školní mail.


Anglický jazyk
Hi, 6.A!

Blíží se nám Velikonoce = Easter. Tento týden vypracujete pracovní list s poslechem k tématu Velikonoce. V dokumentech najdeš pracovní list s názvem – Easter= Velikonoce. PL otevři či vytiskni a pusť si k němu poslech zde a hurá do práce. Kdo mi odevzdá, vyfotí PL, má 5 puntíků=1.

Budeme stále procvičovat budoucí čas s going to a will. Proto vyplň v PS str. 57 cv. 7 (Utvoř otázky a přidejte krátké odpovědi), str. 67 cv. 6,7. Pokud ti není vše jasné, v PS najdeš shrnutí těchto časů. Going to (PS str. 118), will (PS str. 120). Minulá cvičení v PS si nezapomeň zkontrolovat.

V učebnici si zkus procvičit slovní zásobu v tajence – str. 82

Happy Easter!

Tip pro volné chvíle – audioknihy anglicky na těchto stránkách. Zkuste se zaposlouchat třeba do Harryho Pottera.

Přírodopis a zeměpis

Zdravím Vás šesťáci!

 

Tento týden v přírodopisu budeme opakovat. Mrkněte na otázky v učebnici za kapitolou měkkýši a vypracujte je do sešitu.

 

V zeměpisu jdeme dále, avšak tento týden se podíváme jen na stepi. Jedná se o travnatý biom, který však skrývá mnohé organismy. Udělejte si zápis do sešitu a pomocí YT najděte dokument o tomto biomu a cestujte s ním ;)


Dějepis

 

Zapište si výpisky:

Římská společnost

6.stol.př.n.l.-vláda v Římě byla společnou věcí lidu-věc veřejná-REPUBLIKA

společně rozhodovali

obyvatelé se dělili  1.patricijové(potomci původních římských rodů-statkáři,byli plnoprávní,zastávali státní úřady)

                                    2.plebejové(potomci přistěhovalců-řemeslníci,vojáci,obchodníci,byli svobodní, ale neplnoprávní)

                                    3.otroci (nesvobodní, bezprávní,říkali jim ,,mluvící nástroje"

V čele republiky 2konzulové(úředníci) na dobu 1roku

V době války v čele 1 diktátor s neomezenou mocí na 6 měsíců.

úředníci byli voleni SENÁTEM(lidový sněm)-soudy,zákony

 

plebejové nebyli spokojeni,že nemohou zastávat úřad-byli neplnoprávní

pohrozili,že opustí Řím

proto jim bylo povoleno mít své úředníky TRIBUNI LIDU(hájili zájmy plebejů proti patricijům a měli právo VETA

 

4.stol.př.n.l.- plebejové zrovnoprávněni s patriciji- mohli být též voleni za konzuly

3.stol.př.n.l.- městský stát ovládl celou Itálii- heslo: Rozděluj a panuj!(poražení si vládli na svém území,ale neměli právo na vlastní vojenské akce)

 

Přečtěte si str.120-121

Odpovězte a zapište do sešitu: 1)Kdo  nebo co byli bučící nástroje a co byly němé nástroje?

2)Co dávali otrokům na krk, když se pokusili o útěk?

3) Kdo mohl v římské republice volit a hlasovat?

4)Proč se patricijové zalekli odchodu plebejů z Říma?

5)Co je znázorněno na znaku Říma a proč?

Zkuste si najít na youtube dokument o římských otrocích. Do 17.4. mi zasílejte maily. :-):-)týden od 30. 3.

Dobrý den všem,

 

děkuji za naposílanou práci, všichni ji ode mě dostali v pátek ohodnocenou zpět. Pokud má někdo dotaz k něčemu z druhé části úkolů (samostatného opakování), které jste mi neměli ani posílat, opět budu k dispozici na Skype, tak vysvětlím jednotlivě. Stačí se ozvat v úterý od 9.00h (najdete mě pod mým jménem a příjmením, na Skype pro vás budu v úterý od 9.00 do 10.30), nebo na mailu (zarecka@zs-zasmuky.cz), případně na WhatsApp (724130821).

 

Práci pro tento týden jsem opět rozdělila do dvou částí, samostatné opakování + práce v příloze – ČJ6_2, kterou vypracujete a pošlete mi do pátku 3. 4. do 12.00 buď do mailu, nebo ofotíte a na WhatsApp. Vzhledem k tomu, že jako největší problém z minulého týdne se ukázalo téma mluvnických kategorií sloves, připravila jsem opakování s procvičením – viz příloha ČJ6_slovesa, kterou mi zpět neposíláte). Přílohy najdete dole, roluj J

 

A teď konkrétně:

 

 1. Diktát + VJR – viz příloha ČJ6_2 – vypracovat a poslat
 2. Procvičit si mluvnické kategorie sloves ČJ6_slovesa
 3. Opakujeme větné členy - do sešitu rozbor (graf + určení druhů větných členů) vět

 

a)      Přišli jsme odpoledne společně z naší klubovny skautů.

 

b)      Na návsi stály tři krásné stromy se svěžím jehličím.

 

c)       Před dávnými časy stálo na břehu moře slavné město.

 

 1. Opakujeme pravopis velkých písmen – pracovní sešit 28/8 a, b, c
 2.  Podíváme se na stupňování přídavných jmen – do sešitu si opíšeme pravidlo z učebnice ze strany 81 – žlutá tabulka a podle toho do sešitu vypracujete ze strany 82 cvičení 5a,b
 3. Ze slohu opakujeme výpisky – na papír napsat výpisky z článku Čmeláci – učebnice strana 163/3, papír si založit.
 4. Z čítanky přečíst str. 124 – 128, do sešitu zezadu napsat název, autora a odpovědi na otázky ze strany 128.
 5. Průběžně čtete knížku na čtenářskou soutěž – termín máme posunutý na červen.

 

Práci si rozdělte a budete-li mít s něčím problém, ozvěte se na výše uvedené kontakty. V úterý sedím od 9.00 na Skype.

Zájemci si mohou také procvičovat potřebnou gramatiku na:

https://www.gramar.in/cs/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

Zdravím

DZAnglický jazyk

Hi, 6.A!

 

Musím Vám říci, že jste mi udělali obrovskou radost s domácími úkoly – My hero. Mnohé úkoly byly pro mě bezva čtením. Tleskám!

 

Opakování:

 

Procvičte si zde ve videu a pracovním listě Irregular verbs a zhlédni ještě zde video a procvič regular verbs a zopakuj si pravidla tvoření Past simple.

 

Nová látka: Pro mnohé již známá, jak jsem mohla vidět ve Vašich homeworks, budoucí čas pomocí WILL. A rozdíl v použití budoucího času s Going to X will. Gramatická pravidla tvorby budoucnosti s will najdeš v prezentaci s názvem – Future_will. Udělej si zápis do ŠS a zkus online cvičení s vyhodnocením zde. Umíme tedy tvořit budoucí čas pomocí will a going to. Rozdíl v použití bezvadně vysvětluje Broňa z Brna – poslechni, udělej poznámky a zkus zapamatovat. V učebnici se tato látka nachází na str. 88, 89. Zkus vypracovat cvičení z PS str. 66 cv. 1, 2. Budeme cvičit následující týdny.

 

Úkol k odevzdání: Vyber si 5 slovíček ze slovní zásoby – Health problems (zde malá inspirace). Vezmi si papír, dané slovíčko napiš anglicky, česky, nakresli (vytiskni, vystřihni) k němu obrázek a napiš jednu větu s použitím toho slovíčka. Pozn.: pokud by někdo chtěl tyto slovíčka udělat jako prezentaci v Powerpointu, je to vítáno. Vzor jsem uložila do souborů s názvem Presentation. A odevzdejte jako minulý týden.

 

Good luck!

 

Správné řešení PS z předchozího týdne najdeš v souborech. Prosím o Vaší kontrolu.


3. týden (30.3.20 20)

 

MATEMATIKA

 

Milí šesťáci,

 

pro tento týden si práci každý vymyslí sám podle daného vzoru. Do školního sešitu každý den přibydou 4  úlohy, každá na jednu početní operaci s desetinnými čísly. Takže například:

 

345,96 +  83,261 + 4,8 + 951,056=

 

3457,98 – 64,802 =

 

63,8 x 47,2 =

 

527,81 : 6,4 =

 

Upozorňuji všechny, že po návratu do školy si vyberu vaše sešity a práci si zkontroluju. Přeju vám zdraví a dobrou náladu. M. Š.

 

 

 

 

 

Zdravím Vás šesťáci :)

 

Přírodopis

 

Doufám, že jste MLŽE zvládli bez problémů. Tento týden se podíváme na poslední skupinu měkkýšů, za mě určitě tu nejzajímavější! Takže postupujeme podle instrukcí v prezentaci a doplníme si zápis. Až to zvládnete, skočte na You Tube a zadejte do vyhledávání ,,OCTOPUS ESCAPE“ či využijte odkaz níže!
https://www.youtube.com/results?search_query=octopus+escape
Je na Vás, kolik videí zkouknete, ale každé z nich ve Vás jistě vyvolá větu: ,,To jako fakt?“ :D

 

 

 

Zeměpis

 

V zemáku mrkneme na další biomy, které jsem Vám přidal do původní prezentace, tentokrát se podíváme do sušších oblastí subtropického pásu. Pomocí prezentace si vytvořte zápis do sešitu. Jako novinku Vám nabízím malou jedničku za obrázek Vámi vybraného zvířete, které žije v daném biomu, který nakreslíte pod zápis.

 

Mějte se famfárově!

 

 

 

 

 

Fyzika – 6.AB – 3. týden

 

Opakujeme jednotky času. Převeďte následující jednotky:

 

Kdo chce, může mi to poslat na školní mail.

 

40 min =                  s                                 25 min =                  s

 

1 h 6 min =              s                                  123 min =                h             s

 

220 min =                h             s                   10800 s =               min

 

1 d =                        s                                   8 min 12 s =             s

 

1 d 2 h 20 min =        s                                35 min =                   s

 

 

 

Můžete si zopakovat fyzikální veličiny.

 

fyz. veličina

značka

jednotka

měřidlo

 

m

 

 

hustota

 

 

 

 

l, d

 

 

 

 

[s]

 

 

 

 

siloměr

 

V

 

 

 

 

Dějepis
 
1) Přečtěte si pozorně str.118 až 119.
2)Zhlédni na youtube dokument Římské vojsko
3)Látky si opakujte, vše dovysvětlím a pak budu zkoušet od Říma.
4) Zapiš do sešitu:
Boj o Apeninský poloostrov
Římané bojovali s Galy(Kelty) a zvítězili.(zjisti si v učebnici něco víc o Keltech)
Ovládli celý Apeninský poloostrov.
Heslo: Rozděluj a panuj ( zkus podle učebnice vysvětlit)
Vystavěli vojenské silnice a vojenské kolonie a tábory.
Razili mince.
 Římské vojsko: sloužili svobodní a majetní občané(výzbroj na vlastní náklady),kopí, dvojsečný meč, chrániče, štít
 jízda, lehkooděnci, těžkooděnci, pomocné oddíly(řemeslníci stavěli tábory),výcvik a kázeň
o úřad se mohl ucházet jen ten, kdo splnil vojenskou službu.


Anglický jazyk - správné řešení PS

str. 66 cv. 1, 2str. 66 cv. 1, 2

str. 56str. 56

str. 57str. 57

str. 58str. 58

str. 104str. 104

Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy