Jméno:
Heslo:

V.B

Informace

Nadále bude probíhat distanční výuka. Úkoly budou zadávány od jednotlivých vyučujících, jako jste již zvyklí.

Informace žákům, kteří 25.5. nastoupí do školy

V pondělí ráno v 7.30 se sejdeme v blízkosti dolního vchodu, kde nám děti předají čestné prohlášení, bude jim změřena teplota a provedou dezinfekci rukou. Poté odejdeme společně do naší třídy V.B.

Každý den výuka začne v 7.35 a bude končit ve 12:05.
Podle rozpisu školy budeme také každý den chodit na školní zahradu.
Děti se nebudou mísit s ostatními skupinami a budou mít pouze jednoho učitele na všech pět hodin denně do konce tohoto školního roku.
Rozvrh nebude fixně daný, nebude zvonění. Aktivity budou probíhat individuálně podle situace a potřeb žáků.

V pondělí si děti přinesou učebnice a veškeré pracovní sešity, školní sešity, domácí sešity... a již zpracované materiály ze samostudia. Prosím i o plně vybavený penál, včetně nůžek, lepidla. Kdo má k dispozici, přineste mazací tabulky včetně fixu.

Nutné jsou 2 roušky, každá v samostatném sáčku.

Veškerá absence musí být řádně omluvena.

Žádáme rodiče, aby při dopravě dětí do a ze školy nezastavovali před budovou školy. V tuto dobu se budou před školou shromažďovat jednotlivé školní skupiny.

Děti nebudou dostávat domácí úkoly, vše vypracujeme ve škole. Hodnocení práce bude slovní.

V pondělí se na Vás moc těším
P.H.

Učivo od 25.5.

Matematika
Ahoj páťáci,
budeme pokračovat v práci v červené učebnici Svět čísel a tvarů. Čeká na vás str. 43/3 až 5 a na str. 44/3. Práci očekávám do PÁTKU dopoledne,  později odevzdanou práci nebudu už opravovat, jen potvrdím převzetí.
Všechny vás zdravím.
M. Š.


Český jazyk


Anglický jazyk
Hi, V.B.

Mnozí z Vás se nadále budou učit samostudiem a část bude již pracovat se mnou. Tento týden začneme opakováním.

Otevřete si sešit a najdete v něm nebo i v Archivu třídy Present simple x Present continuos. Víte, jaké to jsou časy? Zopakujte si tvoření a do pátku 29.5. do 19:00 zkuste kvíz na kahoot. Jsem zvědavá, jak Vám půjde. Máte tři pokusy. Vždy za příjmením dejte číslo pokusu (Př. Hudkova1, Hudkova2…)

Link: zde

Pin: 05041179

Opsali jste si slovíčka do slovníčku? A kdo se je učil nebo opakoval? Zde na Kahootu vyplňte ještě jeden kvíz na části domu a vybavení. (Nápověda: Furniture = nábytek).

Link: zde

Pin: 02945818

Budeme mít více práce, ale určitě je spousta věcí pouze opakování.

Vocabulary – slovíčka: opiš si do slovníčku slovíčka, která neznáš.

yesterday – včera

today – dnes

tomorrow – zítra

last (week) – minulý (týden)

this (week) – tento (týden)

next (week) – příští (týden)


Úkol č. 1: Přelož a zapamatuj si:

 

Minulost

 

Budoucnost

Včera

 

 

Zítra

 

Minulý týden

 

 

Příští týden

 

Minulý měsíc

 

 

Příští měsíc

next month

Minulý rok

 

 

Příští rok

 

Minulé úterý

 

 

Příští úterý

 

Minulé (loňské) léto

 

 

Příští léto

 

Minulá (loňská) zima

 

 

Příští zima

 

Minulá hodina (ve škole)

 

last lesson

Příští hodina

 

Minule

 

last time

Příště

next time

 

Z minula už znáte tvary slovesa být v  minulém čase:

Positive:

I was

byl/a jsem

 

you were

byl jsi

 

he was

byl

 

she was

byla

 

it was

bylo

 

 

 

 

we were

byli jsme

 

you were

byli jste

 

they were

byli

 

Negative:

  

I was not

I wasn´t

nebyl/a jsem

you were not

you weren´t

nebyl jsi

he was not

he wasn´t

nebyl

she was not

she wasn´t

nebyla

it was not

it wasn´t

nebylo

 

 

 

we were not

we weren´t

nebyli jsme

you were not

you weren´t

nebyli jste

they were not

they weren´t

nebyli


Prosím, abyste v záporu (negative) preferovali zkrácené tvary (proto jsou zvýrazněny).

Úkol č. 2a: Ze slov vytvoř kladné (positive – I was) a záporné věty (negative – I wasn´t) v minulosti:

Vocabulary – slovíčka jako pomůcka :-)

be late – mít zpoždění

be hungry – mít hlad

be ill - být nemocný (nemoc)

be sick – být nemocný (nevolnost)

at home – doma

at school – ve škole

at work – v práci

on the beach – na pláži

at the seaside – u moře

at the cottage – na chatě

at grandma´s – u babičky

at a camp – na táboře

in the park – v parku

in the mounains – na horách

(Nápověda – místo be doplň was/ were)

I/be/late/last lesson

Positive: I was late last lesson.

Negative: I wasn´t late last lesson.

 

I/be/at home/last summer

Positive:

Negative:

 

I/be/at school/in March

Positive:

Negative:

 

I/be/at the cottage/last winter

Positive:

Negative:

 

I/be hungry/yesterday

Positive:

Negative:

 

I/be/in the park/last Friday

Positive:

Negative:

Úkol č. 2b: Ze slov vytvoř kladné (positive) a záporné věty (negative) v minulosti:

Pozor: Tentokrát se podmět (osoba) mění, dej si proto pozor na tvar slovesa: was/were, wasn´t/weren´t, pomůcka: tabulky – viz výše).

My mum/be/sick/last Friday

Positive: My mum was sick last Friday.

Negative: My mum wasn´t sick last Friday.

 

My friends/be/at home/last summer

Positive: My friends were at home last summer.

Negative: My friends weren´t at home last summer.

 

Tom and Lucy/be/at school/in March

Positive:

Negative:

 

My parents/be/at the cottage/last winter

Positive:

Negative:

 

Kelly/be hungry/yesterday

Positive:

Negative:

 

You/be/in the park/last time

Positive:

Negative:

 

Otázka a odpověď v minulém čase – sloveso být

Otázku vytvoříte jednoduše – přehozením slovesa a podmětu:

Tom was at home yestereday. Tom byl včera doma.

Was Tom at home yesterday? Byl Tom včera doma?

 

Odpověď (krátká) bude pak:

Yes, he was. Ano, byl.

No, he wasn´t. Ne, nebyl.(Zde vždy zkracujeme „was not“ na „wasn´t“!)

Když to shrneme do tabulky, bude to vypadat takto:

Was I?

Byl jsem?

Yes, you were.

No, you weren´t.

Were you?

Byl jsi?

Yes, I was.

No, I wasn´t.

Was he?

Byl?

Yes, he was.

No, he wasn´t.

Was she?

Byla?

Yes, she was.

No, she wasn´t.

Was it?

Bylo?

Yes, it was.

No, it wasn ´t.

Were we?

Byli jsme?

Yes, we will.

No, we weren´t.

Were you?

Byli jste?

Yes, you will.

No, you weren ´t.

Were they?

Byli?

Yes, they will.

No, they weren ´t.

 

Úkol č. 3: Odpověz krátce na otázky kladně (+) a záporně (-):

Were you in the garden yesterday?

+ Yes, I was.

- No, I wasn´t.

 

Were you at home last weekend?

+

-

Were you in the mountains last winter?

+

-

 

Were you at a camp last summer?

+

-

Was your mum at work yesterday?

+ Yes, she was.

- No, she wasn´t.

 

Were the kids at a camp last summer?

+

-

Was your sister at grandma´s last weekend?

+

-
Úkol č. 4:
My last weekend – můj minulý víkend: Nakresli cokoliv z tvého víkendu.


Good luck!
P.H.


Přírodověda

Vyhodnocení poznávačky z minulého týdne

Velkou jedničku dostávají všichni, kdo měli bez chyby (Boccadamo, Brož, Dajč, Daudová, Dusilová, Fendrychová, Hronová, Lukács, Mandovcová, Michálková, Novák, Šrankota, Veliký, Zvoníková, Živnůstka), malou jedničku dostávají všichni ostatní, kteří do neděle odevzdali (včas neodevzdala 1 žákyně).

Následuje domácí vyučovací hodina, kterou si udělejte podobnou, jako budou mít Vaši spolužáci ve škole:

Oběhová (cévní) soustava  (název do sešitu)

1)      Učebnice str. 80 – 81 (přečíst následující části textu):

Str. 80 – pod obrázkem oběhové soustavy

Str. 81 – 1. odstavec (cévy)                

2)      Proudění krve srdcem (pustit si video a odpovědět na otázky – viz zvláštní soubor)POSLAT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=1Z3nSM0Kfms

3)      Srdeční tep (přečíst str. 80, na liště=na okraji stránky, 1. odstavec)

4)      Tlukot srdce –animace (pustit si video a  zkusit si na sobě nahmatat pulz na zápěstí nebo na spánku nebo na krku)

https://www.youtube.com/watch?v=XLAt4-Uqr7M

 5)      Srdeční tep – měření (každý sám na sobě si změří počet tepů v klidu za minutu – mělo by vycházet asi 60 až 80, poté udělejte 10 dřepů s výskokem a hned znovu změřte počet tepů po zátěži – uvědomte si, že pracující svaly potřebují více kyslíku a živin)

 6)      Nepřímá masáž srdce (pustit obě videa, připomenou vám umělé dýchání a uvidíte masáž srdce s výkladem i v terénu)

https://www.youtube.com/watch?v=46yl685NN2w

https://www.youtube.com/watch?v=N8oaVRoDCFQ

Každý si zkuste masáž srdce na určitém místě podlahy (ruce na sobě, napnuté lokty, frekvence jako písnička Rolničky – 100x/min)

 7)      Zápis do sešitu pod název Oběhová (cévní) soustava:

  • str. 81, rámeček „A co je důležité“ (první 3 puntíky)
  • počet tepů v klidu = 60 – 80 za minutu

8)      Zábavné procvičování živočichů formou kvízu – seřazení podle hmotnosti (pokusit se dosáhnout 3. štítu) POSLÁNÍ JE DOBROVOLNÉ

https://www.umimefakta.cz/souvislosti-zvirata-vahy-2-uroven/254#

 
Otázky k videu:

Otázky k videu Proudění krve srdcem

1)      Kdo má větší počet částí srdce – člověk nebo pes?
2)      V srdci jsou pravá a levá komora a pravá a levá …(doplň).
3)      Cévy dělíme na tepny, žíly a ………. (doplň).
4)      Které cévy vedou krev do srdce?
5)      V které polovině srdce (levé nebo pravé) je okysličená krev?
6)      Kde se krev okysličí, čili, kde nabere kyslík?
7)      Jak se nazývá největší tělní tepna?
8)      Co je systola?
9)      K čemu dochází při ochabnutí (diastole) srdce?

Vlastivěda 

Učivo od 18.5.

Matematika

Ahoj páťáci, tentokrát se vrátíme až do minulých školních let a na str. 8 si vypočtěte cv. 18 až 23 (v červené učebnici). Práci očekávám zase do pátku poledne. Od některých z vás jsem nedostala ani jednu práci, a pokud mi jí nepředložíte, pokud dorazíte příští týden, musíte očekávat, že se váš nezájem objeví v závěrečném hodnocení.

Zdravím. M. Š.


Český jazyk

Ahoj páťáci, posílám všem jarní pozdrav.

Dnešní práci stačí poslat do pondělí. Kdo z vás nastupuje v pondělí 25.5. do školy, mi práci posílat nemusíte, vyberu si od vás sešity, opravím a hned zase sešity vrátím.

1. Za doplňovaný výraz napiš vzor. Příklad: Mám ráda mátov_ý_ ( mladý) čaj. Neotvírejte ciz__m lidem. Ráno mě probouzí kos__ zpěv. V televizi ukazovali velryb__ mládě. Slunečnému podzimu se říká bab__ léto. Lv__ samci si hlídali své území. K hověz__mu masu se hodí omáčka a knedlík. Pohostili nás koz__m sýrem. Spatřil roztažená orl__ křídla. Po žab__ch koncertech se mi bude stýskat.

2. Odvozuj přídavná jména a užij je ve větách. Nezapomeň užívat slovesa. Vzorová věta: ryba- rybí

K štědrovečerní večeři jíme rybí polévku. motýl, páv, gorila, žába vosa, včela, hmyz

3. Doplň koncovky přídavných jmen.
V části d) u přídavných jmen urči pád a číslo.
a) Mal__ hoch, mal__ hoši, mal__m hochům, mal__ch hochů, s mal__m__ hochy. b) Štíhl__ chlapci, štíhl__ch chlapců, štíhl__ chlapec, štíhl__m chlapcům, štíhl__m__ chlapci. c) S osaměl__m__ stromy, osaměl__ strom, osaměl__m stromům, osaměl__ stromy, osaměl__ch stromech. d) Pečliv__ lidé pád , vzor , škodliv__m hmyzem pád , vzor , rychl__ běžec pád , vzor , v nov__ch teniskách pád , vzor , s drz__m klukem pád , vzor

4. Opiš do školního sešitu
1. otcův bratr, 2. bez otcova bratra, 3. k otcovu bratrovi, 4. pro otcova bratra, 5. otcův bratře! 6. o otcově bratru(-ovi), 7. s otcovým bratrem 1. otcovi bratři, 2. bez otcových bratrů, 3. k otcovým bratrům, 4. pro otcovy bratry, 5. otcovi bratři! 6. o otcových bratrech, 7. s otcovými bratry 1. otcův sešit, 2. bez otcova sešitu, 3. k otcovu sešitu, 4. pro otcův sešit, 6. o otcově sešitě, 7. s otcovým sešitem 1. otcovy sešity, 2. bez otcových sešitů, 3. k otcovým sešitům, 4. pro otcovy sešity, 6. o otcových sešitech, 7. s otcovými sešity

Skloňování přídavných jmen přivlastňovací je těžší, musíte se naučit zpaměti, proto jsem vám označila i koncovky, takto si to označte i v sešitě.

Napište mi, jakou knížku právě čtete a jak jste daleko.

Mějte se krásně. Alena BernardováAnglický jazyk

Dear 5.B!

Tento týden si zopakujeme a rozšíříme slovní zásobu na téma House and home. Jistě spousty slovíček znáte. V učebnici na str. 86 se podívej na modrý rámeček a daná slovíčka dej do překladače a poslouchej jejich výslovnost. Přiřaď slovíčka k obrázkům. Zapiš do slovníčku:

Unit 7

Armchair - křeslo

Bed - postel

Bookcase - knihovna

Chair - židle

Cooker – sporák, vařič

Cupboard - skříň

Desk – psací stůl, lavice

Lamp - lampa

Mirror - zrcadlo

Sofa - pohovka

Table - stůl

Toilet - záchod

Wardrobe - skříň

Slovíčka na téma house najdeš i pod flascards na quizletu – zde. (Najdi alespoň 8 nových slovíček, které neznáš a zapiš si do slovníčku). Dále můžeš procvičovat s výslovností zde.

V pracovním sešitě doplň na procvičení str. 65 cv. 1, cv. 2.

Jak jsem slíbila, následující týdny, budeme vždy něco opakovat, procvičte si školní předměty:

Úkol k odevzdání:

Přečti si, co děti pravidelně dělají v daných předmětech (školní předmět – school subject). Hádej, o jaký předmět se jedná. Název předmětu napiš na řádek.

The children run, jump, play ball games. _________________________________________

The children sing songs. _______________________________________________________

The children use rulers, draw triangles, count. ___________________________________

The children listen to recordings, read, say and write new words. _____________________

                                                            

Napiš, co děláte v jednotlivých předmětech. Dokonči věty.

In Maths we _________________________________________________

In English we ________________________________________________

In Science we ________________________________________________

In PE we ____________________________________________________

In Art we ____________________________________________________

In Czech we __________________________________________________


Have a nice week

P.H.Přírodověda

Ahoj páťáčci,

moje kontakty:  hana-kovarova@centrum.cz   nebo   telefon 725 439 029 (WhatsApp)   

Vaše odpovědi k poznávačce mi doručte nepozději  v neděli 24. 5.

Má být hezky, tak si týden pěkně užijte!                                                   Hana Kovářová

                                   

 

Poznávačka rostlin z našeho okolí   (povinná práce)

Všem pošlu do mailu fotky 24 rostlin (přijde Vám to jako zásilka úschovny.cz z mého mailu). Fotila jsem je v minulém týdnu na zahrádkách, zahradách, polích, loukách, kolem cest a dokonce i na hřbitově v Bečvárech a okolí.

Úkol pro Vás:  

Pojmenujte rostliny rodovými jmény (rodové jméno je to první-podstatné jméno, např. kopřiva, nechci tedy celá jména, např. kopřiva dvoudomá).

Vždy uveďte číslo rostliny a její jméno (rostliny mají čísla od 1 do 24 v pravém dolním rohu).

Některé rostliny jsou docela těžké, zeptejte se rodičů, příbuzných, podívejte se do odborné literatury nebo na internet.

Ti, kteří správně pojmenují největší počet rostlin, dostanou jedničku!!!

Upozornění: Z úschovny je možné stáhnout zásilku pouze 30x, to musí pro naši třídu bohatě stačit, jenom Vás prosím, abyste tedy nestahovali opakovaně a nevzali jste tím ostatním možnost dostat se k fotografiím.

Jsem moc zvědavá, jací jste detektivové  :-).Vlastivěda
Napiš referát o Marii Terezii. Referát zašli na email: pellerovazuzana@seznam.cz

Informace

Vážení rodiče,

na těchto stránkách 5.B budu pravidelně doplňovat informace od jednotlivých vyučujících ze všech hlavních předmětů. Situace, která nastala, nás všechny velice překvapila, ale věřím, že společně samostudium Vašich dětí hravě zvládneme.

Určitě bych zmínila program Čt 2 - UčíTelka, kde od 11:35-12:00 běží vzdělávání pro pátý ročník.

Různá nakladatelství mají zdarma online interaktivní učebnice, online weby k pr
ocvičení látky. Pro inspiraci: Školákov, Umimeto.org, Ryšavá web....

Přeji hodně zdaru u nového způsobu učení, hlavně se opatrujte a mějte se dobře.


Pavlína Hudková Usmívající seUsmívající se

Procvičení AJ online:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

www.umimeanglicky.cz 

www.duolingo.com

www.helpforenglish.cz


Dodatek: Ve čtvrtek jsme se pokusili o videokonferenci, někteří měli technické problémy, ale jsem moc ráda, že jsem alespoň někoho z Vás mohla vidět. Naše technická zázemí jsou na různé úrovni, proto online výuka není vhodná pro jednotný postup výuky. Můj cíl byl hlavně s Vámi udržet kontakt a zeptat se, jak se daří. Aj jsem se snažila trochu zapojit. A snad se to aspoň z malé části podařilo. Díky Vám! Další info na Whatsappu v naší skupině. Držte se... Pavlína Hudková

Úvod

ÚvodVážení rodiče a milí žáci,

srdečně Vás vítám na prahu nového školního roku.

Začínáme rok naší vzájemné spolupráce, našeho společného úsilí posunout se dále jak v oblasti znalostí a dovedností, tak v našich vztazích a v komunikaci. Určitě to bude rok dobrodružný, ve kterém nebude nouze o nové nezvyklé situace a skutečnosti.

Doufám, že budeme dobrá parta, která s podporou rodičů a dalších učitelů vše zvládne na výbornou.Těším se na vzájemnou obohacující spolupráci
Pavlína Hudková, třídní učitelka

Informatika v době karantény

Procvičujeme celou střední řadu a horní řadu máte většina i oznámkovanou až do kurzu  QWOP a máte mít napsanou závěrečnou lekci horní řady. Kdo ještě nemá tak dokončí.

Pokračujete na spodní řadu a do konce dubna mít hotové V,M a B,N a průběžně opakovat.

Odkaz https://www.nedatluj.cz/prihlaseni

Kdo bude mít hotovo vše do B,N napíše mi e-mail do kolonky předmět svoji třídu 5A nebo 5B a já si to zkontroluji. Odešlete na mail kasparinternet@seznam.cz

Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy