logotyp

Archiv třídy 9.B

1. týden 16.-20.03.2020 Materiály ke studiu 8. třída

Matematika

Opakování - Reálná čísla, početní operace

písemně do šs.

str. 10/14
str. 13/9
str. 18/30,33
str. 100/5

Fyzika

Opakování
str. 92 - úkoly ke shrnutí učiva článků 1.17 až 1.22 písemně do šs.

Český jazyk

Probíráme SKLOŇOVÁNÍ JMEN PŘEJATÝCH (učebnice str. 20 - 24)
Naučte se skloňovat podst. jm. génius, muzeum, téma, idea, z učebnice vypracujte do šk. sešitu cvičení 8 na str. 24. 
Dále na str. 146 vypracujte do slohových sešitů z článku Vynález žárovky výtah.
V prac. sešitě ČJ 8 vypracujte cičení 7a, b,c, d, e na straně 14, na str. 7 cv. 9, 10, 11 a na str. 8 cv. 12.

Německý jazyk

Tento týden opakujeme dny v týdnu a číslovky 10-100. Opakujte si názvy dnů v týdnu a jednotlivé číslovky, zkoušejte si slovíčka nahlas vyslovovat i psát. Kdo bude chtít, může napsat na papír krátký sloh Meine Woche, kde popíše, co dělá každý den v týdnu a později odevzdá.

Anglický jazyk

 

My dear eight class pupils,

 I hope that you enjoyed your spring holidays and in fact,you are looking forward to another more time.

 However,the situation is really serious and it will be up to you how you will manage to cope with it.

Anyway,I believe that you are all OK and responsible and you will do your best and prepare on your own.

  So what to do?

 UNIT 6 -revise all the exercises in your student´s book and workbook focused on the difference between

 

                past simple and present simple - p72-73 and 56-57

                 revise all the vocabulary and grammar we have done so far in your workbook p99-104 and 108-119

 

               you can practise your vocabulary on-line - English crosswords,for example and grammar in

                Help for English.cz

  At first,I wanted you to work on Projects in June in groups but I had to change ma plans.So look at p 45

 Project . My technology world and prepare a presentation about tachnology and gadgets you use.You can

 complete it with pictures or photos and you can work on it for 2 weeks.

 That´s all for now.Have a nice time and don´t forget to study.

                                                                                         Your English teacher

 

Chemie

Tento týden opakujeme halogeny, str.51. Kdo bude chtít, vypracuje na čvtrtku nebo papír vellikosti A4 projekt na toto téma - použitívýskyt, vlastnosti,...Obrázky můžete malovat i vystřihovat. Později můžete odevzdat.

Přírodopis

Tento týden bude ve znamení opakování tělesných soustav člověka, které jsme prozatím probrali.

 Proto vypracujete do školních sešitů otázky za následujícími kapitolami:

Od buňky k člověku - uč. str. 53
Opěrná soustava - uč. str. 55 + 57 + 60
Pohybová soustava - uč. str. 63

Oběhová soustava - uč. str. 66 + 68

Využít můžete informace z učebnice, ale i internetu, popř. encyklopedií. :)Zeměpis


Milí osmáci, během tohoto týdne bychom měli zvládnout zopakovat vše, co jsme zatím probrali! Věnujte prosím pozornost portálu Umíme fakta a potrénujte všechny kategorie slepých map týkajících se prozatím ČESKÉ REPUBLIKY (sekce ČR příroda i ČR administrativní)!
https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy
Ten kdo mi odešle printscreen dosažené 4 úrovně, získá malou 1 :) za 5 malých jedniček Vám zapíšu plnohodnotnou jedničku do svého notesu a posléze do ŽK!
Printscreeny zasílejte do mailu školního.

 

Dějepis

Pro začátek zopakujte učivo -Průmyslová revoluce

Dále opsat nebo vytisknout a vložit do sešitu viz odkaz a prostudovat.

 

2. týden 23.-27.03.2020 Materiály ke studiu 8. třída

Matematika

Konstrukční úkoly
písemně do šs.6ť6
str. 33/3,5,6
str. 96/1,2,6
str. 97/12,14,16

Fyzika

str. 113  písemně do šs.

Český jazyk

Opakování jmen přejatých -
pracovní sešit ČJ 8 - str. 6/ cv. 1, 2, 3, 7, 8, 10, str. 21/cv. 2
Nadále procvičujeme pravopis - vypracuj písemně (nejlépe na A4 k pozdější kontrole) od každého minimálně 2 cvičení na koncovky podst. a přídav. jmen, velká písmena, shodu přísudku s podmětem (děti psaly)- vyhledej na pravopisně.cz, umimecesky.cz, v učebnici aj. Ti, kteří dostavají doplňovačky, mohou napsat na každý jev 1 cvičení.
Podle větných vzorců vymysli a napiš souvětí -    a) 1VH sluč. 2VH, 3VV účelová, 4VV příčinná          b) 1VV časová, 2VH stupň. 3VH, 4VV přívlastková  c) 1VH odpor. 2VH důsled. 3 VH, 4VV podmětná
Dobrovolně ( bude kladně ohodnoceno :))vymysli vypravování, aby text obsahoval i tato slova - ŠKOLA, LETADLO, VELIKONOCE, KŮŇ, RADOST, GÉNIUS, POMOC, MÍČ, RYBNÍK, PAMPELIŠKA
Dobrovolně si přečti báseň od Fráni Šrámka Raport ( čítanka str.98) a odpověz na otázky str. 100

Německý jazyk

Opakujeme téma Jídlo, nápoje. Nejprve si procvičte slovíčka na stránce www.umimenemecky.cz  v sekci Pexeso téma Potraviny, jídlo,nápoje. Pak zkustev napsat krátké vyprávění, co jíte k snídani, obědu a večeři, co vám chutná, co nechutná, co umíte uvařit...Kdo bude chtít, může to udělat jako projekt na A4 papír nebo čtvrtku (obrázky vystřihnout nebo namalovat), později můžete odevzdat.

Anglický jazyk

Milí žáci,
protože doba nuceného volna se zcela určitě prodlouží.,zadané úkoly si rozvrhněte na malé části- třeba jedno cvičení denně.Odkazy na opakování na internetu jsou dobrovolné,ale  v Helpfor English,cz  si můžete zase
vybrat jedno dvě cvičení a opakovat si to,co už jsme udělali .
Ohledně Vašeho projektu prodlužuji dokončení o další dva týdny a pak Vám dám vědět,jakým způsobem mi je přepošlete.Dejte si tedy záležet,ať je to zajímavé a i hezké,fantazii se meze nekladou.
Všechny Vás moc zdravím a aspoň si užijte jaro.
                Your English teacher
Milí osmáci,

dnes Vám vysvětlím slovní zásobu a gramatiku,které nám ještě zbývají udělat v 6.lekci.
 
Vocabulary 2
str. 76 a str, 58
Extreme adjectives
někly také "absolutní" přídavná jména je skupina přídavných jmen,která vyjadřují maximální význam daného slova.
Většinou se nestupňují a NIKDY se nepoužívají s výrazy,které význam ještě zveličují ( a to ani v češtině ).
terrifying - hrozivý                                                             tiny - maličký
amazing- úchvatný                                                           awful- odporný
enormous - obrovský                                                       freezing- mrazivý 
exhausted - úplně vyčerpaný                                        boiling - vařicí
                                                      delighted - potěšený
 
Ve cvičeních 1,2,3 / 76  a  1,2,3,4 / 58  si tato přídavná jména procvičíte.
 
Grammar 2 - Quantity
Používání některých výrazů vyjadřujících množství se vztahuje k tzv. počitatelným a nepočitatelným podstatným
jménům.Jak poznáte podstatné jméno počitatelné? V množném čísle má koncovku S /ES. Pozor na jména,která
mají nepravidelné množné číslo - man - men
                                                                woman - women
                                                                child - children
                                                                man - people
                                                                foot -   feet
                                                                tooth - teeth
                                                                fish - fish
                                                                mouse - mice  atd.
Výraz MUCH nebo spojení HOW MUCH používáme s nepočitatelnými jmény.     
Výraz MANY nebo spojení HOW MANY používáme s počitatelnými jmény.
How much time do you have? - I don´t have much time.
How many brothers or sisters do you have? - I don´t have many brothers or sisters - I have only one sister.
 
Oba výrazy se používají především v OTÁZCE a ve větách ZÁPORNÝCH.Ve větách KLADNÝCH se upřednostňuje
neutrální výraz pro obě skupiny jmen A LOT OF / LOTS OF.Toto pravidlo se ale striktně nemusí dodržovat.
I have a lot of time  / I have a lot of brothers and sisters.
 
Podobná pravidla platí i u výrazů označujících malé množství.
LITTLE - málo u nepočitatelných
FEW - málo u počitatelných
A LITTLE - trochu,to znamená více než málo
A FEW - několik,více než málo
little time - málo času                                a little time - trochu času
few friends  - málo přátel                         a few friends - několik přátel
Pozor na velmi častou chybu - There were very little people in the shop- v obchodě byli trpaslíci( velmi malí lidé)
                                                                                     VERY FEW PEOPLE - velmi málo lidí
 
SOME/ANY se používají u nepočitatelných jmen a u počitatelných v množném čísle.U počitatelných v jednotném
čísle se používá neurčitý člen A/AN.
SOME se používá ve větách kladných oznamovacích a ve zdvořilé žádosti či nabídce.
ANY se používá ve větách záporných a v otázkách.
I need some vegetables but I don´t need any fruit.
Can I get some information about this place?
There are some pictures in the room but there aren´t any posters.
There is some milk in the fridge but the isn ´t any butter.
 
Tyto výrazy si procvičte na str 77/8,10,11 a ve cvičebnici na str 59/ 1-6.Dodatková cvičení najdete na str 119.
 
V pracovním sešitě si přečtěte text FAMOUS JOURNEYS a udělejte cvičení 1,2 a 3/62
 
Během tohoto týdne byste měli dokončit práci na svém prvním projektu.Jak ho předáte,dám vědět příště.
 
Have a nice time and take care!
                                                                          your English teacher

 

Chemie

Opakujeme uhlík - str. 52. Přečtěte si znovu výklad v učebnici. Podívejte se na  youtube : Nezkreslená věda : Co je to diamant ? ( asi 10 minutové video) https://www.youtube.com/watch?v=-p8326ceods

Přírodopis

Zdravím Vás osmáci, v přírodopisu budeme muset mrknout trochu dál, neboť množství učiva pro tento ročník je veliké a v posledním měsíci bychom to nestihli.
Věnujte prosím pozornost přiložené prezentaci viz soubory na konci v VIII.B - Travící soustava člověka a udělejte si zápis. Až tak učiníte, mrkněte na tuto hru a zkuste mě trhnout v čase 3:15 :)

 


Zeměpis


V zeměpisu postupujte dle instrukcí v prezentaci, udělejte si zápis a mrkněte na video o přesunu kostela v Mostě. 

 

Dějepis

Z 1. týdne máte zopakovanou průmyslovou revoluci a opsaný nebo vlepený téma: Myšlenkové směry na počátku 19. Století

Tento týden jen úkol přepsat nebo vytisknout (ideálně tisk nastavit 2-stránky na 1-stránku ať se to lépe vejde do sešitu) a vložit do sešitu viz odkaz a postupně se látku naučit stručně :-)

3. týden 30.03.-03.43.2020 Materiály ke studiu 8. třída

Matematika

Pokud má někdo dotazy nebo chcete udělat kontrolu apod. Pište na školní e-mail sterbova@zs-zasmuky.cz

Pro tento týden si vyberte jedno libovolné cvičení, které ofotíte a zašlete na školní e-mail.

Výrazy
uč. 102/2,3,4,5
106/5,6,7
108/8,9,10,12,13
109/14,15,18
111/2,3
113/7,8


Fyzika

str. 121 písemně do šs.

Český jazyk

Milí osmáci,
tento týden se zaměříme víc na literaturu. V mluvnici pokračujeme v opakování pravopisu (pravopisne.cz, umimecesky.cz aj.) Na papír napiš nejméně 2 cvičení na psaní skupin mně/mě ( šel ke mně, tajemně...) pro pozdější kontrolu.
 
Literatura  - do literárního sešitu napiš tyto zápisy:
Fráňa Šrámek (1877 - 1952)
český básník, prozaik, dramatik,představitel anarchistických buřičů, účast v 1. sv. válce - bás. sbírka Modrý a rudý - odpor  x válce (báseň Raport)
bás. sbírka Splav  - milostná a přírodní lyrika
autobiografický román Stříbrný vítr ( o mládí, studentském životě, zfilmováno)
divadelní hra Měsíc nad řekou ( ztracené iluze mládí, střet generací, zfilmováno)
" Po špičkách se má chodit kolem mládí ..."
 
Jiří Wolker (1900 Prostějov - 1924 Prostějov)
český velmi talentovaný básník, představitel proletářské poezie, z dobře situované rodiny x silné sociální cítění, při studiích v Praze seznámení s dalšími spisovateli, idealistická víra v komunistické myšlenky, zemřel na tuberkulózu.
Dílo : básnické sbírky - Host do domu (Poslední báseň Svatý kopeček - báseň pásmo), Těžká hodinaPoštovní schránka
Balady - Balada o snu, Balada o očích topičových, Balada o nenarozeném dítěti aj.
Pohádky - O kominíkovi, O milionáři, který ukradl slunce
Vlastní epitaf (náhrobní nápis) " Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět a pro spravedlnost jeho šel se bít. Dřív než moh´srdce k boji vytasit, zemřel - mlád dvacet čtyři let."
 
Jan Čep ( 1902 - 1974)
český spisovatel katolické orientace, v roce 1948 vyloučen ze Syndikátu českých spisovatelů, emigroval do Francie, zde i zemřel, silný vztah k vlasti, v emigraci nešťastný.
Dílo: povídky Dvojí domov
 
Další úkol: v čítance s. 176 najdi, co jsou to přísloví a napiš do literárního sešitu (nahoře proloženým písmem - Přísloví ...... formou.)
Vyber 5 přísloví a zkus je nakreslit na papír jako přípravu na hru s příslovími, kterou si zahrajeme ve škole. Můžete si ji zahrát i se sourozenci nebo rodiči :). Připravujte si referáty, prezentace i zbylé výklady.


Německý jazyk

Opakujeme téma Am Bach - kdo bude chtítnamaluje na čtvrtku potok a vše, co s ním souvisí ( včela, plechovka, tráva, pták...), popíšemůžete přidat vyprávění, co lze v létě všechno dělat : Wir können schwimmen. Wir können mit dem Ball spielen...Můžete mi to ve škole později odevzdat.

Anglický jazyk

 

 

Chemie

Opakujeme fosfor a jeho vlastnosti na str. 53Kdo bude chtít, může vytvořit projekt na čtvrtku - obrázkyvlastnosti, použití....

https://www.youtube.com/watch?v=B1mHKVmBOkYPřírodopis

 Zdravím osmáci!

Doufám, že jste v minulém týdnu vše zvládli a že mě někdo porazil v zobrazené soutěži! Pokud je tomu tak, nestyďte se pochlubit do mailu a já Vám za Vaši práci navíc udělím + ! Co říkáte tomu přesunu mosteckého kostela? Svoje dojmy klidně pište do mailu, rád uvidím Vaše reakce! J
Ale teď už k látce tohoto týdne…

Níže naleznete prezentace, které Vás povedou. V příroďáku tam máme vylučovací soustavu a uvnitř prezentace je skrytý odkaz na jednu velmi chytlavou písničku. Pokud máte malého sourozence, zkuste ho tuto píseň naučit! J (btw. nejlepší je, když děláte závěrečky na auto a tohle vám začne hrát v kapse :D)

V souborech zde naleznete Vylucovaci_soustava.ppt

Zeměpis

 
V zemáku tam máte jen krátký zápis s obrázky a malé hledání pojmů! ;)
V souborech zde naleznete Liberecký kraj.ppt

Držte se!

 

Dějepis

Tento týden jako každý předchozí, jen úkol přepsat nebo vytisknout (ideálně tisk nastavit 2-stránky na 1-stránku ať se to lépe vejde do sešitu) a vložit do sešitu viz odkaz a postupně se látku stručně naučit :-)

4.-5. týden 6.-17.4. Materiály ke studiu 8. třída - Velikonoční prázdniny od 9. do 13.4. :-)


Matematika


Výuka probíhá online ve skupině, kde už nejspíše všichni jste. Pokud by někdo nevěděl nebo se nemůže přihlásit, tak více informací přes školní e-mail sterbova@zs-zasmuky.czFyzika

Výuka probíhá online ve skupině, kde už nejspíše všichni jste. Pokud by někdo nevěděl nebo se nemůže přihlásit, tak více informací přes školní e-mail sterbova@zs-zasmuky.cz

 Odkaz na opakování https://testi.cz/testy/fyzika/

Odkaz přímo na test: https://testi.cz/testy/fyzika/fyzika-8-trida-skupenske-premeny-motor/ výsledek testu ofotit a poslat do skupiny.Český jazyk

Ahoj osmáci, protože máte ve čtvrtek velikonoční prázdniny a pak do pondělí velikonoční svátky, posílám práci na 4. i 5. týden, abyste si ji mohli rozvrhnout a zároveň si užili volno. Nenechávejte ale všechno na poslední chvíli, pracujte průběžně. Svou práci mi posílejte na můj školní mail (viz stránky školy) nebo na adresu souckova.sonicka@seznam.cz. Přeji hezké, i když netradiční, Velikonoce vám i rodičům.
 
Mluvnice - seznámíme se s novým učivem - slovesným videm. (učebnice str. 38 - 41)
Přečti si na str. 39 oba žluté rámečky, pak do školního sešitu (8. A na papír, do seš. později vlepí) napiš zápis -
Slovesný vid - je schopnost slovesa vyjádřit dokonavost a nedokonavost děje.
psát - on píše(3. os., č. jed. času přít.) = přítomný čas - děj není ohraničen, je nedokončený,trvá stále
vid nedokonavý
napsat - on napíše  budoucí čas - sloveso nemá čas přítomný, děj je v budoucnu dokončený = vid dokonavý.
(slyšet, cvičit, smát se - ústně vyzkoušej dát do 3.os., č. j., času přítomného - vid nedokonavý,
uslyšet, procvičit, zasmát se - nemají přítomný čas - vid dokonavý)- konec zápisu
Do sešitu (na papír) vypracuj cvičení na str. 39/ cv. 2  - vypracované pošli na můj mail.
 
Dále na papír vypracuj nejméně 2 cvičení na psaní předpon s-, z-, vz- (najděte na internetu, viz výše, v učeb. i jinde.) Žáci, kteří dostávají doplňovačky, můžou jen 1 cvičení. Ofocené pošli na můj mail.
 
Literatura - zapiš do literárního sešitu -
Avantgardy - nové umělecké směry, nový pohled na člověka a svět, snaha provokovat.
Dadaismus - objevil se během 1. sv. války, světem vládne náhoda, chaos, nesmysl (dada =fr.hračka), zakladatel francouzský básník Tristan Tzara - autor básně Návod, jak vytvořit dadaistickou báseň . (konec zápisu)
Text básně najdi na www.cesky-jazyk.cz/tristan-tzara.Slož svou vlastní dadaistickou báseň, vyber v novinách, časopisu krátký článek a postupuj podle návodu. Hotovou báseň pošli na můj mail.
 
Slohdobrovolně - napiš vypravování, popis, nebo úvahu( = zamyšlení nad danou situací, použití myslím, domnívám se, podle mého názoru, otázky např. Co mi současná situace dala, co vzala? ) na téma Nouzové prázdniny, Moje domácí škola  apod. Dlouhodobější úkol, po vypracování mi ho také pošli.


Německý jazyk

Zkuste napsat krátké vyprávění, jak slavíme Velikonoce nebo přeložte tento krátký text. Můžete posílat na můj školní mail (texty z překladače neposílejte). V příloze můžete zkusit vyluštit křížovku na protiklady, kterou vytvořila Áďa ze 7.A.

Velikonoce

Velikonoce slavíme v březnu nebo dubnu. V Německu nosí vajíčka zajíc. Děti je hledají v trávě. U nás barví (malují) vajíčka děvčata. Chlapci je dostávají v pondělí. Také dostávají čokoládu. O Velikonocích maminka hodně uklízí.Také hodně vaří a peče. Navštěvujeme babičku a dědečka. Posíláme pohlednice strýčkovi a tetě. Velikonoce mám rád/a.


 

Anglický jazyk

 Pokud by někdo vysvětlení nerozuměl nebo chtěl kontrolu práce,můžete práce posílat a dotazy  na email zketeacher@seznam.cz

Dear pupils,
how are you? I hope you´re all fine and you´re enjoying the beautiful weather.
This time I will explain grammar 1 to you.
 
Future Simple
V angličtině existuje několik způsobů jak vyjádřit budoucnost.Dnes se zaměřím na BUDOUCÍ ČAS PROSTÝ.
Budoucí čas prostý se tvoří   pomocí WILL + významové sloveso v infinitivu bez TO.
 
I will come tomorrow.
He will write the letter.
They will move house.
 
Tento budoucí čas se používá,když něco předvídáme ze současné situace.
The schools in the CR will open again in the middle of May.
Velice často se pojí s některými slovesy - think,hope,believe,suppose
I think that the schools in the CR will open again in the middle of May.
Další spojení je s některými příslovci či frázemi s přídavnými jmény - probably,definitely,surely,perhaps,maybe
                      I am sure,it is possible,it is probable
Perhaps the schools in the CR will open again in the middle of May.
 
Otázku tvoříme inverzí,tj. přehozením slovosledu.
Will you come tomorrow?
Will she write the letter?
Will they move house?
 
Zápor tvoříme pomocí NOT u pomocného Will.
I will not come tomorrow.
They will not write the letter.
We will not move house.
 
Stažený tvar WILL NOT je WON´T . Vyslovuje se ( vount ),a proto pozor na rozdíl mezi WON´T a WANT ( chtít ),
ačkoli význam obou slov  je velice podobný. Pomocné WILL lze přeložit také jako chtít.
 
Procvičte si POUZE tento budoucí čas ve Vašich učebnicích na str.88/1,2 a 3 a v pracovních sesitech str 66/ 1-4.
 
Na rozdíly v různých typech budoucnosti v angličtině se zaměříme až později a komplexně.
Pokud by někdo vysvětlení nerozuměl,můžete dotazy psát na zketeacher@seznam.cz
Myslím,ale,že dosadit do vět zvládnete a ostatní cvičení samozřejmě nedělejte,místo toho si raději opakujte
slovíčka a vše,co jsme až do jarních prázdnin stihli udělat.Opět odkazuji na Internet,tam určitě najdete mnoho
cvičení jak na gramatiku,tak na slovní zásobu.Úmyslně jsem Vám zadala malé množství cvičení,cca 1 denně.
 
Enjoy the beautiful spring days and take care!
 
                                                                    your English teacher


Anglický jazyk na týden 13.-17.4.
Hello pupils,
did you have a nice time during Easter? I did and I hope you enjoyed  it too.So back to work:)
 
Doufám,že jste zvládli  gramatiku z minulého týdne , a proto si zasloužíte něco oddechového.Lekce 7 se jmenuje
On screen ,tudíž zaměříte se na slovní zásobu na str.86/1,3,4 a ve WB str 65/1-5.
Myslím,že většinu slovíček ani nemusím překládat,ale pro jistotu tady jsou.
director        -    režisér                                               stuntman/woman      -       kaskadér,kaskadérka
stunt             -    kaskadérství                                    film star                          -      filmová hvězda
script            -    scénář                                               star in a film                  -       být hvězdou filmu   
special effects  - zvláštní efekty                             producer                         -      producent
plot                -    zápletka                                            soundtrack                     -     doprovodná hudba
¨win an award   -   získat cenu                                 release a film                 -     uvést film
film a scene     -   točit scénu                                   screen                              -     plátno v kině
 
Dnes byl termín pro dokončení Vašeho prvního projektu.Proto Vás chci poprosit,abyste mi ho ofotili nebo
oskenovali a poslali na adresu zkereacher@seznam.cz.Už se na Vaše práce moc těším.
Zároveň Vám chci zadat další práci,a to na str.85 - Project - A Journey around Europe.Tuto práci byste měli
dokončit do 10.května a pokud se školy znovu otevřou,odevzdáte mi ji osobně.Pokud se tak nestane,opět mi
je pošlete.
 
I´m looking for your work and hoping to see you again soon.
Have a nice time and take care!:)
 
                                                                             your English teacher 

 

Chemie

 Chemické výpočty

Vypočítané příklady ve formě : zápis, výpočet, odpověď - můžete posílat na můj školní mail.

1Roztok byl připraven rozpuštěním 10g KOH ve 240g vody. Urči koncentraci roztoku (hmotnostní zlomek).

2.Kolik gramů Al2O3  vznikne spálením 0,54g hliníku ?

 rovnice : 4Al+3O2  -> 2Al2O3

3. Kolik gramů vody vznike při neutralizaci196g kyseliny sírové H2SO4?

  rovnice :H2SO+ 2 NaOH -> 2 H2O + Na2SO4Přírodopis

 Zdravím osmáci!
Jak se Vám líbila prezentace? :D Tento týden v přírodopisu vypracujte do sešitu otázky za kapitolou ,,Trávicí a vylučovací soustava" a témata si pořádně zopakujte!

Držte se!      RS

Zdravím osmáci,
v přírodopisu mrkneme na další soustavu lidského těla a sice soustavu kožní! Věděli jste, že kůže je největší orgán v těle? Prezentace Kožní soustava viz soubory 8B Vás povede, uděláte si zápis do sešitu a nakreslíte si obrázek průřezu kůže.
Na odkazu níže se mrkněte na testy a zkuste si je vyplnit, ač jsou trochu náročnější. :)
https://testi.cz/testy/biologie/ 


Zeměpis

 V zeměpise otevřete učebnici a zkuste zodpovědět otázky za kapitolami Ústecký a Liberecký kraj.

V zemáku si dáme další kraj! Nakreslete si znak kraje k nadpisu a potom si dejte záležet na nákresu mapy kraje, do které následně doplníte chybějící pojmy. Dále si otevřete internet a najdete si informace k uvedeným termínům v prezentaci Královehradecký kraj viz soubory 8B.

 

Dějepis

 

Přeji pokud možno krásné prožití velikonočních prázdnin a užijte si trošku oddechu od učení.

 

Nová látka pro tyto dva týdny viz odkaz a zase vložit do sešitu.

 

Druhý úkol chci, aby jste mi dali vědět, že máte vše vypracovaný a navštěvujete stránky školy a povinně zaslat na můj e-mail: kasparinternet@seznam.cz ideálně do konce tohoto týdne 10.4. informaci zda máte vše z dějepisu hotové. Upozornění: kdo se neozval, tak do 16.4.!!!

 

Nezapomeňte se podepsat a do části předmět napište vaši třídu.

 

Jen pro třídu 8.B, kdo se neozve budu volat domů zda pracujete. :-)

 

 

6. týden 20.-24.4. Materiály ke studiu 8. třída

Matematika

Výuka probíhá online ve skupině, kde už nejspíše všichni jste. Pokud by někdo nevěděl nebo se nemůže přihlásit, tak více informací přes školní e-mail sterbova@zs-zasmuky.cz


Fyzika

Výuka probíhá online ve skupině, kde už nejspíše všichni jste. Pokud by někdo nevěděl nebo se nemůže přihlásit, tak více informací přes školní e-mail sterbova@zs-zasmuky.cz

 Odkaz na opakování https://testi.cz/testy/fyzika/

 


Český jazyk

Ahoj osmáci, doufám, že jste si Velikonoce aspoň trošku užili a odpočinuli si a teď znovu zabereme.    VŠICHNI !! Řada z vás už práci posílá, někteří jste se ale ještě neozvali. Připomínám, že bude hodnoceno i samotné plnění úkolů.
 
Mluvnice - pokračujeme v určování vidu. Z vašich odpovědí vím, že s ním máte někteří problémy. Nejvíc chybujete ve správném tvaru slovesa ve 3. os., č.j., času přítomného(budoucího):
vyrobit - on vyrobí (ne on vyrábí) - čas budoucí (sloveso nemá čas přítomný)=vid dokonavý
vyrábět - on vyrábí - čas přítomný =vid nedokonavý
Vypracuj v prac. sešitě 8 na str. 20, cvičení 2, 3a,b.
Přečti si na str. 39 v učebnici žlutý rámeček dole a rámečky na st. 40.
Zápis do školního sešitu (8. A na papír a později  vlepí) :
Slovesa nedokonavá(N) se z dokonavých(D) tvoří pomocí přípon:
dát- dávat, zamést - zametat, nakoupit - nakupovat  (vypracuj cvičení 4/ str. 40)
Slovesa dokonavá se tvoří od sloves nedokonavých pomocí předpony:
vařit - uvařit, opakovat - zopakovat (vypracuj cvičení 3/str. 40)
 
Pravopis - utvoř věty, aby platil pravopis těchto slov - milý, milí, myly, myli, mílí, mýlí
 

Tady jsou další webové stránky na procvičování českého jazyka - procvičujte, ofocujte a posílejte (ještě jedou připomínám můj mail souckova.sonicka@seznam.cz)

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.ph

http://cestina.diktaty.cz/

Sloh - do slohového sešitu si napišÚvaha je zamyšlení nad určitým problémem, subjektivní pohled autora = používat slovní spojení myslím si, podle mého názoru, domnívám se... , otázky - Je to správné? apod.

Osnova: 1. Úvod ( cíl úvahy)

                 2. Vlastní úvaha

                 3. Závěr (shrnutí, vyvození hlavní myšlenky)

Napiš úvahu na téma Čím jsou pro mě kamarádi, přátelé. Zamysli se nad tím právě v současné situaci, kdy ti mnoho kamarádů chybí, jak to pociťuješ, proč jsou důležití v životě každého z nás... Pro inspiraci se podívej na https://cesky-jazyk.cz/slohovky/uvahy.

Literatura - pracujte na dadaistické básni, někteří jste ji ještě neposlali, čtěte a zapisujte do čtenářského deníku, i jiné knihy než ze seznamu, všechny se počítají!Německý jazyk

 Otázky a odpovědi - opakování

 Ke každé odpovědi utvořte správnou otázku :

a)  .........                                            Der Rock gef'ällt mir.

b)............                                           Das Auto gehört meinem Onkel.

c) ...........                                           Das schmeckt mir nicht.

d)............                                           Die Banane schmeckt mir.

e)..............                                         Wir wohnen in Bonn.

f) ...............                                        Das ist meine Tasche.

g) ................                                       Ich habe Hunger.

h)..................                                      Sie kommen um 5 Uhr.

i) ....................                                    Er sammelt die Ansichtskarten.

j)........................                                 Ich male meinen Garten.

 

Vypracované cvičení zasílejte na můj školní mail.AV nebo andrea.verflova@gmail.com

 

Anglický jazyk

 
Dear pupils,
I hope you are all really very well.
First of all I want to thank those who wrote and sent their projects last week.However,many of you haven´t 
done anything yet. ( even some good students ) So it makes me sad and disappointed.Please write it and send
it asap:)
Now work for this week.
 
Tento týden se zaměříte na tvorbu podstatných jmen ze sloves pomocí přípon -ION a -MENT.Některá slova
už znáte a mnoho z nich je součástí i české slovní zásoby,protože přípona -ION není původně anglická
(např. dekorace,informace,davastace apod).
V učebnici na str.92/ 1-4 si tvoření procvičíte a následně ve WB na str.68/1-5.
Samozřejmě si nadále opakujte přes Internet ,např. na Helpfor english.
 
Enjoy yourselves and write to me soon:)
                                                          your English teacher 

Chemie

Chemické výpočty - opakování

1. Při výrobě třešňového kompotu se používá sladký nálev, který se připravuje rozpuštěním 0,5 kg cukru v 1 litru vody (1l=1kg) vody. Vypočítej, kolika procentní roztok cukru ve vodě připravíme.

2. 0,015 molu hydroxidu draselného jsme nejprve rozpustili v malém množství destilované vody, pak roztok přelili do odměrné baňky a doplnili destilovanou vodou na objem 250 ml. Jaká je látková koncentrace hydroxidu draselného v tomto roztoku ?

3.Vypočítej hmotnost sulfidu měďného, který vznikne reakcí 16 g mědi se sírou podle rovnice : 2Cu + S  Cu2S

 

Vypočítané příklady ve formě zápis, vzorec, výpočet a odpověď zasílejte na můj školní mail. Mnozí z vás neposlali ještě žádný úkol - ani z němčiny ani z chemie, tak to napravte. AV

 Email: andrea.verflova@gmail.com


Přírodopis

Zdravím osmáci!
Tento týden zopakujeme, co si pamatujete z prvního pololetí formou her! :)

 
Níže naleznete odkazy na výukový portál ,,umíme fakta", kde si zahrajete pexeso v lehké kategorii ,,Naši savci" a ,,Exotická zvířata" 
https://www.umimefakta.cz/pexeso
Portál Vám bude udělovat hodnocení pomocí štítů - viz. obrázek níže!
Každý z Vás by měl dosáhnout 4. erbu!
Výsledky NEPOSÍLÁTE!


Zeměpis

Zdravím osmáci!
Tento týden zopakujeme, co si pamatujete z prvního pololetí formou her! :)

 
Níže naleznete odkazy na výukový portál ,,umíme fakta", kde pomocí slepé mapy získáte přehled o tom, kde najdete v ČR větší města. Toto cvičení je velmi důležité, abyste např. Plzeň nehledali na Moravě! Čech musí mít přehled!
https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy 
Začněte u úrovně lehké a až dosáhnete 4. štítu, přesuňte se na střední! Každý, kdo splní 4. štít střední úrovně, udělá printscreen obrazovky a podepsaný ho zašle na můj mail! 

 

Dějepis

Aby jsme byli ve spojení ideálně trošku online. Potřebuji, aby si všichni pokud možno, kdo nemá googl účet, tak založil e-mail na googlu, který bude používat k přihlašování do učebny.
Někteří už založený účet měli a pozval jsem je do kurzu, tak mají v emailu na googlu pozvánku.

Odkaz na založení účtu

Až založíte účet tak mi z nového emailu zašle zprávu na mail kasparinternet@seznam.cz 
kde bude napsáno vaše jméno a vaše třída a já Vás pozvu do učebny kde budete mít průběžně nové témata a úkoly online formou testu. Případně i pořádat videohovory.


Materiál k naučení viz okdaz jinak pro ty, kdo se už registrovali do učebny, tak je danný materiál i tam.

Chválím ty co už se připojili a testovali prostředí učebny a dávali zpětnou vazbu... pak i ty co už se mnou testovali videohovory. Moc děkuji za spolupráci

7. týden 27.-30.4. v pátek 1.5. státní svátek: Materiály ke studiu 8. třída

 

Matematika

Výuka probíhá online ve skupině, kde už nejspíše všichni jste. Pokud by někdo nevěděl nebo se nemůže přihlásit, tak více informací přes školní e-mail sterbova@zs-zasmuky.cz


Fyzika

Výuka probíhá online ve skupině, kde už nejspíše všichni jste. Pokud by někdo nevěděl nebo se nemůže přihlásit, tak více informací přes školní e-mail sterbova@zs-zasmuky.cz

 Odkaz na opakování https://testi.cz/testy/fyzika/

 

Český jazyk

Ahoj osmáci, jsem ráda, že většina z vás slovesný vid pochopila, usuzuji tak z vašich mailů. Budeme ho dál procvičovat a zároveň budeme opakovat další učivo. Pracujte a posílejte dál! 
 
Mluvnice - Urči mluvnické kategorie následujícich sloves (do škol. sešitu, na papír) - připomínám, že to jsou osoba, číslo, způsob, čas, rod a vid, nezapomeň, že čas určujeme jen u způsobu oznamovacího, u podmiňovacího způsobu rozlišujeme tvar přítomný a minulý, při určování vidu ti pomůže 3. os., čísla jedn., času přítomného (budoucího) daného slovesa:
zavolal bych, utíkej, přinesli jsme, byli bychom cvičili, poznáte, těším se, spěme, byla napsána
Pravopis - tento týden si zopakujeme vyjmenovaná slova - vyhledej si na doporučených webových stránkách nejméně 2 cvičení, vypracovaná mi pošli (mohou být i ofocené doplňovačky). Na str. 28 v pracovním sešitě vypracuj cvičení 2 a, b.
Literatura - zápis do literárního sešitu -
Osvobozené divadlo - pražská avantgardní scéna, založená v r. 1926 (osvobozené od starých forem)
Hlavní představitelé  - autorská dvojice(V+W) Jiří Voskovec (1905 - 1981), Jan Werich(1905 - 1980), hudbu skládal Jaroslav Ježek(1906 - 1942), populární scény před oponou - forbíny (komentování aktuálních politický událostí), kritika fašišmu - 1938 zákaz divadla, 1939 - emigrace do USA, návrat po válce, 1950 Voskovec trvalý odchod zpět do USA, Werich spolupracuje s Miroslavem Horníčkem.
Společná díladivadelní hry (klauni) - první hra Vest pocket revue  , Osel a stín, Kat a blázen (proti fašismu, Hitlerovi), Těžká Barbora(proti válce), Balada z hadrů, Nebe na zemi, filmy - Hej, rup!, Svět patří nám
Jan Werich - autor pohádek - Fimfárum, cestopisů, filmy Císařův pekař a Pekařův císař, Byl jednou jeden král
" Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se všemu ostatnímu."
 
Na YOUTUBE si přehraj Osvobozené divadlo - Voskovec & Werich, unikátní záběry z roku 1938, a loutkovou pohádku Lakomá Barka ( z knihy Fimfárum), do literárního sešitu napiš několika větami obsah.
Sloh - stále probíráme úvahu, zatím neposílám další téma, ještě jste někteří nenapsali předcházející úvahu o kamarádství, napište a pošlete, budete mít + :).Německý jazyk

 

Přečtěte si odovědi a utvořte k nim odpovídají otázky :

 

1.                                       Es ist 12 Uhr .

2.                                       Er ist 10 Jahre alt.

3.                                       Wir kommen am Montag.

4.                                       Ich muss den Opa besuchen.

5.                                       Wir haben Mathe.

6.                                       Ich bin schon fertig.

7.                                       Mein Freund heisst Peter,

8.                                       Meine Freunde heißen Peter und Margot.

9.                                       Im Winter laufen wir Schlittschuh.

10.                                     Seine Schwester malt ein Bild.

 

Začněte větu podtrženým výrazem (slovosled nepřímý)

 

1. Wir besuchen den Opa gewöhnlich am Montag.

 

2. Er spielt mit seinem Freund  Volleyball und Fußball.

 

3. Ihr singt dann ein Weihnachtslied.

 

4. Die Mutter macht in den Ostern immer die Ordnung.

 

Vypracovaná cvičení posílejte na můj školní mail. A.V.

 

Anglický jazyk

 My dear ejght-class pupils,
how are you? I hope you have enough energy to do some more English.This time it will be Grammar 2.
 
First conditional - První kondicionál
Dnes se podíváme na první typ podmínkových vět.Je to jediný typ,který se liší od českých vět podmínkových.
Nicméně stačí se naučit jedno pravidlo aneměl by být problém je zvládnout.
 
Půjdeme do kina ,        jestliže budeme mít čas. - v češtině je v obou větách budoucí čas
hlavní věta                   vedlejší věta podmínková
 
We WILL GO to the cinema              IF we HAVE time.
hlavní věta                                              vedlejší věta podmínková
Pravidlo zní : v hlavni větě použijeme FUTURE SIMPLE ( budoucí čas prostý)
                          po spojce IF použijeme PRESENT SIMPLE ( přítomný čas prostý )
Nevadí,jestli je věta podmínková v souvětí první nebo druhá.Pokud je na prvním místě,je oddělena čárkou,
pokud je na místě druhém,čárka se nepoužívá ( v češtině se čárka píše vždycky).
Největší problém nastává u slovesa  BÝT:
We WILL NOT WAIT for you IF you ARE late again.
Nezapomínejte,že sloveso BÝT je v přítomném ča se NEPRAVIDELNÉ.
 Na procvičení udělejte str.93/9-14 v učebnici a v pracovním sešitě str.69/1-4.Protože to je dost cvičení
najednou,je to práce na dva týdny.Nezapomeňte také dokončit druhý projekt A journey around Europe.
Pokud byste něčemu nerozuměli,nebojte se mi napsat.Ofoťte jedno cvičení a já ho opravím a okomentuji.
 
Enjoy Beltana night ( čarodějnice) and first May:)
Nice time to you all.
                                        your English teacher
 
 

Chemie

Chemické výpočty - opakování

 

1. Vypočítej molární hmotnost následujících sloučenin :

a) 2 H2CO3

b) 5 KOH

c) 4 Cu2SO4

d) 2 HNO3

 

 2. Směs o celkové hmotnosti 79 g obsahuje 20 g určité látky. Vypočítejte její  hmotnostní zlomek.

 
 3. Kolik gramů hydroxidu měďnatého můžeme získat z 30 g síranu měďnatého ?
     děj probíhá podle rovnice :
          CuSO4 + 2 KOH → Cu(OH)2 + K2SO4

 

U druhého a třetího příkladu uvádějte  prosím : zápis + výpočet +odpověď. Vypočítané příklady můžete zasílat na můj školní mail.A.V.

 


Přírodopis

 
Zdravím osmáci!
Minulý týden byl opakovací. Děkuji všem, co mi poslali hotovou práci a apeluji na ty, co ještě nic neposlali, aby vše doplnili a urgentně odeslali!

Tento týden načneme v přírodopisu nové téma - nervová soustava viz soubory. Za mě se jedná o jednu z nejzajímavějších soustav (nejen lidského těla) vůbec. Udělejte si zápis do sešitu, nakreslete si neuron a určitě koukněte na video, které Vám samo o sobě poví více, než bych stihl já v hodině.
https://www.youtube.com/watch?v=JUNEB4FQBH4&t=104s 
Dokument má několik dílů, takže se mu můžete věnovat. 


Zeměpis

 Ze zeměpisu si udělejte zápis a nakreslete si znak + obrázek kraje do sešitu! Co se Vám vybaví, když se řekne Pardubický kraj?
Soubory Pardubický kraj

 

Dějepis

Někteří kdo dostal pozvánku do google účtu tak ji nepotvrdil a ještě se nepřihlásil do učebny, prosím pro ty kdo neudělal tak ať udělá. TY co mi psali, že budou posílat věci na email, tak nemám s tím problém. Materiál budu dávat do online učebny i na stránky školy tady.

Odkaz na založení účtu

Až založíte účet tak mi z nového emailu zašle zprávu na mail kasparinternet@seznam.cz 
kde bude napsáno vaše jméno a vaše třída a já Vás pozvu do učebny kde budete mít průběžně nové témata a úkoly online formou testu. Případně i pořádat videohovory.


Materiál k naučení viz okdaz jinak pro ty, kdo se už registrovali do učebny, tak je danný materiál i tam.

Kontakt na anglický jazyk

kontakt: zketeacher@seznam.cz

Kdo nekomunikuje s paní učitelkou, tak ať se ozve na uvedený email. 

řešení k lekci 6

8. týden 4.-7.5. v pátek 8.5. státní svátek: Materiály ke studiu 8. třída

Matematika

Žáci si vyberou 4 rovnice podle vlastního výběru. Řešení pošlou 7.5.2020 v 10:00 hodin na Messenger.

Výuka probíhá online ve skupině, kde už nejspíše všichni jste. Pokud by někdo nevěděl nebo se nemůže přihlásit, tak více informací přes školní e-mail sterbova@zs-zasmuky.cz


Fyzika

Výuka probíhá online ve skupině, kde už nejspíše všichni jste. Pokud by někdo nevěděl nebo se nemůže přihlásit, tak více informací přes školní e-mail sterbova@zs-zasmuky.cz

 Odkaz na opakování https://testi.cz/testy/fyzika/

 

Český jazyk

Ahoj osmáci, většina z vás už mi poslala cvičení na slovesný vid, tenhle týden vám posílám kontrolní test, abych zjistila, jak nové látce rozumíte. Pište úvahy, daří se vám, mám pro vás další téma. :) S. Součková
Mluvnice - U sloves urči vid a napiš sloveso opačného vidu (vidovou dvojici): např. kreslit - vid N x nakreslit, přinést - vid D x přinášet, nést - stačí jedna možnost
uvidět, vstávat, otáčet se, poprosit, předat, mazat, popisovat, vydat, vdávat se, vyhrát
VYPRACUJTE VŠICHNI !!!
Pravopis - na pravopisne.cz , cestina.diktaty.cz nebo umimecesky.cz vyhledej nejméně 2 souhrnné diktáty pro 8. ročník, doplň a pošli. 
Literatura - tento týden probereme futurismus.
Zápis do literárního sešitu:
Futurismus (1. polovina 20. století)
Umělecký směr velmi populární v Rusku, opěvuje krásu neklidu, rychlosti, poezie odvahy a revolty, teorie osvobozených slov (Vladimír Majakovskij, Velemir Chlebnikov)
Velemir Chlebnikov (1885 - 1922)
Ruský básník a dramatik, přední představitel futurismu.
Dobrodružný život bohéma, tuláka, samotáře. Tvůrce pojmu zaum (zaumný jazyk - uměle vytvořený jazyk kouzel se slovy, vymyšlená slova),
jazykový experimentátor, magie s čísly. Většina děl nedokončená - BobeóbiZakletí smíchem
" Ó rozesmějte se smáči..."
Přečti si na www.psanci.cz/literatura/ báseň od Velemira Chlebnikova Zakletí smíchem, inspiruj se a vymysli báseň podobně dlouhou( vrchní část), kde si budeš hrát s určitým slovem a vymýšlet jeho neexistující varianty (např. Zakletí pláčem, Zakletí fotbalem, Zakletí spánkem apod.)
Těším se na vaše nápady!
Sloh - napiš úvahu na téma Já za dvacet let (nezapomeň na otázky, na spojení myslím, domnívám se, podle mého názoru).Německý jazyk

 

Nepřímý slovosled - opakování

Začněte větu podtrženým výrazem:

1. Wir fahren mit dem Bus nach Stuttgart.

2. Er sammelt die Birnen im Garten.

3. Du läufst  Schlittschuh im Winter.

4. Margot kauft das Brot im Supermarkt.

 

Časování slovesa essen - opakování

Doplňte sloveso essen ve správném tvaru :

1. Du ..................... langsam.

2. Er .....................  die Suppe.

3. Ihr ..................... schnell.

4.  .................. sie Fleisch ? (3. os. jed.č.)

5. Ich ............. kein Reis.

6. Sie ................. gern Kartoffeln. (3.os.mn.č.)

7. Co jíš rád ?

8. Jíme ve školní jídelně.

9. Jím rád koláč.

10. Jez rychle !

 

Vypracovaná cvičení posílejte na můj školní mail do pátku 8. května. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte. A.V.

 

Anglický jazyk


 
 

Chemie

Chemické výpočty - opakování

 

1. Vypočítejte molární hmotnost následujících sloučenin :

 

a) 4 K2CrO4

b) 6 Ca (OH) 2

c) 2 H2SO3

 

2. Jaká je hmotnost chloridu draselného (KCl), když  koncentrace roztoku o objemu 3,2 ml  je 1,8 dm3/mol ?

 

K výpočtu druhého příkladu potřebujete dva vzorce, pozor na jednotky.

 

Vyřešené příklady posílejte na můj školní mail do pátku 8. května. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z minulých týdnů už mi neposílejte. A.V.Přírodopis

 Zdravím osmáci!
Jak se Vám líbil dokument o mozku :)
Níže naleznete druhou část prezentace viz soubory Přírodopis a Zeměpis, která se již zabývá spíše samotnou stavbou mozku. Udělejte si zápis a mrkněte na další dva díly dokumentu! Kdo je uvidí všechny, může mi napsat na fb, jak se mu to líbilo.
 

Zeměpis

V zeměpisu se mrkneme na další kraj ČR viz soubory Přírodopis a Zeměpis. Osobně opravdu lituji, že nemůžeme mít hodinu, neboť z jižní Moravy mám spoustu zážitků a vtipných mindfuck-příhod, které bych Vám rád povyprávěl. No nic, tak si alespoň udělejte zápis a třeba se někdy sejdeme u ohně a já Vám je povím!
 
Mějte se!       RS

 

Dějepis

Někteří kdo dostal pozvánku do google účtu tak ji nepotvrdil a ještě se nepřihlásil do učebny, prosím pro ty kdo neudělal tak ať udělá. TY co mi psali, že budou posílat věci na email, tak nemám s tím problém. Materiál budu dávat do online učebny i na stránky školy tady.

Odkaz na založení účtu

Až založíte účet tak mi z nového emailu zašle zprávu na mail kasparinternet@seznam.cz 
kde bude napsáno vaše jméno a vaše třída a já Vás pozvu do učebny kde budete mít průběžně nové témata a úkoly online formou testu. Případně i pořádat videohovory.


Materiál k naučení viz okdaz jinak pro ty, kdo se už registrovali do učebny, tak je danný materiál i tam.

Soubory Matematika a Fyzika

MatematikaMatematika

ZDROJE  ELEKTRICKÉHO  NAPĚTÍZDROJE ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

9. týden 11.-15.5. Materiály ke studiu 8. třída

Matematika a Fyzika

informace pro tento týden.

úterý - 3 rovnice, které nemáte  ješte vyřešené, odeslat do 10 hodin v úterý 12.5. 2020
středa - poslední dvě rovnice , odeslat do 10 hodin 13.5. 2020
Ve středu bude zadán test asi na jednu hodinu - zadání v 10 hodin.

Odkaz na rovnice

Výuka probíhá online ve skupině, kde už nejspíše všichni jste. Pokud by někdo nevěděl nebo se nemůže přihlásit, tak více informací přes školní e-mail sterbova@zs-zasmuky.cz

 Odkaz na opakování https://testi.cz/testy/fyzika/


 Fyzika - ZDROJE  ELEKTRICKÉHO  NAPĚTÍ

učebnice - strana 133-136
- přečíst, udělat zápis včetně obrázků 2.44 a 2.45
- naučit
-posílám ještě jeden zdroj jako přílohu

Práce do pondělí 18.5. 2020 , poslat v 10 hodin
Český jazyk


Ahoj osmáci, tento týden začínáme v mluvnici novou látku - obecné výklady o jazyce. Není náročná, proto budeme současně opakovat. V literatuře poznáme další avantgardní směr - absurdní drama. Od slohu si tentokrát odpočineme, někteří jste mi ještě neposlali úvahy na téma - Co pro mě znamená kamarádství a Jaký/á budu za dvacet let, vypracujte a pošlete je co nejdřív.
Mluvnice - zápis do školního sešitu:
Obecné výklady o jazyce
Český jazyk je jedním ze slovanských jazyků, ty dělíme na :
a) západoslovanské - čeština, slovenština, polština, lužická srbština
b) východoslovanské - ruština, ukrajinština, běloruština
c) jihoslovanské - slovinština, srbština, chorvatština, makedonština, bulharština
Slovanské jazyky vznikly ze společného jazyka - praslovanštiny, jsou to jazyky příbuzné.
Poměry mezi VH umíme, zopakujeme si druhy VVMáte teorii VV ode mě, v učebnici si můžete najít str. 100 - 102tam máte přehled i příklady. 
Najdi si na umimecesky.cz nebo na jiných webových stránkách minimálně 2 testy na určování VV, pošli mi výsledek.
Pravopis - budeme pokračovat v souhrnných cvičeních - napiš na papír cv. 1/str.44 v učebnici, kdo dostává papírky, může vypisovat jen jednotlivá slova.
Literatura - zápis do literárního sešitu:
Absurdní drama - zakladatel francouzský dramatik rumunského původu Eugéne Ionesco  (evžen jonesko), autor hry Plešatá zpěvačka (1948) - reakce na odcizení lidí, neumí si navzájem naslouchat, nesmyslné konverzace, další hra Židle.
" Jsme směšné děti, opuštěné v tomto světě, v tomto ohromném domě, který se hroutí. Hrajeme si s panenkami vedle propasti."(1934) E. I.
Dalšími významnými autory absurdního dramatu jsou irský dramatik Samuel Beckett  a Václav Havel.
Na YOUTUBE je ukázka ze hry Plešatá zpěvačka (Divadlo v Celetné). Zhlédni tuto ukázku a odpověz na otázky, odpovědi mi pošli -
a) Jaké číslo měl dům, kde muž bydlí?
b) Kdo je Alice a jaké má oči?
c) Jaký  vztah mezi sebou mají muž a žena na scéně?Německý jazyk

Předložky - opakování

Doplňte do každé věty správnou předložku : im, am, um, nach, zu

 

1.)   ........Winter laufen wir Schlittschuh.

2.)   Wir turnen ........... Montag.

3.)   Er kommt ....... 3 Uhr.

4.)   Wir möchten ........... Juni schwimmen.

5.)   Margot geht gerade .......... Hause.

6.)   Unsere Familie ist ......... Hause.

7.)   Was kannst du ......... Herbst alles machen ?

8.)   Meine Freundin kommt ........halb vier.

9.)   Wir müssen .......... Dienstag nach Hamburg fahren.

10.)  Wann kommst du ............ Hause ?

 

Přivlastňovací zájmena - opakování

přeložte následující spojení :

 

1. moje taška

2. jeho kamarád

3. její auto

4. naše bunda

5. jejich pes

6. vaše kniha (tykám)

7. vaše zahrada (vykám)

8. moje ryba

9. tvoje propiska

10. její dopis

 

Vypracovaná cvičení posílejte na můj školní mail do pátku 15. května. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte. A.V.

 

Anglický jazyk

Zdravím všechny osmáky!
How are you after such a beautiful weekend?I hope you enjoyed it and now you are ready for some more English:)
Here you are:
 
Tento týden vás čeká čtení s porozuměním.
Nejprve jenom pár výrazů,které byste měli znát.
computer-generated images - počítačem vytvořené obrazy ( počítačová animace)
human - lidský
audience - diváci
realize - uvědomit si
entertainment - zábava
certain - jistý,určitý
definitely - určitě
 
Přečtěte si text na str.87 a udělejte cvičení 8,9/87.Kromě toho odpovězte na tyto otázky podle textu.
1 . When did the first 3D film appear?
2.  What was the name of the first successful 3D film?
3.  How many 3D films were made only two years  later?
4.  What do famous directors do with their successful films?
5.  Which famous directors made 3D versions of their classics?
6.  Which classics can you now see in 3D?
7.  Which famous director made his first 3D in 2011?
8.  What did the film called Hugo win?
9.  What is the name of a 3D film which won 5 academy awards?
10. What do you need to have at home to enjoy a 3D film?
11. What can you do in a 3D TV show?
12. Where can you take part in an interactive TV show?
13. When do most directors use new technology?
14. What do producers prefer investing their money into?
15. Why don´t most directors use the new technology?
Všechny potřebné info najdete v textu,nemusíte odpovídat celou větou,vyďobněte jen to nejdůležitější.Pokud
chcete použít celé věty,neopisujte,prosím,z textu,zkuste to napsat svými slovy.
Odpovědi si napište do školního sešitu a zase mi je pošlete:prosím o čitelné písmo dostatečné velikosti:)
And that´s all for today:) I think it´s enough,however, you don´t have to finish it in one day:)
Nice colder May days and take care:)
                                  your English teacher

 
 

Chemie

Třídění směsí - opakování

V následujícím přehledu uveďte, kdy se jedná o směs a kdy o chemicky čistou látku :

a) mořská voda

b) destilovaná voda

c) krev

d) vodík

e) malta

f) mangan

g) vzduch

h) kyslík

i) mosaz

j) dusík

 

U následujících různorodých směsí určete, o jaký druh směsi se jedná (suspenze, emulze,...) :

a) šlehačka

b) mléko

c) písek ve vodě

d) kouř z komína

e) olej ve vodě

f) křída ve vodě

g) bramborová polévka

h) mořská pěna

i) křída ve vodě

j) mlha nad údolím

 

Vypracovaná cvičení posílejte na můj školní mail do pátku 15. května. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte. A.V.

 

Přírodopis

Nervovou soustavu máme za sebou! Snad jste to všichni přežili v zdraví a už víte, kde máme mozeček...
Tento týden pojmenujete další soustavu vy. Kdo si nebude vědět rady, nechť použije učebnici. Tato soustava s nervy velmi úzce souvisí a je jedna z nejdůležitějších, ač ne úplně životně! Postupujte podle instrukcí v prezentaci!
 

Zeměpis

V zeměpisu jste toho měli minulý týden hodně, a tak jen zpracujte otázky z učebnice za kapitolou Jihočeský kraj!

Mějte se!      RS 

 

Dějepis

Někteří kdo dostal pozvánku do google účtu tak ji nepotvrdil a ještě se nepřihlásil do učebny, prosím pro ty kdo neudělal tak ať udělá. Ty co mi psali, že budou posílat věci na email, tak nemám s tím problém. Materiál budu dávat do online učebny i na stránky školy tady.

Odkaz na založení účtu

Až založíte účet tak mi z nového emailu zašle zprávu na mail kasparinternet@seznam.cz 
kde bude napsáno vaše jméno a vaše třída a já Vás pozvu do učebny kde budete mít průběžně nové témata a úkoly online formou testu. Případně i pořádat videohovory.


Materiál k naučení viz okdaz jinak pro ty, kdo se už registrovali do učebny, tak je danný materiál i tam.

10. týden 18.-22.5. Materiály ke studiu 8. třída

Matematika a Fyzika


Výuka probíhá online ve skupině, kde už nejspíše všichni jste. Pokud by někdo nevěděl nebo se nemůže přihlásit, tak více informací přes školní e-mail sterbova@zs-zasmuky.cz

 Odkaz na opakování https://testi.cz/testy/fyzika/


 Fyzika - ZDROJE  ELEKTRICKÉHO  NAPĚTÍ

učebnice - strana 133-136
- přečíst, udělat zápis včetně obrázků 2.44 a 2.45
- naučit
-posílám ještě jeden zdroj jako přílohu

Práce do pondělí 18.5. 2020 , poslat v 10 hodin
Český jazyk

Ahoj osmáci, minulý týden jsme si od slovesného vidu odpočinuli, tento týden se k němu ještě jednou vrátíme, vypracujte ho všichni! Budeme se také věnovat interpunkci a pravopisu. V literatuře se seznámíme s G. Apollinairem a jeho pásmem. Také vytvoříte kaligram. Tak ať se daří! :-)S. Součková
 
Mluvnice - do školního sešitu (na papír) urči u daných sloves slovesný vid a ke každému napiš vidovou dvojici(sloveso opačného vidu) :
příklad - umývat - on umývá - vid N x umýt
tisknout, sázet, ozdobit, pěstovat, slíbit, zavřít, rýsovat, zkusit, pohladit, scházet se
Pravopis - vypracuj  z učebnice ČJ na str. 46/ cv. 6 a v pracovním sešitě na str. 24/ cv. 3a, doplň i/y a chybějící čárky. 
Literatura - do literárního sešitu napiš zápis -
Guillaume Apollinaire (gijom apolinér) - 1880 - 1918
Francouzský básník a dramatik polského původu, zakladatel moderní francouzské poezie, přední představitel evropské avantgardy, účast v 1. sv. válce, raněn, zemřel na španělskou chřipku.
Dílo - básnická sbírka Alkoholy( překlad K. Čapek), zde báseň Pásmo - volné řazení asociací (představ), bez interpunkce, podle této básně - způsob tvoření - báseň - pásmo - vliv na Wolkera, Biebla, Nezvala
- bás. sbírka - Kaligramy - slova jsou uspořádána do obrazce, který vyjadřuje téma básně
(Prší, Eiffelova věž)
"Básníci jsou lidé pravdy." G. A.
Na YOUTUBE vyhledej EP21 guillaume apollinaire - pásmo a poslechni si, co o něm říká David. Odpověz na otázky:
1) Jak je básník nejčastěji zobrazován a proč?
2) Co autor ve svých básních přestal úplně používat?
3) Co je typické pro báseň - pásmo?
4) Které české město v básni Pásmo autor zmiňuje? Kolikrát tam o něm píše?
Už jsme úspěšně vytvořili dadaistickou a futuristickou báseň, tentokrát zkusíme kaligram. Napiš do vyhledávače kaligramy příklady, můžeš si otevřít obrázky a najdeš řadu příkladů kaligramů. Pak si zvol téma a slova, která se ti budou dobře zpracovávat do obrazce. Zdařilá báseň bude pěkně ohodnocena.:-)
 

 

Německý jazyk

Rozkazovací způsob - 2. os. jed. číslo - opakování :

Překládejte krátké věty :

1. Maluj pěkně !

2. Odpovídej rychle !

3. Přines hrušku !

4. Buď doma !

5. Nezpívej !

6. Udělej to hned !

7. Počítej správně !

8. Čti nahlas !

9. Mluv potichu !

10. Pracuj pilně !

 

Předložky - opakování

Dosazuj správné předložky :

1.......    Montag

2........   drei Viertel sechs

3. .......  August

4. ........ Frühling

5. .......  vier Uhr

6.......... Donnerstag

7. .......  Herbst

8.......... September

9.......... Hause (doma)

10........  Hause (domů)

Vypracovaná cvičení posílejte na můj školní mail do pátku 22. května. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte. A.V.
Anglický jazyk

Dear eight-class pupils,

I would like to thank those who read,answered and sent their answers.However,a lot of you are " too busy " or so

and didn´t even try.......:(

 

Takže úkol pro tento týden je opět čtení a porozumění.V učebnici na str. 91 je text o mistru hororu.

Přečtete si ho ,odpovíte na otázky cv. 7/91 a navíc ještě tyto následující:

1.   When was Hitchcock born?

2..  Where was he born?

3.   When did he start his carier?

4.   Where did he start his carrier?

5.   How many times was he nominated for an Oscar?

6.   How many Oscars did he win?

7.   How many of his  films are there in the Top 10 list?

8.   How many films did he make?

9.   What kind of films did he make?

10. What did he become in 1980?

 

Doufám,že tentokrát bude účast větší:)

 

Řešení úkolů z minula a odpovědi k otázkám.

 

Většina z vás,kteří poslali odpovědi,měla velkou část dobře.Pokud by snad někdo odpovědi poslal až po zaslání řešení,je snad zbytečné zmínit,že je to s křížkem po funuse.

Have nice spring days and work more,please:)

                                                        your  English teacher 
 

Chemie

Metody oddělování složek ze směsí

 

Určete, jakou metodu použijete k oddělení jednotlivých složek z následujích směsí :

 

1.měd a železo -

2. písek z vody -

3.ethanol ze zkvašené cukerné šťávy -

4. těstoviny od vody -

5.modrou skalici z jejího roztoku -

6.benzin z ropy -

7. nečistoty z jodu -

8. sůl z mořské vody .

9.směs potravinářských barviv -

10.vodný výluh léčivých rostlin -

 

Chemické výpočty - opakování

Vypočítejet následující příklad :

Kolik gramů dihydrátu uhličitanu sodného (Na2CO3. 2H2O) musíme navážit pro přípravu 500 cm3 roztoku o koncentaci  0,5 mol/dm3 ?

 

Vypracovaná cvičení posílejte na můj školní mail do pátku 22. května. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte. A.V.

 

Přírodopis +Zeměpis

Zdravím osmáci!
Minulý týden jste jistě poznali, že jsme společně začali smyslovou soustavu. Tento týden se podíváme na další orgán smyslové soustavy a sice oko. V prezentaci naleznete spoustu užitečných a zajímavých informací. Řiďte se pokyny v ní a vyzkoušejte si pokus, kdy do svého oka před zrcadlem posvítíte baterkou. Pozorujte její stahování a rozevírání při střídání světla a tmy.
 
V zeměpisu se podíváme na další kraj.
 
Mějte se!    RS

  

Dějepis

Materiál k naučení viz okdaz jinak pro ty, kdo se už registrovali do učebny, tak je danný materiál i tam.

11. týden 25.-29.5. Materiály ke studiu 8. třída

Matematika a Fyzika


Výuka probíhá online ve skupině, kde už nejspíše všichni jste. Pokud by někdo nevěděl nebo se nemůže přihlásit, tak více informací přes školní e-mail sterbova@zs-zasmuky.cz

 Odkaz na opakování https://testi.cz/testy/fyzika/

 Český jazyk

Ahoj osmáci, většina z vás pěkně pracuje, radost mám z vaší literární tvorby. Tak vytrvejte! Tento týden si po čase zopakujeme poměry mezi VH, druhy VV a čárky mezi větami, v nich jste minulý týden nejvíc chybovali. Procvičíme si také zdvojené hlásky. Dále probereme poetismus a surrealismus a napíšeme další úvahu.
Mluvnice - do školního sešitu (na papír) opiš souvětí a urči poměry mezi VH:
1. Zavři okno, vždyť venku prší! 2. Buď mluv nahlas, nebo raději mlč. 3. Hasiči přijeli brzy, ale požár se už rozšířil. 4. Ráda bych jela k moři, letos to však asi nevyjde. 5. Hráči stříleli výborně, ba turnaj vyhráli. 6. Jednak úkoly napíšu, jednak je pošlu ke kontrole. 7. Už jsem dlouho nebyla ve škole, a tak se mi stýská. 8. Pes nejen štěkal, ale náhle se za mnou i rozeběhl. 9. Do školy se těším, mám tam totiž kamarády. 10. Vymyslel jsem pěkný kaligram, proto jsem dostal jedničku. 11. Děti se sešly na hřišti a hrály na babu. 11. Autobus stále nejel, neboť na silnici spadl strom. 12. Máme rádi jahody, uvařím tedy jahodové knedlíky. 13. Nechám si dlouhé vlasy, nebo se dám ostříhat. 14. Ozvaly se kroky, avšak nikdo se neobjevil. 15. Nemocným se ulevilo, dokonce někteří se už uzdravili.
Do školního sešitu (na papír) vypracuj z učebnice cv. 9a, b/ str. 104, nezapomeň doplnit čárky.
Pravopis - do školního sešitu vypracuj z učebnice cv. 10/ str. 13.
Literatura - do literárního sešitu napiš zápis:
Poetismus - vznikl u nás, nepřekročil hranice, volné řazení asociací, hravost, poezie všedního dne, optimistický pohled na svět - Vítězslav Nezval, Konstantin Biebl, František Halas, Jaroslav Seifert.
Surrealismus - evropský umělecký směr i životní postoj, osvobození mysli, zdůraznění podvědomí, zachycení snů, představ, pocitů, navázal na dadaismus - Nezval, Biebl, Apollinaire, španělský malíř Salvador Dalí)
 
Vítězslav Nezval (1900 - 1958), významný představitel české umělecké avantgardy, básník, dramatik, autor knih pro děti.
Dílo: básnické sbírky - PantomimaAbecedaBásně nociSbohem a šáteček
          divadelní hra - Manon Lescaut (manon leskó)
Pro děti - Anička skřítek a Slaměný Hubert
,, Dávat je víc než brát, milovat je víc než být milován." V. N.
Najdi na YOUTUBE Surrealismus - souhrn a pozorně sleduj, pak odpověz na otázky:
1. Napiš jména alespoň dvou malířů - surrealistů, které jsi v ukázce poznal.
2. Pojmenuj obraz nebo obrazy, které tě zaujaly.
3.Napiš jméno české malířky, která se zabývala surrealismem.
4. Co podle tebe zachycuje závěrečná animace?
Sloh napiš úvahu na téma Co pro mě znamená škola ( do úvodu můžeš dát současnou situaci, která tě vede k zamyšlení, zauvažuj, co ti škola dává, popř. co ti bere, jaký je život bez ní, klady a zápory, nezapomeň na otázky, spojení podle mého názoru, myslím si, domnívám se, v závěru úvahu shrň. 

 

Německý jazyk

Časování slovesa "essen" - opakování

Doplňujte sloveso essen ve správném tvaru :

1. Du ............. in der Schulküche.

2. Ihr .............. den Kuchen nicht.

3. Er ............. die Torte gern.

4. Ich ........... das Butterbrot.

5. .............. sie Fleisch ? (3.osoba mn. číslo)

6. Was .......... du gern ?

7. Jíme rychle.

8. Jím rád polévku.

9. Petr jí teď jablko.

10. Jez pomalu !

 

Rozkazovací způsob - 2. osoba množné číslo - opakování

Překládejte následující tvary :

1. Zpívejte !

2. Vařte !

3. Udělejte !

4. Cvičte !

5. Smějte se !

6. Hláskujte !

7. Opakujte !

8. Čtěte !

9. Odpovídejte !

10. Buďte !

 

Vypracovaná cvičení posílejte na můj školní mail do pátku 29. května. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte. A.V.Anglický jazyk

My dear pupils,

how are you? I hope you´re all OK and fresh enough to do some more English:)
 
Nejprve řešení k minulému úkolu.Většina z těch,kteří ho poslali,měla téměř vše v pořádku.
1    Hitchcock was a very successful director famous for his horrors and suspense movies.
2    No,he never won an Oscar for the best director.
3    He won a Life Achievement  Award from the AFI.
4    Yes,he appeared in all his films.
Moje doplňující otázky:
1    In 1899.
2    In the UK.
3    In 1925
4    In the UK and then in Hollywood
5    5 times
6    He never won an Oscar
7    There are four films.
8     53 films
9     He made horrors,mystery and suspense films.
10   He became Sir Alfred |Hitchcock.
 
A nyní k práci na tento týden.V učebnici  str 94 a ve cvičebnici str. 70 jsou texty o nejoblíbenějším filmu autora.
Chtěla bych,abyste mi napsali o svém nejoblíbenějším filmu,o čem je,co se vám líbilo nejvíc,které hvězdy se
tam objevily atd.Budu se těšit na vaše práce opět do  konce tohoto týdne:)
Have a nice time,enjoy yourselves and take care:)
                                               your English teacher 

  

Chemie

Periodická tabulka prvků - opakování
1. Kdo sestavil periodickou tabulku prvků ?
2. Jaké byl tento chemik národnosti ?
3. Co říká periodický zákon ?
4. Jak nazýváme vodorovné řady v periodické tabulce prvků ?
5. Jak je označujeme ?
6. Jak nazýváme svislé sloupce v periodické tabulce prvků ?
7. Jak je označujeme ?
8. Co označuje číslo periody ?
9. Co označuje číslo skupiny ?
10. Kolik elektronových vrstev obsahuje atom dusíku ? Kolik valenčních elektronů má ?

 

Chemické výpočty - opakování

 Vypočítej hmotnost 15% roztoku síranu draselného, který připravíme rozpuštěním 20g K2SO4.

 

Vypracovaná cvičení posílejte na můj školní mail do pátku 29. května. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte. A.V.

 

Přírodopis +Zeměpis

 
Zdravím osmáci!
V přírodopisu máme na programu poslední dva smysly. Pokuste se namalovat co nejhezčí obrázky do sešitu a doplňte vynechaná slova v prezentaci.
 
V zeměpisu mrkněte na předposlední kraj ČR, který budeme probírat. Doufám, že se vám bude líbit, dal jsem si záležet, aby to bylo jednoduché a srozumitelné :)

  

Dějepis

Materiál k naučení viz okdaz jinak pro ty, kdo se už registrovali do učebny, tak je danný materiál i tam.

12. týden 1.-5.6. Materiály ke studiu 8. třída

Matematika a Fyzika

Výuka probíhá online ve skupině, kde už nejspíše všichni jste. Pokud by někdo nevěděl nebo se nemůže přihlásit, tak více informací přes školní e-mail sterbova@zs-zasmuky.cz

 Odkaz na opakování https://testi.cz/testy/fyzika/


Český jazyk

 
Ahoj osmáci, je tu další týden a s ním úkoly pro vás. Jsem ráda, že poměry mezi větami hlavními zvládáte dobře, mnozí z vás výborně, chybujete ale v druzích vedlejších vět. Proto se v mluvnici tento týden zaměříme na ně. Dále probereme útvary českého jazyka. V literatuře začneme poznávat život a dílo jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů Karla Čapka. V dalším slohovém úkolu bude záležet na vás, jestli zvolíte vypravování, popis, líčení, úvahu... Připomínám, že někteří jste mi poslední úvahu ještě neposlali! Tak to napravte!

Mluvnice - do školního sešitu opiš souvětí, urči VH, VV a druhy VV:
1. Jestliže nebudeš dodržovat nařízení, zvyšuješ riziko, že onemocníš.
2. Kdo byl blízko, dobře viděl, jak se hudebníci sami baví.
3. Když jsem otevřela knihu, viděla jsem děti, jak si hrají na pláži.
4. Starobylý dům stál, kde rostla skupina stromů.
5. Žáci se snažili natolik, že je rozbolela hlava.
6. Protože tě znám, dobře vím, že svůj nápad myslíš vážně.
7. V lese, který se rozléhal za vsí, žilo stádo muflonů.
8. I když v noci pršelo, ráno jsme za oknem viděli slunce, jak nás vítá do nového dne.
9. Dědeček mi vyprávěl, jak se dříve žilo.
10. Zdálo se, že se turista zastavil, aby obdivoval krásu Prahy.
Nezapomeňte se správně ptát na věty, nepište druh VV automaticky podle spojovacího výrazu!
Do školního sešitu (na papír) si napiš zápis:
Útvary českého jazyka
spisovná čeština - náš celonárodní dorozumívací prostředek, užívá se ve všech oblastech veřejného života (škola, televize, sdělovací prostředky, úřady)
nespisovná čeština - obecná čeština - nejrozšířenější podoba běžného dorozumívání
                                         - nářečí - užívá se v mluvené podobě jen na určitém území
                                            (česká, hanácká, lašská, moravskoslovenská)
                                         - slang - mluva určité zájmové nebo pracovní skupiny (matika, anglina)
                                         - argot - mluva lidí na okraji společnosti, často slouží k utajení obsahu
                                           sdělení (basa - vězení, čokl, čórnout - ukrást)
 
Pravopis - máte tentokrát dobrovolný. Vyhledej na internetu další souhrnné cvičení na pravopis a pošli mi hotovou doplňovačku nebo výsledky.
Literatura - dnes začínáme probírat Karla Čapka, našeho významného spisovatele, autora románů, divadelních her, povídek, cestopisů, překladatele... Zápis napíšeme příště.
Najdi na YOUTUBE dokument Znáte je dobře? Karel Čapek. Pozorně ho zhlédni a odpověz na otázky:
1. Kde se K.Čapek narodil? 2. Kolik měl sourozenců? Napiš jejich jména. 3. V kterých cizích městech Čapek studoval? 4. Jakou nemocí odmalička Čapek trpěl? 5. Kde působil jako soukromý učitel a koho učil? 6. S kterým prezidentem se přátelil a jaké dílo z jejich přátelství vzniklo? 7. Kde bratři většinu života bydleli? 8. Kdo byli ,,pátečníci"? 9. Které slovo poprvé zaznělo ve hře R. U.R. a kdo ho vymyslel ? 10. Jak se jmenoval Čapkův sci-fi román o výbušnině, která může zničit svět? 11. Jak se jmenovala jeho žena, jaké bylo její povolání? 12. Jaký dar dostal K. Čapek od přítele, napiš místo, kde Čapek vedle Prahy často pobýval. 13. Které knihy napsal Karel Čapek pro děti? 14. Jmenuj román a dvě divadelní hry zaměřené proti válce15. Kdy zemřel a kde je K. Čapek pohřben? 16. Jak skončil jeho bratr Josef, čím především je znám on?
Otázek je tentokrát víc, podle toho bude vypadat i hodnocení :-)
 
Sloh napiš dobrovolně sloh (vypravování nebo jiný slohový útvar), který bude obsahovat tato slova, jedno z nich může být nadpisem - prázdniny, kolo, noc, brambory, strašidlo, náměstí, oči, křížovka, podpis, zachránce. Těším se na vaše nápady!!

 

Německý jazyk

Časování slovesa müssen - opakování

Doplňujte sloveso müssen ve správném tvaru :

1. Ihr ............. zu Besuch kommen.

2. Er ........... mit dem Zug fahren.

3. Ich ........... dich begleiten.

4. Wann ........... sie nach Bonn fahren ? (3.os. jed. čísla)

5. Sie ........... um fünf Uhr kommen . (3. os. mn. čísla )i

6. Du ........... fleissig lernen.

7. Musím ji brzy navštívit.

8. Musíme už jít.

9. Musíme to udělat zítra.

10. Petr se nemusí v neděli učit.

 

Slovní zásoba - opakování

Napiště ke každému okruhu 5 slovíček, která známe :

př. der Garten- die Blume, arbeiten, das Gras, der Apfel , die Birne

a) der Wald -

b) das Haus -

c) die Schule -

d) die Stadt -

e) der Bach -

 

Vypracovaná cvičení můžete posílat na můj školní mail do pátku 5. června do 12:00 hod. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávuco posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejteA.V.Anglický jazyk

Hello everybody,

hope you´re all well and looking forward to warmer weather next week so the homework won´t be too long 
this time:)
 
Přečtete si text na str. 92-93 a rozhodnete,zda věty ve cv. 8/92 jsou T/F.Než si text přečtete,podíváte se na jeho název a ve cv. 6/92 zvolíte správnou možnost.
Potom si ve cvičebnici přečtete text na str.74 a vyberete správná slova,tj. cv 1/74.To je pro tento týden vše:)
 
So have a nice time and enjoy the beautiful weather next week:)
                     your English teacher
 
PS: Chci poděkovat těm,kteří se snaží co nejvíce spolupracovat a posílají úkoly pěkně vypracované a včas,některé
         jsou opravdu skvělé:)
        Moc chválím a ještě jednou děkuji a doufám,že se s některými ještě před prázdninami  uvidím:)


Vzkaz na AJ

Všem osmákům,

prosím,aby všichni co dorazí do školy přinesli své pracovní sešity,školní sešity a ti,kteří mi neposlali své projekty,tak i projekty.
Děkuji:)
               your English teacher

 

Chemie

Prvky - opakování

1.Napište značky následujících prvků :                             2. Napište názvy následujích prvků :

a) olovo -                                                                        a) Na -

b) rtuť -                                                                          b)  N -

c) cín -                                                                           c)  Fe -

d) hořčík -                                                                       d) Cu -

e) vápník -                                                                       e)  K -

f) antimon -                                                                      f)  Si -

g) mangan -                                                                     g) Pt -

h) síra -                                                                           h) Cr -

i) zlato -                                                                           i)  Cl -

j) stříbro -                                                                         j)  Br -

 

3. Napiště. kolik mají následující prvky valenčních elektronů a kolik elektronových vrstev :

a) draslík -

b) jod -

c) uhlík -

d) argon -

Vypracovaná cvičení můžete posílat na můj školní mail do pátku 5. června do 12:00 hod. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávuco posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejteA.V.

 

Přírodopis +Zeměpis

Zdravím osmáci!
V příroďáku jsme dokončili smyslovou soustavu. Tento týden nás čeká asi druhá nejdůležitější orgánová soustava, která má na starosti chemické ovládání našeho těla. Jedná se o soustavu žláz s vnitřní sekrecí, jinak ENDOKRINNÍ SOUSTAVU, neboli žlázy, které vypouští hormony do těla a tím jej řídí.
Jistě jste se někdy báli, měli hlad, nebo se vám chtělo spát. Za tím vším můžeme najít působení hormonů. Více toho už najdete v prezentaci! Základem je, abyste věděli, která žláza vylučuje který hormon a co to způsobuje. V učebnici najdete přehlednou tabulku, kterou si obkreslete do sešitu :)

V Zeměpisu máme na programu poslední z krajů ČR. Byla to dlouhá pouť, ale už jsme skoro u cíle a já doufám, že jste v prezentacích našli inspiraci pro své budoucí výlety po té naší vlasti! Neboť život máte od toho, abyste viděli co nejvíce zajímavých míst!

Mějte se!      RS

 

  

Dějepis

Materiál k naučení viz okdaz jinak pro ty, kdo se už registrovali do učebny, tak je danný materiál i tam.

13. týden 8.-12.6. Materiály ke studiu 8. třída

Matematika a Fyzika

Výuka probíhá online ve skupině, kde už nejspíše všichni jste. Pokud by někdo nevěděl nebo se nemůže přihlásit, tak více informací přes školní e-mail sterbova@zs-zasmuky.cz

 Odkaz na opakování https://testi.cz/testy/fyzika/


Český jazyk

Ahoj osmáci, 11. 6. se s většinou z vás znovu uvidím ve škole! Těším se na vás! Úkoly, které vám teď napíšu, budeme probírat společně, tak mi je zatím neposílejteNetýká se to samozřejmě těchkteří budou pokračovat ve výuce na dálku a do školy nejdouvy mi dál práci posílejte. Dokument o Karlu Čapkovi jste zhlédli pozorně, z odpovědí jsem měla radost. Určitě se hned od září budeme muset zaměřit na druhy VV, stále v nich chybujete.
Tak ve čtvrtek pravou nohou! :-)
Pravopis - Vylušti tajenku - v následujícím textu vyhledej slova s pravopisnou chybou, oprav je a správné tvary napiš pod sebe, jak jdou za sebou v textu ( ne v každé větě je chyba) a zakroužkuj 1. písmeno slova. Vyjde ti NÁZEV DÍLA, napiš k němu autora.
Skupiny turistů navštívily pražský hrad.
V televizi jsme zhlédli zajímavý dokument o Čapkovi.
Na Anglickém venkově se dodržovaly tradice, které cizinci neznali.
Před zásmuckou školou stáli nový spolužáci.
Na výstavě obdivovaly davy návštěvníků velké teréní vozy.
S přáteli se některé rodiny dlouho neviděly.
S tou záležitostí jsme šli na obecní úřad v Bečvárech.
Rodiče my koupili nový mobil.
Proti viru zůstaly děti imuní.
Malí psi se nám líbili.
Smetanova má vlast pravidelně zní na Pražském jaru.
Na Americkém pobřeží řádil tajfun, který smetl řadu obydlí.
 
Mluvnice
V pracovním sešitě na str. 47 odpověz na otázky ve cv. 1, 2. Můžeš si pomoci přehledem druhů VV, který jste ode mě dostali.
 
Literatura
Do literárního sešitu napiš zápis O K. Čapkovi, ještě se k němu v září vrátíme.
Karel Čapek ( 1890 -Malé Svatoňovice - 1938 Praha)
jeden z největších českých spisovatelů, prozaik, dramatik, novinář, překladatel francouzské poezie,
bratr Josef - významný malíř, žena - herečka ND Olga Scheipflugová
Jako novinář pracoval v Národních listech a Lidových novinách ( sloupek), jeho tvorba známá bohatostí jazyka a hlubokým lidstvím x těžké zklamání z Mnichova, nechtěl už žít (po smrti hledán gestapem), 7 x nominován na Nobelovu cenu za literaturu.
Dílo - povídky - Boží muka, Trapné povídky, Povídky z jedné kapsy a Povídky z druhé kapsy
         - romány - Krakatit, Válka s mloky (x fašismu)
         - dramata - R. U. R. (poprvé slovo robot - vymyslel Josef Čapek), Bílá nemoc, Matka (protiválečné)
        - pro děti - Dášeňka, Devatero pohádek
        - s bratrem Josefem Krakonošova zahrada
        -  cestopisy - Italské listy, Anglické listy
        - filosofické spisy- Hovory s T. G. M.
,, Jen bez lži se mohou lidé a národy dorozumět, ať mluví jazykem jakýmkolivBože, vrať světu pravdu." K. Č.

 

Německý jazyk

Der Brief - opakování

V následujícím dopise jsou vynechaná slova - doplňte tak, aby dopis dával smysl....

 

......... Uli !

Wie ........ es dir ?   .......geht es gut.     Ich........jetzt zu ...............     Ich ...........Deutsch und Englisch.    Ich ..............die Hausaufgaben. Meine........ ist auch zu Hause.    Sie ............ Mathe.   Sie ............ fleissig.   Unsere  ............ sind zur Arbeit.   Sie..........................um fünf ...........nach Hause.  Ich .............mit meiner Schwester das .................kochen.  Ich ............. Fleisch mit Kartoffeln kochen............... du auch etwas kochen ?

..........bald !

......... Eva

 

Doplňte následující údaje o všem kamarádovi z Německa :

Vorname :

Name :

Strasse :

Hausnummer :

Stadt :

PLZ :

Handynummer :

Staat :

  

Vypracovaná cvičení můžete posílat na můj školní mail do pátku 12. června do 12:00 hod. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávuco posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte.

Žáci, kteří přijdou ve čtvrtek do školy, si přinesou žákovskou knížku a projekty, které v době karantény doma vypracovali. A.V.

 Anglický jazyk

Hi the pupils who aren´t coming next week,

hope you´re well and will go on working hard till the end of the school year:)
Don´t worry,it won´t be long or too difficult again:)
 
Tentokrát budeme opakovat,a proto si na str. 97 uděláte cvičení 1 - 6 a v pracovním sešitě cv.4/ 73.
 
Řešení úloh z minulého týdne:
6/92
1    teenagers
2    Hollywood stars
 
8/92
1   F  ,   2  T  ,  3  T  ,  4  F
 
Pracovní sešit
1/74
1  ´ve spent  ,  2  watching  ,  3 ´ve done  ,  4  since  ,  5  often stay  ,  6  have seen  ,  7  funnier  ,  8  watched  ,
9  too  ,  10  ´m  going  ,  11  is coming  ,  12  watch  ,  13  have  ,  14  ´ll watch  ,  15  ´ve already seen  ,  16  best  ,
17 ´ll spend  ,  18  ´ll get  ,  19  much  ,  20  many
 
Have a nice warm but rainy days:)
                             your English teacher


Vzkaz na AJ

Všem osmákům,

prosím,aby všichni co dorazí do školy přinesli své pracovní sešity,školní sešity a ti,kteří mi neposlali své projekty,tak i projekty.
Děkuji:)
               your English teacher

 

Chemie

Názvy a značky prvků - opakování

Ke značkám prvků přiřaďte správné názvy příslušných prvků a naopak :

1. W -                                 a) sodík -

2. V -                                  b) železo -

3. Ni -                                 c) vápník -

4. Sn -                                d) fosfor -

5. Sb -                                e) fluor -

6. Cu -                                f) hořčík -

7. He -                                g) astat -

8. H -                                  h) uhlík -

9. Li -                                  j) bor -

10. Mn -                              k) brom -

 

 

Rozdělení prvků podle skupenství :

Ke každému skupenství napište dva příklady prvků :

a) prvky v plynném skupenství :

b) prvky v kapalném skupenství :

c) prvky v pevném skupenství :

 

Vypracovaná cvičení můžete posílat na můj školní mail do pátku 12. června do 12:00 hod. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávuco posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte.

Žáci, kteří přijdou ve čtvrtek do školy, si přinesou žákovskou knížku a projekty, které v době karantény doma vypracovali. A.V.

 

 

Přírodopis +Zeměpis

 

 

  

Dějepis

Materiál k naučení viz okdaz jinak pro ty, kdo se už registrovali do učebny, tak je danný materiál i tam.

14. týden 15.-19.6. Materiály ke studiu 8. třída

Matematika a Fyzika

Výuka probíhá online ve skupině, kde už nejspíše všichni jste. Pokud by někdo nevěděl nebo se nemůže přihlásit, tak více informací přes školní e-mail sterbova@zs-zasmuky.cz


Český jazyk

 
Ahoj osmáci, tento týden budeme už jen opakovat mluvnici  a pravopis, abychom si toho co nejvíc zapamatovali do devítky.
Mluvnice - napiš do školního sešitu -
Větný rozbor - Před zásmuckou školou se sešly ve čtvrtek skupiny žáků, ale dodržovaly rozestupy, neboť existují některá pravidla, která jsou stále platná, i když pandemie z našeho území pomalu odchází.
1. Rozliš věty hlavní a věty vedlejší.
2. Urči poměry mezi VH.
3. Urči druhy VV.
4. V 1. a 2. větě urči větné členy.
5. V 1., 2. a 3. větě v souvětí urči slovní druhy (označ číslicemi).
6. Urči druh souvětí.
7. Souvětí znázorni graficky.
8. Ve všech větách urči druhy přísudku.
9. Urči mluvnické kategorie: území (pád, čís.,rod, vzor), odchází - os., čís., zp., čas, rod, vid
10. U slovesa v 2. větě urči slovesný rod a dej sloveso do opačného rodu.
 
Pravopis - s danými slovy utvoř věty, aby platil pravopis -
zhlédnout, shlédnout, vzhlédnout, vyseli, visely, objetí, oběti, pražský, Pražský (libovolný rod), odbít, odbýt, mít, mýt, líbily se, líbili se, český, Český (libovolný rod), pyl, pil, mě, mně, mi, my
Těším se na pěkné věty, budu hodnotit nejen správný pravopis, ale i bohatou slovní zásobu:-).
 

Německý jazyk

Časování slovesa fahren - opakování

Doplňujte do věty sloveso" fahren "ve správném tvaru.

1. Ihr ............... mit der U-Bahn.

2. Du...............nach Hamburg.

3. Er ............. sehr schnell.

4. Wohin ...........sie am Montag ? (3. osoba jed. číslo)

5. Sie .............. immer mit dem Bus . (3. osoba mn. číslo)

6. Es ............ morgen nach Berlin.

7. Nejezděte rychle ! (tykání)

8. Jeď pomalu !

9. Pojedeš na kole ?

10. Jezdím vlakem do Prahy.

 

Vypracované cvičení můžete posílat na můj školní mail do pátku 19. června do 12:00 hod. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávuco posíláte a podpis. Příští týden už úkol z německého jazyka zadávat nebudu, můžete mi napsat, pokud si budete chtít ještě něco procvičit. A.V.

 

 

Anglický jazyk

 

Chemie

Atom a  jeho stavba - opakování

1. Jak se nazýá základní stavební částice všech látek ?

2. Z čeho se skládá každý atom ?

3. Které částice obsahuje atomové jádro ? Jaký mají náboj ?

4. Které částice obsahuje elektronový obal ? Jaký mají náboj ?

5. Jak se označuje protonové číslo a co udává ?

6. Jak se označuje nukleonové číslo a co udává ?

7. Co jsou  valenční elektrony ?

8. Co jsou izotopy ?

9. Kolik protonů, elektronů a neutronů obsahuje izotop vápníku, jehož protonové číslo je 20 a nukleonové číslo je 40 ?

10. Jak se nazývají tři nejznámější izotopy vodíku ?  

 

Vypracované cvičení můžete posílat na můj školní mail do pátku 19. června do 12:00 hod. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávuco posíláte a podpis. Příští týden už úkol z chemie zadávat nebudu, můžete mi napsat, pokud si budete chtít ještě něco procvičit. A.V.

 

 

Přírodopis +Zeměpis

 

 

  

Dějepis

Materiál k naučení viz okdaz jinak pro ty, kdo se už registrovali do učebny, tak je danný materiál i tam.

NÁSTĚNKA

Od čtvrtka 10.9. 2020 jsou pro žáky, pedagogy, zaměstnance školy, zákonné zástupce
a cizí osoby povinné roušky při vstupu do školy, ve společných prostorách školy, ve školní
jídelně.
Ve třídách, v družině žáci mít roušky nemusí.
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy