Jméno:
Heslo:

IV.B

MILÍ RODIČE A ŽÁCI VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠÍ TŘÍDY, KDE VÁS BUDU INFORMOVAT O UČIVU A AKCÍCH NAŠÍ TŘÍDY

LENKA KREJČOVÁ - email:  krejcova@zs-zasmuky.cz
konzultační hodiny: čtvrtek od 10. 15 - 11.00hod.
       ROZVRH HODIN již na školní rok 2018/2019
pro 4.B
          
                        
  
     1                2                 3                 4               5            

PONDĚLÍ
 Čj M Tv
 Vl Čj/čt

ÚTERÝ
 M Čj Tv Vv 

STŘEDA

 Čj Přv Aj M Hv
ČTVRTEK
 Čj M Vl
 Aj
 Vv

PÁTEK
 Aj Čj Přv M Čj/čt

vyučující jednotlivých předmětů:
Čj, M, Přv, Tv, Vl, Hv, Pč -   Lenka Krejčová
Aj                   -            Mgr. Lucie Šebková
Vv                  -                    Alice Tesařová   

PROSÍM PROHLÍŽEJTE DĚTEM STÁLE A PRŮBĚŽNĚ HLAVY

Letos máme možnost, kdy každý žák ve třídě bude mít svou uzamykatelnou skříňku
Je nutné však donést zálohu na klíček ke skříňce 100Kč.
 Nová pravidla: zapomenutí žákovské knížky  .....  2 kázeňské body
                                ztráta žákovské knížky  .....  důtka ředitelky školy 17. 5. jedeme na výstavu k životnímu prostředí do Kolína
vybíráme 60Kč

VE STŘEDU 22. 5. jedeme na výlet do ČERTOVINY
ZATÍM JSME NEVRACELI PENÍZE Z TĚCHTO DVOU VÝJEZDŮ, POUŽIJEME NA VLASTIVĚDNOU VYCHÁZKU

V ÚTERÝ 25. 6. POJEDEME NA VLASTIVĚDNOU VYCHÁZKU DO KUTNÉ HORY
ANGLICKÝ JAZYK


Aktuální učivo: Unit 10 - Let´s visit Peru. Shrnutí.
                         
Videa scének
Autozávody

Učební plán -  květen - červen 2019 
Překladač (Přeloží písemně i verbálně.)  Slovíčka (odkaz)                                  

Učivo
Unit 10 - Peru
Slovní zásoba (vocabulary):
oblečení, vlastnosti
Mluvnice (grammar): "Maria´s skirt, he/she has an old guitar."
Výslovnost (features phonics):
"th"
píseň (song) "Our clothes"
Values /výchovný potenciál/: Poděkuj a sdílej se svou rodinou a svými přáteli.

Domácí úkoly
na 23.5 překlad vět jako příprava na test:
1. Chodím pěšky do školy.
2. Nejezdím autobusem.
3. Ona jezdí na motorce.
4. On jezdí do školy autem.
5. Ona nejezdí vlakem.
6. Kolik je tam jablek?
7. Je tam 100 motýlů.
8. Konečně! To je nové. Podívej se na ten modrý autobus. (viz komiks)
Někteří mají odevzdat podepsaný test Unit 8 a sešit English (strana 110, Unit 9, str. 94)
15.5. scénka Unit 9, kontrola sešitu English (87/2, str. 110 lesson 2)
Do 9.5. dodělat pracovní sešit Unit 8 a D8, dopsat si slovíčka
24.4. zapsat nová slovíčka, naučit se scénku Unit 8, Lesson 4

na 5.4. projekt str.73 (Namaluj svůj dům a nauč se "This is my house. Come and play at my house. I´d love to. OK. Thank you.
na 29.3. scénka Unit 7
Po prázdninách budu kontrolovat vyplněný pracovní sešit celá Unit 6 + D6
na 28. 2.: projekt učebnice s. 63 (People in my country like... nebo I like...)
na 27.2.:
Obědvám ve 12.00 dopoledne.
Uklízím ve 2.00 odpoledne.
Toto jsou papriky a tamto jsou brambory.

Rád tancuji, ale nerad pracuji.
(Úkol bude opět na známku. Pokud bude chybět podpis rodiče, bude jako test v hodině.)

na 22.2.: scénka s.59 (Každý se naučí vše a na začátku hodiny bude rozlosování.)
na 21.2.:
Vstávám v 6 ráno.
Večeřím v 8 večer.
Tamto jsou fazole.
Toto jsou sušenky.
Rád zpívám.
Nerad čtu.

opsat slovíčka z internetu,pracovní sešit str. 44 + D6
I am fine.
You are nine.
He is here.
She is three.
It is black.
We are sad.
They are fat.

na 13.2. Odpověz:
Can your dad climb a tree?
Can your sister sing?
Can your friends jump?
 
učebnice str. 54 celá, pokud někdo nestihl ve škole do sešitu English

scénka str. 49 a projekt 53/1 (na 6.2.)
středa 6.2. kontrola slovníčku, pracovního sešitu (do s. 43+D5)
Pořídit si testový sešit (English tests)            
Test na slovíčka jednou týdně.
Ostatní úkoly si žáci zapisují do svých úkolníčků.
Poznámky
- sešity: Vocabulary (slovníček; stačí z loňska), English (školní), Tests (testový sešit), Homework (domácí), Practice Book (pracovní sešit) - cena 170,- včetně plastového obalu
- mazací tabulka, fix, hadřík

Převážnou část hodiny mluvíme pouze anglicky. (česky pouze písemné vzkazy na stírací tabulku a školní tabuli a ústní zhodnocení na konci hodiny)
Možnost konzultace v pondělí od 12.30 do 13.30 pro žáky i rodiče. Žáci si mohou pořídit cvičný sešit na práci navíc (překlad vět, procvičování mluvnice).
Koncepce výuky:
1 unit = přibližně 1 měsíc
1. úvod hodiny - opakování formou her a soutěží, 1x týdně test na slovíčka, na konci každé Unit shrnující test.
2. hlavní část hodiny - nová látka (práce s učebnicí, CD a interaktivní tabulí)
a) nová slovní zásoba
b) mluvnice (na stránce je vždy žlutý odkaz)
c) dramatizace komiksového příběhu
d) reálie, projekt, konverzace (základní komunikační fráze)
3. Zápis slovíček.
V učebnici chybí přehled slovní zásoby.Proto zde budu průběžně aktualizovat přehled veškerých nových slovních výrazů i s českým překladem.
Domácí úkoly vyplývají z každé hodiny (formy DÚ: projekt, scénka, písemný, pracovní sešit, ústní procvičování slovíček)


Google Earth (užitečná aplikace do počítače nejen na AJ, umožňující orientaci na naší planetě v 3D zobrazení) 
DÚ NA 16. 6. UČEBNICE/SEŠIT

KVĚTEN

ČJ - shoda podnětu s přísudkem
               - podmět rodu středního, ženského a mužského
Nácvik plynulého a správného čtení s porozuměním
sloh - stručnost vyjadřování, slohová pravidla

M - zlomky, nerovnice
       -  sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
       -  průměr
 GEOMETRIE - obsah čtverce a obdélníku -procvičování, jednotky obsahu

Př - neživá příroda - horniny a nerosty
        -  využití rostlin člověkem
        -  užitečná zvířata
        -  léto v přírodě
        -  ochrana přírody - ničení lesů, intenzivní zemědělství, těžba nerostných surovin

Vl - král Jan a Eliška Přemyslovna
        -  Karel lV.
        -  život ve středověku, Jan Hus a jeho doba
        -  Jan Žižka z Trocnova
        - bitva u Sudoměře, u Domažlic
        -  křižácké výpravy

ČERVEN

Č j - souvětí
         -   závěrečné opakování a procvičování
SLOH - vyprávění
          písemná práce: 17.6.

M - procvičování , opakování
GEOMETRIE - grafický součet, rozdíl a násobek úseček
                  - výpočet povrchu krychle a kvádru
          písemná práce: 18.6.

Př - člověk a jeho zdraví, životní podmínky, denní režim,
            správná výživa, pitný režim, tělesná aktivita, hygiena.
  Životní etapy ve vývoji člověka
           opakovací test:14. 6.

Vl - život českých zemí po husitských válkách, Jiří z Poděbrad
        -  Jagellonci na českém trůně, Císař Rudolf II.
        -  české země po bitvě na Bílé hoře, J.A. Komenský,
           císařovna Marie Terezie a císař Josef II.
          opakovací test: 13. 6.
Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy