II.A

        Cartoon Owl Clip Art
Vážení rodiče, vítám Vás na stránkách třídy 2.A, kde se budete pravidelně dozvídat informace o aktuálních zprávách týkajících se naší třídy.

Třídní učitelka Ing. Mgr. Jana Jarošová

kontakt: jarosova@zs-zasmuky.cz

konzultační hodiny: čtvrtek,pátek 7.00 -7.30.

Informace pro rodiče

Informace k pátku 26.6. - děti si vyzvednu před školou v 7.15 a společně půjdeme do naší třídy 2.A, kde proběhne rozdání vysvědčení. V 8 hodin se děti rozejdou na očekávané prázdniny.

Důležitá informace

V pátek 26.6. bude žákům předáno vysvědčení. Ve dnech 29.-30.6. mají žáci ředitelské volno.
Pro vysvědčení si mohou přijít i děti, které se vzdělávají distanční formou. Tyto děti budou potřebovat vyplněné čestné prohlášení a roušku.  V pátek budou děti ve škole pouze do 8 hodin. Poté půjdou domů.
Bližší informace budou na webu školy a také sděleny dětem na třídnické hodině.

Na páteční slavnostní předávání vysvědčení si děti přinesou kromě vyplněného čestného prohlášení a roušky, desky na vysvědčení, žákovskou knížku, igelitovou tašku na popsané pracovní sešity a výtvarné práce.

Učebnice si děti ponechávají doma přes prázdniny, výměna proběhne v září.

Sledujte tyto stránky, bližší informace o čase, kdy si děti vyzvednu před školou, napíši ve středu.


VYSVĚDČENÍ

Na základě mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví je umožněna přítomnost žáků ve škole za účelem převzetí vysvědčení. Zúčastnit se mohou všichni žáci bez omezení počtu. Stále platí povinnost předložit čestné prohlášení a do školy nesmí vstoupit osoby s příznaky virového onemocnění. Povinnost nosit roušky v objektu školy.

Vysvědčení bude vydáváno v pátek 26. 6. 2020. Vstup do školy bude umožněn žákům prvního stupně od 7:15 do 7:30. Předpokládaná doba trvání vydávání vysvědčení je 20 až 30 minut.

Žáci, kteří si nepřevezmou vysvědčení během společného předávání, si ho mohou vyzvednout v pátek 26. 6. od 9:00 do 10:00 hod. v ředitelně, ve dnech 29. 6. – 30. 6. od 9:00 do 11:00 hod. v ředitelně nebo v září.

 DOMÁCÍ VYUČOVÁNÍ

Prosím rodiče, jejichž děti pokračují v domácí výuce, aby mi přeposílali na školní email práce dětí a napsali krátkou zprávu, jak učivo zvládají. Děkuji.


K procvičování doporučuji www.skolakov.eu, rysava.websnadno.cz, tv pořad UčíTELKA pro druháky každý den v 9.30.
Nebo pracovní sešity Čeština pro druháky a Matematika pro druháky nakladatelství Blug, které jsou také výborné k procvičování.

K procvičování doporučuji  následující internetové stránky:
https://www.matika.in/cs/#2
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

Online slovní úlohy pro 2.ročník
https://www.zlatka.in/cs
Týden od 22.6. - 26.6.

Český jazyk - opakování.

Matematika -  opakování.Pondělí 22.6.

Český jazyk - opakování učiva o hláskách

Pracovní sešit - str.27/1,2,3,4,5,6,7   str.28/1,2,3,4,5,6,7

Čtení - čteme z vlastní knížky (alespoň 2 stránky)

Matematika - opakování na počítači www.skolakov.eu 2.ročník   sčítání a odčítání do 100

Prvouka - Pracovní list - měsíc květen.


Úterý 23.6.

Český jazyk - opakování podstatných jmen

Pracovní sešit - str.29/1,2     str.30/1

Čtení - čtení vlastní knížky

Matematika - opakování učiva na počítači www.skolakov.eu  2.ročník  násobení a dělení 2 a 3Středa 24.6.

Český jazyk - opakování učiva o slovesech

Pracovní sešit - str.31/1,2,

Čtení - čtení vlastní knížky


Matematika - opakování učiva na počítači www.skolakov.eu 2.ročník  násobení a dělení 3

Prvouka - pracovní list -červenČtvrtek 25.6.

Český jazyk -  opakování učiva dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě a párových souhlásek

Pracovní sešit - str.32/1  dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě
                          str.32/1  párové souhlásky

Čtení  - čtení z vlastní knížky.

Matematika -  opakování učiva na počítači www.skolakov.eu  2.ročník  násobení a dělení 5

K procvičení násobení a dělení využijte www.skolakov.eu, www.berneska.cz


Pátek  26.6.

Slavnostní předávání vysvědčení

Přeji všem krásné, slunečné a také hodně dlouhé prázdniny. Rodičům moc děkuji za skvělou spolupráci při distančním vzdělávání.
                                                                    Typy slovních úloh k procvičení:

 

1.Jirka našel 7 hřibů. Kamil našel 5 krát více hřibů než Jirka. Kolik hřibů našel Kamil?
Zápis:

 

2. Zuzka si našetřila 36 Kč. Hanka našetřila 4 krát méně korun. kolik korun našetřily Zuzka a Hanka dohromady?
Zápis:

 

3.Petr si koupil autíčko za 10 Kč a 8 míčků po 3Kč. Kolik korun Petr zaplatil?
Zápis:

 


 
                            
                  ROZVRH    HODIN

 

1

2

3

4

5

 

Po

 

 

 ČJ

 

 M

 

 

 PRV

 

VV

 

 

ČTENÍ  PSANÍ

 

Út

 

 

ČJ

 

M

 

 ČTENÍ  PSANÍ

 

HV

 

 

St

 

 

ČJ

 

 M

 

ČTENÍ  PSANÍ

 

TV

 

 

Čt

 

 

 ČJ

 

M

 

 

PRV

 


 

ČTENÍ  PSANÍ

 

 

 

ČJ

 

 M

 

 ČJ

 

 TV

 

 

                         

                   


                                         Týdenní plán

 
Týden
UčebniceUčivoStrana
Český jazyk

 
Matematika 3

 

Písanka 2

 
Prvouka
Já a můj svět 2

                                              

Prosím o každodenní přípravu na vyučování.

Školní řád


Školní řád k prostudování naleznete zde.
Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy