Jméno:
Heslo:

III.B

Vítejte na stránce třídy 3.B

Vítejte na stránce třídy 3.BDobrý den, jsme třída 3.B. Je nás 22, 12 chlapců a 10 děvčat. Měli bychom ještě zmínit Pepču- je sice plyšový a pořád všecko plete, ale je s ním veliká legrace. Je to maňásek a při vyučování nás občas obveseluje.

video - bruslení (fotografie viz 3.A)

Kontakt, rozvrh hodin, aktuality

Ing. Věra Veselá - třídní učitelka

Telefon:  723 712 130

email:  veravesela.272@centrum.cz     vesela@zs-zasmuky.cz

Konzultační hodiny: pátek 8.20 - 9.15 (třetí dveře od naší třídy 3.B) ROZVRH šk. rok  2018 - 2019

          3.B

       1. hod.

     2. hod.

      3. hod.

  4. hod.

      5. hod.

PONDĚLÍ

Čj

    M

 Prv

 Čt

Aj

ÚTERÝ

Čj

 Tv


M
 

 Čt

 Hv

STŘEDA

 M

 Aj

 Čj


 Čt

ČTVRTEK

 Tv

ČJ

 M

Prv

 
Čt

PÁTEK

 M

Aj

 Čj

Prv

 Vv

 
Pracovní činnosti - Mgr. Zuzana Literová
Anglický jazyk  - Mgr. Lucie Šebková
Výtvarná výchova - Mgr. Hana Škarková
Čj, M, Prv, Tv, Hv - Ing. Věra Veselá


Aktuality


o   Žáci mají k dispozici osobní skříňky ve třídě.
   
Č
lenka školské rady za rodiče- pí.Petra Ouředníková (775 215 418)


o  Nová pravidla: zapomenutí žákovské knížky  .....  2 kázeňské body
                                ztráta žákovské knížky  .....  důtka ředitelky školy


Od listopadu je možnost pro žáky čekat na začátek vyučování v
    šatně.


o  24.4 2019 bude pedagogická rada a třídní schůzky.

o  16.1. jsme byli bruslit v Kolíně vedle plaveckého bazénu. Z částky
     50 Kč jsme zaplatili dopravu- 2x6,- Kč a vstup- 20,-Kč. Celkem 32,-.
     Zbylo 18,- Kč. Když žáci doplatí 14,- Kč, pojedeme ještě jednou v
     v pátek 15.2.

oV pondělí 18.3.2019 je ředitelské volno z důvodu školení pedagogů.

o V pondělí 25.2. jedeme do divadla na "Čtyřlístek a talisman moci".
    Vybírá se 100 Kč.

Učivo a domácí úkoly

   Učivo v týdnu 18.2. - 22.2. 2019

Čj -
Vyjmenovaná slova s y, ý po p - netopýr, slepýš,
       pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se,
procvič. pádů
      (81 - 83)

M - Písené odčítání 3-ciferných čísel, slovní úlohy,
      opakování zaokrouhlování na stovky.
      (43 - 45)

Prv - Rostliny - stonek, listy, květy (8 - 10)
        
Aj -  Unit 6 - pets, I have/I don´t have    25.2. zkouším scénku str. 59
         slovíčka (odkaz)
Plán učiva
- únor 2019
Slovíčka (odkaz)    Překladač (Přeloží písemně i verbálně.)


Učivo
Unit 6: "Mexico"
Slovní zásoba (vocabulary):
zvířatka
Mluvnice (grammar): "I have/I don´t have...Do you have...?"
Výslovnost (features phonics):
"l, j, z, v, n "
píseň (song) "Do you have a pet?"
"Values" (výchovné cíle): "Be kind to your pet." (Buď hodný na své zvířátko.)
"Cross-curricular focus" (mezipředmětové vztahy): "Exotic animals" (exotická zvířata)

Učit se nová slovíčka a opakovat! 
     :-)
jednou za týden test


 Poznámky
 - sešity: Vocabulary (slovníček), English (školní), Homework (domácí), Practice Book (pracovní sešit) - cena 170,- včetně plastového obalu
- mazací tabulka, fix, hadřík

Převážnou část hodiny mluvíme pouze anglicky. (česky pouze písemné vzkazy na stírací tabulku a školní tabuli a ústní zhodnocení na konci hodiny)
Žáci si mohou pořídit cvičný sešit na práci navíc (překlad vět, procvičování mluvnice).
Koncepce výuky:
1 unit = přibližně 1 měsíc
1. úvod hodiny - opakování formou her a soutěží, 1x týdně test na slovíčka, na konci každé Unit shrnující test.
2. hlavní část hodiny - nová látka (práce s učebnicí, CD a interaktivní tabulí)
a) nová slovní zásoba
b) mluvnice (na stránce je vždy žlutý odkaz)
c) dramatizace komiksového příběhu
d) reálie, projekt, konverzace (základní komunikační fráze)
3. zápis slovíček
V učebnici chybí přehled slovní zásoby.Proto zde budu průběžně aktualizovat přehled veškerých nových slovních výrazů i s českým překladem.
Domácí úkoly vyplývají z každé hodiny (formy DÚ: projekt, scénka, písemný, pracovní sešit, ústní procvičování slovíček)Google Earth (užitečná aplikace do počítače nejen na AJ, umožňující orientaci na naší planetě v 3D zobrazení)              Domácí úkoly

18.2.
M
- 43/5 (pod sebe!!!)
Čj - Zopakovat si abecedu!!!
Čt - 84 číst
Prv - 8 číst
AJ - říkanka 58/1

19.2.
Čj - PL - podtrhej podstatná jména, piš je na linky za
      sebou a určuj u nich pád a číslo.
Čt - 85 číst
Prv - přinést ve čtvrtek cibuli, kelímek, zeminu (pokud
        máte). Budeme vyrábět "vitamínovou bombu" !

20.2.
M - PL 46
Čt - PL 85 a odpovědět na otázku

21.2.
Čj - PL 15 (Nezapomeň na životnost! )
Prv - 9 číst
        Bude testík z: podmínky života, znaky života!
Čt - PL 21 celé vyplnit.
25.2.
AJ - scénka str. 59
Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy