logotyp

Budoucí prvňáčci 2021/2022

...

Slavnostní zahájení pro prvňáčky

pro zobrazení klikněte

Informace pro rodiče prvňáčků

Informace pro rodiče prvňáčků

1. Pracovní sešity, které platí rodiče:

Písanky – soubor 5 kusů

Cvičné sešity 4 kusy

Písmenka a číslice

Zápasíme s tužkou

Matematika 1. díl

Matematika 2. díl

Matematika 3. Díl

Já a můj svět

Já a můj svět PS

Pracovní listy – Začínáme s Hv

2. Balíček pro prvňáky hrazený školou:

Vodové barvy, voskové pastelky, modelína, pero Tornádo, tabulka + 2 fixy, lepidlo v tubě, štětce, barevné papíry.

3. Pomůcky, které hradí rodiče a škola zajistí:

Sešity 510,512, 513; malý notýsek 644, barevné papíry obyč., čtvrtky malé A4, čtvrtky velké A3, štětce, tužky, lepidlo Herkules 30g

4. Ostatní pomůcky, které opatří rodiče:

Aktovka:

Penál, pastelky, ořezávátko, nůžky, desky (obálka s drukem) na sešity.

Kufřík nebo krabice 40x26x11:

Igelitový ubrus 60 x 60, kelímek na vodu plast., podložka na modelování 20 x 30, zástěra, paleta, temperové barvy.

Tělocvik:

Látkový sáček, tepl. souprava, tričko, kraťasy, tenisky, švihadlo, tenisák.

Ostatní:  Sáček na přezůvky (obuv s plnou špičkou i patou)


Pokyny ke škole v přírodě

Rokytnice nad Jizerou 27.9. – 1.10.2021

Přibližná cena: Kč 2 900,-

Podrobné informace ke škole v přírodě budou upřesněny na začátku školního roku.

Seznam budoucích prvňáčků školní rok 2021/2022

Seznam budoucích prvňáčků školní rok 2021/2022Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Dne 16.6.2O21 se bude konat třídní schůzka budoucích prvňáčků v areálu školy. Vzhledem k současným hygienickým opatřením se může dostavit pouze jeden zákonný zástupce dítěte.Třídní schůzka 1.A proběhne v 15.30, 1.B v 16.00.


Program třídních schůzek a seznam prvňáčků zde

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme dvě první třídy.

Rodiče mají možnost podat žádost, pokud by některé děti chtěly být ve třídě se svým kamarádem. Žádost musí být podána písemně na ředitelství školy (osobně, mailem reditelstvi@zs-zasmuky.cz, poštou). Žádost musí být podepsána rodiči obou dětí. Žádost je nutné doručit do 17.5. 2021

                                                Alena Bernardová

Aktuální informace k zápisu

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

se koná podle § 36,37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon)
V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby
byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Zápis proběhne v období od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Vážení rodiče, zápis do 1. třídy za přítomnosti dětí a rodičů je významnou událostí v životě rodiny i školy, bohužel ani v tomto školním roce nemohou děti přijít k zápisu.
Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, bude možné uspořádat pro přijaté děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně. Setkání bude zaměřeno na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli.


Způsoby podání žádosti:
Přijímání k povinné školní docházce dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy wnuemgd
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, reditelstvi@zs-zasmuky.cz
  • (Pokud zákonný zástupce podá žádost e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží)
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • osobním podáním ve škole
  • zákonný zástupce musí doložit kopii rodného listu!


Informace k osobnímu podání ve škole

V případě osobního podání vypisuje škola termíny:

7. dubna od 13 do 17 hodin

14. dubna od 13 do 17 hodin
         
V případě osobního podání si zákonný zástupce rezervuje termín na telefonním čísle 604 201 414.


Termín rezervací bude aktualizován každý den viz tabulka.


Zákonný zástupce může dle uvážení předložit práce dítěte.
          
Prosím sledujte webové stránky školy.DatumČas (od-do)Volno
Obsazeno
7.4.2113:00 - 13:20Obsazeno
13:20 - 13:40 Obsazeno 
13:40 - 14:00 Obsazeno 
14:00 - 14:20Obsazeno
14:20 - 14:40 Obsazeno 
14:40 - 15:00 Obsazeno 
15:00 - 15:20Obsazeno
15:20 - 15:40 Obsazeno
15:40 - 16:00 Obsazeno
16:00 - 16:20Obsazeno
16:20 - 16:40 Obsazeno
16:40 - 17:00 Obsazeno
  14.4.2113:00 - 13:20 Obsazeno
13:20 - 13:40 Obsazeno
13:40 - 14:00 Obsazeno
14:00 - 14:20 Obsazeno
14:20 - 14:40 Obsazeno
14:40 - 15:00 Obsazeno
15:00 - 15:20 Obsazeno
15:20 - 15:40 Obsazeno
15:40 - 16:00 Obsazeno
16:00 - 16:20 Obsazeno
16:20 - 16:40 Obsazeno
16:40 - 17:00 Obsazeno
21.4.2109:00 - 09:20 Obsazeno
09:20 - 09:40 Obsazeno
09:40 - 10:00 Obsazeno
10:00 - 10:20 Obsazeno
10:20 - 10:40 
10:40 - 11:00 
11:00 - 11:20 
11:20 - 11:40 
11:40 - 12:00 Obsazeno

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

se koná podle § 36,37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon)

Zápis proběhne v dubnu 2021 (přesný termín a průběh zápisu se může vzhledem k   epidemické situaci změnit)

Zápis do 1. ročníku  je plánován na pátek  9. a 16. dubna 2021 od 13 do 17 hodin. Toto datum bude platit v případě, že bude možno zápis provést prezenčně, tedy přímo ve škole za přítomnosti dítěte. Pokud epidemická situace prezenční zápis neumožní, proběhne dálkovou formou v období od 1. do 16. dubna 2021.

Dokumenty k zápisu do 1.třídy ke stažení:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Žádost o odklad povinné školní docházky
Dotaznik pro rodice - nastup-do-1-rocniku

Věk dítěte
povinně:
6 let v době od 1.9. 2020 do 31.8. 2021
platí pro dítě narozené od 1.9. 2014 do 31.8. 2015
pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

Informace k případnému přijetí žáků, kteří dosáhnou šestého věku po 31. srpnu 2021
Podmínky přijetí:
- Dítě dosáhne 6 let v období září- prosinec 2021- zákonný zástupce musí k žádosti o přijetí doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP)
- Dítě dosáhne 6 let v období leden- červen 2022- zákonný zástupce musí k žádosti o přijetí doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře.

Organizace zápisu
V případě osobní přítomnosti dítěte, osobní neúčasti dítěte budou vypsány 26.3. termíny, který si můžete zarezervovat na telefonním čísle 604 201 414

Varianta : Zákaz osobní přítomnosti dítěte
a) Žádost o přijetí doručí zákonný zástupce osobně bez přítomnosti dítěte do ředitelny, nutno domluvit termín na telefonním čísle 604 201 414. Termíny budou vypsány na webových stránkách školy.

b) Žádost o přijetí může zákonný zástupce zaslat poštou

c) Žádost o přijetí může zákonný zástupce doručit datovou schránkou do datové schránky školy wnuemgd

d) žádost o přijetí může zákonný zástupce doručit e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu: reditelstvi@zs-zasmuky.cz

Formální část zápisu

a) zákonný zástupce dítěte vyplní Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

b) zákonný zástupce se osobně dostaví 9. a 16.4. 2021 v předem zaregistrovaném čase a doloží svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte

c) zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat

d) v případě zájmu odevzdá zákonný zástupce vyplněný: Zápisový lístek do školní družiny nebo Žádost o odklad s příslušnými dokumenty

Vydání rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte
a) rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude až po ukončení zápisu, nejdříve po 1.5.2021

Odklad školní docházky
a) Zákonný zástupce dítěte požádá o odklad povinné školní docházky, pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Vyplní žádost o odklad povinné školní docházky.

b) Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.

c) Zákonný zástupce doloží společně se žádostí, nejlépe v den zápisu doporučení:
    - školského poradenského zařízení- (PPP nebo SPC)
    - a odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa.

d) Pokud nemá žádost předepsané náležitosti, pomůže správní orgán (škola) nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil. Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

e) Nedoloží-li zákonný zástupce do 30.4. 2021 doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou- nejpozději do 31.5. příslušného školního roku.

f) Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.

g) Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitel školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozdějí do 30 dnů od zahájení správního řízení.

h) Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejich plnění.


                             Alena Bernardová, ředitelka ZŠ

Desatero pro rodiče

Desatero pro rodiče Desatero pro rodiče

NÁSTĚNKA

Celoplošné testování do konce února 2022
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy