logotyp

II.AVítejte na stránkách 2. A ve školním roce 2020/2021
tř. uč. Zuzana Literová

Škola v přírodě - fotoalbum (každý den aktualizováno)

Vážení rodiče, omlouvám se za technické problémy s e-mailem, prosím, používejte zatím soukromý ....zliterova@gmail.com.
Děkuji za pochopení
Informace týkající žáků 2.A od 30. 11. 2020

Dojíždějící žáci mají možnost vstupu do budovy školy od 7:00 do 7:15

Vstup do školy pro nedojíždějící žáky:

první a druhé ročníky v 7:15-7:20 - prosím o dodržování tohoto času, aby se děti nepotkávaly s ostatními žáky

1.Výuka bude probíhat podle rozvrhu s minimálními změnami(Hv bude vyučována bez zpěvu a v rámci Tv budeme chodit na procházky - teplé oblečení ).

2.Konec vyučování dle rozvrhu, poté půjdou děti do družiny nebo domů. Je důležité, aby věděly, kam mají po skončení vyučování jít. Obědy jsou automaticky pro děti přihlášené.

Ve středu 16. 12. 2020 informativní třídní schůzky formou:
- konzultací ve škole od 15.00 do 16.30
/ zákonný zástupce bez dítěte, pouze naléhavé případy /
- změna: telefonicky v úterý a čtvrtek 18.00 - 19.00 / 737 729 913 /
- e-mailem odpovím na Vaše dotazy ve čtvrtek 17.12. večerDěkuji všem rodičům za odvedenou práci při distanční výuce.

A máme to zase tady Zamračený

Učivo na týden od 14. do 16. 10.


Český jazyk

- učebnice str. 12 a 13 celé stránky + cvičení za textem - ústně
Písemně do sešitu DÚ 12/3, 13/4, 12/4( 2 věty)

Písanka str. 6,7

Matematika
PS str. 16, 17, 18, 19
Procvičovat na ,,Školákov.eu " - matematika 1. ročník - sčítání a odčítání 0-20 bez     přechodu 10

Prvouka
Uč. str. 16-ústně, PS str. 21/společný úkol - nalepit na papír + polepit popisky z PS ze str. 21, dokreslit pozadí, kde zvířata žijí

Pondělí 19. 10. 2020

Český jazyk
Začínáme učivo o větách.
Učebnice str. 14/1 + úkoly za textem - ústně, 14/2 - ústně
Písemně do DÚ 14/3 - opsat a barevně vyznačit velká písmena na začátku vět a tečky na konci vět.(barevně zakroužkovat)

Písanka str. 8 - prvních 8 řádků (pouze psací text )

Matematika
PS str. 20, 21

Prvouka
PS str. 12, 13/ 1,4 - opakování

Prosím o pravidelné čtení každý den nejméně 20 minut a zápis do notýsku.
(datum - čas - podpis)

Prosím rodiče o zpětnou vazbu, že děti úkoly vypracovávají, na e-mail zliterova@gmail.com nebo sms zprávou na mobil 737 729 913. Kontaktujte mne i v případě problémů s učivem.

Úterý 20. 10. 2020

Český jazyk
PS str. 2/2, 3, str.3/1

Písanka
str. 9/procvičování velkého Ň,malého ň - psací písmo

Matematika
PS str. 22, 23

Přeji pevné zdraví a věřím, že tento stav nebude trvat dlouho.

Středa 21. 10. 2020

Český jazyk
PS str. 3/2, 4/3 - svislou čarou jen rozděl na slabiky a nad slovo napiš počet slabik, na volné linky vedle vyhledej a vypiš pouze slova dvojslabičná, 4/4.

Písanka str.9
- přeiš básničku

Matematika
PS str. 24/1,2,3 ( ve 2. cvičení nakreslit 2 přímé čáry nejprve od ruky, potom 2 přímé čáry narýsovat podle pravítka - dbát na rýsování přímky nad horním okrajem pravítka )
PS str. 25/1, 2 - část 2. cvičení už jsme začali dělat ve škole.

Prvouka
PS str.19 + uč. str. 8-12

Čtvrtek 22. 10. 2020

Český jazyk
PS str. 5/1, 2, 3

Matematika
PS str. 26, 27 ( cvičení 1. na str. 27 - doplňujeme vždy do 10, tzn. 8 + 3 ..3 rozložíme na 2 a 1, 
8 + 4 ...4 rozložíme na 2 a 2, 8 + 5 ...5 rozložíme na 2 a 3 atd.)

Pátek 23. 10. 2020

Český jazyk
PS str. 6/2, 3, str. 7/1,2.

Písanka str.10 - celá

Matematika
PS str. 28/celá, 29/1 ( opět doplňujeme do 10, 7 + 4...4 rozložím na 3 a 1, 7 + 5...5 rozložím
na 3 a 2 atd.)

Pokud bude jakýkoliv problém, volejte.

26. - 27. 10. 2020 vyhlásil ministr školství dny volna, 29. -30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny, nebudu zadávat žádné domácí úkoly.

Doporučuji : - denně číst
                   - z matematiky p
rocvičovat na ,,Školákov.eu " - matematika 1. ročník - sčítání a odčítání 0-20 bez přechodu 10,
             
- z českého jazyka na ,,Školákov.eu " - český jazyk 2. ročník - Věta, slovo, slabika
( U včeliček, Věta, počet slov ve větě)

Přeji příjemné dny volna a hodně zdraví ve všech rodinách Usmívající se.


Musíme ještě chvíli vydržet.

Pondělí  2. 11. 2020

Český jazyk
PS str. 8/1., 2.- opiš všechny hádanky a barevně vyznač začátek a konec každé věty

Psaní - písanka str. 11 jen řádky předepsané psacím písmem

Matematika
PS - dokončit str. 29 ( cv. 2. .....6 + 5......5 rozložíme na 4 a 1....opět dočítáme do 10)    a str. 30/celá

Prvouka
Učebnice str. 22-23 - ústně
PS str. 22


Úterý  3. 11. 2020

Český jazyk
PS str. 9/1, 2, 4

Psaní - písanka str.11 - dokončit

Matematika
PS str. 31/celá, str. 32 - sloupečky při levém okraji

Vážení rodiče, vzhledem k epidemiologické situaci nebudu zatím vybírat pracovní sešity ke kontrole. Budu velmi ráda, když mi vypracované úkoly pošlete nafocené nebo naskenované do e-mailu - stačí 1x týdně, ( důvodem je schopnost přežití viru na plastu/papíru i několik dní ). Ostatní vypracované úkoly překontroluji po nástupu do školy. Děkuji za spolupráci.

Středa 4. 11. 2020

Český jazyk
Uč. str. 15/1 + úkoly za textem - ústně
Do DÚ uč. str. 15/4

Psaní - písanka str. 12 - jen řádky psacím písmem

Matematika
PS str. 32/celá

Prvouka
PS str. 23

Čtvrtek  5. 11. 2020

Český jazyk
Uč. str. 27/1 + úkoly za textem - ústně
Uč. str. 27/2 - složené věty nalep do DÚ
Do DÚ uč. str. 27/3 - vyber pouze 3 věty, opiš do sešitu již správně s mezerami a za větu napiš počet slov.

Matematika
PS  str. 35/2 - odčítáme přes základ 10
11 - 3....3 rozložíme na 1 a 2 a počítáme ...11 - 1 (10)- 2 = 8
11 - 5....5 .................1 a 4 a počítáme....11 - 1 (10) - 4 = 6 atd.
Pokud bude potřeba dovysvětlit, volat.
PS str. 36 - sloupečky na levém okraji stránky.

Psaní - písanka str.12 dokončit

Pátek  6. 11. 2020

Český jazyk
Uč. str. 18/celá - ústně
PS str.10/1,2,3

Matematika
PS str. 36/1,2,3
PS str. 37/1,2

Psaní - Písanka str.13 - procvičování velkého V, pouze řádky předepsané psacím písmem

K procvičování probríraného učiva můžete využít Školákov.eu - Český jazyk 2. třída - Věta, slovo, slabika -Věta oznamovací
                    Věta rozkazovací
                    Věta tázací
                    Věta přací
                    Příhody medvídka PÚ
Matematika 2. třída - Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10.


Všem rodičům moc děkuji a věřím, že ještě vydržíte Usmívající se

Pondělí  9. 11. 2020

Český jazyk
Uč. str. 19/1 + úkoly za textem - ústně
Písemně do DÚ - v textu Opuštěné kotě najdi a opiš 4. větu, za větu napiš počet slov a modře podtrhni slova dvojslabičná.
Uč. str.19/2 - opiš, doplň znaménka a barevně vyznač začáteční písmena vět.

Matematika
PS str. 37/3,4, str. 38/celá

Psaní - písanka str. 14 - pouze řádky předepsané psacím písmem

Prvouka
PS str. 24/1,2
Prosím, přečíst text na str.24 dole na oranž. podkladu a zkusit u dětí, zda zvládnou.

Úterý 10. 11. 2020

Český jazyk
Uč. str. 20/1 + úkoly za textem - ústně
Do DÚ 20/4
Uč. str. 21/1 + úkoly za textem - ústně

Matematika
PS str. 39/celá, str. 40 - sloupečky na levém okraji

Psaní - Písanka str. 15/celá

Středa 11. 11. 2020

Český jazyk
Uč. str.22/2 - písemně do DÚ
Uč. str. 23/celá - ústně
PS str. 11/1 - jen doplnit začáteční písmena a znaménka na konci vět. Tázací věty podtrhnout
červeně.

Matematika
PS str. 40/1, 2, 3; str. 41/celá

Psaní - Písanka str.16/celá

Prvouka
Uč. str. 24 - přečíst
PS str. 26

Konečně.....snad se ve středu dočkáme, držme palce Usmívající se

Čtvrtek 12. 11. 2020

Český jazyk
PS str.11/2, 12/3 + na volné linky z textu opiš 1 větu oznamovací,1 tázací, 1 rozkazovací.
PS str. 12/5

Matematika
PS str. 42/celá

Psaní - Písanka str. 17/celá

Pátek  13. 11. 2020

Český jazyk
PS str.13/celá, str. 14/1

Matematika
PS str. 43/celá, 44/1

Psaní - Písanka str.18 - řádky předepsané psacím písmem

Buďte na sebe opatrní, je pátek 13. Usmívající se

Snad poslední úkoly zadávané přes stránky

Pondělí  16. 11. 2020

Český jazyk
PS str. 16/1,2

Matematika
PS str.47/celá

Psaní - Písanka str.19/celá

Pomůcky, které děti dostanou ve školním roce 2020/2021 (NEKUPOVAT)


čtvrtky
barevné papíry
vodové  barvy + štětce
voskovky
tuš
modelovací hmota
tyčkové lepidlo

malý notýsek
notový sešit
všechny sešity potřebné na Český jazyk, Matematiku, Prvouku 


Pomůcky, které dětem zůstaly z 1. ročníku schovejte do 2. ročníku.

Rozvrh hodin

 07:35 - 08:2008:30 - 09:1509:25 - 10:1010:25 - 11:1011:20 - 12:05
PondělíČJ
 TV M PRVĆJ
Úterý ČJ HV M
 VV/VV ĆJ
StředaČJ M ĆJPRV
 
ČtvrtekM
ČJ/TVĆJ/TVĆJ
 
Pátek M ČJ PĆ ĆJ  

NÁSTĚNKA

Prezenční výuka od 4.1.2021
1. a 2. třída

Distanční způsob vzd. 3. až 9. třída
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy