V.B

Informace

Moji milí žáci,                                       

máme před sebou poslední týden tohoto školního roku. Chtěla bych vám proto všem moc poděkovat za vaši celoroční práci. Na hodiny angličtiny jsem se vždy moc těšila, a to především díky vám, vaší aktivitě a skvělé atmosféře, kterou jste vytvářeli. Velkou pochvalu maté také za to, jak jste zvládli vzdělávání na dálku. Nebylo to lehké, ale byli jste úžasní.

Chtěla bych vám všem popřát, abyste do šesté třídy vkročili tou správnou nohou, abyste tam zažili dobrodružství i úspěchy. Přeji vám ale, abyste zůstali tak skvělým týmem, jakým vaše třída je. Není to vždy ideální, ale jádro třídy máte dobré. Naučili jste mě spousty věcí a můj první rok ve školství nemohl být lepší. Moc Vám za to děkuji!!!

Happy Summer :)!


Milí rodiče,

velké poděkování patří také Vám. Děkuji za Vaši trpělivost i spolupráci. Vím, že jsou Vaši „páťáci“ velmi šikovní a samostatní, ale když bylo třeba, bez váhání jste se zapojili a pomohli. 

Děkuji a přeji Vám pohodové letní prázdniny plné sluníčka a dobré nálady :)!
 

Pavlína Hudková


Předání vysvědčení
Školní rok zakončíme 26.6. společně. Žáci se shromáždí před školou mezi 7.15 - 7.30. Kdo, nechodil do školy, prosím o přinesení ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ z hlavních stránek školy. Dále musí mít žáci v budově školy roušku. Předání vysvědčení bude probíhat od 7.30 - 8.00.

Učebnice ještě zůstávají do příštího školního roku. Bude se s nimi  pracovat.

 

A prosím o přínesení 26.6. ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY a klíčků od skřínky, aby si žáci vše odnesli.

Děkuji za spolupráci
P.H.


Poslední týden

Český jazyk

Nadešel čas a před vámi jsou prázdniny.
Zkuste si doplnit testík, který ověří, jak jste zvládli učivo.
Ve čtvrtek najdete na stránkách celý test doplněný a sami si můžete zkontrolovat.

Jak brouk Pytlík začal dělat naschvály
To víte,že teď kdo mohl v__užíval Pytlíkova mal__řského um__ní.
Komáři se dal__ namalovat na růžovo a sedal__ beze strachu na l_tka p__šným slečnám, které se slunil__ na přib__slavském koupal__šti.
Když se pak slečny v__razně opál__l__, dal__ se p__chlav__ komáři přetřít stříd___ě do hněda a op__t je neb__lo v__dět.
Po set__ění na m__tině u m__sl__vny Pytlík přemaloval ta__jší hlem__ždě, m__ši, housenky, chrobáky i brouka kováříka. Horší v__m__sl b__l,  přemaloval- li zelené ploštice na jahody.  Každ__ __tropil pov__k, až když mu začal__ lé__t po tal__ři.
A pak už začal dělat všel__jaké naschvál__. Namaloval třeba sli__kou žábu tak, že v__padala jako ob__čejná peněženka. Šla sl__čná paní, vzala peněženku, peněženka najednou hup jí __ ruky. Ona to b__la žába. Ta paní __ toho tenkrát mohla m__t smrt. Noh__ se jí __ __leku ro__třásl__.

 

1.Ve větách vyznač podmět a přísudek.
     Zástupy fanoušků skandovaly hesla.

     Davy lidí překážely u nehody.
     Stovky utečenců našly azyl.


2. Najdi 6 chyb a text přepiš správně.
    Tak těšký vístup bysme prý nezvládli.

    Zemědělci vozily brambory s polý.
   

3. Poznáš viníky?
    Hladoví __________ ohlodali mladé stromky.

    Zrající třešně naklovali____________ .
    V listech vykusovaly velké díry žravé___________ .


4. Doplň správný tvar v minulém čase.
    Sbory hasičů ( zachránit)_______________majetek lidí.

    Miliony lidí ( zhlédnout) _______________ nový film.
    Ruce záchranářů ( nezastavit se)______________ .


5. Oprav jídelníček v restauraci U Hloupého kuchaře.
   Pečený pstruzy na másle, svýčková s brusinkamy, rúzné druhy

   kávy, zmrzlina z borůfkama, buchty s povidli, salát s mrkvý

6. Urči druh přídavných jmen.
    pštrosí-                , lesklí-                , Honzovo-                , cizí-

    Barunčina-                , motýlí-                , filmový-


7. Doplň i/y
     v želv__m krunýři, s plav__m__ vlasy, holub__ peříčko, před orl__
     křídla, na bíl__ch ubrusech


8. Urči druh číslovek.
     Do cíle doběhl druhý.
     Maminka mi koupila patery ponožky.
     Paní učitelka mi to říkala už dvakrát.
     Mám doma tři koťátka.


Přeji krásné prázdniny.


Anglický jazyk
Last week :). Odevzdání úkolů je dobrovolné.

Online AJ můžete procvičit:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

www.umimeanglicky.cz

www.duolingo.com

www.skolakov.eu 

Procvič si How many are there? - https://eduteach.es/videos/cartoons/how-many-are-there.html

Procvič si What do you like? - https://eduteach.es/videos/cartoons/what-do-you-like.html

Poslouchej využití slovesa CAN, nezapomeň si říkat a překládat - http://www.kizclub.com/storytime/Ican/Ican2.html 

Pojďme si procvičit poslech – My day

                                           At home

                                           Shopping

Napiš anglicky.

Kdo?                                                Co?

Kde?                                                Proč?

Kdy?                                                Jak?

 

Přečti si text a odpověz na otázky.

Hi, my name is Carl. I am sixteen years old. I live in Cornwall, in Vermont. This is my day. In the morning, I wake up, I eat breakfast and I go to school. My school´s name is Cornwall Junior High. Itis very big. In school, I study my lessons: Mathematics, English and Science. At noon, I eat lunch in the school canteen. In the afternoon, I play hockey and I go back home to do my homework. In the evening, I eat dinner, I play with my dog Cookie and I watch television. I go to bed at night. Goodbye!

 

How old is Carl?

Where does he live?

Where does Carl eat lunch?

What does Carl do in the afternoon?

What is the name of Carl´s dog?

 

 What´s your favourite summer…? Jaký je tvůj oblíbený letní…? (odpovězte na otázky):

 -          What´s your favourite summer drink?

 -          What´s your favourite summer song?

 -          What´s your favourite summer sport/activity?

 -          What´s your favourite summer game?

 My favourite summer menu – Moje oblíbené letní menu (doplňte podle sebe): 

-          My summer breakfast:

 -          My summer snack:

 -          My summer lunch:

 -          My summer dinner: 

Happy summer!

P.H.


Úvod

ÚvodVážení rodiče a milí žáci,

srdečně Vás vítám na prahu nového školního roku.

Začínáme rok naší vzájemné spolupráce, našeho společného úsilí posunout se dále jak v oblasti znalostí a dovedností, tak v našich vztazích a v komunikaci. Určitě to bude rok dobrodružný, ve kterém nebude nouze o nové nezvyklé situace a skutečnosti.

Doufám, že budeme dobrá parta, která s podporou rodičů a dalších učitelů vše zvládne na výbornou.Těším se na vzájemnou obohacující spolupráci
Pavlína Hudková, třídní učitelka

Informatika v době karantény

Procvičujeme celou střední řadu a horní řadu máte většina i oznámkovanou až do kurzu  QWOP a máte mít napsanou závěrečnou lekci horní řady. Kdo ještě nemá tak dokončí.

Pokračujete na spodní řadu a do konce dubna mít hotové V,M a B,N a průběžně opakovat.

Odkaz https://www.nedatluj.cz/prihlaseni

Kdo bude mít hotovo vše do B,N napíše mi e-mail do kolonky předmět svoji třídu 5A nebo 5B a já si to zkontroluji. Odešlete na mail kasparinternet@seznam.cz

Přírodověda

Trávicí soustava
Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy