Jméno:
Heslo:

Budoucí prvňáčci 2019/2020

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Zásmuky

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Zásmuky 
pro školní rok 2019/2020
     se koná podle § 36,37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon)
         dne 12.4. 2019 od 13:00 do 17:00 hodin v budově základní školy

K zápisu se musí se svým zákonným zástupcem dostavit každé dítě, které 
k 31. srpnu 2019 dosáhne věku šesti let.
V případě nemoci je možné domluvit náhradní termín ( tel: 321796236)

K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1.9. 2012 do 31.8. 2013 a ty děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského zápisu.

Zákonní zástupci přinesou k zápisu: 
rodný list dítěte

podepsanou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
( tiskopis poskytne MŠ nebo ZŠ, je také ke stažení na webu školy:
   www.zs-zasmuky.cz)
vyplněný Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku
( tiskopis poskytne MŠ nebo ZŠ, je také ke stažení na webu školy:
  www.zs-zasmuky.cz)

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky § 37 Zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon)
Zákonní zástupci se mohou k zápisu dostavit bez dítěte.
( viz Informace k odkladu povinné školní docházky)

Doplňující informace poskytne ředitelství školy na tel.321796236V Zásmukách 27. 2. 2019                                         Ing. Hana Kovářová
                                                                                       ředitelka školy

Zápis žáků

Zápis žáků do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 proběhne v pátek 12.
dubna 2019 od 13 do 17 hodin v učebnách prvního stupně.

K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi narozenými v období 1.9. 2012- 31.8. 2013 a dětmi, kterým bylo vloni vydáno rozhodnutí o odkladu ( mohou se dostavit i zákonní zástupci s dětmi, které dosáhnou 6. roku věku až v průběhu školního roku 2018/2019, jsou přiměřeně tělesně a duševně vyspělé a mají doporučení poradenského zařízení, případně i odborného lékaře.
Zákonní zástupci s sebou přinesou svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, přijďte k zápisu také. K žádosti o odklad musíte doložit dvě přílohy- doporučení školského poradenského zařízení ( pedagogicko- psychologická poradna nebo speciálně- pedagogické centrum) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Pokud odklad zvažujete, objednejte se včas na vyšetření.

Kontakty pro vyšetření- odklad povinné školní docházky:
PPP Středočeského kraje- pracoviště Kolín, Jaselská 826, Kolín, tel. 321 717 168
PPP Středočeského kraje- pracoviště Kutná Hora, Jakubská 83, Kutná Hora,
tel. 327 311 362
V případě, že Vám termín zápisu z vážných důvodů nevyhovuje, kontaktujte ředitelství 321 796 236, domluvíme náhradní termín.

Ing. Hana Kovářová, ředitelka školy

Co by mělo umět dítě, které jde 1. září do školy

 • mělo by správně vyslovovat všechny hlásky
 • mělo by umět poslouchat pozorně pohádku nebo jiný text a jednoduše vyprávět obsah
 • mělo by umět reagovat i na cizího dospělého, vyřídit jednoduchý vzkaz, obstarat jednoduchý nákup
 • mělo by být schopné pracovat samostatně ve skupině dětí, jak je zvyklé v mateřské škole nebo v zájmovém kroužku
 • mělo by vydržet sedět nad zadaným úkolem alespoň čtvrt hodiny a být schopné práci ukončit
 • mělo by vědět, jak se jmenuje, kde bydlí, kolik mu je let, znát dny v týdnu
 • mělo by hrát jednoduché hry- domino, pexeso, člověče nezlob se, skládat puzzle
 • mělo by počítat do pěti
 • mělo by umět držet správně tužku mezi palcem a ukazováčkem, aby konec tužky mířil k rameni, netlačil, kreslil tak, aby tužka lehce klouzala lehce po papíře
 • mělo by vystřihovat jednoduché tvary
 • mělo by být samostatné v oblékání, umět si zapnout knoflíky, zavázat tkaničky, samostatně dodržovat hygienu, umýt si ruce, samostatně se najíst příborem
 • mělo by být dost velké, aby uneslo tašku, která i v první třídě může vážit kolem 3-4 kilogramů
 • mělo by umět pozdravit, poprosit, poděkovat
   

Jak probíhá zápis?

Rozhovor s dospělými i dětmi probíhá vždy v přátelském ovzduší. Zápis by pro dítě i rodiče neměl být zkouškou, ale příjemným zážitkem s možností předvést, co už dítě umí. Pokud dítěti něco nepůjde, něco poplete nebo se stydí, není důvod se znepokojovat, paní učitelky jsou odbornice, které dokáží takovou situaci zvládnout.

Co budou paní učitelky od dítěte chtít?

- zda umí pozdravit a představit se

- básničku, písničku (úroveň řeči, výslovnost, problematické hlásky ř, l, r, s …)

- povídání podle obrázků (slovní zásoba, zda mluví v celých větách, zda se soustředí, udrží pozornost, má chuť pracovat, zná pojmy malý-velký, první-prostřední-poslední, zná barvy …)

- kresba, popř. dokreslování obrázku, uvolňovací cviky (jak dítě drží tužku, v které ruce, tlak na podložku …)

- matematické dovednosti (na kostkách určit počet teček, pojmy více-méně-stejně, číselná řada 1-5, základní geometrické tvary …)

  

Informace k odkladu povinné školní docházky

Žádost se podává ředitelce základní školy ( formulář k dispozici v ředitelně školy, u paní učitelek při zápisu, ke stažení na webových stránkách školy: www.zs-zasmuky.cz)

K žádosti o odklad povinné školní docházky musí žadatel doložit dvě doporučující posouzení

- posouzení odborného lékaře ( může být také dětský lékař nebo  praktický lékař
  pro děti a dorost) nebo klinického psychologa
- posouzení školského poradenského zařízení ( např. pedagogicko- psychologické
  poradny= PPP

Žádost o odklad je možné podat nejpozději 31.5. 2019, pokud do tohoto termínu nestihnete získat obě doporučující posouzení, kontaktujte školu ( 321 796 236) a domluvte si náhradní termín

Vzhledem ke složitostem správního řízení doporučuje ředitelka školy následující
postup:
1) Zákonný zástupce má obě doporučující posouzení (PPP i lékaře) již při zápisu-
     žádá o odklad již při zápisu.
2) Zákonný zástupce nemá v době zápisu obě doporučující posouzení-
     žádá o přijetí k povinné školní docházce, teprve až si zajistí obě doporučující
    posouzení, navštíví školu a vyplní žádost o odklad.

Doplňující informace poskytne ředitelství školy tel. 321 796 236

Informace k případnému přijetí žáků, kteří dosáhnou šestého věku po
31.srpnu 2019

Podmínky přijetí:
- Dítě dosáhne 6 let v období září- prosinec 2019- zákonný zástupce musí  
  k žádosti o přijetí doložit doporučující vyjádření školského poradenského
  zařízení ( PPP)
- Dítě dosáhne 6 let v období leden- červen 2020- zákonný zástupce musí
  k žádosti o přijetí doložit doporučující vyjádření školského poradenského
  zařízení ( PPP) a odborného lékaře.

V Zásmukách dne 27.2. 2019                                                Ing. Hana Kovářová
                                                                                                     ředitelka školy

 

Prvňáčci- společné umístění do třídy s kamarádem

Rodiče budoucích prvňáčků mají možnost podat písemnou žádost ředitelství školy o umístění svého dítěte do třídy s kamarádem/kamarády.
Na žádosti musí být uvedena jména dětí a podpisy rodičů.
Žádost je možné doručit do 31.5. do ředitelny (7-14 hodin)  nebo poslat poštou.

Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy