Jméno:
Heslo:

III.A

MILÍ RODIČE A ŽÁCI VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠÍ TŘÍDY, KDE VÁS BUDU INFORMOVAT O UČIVU A AKCÍCH NAŠÍ TŘÍDY

LENKA KREJČOVÁ - email:  krejcova@zs-zasmuky.cz
konzultační hodiny: středa od 8.30 - 9.15hod.(počítačová učebna v 1.patře)
       ROZVRH HODIN na školní rok 2019/2020
 3.A
          
                        
  
     1                2                 3                 4               5            

PONDĚLÍ
 ČjAj M
 Čj/čt
 Vv

ÚTERÝ
 Čj
 Tv
 Hv
 Prv
 M

STŘEDA

 Čj Aj
 M
 Čj čt.
 Prv
ČTVRTEK
 Tv
 Čj
 Aj
 M
 Čj čt.

PÁTEK
 Čj
 M
  Prv
 Čj/čt

vyučující jednotlivých předmětů:
Čj, M, Tv, Vv, Pč -   Lenka Krejčová
Aj                   -    Ing. Pavlína Hudková
Hv                  -       Libuše Zemanová
Prv                 -   Ing. Jana Jarošová    Nová pravidla: zapomenutí žákovské knížky  .....  2 kázeňské body
                                ztráta žákovské knížky  .....  důtka ředitelky školy
 

NUTNÉ ČÍST DENNĚ - děti dostaly čtenářský deník, do kterého si KAŽDÝ ALESPOŇ MĚSÍC ZAPÍŠÍ PŘEČTENOU KNIHU

 
práce z učebnic
 pomohou při hodnocení na závěr školního roku. Zpětná vazba je velmi důležitá nejen pro mě, ale i pro Vás
NEMÁME PRÁZDNINY, STÁLE PRACUJEME
 Dobré nápady - inspirace pro samouky: 

    https://www.matika.in/cs/

    https://www.gramar.in/cs

   https://www.onlinecviceni.cz

  http://www.rysava.websnadno.cz/
https://testi.cz/testy/cestina/

http://cestina.diktaty.cz/

http://matematika.diktaty.cz/

ČT2- výukový program od 9.00 hod - UčíTelka

Učivo od 1.6. Anglický jazyk

Hello, 3.A!

Vítám Vás v novém týdnu. Zdravím do Vašich domovů i do Vaší třídy.

Na úvod si prosím zkontrolujte ve Vašich slovníčkách, zda máte všichni slovíčka v pořádku. To znamená vlepená / dopsaná slovíčka do Unit 8. Nyní jsme v Unit 9 a máme napsané ovoce. Už Vám písnička jde? Amazing Mrs. Fruity (Stopa 35).

Angličtinu můžete procvičovat na www.skolakov.eu (3., 4. třída),  nebo na https://quizlet.com/join/BDpTG73bM ( najdeš tam Colours, Numbers..).

Úkol k odevzdání:

Zapiš do školního sešitu následující text a nakresli obrázek podle mého pokynu.

Jen připomínám používání neurčitého členu a/an - pokud mluvíme o nějakém neurčitém ovoci (ale platí to všeobecně), používáme neurčitý člen a – a banana, popř. an apple, pokud následuje slovo začínající na samohlásku.

Let’s make a fruit salad … Udělejme si ovocný salát

Draw a bowl with fruits. Put there a banana, an apple, a pear, a plum and an orange.

(Nakresli mísu s ovocem. Dej tam …)

doporučené stránky k poslechu a procvičování výslovnosti nové slovní zásoby:

https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE

https://www.youtube.com/watch?v=IuSmDjs1BMU

Tento týden si rozšíříme znalost číslic do dvaceti. Zopakuj si číslice do deseti a pojď se naučit další.

Do slovníčku zapiš:

eleven                11
twelve                12
thirteen              13
fourteen             14
fifteen                15
sixteen                16
seventeen           17
eighteen             18
nineteen             19
twenty                20

Poslechni si je pod Stopou 41, 42.

Zde najdeš písničku k počítání od 1- 20, říkej, zpívej. (Counting bananas). Když, tě to bude bavit, poslouchej počítání ještě zde. Hlavně poslouchej a říkej nahlas. Pokus se číslice naučit. Vyplň v pracovním sešitě str. 72 cv. 1 (napiš číslicí nebo slovy číslici), cv. 2 ( Počítej a napiš slovy výsledek), cv. 3 (čti číslice a spoj jednotlivá čísla jak je napsáno, jaký obrázek vyjde? There ´s a …………). Str. 73 cv. 1 (doplň věty se správnými číslicemi).

V pracovním sešitě si na konci najdi stránku s označením D9. Vypracuj. Nejdříve napiš názvy ovoce, které určitě znáš a můžeš vybarvit. Potom doplň a dokresli číslice.

Good Luck!
P.H.


TÝDEN 1. 6. - 5. 6.

TÝDEN 1. 6. – 5. 6.

Pokračujeme tedy většinou v samostudiu. Chtěla bych informovat ohledně objednaných knih před odchodem na jarní prázdniny, tak tyto objednávky byly zrušeny.
Někteří mě žádali o možnost procvičování slovních druhů – objevili jsme s dětmi stránky – umíme česky, kde lze pomocí her trénovat.

Český jazyk – 1. 6. – jak všichni víme je  DEN DĚTÍ  a proto bude úkol spočívat

-       ve hře – pošlu na mail – násobilkové domino – prosím vyrobit a zahrát si s rodiči, sourozenci nebo prarodiči – prostě s rodinou

-       pokud mi pošlete foto, budu moc ráda

Český jazyk – úterý – 2. 6. – SOUVĚTÍ – mělo by být vlastně opakování a

-       trochu rozšíření – str. 128, cv. 1

-       opsat růžový rámeček – věta jednoduchá a souvětí + poslední věta

-       ( o spojkách jsme si zapisovali- pokud jste pracovali svědomitě)

-       zkuste si vypsat alespoň 3 vzorce souvětí ze cv.1, odpovězte

-       1a, b, c, d, e

Matematika – str. 45 – stále jsme u násobilky, je velmi nutné ji zvládat už bez

-       větších problémů – PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ – zjednodušíme si

-       ale musíme dobře umět tu násobilku – přiložte si papír k příkladům ze cv. 2 a piš pouze výsledky

-       do sešitu – slovní úlohu cv. 3 – Ve třídě…….

Český jazyk – středa – 3. 6. – str. 128 , cv. 2 – opiš si červené věty

-       napiš zbývajících 5 vzorců souvětí

PÍSANKA – polovina str. 40

Matematika – str. 45 , cv. 4, 5, 6 – do sešitu se zkouškami – nezapomeňte

-       na úpravu (přeložená stránka - příklad , zkouška)

Český jazyk – čtvrtek – 4. 6. – str. 129, cv. 3, 4.

-       podle vzorců : Když V1, V2.    Kde V1, V2. a  Odkud V1, V2.

-        vymyslete souvětí – pozor ať to není otázka a odpověď.

PÍSANKA -   druhá polovina str. 40

Matematika -  str. 46, cv.7, 8, 9 – pokračujeme v násobení písemném (POZOR na přičítání - pozorně si prohlédni vzor - cv.7)
-       do sešitu cv. 8b

-       přeložit stránku a na  každou polovinu pouze 2 příklady

Český jazyk – pátek – 5. 6.- str. 129, cv. 5, 6 – do sešitu cv. 6b

Matematika – str. 46 , cv. 10, 11, 12

-       do sešitu slovní úloha cv. 10 – U cesty………….


PRVOUKA  V  TÝDNU 1.-5.6.
Téma: 1. Smysly, poškození smyslů  - učebnice str.34-35
           2. Pracovní sešit - opakování částí lidského těla str.25
                                         opakování kostry str.26

Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy