Jméno:
Heslo:

IV.A

 7.35-8.208.30-9.159.25-10.1010.25-11.1011.30-12.15 (11.20-12.05 stř. a pá.)  
PondělíČjPřvMLvDoučování (do 13.15) Konzultace (do 14.00)
ÚterýTvAjMČjVlDozor v jídelně (do 12.45) 
StředaMVvPřvČjAjPedag. intervence (12.20-13.05) 
ČtvrtekAjTvČjMHvAngličtina hrou 2 (12.20-13.20) 
PátekČjMVlLvVvDozor v jídelně (do 12.45) 


Plánované akce:
16. 12. výroba krmítka a exkurze do lesa (poznávání stromů) - pomůcky: tetrapak, klacíky, směs pro ptáčky, provázek
(S sebou jen matematiku a český jazyk, pomůcky na vyrábění a vhodné oblečení do lesa.)
17. 12., 9.25 knihovna (povídání o částech knihy)
18. 12. pečení cookies (Vybíráme 20,-) S sebou zástěru na pečení a přírodovědu
19. 12. Svíčkárna 220,-
20. 12. vybika, vědomostní soutěže, pohádka, besídka, tombola

Probrané učivo a učební plán:

  uzávěrka četby: 27.1.2020 

Středa: M - kmenové zlomky s čísly do desetitisíců (soutěž s tabulkou), 48/2-7, Vv - volná tvorba s vánoční a zimní tématikou, Přv - jedovaté rostliny v lese, houby, háj, Čj - slovní druhy (pohybová hra na podložce), 48/6,7 na fólii, Aj -

Úterý: Tv - běhání, protahování, vybíjená, skákání přes kozu bez odrazového můstku, Aj - test na slovíčka, M - polovina, třetina, čtvrtina a desetina z čísla do desetitisíců, DÚ: Doplň do tabulky polovinu, čtvrtinu a desetinu z čísel: 1080, 2720, 3940, 34080, Čj - diktát, procvičování slovních druhů, slovesa (infinitiv a určitý slovesný tvar - má osobu a číslo, jednoduché a složené slovesné tvary, zvratné sloveso), Vl - zemědělství    
        

Pondělí: Čj - vyjmenovaná po z, 45/3,7 na fólii, pády, zítra diktát 46/3, Přv - zápis do sešitu:

Rostliny v lese (nadpis)
Lesy ČR - jehličnatý, listnatý a smíšený
Smrk ztepilý - podlouhlá šiška směřující z větve dolů, rovný kmen, trčící špičaté jehlice (Nakresli.)
Jedle bělokorá - podlouhlá vzpřímená šiška, ploché jehličí, rovný kmen
Borovice lesní - oválné šišky, křivolaký kmen, dlouhé jehlice, písčitá půda
Modřín opadavý - opadá na podzim, drobné šišky, rovný kmen
Buk lesní - bučiny, bukvice, tvrdé dřevo (podlaha, nábytek), šedý kmen
Dub letní - doubrava, žaludy, tvrdé dřevo, vlnkové listy
Javor mléč - tvrdé dřevo, javor. list - symbol Kanady (Namaluj semena javoru.)
Bříza bělokorá - bílá kůra, jehnědy (namaluj)

M - 46/12, Lv - práce s textem s. 52 (odpověz na otázky na známku), čítanka str. 57, 60, lyrika a epika (zápis: Básně - lyrické /popis krajiny, pocitů a nálad/ - epické /příhody lidí a zvířat, děj/), v pátek test na čtenářskou gramotnost (s. 57), Pč - dokončení ošatky

Otázky, které se mohou objevit ve vlastivědném testu:
1. Jaký druh politického státu je ČR a co to znamená?
- demokratický; občané mají právo volit své zástupce - poslance
2. Uveď příklady státních symbolů: hymna, vlajka, státní znak
3. Kdy vznikla Česká republika? 1.1.1993
4. Kde se vydávají a schvalují zákony? Parlament ČR
5. Co je Ústava ČR? základní a nejvyšší zákon
6. Kdo zastupuje naši zem v cizích státech a podepisuje mezinárodní smlouvy? prezident
7. Kdo řídí vládu a jak se jmenují její členové? premiér a ministři
8. Kdo zajišťuje zabezpečení obrany na území ČR? armáda ČR
9. Který náš státní svátek je nejvýznamnější? 28.10. vznik samostatné Československé republiky (1918)
10. Co to je NATO? mezinárodní vojenské spojenectví pro řešení světových válečných konfliktů
11. Kde sídlí prezident? Pražský hrad
12. Na směrové růžici vyznač 8 světových stran: S,J,Z,V,SZ,SV, JZ, JV
13. Čím je tvořena zeměpisná síť? poledníky a rovnoběžky
14. Co je rovník? nejdelší rovnoběžka, která půlí zeměkouli
15. Jak se nazývají nejsevernější a nejjižnější místa na zemi? póly
16. Co udává měřítko mapy? kolikrát jsou vzdálenosti na mapě zmenšené
17. Co znamená nadmořská výška? vzdálenost od hladiny moře
18. Jakou barvou na mapě jsou znázorněny nížiny? zelenou
19. Jak říkáme místům s nadmořskou výškou od 200 m n. m. výše? vysočiny
20. Jak říkáme číslu u výškové značky, které udává nadmořskou výšku daného místa? kóta
21. Podle čeho se řídí prostředky hromadné dopravy? jízdní řád
22. Vyjmenuj historické země ČR: Čechy, Morava, Slezsko
23. Co ohraničuje území státu? státní hranice
24. Co to je schengenský prostor? hranice, kde neprobíhá celní kontrola
25. S pomocí mapy uveď troje pohoří ČR spolu s kótou nejvyšší hory uvedených hor.
26. Zásady bezpečnosti na horách: nechodit sám, jen po vyznačených stezkách
27. Která je největší nížina v Čechách? S pomocí mapy ČR vyznač barevně na slepé mapě. Polabská nížina
28. Na jaké části se dělí řeka? pramen, horní tok, střední tok, dolní tok
29. Čím se liší horní tok od dolního? horní proudí rychle
30. V jakém místě se řeky stékají? soutok
31. Co je přítok? menší řeka, která se vlévá do větší (stačí jen nakreslit)
32. Co je ústí? místo, kde se řeka vlévá do moře (opět stačí nakreslit)
33. Jak poznám pravý a levý břeh řeky? Když se podívám po jejím proudu, tak levý břeh je vlevo.
34. Na jaké části členíme náš stát a kdo je v jejich čele? 14 krajů v čele s hejtmany
35. Řekni šest věcí o Praze. (hlavní město ČR, protéká Vltava, sídlo vlády, sídlo prezidenta ČR - Pražský hrad, chrám sv. Víta na Pražském hradě - stavitel Petr Parléř, Univerzita Karlova)
36. Řekni čtyři věci o Ústí nad Labem. (řeky Bílina a Labe, křižovatka dopravních cest, chemický průmysl, říční přístav)
37. Popiš krajinu kolem Ostravy a vysvětli. (do  Odry se vlévají Opava a Ostravice, zdevastovaná krajina díky uhelným dolům)
38. Hradec Králové - Najdi na mapě a ukaž na jakých řekách leží (Labe, Orlice), Uveď tři zajímavosti: dříve město královen, univerzitní město, výroba klavírů
39. Pardubice
40. Liberec
41. Plzeň
42. České Budějovice
43. Brno
44. Olomouc
45. Počasí a podnebí ČR
46. Jaká je půda v ČR? ( černozem - nejúrodnější, nejtmavší, okolo řek v nížinách, hnědozem - světlejší, méně úrodná, od 200 metrů nad mořem; a podzol - šedá neúrodná půda v horách)stranka-iii-a-51
Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy