Jméno:
Heslo:

III.A

MILÍ RODIČE A ŽÁCI VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠÍ TŘÍDY, KDE VÁS BUDU INFORMOVAT O UČIVU A AKCÍCH NAŠÍ TŘÍDY

LENKA KREJČOVÁ - email:  krejcova@zs-zasmuky.cz
konzultační hodiny: středa od 8.30 - 9.15hod.
       ROZVRH HODIN již na školní rok 2019/2020
pro 3.A
          
                        
  
     1                2                 3                 4               5            

PONDĚLÍ
 ČjAj M
 Čj/čt
 Vv

ÚTERÝ
 Čj
 Tv
 Hv
 Prv
 M

STŘEDA

 Čj Aj
 M
 Čj čt.
 Prv
ČTVRTEK
 Tv
 Čj
 Aj
 M
 Čj čt.

PÁTEK
 Čj
 M
  Prv
 Čj/čt

vyučující jednotlivých předmětů:
Čj, M, Tv, Vv, Pč -   Lenka Krejčová
Aj                   -    Ing. Pavlína Hudlová
Hv                  -       Libuše Zemanová
Prv                 -   Ing. Jana Jarošová    Nová pravidla: zapomenutí žákovské knížky  .....  2 kázeňské body
                                ztráta žákovské knížky  .....  důtka ředitelky školy


I v tomto školním roce budete mít možnost uzamykatelných skříněk, byla bych raději bez odnášení klíčků (časté zapomínání) a výběru záloh. 

PROSÍM RODIČE
stále pravidelně kontrolujte dětem hlavy, bojujeme s výskytem všíJIŽ 19.ZÁŘÍ JEDEME PLAVAT
s sebou: igelitovou tašku- PLAVKY, ručník, mýdlo, hřeben,kapesníky, sáček na mokré plavky
(děvčata s dlouhými vlasy - plaveckou čepici). svačinu jako normálně do školy.
odjíždíme v 8.00 hod od školy, budeme tedy mít první vyuč.hodinu - čtení - případně podle domluvy
přinesou pouze sešit s domácím úkolem


NUTNÉ ČÍST DENNĚ - děti dostanou čtenářský deník, do kterého si budou KAŽDÝ ALESPOŇ MĚSÍC ZAPISOVAT PŘEČTENOU KNIHU

Od 1. 10. byl zahájen provoz všech kroužků na škole.20. 11. proběhnou konzultační hodiny od 15.30 - 17. 30hod.

Sběr papíru - 5. 11. - 8.11.2019

Sběr kaštanů - 17.10. - 25.10.2019

1.12.2019 - Rozsvícení vánočního stromku

13.12.2019 - Adventní koncertZÁŘÍ

ČJ - budeme se věnovat hlavně opakování učiva z druhého ročníku
        -   věta, slovo, slabika, hláska, dělení slov
        -   slabiky bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně
        -   psaní u, ú, ů
        -   souvětí
SLOH - osnova vyprávění
ČTENÍ - NUTNÉ ČÍST DENNĚ - děti dostanou čtenářský deník, do kterého si budou KAŽDÝ MĚSÍC zapisovat alespoň jednu přečtenou knihu

M -  opakování učiva 2. ročníku
       -   násobení a dělení v oboru násobilky
       -   pamětné sčítání a odčítání, slovní úlohy ( o x méně, o x více)
GEOMETRIE - bod, přímka, úsečka

ŘÍJEN

Čj - párové souhlásky - b-p, d-t, ď-ť, h-ch, v-f, z-s, ž-š
             - slova s citovým zabarvením, přepis s porozuměním
SLOH - vyprávění dle osnovy
opakovací písemná práce 15. 10.
M - násobení a dělení v oboru násobilky
       -  pamětné sčítání a odčítání dvojcif. čísel
GEOMETRIE - polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině
opakovací písemná práce 11.10.
Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy