II.B


KONTAKT                                                                                  
                               
  Mgr. Hana Škarková                      
  Telefonní číslo: 721 170 526
  E-mail : skarkova@zs-zasmuky.cz                 
  Konzultační hodiny: středa -  od 1215  do  13 hod.


ÚVODNÍ SLOVO                                                                          
 
  Vážení rodiče,
  pravidelně Vás budu informovat o akcích a učivu, které budeme během 
  celého školního roku 2019 - 2020 probírat.


INFORMACE PRO RODIČE

29. a 30. 6. 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.
Vysvědčení se bude vydávat dne 26. 6. 2
020.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví si ho mohou
vyzvednout všichni žáci bez omezení počtu.
Děti, které se vzdělávaly distanční formou, předloží čestné prohlášení a 
v objektu školy se budou pohybovat v roušce.

Vstup do školy bude umožněn žákům 1. stupně od 7.15 do 7.30 hodin.
Předpokládaná doba trvání předávání vysvědčení je 30 minut (do 8 hodin).
Žáci, kteří si nemohou vyzvednout vysvědčení během společného předávání,
si ho mohou vyzvednout v pátek 26. 6. od 9 do 10 hodin v ředitelně, ve dnech
29. a 30. 6. od 9 do 11 hodin v ředitelně nebo v září.


Děkuji Vám, rodiče, za vzornou spolupráci a přeji Vám i dětem hezké
prázdniny.

AKCE PRO DĚTI

Plavecký kurz, exkurze a školní výlet se ruší.


UČIVO od 22. 6. do 26. 6. 2020


ČESKÝ JAZYK -  Opakování a procvičování učiva,

                            nácvik plynulého čtení s porozuměním                        
                          
MATEMATIKA  - Opakování
                                                                             
PRVOUKA        - Opakování
                                              


PONDĚLÍ - Čj (učebnice) - str. 118 a 119 (Zopakuj si učivo o hláskách.)
                  Čj (pracovní sešit) - str. 27/cv. 8
                                                 - str. 28
                  Čítanka - Přečti si 2 stránky ze své knížky.

                  Matematika - Procvič si násobení a dělení čísly 2, 3 (ústně).
                        

                                      
                 
ÚTERÝ - Čj (učebnice) - str. 120 (Zopakuj si učivo o podstatných jménech.)
              Čj (pracovní sešit) - str. 29, 30       
              Čítanka - Přečti si 2 stránky ze své knížky.
              Matematika - Procvič si násobení a dělení čísly 3, 4 (ústně).
           
               
STŘEDA - Čj (učebnice) - str. 121, 122 (Zopakuj si učivo o slovesech a
                                         skupinách dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.)
                Čj (pracovní sešit) - str. 31, 32
                Čítanka - Přečti si 2 stránky ze své knížky.
                Matematika - Procvič si sčítání a odčítání do 100 (ústně).

                                                                            
                                            
ČTVRTEK - Připrav si na pátek: vyplněné a podepané čestné prohlášení
                   (Čestné prohlášení naleznete v sekci Informace pro rodiče.),
                   roušku, desky na vysvědčení, knihu-Kamarádi to nevzdávají,
                   žákovskou knížku, igelitovou tašku na výtvarné práce.

                   Učebnice si děti nechají doma přes prázdniny. Budou je 
                   odevzdávat na začátku nového školního roku.


                        
                                      

PÁTEK - Slavnostní předávání vysvědčení Vyhodnocení soutěže KAHOOT:
Úterý - Adélka J., Ondrášek K.

Čtvrtek - Nikolka F., Adélka J.
             
Gratuluji. 


               
                     
                           

                         
                     
                            
                          
       

       

                        

                    

                  

          

                           
                         
 
     

   
  


 

   
 
                                       

                                                                                         KONTAKT                                                                                  
                               
  Mgr. Hana Škarková                      
  Telefonní číslo: 721 170 526
  E-mail : skarkova@zs-zasmuky.cz                 
  Konzultační hodiny: středa -  od 1115  do  12 hod.


ÚVODNÍ SLOVO                                                                          
 
  Vážení rodiče,
  pravidelně Vás budu informovat o akcích a učivu, které budeme během 
  celého školního roku 2017 - 2018 probírat.


INFORMACE PRO RODIČE

 Konzultační třídní schůzka se koná dne 22.11. od 15. 30 do 17. 15 hodin
 ve 2. B.

AKCE PRO DĚTI
 14. 9. až 30. 11.  Plavecký kurz
 20. 11. Divadelní představení - O statečném kováři Mikešovi

UČIVO od 13. 11. do 16. 11. 2017

ČESKÝ JAZYK - Samohlásky krátké a dlouhé, nácvik plynulého  
                           čtení, opakování psaní písmen U, p

                          (Český jazyk - str. 33 a 34, Čítanka- str. 43 až 45,   
                           Písanka - str. 19, 20)

MATEMATIKA  - procvičování sčítání a odčítání v oboru do 20 s pře-                           chodem desítky, slovní úlohy

                          (Matematika 1. díl - str. 50 až 53)

PRVOUKA       - Rodina - Pomáháme si
                                        Domácí zvířata chovaná pro radost
                          (Já a můj svět - str. 28, 29)

       

                        

                    

                  

          

                           
                         
 
     

 ( Matematika III. díl - str. 57 až 60 )


  PRVOUKA

  Budeme si vyprávět o správném chování během prázdnin.
  
  ( Svět okolo nás - str. 41 )
Usmívající se

 

   
 
                                       

                                                                                         


Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy