logotyp

Archiv třídy 8.A

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 16. - 22. 3.

Milí žáci, posílám vám úkoly na procvičování učiva po dobu, kdy se neuvidíme :), v úterý a ve středu ještě doplním o další předměty. Myslím na vás, opatrujte se! Vaše třídní.

Český
jazyk - probíráme NAUKU O SLOVĚ, SOUSLOVÍ A RČENÍ (učebnice str. 58 - 60)
Na str. 59 si do šk. sešitu opište horní žlutý rámeček, zamyslete se nad obsahem a ze cv. 8/59 vypište sousloví.
Na str. 60 opište žlutý rámeček, zamyslete se nad obsahem a ypracujte cv. 11/ 60.
V pracovním sešitě ČJ 7 vypracujte na str. 23 cvičení 1, 4, na str. 22 cvičení 2. Průběžně procvičujte druhy VV podle tabulky a pravopis na internetu pravopisně.cz i jiných stránkách. Na pravopisně. cz lze procvičovat také druhy VV. Zadaná cvičení opravdu vypracujte, je to důležité pro další výuku! Cvičení navíc můžete samozřejmě vypracovat i písemně na papír nebo do zvláštního sešitu, po kontrole bude ohodnocena vaše aktivita, jak jste zvyklí (čárka, popř. 1:)). Připomínám úryvek z básně Máj, nacvičte si pěkný přednes. Pokud se budete také věnovat četbě, a bylo by to prima, zapisujte si přečtené knihy do čtenářských deníků, po návratu do školy si o nich popovídáme a opět ohodnotíme :).

Fyzika
-
opakovat  fyzikální veličiny, jednotky, převody jednotek,základní výpočty rychlostí, dráhy, času.

Matematika

Zatím budeme opakovat a procvičovat. Něco beru jako dobrovolné, u některých úkolů je ale poznámka „POVINNĚ“, tyto úkoly bych ráda viděla vypracované ve Vašich sešitech po návratu do školy.

 1)     Rozdělení čísla v poměru

Vzory na připomenutí : uč. str. 187 dole a na druhé straně, uč. str. 188/2 (máme v sešitě).

Samostatná práce do aritmetického sešitu (POVINNĚ):

Rozděl číslo 828 v poměru 5 : 4

Rozděl číslo 1464 v poměru 1 : 5

Rozděl číslo 80000 v poměru 2 : 3 : 5

Rozděl číslo 156 v poměru  7 : 3 : 2

Rozděl číslo 420 v poměru 9 : 2 : 4

Str. 267/32 (výsledek vzadu v učebnici)

 

2)     Opakování středové souměrnosti

Samostatná práce do geometrického sešitu  (POVINNĚ) :

Uč. str. 154/5 (libovolné strany trojúhelníku) – narýsovat 3 možnosti

a)      Střed S leží mimo trojúhelník CDE

b)     Střed S leží ve vrcholu  D (D=S)

c)      Střed S leží na straně CD (ne uprostřed)

 

3)     Opakování zlomků, smíšených čísel a racionálních čísel

Jakékoli příklady, které mají vzadu v učebnici výsledky (většinu už jsme počítali spolu)

Např. str. 266/29, 264/17, 265/23, 148/3, 90/6, 91/4, 89/3, 86/1, 70/8 …..


Anglický jazyk

Dear seven class pupils,

 
I hope you all are all right. The situation is really serious but not hopeless.

 

Unfortunately you will have to work on your own so I´m sending you some info about what to do.

 

UNIT 6 - revise the future forms with TO BE GOING+ INF 

 

                 again go through the exercises on p 72-73 in yout student´s book and finish everything

 

                  in the workbook p 56-57.

As you are going to have more time,look at the PROJECT on p 45 - Our favourite artist.Originally,I wanted

 

you to do it in groups in June,however I have to change my plans.Choose an interesting personality -

 

a painter ,a sculptor or a fashion  designer - and write a presentation about him or her.You can complete
with pictures and his/her masterpieces.

 

Apart from the project work you can fill in vocabulary exercises ( we have already done some of them )

 

on p 99-104 .Don´t forget to revise all the grammar from previous units.Focus on p 108-119.We also did
some of them some time ago.

Divide the work into several days,the project could be finished in 2 weeks.You can also use some Internet help.
For example,you can use English crosswords on-line to revise vocabulary or Help for English.cz for grammar.

 
Have a nice time and hope to see you all soon:)

                                                                                                    Your English teacher

Dějepis - 1. Zopakujte si látku ze sešitu o Mistru Janu Husovi, přečtěte si text v učebnici str. 84 - 85
              2. Přečtěte i látku v učebnici Bouřlivá husitská doba začala str. 86 - 87
              3. Napište výpisky do sešitu, soustřeďte se na vysvětlení pojmů: husité, kališníci, přijímání podobojí,
                  Jan Želivský, defenestrace

Zeměpis- Milí sedmáci, během tohoto týdne bychom měli zvládnout zopakovat vše, co jsme zatím probrali. Věnujte prosím pozornost portálu Umíme fakta a potrénujte všechny kategorie slepých map týkajících se prozatím Ameriky a Asie! https//www.umimefakta.cz/slepe-mapy
Ten, kdo mi odešle printscreen dosažené 4 úrovně, získá malou 1 :), za 5 malých jedniček Vám zapíšu plnohodnotnou jedničku do svého notesu a posléze do ŽK! Printscreeny zasílejte na email uvedený na stránkách!

Přírodopis - Ahoj holky a kluci, následující práci udělejte prosím povinně do školních sešitů, abychom se po návratu do školy nezdržovali,jen to podle sešitů probereme, vysvětlíme a procvičíme.

Samostatná práce do sešitu podle učebnice Př (POVINNĚ)

1. Ke kapitole "Stonek" si do sešitu dopište článek "Přeměny stonku" (učeb. str. 71), podrhněte tučně vytištěný text.
2. Nový název "List". Dále opsat zelený rámeček na str. 72. Pod něj nakreslit obrázek ze str. 74 nahoře i s popisem
    (vnitřní strana listu).
3. Pokud budeme výhledově zkoušet, bude to už jen z botaniky, doporučuji si průběžně opakovat, ať toho pak nemáte
   moc.                                                                                         Zdraví Hana Kovářová                                                         
                                                                                   
Německý jazyk - Opakujeme lekci 16 - Mein Zimmer (str. 145 - 154) Opakujte si slovní zásobu, slovíčka si zkoušejte psát i je nahlas vyslovovat. Kdo bude chtít, může na čtvrtku nebo papír namalovat svůj pokoj a popsat ho (stůl, židle okno, skříň ...) - později pak odevzdat.

Domácí príprava od 23. 3. do 27. 3.

Milí žáci, doufám, že jste vypracovali všechny zadané úkoly, bude kontrola! Myslím na vás, buďte na sebe opatrní!

Český jazyk -
tento týden budeme procvičovat větný rozbor a pravopis. Vše napište na papír
(nejlépa A4, k pozdější kontrole, lze i do zvláštního sešitu).

V následujících souvětích urči:
1. VH, VV, druhy VV.
2. V tučně vytištěných větách urči větné členy, slovní druhy, u podst. jmen urči pád, číslo, rod (živ.) a vzor, u sloves osobu, číslo, způsob a čas.
3. Tučně vytištěnou větu znázorni graficky.

A. Když jsem ráno vstala, za otevřeným oknem jsem slyšela ptáky, jak vesele prozpěvují.
B. Máchovy verše stále oslovují nové generace čtenářů, které obdivují jejich hloubku, ač porozumění bohatému jazyku jnení jednoduché.
C. Moji milí rodiče dnes pro mě vymysleli zajímavou hru, abych si odpočinul, protože každý den pilně plním zadané úkoly.

Nadále procvičuj pravopis, na papír vypracuj minimálně 2 cvičení od každého - koncovky podst. a příd. jmen, velká písmena, shoda přísudku s podmětem (deti psaly), můžeš využít pravopisně.cz, umimcesky.cz, učebnici, aj. Ti, kteří dostávají doplňovačky, mohou napsat od každého jevu jedno cvičení. 

V prac. sešitě ČJ 7 vypracuj zbylá cvičení na str. 19/20 ( některá už máme hotová).

Dobrovolně - Namaluj obrázek na téma JARO a podle něj napiš líčení (jarní procházka, probouzející se příroda), bude kladně hodnoceno! :)

Fyzika - učivo na 2. - 3. týden - učebnice str. 69, úlohy k opakování a shrnutí učiva článků 1. 7 až 1. 17, vypracovat do školního sešitu.

Německý jazyk - opakujeme lekci 13 - Meine Familie (str. 125). Přečtěte si znovu článek na str. 125. Zkuste podle něj napsat povídání o vaší rodině (nějakou vlastnost - gross, klein, faul..., co dělají rádi, kde pracují, kde bydlí ..., nezapomeňte na domácí mazlíčky). Kdo bude chtít, může udělat projekt na čtvrtku nebo papír A4, obrázky můžete vystřihnout nebo namalovat, později můžete odevzdat. Na stránkách www.umimenemecky.cz si můžete procvičit téma Rodina, vztahy v sekci poslech slovíček a pexeso.

Anglický jazyk

Milí žáci,
protože doba nuceného volna se zcela určitě prodlouží.,zadané úkoly si rozvrhněte na malé části- třeba jedno cvičení denně.Odkazy na opakování na internetu jsou dobrovolné,ale  v Helpfor English,cz  si můžete zase
vybrat jedno dvě cvičení a opakovat si to,co už jsme udělali .
Ohledně Vašeho projektu prodlužuji dokončení o další dva týdny a pak Vám dám vědět,jakým způsobem mi je přepošlete.Dejte si tedy záležet,ať je to zajímavé a i hezké,fantazii se meze nekladou.
Všechny Vás moc zdravím a aspoň si užijte jaro.
                Your English teacherMilí sedmáci,
dnes Vás nebudu trápit anglickým dopisem,protože budu prezentovat novou gramatiku,
 
Modální slovesa
str. 77 ( student´ s book )
V této části se zaměříme na dvě vcelku jednoduchá modální slovesa,kterými jsou SHOULD a MUST.
Protože  jsou to tzv. defektní slovesa,mají stále stejný tvar a musí za nimi stát významové sloveso bez TO.
 
  I should do
  I must do
¨
Sloveso SHOULD znamená v češtině MĚL BYCH a používá se,když dáváte rady nebo o ně žádáte.
 
 A: I have got a headache.
 B: You should take an aspirin.
 
 A: I have got a temperarure. What should I do? -  otázka se tvoří přehozením slovosledu
 B: You should take a pill and go to bed.
 
 A: I have got a stomach ache.
 B: You should not eat so much.  - zápor se tvoří pouze přidáním záporky NOT ke slovesu
 
 
Sloveso MUST znamená v češtině MUSET a používá se,když někomu něco přikazujete nebo zakazujete.
Zápor totiž má význam NESMĚT.
 
A: I have got a temperature.
B: You must stay in bed. 
 
A: I have got a sore throat. Must I go to the doctor´s?  - otázka se tvoří přehozením slovosledu
B: You MUST NOT -  NESMÍŠ  go to school! - zápor se tvoří přidáním záporky NOT ke slovesu,ale pozor
                                                                                     na změnu významu
 
Jak jste si všimli,využila jsem slovní zásobu o zdravotních problémech a první pomoci,a tak spojila dva úkoly,které Vás čekají.
Zopakujte si tuto slovní zásobu jak v učebnici,tak v pracovním sešitě a udělejte cvičení na MODÁLNÍ SLOVESA
na str 77 a str 59.V pracovním sešitě  na str.62/1,2 a 3  si přečtěte text o Britain´s guide dogs a udělejte daná
cvičení. a na str.119 cvičení na modální slovesa.
 
Také byste tento týden měli dokončit práci na prvním projektu.Jak ho předáte ke kontrole,se dozvíte příště.
 
Have a nice time and take care!
                                                                                        your Engli
Zeměpis 
Zdravim sedmáci, doufám, že jste všichni v pořádku a poctivě makáte i doma!
Tento týden již musíme jít dal, neboť karanténa potrvá ještě dlouho. Vaším úkolem bude naučit se, jak
á máme na povrchu Evropy pohoří :). Využít byste měli opět  portál https:// www.umimefakta.cz/slepe-mapy, kde se zaměříte na sekci Evropa->hory->střední úroveň. Na rozdíl od minulého týdne je nyní POVINNÉ odeslání úrovně 4 od všech žáků ve třídě! Kdo úkol splní, získavá jedničku, kdo nesplní, vyslouží si práci navic v podobě referátu na téma hospodářství Evropy!
Potvrzení o dosažení úrovně v podobě printscreenu v příloze mailu zasilejte všichni v pátek 23. 7. 2020.
Držte se !

Matematika
Milí sedmáčci, doufám, že jste práci minulého týdne zvládli, výsledky 1. úkolu minulého týdne jsou zde:  v závorkach:
828 v poměru 5:4 ( 460 a 368)
1464 v poměru 1:5 ( 244 a 1220)
80000 v poměru 2: 3: 5 (16000 a 24000 a 40000)
156 v poměru 7:3:2 (91a 39 a 26)
420 v poměru 9:2:4 (252 a 56 a 112)
Protože nemůžeme jít dál s látkou, budeme i tento týden opakovat a procvičovat. Úkolů není moc, berte je ale jako POVINNÉ. 

1) Opakování konstrukce trojuhelníku podle věty s-s-s
Samostatná prace do geometrickeho sešitu ( POVINNĚ):
Je zadán trojúhelník ABC a jeho délky stran: 
a=84 mm, b=0, 6 dm, c=9cm
a) Převeď délky stran na stejné jednotky.
b) Zjisti, zda jde trojuhelnik sestrojit.
c) Udělej rozbor.
d) Narýsuj trojuhelník.
e) Napiš s pomocí matematických symbolů postup konstrukce.
2) Opakování zlomků, smíšených čísel a racionálních čísel
Samostatná práce do aritmetického sešitu ( POVINNĔ):
str. 65/5
3) Dělení čísla v poměru
Samostatna práce do aritmetickeho sešitu (POVINNĚ)
Rozděl číslo 20000 v poměru 77:23
Rozděl číslo 1860 v poměru 9:11
Rozděl číslo 875 v poměru 13:12
Rozděl číslo 2950 v poměru 3:5:2
Rozděl číslo 770 v poměru 4:3:5:2

Přírodopis
Ahoj holky a kluci, přidávám trochu nové latky k samostudiu i k samostatnému zápisu do sešitu.
Samostatná práce do sešitu podle učebnice Př ( POVINNĚ):
1) Do sešitu název "Vnější stavba listu" a k tomu nakreslit a popsat obrázek str. 72 dole vpravo ( List břečťanu s patrnou žilnatinou).
2) Do sešitu název " Postavení listů na stonku", k tomu napsat text str. 72 - prostřední odstavec ( Listy rostlin vyrůstají z kratších úseků...... z přízemní růžice) a nakreslit obrázky vedle tohoto textu ( Postavení listů na stonku).
3) Pokud budeme výhledově zkoušet, bude to už jen z botaniky, doporučuji si průběžně opakovat, ať toho pak nemáte moc.

Učivo na 2. týden 23.3. - 30.3.

Dějepis
1)Přečtěte si článek 88-89,abyste pochopili poznámky
2)Prohlédněte si zbraně husitů 90-91
3) Na youtube si můžete prohlédnout Dějiny udatného národa českého-husité,Žižka
4)Zapište si poznámky a naučte se .( Budu zkoušet od látky Mistr Jan Hus)Látky samozřejmě dovysvětlím.
Nadpis: Boj husitů
 Taktika boje: využívali terén, vozová hradba, bojovaly ženy a děti,zbraně: cepy, kosy, děla praky, píšťaly, hákovnice,šátky, bodce,neměli těžká brnění, 4 hejtmani v Táboře se radili,bojovali za myšlenku
 
Smrt VáclavaIV. - Zikmund českým králem
 
 
   
 
4)Zapište si poznámky a naučte se .( Budu zkoušet od látky Mistr Jan Hus)Látky samozřejmě dovysvětlím.
Nadpis: Boj husitů
 
Proti husitům stála:
1) panská jednota-katolická šlechta
2)křižáci-cizí vojska najatá papežem a Zikmundem
 
1420 -bitva na Vítkově proti křižákům
1421- sněm v Čáslavi,odmítli Zikmunda, vytvořili si program: Čtyři artikuly pražské
                1)přijímání pod obojí
                 2)odebrání majetku církvi
                 3)potrestání smrtelných hříchů
                  4)svoboda kázání
1424-u Přibyslavi zemřel Žižka, husité si říkali sirotci
 

Učivo na 2. týden 23.3. - 30.3.

Dějepis
Moc mě mrzí, že vám nemohu sama vykládat o husitství. Ale máme televizní programy! Velice vám doporučuji zhlédnout pořad o Táboru.  Je zde vyložená celá látka o husitech. Sledujte pořad pozorně a zajímavosti,které v učebnici nenajdete, si můžete zapsat do sešitu. Pořad má 3 části: sen, město a symbol. Zaměřte se hlavně na sen a město.
Jak na to? Na googlu si zadejte: www.formol.com Tábor - sen,město,symbol
Pak kliknete na: Tábor - sen,město,symbol-Česká televize
 
 
 
 
 

Učivo na 3.týden 30.3. - 5.4.

Zeměpis

Máme tu další týden a s ním i novou práci pro Vás!
Co se týká práce z minulého týdne, rád bych apeloval na všechny, kdo ještě neodevzdali zadanou POVINNOU práci na Evropská pohoří! JE VÁS SKORO POLOVINA!


Práce na tento týden je následující:

·         podle pokynů prezentace vytvořit zápis do sešitu na téma VODSTVO EVROPY

·         na portálu https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy se naučíme poznávat řeky (střední)

·         PODEPSANÉ printscreeny mi zasílejte na mail s dosaženou úrovní 4

VAŠE  DOMÁCÍ  PRÁCE  JE  POVINNÁ!   TAK  DÁVEJTE  POZOR,  AŤ  VÁM  TO ZNÁMKOVĚ  NEUTEČE!
          
Milí sedmáci,
je tu už třetí týden, kdy se učíte doma. Vím, že to není jednoduché. Chválím ty, kteří pochopili, že nemají prázdniny a poctivě pracují na zadaných úkolech. Váš návrat k normální školní práci bude mnohem jednodušší než těch, kteří zatím spíš odpočívají, ti budou výpadek pravidelného učení velmi těžko dohánět. Věnujte každý den několik hodin
zadané práci, je to pro vás hodně důležité! A buďte zdraví!
Vaše třídní

Fyzika - zůstává práce z minulého týdne - učebnice str. 69, úlohy k opakování a shrnutí učiva článků 1. 7 až 1. 17, vypracovat do školního sešitu.

Český jazyk - Tento týden se víc zaměříme na literaturu. V mluvnici budeme pokračovat v procvičování pravopisu (pravopisne.cz, umimecesky.cz aj.) - nejméně 2 cvičení na psaní mně/mě (tajemně, ke mně ...) napiš na papír pro pozdější kontrolu. Případné chyby odůvodni.
Literatura
Do literárního sešitu napiš tyto zápisy:
Karel Hynek Mácha (1810 Praha - 1836 Litoměřice)
básník a prozaik, nejvýznamnější představitel českého romantismu, zakladatel moderní české poezie, básník mládí, studium gymnázia, filozofie a práv,obdiv k historii a přírodě, pěší cesty po Čechách (hrad Bezděz, Máchovo jezero) i do ciziny (Itálie - Benátky), nadaný malíř, láska k Lori Šonkové, předčasná smrt, nyní pohřben na pražském Vyšehradě.
Dílo - lyrickoepická básnická skladby Máj (1836) - příběh tragické lásky Viléma a Jarmily, otcovraždy,odehrávají se v krásné přírodě (osamocenost a "rozervanost" člověka x věčný řád přírody)
" Hynku! Viléme! Jarmilo!"(závěr)
- povídka Marinka, román Cikáni

Karel Jaromír
Erben (1811 - 1870)

spisovatel, sběratel lidových písní a pohádek, historik, představitel českého romantismu
Dílo - Kytice (z pověstí národních) - 12 balad (+ dodatečně balada Lilie)
Vodník, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat

Balada - lyrickoepická báseň s pochmurným dějem a často tragickým koncem

Pohádky

Najdi a přečti baladu Poklad (text najdeš na cist.cz, K. J.Erben, Kytice, Poklad) a do literárního sešitu odpověz na otázky:
1) Najdi v textu, kdo a jak se provinil.
2) Najdi v textu následný trest.
3) Napiš, čím se tato balada podobá pohádce.(+příklady)

Německý jazyk

Opakujeme protiklady:

jung x                                                links x
faul x                                                 vorn x
klein x                                                rechts x
schmutzig x                                        hier x
schnell x                                             schwer x
leise x                                                neu x

Kdo chce, může mi poslat na mail. Kdo bude chtít, může udělat projekt na čtvrtku - Protiklady - vystřihnout nebo namalovat protiklady a popsat (slon x myš, čisté x špinavé okno, auto x hlamýžď ....)
https://www.german-games.net
/germanvocabulary?topic=Grammar=%201&level=primari

Učivo na 3.týden 30.3. - 5.4.

Dějepis
1) Přečtěte si článek na str. 82 a 92.
2) Zhlédněte doporučený dokument o husitech...Tábor-sen,město...
3) Prověďte zápis do sešitu.
4) Přezkoušejte své znalosti str.96 až 97, otázky 1 až 14. Ústně.
 Zápis do sešitů:
 Výsledky husitského hnutí
 Husité nebyli jednotni: 1. radikální(chudší vrstvy- chtěly pokračovat v boji)
                                  2. umírnění(šlechta - chtěla smír)
Po Žižkovi v čele husitů Prokop Holý
1431 - bitva u Domažlic - husité zahnali křižáky zpěvem písně Kdož dú boží bojovníci
spanilé jízdy - husité šířili husitské myšlenky v zahraničí
1434 - bitva u Lipan(blízko Kouřimi) -proti panské jednotě, bratrovražedný boj, radikální poraženi, padl Prokop Holý
1434 - Basilejská kompaktáta -dohoda umírněných husitů s katolickou církví
           - nechali jim přijímání pod obojí a zkonfiskovaný majetek církve
           - českým králem Zikmund
Význam husitství : šíření češtiny jako úředního jazyka, vzdělanost chudších vrstev,boj za myšlenku spravedlnosti, nejslavnější období českých dějin, ale i ničení kulturních památek a drancování

Matematika 7.AB :  týden 30. 3. – 6. 4. 2020

Zdravím Vás, sedmáčci,

jakpak se Vám při domácí výuce daří? Výsledky zadané práce z minulého týdne jsou zde:

1)      Opakování konstrukce trojúhelníku podle věty s-s-s

Viz přiložený soubor

2)      Opakování zlomků, smíšených čísel a racionálních čísel

Výsledky vzadu v učebnici

 

3)      Dělení čísla v poměru

Rozděl číslo  20000 v poměru 77 : 23 (15400 + 4600)

Rozděl číslo 1860 v poměru 9 : 11 (837 + 1023)

Rozděl číslo 875 v poměru 13 : 12 (455 + 420)

Rozděl číslo 2950 v poměru 3 : 5 : 2 (885 + 1475 + 590)

Rozděl číslo 770 v poměru 4 : 3 : 5 : 2 (220 + 165 + 275 + 110)

Nové úkoly na tento týden                                                                                                                      

1)      Opakování konstrukce trojúhelníku podle věty s-u-s

Samostatná práce do geometrického sešitu  (POVINNĚ) :

Je zadán trojúhelník EFG, jeho délky stran a úhel, který tyto strany svírají:

e = 70 mm, g = 0,94 dm, velikost úhlu EFG = 100 stupňů

a)      Převeď délky stran na stejné jednotky

b)      Zjisti, zda jde trojúhelník sestrojit

c)       Udělej rozbor

d)      Narýsuj trojúhelník

e)      Napiš s pomocí matematických symbolů postup konstrukce

 

2)      Opakování zlomků, smíšených čísel a racionálních čísel

Samostatná práce do aritmetického sešitu (POVINNĚ):

Str. 63/18 (výsledky vzadu v učebnici)

3)      Dělení čísla v poměru

Samostatná procvičování na internetu – skolasnadhledem.cz  (POVINNĚ):

skolasnadhledem.cz – matematika 2. stupeň – 7. ročník – číslo rozdělené v poměru

Zkoušejte tak dlouho, až bude celé cvičení bez chyby (pomocné výpočty pište na papír)

Hodně zdraví a síly Vám i Vašim rodičům                                                Hana Kovářová

 

Přírodopis  7.AB :  týden 30. 3. – 6. 4. 2020

 

Ahoj holky a kluci,

přidávám trochu nové látky k samostudiu i samostatnému zápisu do sešitu (máte dost času, udělejte si to pečlivě, podtrhávat podle pravítka – znáte mě J):

Samostatná práce do sešitu podle učebnice Př  (POVINNĚ)

1)      Do sešitu si napište první větu ze strany 73 (Podle stavby listové čepele ….), pod to si nakreslete oba vedlejší obrázky (složený list, jednoduchý list) a pod každý z obrázků doplňte příklady rostlin, které takový list mají (podívejte se na ně-proto uvádím i strany, ty si ale do sešitu nepište): Složený list: růže (str. 94), hrách (str. 96), mrkev (str. 98). Jednoduchý list: hluchavka (str. 100), kopretina (str. 104), tulipán (str. 106).

2)      Do sešitu název „Význam listů“  k tomu opsat článek na str. 74.

3)      Do sešitu opsat větu: Pozor – listy některých rostlin obsahují jedovaté látky! K této větě si do sešitu napište 5 jedovatých rostlin (najdi v učebnici – označeny symbolem lebky, popřípadě na internetu).

 

Anglický jazyk

Úkoly z 2.týdne
Vzkaz od paní učitelky Stárečkové: Na školní mail pošlete do 5.4. ofocenou práci z dějepisu, abych viděla, jak pracujete.

Někteří z vás už posíláte maily, jak pracujete na úkolech z českého jazyka. Chválím vás a připomínám, že mi můžete psát na můj školní mail i na adresu souckova.sonicka@seznam.cz. Pokud se vyskytnou nějaké problémy ve spojení, volejte na číslo 774331744.

Učivo na 4.+ 5. týden

Ahoj sedmáci, ve čtvrtek máte velikonoční prázdniny a potom do pondělí velikonoční svátky. Abyste si sváteční dny mohli užít, zadám vám úkoly na dva týdny, práci si rozvrhněte tak, abyste si i odpočinuli a v rámci možností si "volné" dny užili. Vypracované úkoly mi určitě posílejte, zjišťuji tím také vaše připojení na stránku s úkoly. Přeji vám i rodičům krásné, i když netradiční, Velikonoce. A buďte zdraví. Vaše třídní

Český jazyk

Máme štěstí, že teď probíráme jednodušší učivo, které určitě zvládnete.
Do školního sešitu napiš : Slova jednoznačná a mnohoznačná - pod nadpis opiš oba žluté rámečky.

Na procvičení vymysli a napiš věty s danými slovy ve významu základním a přeneseném.
(Např. LIST - Listy stromů opadávaly. Rychle obracel listy v knize.)
ručička, myš, lopatka, oko, ucho

Dále pokračujeme v procvičování pravopisu. Napiš na papír nejméně 2 cvičení (kdo mívá lístečky, může jen jedno cvičení) na psaní předpon s-, z-, vz- . Případné chyby odůvodni. Najdi si cvičení na inernetu - umime.cesky.cz, pravopisne.cz, aj. Vypracovaná cvičení mi pošli na mail, školní nebo můj, viz výše.

Literatura

Zápis do literárního sešitu:

Národní obrození

- společenská a kulturní obroda (80. léta 18. stol. - 20. léta 19. stol.) - po době TEMNA (A.Jirásek - Temno, doba pobělohorská, odchod české inteligencedo exilu, úpadek českého jazyka, zachován jen na venkově, poněmčování).
Počátky NO - 1781 - zrušení nevolnictví - příliv českého obyvatelstva do měst.
2 úkoly NO - obnova českého jazyka na úroveň ostatních jazyků, tvorba děl v tomto jazyce

1. fáze - vůdčí osobnost Josef Dobrovský - ("modrý abbé") - Zevrubná mluvnice česká, Dějiny českého jazyka a literatury

2. fáze - Josef JungmannSlovník česko - německý

30., 40. léta - František Palacký - ( "otec národa") - Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě

Pusť si krátký film Dějiny udatného českého národa - Národní obrození. (zadej tento název do vyhledavače, hned se ti objeví.)

Sloh - dobrovolně - napiš slohovou práci na téma Nouzové prázdniny, Domácí škola apod. Úkol je dlouhodobější. Může to být vypravování, popis, jeden zážitek i celkový pohled... Hotovou práci pošlete na můj mail, zdařilé přepošlu do soutěže, kterou vyhlásila knihovna. 
Procvičujeme KÖNNEN - NĚMECKÝ JAZYK

Doplň ve správném tvaru :

1. Wir ........ Volleyball spielen.

2........ du das Lied singen ?

3. Ihr .......... schon gehen,

4. Sie ........... ihn grüssen. (jednotné číslo).

5. Es ...........schön malen.

6   .............. sie den Bruder besuchen ? (množné číslo)

7. Ich ........ Klavier spielen.

8. Ihr .......... in Ruhe sein.

Přelož :

1. Můžeme to udělat hned.

2. Můžeš přijít zítra.

3. Neumím hrát na klavír.

4.Můžete pracovat na zahradě.

Můžete zasílat na můj školní mail.

Kdo bude chtít, udělá na A4 barevné přání k Velikonocům (vajíčka v Německu nosí zajíček),Veselé Velikonoce = Frohe Ostern.


 
 
ZEMĚPIS
 
Zdravím sedmáci!
Jsem rád, že někteří z Vás k tomu přistupují zodpovědně a makají! O zbytku se vyjadřovat nebudu!!!
Každopádně jsem rád, že spousta z Vás již pozná ty největší evropské řeky! Musíme se podívat dále, a tak máte tento týden na pořadu státy Evropy.
Potrénujte lehkou a střední úroveň, získejte 4. erb a posílejte na mail printscreeny! Tento týden získá jedničku ten, kdo mi pošle splněnou 4. úroveň těžké varianty (státy Evropy) ;)
 
Držte se!     RS

4. týden 6. 4. – 13. 4. 2020

4. týden 6. 4. – 13. 4. 2020

Matematika 7.AB :  týden 6. 4. – 13. 4. 2020

Ahoj holky a kluci ze sedmiček,

někteří mi posíláte zadanou práci, děkuji za to, i když jsem to zatím nepožadovala (psala jsem Vám výsledky a řešení z minula, abyste si mohli sami zkontrolovat, případně byly výsledky vzadu v učebnici). Souhlasím ale s tím, že bude fajn, když budeme v užším kontaktu, tak Vám v tomto týdnu zadám 2 typy úkolů: 1) práci, kterou mi nebudete posílat a sami si ji příště zkontrolujete a 2) práci, jejíž výsledky mi pošlete na email hana-kovarova@centrum.cz(tento mail využijte i k případným dotazům). Práce máte tento týden méně, protože jsou Velikonoce – užijte si je alespoň tak, jak to půjde.  Zdraví Hana Kovářová

Výsledky zadané práce z minulého týdne jsou zde:

1)      Opakování konstrukce trojúhelníku podle věty s-u-s

             Viz obr.

2)      Opakování zlomků, smíšených čísel a racionálních čísel

Str. 63/18 - výsledky vzadu v učebnici

 

3)      Dělení čísla v poměru – procvičování na internetu

Výsledek vždy na konci cvičení

Nové úkoly na tento týden                                                                                                                      

1)      Opakování konstrukce trojúhelníku podle věty u-s-u

Samostatná práce do geometrického sešitu  (POVINNĚ)NEPOSÍLAT !!!

Je zadán trojúhelník RST, jeho délka strany a úhly, které k této straně přiléhají:

t = 8,7 cm, velikost úhlu TRS = 105 stupňů, velikost úhlu RST = 40 stupňů

a)      Zjisti, zda jde trojúhelník sestrojit

b)      Udělej rozbor

c)       Narýsuj trojúhelník

d)      Napiš s pomocí matematických symbolů postup konstrukce

 

2)      Dělení čísla v poměru

Samostatné procvičování na internetu – skolasnadhledem.cz  (POVINNĚ) – POSLAT !!!

skolasnadhledem.cz – matematika 2. stupeň – 7. ročník – číslo rozdělené v poměru

Už jste to měli minulý týden, tak si zkuste znovu a zkoušejte tak dlouho, až bude celé cvičení bez chyby (pomocné výpočty pište na papír-ty neposílejte) a potom mi pošlete PRINT SCREEN výsledné obrazovky do neděle 12. 4. na email hana-kovarova@centrum.cz(tento mail využijte i k případným dotazům). Do předmětu pište své příjmení a zkratku předmětu, např. Nováková M, stejně pojmenujte i přiložený soubor. Posílat už nemusí Jana Látalová, Kuba Vaško a Leontin Řezníček. Pokud někdo nemá připojení k internetu, dejte vědět někomu ze spolužáků a požádejte ho, aby mi tento Váš problém sdělil.

Přírodopis  7.AB :  týden 6. 4. – 13. 4. 2020

 

Ahoj sedmáčci,

práci z Př mi neposílejte do mailu, jen poprosím Vaše rodiče, aby vám sešit se zápisky zkontrolovali (určitě nemusí kontrolovat správnost, ale to, že jste to prostě udělali v odpovídající úpravě). Děkuji.

Pokud budete Vy nebo Vaši rodiče mít nějaký dotaz, využijte e-mail hana-kovarova@centrum.cz

 

Samostatná práce do sešitu podle učebnice Př str. 75  (POVINNĚ) – NEPOSÍLAT!!!

1)      Název Květ a k tomu větu: Hlavní funkcí je pohlavní rozmnožování.

2)      Pod to následující výpisky ze str. 75: Květ se skládá z rozšířeného vrcholu stonku – květního lůžka a z květních obalů. Ty mohou být barevně odlišeny na spodní, většinou zelené kališní lístky – kalich a barevné lístky korunní – korunu. Takto uspořádaný květ se nazývá různoobalný (např. u hluchavky). Květy složené z okvětních lístků, které jsou si podobné barevně i tvarově, se nazývají stejnoobalné (např. u tulipánu) a květním lístkům se říká okvětí. Uvnitř květu se nacházejí pohlavní orgány – samčí tyčinky a samičí pestík/pestíky.

3)      K textu doplnit obrázky ze str. 75 i s popisem – květ hluchavky, květ tulipánu, pestík a jeho části, tyčinka a její části.

Přeji hezké a klidné svátky

Hana Kovářová

FYZIKA
Vypracujte na počítači a výsledek pošlete mailem. První dva testy tento týden a další příští týden. 
 
 
 www.testi.cz -přírodní vědy - Fyzika - Fyzika pro 7.ročník - 1) test SÍLA   2) test MECHANIKA (7.třída ZŠ)  3) test RYCHLOST   4) test PŘEVODY  JEDNOTEK
 
 
Hello pupils,ANGLICKÝ JAZYK
how are you? I hope you are all fine and you are enjoying the beautiful weather.
 
Tentokrát se budu snažit Vám vysvětlit BUDOUCÍ ČAS PROSTÝ  čili FUTURE SIMPLE.
Tento budoucí tvar se tvoří pomocí WILL + významové sloveso v infinitivu bez TO.
I will come tomorrow.
He will write the letter.
They will move house.
 
Otázka se tvoří inverzí,zj přehozením slovosledu.
Will you come tomorrow?     -  Yes,I will.
Will she write the letter?     . No she won´t
Will they move house?
 
U záporu přidáme k pomocnému slovesu NOT.
I will not come tomorrow.
She will not write the letter.
They will not move house.
 
Stažený tvar WILL NOT  je WON´T ( čte se vount ) a často se plete se slovesem WANT.
Význam obou sloves v kladném tvaru je velmi podobný ,ale v záporu je opačný.
I WANT to come tomorrow.  NENÍ   I WON´T come tomorrow.
Chci přijít zítra.                                     Nepřijdu zítra.
 
Tento budoucí čas se často používá u předpovědí,např u předpovědí počasí, nebo u budoucích situacích
vyplývajících z nějakého vývoje.
In the future people will live on the Moon.
People will live longer than today.
People will find new medicines for cancer ,AIDS or Covid.
 
Na procvičení tohoto času se podívejte na str.88-89/1-7,udělejte tato cvičení do sešitů a také můžete procvičovat 
v pracovním sešitě str.66-67.Opět si cvičení rozvrhněte minimálně do tohoto týdne,co nestačíte udělat,doděláte
příští týden,protože tam Vás čeká pouze slovní zásoba týkající se hudebních nástrojů,z nichž určitě většinu
znáte.
So have a nice time,enjoy the warm spring days and take care!
                                                    your English teacher 
Dějepis
1)podívejte se na youtube Dějiny udatného čes. národa- Jiří z Poděbrad
2)přečti na straně 92-93
3 vysvětli pojmy: pohrobek, král dvojího lidu, mírový svaz evropských panovníků
4)výpisky do sešitu:

Jiří z Poděbrad

vypište si nejdůležitější fakta o Jiřím a Ladislavu Pohrobkovi

4)ofocené (rovně) pošlete do 17.4.Usmívající se
DĚJEPIS
Výpisky:
Jiří z Poděbrad
po husitských válkách rozpory mezi katolíky a kališníky,mezi pány, zemany a měšťany
za správce české země uznán Jiří z Poděbrad(šlechtického rodu,českého původu)
vládl za nezletilého Ladislava Pohrobka(vnuk zesnulého Zikmunda, Ladislav zemřel mladý na leukémii-nemoc krve)
Jiří byl neprávem obviňován z jeho otravy-očištěn ve 20.stol.)
Jiří smířil katolíky s kališníky(proto král dvojího lidu)
dolovalo se stříbro,zajistil bezpečnost,rozvoj řemesel a obchodu,uděloval práva městům
1458 zvolen králem
nejdůležitější: chtěl vytvořit svaz evropských panovníků(bránit se proti Turkům a řešit spory jednáním,ne válkami)
papež ho prohlásil za kacíře
panovníci smlouvu nepodepsali
papež vyslal křížovou výpravu, v čele Matyáš Korvín
Jiří zvítězil,ale byl nemocný,předal vládu polským Jagelloncům
1471 zemřel

5. týden 13. 4. – 20. 4. 2020

5. týden 13. 4. – 20. 4. 2020

Matematika 7.AB :  týden 13.  – 20. 4. 2020

Ahoj sedmáčci,

minulý týden byl první, kdy jsem chtěla, abyste mi část práce poslali do mailu (hana-kovarova@centrum.cz). Každému, kdo mi práci poslal, jsem mailem potvrdila, že jsem ji dostala, takže máte kontrolu, že je vše v pořádku. Vedu si podrobnou evidenci, takže vím, kdo splnil a kdo ne. Trochu mě překvapuje, že někteří z těch, kteří mi posílali práci v týdnech, kdy jsem ji nevyžadovala, v minulém týdnu „zapomněli“!? Abyste se dostali v mé evidenci do kolonky SPLNĚNO, je nutné doručit minulou práci nejpozději s týdenním zpožděním.  I na tento týden Vám zadám 2 typy úkolů: 1) práci, kterou mi nebudete posílat a sami si ji příště zkontrolujete a 2) práci, jejíž výsledky mi pošlete na email hana-kovarova@centrum.cz(tento mail využijte i k případným dotazům). I tento týden je práce méně – bylo velikonoční pondělí.  Zdraví Hana Kovářová

Výsledky zadané práce z minulého týdne jsou zde:

1)      Opakování konstrukce trojúhelníku podle věty u-s-u

             Viz přiložený soubor

2)      Dělení čísla v poměru – procvičování na internetu

Výsledek vždy na konci cvičení

Nové úkoly na tento týden                                                                                                                      

1)      Opakování konstrukce trojúhelníku podle věty s-s-s

Samostatná práce do geometrického sešitu  (POVINNĚ)NEPOSÍLAT !!!

Je zadán trojúhelník XYZ a délky jeho stran:  x = 5,5 cm, y = 113 mm, z = 0,7 dm:

a)      Převeď délky stran na stejné jednotky

b)      Zjisti, zda jde trojúhelník sestrojit

c)       Udělej rozbor

d)      Narýsuj trojúhelník

e)      Napiš s pomocí matematických symbolů postup konstrukce

 

2)      Opakování zlomků na internetu

Samostatné procvičování na internetu – skolasnadhledem.cz  (POVINNĚ) – POSLAT !!!

A)     skolasnadhledem.cz – online cvičení - 2. stupeň – matematika – 7. ročník – hodnota zlomku (kvíz 4865)

B)      skolasnadhledem.cz – online cvičení - 2. stupeň – matematika – 7. ročník – část celku

(kvíz 4295)

Jde o dvě cvičení, první je jednoduché převádění zlomku na smíšené číslo a obráceně, u druhého cvičení si zlomek daný obrázkem musíte zkrátit nebo rozšířit, abyste mohli vybrat správnou odpověď. Zkoušejte tak dlouho, až bude celé cvičení bez chyby a potom mi pošlete oba snímky výsledných obrazovek (2 PRINT SCREENy) do neděle 19. 4. na email hana-kovarova@centrum.cz(tento mail využijte i k případným dotazům). Do předmětu pište své příjmení a zkratku předmětu. Pokud někdo nemá připojení k internetu, dejte vědět někomu ze spolužáků a požádejte ho, aby mi tento Váš problém sdělil.
Přírodopis  7.AB :       13. – 20.  4. 2020

 

Ahoj sedmáčci,

opakuji: práci z Př mi neposílejte do mailu, jen poprosím Vaše rodiče, aby vám sešit se zápisky zkontrolovali (určitě nemusí kontrolovat správnost, ale to, že jste to prostě udělali v odpovídající úpravě). Děkuji.

Pokud budete Vy nebo Vaši rodiče mít nějaký dotaz, využijte e-mail

hana-kovarova@centrum.cz

 

Samostatná práce do sešitu podle učebnice Př str. 75 - 76  (POVINNĚ) – NEPOSÍLAT!!!

1)      Z uč. str. 75 opsat do sešitu poslední odstavec (Některé rostliny mají …)

2)      Pod to si napište příklady rostlin: Jednodomé – smrk, borovice, líska, dvoudomé – vrba jíva, kopřiva, chmel.

3)      Název „Květenství“ + opsat do sešitu první dva řádky z uč. str. 76 a dále podle str. 76 vypsat následující příklady květenství: hrozen, klas, lata, okolík, hlávka, úbor (u každého schématický nákres = ten černobílý a slovně příklad rostliny).

4)      Látku procvičit vyplněním křížovky na internetu (NEPOSÍLAT):

skolasnadhledem.cz  -  online cvičení  -  2.stupeň  –  Př  -  7.ročník  –  Pohlavní orgány květu

(kvíz 2126)

Přeji vše dobré

Hana Kovářová

Zajímavé materiály na webu k procvičování učiva ČJ

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

Vhodné pro 1.a 2. stupeň matematika a čeština

http://cestina.diktaty.cz/

https://testi.cz/testy/cestina

PĚKNĚ PROCVIČUJTE, V PÁTEK DOPLNÍM  UČIVO NA 6. TÝDEN, ABYSTE NA PLNĚNÍ ÚKOLŮ MĚLI DOST ČASU. :)

Vzkaz od paní učitelky Šterbové - 13 žáků ze 7. A splnilo úkoly z fyziky, 10 ještě nic neposlalo!

Učivo-angličtina do 10.5.

 
Hello pupils,
I hope you enjoyed the beautiful days before and during Easter so back to school:)
 
Protože je tento týden kratší,slíbila jsem Vám pouze jednoduchou práci.
Zopakujte si slovíčka z oblasti hudby,tj. hudební nástroje v učebnici na str.92/1,3 a ve WB str.68/1-4.
Dnes byl pomyslný deadline pro Váš první projekt.Pokud je to možné,prosím,ofoťte ho nebo oskenujte a pošlete
mi ho na adresu zketeacher@seznam.cz.Už se na Vaše  výtvory těším!:)
Zároveň Vám chci zadat další práci - Project na str. 85 - The Solar System.Na něm byste měli pracova
upravit...pracovat do10.května.Pokud se školy otevřou,odevzdáte práci osobně,pokud ne,tak mi ji zase pošlete.

That´s all for today.Have a nice time and take care:)
I´m looking forward to your projects:)
your English teacher
FYZIKA

P.uč.Štěrbová upozorňuje, že vypracování úkolů z fyziky je povinné!
ZEMĚPIS  - do 19.4.
tento týden máme na pořadu hlavní města států Evropy. Na odkazech níže naleznete výukové portály, na kterých trénujte! Dosaženou čtvrtou úroveň střední obtížnosti mi opět pošlete mailem.

Učivo na 6. týden - do 24. 4.

Učivo na 6. týden - do 24. 4.Učivo na 6. týden do 24.4.

Matematika 7.AB :  týden 20. – 27. 4. 2020

Ahoj holky a kluci,

i na tento týden Vám zadám 2 typy úkolů: 1) práci, kterou mi nebudete posílat a sami si ji příště zkontrolujete a 2) práci, jejíž výsledky mi pošlete na email hana-kovarova@centrum.cz nebo nově na WhatsApp 725 439 029. Každý si vyberte možnost, která vám více vyhovuje. Práci posílejte nejpozději v neděli 26. 4. 2020.

Výsledky zadané práce z minulého týdne jsou zde:

1)      Opakování konstrukce trojúhelníku podle věty s-s-s

             Viz přiložený soubor

2)      Opakování zlomků – kvízy na internetu

Výsledek vždy na konci cvičení

Nové úkoly na tento týden                                                                                                                      

1)      Opakování konstrukce trojúhelníku podle věty s-u-s

Samostatná práce do geometrického sešitu  (POVINNĚ)NEPOSÍLAT !!!

Je zadán trojúhelník IJK, délky jeho dvou stran a úhel, který tyto strany svírají:

j = 54 mm, k = 1,3 dm, velikost úhlu KIJ = 82 stupňů

a)      Převeď délky stran na stejné jednotky

b)      Zjisti, zda jde trojúhelník sestrojit

c)       Udělej rozbor

d)      Narýsuj trojúhelník

e)      Napiš s pomocí matematických symbolů postup konstrukce

 

2)      Samostatné studium nové látky - TROJČLENKA

Pustit si výklad látky na internetu a podle návodu samostatně vypočítat zadaný příklad  (POVINNĚ) – POSLAT  POSTUP  VÝPOČTU  ZADANÉHO  PŘÍKLADU!!!

Trojčlenka (vysvětlení )- video:

https://www.televizeseznam.cz/video/vyuka-matiky/lekce-matematiky-5-trojclenka-64049891

Zadaný příklad: Osm hrušek stojí 24 Kč. Kolik Kč by stálo 15 hrušek?

Pusťte si několikrát úžasný výklad pana učitele z internetu, zapisujte si jeho postup a potom stejným způsobem postupujte při vyřešení zadaného příkladu. Nestačí výsledek, musí být celý postup i s odpovědí.

Chytrým hlavičkám bude jasné, že se příklad dá spočítat i jinak než trojčlenkou, mnohem jednodušeji, selským rozumem. Kdo mi pošle i tento druhý postup, má u mě jedničku!

Přeji hezký týden, Hana Kovářová


Přírodopis  7.AB :       20.  – 27. 4. 2020

Ahoj sedmáčci,

opakuji: práci z Př mi neposílejte do mailu ani WhatsAppu, jen ukažte rodičům, že jste splnili. Děkuji.

Pokud budete Vy nebo Vaši rodiče mít nějaký dotaz, využijte e-mail

hana-kovarova@centrum.cz nebo telefon 725 439 029

 

Samostatná práce do sešitu podle učebnice Př str. 77 /nová uč. str. 75/  (POVINNĚ) – NEPOSÍLAT!!!

1)      Název „Opylení“ a k tomu výpisky: „Opylení je přenos pylového zrna na bliznu pestíku. Rostliny, u kterých je pylové zrno přenášeno větrem, se nazývají větrosprašné (např. smrk, borovice, líska…), rostliny, jejichž pylová zrna jsou přenášena hmyzem, se označují jako hmyzosprašné (např. ovocné stromy, vrba jíva…).

2)      Název „Oplození“ a k tomu výpisky: Oplození je splynutí samčí a samičí pohlavní buňky a probíhá ve vajíčku. Po přenesení pylového zrna na bliznu, začne pylové zrno klíčit – vzniká pylová láčka, která prorůstá pestíkem směrem k vajíčku a nese s sebou samčí pohlavní buňku, která vajíčko oplodní. Z oplozeného vajíčka se vyvine semeno.

3)      Nákres obrázku s popisem-prorůstání pylové láčky do semeníku.

 

4)      Látku procvičit kvízem na internetu (NEPOSÍLAT):

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2085

POZOR!!! Správně budete mít tehdy, když budete mít ve výsledku vše špatně (J) – mají to obráceně, uvidíte, zkuste si.

 

Mějte se fajn

Hana Kovářová
DĚJEPIS
 
Chválím všechny, kteří píší krásně výpisky a snaží se. Posílám vám testík o husitech, který je povinný! Odpovědi najdeš v hlavě, učebnici ,sešitě nebo na internetu. Za každou správnou odpověď vám píšu čárku a připočítávám k těm, které už máte.
Nyní nová látka:
1) zapiš do sešitu: Jagellonci ( zapisuj to, co je psané tučně)
2) přečti si str.94- 95
3) výpisky do sešitu:
po smrti Jiřího z Poděbrad se stal českým králem  Vladislav Jagellonský ( zjisti z jaké země pocházel)
za jeho vlády si mohl každý člověk vybrat náboženství- zda bude katolík , nebo kališník
měl přezdívku  král Dobře( zjisti proč)
rozhodovaly české stavy- byli to páni, zemani a měšťané
stavy zasedaly na sněmu a rozhodovaly o zákonech a náboženství
Vladislav musel bojovat s Matyášem Korvínem,který chtěl vládnout v českých zemích
když Matyáš zemřel, Jagellonci vládli i v Uherském království(zjisti, kde se nachází Vladislavský sál a k čemu sloužil)
Ludvík Jagellonský (syn Vladislava)
musel zastavit Turky, kteří útočili na Uherské království
evropští panovníci mu nepomohli(Jiří z Poděbrad chtěl, aby se evropští panovníci spojili k obraně proti Turkům,ale odmítli)
bitva u Moháče- 1526-Ludvík prohrál bitvu s Turky a zemřel(zjisti, jak zemřel)
4) pusť si na youtube Dějiny národa českého- Jagellonci)
 
Pozor TESTÍK
1.Kde kázal M.J.Hus?
2.Co Hus kritizoval?
3.Kdy byl upálen?
4.Co bylo přijímání pod obojí?
5.Co je defenestrace?
6.Jak žili husité v Táboře?
7.Jmenuj husitské zbraně a způsob boje
8.Napiš 4 artikuly pražské
9)Kdo vedl husity po smrti Žižky?
10. Kdy a kde byli husité poraženi?
SNAŽTE SE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Učivo na 6. týden v dalších předmětech

Český jazyk
 

Milí sedmáci, doufám, že jste si o Velikonocích odpočinuli a teď znovu zabereme. Většina z vás už mi ofocenou práci posílá,vás chválím za snahu a zodpovědnost, se kterými k plnění úkolů přistupujete. Posílejte VŠICHNI a VŠEM UČITELŮM!!

Mluvnice - minule jsme probrali metaforu, dnes si přečti v učebnici 7 další žluté rámečky o metonýmii. Do šk.sešitu napiš zápis:
Metonýmie - přenesení významu podle vnitřních souvislostí
- na předměty podle vlastnosti - drobnost - (malý dárek)
- na původce děje podle činnosti - hlídka - (ti, kteří vykonávají hlídku)
- na věci podle místa původu nebo osoby - segedín(podle maďarského města Segedín)
Vypracuj cvičení 8/ na str. 62 v učebnici ( můžeš s pomocí internetu :) )
Pravopis - utvoř věty , aby platil pravopis - milý, milí, myly, myli, mílí,
mýlí
Druhy VV - procvičuj pode nových adres (viz výše)
Na testi.cz/čeština vypracuj test na druhy VV, pošli výsledek.

Sloh - do slohového sešitu si napiš zápis -

Výtah - stručný obsah článku, píše se ve větách, zaznamenává z každého odstavce hlavní myšlenku.

Najdi v pracovním sešitě ČJ 7 článek na str. 9, doplň i/y a pak z něj do slohového sešitu vypracuj výtah.

Literatura - připomínám četbu a zápisy do čtenářského deníku. Vyber si libovolné knihy, nemusí být ze seznamu doporučené četby. Po přečtení zaznamenej do deníku, bude se ti to určitě hodit při hodnocení !! :)


Fyzika

Posílám práci na tento týden.
učebnice str. 98 - 99
Přečíst a udělat zápis - opakování ze 6.ročníku.

Německý jazyk

Opakování - časování sloves

Dosazujte slovesa ve správném tvaru :

1. Sie ....................laut. (buchstabieren - 3.os. jed. č.)

2 .Ihr .................... still. (singen)

3. Wir ................... das Bild. (zeichnen)

4. Ich ....................zu Hause. (sein)

5. Er................... einen Bruder.(haben)

6. Du................. kommen. (können)

7. Sie ............. im Garten. ( sein - 3.os.mn.č.)

8. Ich ........... nicht schön schreiben. (können)

9. ............ du schon fertig ? (sein)

10. Ihr ............. in Bonn.(wohnen)

 

Tvoření otázek

Ke každé odpovědi utvořte otázku :

1............................   Sie malt schön.

2............................   Er zeichnet ein Bild.

3.............................  Wir kommen morgen.

4 .............................Ja, ich habe ein Auto.

5..............................Sie rechnen wenig.

6.............................  Ich suche eine Birne.

 

Vypracovaná cvičení zasílejte na můj školní mail. A.V.

 
Zeměpis

Zdravím sedmáci!
tento týden bude opakovací. Věřím, že máte již plné zuby slepých map, a tak uvítáte malou změnu. Tento týden si zahrajeme pexeso! Níže naleznete odkaz a systém už znáte. Všichni by měli zvládnout 4. štít u střední úrovně evropských vlajek :)

Tento týden však nic NEPOSÍLÁTE na mail!!! Hromadně si to zkontroluji v týdnu příštím!
 
Mějte se!     RS


7. týden - od 27. 4. do 3. 5. 2020

Milí sedmáci, už šest týdnů se učíme na dálku. Většinu z vás chválím, že práci mně i ostatním učitelům posíláte a zadané úkoly plníte. Pracujte průběžně dál, po návratu do školy budeme na tuto práci navazovat, čím teď víc  pracujete, tím snadnější bude váš přechod zpět k tradiční výuce. Moc děkuji i vašim rodičům za dohled a spolupráci. Vaše třídní :)

Český jazyk

Mluvnice - tento týden si zopakujeme synonyma, homonyma a antonyma.

Zápis do školního sešitu:

Synonyma - slova stejného nebo podobného významu (utíkat - běžet, úsměv - smích)
- slova neutrální - dům - budova
- slova slohově zabarvená - hovorová - taxík (=taxi)
                                    - knižní (zastaralá) - chrabrý(=odvážný)
                                    - odborná  - subjektivní (=osobní)
                                    - básnická - luna (=měsíc)
                                    - nářeční - zemáky (=brambory)
                                    - obecná čeština - krám(=obchod)
         

Antonyma - slova opačného význam (smích - pláč, vítězit - prohrávat)

Homonyma -slova stejně znějící, která mají úplně odlišný význam (kolej, rys)

Učebnice str. 63/cv.2 - napiš ke slovům synonyma a ta užijve větách.
Učebnice str, 66/cv.2   
Učebnice str. 67/cv.2 - užij slova ve větách ve dvou různých významech.

Dál procvičuj druhy VV, posílej výsledky testů, čím víc jich vypracuješ, tím víc budeš určování VV ovládat.

Pravopis - tentokrát si zopakujeme vyjmenovaná slova - vyhledej na webových stránkách i jinde nejméně 2 cvičení, vypracuj a pošli, můžeš ofotit i doplňovačky, testy s výsledky.

Literatura -zápis do literárního sešitu:

Josef Kajetán Tyl (1808 Kutná Hora - 1856)
                                                                                                                                   
český dramatik, novinář (časopis Květy), spisovatel, vlastenec, "miláček národa" x zemřel v chudobě a zapomnění. Studium filozofie nedokončil, utekl ke kočovné divadelní společnosti.
Dílo : divadelní hry - historické - Jan Hus, Kutnohorští havíři
                          - ze současnosti - Paličova dcera, Tvrdohlavá žena
                                                   Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka
                                                   - slepý houslista Mareš zde poprvé zpívá Kde domov můj
                                                      (česká hymna)                                                       
                          - báchorka - Strakonický dudák                                                      

" Kdo nemá peníze, je chudý, kdo nemá druha (kamaráda) je chudší, kdo nemá srdce, je nejchudší." J.K.T.

Na YOUTUBE vyhledej  a poslechni si některou z verzí české hymny a do sešitu napiš, kterou sis vybral (interpret, příležitost).

Sloh - zapiš do slohového sešitu:

Žádost - obsahuje 1. adresu žadatele (tvoji), 2. adresu toho, koho žádáš, 3. předmět žádosti, 4. vlastní žádost, 4. závěr

Vyhledej na www.vzor-dopisu/uredni-dopisy/zadost/ příklad žádosti a podle ní napiš vlastní žádost (můžeš do sešitu nebo na počítači), vymysli libovolný předmět žádosti (tučně vytištěný nebo podtržený) i toho, koho budeš žádat. Nezapomeň na místo a datum, kdy žádost píšeš. Už se těším na vaše nápady a ráda je hezky ohodnotím! :)

Německý jazyk

Časování slovesa sein - opakování

1. Er........... am Wochnende zu Hause.

2. Ihr............ sehr laut.

3. Sie ............. nicht in der Schule. (3. os. mn.č.)

4. Wir .............. nicht zufrieden.

5. Wann ........... sie fertig ?  (3.os. jed.č.)

6. Ich .............. sehr faul.

7. Wie alt ....... er ?

8. Dnes nejsme na zahradě.

9. Jsme všichni pilní.

10. Proč nejsi tam ?

 

Časování slovesa haben - opakování

1. Wir ............ ein Auto,

2. Ihr ............  einen Garten.

3. Du .............. ein Bild.

4. Ich ............. eine Tasche.

5. Er ............. einen Papagei.

6. ............. sie etwas in der Tasche ? ( 3. os.mn.č.)

7................  sie eine Freundin ? ( 3. os.jed.č.)

8 . Petr má kamaráda.

9.  Máme psa.

10. Máš propisku ?

 

Vypracovaná cvičení posílejte na můj školní mail.A.V.

Anglický jazyk

 
Hi my seven-class pupils,

how are you? I hope you are well ready for some more work in English.This time it will be Grammar2 in your
books and workbooks.Let´s start:)
 
First condotional  První typ podmínkových vět
Tento typ podmínkových vět je jediný,který se liší od českých vět podmínkových.Je to podmínka tzv. reálná,
která múže (ale nemusí ) nastat v budoucnosti.
 Půjdeme do kina,jestli budeme mít čas. - v češtině používáme v obou větách BUDOUCÍ ČAS
          hlavní věta         vedlejší věta podmínková
We  WILL GO to the cinema IF we HAVE time.
  hlavní věta                                     vedlejší věta podmínková
 
Pravidlo je vcelku jednoduché,stačí hodně procvičovat.
V hlavní větě používáme  WILL +  INFINITIV  ( Future simple ).
Po spojce IF  používáme  PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ   ( Present simple )
Nezáleží na tom,zda je věta podmínková v souvětí první nebo druhá.Pokud je na prvním místě věta podmínková,
je oddělena čárkou.Pokud je tato věta na druhém místě,čárka se nepíše ( na rozdíl od češtiny,kdy se píše vždycky).
IF we HAVE time,we WILL  GO to the cinema.
Největší problém je se slovesem BÝT .
We WILL NOT WAIT for you IF you ARE late again.
 
Na procvičení si tedy udělejte  str.93/7-11 v učebnici a str.69/1-6 v pracovním sešitě.Protože je toho vcelku dost,
je to práce i na příští týden.Pokud byste vysvětlení nechápali,nebojte se mi napsat.Zkuste třeba ofotit jedno
cvičení,abych věděla,že jste to zvládli a pokud se vyskytnou chyby ( někdy se stane,že se pravidlo používá opačně),
opravím to a okomentuji.
 
Enjoy Beltana night ( čarodějnice) and the first May  and  don´t forget to finish your second project about the solar
system.
 
                                          your English teacher

Fyzika

Pascalův zákon - str. 99 - str. 101
- přečíst a udělat zápis a poslat , někteří neposlali minulý týden.

Zeměpis

Zdravím sedmáci!
Děkuji všem, co se mnou spolupracují a poctivě makají! Pomalu začínáme mít portál umimefakta.cz vytěžený a kdo poctivě maká, měl by teď mít dobrý přehled o světě, ačkoli nechodíme do školy :)
Zbývá nám naučit a upevnit pár věcí, než se vrhneme do teorie. Proto tento týden věnujte pozornost ještě pexesu (https://www.umimefakta.cz/pexeso), kde splňte 4. štít kategorie Evropa - hlavní města a dále mrkněte výše na kategorii Pamětihodnosti, který pokládám za základ. Pokud nebudete vědět, používejte vylučovací metodu! Dosažení úrovně zase potvrďte mailem!

Hodně zdaru!      RS


Matematika 7.AB :  týden 27. 4. – 3. 5. 2020

Ahoj sedmáci,

zase jsou 2 typy úkolů: 1) ty, které mi nebudete posílat a sami si je příště zkontrolujete a 2) ty, které mi pošlete na email hana-kovarova@centrum.cz nebo na WhatsApp 725 439 029. Práci posílejte nejpozději v neděli 3. 5. 2020.

Výsledky zadané práce z minulého týdne jsou zde:

1)      Opakování konstrukce trojúhelníku podle věty s-u-s

             Viz přiložený soubor

2)      Slovní úloha řešená trojčlenkou

Viz přiložený soubor

Nové úkoly na tento týden                                                                                                                      

1)      Opakování konstrukce trojúhelníku podle věty u-s-u

Samostatná práce do geometrického sešitu  (POVINNĚ) – NEPOSÍLAT !!!

Je zadán trojúhelník MNO, délka jedné strany a dva úhly k ní přilehlé:

o = 58 mm, velikost úhlu OMN = 45 stupňů, velikost úhlu MNO = 103 stupňů

a)      Zjisti, zda jde trojúhelník sestrojit

b)      Udělej rozbor

c)       Narýsuj trojúhelník

d)      Napiš s pomocí matematických symbolů postup konstrukce

 

2)      Slovní úloha řešená  TROJČLENKOU

Pokud potřebujete, pusťte si ještě jednou výklad trojčlenky na internetu a podle návodu samostatně vypočítejte zadaný příklad  (POVINNĚ) – POSLAT  POSTUP  VÝPOČTU  ZADANÉHO  PŘÍKLADU!!!

Trojčlenka (vysvětlení )- video (kdo potřebuje, jinak zkuste sami):

https://www.televizeseznam.cz/video/vyuka-matiky/lekce-matematiky-5-trojclenka-64049891

Zadaný příklad (neřešte přes 1 pracovníka, ale trojčlenkou)Jedenáct pracovníků nasbírá 66 košů jahod. Kolik košů jahod nasbírá devatenáct pracovníků?

 

Kdo chce jedničku, může mi navíc poslat vymyšlený příklad na nepřímou úměrnost i s řešením (příklady z internetu znám, opravdu vymyslete J)

 

Přeji hezký týden, Hana Kovářová
Přírodopis  7.AB :      27. 4. – 3. 5. 2020

 

Ahoj sedmáčci,

opakuji: práci z Př mi neposílejte do mailu ani WhatsAppu, jen ukažte rodičům, že jste splnili. Děkuji.

Pokud budete Vy nebo Vaši rodiče mít nějaký dotaz, využijte e-mail

hana-kovarova@centrum.cz nebo telefon 725 439 029

 

Samostatná práce do sešitu podle učebnice Př str. 78 /nová uč. str. 76/  (POVINNĚ) – NEPOSÍLAT!!!

1)      Název „Plody“ a k tomu výpisky: „Přeměnou semeníku (dolní části pestíku) vzniká plod, ve kterém je uložen různý počet semen. Plody dělíme na dužnaté a suché.

Mezi dužnaté plody patří malvice (hrušeň, jabloň, jeřáb), která má více semen v jádřinci, dále peckovice (třešeň, švestka, broskev …), která má 1 semeno v pecce a bobule (rajče, okurka, meloun …), která má více semen přímo v dužnině. Mezi suché plody patří lusk (hrách, fazol, čočka), tobolka (mák, tulipán), šešule (brukev řepka olejka), nažka (slunečnice, pampeliška, sedmikráska), oříšek (líska) a obilka (pšenice, ječmen, kukuřice).“

2)      Nakreslit obrázky jednotlivých plodů i s pojmenováním a příkladem rostliny.

 

3)      Látku procvičit kvízem na internetu (NEPOSÍLAT):

             https://www.skolasnadhledem.cz/game/2128

POZOR!!! Dělení na pukavé a nepukavé plody najdete v učebnici.

 

Mějte se fajn

Hana Kovářová

 


Dějepis - učivo na 7.týden

Upozorňuji, že test z husitství byl povinný!!!

1) Přečti si str. 98 -102

2) Zapiš do sešitu: Humanismus a renesance

Humanismus -16.stol.

                       Itálie

byl to nový názor na svět, středem zájmu je člověk, který se rozvíjí duševně i tělesně
humanus-lidský
vychází z antiky
humanisté byli vzdělanci, kteří studovali řecké a latinské spisy, měli zájem o vědu a učinili mnoho nových objevů
Gutenberk- vytvořil knihtisk(Najdi v učebnici, jaké výhody měl knihtisk)
Koperník- zjistil, že Země není středem vesmíru
Shakespeare-anglický dramatik
upravitRenesance - znovuzrození antické kultury
je to umělecký styl
umělci zachycují krásu lidského těla a přírodu
pohodlné zámky
znaky slohu: sloupy, arkády(sloupy s oblouky),sgrafita(psaníčka v omítce)
Prohlédni si stavby na straně 104-105
umělci: Leonardo da Vinci( Jaký nejslavnější obraz namaloval?)
           Michelangelo Buonarroti(Kdo vytvořil sochu Davida?)
Na youtube si pusť renesanci a zapiš zajímavosti!
 

7. týden matematika: Trojčlenka z týdne 20.-27.4.

7. týden matematika: Trojčlenka z týdne 20.-27.4.

8. týden, 4. 5. - 10.5. 2012

8. týden, 4. 5. - 10.5. 2012

 

Matematika 7.AB :  týden   4. -  10.  5. 2020

 

Ahoj holky a kluci,

 posílejte mi pouze práci, u které je napsáno, že ji máte poslat ( email hana-kovarova@centrum.cz nebo na WhatsApp 725 439 029)  nejpozději v neděli 10. 5. 2020.

Výsledky zadané práce z minulého týdne jsou zde:

 

1)       Opakování konstrukce trojúhelníku podle věty u-s-u

              Viz přiložený soubor

 

2)       Slovní úloha řešená trojčlenkou

 Viz přiložený soubor

 

 Nové úkoly na tento týden                                                                                                                      

 

1)      Opakování středové souměrnosti

Samostatná práce do geometrického sešitu  (POVINNĚ) – NEPOSÍLAT !!!

 Narýsuj libovolný trojúhelník AEY, uvnitř tohoto trojúhelníku vyznač střed souměrnosti S a sestroj obraz trojúhelníku AEY ve středové souměrnosti podle středu S. Obraz trojúhelníku AEY pojmenuj ÁÉÝ. Nezapomeň na zápis.

 

 2)      2 slovní  úlohy  řešené  TROJČLENKOU –nepřímá úměrnost (POVINNĚ)

 POSLAT !!!

 

Slovní úloha A

 5 zedníků postaví dům za 49 dnů. Za jak dlouho postaví stejný dům 7 zedníků?

 Slovní úloha B

 

3 čerpadla naplní bazén za 15 hodin. Za jak dlouho naplní stejný bazén 5 čerpadel?

 

Trojčlenka - video (trochu jiné vysvětlení )- pusťte si jen ten první příklad do 5:50

 https://www.youtube.com/watch?v=7gGt6wr7LwM

 

Bonusová úloha za jedničku (pouze při splnění 2 povinných úloh)

 12 malířů vymaluje všechny pokoje v hotelu za 75 hodin. Kolik malířů k nim musí provozní hotelu ještě najmout, aby byly pokoje vymalovány za 60 hodin?

 

 Přeji hezký týden, Hana Kovářová

 

Přírodopis  7.AB :      4. – 10. 5. 2020

  Ahoj sedmáčci,

 opakuji: práci z Př mi neposílejte do mailu ani WhatsAppu, jen ukažte rodičům, že jste splnili. Děkuji.

 Pokud budete Vy nebo Vaši rodiče mít nějaký dotaz, využijte e-mail

 

hana-kovarova@centrum.cz nebo telefon 725 439 029

 Prima týden, přeji!       Hana Kovářová

 

 Samostatná práce do sešitu podle učebnice Př str. 79 /nová uč. str. 77/  (POVINNĚ) – NEPOSÍLAT!!!

 

1)      Název „Rozšiřování plodů a semen“ a k tomu výpisky: Větrem (chmýří pampelišky, křídlaté nažky javorů), přichycením na srsti živočichů (háčky u lopuchu), trusem živočichů (dužnaté a chutné plody, např. třešeň).

2)      Najít na internetu nebo v odborné literatuře křídlatou nažku javoru a plod (správněji plodenství) lopuchu s háčky a nakreslit (velké! J)

3)      Název „Význam plodů“  a k tomu si opsat krátký text článku Význam plodů.

4)      Významné plody a rostliny vůbec si procvičte pexesem Užitkové rostliny na www.umimefakta.cz(NEPOSÍLAT)

 https://www.umimefakta.cz/pexeso-uzitkove-2/839?source=dashboardTopicPreviewBox
Německý jazyk


Doplňujte podstatné jméno se členem neurčitým v závorce do věty ve správném tvaru

1. Malst du .........(ein Bild) ?

2. Ihr buchstabiert .........(ein Wort).

3. Peter malt..............(ein Baum).

4. Wir besuchen .........(ein Freund).

5. Ich male ...............( ein Fisch ).

6. Hast du ...............(ein Hund) ?

7. Wir suchen .............(ein Apfel).

8. Hast du ................(ein Kuli) ?

9. Ihr zeichnet .............(ein Bild).

10. Ich habe .................(eine Freundin).

 

Doplňte slovesa v závorce do vět ve správném tvaru

1. Ich ....................  ein Buch. (suchen)

2. Ihr ................. gut buchstabiren . (können)

3. Wir .............. Klavier. (spielen)

4. ................. du ein Heft ? (haben)

5. Er........... zu Hause. (sein)

6. Sie ............. nach Hause. (gehen- 3. os.mn.č.)

7. Ihr ........... oft. (turnen)

8. Sie ............... schnell. (antworten - 3. os.jed.č.)

9. Margot............. gern. (baden)

10. ............... sie morgen kommen ? ( können - 3. os. jed.č.)

 

 Vypracovaná cvičení posílejte na můj školní mail do pátku 8.května.Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už neposíljte. A.V.Český jazyk
V tomto týdnu se budeme věnovat slovní zásobě a jejímu obohacování, pravopisu a  vlastnímu životopisu. Mnozí jste mi už poslali žádosti, vesměs jsou pěkné a také jsou pěkně hodnocené:-), čekám na další od vás, kteří jste ji ještě nevypracovali.

Mluvnice

Zápis do školního sešitu:
Slovní zásoba - všechna slova daného jazyka

Obohacování slovní zásoby - tvořením nových slov

                                       - odvozováním (předponami a příponami)

                                       - skládáním

                                       - zkracováním

                                     - přejímáním slov z jiných jazyků

Odvozování - nejčastější způsob tvoření nových slov
Základové slovo - slovo, od kterého je nové slovo odvozené (zahradník - základové slovo zahrada)
Kořen slova - nejmenší společná část všech příbuzných slov (zahradník - kořen hrad)

Vypracuj všechna cvičení v pracovním sešitě str. 28 - 29

Pravopis  - vyhledej a vypracuj nejméně 2 souhrnné diktáty(na všechny pravopisné jevy) na pravopisne.cz, cestina.diktaty.cz nebo umimecesky.cz, doplňovačky ofoť a pošli mi je.

Sloh - zápis do sešitu - Strukturovaný životopis


V učebnici str. 168 - 169 si přečti příklady souvislého a strukturovaného životopisu. Ten je dnes běžnější, proto do slohového sešitu vypracuj svůj vlastní strukturovaný životopis (inspiruj se Jakubem Tichým:-)).

Literatura - jsem ráda, že mi posíláte své zápisy do čtenářských deníků, připomínám, že můžete číst a zapisovat podle vlastního výběru.


DĚJEPIS

Chválím všechny, kteří odeslali test a odpovídají na moje otázky během ,, výkladu". Mnozí jste tak už získali jedničku!:-) Upozorňuji, že ze 7. A neposlali test 4 žáci a ze 7. B nenapsali test 3 žáci !!!
1) Zapiš do sešitu: Zámořské objevy
2) Látku najdeš v učebnici na str. 106-117
15.stol.
pokroky v mořeplavbě
Jaké typy lodí se stavěly?
byl znovuobjeven kompas
Ve které zemi vynalezli kompas ve starověku?
kompas usnadňoval orientaci na oceánu
znali mořské proudy, které využívali k plavbě
Evropané toužili po vzácném zboží z Indie a Číny
Turci obsadili Malou Asii , tak byla přerušena cesta po souši do Orientu ( Indie a Čína)
rozvoj vzdělanosti za humanismu přinesl nové vědecké názory o kulatosti Země
Evropané proto hledali nové cesty do  Indie a Číny po moři
Jakým problémům a nebezpečím museli námořníci čelit? Najdi alespoň čtyři.
3) Sleduj na mapě - str. 117
mořeplavci: Bartolomeo Dias- doplul na jih Afriky
                       Vasco da Gama- obeplul Afriku a dostal se do Indie
                       Kryštof Kolumbus - italský mořeplavec ve službách španělské královny plul na západ  a r. 1492 přistál na ostrovech v Karibském moři, domníval se, že objevil cestu do Indie
Kolik cest podnikl Kolumbus ?
Jak se jmenovaly lodě Kryštofa Kolumba?
Dozvěděl se, že objevil nový světadíl?
Co přivezl do Evropy?
16.stol
mapa 117
mořeplavci: Magalhaes-cesta kolem světa-důkaz, že  je Země kulatá
                       Drake- pirát ve službách anglické královny
                       Amerigo Vespusci- popsal Nový svět a lidé mu začali říkat Amerika
                       Cortéz- dobyl říši Aztéků
                       Pizarro - dobyl říši Inků
Najdi na mapě říši Aztéků a říši Inků
Napiš 3 zajímavosti o životě Aztéků a 3 o životě Inků
Jaké plodiny se dostaly do Evropy díky zámořským objevům? 6
Proč se původní obyvatelé Ameriky nazývají Indiáni?
Podívej se na dokument o cestách Kryštofa Kolumba- zajímavosti si zapiš.
Kdo dnes pečlivě pracoval a jen neopisoval zápisky, jistě dostane jedničku!!! Těším se na jejich rozdávání:-D
 
 
  
FYZIKA
Vypracujte do školního sešitu pracovní list nebo si můžete pracovní list vytisknout a psát přímo do něj a vložit do sešitu.
 
 
Anglický jazyk

řešení odkaz a druhý odkaz na lekci 6
 
Zeměpis

Zdravím sedmáci!
Tento týden se již musíme podívat na teorii. Čekají na nás jednotlivě státy Evropy, kterou můžeme rozdělit na menší části pomocí světových stran. V přiložené prezentaci (viz soubory 7. třída) najdete jak opakování, tak novou látku. Nechte se jí vést a udělejte si zápis do sešitu!

Mějte se!        RS                                   

9. týden - od 11. 5. do 17. 5. 2020

9. týden - od 11. 5. do 17. 5. 2020

Matematika 7.AB : týden 11. – 17. 5. 2020

Ahoj sedmáčcii, posílejte mi pouze práci, u které je napsáno, že ji máte poslat (email hana-kovarova@centrum.cz nebo na WhatsApp 725 439 029) nejpozději v neděli 17. 5. 2020.

Výsledky zadané práce z minulého týdne jsou zde:

1) Opakování středové souměrnosti – trojúhelník AEY

Viz přiložený soubor

2) Slovní úlohy řešené trojčlenkou

Viz přiložený soubor

  

Nové úkoly na tento týden

1) Opakování středové souměrnosti

Samostatná práce do geometrického sešitu (POVINNĚ) – NEPOSÍLAT !!!

Narýsuj libovolný trojúhelník EOI, jeho vrchol O je současně středem souměrnosti S (O=S). Sestroj obraz trojúhelníku EOI ve středové souměrnosti podle středu S. Obraz trojúhelníku EOI pojmenuj ÉÓÍ. Nezapomeň na zápis.

 

2) 2 slovní úlohy řešené TROJČLENKOU – (POVINNĚ)

POSLAT !!!

Slovní úloha A

Petr posílal kamarádovi video přes internet. Soubor se nahrával 1 h a 20 min (převést na minuty), protože rychlost jeho linky je 3 Mb/s. Kolik minut by se soubor nahrával, kdyby ho posílal Tomáš, který má internet s rychlostí 8 Mb/s?

Slovní úloha B

Autobus s turisty jel po německé dálnici průměrnou rychlostí 100 km/h. Celé Německo tak přejel za 4 hodiny. Kolik hodin by trvala cesta přes Německo, kdyby jel autobus rychlostí 120 km/h?

Bonusová úloha za jedničku (pouze při splnění 2 povinných úloh)

Kolik hodin by trvala cesta přes Německo, kdyby jel autobus první dvě hodiny rychlostí 100 km/h a zbytek cesty rychlostí 150 km/h? (vztahuje se ke slovní úloze B)

 

Přeji hezký týden, Hana Kovářová

 
Český jazyk

Ahoj moji sedmáci, je tu další týden, ve kterém nás čeká probrat a procvičit skládání slov, větný rozbor, zopakujeme si a procvičíme pravopis, v literatuře poznáme Karla Havlíčka Borovského a jeho dílo. Chválím všechny ty, kteří pracují a pravidelně splněné úkoly posílají, je vás většina. Těm, kteří se ozývají minimálně, znovu připomínám, že i přístup k domácí práci bude hodnocen a zahrnut do celkového hodnocení na vysvědčení. Mějte hezké jarní dny a opatrujte se. :-) Vaše třídní

Mluvnice
Skládání - dva slovotvorné základy se spojují v jeden celek, vytváří složeniny (např. černobílý, elektrotechnika, čtyřlístek)
Složeniny vlastní - nelze rozdělit na základová slova - starověk, kávovar
Složeniny nevlastní (spřežky) - lze beze změny rozdělit na dvě slova - zeměkoule - země + koule, práceschopný

V pracovním sešitě vypracuj všechna cvičení na str. 31/32.

Do školního sešitu opiš následující souvětí a urči VH, VV - druhy, v 1. a 2. větě urči větné členy a slovní druhy:

V neděli slavily naše maminky svůj svátek a  my jsme jim přinesli kytice růží a drobné dárky od srdce, aby věděly, že je máme rádi.

Na webových stránkách opět vyhledej další nejméně 2 souhrnná pravopisná cvičení a pošli mi výsledky.

Literatura - zápis do literárního sešitu:

Karel Havlíček Borovský (1821 - Borová u Přibyslavi - pseudonym - 1856 Praha)
český básník, novinář, politik, zakladatel české žurnalistiky, satiry a literární kritiky.

Satira - literární žánr, který využívá komičnost, karikaturu a ironii ke kritice záporných jevů ve společnosti.

Zakladatel Národních novin, 1850 zakázány, odchází do Kutné Hory, kde založil časopis Slovan a vydával Kutnohorské epištoly, také zakázány, u soudu za ně souzen a osvobozen. Odešel do Německého (nyní Havlíčkova) Brodu, odtud odvezen tajně v noci policií do tyrolského Brixenu do vyhnanství. Tady napsal svá nejvýznamnější díla. Roku 1855 návrat domů, umírá na TBC, na rakvi má trnovou korunu od B. Němcové - symbol národního mučedníka.

Dílo: Tyrolské elegie
        Král Lávra - satirická skladba o králi s oslíma ušima
        Křest svatého Vladimíra

autor epigramů - krátké veršované satirické skladby zakončené pointou
        5 oddílů - Církvi, Králi, Vlasti, Múzám a Světu


" Epigramy jsou malinké nádoby, do kterých vztek svůj nalévám, aby mi srdce nežral." K.H.B.

  Na YOUTUBE  vyhledej Král Lávra (vyber si buď delší mluvené slovo nebo kratší Král Lávra Nohavica, kde je děj ve zpívané podobě).
Do literárního sešitu odpověz na otázky:

a) Jak se jmenoval holič, kterého král nenechal popravit?
b) Komu nebo čemu se holič svěřil s tajemstvím, které měl král?
c) Kdo nebo co krále prozradil/o a kde?
d) Jaké tajemství měl král?

DOBROVOLNĚ si můžete najít epigramy, stačí je dát do vyhledávače a některé si přečíst. Mně pak napište, který nebo které to byly, stačí slovo, o čem byl.


Německý jazyk

Opakování  slovesa können

Napiště pět vět, ve kterých použijete sloveso können v určitém tvaru - co umíte nebo můžete udělat....

vzor : Ich  kann gut Klavier spielen.

 

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)


Skloňování členu určitého

Doplňte podstatné jméno v závorce do věty ve správném tvaru:

1.) Ich suche ............. (der Papagei).

2.) Er schreibt ............( der Brief ).

3.) Wir rufen ...............( der Hund).

4.) Sie grüsst ..............( die Oma).

5.) Ihr besucht .............( der Onkel).

6.) Peter malt .............(das Bild).

7.) Zeichnest du .............(das Haus) ?

8.) Ich habe ..............(der Kuli).

9.) Wer hat ...............( die Birne) ?

10.) Ich kann ............. jagen. (die Katze)

 

Vypracovaná cvičení posílejte na můj školní mail do pátku 15. května. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte. A.V.

Dějepis

Ahoj sedmáci, mám radost z vás, kteří odpovídáte na otázky ve výpiscích, a tak získáváte jedničky!:-)
Zapiš do sešitu: 16. stol.- počátky novověku, pokrok ve výrobě a obchodu
-zdokonalena doprava ( lepší lodě, kompas, důkaz o kulatosti Země)
-rozvoj obchodu s koloniemi
- vznikaly MANUFAKTURY( ruční dílny) práce v nich rozdělena na jednotlivé úkony
a) manufaktury rozptýlené( část výrobku dělali doma a část v manufaktuře)
 b) manufaktury soustředěné (celý výrobek v manufaktuře)
- v manufaktuře pracují dělníci a dostávají mzdu(plat)
- kapitalistické vztahy: kapitalista( majitel manufaktury)a dělníci( pracují v manufaktuře za mzdu)
- rozdíly mezi vyspělejší západní Evropou (Anglie, Německo, Nizozemí) a zaostalejší východní Evropou
Povinný test!!!
1)Co je renesance?
2)Co je humanismus?
3) V které zemi vznikly?
4) Ve kterém století?
5) Znaky renesančního slohu
6) Kdo a kdy zahynul v bitvě u Moháče?
7) Proč mořeplavci hledali cesty do Indie a Číny po moři?
8) Kdo podal důkaz o kulatosti Země?
9) Kdy přistál Kolumbus na ostrovech v Karibském moři?
10)Jaké říše byly v Americe?

Angličtina

Hi,my seven-class pupils!
How are you after such a beautiful weekend? I hope you are full of energy to do something completely different:)
 
Takže na www.bridgeonline.cz si najdete březen 2020 a tam stranu 6.
Toppic is - Have you got the Blarney?
Sounds familiar? It should - it´s in unit 4.
Tam si přečtete text o sv, Patrikovi - St Patrick´s Day and Irish Folklore.
Potom odpovíte na tyto otázky.Opět jednoduše a svými slovy.Odpovědi napíšete do školních sešitů a pošlete.
Prosím o čitelné a dostatečně velké písmo:)
1.   Where wa St Patrick born?
2.   When was he born?
3.   What happened when he was 14?
4.   Where did he escape to?
5.   Who did he become there?
6.   Why did he return to Ireland?
7.   What does one legend tell you about snakes in Ireland?
8.   What did he use to explain the Holy Trinity?
9.   Why did he choose this?
10.What two things are typical on St Patrick´s Day ?  ( look at the pictures for help )
 
Doufám,že se vám text bude líbit a dozvíte se něco nového o další anglicky mluvící zemi,navíc velmi populární
mezi mladými lidmi a cestovateli.
So that´s all for today and looking forward to your answers:)
                                             your English teacher
Milí pilní žáci,
pokud se vám nedařilo otevřít časopis Bridge,chyba není ve vás nebo ve vašem zařízení,ale ve mně:)
Správná adresa je www.bridge online.cz.
Moc se omlouvám,ale chybička se vloudila:)
Hezký zbytek týdne:)
                                        Z.Krup


Fyzika

Mnoho žáků práci minulého týdne neposlali nebo poslali až včera. Proto prosím, aby žáci posílali nejpozději do pátku. Až pošle většina uveřejním řešení.

Práce na tento týden je opět pracovní list, tentokrát zaměřený na jednoduché stroje.


Zeměpis


Zdravím sedmáci!
Zde naleznete druhou část prezentace na státy střední Evropy. Informace jsou u každého státu velmi stručné, ale jsou důležité pro všeobecný přehled! Až vám někdo bude říkat, že jel do Itálie přes Linz, tak abyste věděli, že je to v Rakousku! V prezentaci chybí jeden z údajů, který se vám může hodit. Je to měna, kterou se v daném státě platí...ke každému státu ji najděte a zapište do charakteristiky státu!

Přírodopis 7.AB : 11. – 17. 5. 2020

Ahoj holky a kluci,

opakuji: práci z Př mi neposílejte do mailu ani WhatsAppu, jen ukažte rodičům, že jste splnili. Děkuji.

Pokud budete Vy nebo Vaši rodiče mít nějaký dotaz, využijte e-mail hana-kovarova@centrum.cz nebo telefon 725 439 029

Hodně sluníčkových dnů, přeji Hana Kovářová

Samostatná práce do sešitu podle učebnice Př str. 80 - 81 /nová uč. str. 78 - 79/ (POVINNĚ) NEPOSÍLAT!!!

1) Název „Vegetativní rozmnožování rostlin“ a k tomu výpisky: nová rostlina vzniká z části původní=mateřské rostliny (šlahouny jahodníku, cibule tulipánu, oddenky kopřivy, odlomení a zakořenění větvičky vrby …)

 

2) Název Třídění rostlin podle délky života“ a k tomu výpisky ze strany 81 /nová učebnice str. 79/: Jednoleté, dvouleté, víceleté a vytrvalé – ke každé skupině opsat charakteristiku a příklady rostlin (jednoleté – hrách, rajče, okurka, slunečnice…, dvouleté – mrkev, petržel…, víceleté – agáve, netřesk…, vytrvalé – tulipán, kopřiva, pampeliška…).

 

3) Tuto novou látku si procvičte kvízem na www.skolasnadhledem.cz (NEPOSÍLAT)

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2129


10. týden, od 18. 5. do 24. 5.

10. týden, od 18. 5. do 24. 5.

Matematika  týden   18. – 24. 5. 2020

Ahoj sedmáčci,

posílejte mi pouze práci, u které je napsáno „ poslat“  ( email hana-kovarova@centrum.cz nebo na WhatsApp 725 439 029),  nejpozději v neděli 24. 5. 2020. Hezký týden. Hana Kovářová

Výsledky zadané práce z minulého týdne jsou zde:

1)       Opakování středové souměrnosti

             Viz přiložený soubor

2)       Slovní úlohy řešené trojčlenkou

Viz přiložený soubor

 

Nové úkoly na tento týden                                                                                                                      

1)      Opakování středové souměrnosti

Samostatná práce do geometrického sešitu  (POVINNĚ) – NEPOSÍLAT !!!

Narýsuj libovolný trojúhelník UYA, někde na jeho straně YA  vyznač střed souměrnosti S a sestroj obraz trojúhelníku UYA  ve středové souměrnosti podle středu S. Obraz trojúhelníku UYA  pojmenuj ÚÝÁ. Nezapomeň na zápis.

 

2)      Procenta – nová látka  (POVINNĚ) -  POSLAT !!!

 

Úkol A: Vymysli a napiš 5 originálních vět z běžného života, které obsahují  % (každá věta z jiné oblasti).

Např. V obchodě zlevnili počítač o 20% (další věty už nemohou být z obchodu).

Úkol B: Poslechni si výkladové video a podle něj spočítej přes 1 % následující příklad:

Počítač, který stál 12000 Kč byl zlevněn o 20%.

1)      O kolik Kč byl počítač zlevněn?

2)      Jaká byla nová cena počítače?

3)      Nová cena tvoří kolik % z původní ceny?

Odkaz na video:     https://www.youtube.com/watch?v=agzOfpIr9mM

Bonusová úloha za jedničku (pouze při splnění  povinných úloh A i B)

Vypočítejte 1. otázku předchozího příkladu s pomocí trojčlenky.

!!! Pomůcka:   % jsou vždy přímá úměrnost (čím více % – tím více … např. Kč, čím méně % - tím méně…). !!!

 Přírodopis      18. – 24. 5. 2020

 Ahoj holky a kluci,

práci z Př mi neposílejte do mailu ani WhatsAppu, jen ukažte rodičům, že jste splnili. Děkuji.

Moje kontakty:     hana-kovarova@centrum.cz nebo telefon 725 439 029

Má být krásný týden, užijte si ho.    Hana Kovářová

 

Samostatná práce do sešitu podle učebnice Př str. 82 - 83 /nová uč. str. 80 - 81/  (POVINNĚ) NEPOSÍLAT!!!

 

S využitím učebnice si udělejte kvíz Charakteristika nahosemenných rostlin

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2087

 

Až budete mít správně doplněno, zapište si všechny věty (celé věty!) tohoto kvízu do sešitu pod název „Nahosemenné rostliny“

 

FYZIKA                         

Opakování zákona setrvačnosti. Odpovědi poslat do čtvrtka 21.5.
 

Zákon setrvačnosti

1. Napiš vlastními slovy zákon setrvačnosti.

2. Představ si, že stojíš bez držení v autobuse, který stojí na místě. Najednou se autobus prudce rozjede. Co se stane? Vysvětli, proč se to stane.

3. Představ si, že stojíš bez držení v autobuse, který jede stálou rychlostí. Najednou autobus prudce zabrzdí. Co se stane? Vysvětli, proč se to stane.

4. Pokud chceš upevnit kladívko na topůrko, několikrát udeříš topůrkem o tvrdou podložku. Vysvětli, proč se to dělá.

5. Co se stane, když při rychlé jízdě na kole zabrzdíš prudce přední brzdou? Vysvětli tento jev.

6. U stropu výtahu bude zavěšena pružinka a na ní závaží. Co budeš pozorovat, když se výtah bude rozjíždět, když pojede stálou rychlostí a když bude zastavovat?


Zeměpis

Zdravím sedmáci,
Zde naleznete prezentaci, která vás zavede do ZÁPADNÍ EVROPY (nadpis). Udělejte si poctivý zápis a zkuste se doma rozhlédnout, kolik výrobků máte ve vaší domácnosti právě z těchto zemí.
Mějte se!        RS

 


Český jazyk

Milý sedmáci, tento týden si probereme zkratky a slova zkratková, samozřejmě si zopakujeme pravopis, dál také věty jednočlenné a dvojčlenné a vymyslíme pohádku. Opět většinu z vás můžu pochválit, že pracuje svědomitě. Tak se držte dál! S. Součková

Mluvnice - zápis do školního sešitu -

Zkracování - víceslovné názvy se často zkracují a nahrazují zkratkami z počátečních písmen (ČR, MHD). Někdy se ze slov vyberou skupiny hlásek a vytvoří se slovo zkratkové (Československá dopravní kancelář = Čedok), skloňují se - do Čedoku.
V pracovním sešitě vypracuj všechna cvičení na str. 33.

Do školního sešitu opiš následující věty a urči, které z nich jsou jednočlenné a které
dvojčlenné:
(jednočlenné nemají
podmět)
1. Náhle se setmělo. 2. Vrátil jsem se včera. 3. Zavolej! 4. Bolí mě v krku. 5. Bolí mě břicho. 6. Odpoledne se oteplilo. 7. V dálce silně hřmělo. 8. Brzy budete na řadě. 9. Už je mi dobře. 10. Děkuji za přání.

Pravopis - do školního sešitu vypracuj z učebnice na str. 53 cvičení 2ab a níže cvičení 1.

Sloh - začínáme poslední slohový útvar v tomto školním roce, vaše oblíbené vypravování. Dobře ho známe a daří se nám. Nezapomeneme, že text rozčleníme nejméně do 3 odstavců (úvod, hlavní část, závěr). Použijeme přímou řeč, ne často - stačí 2, 3 ( věta uvozovací, dvojtečka, uvozovky dole, velké počáteční písmeno, na konci tečka/vykřičník/otazník, uvozovky nahoře).

Do slohového sešitu napiš moderní pohádku O ... (vyber si - hodné sestřičce, doktorovi, hasiči, záchranáři, švadlence...). Poznal(a) jsi, že hlavním hrdinou bude někdo, kdo nám pomáhal a zachraňoval nás v současné koronavirové situaci. Pro mnohé bylo uzdravení opravdu pohádkové. Vymysli mu pěkné pohádkové jméno, tři úkoly, které musel splnit, a vymysli i šťastný konec. Není to jednoduchý úkol, proto se inspiruj na Český - jazyk.cz a přečti si Pohádku o sportu. Mělo by také stačit dát do vyhledávače Pohádka o sportu. (Nezapomeň na pohádkový úvod - Bylo, nebylo...)
Těším se na vaše pohádky, kterými poděkujeme všem, kteří pomáhali a pomáhají. :-) 

DĚJEPIS
 
Ahoj sedmáci, z každé třídy mi 9 žáků neposlalo odpovědi na povinný test!!! Napravte to.
 
1) Látka v učebnici na str. 120-121
2) Zapiš do sešitu:
Reformace a její šíření 16. stol.
-v 16.stol. byla všeobecná nespokojenost s katolickou církví
-snaha o nápravu( reformu) církve= reformace
Martin Luther- Německo
- mnich, učil na universitě, vážil si Husa, kritizoval prodávání odpustků, hromadění majetku církve, chtěl přijímání pod obojí pro všechny
- jeho stoupenci-LUTERÁNI(= EVANGELÍCI= PROTESTANTI)
Proč si říkali protestanti?
 
Jan Kalvín  Ženeva- Švýcarsko
-studoval práva a filosofii ve Francii, uprchl do Německa a Švýcarska
- nové učení-KALVINISMUS
-prosazoval strohý a přísný život, bez zábav, her, tanců, karet, přepychového oblékání, v kostelech odstranil obrazy a sochy
-věřil v předurčení ( člověk bude zatracen nebo spasen,zda se mu bude,nebo nebude dařit v podnikání
-smysl člověka je práce a podnikání
Str. 120- fotografie-Který kostel je katolický a který reformované církve?
Který z letáků propaguje Luthera?
 
král Jindřich VIII. Anglie
 
-chtěl se rozvést, papež mu to odmítl povolit
Kolik žen měl Jindřich VIII?
-založil ANGLIKÁNSKOU CÍRKEV
-panovník je hlavou státu i církve( nezodpovídá se papežovi)

Německý jazyk

Tvoření vět - opakování

Z následujících slov vytvořte věty tak, aby dávaly smysl :

 

1. malen - ein Bild - du - am Nachmittag

2. sehr - er- schnell - rechnen

3. ich - nicht - gut - können - schwimmen

4. eine Birne - ihr suchen - im Garten

5. sein - das Haus - schön - sehr

 

Tvoření otázek - opakování

Doplňte do věty vhodné tázací zájmeno : wer, was, wo, wie, warum

 

1. ............. liegt dort links ?

2. ............  kannst du nicht schwimmen ?

3. ............  rechnet der Computer ?

4. ............  wohnt ihr ?

5. ............  jagt die Katze ?

 

Rozkazovací způsob - 2. os. jed.č.:

Utvořte rozkazovací způsob pro 2. osobu jed. čísla od následujících sloves :

1.  holen

2.  arbeiten

3.  warten

4.  fragen

5.  rechnen

6.  turnen

7.  singen

8.  malen

10. kochen

 


 

Vypracovaná cvičení posílejte na můj školní mail do pátku 22. května. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte. A.V.

 

Anglický jazyk

Dear seven-class A pupils,
first of all I must thank and praise those who read and answered the questions about St Patrick.
I was really delighted and most answers were correct ( solution included ).
 A nyní něco dalšího.Opět si otevřete Bridge ( www.bridge online@seznam.cz),tentokrát April2020.
Na stranách 8-9 najdete texty o Velikonocích.Přečtete si je a odpovíte na tyto otázky:
1    How long holiday do British children have?
2    Whar are Easter symbols in GB ( 2 activities,1 food) ?
3    Whar are different names for April 30 in different European countries?
4    Choose one of the celebrations on April 30 and write how people spend it.
5.   Do all Americans celebrate Easter? Why/why not?
6.   Who delivers special  gifts on Easter Sunday?
7.   What takes place outside the White House?
8.   Why do the Jewish celebrate passover ( pesach,pašije)?
9.   How many disasters did God send on the Egyptians and which was the worst?
10. What food does a typical dinner consist of?
Doufám,že vám to půjde stejně dobře jako minule:)
A teď slíbené řešení z minulého týdne:
1.  In Scotland or Roman England
2.  4th century
3.  He was kidnapped by pirates and sold into slavery in Ireland.
4.  France
5.  a bishop
6.  to convert the Irish pagans to Christianity
7.  He drove out all snakes 
8.  a three-leafed shamrock
9.  God and the shamrock are three in one ( three leaves on one stem= Father,Son and the Holy Spirit)
10. green clothes and shamrocks
So good luck and enjoy May days:)
                                                 your English teacher11. týden - od 25. 5. do 31. 5.

11. týden - od 25. 5. do 31. 5.

Matematika   25. – 31. 5. 2020

Ahoj sedmáčci,

posílejte mi pouze práci, u které je napsáno „ poslat“  ( email hana-kovarova@centrum.cz nebo na WhatsApp 725 439 029),  nejpozději v neděli 31. 5. 2020. Hezký týden. Hana Kovářová

 

Výsledky zadané práce z minulého týdne jsou zde:

 

1)       Opakování středové souměrnosti                viz obr.

 

2)       Slovní úloha řešená přes 1%                      viz obr.

 

 Nové úkoly na tento týden                                                                                                                      

 

1)      Opakování konstrukce trojúhelníka (podle věty s-s-s)

 

Samostatná práce do geometrického sešitu  (POVINNĚ) – NEPOSÍLAT !!!

 

Je zadán trojúhelník LDZ a délky jeho stran:  l = 152 mm, d = 12,5 cm, z = 0,6 dm:

 

a)      Převeď délky stran na stejné jednotky

 

b)      Zjisti, zda jde trojúhelník sestrojit

 

c)      Udělej rozbor

 

d)      Narýsuj trojúhelník

 

e)      Napiš s pomocí matematických symbolů postup konstrukce

 

 

2)      Procenta  (POVINNĚ) -  POSLAT !!!

 

Přehraj si výukové video a podle něj spočítej příklady A a B (každý z nich dvěma způsoby – přes 1% i trojčlenkou). Práce musí obsahovat všechny pomocné výpočty!

Odkaz na video:

 https://www.televizeseznam.cz/video/vyuka-matiky/lekce-matiky-pro-skolaky-13-procenta-64059776

 

Úkol A: Vypočítej 42% z 5900.

 

Úkol B: Vypočítej 96% z 5550.

 

Bonusová úloha za jedničku (pouze při splnění  povinných úloh A i B a odevzdání včas)

 

Vypočítej 0,38% ze 120,5 (stačí jedním způsobem).

Přírodopis        25. – 31. 5. 2020

Ahoj sedmáčci,

práci z Př mi neposílejte do mailu ani WhatsAppu, jen ukažte rodičům, že jste splnili. Děkuji.

Moje kontakty pro případné dotazy:  hana-kovarova@centrum.cz nebo telefon 725 439 029

Hana Kovářová

 

Samostatná práce do sešitu – zápis podle videa  (POVINNĚ)    NEPOSÍLAT!!!

Pusťte si postupně video (od začátku do  8:41 minuty), zastavujte si ho a všechen psaný text si napište do sešitu pod název „Jehličnaté stromy“ (vynechte borovici kleč, takže budete mít zápisky k těmto jehličnanům: smrk ztepilý, jedle bělokorá, borovice lesní a modřín opadavý). Na otázky z videa si odpovězte jen v duchu, odpovědi nepište ani neposílejte.

Až budete chodit někde venku, sledujte jehličnany kolem vás (právě kvetou, takže zatřesením větvičky můžete vyprášit pyl) a zkoušejte je sami pro sebe pojmenovat.

Odkaz na video:

https://www.youtube.com/watch?v=lHAEut5HKdw&t=11s
Fyzika


Pracovní list - Zákon vzájemného působení dvou těles
Vypracovat a poslat nejpozději do čtvrtka 28.5. 2020

Zeměpis

Zdravím sedmáci,
minulý týden jsme se podívali do Francie a Velké Británie. Tento týden nás čekají zbylé státy západní Evropy, které jsou jistě neméně zajímavé! V přiložené prezentaci naleznete spoustu obrázků, které by vám měly přiblížit tamější prostředí a třeba vás zaujmou natolik, že se do těchto zemí jednou vypravíte! :)
Český jazyk

Milí sedmáci, většina z vás stále pěkně pracuje, radost mi teď dělají vaše pohádky, těším se na další! Tento týden se ještě vrátíme k větám jednočlenným, procvičíme si přívlastek shodný a neshodný a druhy VV, v pravopisu znovu procvičíme zdvojené hlásky, v literatuře se seznámíme s životem a dílem Boženy Němcové. Uvidíme, jaké novinky přinese další týden:-).

Mluvnice - V pracovním sešitě vypracuj cv. 1a/ str. 34 (věty jednočlenné), cv. 2a, b/str. 49(přívlastek shodný a neshodný).

Přečti si následující souvětí a do školního sešitu rozliš VH, VV a urči druhy VV:
Příklad: Děti stály před školou, do které se těšily. 1VH, 2VV - přívlastková

1. Když jsem se rozhlédl, věděl jsem, že se blížím k domovu.
2. Terezka pozorovala s obavou lékaře, jak chystá injekci.
3. V divadle se všichni posadili, kde bylo jejich místo.
4. Ač odpověď znám, nepřihlásil jsem se.
5. Kdo doma pilně pracoval, brzy pozná, jak to bylo důležité.
6. Oči byly, jako by plakaly.
7. Všichni se usmívali, protože se konečně setkali.
8. Řeknu ti, kde se sejdeme.
9. Došli jsme ke splavu, abychom si připomněli nešťastnou Viktorku.
10. Zastavili jsme se a ustrašeně se dívali, kam ukazoval náš vedoucí.


Pravopis - Na internetu vyhledej a vypracuj nejméně 2 cvičení na zdvojené hlásky ( hlavně -nn-), připomínám webové stránky pravopisne.cz, ocestine.cz a jiné, stačí napsat do vyhledávače. Pošlete celé testy nebo výsledky.

Literatura - do literárního sešitu zapiš -

Božena Němcová (1820 - 1862), dívčí jméno Barbora Panklová, česká spisovatelka a sběratelka lidové slovesnosti, autorka  pohádek a venkovských próz, pohnutý život v chudobě, nejasnosti kolem rodičů, nešťastné manželství, smrt syna

Dílo - povídky - Divá Bára, V zámku a v podzámčí, Pan učitel, nejznámější větší próza - Babička  - vzpominky na dětství v Ratibořicích na Starém bělidle (Babiččino údolí), na babičku Magdalénu Novotnou, další postavy - Barunka (Božena Němcová), Viktorka, kněžna Kateřina Zaháňská
Pohádky

,,Budiž srdce šťastné nebo trpící, vždy potřebuje ještě jedno k sobě. " B. N.
 
Vyhledej na YOUTUBE Božena Němcová, školní práce a zhlédni prezentaci nejméně 2x. Nejdřív sleduj zajímavý obsah, pak se zaměř na chyby, které v textu najdeš, ty napiš.

Německý jazyk

Číslovky- opakování

Přepiš slovy následující příklady :

a) 5+7= 12

b) 10:5= 2

c) 2.4= 8

d) 11- 2= 9

e) 3-1= 2

 

Rozkazovací způsob - 1.osoba mn.čísla - opakování

Přeložte následující tvary :

a) pracujme! -

b) hledejme !

c) cvičme !

d) opakujme !

e) hláskujme !

f) smějme se !

g) nezpívejme !

h) udělejme !

i) koupejme se !

j) buďme !

 

Tvoření vět - slovosled - opakování

Utvořte z následujících slov věty tak, aby dávaly smysl :

a) lesen- der Text - wir - jetzt

b) wohnen - sie - Bonn - in

c) du - das Buch - nicht - noch - haben

d) sitzen - der Hund - da - hinten

e) können - er- nicht - lesen - schnell

 

Vypracovaná cvičení posílejte na můj školní mail do pátku 29. května. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte. A.V.


 
DĚJEPIS
 
Ahoj sedmáci, nezapomínejte odpovídat na otázky ve výpiscích.:-)
Zapiš do sešitu:
Protireformace-16.stol.
( učebnice str.121)
- po nástupu reformace ( je to období humanismu a renesance) se rozvíjejí umění a vědy -  fyzika, chemie, botanika, lékařství
-Jesenius provedl první veřejnou pitvu člověka v Praze
- Koperník - Země se točí kolem Slunce
- G.Galilei-stejný názor, ale ze strachu odvolal
-G.Bruno- byl za tento názor upálen
- vznikaly střední školy pro šlechtu a měšťany
- vynález knihtisku zajistil přístup ke knihám i chudším vrstvám
Papež svolal koncil( shromáždění), kde měli vyřešit, jak postupovat proti reformaci církve.
PROTIREFORMACE - církevní a státní opatření proti reformaci
- založen církevní řád jezuitů - úkolem bylo šířit katolické učení, získat mladé chlapce do řádu a církve, vyučovali na školách, byli vzdělaní, žili v chudobě
- katolická církev kontroluje umění - umělecká díla vedou člověka k úžasu a pokoře
- pálili zakázané knihy 
- používali zradu a provokace
INKVIZICE -úřad pro vyhledávání a vyšetřování kacířů
1) Zjisti zajímavosti o Janu Jesenském- Jeséniovi
2) Jak pracovaly inkviziční soudy? (video, internet)
3) Mapa str.132- ve kterých zemích převažovali v 16.stol. katolíci a kde byly reformované církve?

Anglický jazyk

My dear pupils,
I hope you enjoyed the beautiful week and gained new energy to work on:Thank you all who sent their answers
for their hard work and believe that now you will know more about April traditions.
So here are the correct answers:
 1     a two-week holiday
 2     going to church services,Easter egg hunt and eating hot cross buns
 3     Beltane - Scotland,Witches Night - the CR, Valborg - Sweden, Walpurgisnacht - Germany
 4     In the CR people burn wooden or straw witches in bonfires and roast sausages.
 5     No,because many of them have other religious beliefs.
 6     The Easter Bunny
 7     An egg roll on the lawn outside the White House.
 8     It celebrates the Jewish people´s exodus from Egypt.
 9     10 disasters and the worst was killing the firstborn sons of the Egyptians,including the pharaoh´s son
10    Bread called matzo,bitter herbs,hard-boiled eggs and wine
 
Většina z vás našla správné odpovědi,a proto vás opravdu musím pochválit:)
Takže tento týden vás nebudu tak moc trápit a dám vám jeden úkol psací.V lekci 7 v části Writing v učebnici 
najdete text o tom,jak bude svět vypadat v budoucnosti.Je sice založen na průzkumu,ale ten dělat nemusíte,
postačí mi,jaké máte o budoucnosti představy vy sami
A ještě poznámka nakonec - už nemusíte posílat gramatická cvičení,ta si kontrolujte podle zaslaného řešení.
Ti,kteří nestihli poslat odpovědi na otázky o sv. Patrikovi a o Velikonocích,mohou odpovědi poslat,abych viděla,
že je udělali,ale protože už máte k oběma řešení,nebudu na ně brát zřetel.Je mi líto,ale týden by měl opravdu
stačit všem:)
Have a nice time,enjoy youselves and take care:)
                            your English teacher12. týden - od 1. 6. do 7. 6.

Český jazyk

Ahoj sedmáci, už je tady červen toho zvláštního školního roku. Uvidíme, jaké změny nám další dny a týdny přinesou. Už jsme probrali učivo 7. ročníku, budeme se tedy věnovat opakování. Zaměříme se hlavně na druhy VV, tam ještě chybujete, v literatuře si vyluštíme křížovku a přečteme ukázku z čítanky, ve slohu vymyslíte další zajímavé vypravování. Nepolevujte, hodnocení se blíží:-). Hezky si užijte sváteční pondělí! Vaše
třídní

Mluvnice - do školního sešitu opiš následující souvětí a urči VH, VV a druhy VV:

1. Máš-li dobrý zrak, uvidíš včelu, jak zbírá pyl.
2. Skupiny lidí šli po cestě, která vedla k jejich domovům.
3. Šel jsem se projít, abych se nadýchal čerstvého vzduchu, protože jsem potřeboval osvěžit se.
4. I když jsem byla v Paříži poprvé, zdálo se mi, že tu ulici znám.
5. Děti byli, jako by je někdo vyměnil.
6. Vyprávěl jsem příběh, jak jsem si ho pamatoval.
7. Vzácný prsten jsem našla, kam ho uložila moje babička.
8. Nezapoměl jsi, že máš poslat úkoly?
9. V noci se ochladilo a pršelo tolik, že se lidé obávali záplav.
10. Třebaže rád spím, dnes jsem se vzbudil velmi brzy, protože na zahradu přilétli kosy,kteří mi zpívali pod
oknem.
Věřím, že někteří z vás už při čtení předcházejících vět našli chyby, aniž bych je upozornila. Projděte si vámi napsaný text znovu a opravte pravopisné chyby, které ve větách jsou, a opravené zakroužkujte.

Pravopis - tentokrát dobrovolně vyhledejte na internetu další souhrnné cvičení na procvičování pravopisu a pošlete mi doplněné cvičení nebo rovnou výsledek.

Literatura - nejdřív se vrátím k minulému úkolu z Boženy Němcové. Byly tam tyto chyby -
česká spisovatelka, čárka před která, z nejznámějších děl, čárka před možná, za nejznámější dílo není tečka, natolik - dohromady, před že čárka, bývalý dům, kde žila babička, Splav, ve kterém - čárka před ve kterém, Divá Bára. Když pominu některé stylistické chyby (stanoviště, několik náhrobků), musím se zmínit o věcné chybě, odhalil ji jen  jeden z vás! Splav, ve kterém se utopila VIKTORKA!!(ne Divá Bára!)

Vylušti
tajenku - označ si řádky od 1 do 9, ke každému číslu napiš odpověď na danou otázku a zakroužkuj písmeno podle čísla v závorce:

1. Lyricko-epická skladba s pochmurným dějem a často tragickým koncem (5.)
2. Jaký šlechtický titul měla Zaháňská z Babičky? (3.)
3. Jak se říká domu, kde u své dcery bydlela babička B.Němcové? (2.)
4. V jednom díle K. H. B. hrají důležitou roli části zvířecího těla, které? (2.)
5. Kdo měl tuto ,,ozdobu" ? (1.)
6. Ý
7. Jedna z balad o zelené bytosti (3.)
8. Krátká satirická skladba K.H. B. s pointou (1.)
9. Autor balad (5.)
 
Přečti si v čítance na str. 112 - 113 příběh o rabínovi a odpověz na otázky:

1. Které rozsouzení Šalamouna ti přečtený příběh připomíná?
2. Co prozradilo řezníka?
3. Na jakou lidskou vlastnost příběh poukazuje?

Sloh - Napiš dobrovolně vypravování na téma Kdyby mohl vyprávět můj...

Doplň si  název podle svého - např. plyšák, pokoj, pes, počítač, moje kolo, knížka, žákovská knížka...apod. Nezapomeň na pěkný úvod i závěr, odstavce, krátké věty, které zvýší napětí, otázky, přímou řeč (jen několik). 


 

Německý jazyk

Der Brief - opakování

Napište krátký dopis kamarádovi do Německa. Používejte slovní zásobu, kterou známe. Nezapomeňte na oslovení, na konci na váš podpis. Dopis bude obsahovat 10 vět. Můžete se kamaráda zeptat, co dělá, co se učí, jakou čte knihu, jestli má psa/kočku - jak se jmenuje a jakou má barvu, zeptat se, co dělá jeho bratr/sestra, co umí udělat ... a to samé napsat o sobě....

 

Vypracované cvičení můžete posílat na můj školní mail do pátku 5. června do 12:00 hod. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte. A.V.

 


Anglický jazyk


Good evening,
I hope you´re all OK  and maybe getting ready for school the following week:)
 
Tak úkol pro tento týden.
Nejprve si přečtete text na str.87 a potom se rozhodnete,zda věty ve cv.6 jsou T/F,potom odpovíte na otázky ve cvi-
čení 8/87.
V pracovním sešitě si na str. 74 přečtete o Jane Austenové a vyberete správná slova- čili cv.1/74.
 
To je pro tentokrát vše.
Have a nice time and enjoy the warmer weather next week:)
            your English teacher
 
PS: Chci pochválit všechny,kteří se snaží spolupracovat co nejvíce a posílají někdy i opravdu skvělé věci:)
        Moc děkuji a doufám,že se s některými ještě před prázdninami uvidím:)

Vzkaz na AJ

Všem sedmákům,

prosím,aby všichni co dorazí do školy přinesli své pracovní sešity,školní sešity a ti,kteří mi neposlali své projekty,tak i projekty.
Děkuji:)
               your English teacher

Fyzika

Toto jsou výsledky z minulých týdnů a zadání na následující dva týdny. 

Ve 12. týdnu vypočítáte 1. až 7. příklad, ve 13. týdnu zbytek.


Klid a pohyb těles

(výpočty)

 1) Na školním hřišti uběhl žák dráhu 60 m za 9,5 s. Jaká je průměrná rychlost jeho běhu?

2) Autobus jedoucí z Prahy do Písku jede 1 hodinu 30 minut. Ujede dráhu 105 km. Jaká je jeho průměrná rychlost?

3) Rychlost tryskového letadla je 250 m/s. Jakou dráhu uletí za 4 hodiny?

4)Automobil se pohybuje rychlostí 72 km/h. Jakou dráhu ujede za 25 s?

5) Letadlo práškovalo pole po dobu 20 minut při průměrné rychlosti 252 km/h. Kolik kilometrů       při tom nalétalo?

6) Jak dlouhou bude trvat trénink vytrvalostnímu běžci, má-li v plánu uběhnout 36 km rychlostí 5 m/s a 35 min věnuje rozcvičení?

7) Za jak dlouho projede celý vlak tunelem, jede-li průměrnou rychlostí 10 m/s? Délka vlaku je 150 m a tunel měří 600 m.

8) Po mostě délky 250 m jede nákladní vlak průměrnou rychlostí 36 km/h. Vlak má délku 350 m. Jak dlouho pojede po mostě?

9) Jana projela trasu 10 km na horském kole za 1 hod 12 minut. Petra ujela 9 km za 48 minut. U které z dívek byla průměrná rychlost větší?

10) Souprava metra ujede vzdálenost 1,4 km mezi sousedními stanicemi za 1 min 40 s. Jaká je její průměrná rychlost? Výsledek uveď v km/h a v m/s.

11) Automobil ujel dráhu 157,5 km za 2 hod 15 minut. Jakou průměrnou rychlostí jel?

12) Cyklista ujel dráhu 137 km průměrnou rychlostí 38,2 km/h. Jak dlouho jel?

13) Český běžec uběhl překážkový běh za 48,94 s. Jak dlouhá byla jeho trať, když běžel průměrnou rychlostí 8,17 m/s? Na téže trati závodil o čtyři roky později Američan, který běžel s časem 46,78 s. O kolik se liší rychlosti obou závodníků?

14) Cyklista jel průměrnou rychlostí 23 km/h po dobu 3 hod 45 minut. Jak dlouhou trasu ujel?

 Matematika   týden   1. – 7. 6.  2020 (tento týden je poslání dobrovolné)

Ahoj v posledním měsíci ve školním roce,

tomu, kdo se ještě cítí být dítětem, přeji vše nejlepší ke Dni dětí!

Pozor! Pro tento týden změna!

Poslání práce z matematiky je dobrovolné – za jedničku, pokud bude správně.

Povinná k poslání je tento týden práce z přírodopisu – podívejte se na ni!

Výsledky zadané práce z minulého týdne jsou zde:

1)       Opakování konstrukce trojúhelníka LDZ podle věty s-s-s

                viz přiložený soubor

2)       Výpočet procentové části z celku dvěma způsoby (úlohy A a B)

viz přiložený soubor

 

Nové úkoly na tento týden                                                                                                                      

1)      Opakování konstrukce trojúhelníka (podle věty s-u-s)

Samostatná práce do geometrického sešitu  (POVINNĚ)NEPOSÍLAT !!!

Je zadán trojúhelník BMR, délky jeho stran a úhel, který tyto strany svírají:  m = 58 mm,

r = 1,05 dm, velikost úhlu RBM je 105 stupňů.

a)      Převeď délky stran na stejné jednotky

b)      Zjisti, zda jde trojúhelník sestrojit

c)      Udělej rozbor

d)      Narýsuj trojúhelník

e)      Napiš s pomocí matematických symbolů postup konstrukce

  

2)      Procenta  (NEPOVINNĚ) -  POSLAT  pouze dobrovolně do neděle 7.6.

Vypočítejte zadaný příklad s pomocí trojčlenky, zápis musí obsahovat všechny pomocné výpočty, jednotky, odpověď, prostě všechny náležitosti slovní úlohy!

Televize byla v červnu zlevněna o 12,5 % a stojí nyní 13125 Kč. Jaká byla cena televize před slevou?

 

Mějte se moc hezky, Hana Kovářová
Přírodopis            1. – 7. 6. 2020

(Pozor, tento týden se posílá - povinně !!!)

 

Ahoj sedmáci,

jaro se brzy přehoupne do léta a do prázdnin, tak si zkusíme, jak znáte rostliny, které nás obklopují.

Práce je povinná a jména rostlin je nutno poslat nejpozději do neděle 7. 6.

moje kontakty:  hana-kovarova@centrum.cz   nebo   telefon 725 439 029 (WhatsApp)   

  

Poznávačka rostlin z našeho okolí   (povinná práce – POSLAT !!!)

Dále máte uveden odkaz na fotky 24 rostlin.  Fotila jsem je před 2 týdny na zahrádkách, zahradách, polích, loukách, kolem cest a dokonce i na hřbitově v Bečvárech a okolí.

Úkol pro Vás:  

Pojmenujte rostliny rodovými jmény (např. kopřiva).

Vždy uveďte číslo rostliny a její jméno (rostliny mají čísla od 1 do 24 v pravém dolním rohu).

Některé rostliny možná sami nepoznáte, zeptejte se rodičů, příbuzných, podívejte se do odborné literatury nebo na internet.

Ti, kteří správně pojmenují největší počet rostlin, dostanou jedničku!!!

 

Odkaz na poznávačku (překopírujte do řádku, kam se píše adresa, a enterem otevřete):

https://drive.google.com/drive/folders/1hAyyhTlcRxB4xqkYlqq3QjQ0xoIZJH66?usp=sharing

 

Jsem moc zvědavá, na rychlost a hlavně správnost vašich odpovědí.  Hana Kovářová


Zeměpis

Zdravím sedmáci!
V minulém týdnu jsme probírali státy západní Evropy, které patří k leadrům světového formátu. 
Abychom to tento týden trochu odlehčili, podíváme se na jih za teplem, do států, které jistě řada z vás již navštívila.

Řiďte se prezentací a udělejte si zápis s nákresy vlajek. :)

Mějte se!         RS
 DĚJEPIS
Nástup Habsburků na český trůn

str. 128 -131

1526 - českým králem Ferdinand I. Habsburský
- sídlil ve Vídni
- úředníci rozhodovali místo zemského sněmu
- podporoval katolickou církev a jezuitský řád
- chtěl oslabit moc českých stavů (církev, šlechta, měšťané)

Maxmilián II. - jeho syn
- schválil ústně Českou konfesi ( svoboda vyznání pro všechny)

Rudolf II. - jeho syn
- sídlil v Praze( z Prahy se stalo přední evropské město)
- byl vzdělaný, znal několik jazyků
- miloval umění ( sbírky soch, obrazů a kuriozit)
- rozvoj vědy
1609 - vydal Rudolfův majestát( listina zaručující náboženskou svobodu pro všechny, lidé si mohli vybrat církev)
1) Na youtube se podívej na Habsburky
2) Co se stalo roku 1526, že musel být zvolen český král?
3) Proč Ferdinand I. potrestal města?
4) Podívej se na letohrádek Hvězdu, v jakém stavebním slohu je postaven?
5) Které astronomy si pozval do Prahy Rudolf II.?
6) Podívej se na Zlatou uličku, proč se jí říkalo Zlatá?
7) Co dělali alchymisté?
8) Podívej se na ukázky z filmu Pekařův císař a císařův pekař. Jaké zajímavosti se dozvídáme o Rudolfovi II.?

NÁSTĚNKA

Od čtvrtka 10.9. 2020 jsou pro žáky, pedagogy, zaměstnance školy, zákonné zástupce
a cizí osoby povinné roušky při vstupu do školy, ve společných prostorách školy, ve školní
jídelně.
Ve třídách, v družině žáci mít roušky nemusí.
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy