logotyp

Archiv třídy 7.B

Učivo v týdnu od 30. 3.

Učivo pro týden od 30. 3.
Český jazyk

Mluvnice

 

1) Opakujte stále větné členy

 

Pracovní sešit str.46 , cv, 1a - opiš do sešitu postupně tyto věty: 1.,3.,8.,9. a napiš graf větných členů do sešitu. (šipky)

 

2) Opakujte si pravopis přídavných jmen

 

Pracovní sešit cv.1 na str. 25 - zapiš přídavná jména do tabulky

 

cv.2 na str.25 - doplň a nad přídavné jméno napiš T nebo M.

 

3) Zopakujte si stupňování přídavných jmen - sešit.

 

4) V učebnici si znovu přečti na str. 81,jak stupňujeme některá př.jména a vypracuj cv. 1a,b na str.82.

 

5) Využívejte i webu : www.umimecesky.cz

 

                                         sledujte v televizi UčíTelka

Sloh

Z textu Čmeláci str.163 vypiš do sešitu klíčová slova a pokus se napsat výpisky


Všechny zpracované úkoly (ofotit) společně s případnými dotazy k tomu, co vám není jasné, posílejte paní učitelce na mail: stareckova@zs-zasmuky.cz 

DODAT DO 5. 4.

 

Literatura

Přečtěte si článek Bylo nás pět - Karel Poláček a zapiš do sešitu i odpovědi  na otázky: Proč je vypravování komické? Všimni si, jaký jazyk využívá?

 

Pokračujte v mimočítankové četbě

Matematika

Milí šesťáci,

pro tento týden si práci každý vymyslí sám podle daného vzoru. Do školního sešitu každý den přibydou 4  úlohy, každá na jednu početní operaci s desetinnými čísly. Takže například:

345,96 +  83,261 + 4,8 + 951,056=

3457,98 – 64,802 =

63,8 x 47,2 =

527,81 : 6,4 =

Upozorňuji všechny, že po návratu do školy si vyberu vaše sešity a práci si zkontroluju. Přeju vám zdraví a dobrou náladu. M. Š.

Přírodopis

Zdravím Vás šesťáci :) 

Doufám, že jste MLŽE zvládli bez problémů. Tento týden se podíváme na poslední skupinu měkkýšů, za mě určitě tu nejzajímavější! Takže postupujeme podle instrukcí v prezentaci - hlavonožci - (viz přílohy k samostudiu níže) a doplníme si zápis. Až to zvládnete, skočte na You Tube a zadejte do vyhledávání ,,OCTOPUS ESCAPE“ či využijte odkaz níže!

https://www.youtube.com/results?search_query=octopus+escape
Je na Vás, kolik videí zkouknete, ale každé z nich ve Vás jistě vyvolá větu: ,,To jako fakt?“ :D

Zeměpis

V zemáku mrkneme na další biomy, které jsem Vám přidal do původní prezentace, tentokrát se podíváme do sušších oblastí subtropického pásu. Pomocí prezentace - biosféra 2 (viz přílohy k samostudiu níže) si vytvořte zápis do sešitu. Jako novinku Vám nabízím malou jedničku za obrázek Vámi vybraného zvířete, které žije v daném biomu, který nakreslíte pod zápis.

Mějte se famfárově! RS

 
Anglický jazyk

Hi, 6.B!

Milí žáci, informace o Vaší práci mám pouze od poloviny třídy. Vedu si pečlivé záznamy o Vašem samostudiu a věřte, že aktivní studenti mají velkou výhodu a bude se na ni přihlížet v závěrečné klasifikaci. Hlavně si pamatujte, že se neučíte pro nikoho, ale jen a jen pro sebe. Zde přikládám možnosti kontaktování - Whatsapp (tel. 728 351 941) nebo na email (paja.hudkova@seznam.cz) či messenger (Pája Hudková). Klidně mi napište o pomoc.

Opakování slovesa To be – v přítomnosti a v minulosti, zde je skvělý pracovní list. (today=dnes -přítomnost, yesterday = včera - minulost).

Nová látka - budoucí čas pomocí WILL. A rozdíl v použití budoucího času s Going to X will. Gramatická pravidla tvorby budoucnosti s will najdeš v prezentaci s názvem – Future_will. Udělej si zápis do ŠS a zkus online cvičení s vyhodnocením zde. Umíme tedy tvořit budoucí čas pomocí will a going to. Rozdíl v použití bezvadně vysvětluje Broňa z Brna – poslechni, udělej poznámky a zkus zapamatovat. V učebnici se tato látka nachází na str. 88, 89. Zkus vypracovat cvičení z PS str. 66 cv. 1, 2. Budeme cvičit následující týdny.

Úkol k odevzdání: Vyber si 5 slovíček ze slovní zásoby – Health problems (zde malá inspirace). Vezmi si papír, dané slovíčko napiš anglicky, česky, nakresli (vytiskni, vystřihni)

Učivo v týdnu od 6. 4.

Český jazyk

Mluvnice

Důležité upozornění! Některá cvičení nebudete psát do sešitu, ale ve wordu. Budu vám je moci hned opravit. Posílejte mi na mail úkoly z 1.-3.týdne! Komu se nepodaří mail odeslat, napíše úkoly na papír a podepsaný ho doručí po dospělém do školy. Za dveřmi spodního vchodu je krabice,do které vloží vaše úkoly, a já je pak opravím. Termín doručení: středa 15.4. od 8 do 11hod. nebo úterý 14.4. od 8 do 11hodin.

Protože vás čekají velikonoční prázdniny, zadávám vám méně úkolů, abyste si odpočinuli. Vypracované úkoly mi zasílejte mailem do 17.4.

1) stále si opakujte přídavná jména: ve wordu opiš cv.2a/74 - za každé přídavné jméno napiš M nebo T

2) ve wordu napiš cv.4c/75

3)opakuj si stupňování a utvoř 2.stupeň těchto př.jmen:měkký, hezký,vysoký,hluboký,krátký,řídký,dobrý,zlý-vše napiš ve wordu

4)opakuj větné členy a napiš do sešitu grafy těchto vět:

Tento den nebyl pro mě příjemný. Očekávali jsme tvou upřímnější odpověď.    Slunečné dny nás teprve čekají.

Grafy pošli ofocené.

 

Literatura

Přečti si článek str.152- zapiš do sešitu a odpověz na 4 otázky za článkem,odpovědi zapiš též do sešitu.

Sloh

Zkus napsat krátký dopis babičce nebo dědečkovi, jak prožíváš koronavirovou karanténu. Napiš do sešitu.

Matematika

Milí šesťáci, tento týden budeme pokračovat v tréninku práce s desetinnými čísly tak jako minulý týden. Každý den příklad na sčítání většího počtu des. čísel, odčítání, násobení i dělení. Přeju všem zdraví a pevné nervy. M. Š

Anglický jazyk
Dear 6.B

Všechny moc srdečně zdravím. Je před námi další část samostudia. Děkuji za vyplnění Vašeho worksheet na téma Easter. Líbil se Vám poslech?

Práci začneme samostatným „testíkem“. Otevřete si sešit, napište datum a během deseti minut napište 10 slovíček k tématu JOB a 6 slovíček k tématu Health problems. Připomínám, že tyto slovíčka máte mít již naučená a ostrý testík brzy přijde…

Tento týden nás čeká téma spojené s budoucností – Ambition = ctižádost, touha, přání. Otevři si v učebnici str. 86 cv. 1, ve slovníčku pod Unit 7 opiš či podtrhni slovíčka z modrého rámečku. Jejich význam najdeš v soborech Motivate 2 a prohlédni si k nim obrázky na str. 95. Vypracuj cv. 1, 2 v pracovním sešitě na str. 65 (1,2 pro sebe vypracují i cv. 3, 4).

Stále opakujeme will a going to. Jak se tvoří, jaký je rozdíl při použití. Procvičuj online. Zopakuj si pravidla. Projdi prezentace.

Procvič poslech spojený s future na stránkách školasnadhledem.cz: 1. Cvičení , 2. Cvičení.

Další tip pro online procvičení: https://www.liveworksheets.com/search.asp?content=future

I will see you next time. Have a nice day!

Pozn.: Ráda bych se s Vámi setkala online. Mám vyzkoušené online prostředí Zoom. Kde je potřeba mít počítač s webkamerou nebo chytrý mobil. Stáhnete si zdarma aplikaci Zoom, zašlu odkaz na online výuku, vložíte mnou poslaný kód a už se vidíme. Prosím, kdo by měl o tuto dobrovolnou možnost zájem, napište mi na Whatsapp (728351941), založím skupinu a domluvíme se.

Fyzika

Opakujeme fyzikální veličiny. Vzhledem k tomu, že byly Velikonoce, jedná se o stejnou práci z minulého týdne.

 

fyz. veličina

značka

jednotka

měřidlo

 hmotnost

 

 

 

 

            

        [ kg/m³]

 

 

 

           [m]

 

 

           F

 

 

 

 

 

hustoměr

 objem

 

 

 

 

Převody jednotek fyzikálních veličin:

345,67 m =                           dm

7260 s=                                h     min

45 dm3 =                              mm3

0,567g =                               kg

56  g/cm3     =                       kg/m³

24 t  =                                  kg

98,7 g/cm3     =                     kg/m³

14,78 mm =                          dm

45 cm3 =                              dm3

0,078 m3 =                           dm3

56kg/m³ =                            g/cm3

540 s =                                  min

Kdo bude chtít, může mi práci poslat na školní mail. AV


Matematika

Milí šesťáci, tento týden budeme pokračovat v tréninku práce s desetinnými čísly tak jako minulý týden. Každý den příklad na sčítání většího počtu des. čísel, odčítání, násobení i dělení. Přeju všem zdraví a pevné nervy. M. Š

 
Anglický jazyk

Hi, 6.B!

Blíží se nám Velikonoce = Easter. Tento týden vypracujete pracovní list s poslechem k tématu Velikonoce. V dokumentech najdeš pracovní list s názvem – Easter= Velikonoce. PL otevři či vytiskni a pusť si k němu poslech zdea hurá do práce. Kdo mi odevzdá, vyfotí PL, má 5 puntíků=1. Pokud budete mít chuť, podívejte se na toto základní video o Velikonocích. Poslouchejte a dozvíte se něco o Velikonocích ve Velké Británii.

Budeme stále procvičovat budoucí čas s going to a will. Proto vyplň v PS str. 57 cv. 7 (Utvoř otázky a přidejte krátké odpovědi), str. 67 cv. 6,7. Pokud ti není vše jasné, v PS najdeš shrnutí těchto časů. Going to (PS str. 118), will (PS str. 120). Minulá cvičení v PS si nezapomeň zkontrolovat.

V učebnici si zkus procvičit slovní zásobu v tajence – str. 82

Happy Easter!

Tip pro volné chvíle – audioknihy anglicky na těchto stránkách. Zkuste se zaposlouchat třeba do Harryho Pottera.

Přírodopis a Zeměpis

Zdravím Vás šesťáci!

 

Tento týden v přírodopisu budeme opakovat. Mrkněte na otázky v učebnici za kapitolou měkkýši a vypracujte je do sešitu.

V zeměpisu jdeme dále, avšak tento týden se podíváme jen na stepi - viz příloha. Jedná se o travnatý biom, který však skrývá mnohé organismy. Udělejte si zápis do sešitu a pomocí YT najděte dokument o tomto biomu a cestujte s ním ;)

Dějepis

 

Zapište si výpisky:

Římská společnost

6.stol.př.n.l.-vláda v Římě byla společnou věcí lidu-věc veřejná-REPUBLIKA

společně rozhodovali

obyvatelé se dělili  1.patricijové(potomci původních římských rodů-statkáři,byli plnoprávní,zastávali státní úřady)

                                    2.plebejové(potomci přistěhovalců-řemeslníci,vojáci,obchodníci,byli svobodní, ale neplnoprávní)

                                    3.otroci (nesvobodní, bezprávní,říkali jim ,,mluvící nástroje"

V čele republiky 2konzulové(úředníci) na dobu 1roku

V době války v čele 1 diktátor s neomezenou mocí na 6 měsíců.

úředníci byli voleni SENÁTEM(lidový sněm)-soudy,zákony

 

plebejové nebyli spokojeni,že nemohou zastávat úřad-byli neplnoprávní

pohrozili,že opustí Řím

proto jim bylo povoleno mít své úředníky TRIBUNI LIDU(hájili zájmy plebejů proti patricijům a měli právo VETA

 

4.stol.př.n.l.- plebejové zrovnoprávněni s patriciji- mohli být též voleni za konzuly

3.stol.př.n.l.- městský stát ovládl celou Itálii- heslo: Rozděluj a panuj!(poražení si vládli na svém území,ale neměli právo na vlastní vojenské akce)

 

Přečtěte si str.120-121

Odpovězte a zapište do sešitu: 1)Kdo  nebo co byli bučící nástroje a co byly němé nástroje?

2)Co dávali otrokům na krk, když se pokusili o útěk?

3) Kdo mohl v římské republice volit a hlasovat?

4)Proč se patricijové zalekli odchodu plebejů z Říma?

5)Co je znázorněno na znaku Říma a proč?

Zkuste si najít na youtube dokument o římských otrocích. Do 17.4. mi zasílejte maily.  JSUčivo v týdnu od 14. 4.

Český jazyk do 17. 4. 

Paní učitelka prodloužila termín na dodání práce z minulého týdne do čtvrtka 16. 4.
Až ve čtvrtek zadá práci na další období. Zkontrolujte si, zda vám něco nechybí a případně doplňte a odevzdejte.

Mluvnice
Důležité upozornění! Některá cvičení nebudete psát do sešitu, ale ve wordu. Budu vám je moci hned opravit. Posílejte mi na mail úkoly z 1.-3.týdne! Komu se nepodaří mail odeslat, napíše úkoly na papír a podepsaný ho doručí po dospělém do školy. Za dveřmi spodního vchodu je krabice,do které vloží vaše úkoly, a já je pak opravím. Termín doručení: středa 15.4. od 8 do 11hod. nebo úterý 14.4. od 8 do 11hodin.
Protože vás čekají velikonoční prázdniny, zadávám vám méně úkolů, abyste si odpočinuli.:-) Vypracované úkoly mi zasílejte mailem do 17.4.
1) stále si opakujte přídavná jména: ve wordu opiš cv.2a/74 - za každé přídavné jméno napiš M nebo T
2) ve wordu napiš cv.4c/75
3)opakuj si stupňování a utvoř 2.stupeň těchto př.jmen:měkký, hezký,vysoký,hluboký,krátký,řídký,dobrý,zlý-vše napiš ve wordu
4)opakuj větné členy a napiš do sešitu grafy těchto vět:
Tento den nebyl pro mě příjemný. Očekávali jsme tvou upřímnější odpověď.    Slunečné dny nás teprve čekají.
Grafy pošli ofocené.
 
Literatura
Přečti si článek str.152- zapiš do sešitu a odpověz na 4 otázky za článkem,odpovědi zapiš též do sešitu.
Sloh
Zkus napsat krátký dopis babičce nebo dědečkovi, jak prožíváš koronavirovou karanténu. Napiš do sešitu.

Matematika

Milí šesťáci, tento týden budeme pokračovat v tréninku práce s desetinnými čísly tak jako minulý týden. Každý den příklad na sčítání většího počtu des. čísel, odčítání, násobení i dělení. Přeju všem zdraví a pevné nervy. M. Š

Anglický jazyk
Dear 6.B

Všechny moc srdečně zdravím. Je před námi další část samostudia. Děkuji za vyplnění Vašeho worksheet na téma Easter. Líbil se Vám poslech?

Práci začneme samostatným „testíkem“. Otevřete si sešit, napište datum a během deseti minut napište 10 slovíček k tématu JOB a 6 slovíček k tématu Health problems. Připomínám, že tyto slovíčka máte mít již naučená a ostrý testík brzy přijde…

Tento týden nás čeká téma spojené s budoucností – Ambition = ctižádost, touha, přání. Otevři si v učebnici str. 86 cv. 1, ve slovníčku pod Unit 7 opiš či podtrhni slovíčka z modrého rámečku. Jejich význam najdeš v soborech Motivate 2 a prohlédni si k nim obrázky na str. 95. Vypracuj cv. 1, 2 v pracovním sešitě na str. 65 (1,2 pro sebe vypracují i cv. 3, 4).

Stále opakujeme will a going to. Jak se tvoří, jaký je rozdíl při použití. Procvičuj online. Zopakuj si pravidla. Projdi prezentace.

Procvič poslech spojený s future na stránkách školasnadhledem.cz: 1. Cvičení , 2. Cvičení.

Další tip pro online procvičení: https://www.liveworksheets.com/search.asp?content=future

I will see you next time. Have a nice day!

Pozn.: Ráda bych se s Vámi setkala online. Mám vyzkoušené online prostředí Zoom. Kde je potřeba mít počítač s webkamerou nebo chytrý mobil. Stáhnete si zdarma aplikaci Zoom, zašlu odkaz na online výuku, vložíte mnou poslaný kód a už se vidíme. Prosím, kdo by měl o tuto dobrovolnou možnost zájem, napište mi na Whatsapp (728351941), založím skupinu a domluvíme se.

Fyzika

Opakujeme fyzikální veličiny. Vzhledem k tomu, že byly Velikonoce, jedná se o stejnou práci z minulého týdne.

Převody jednotek fyzikálních veličin:

345,67 m =                           dm

7260 s=                                h     min

45 dm3 =                              mm3

0,567g =                               kg

56  g/cm3     =                       kg/m³

24 t  =                                  kg

98,7 g/cm3     =                     kg/m³

14,78 mm =                          dm

45 cm3 =                              dm3

0,078 m3 =                           dm3

56kg/m³ =                            g/cm3

540 s =                                  min

Kdo bude chtít, může mi práci poslat na školní mail. AV

Přírodopis a Zeměpis


Zdravím šesťáci!


V tomto týdnu se v zeměpisu podíváme do oblastí, kde již lidé moc nežijí, neboť podmínky, které zde panují, jsou již velmi drsné a pro život neuspokojivé. Udělejte si zápis a každé zvířátko si prohlédněte na internetu. Podívejte se také na video, ze kterého Vám možná bude i zima. Nenechte se odradit angličtinou, je jednoduchá a věřím, že i letos porozumíte.
https://www.youtube.com/watch?v=RT6x5GVPFG8  

 

Přírodopis nám nabízí další skupinu bezobratlých živočichů. Podíváme spolu na kroužkovce. Níže najdete prezentaci, která Vám pomůže se zápisem a videa Vám dokreslí představu o tom, jak tato stvoření vypadají.
https://www.youtube.com/watch?v=TaY4Vz0zfII 
https://www.youtube.com/watch?v=aMorvRRbZ5E 
Zkusíte vymyslet, co stojí za jménem afroditka? 

Dějepis pro období do 24. 4.

Chválím ty, kteří píší výpisky přehledně a mám radost z těch, kteří správně odpověděli na otázky:-)

 

1) zapiš do sešitu: Punské války

 

2)přečti str.122-123

 

3)podívej se na mapu a najdi Kartágo

 

4) zapiš výpisky-přehledně!

 

Kartágo-na severu Afriky

 

Kartágiňci zakládali osady-provincie- ve Středomoří(podívej se na mapu)

 

obchodovali s obilím, olejem,zlatem, cínem, slonovinou, jantarem, otroky(zjisti, co je slonovina a jantar)

 

Římané Kartágiňcům říkali Punové(zjisti proč)

 

ostrov Sicílie-říkalo se mu obilnice(zjisti proč)

 

Kartágo se cítilo ohroženo Římem ve Středomoří-oba státy chtěly Středomoří ovládnout

 

spor o ovládnutí Sicílie

 

ve 3.-2.stol.př.n.l.-vypukly punské války

 

bojovaly Řím s Kartágem(podívej se na youtube na vojevůdce Hannibala)

 

 

 

Pozor TEST!!!

 

Odpovědi můžete najít v hlavě, učebnici nebo v sešitě. Za každou správnou odpověď vám píši čárku a připočtu k těm,které už máte. Je to povinné! Ofocené výpisky a odpovědi testu zasílejte do 24.4..Komu nejde odeslat mail, vloží podepsaný papír s odpověďmi do krabice za dveřmi spodního vchodu do školy!!!

 

1.Kde leží Řím?

 

2)Co má ve znaku?

 

3.Co je republika?

 

4.Kdy vznikla v Římě republika?

 

5.Dělení obyvatel v Římě

 

6.Jaké právo měli tribuni lidu?

 

7.Kdo byl mluvící nástroj a kdo mlčící nástroj?

 

8.Kdo bojoval v punských válkách?

 

 

 

SNAŽTE SE!!!
JS

 

Učivo v týdnu od 20. 4.

Český jazyk
Připomínám, že jste měli napsat do sešitu dopis babičce.Někteří úkol nesplnili!!!
1) Zapiš do sešitu : Oznámení
  Oznamuje,že se stane nějaká událost nebo se bude konat  akce.
  Musí být napsáno: -co se koná (jaká akce)
                                        -kde se koná
                                        -kdy se koná
                                        -program(co se bude dít)
                                        -výzva k účasti( zve lidi,aby se zúčastnili ve velkém počtu)
  2)Nakresli si plakát, vymysli na jakou akci budeš zvát- například: Dětský den, Pálení čarodějnic, Fotbalový zápas, Rybářské závody, Soutěž hasičů......
 3) Zapiš na plakát důležité informace.
4) Pěkně ho vyzdob, ofoť a pošli. Kdo to krásně zvládne, dostane ode mě 1!
 
LITERATURA
1) zapisujte si stále do deníku
2) přečti článek str.159, zapiš do sešitu nadpis a odpověz na druhou otázku za článkem.
 
MLUVNICE
Chválím všechny z vás, kteří plníte včas zadané úkoly. 4 žáci však ještě nesplnili žádný úkol! Nejste na prázdninách! Snažte se, ocením vaši snahu.:-)
1) zapiš do sešitu  Druhy zájmen
    osobní: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, si, se 
    přivlastňovací: můj, tvůj, náš, váš, jeho, její, jejich, svůj
   ukazovací: ten, ta, to, ti, ty, ta, tento, tenhle, takový, týž, tentýž onen, sám
   tázací: kdo, co, jaký, který, čí ?
2)naučte se jim zpaměti
3)vypiš do sešitu jen tázací zájmena cv.5a/88    (je jich 6)
4)procvičuj pravopis a rozbor na internetu, hotové vždy ofoť a pošli mailem
zadej: 5.ročník
zadej: vyznač větné členy
procvičuj druhy větných členů-doplněk ještě neumíte
zadej: 5. ročník
zadej: stupňování přídavných jmen
procvičuj a ofoť
zadej: 6. ročník hry
zadej: hra jenom pro mě
je to házení kostkou a procvičuješ pravopis
S chutí do toho!:-)

Fyzika

Výpočty s hustotou

 

1. příklad

Hustota jedlového dřeva je 515 kg/m3. Jaký objem má dřevo vánočního stromku. když stromeček váží 4kg ?

 

2.příklad

Řetízek o objemu 2 cm3 má hmotnost 35g. Vypočítej jeho hustotu a pomocí tabulek (nebo internetu) zjisti, zda je vyroben z ryzího zlata.

 

Vypočítané příklady ve tvaru : zápis + vzorec + výpočet + odpověď  posílejte na můj školní mail. Někteří z vás ještě nic neposlali, tak to napravte. A.V.

Matematika

 

Milí šesťáci,

tento týden sami nastudujete znak dělitelnosti deseti, tj. učebnice str. 136. Je to sice věc pro vás nová, ale už jsme o ní v průběhu roku mluvili a vůbec není obtížná a navíc vám určitě v příštím školním roce pomůže při práci se zlomky. Všechna tato pravidla/ budou následovat i další / nám hodně zjednoduší další práci. Tak pravidlo se naučit a umět je použít je důležité. A abych poznala, že jste na tom pracovali, tak očekávám zpracovaná cvičení 1 až 6 na mém školním mailu, nebo na soukromém miladasafrankova@seznam.cz a to do příštího pondělí, do zadání další práce. Na konci školního roku budete jistě očekávat pěkná závěrečná hodnocení, tak ale taky musíte předvést, že pořádně pracujete.

Zdravím a přeju pohodu k vaší práci.

M. Š.

Anglický jazyk

Dear 6.B!                                                                                                                                                         

Doufám, že Vám samostatný testík dopadl dobře a nějaké nové slovíčko jste se naučili.

Tento týden bude angličtinářská challenge. Na pondělí, středa, pátek jsem vám připravila kvíz. Vždy ten den vložím sem  link/PIN, přes který se přihlásíte do kvízu na Kahoot. Tento týden bude zaměřen na procvičení jednotlivých časů. Soupeříte mezi sebou navzájem. Na vítěze čeká titul a dárek mnou věnovaný!  V souborech najdetesoubor - Přehled jednotlivých časů. Projděte si ho.

Pokyny:

1) stáhněte si aplikaci Kahoot z Google play, mělo by to jít i přes stránku www.kahoot.it a zadat PIN.

 

2) do systému si dávejte jako nickname reálná příjmení, žádné přezdívky, abych mohla porovnávat výsledky  (př. Hudková)

3) v po, st, pa sem vložím link a napíšu, do kdy je kvíz otevřen, tzn. do kdy máte čas si jej otevřít a vyplnit, po vypršení lhůty se k testu již nedostanete

4) kvíz je časově omezen

Pokud by byl problém s otevřením, stáhnutím… kontaktujte mě. Ráda pomohu. Ale kahoot pohodlně otevřete na různých typech mobilů, tabletu, notebooku.

Tento týden odevzdání úkolů bude právě forma těchto kvízů.

 

LINK PRO PÁTEK:  https://kahoot.it/challenge/08540539?challenge-id=4f1df615-87e2-4fdb-a69a-9c1477e6d9c1_1587672480857 NEBO ZDE

PIN:08540539

Před kvízem si zopakujte zásady Past simple and Past continuous

Nezapomínejte stále online procvičovat – na stránkách doporučených viz. níže. Procvičujte gramatiku, slovní zásobu, poslech.

Dále v souborech naleznete poslech s názvem Stopa 7, poslechni a vypracuj do ŠS cvičení v učebnici ze str. 73 cv. 13, 14, 15 a Stopa 17 – poslechni, přečti na str. 87 a udělej do ŠS cv. 8.

Have a nice week.
P.H.

Dějepis

Chválím ty, kteří píší výpisky přehledně a mám radost z těch, kteří správně odpověděli na otázky:-)

 

1) zapiš do sešitu: Punské války
2)přečti str.122-123
3)podívej se na mapu a najdi Kartágo
4) zapiš výpisky-přehledně!

 

Kartágo-na severu Afriky
Kartágiňci zakládali osady-provincie- ve Středomoří(podívej se na mapu)
obchodovali s obilím, olejem,zlatem, cínem, slonovinou, jantarem, otroky(zjisti, co je slonovina a jantar)
Římané Kartágiňcům říkali Punové(zjisti proč)
ostrov Sicílie-říkalo se mu obilnice(zjisti proč)
Kartágo se cítilo ohroženo Římem ve Středomoří-oba státy chtěly Středomoří ovládnout
spor o ovládnutí Sicílie
ve 3.-2.stol.př.n.l.-vypukly punské války
bojovaly Řím s Kartágem(podívej se na youtube na vojevůdce Hannibala)

 

Pozor TEST!!!

 

Odpovědi můžete najít v hlavě, učebnici nebo v sešitě. Za každou správnou odpověď vám píši čárku a připočtu k těm,které už máte. Je to povinné! Ofocené výpisky a odpovědi testu zasílejte do 24.4..Komu nejde odeslat mail, vloží podepsaný papír s odpověďmi do krabice za dveřmi spodního vchodu do školy!!!

 

1.Kde leží Řím?
2)Co má ve znaku?
3.Co je republika?
4.Kdy vznikla v Římě republika?
5.Dělení obyvatel v Římě
6.Jaké právo měli tribuni lidu?
7.Kdo byl mluvící nástroj a kdo mlčící nástroj?
8.Kdo bojoval v punských válkách?

 

SNAŽTE SE!!!
JS

Přírodopis a Zeměpis

Zdravím šesťáci!

Děkuji za upozornění na chybějící prezentace, udělal jsem chybku v komunikaci. Doplňte si tedy zápis tento týden. V Př si přečtěte něco o další podskupině kroužkovců (máloštětinatci) a vypracujte otázky za kapitolou ,,Kroužkovci" do sešitu. Příští týden bude pro Vás vědecký, neboť si dáme domácí laboratorní práci!
V zemáku dodělejte tundru a namalujte si jedno ze zvířat, co tu žijí, do sešitu pod zápis. :)

 

Učivo v týdnu od 27. 4.

Učivo v týdnu od 27. 4.

Český jazyk

Mluvnice
1) Pokračuj v zápisu zájmen, uč se zpaměti!
Vztažná-kdo, co , jaký, který, čí, jenž(vztažná spojují dvě věty- Viděla jsem chlapce, který byl hezký. Zde je- který- vztažné. Který z vás to způsobil? Zde je- který- tázací.)
neurčitá-předpona ně-,lec-, leda- , málo-, sotva-, zřídka-, někdo, něco, nějaký, některý..., ledakdo, ledaco, ledajaký...leckdo,leckterý...,málokterý...,sotvakdo...,zřídkakdo...,čísi,cosi,každý, všechen
Záporná- nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný
2) Zapiš skloňování zájmena já
1.p. já
2.p. beze mě
3.p. ke mně( mi)
4.p. pro mě
6.p. o mně
7.p. se mnou
 
PAMATUJ!!!!! : 2. a 4.pád- mě
                                 3. a 6.pád-mně
3) Pracovní sešit cv.1/30- vypiš zájmena podle druhů
4) cv.3./31- doplň správný tvar zájmene já, kde to jde, napiš oba tvary.
5) Procvičuj na webu větné členy a pravopis! Posílejte ofocené svisle.
 
Sloh
 
Neposlali jste všichni plakát s oznámením!!!
Zapiš do sešitu: Zpráva
Zprávu najdete v novinách nebo časopisech. Má nadpis. Popisuje událost, která se stala. Hodnotí akci.
 
Povinné!!! Kdo ještě nenapsal oznámení akce na plakát, napíše nebo se o to pokusí!!!!
Zahraj si na novináře a napiš zprávu.
Napiš zprávu o akci, na kterou jste zvali na plakátu. Bude mít nadpis a popíšeš, kdy a kde se akce konala, průběh akce a její hodnocení. Komu se to podaří, dostane další jedničku:-D

Literatura
 
Přečti si článek na str.113, zapiš nadpis do sešitu a tři odpovědi na otázky za článkem.
Zapisuj  si do deníku.

Anglický jazyk

I wish you a wonderful new week!

Vyhodnocení anglické challenge.

Děkuji všem za účast. Nebylo to vůbec špatné. Účast byla vysoká.

Vítěz pro domácí výuku (povinné bylo absolvování 3 kvízů a po sečtení bodů byl jasný vítěz): Kuba P. z 6.B – gratuluji a cenu předám!!!

Tento týden Vám na Kahoot vložím pouze jeden kvíz, který bude zpřístupněn do 1.5. do 19:00. Prosím, máte jeden pokus a uvádějte jako nickname - Vaše příjmení.

Link: ZDE

Pin: 08805326

Nehrajeme o dárek, ale o prvních pět míst.

Dear 6.B, tohle je PECKA! Skvělá, krátká videa, které se vždy v jistou chvíli zastaví, a vy musíte odpovědět na otázku ohledně angličtiny. Už dlouho jsem z něčeho nebyla tak nadšená. Je to milé, zábavné a praktické! Mimochodem, schválně zkuste tyto videa: video 1, video 2. Zajímalo by mne, jak Vám to půjde?

Děkuji všem zúčastněným za online propojení. Další pokus proběhne ve středu v 15:30. Rozumím, že všichni z Vás nemají technické podmínky pro online spojení, ale pokud máte, zkuste to. Budeme dělat část ze zadaných úkolů a zapisuji si aktivitu.

Připomínám, že ve slovníčku máte mít slovíčka Unit 1 – 7, prosím, zkuste se tento týden na ně podívat. Soubor najdete na stránkách.

Práce v PS: str. 105 – Vocabulary plus. Str. 121 cv. 1, 2.

Správné řešení – učebnice

Str. 73

cv. 12 – a) a nurse b) a teacher c) a sportsperson

cv. 13 – 1) c   2) A   3) b

cv. 14 – 1) 2009  2) a charity  3) 100,000  4) children  5) is

cv. 15 -  1) 14      2) Sudan, Africa   3) basketball coach

Str. 87

cv. 8  1) That you´ll probably have one child and live until you´re 83.   2) About 23  3) Finland, France and Germany  4) Two  5) Bolivia  6) Yes, i tis, because you´ll probably live to be around 81.

Matematika
 
 
Milí šesťáci, tento týden budeme pokračovat v poznávání pravidel dělitelnosti přirozených čísel a to dělitelností pětkou. Pro začátek si napište řadu násobků čísla 5 a dobře si je prohlédněte. Zjistíte, že všechny končí na 5 nebo 0. Takže opět jednoduché pravidlo najdete v učebnici na straně 137. A následně si udělejte do sešitu cvičení 1 až 7. Doufám, že tento týden dostanu práci ode všech do pátku, ne jako za minulý týden, kdy mi práce nepřišla od 4 lidí vůbec, anebo v neděli ve 20.00hod. To už nepracuju.

Tak s chutí do toho.

Zdravím. M. Š.

Dějepis

Připomínám, že test byl povinný!!!
1)Zapiš do sešitu: Punské války
2)Přečti str. 122-123
3)Zapiš do sešitu:
 
1. punská válka-3.stol.př.n.l.- Římané ovládli Sicílii a Kartágo se muselo zříci Korsiky a Sardinie
2. punská válka -3. stol.př.n.l. - Kartágo ovládlo Hispánii-dnešní Španělsko( najdi na mapě)Zde se těžilo stříbro a Kartágiňci(Punové) měli dostatek peněz na vybudování nového loďstva a pozemní armády
kartagiňský vojevůdce Hannibal táhl s vojskem ze Španělska při pobřeží Středozemního moře, přešel Alpy a dostal se ze severu do Itálie..(najdi na mapě)
používal v boji slony- (pusť si na youtube Hannibalovo tažení a dovíš se zajímavosti o způsobu boje se slony,zapiš si)
Římané u Kaan prohráli(najdi na mapě)
římský vojevůdce Scipio táhl v té době do Afriky proti městu Kartágu
Hannibal byl odvolán z Itálie, ale byl poražen a zabit.
3.punská válka-2.stol.př.n.l.- Římané poručili Kartágu zbořit hradby a aby se odstěhovali. Kartágo to odmítlo. Římané 3roky útočili, Kartágo dobyli, rozbořili a obyvatelé poslali do vyhnanství a do otroctví.
Otázky pro šikovné žáky:
 
Jak zemřel Archimédés?
Co údajně řekl před smrtí?
V které bitvě byl poražen Hannibal?
Jaké další kovy se těžily v Hispánii-Španělsku?
Kdo prohlásil,že Kartágo musí být zničeno?
Byly tři punské války, kdo je vyhrál?

JS

Přírodopis a zeměpis
 
Zdravím šesťáci!
Jak jsem slíbil, bude tento týden Váš přírodopis nejen písemný, ale zahrajete si i na vědátory! V prezentaci pod zápisem nové látky najdete jednoduchý experiment, který si vyzkoušíte. Zapojte do něj i rodiče, ať si trochu odfrknou!

V zeměpisu se podíváme na poslední biom, ze kterého skutečně běhá mráz po zádech. Postupujte podle instrukcí v prezentaci a namalujte si pěkný obrázek!
 
Mějte se fanfárově!        RS

Učivo v týdnu od 4. 5.

Učivo v týdnu od 4. 5.

Matematika

Milí šesťáci, musím říct, že většina z vás se snaží, ale přesto je několik lidí, kteří nereagují a nepracují. A ti, kteří mi práci místo v pátek pošlou další pondělí nějak ztrácí paměť a nepamatují si dny v týdnu?

Dnes pro vás mám další pravidlo dělitelnosti a to dvojkou. Najdete ho v učebnici na str. 138 a na další straně jsou k tomu cvičení. Takže opět na můj školní nebo soukromý mail miladasafrankova@seznam.cz. A prosím o to, abyste si zkontrolovali, jak je to co mi posíláte čitelné. Někdy vaši práci vidím, ale nepřečtu J.

Držím palce. M. Š.


Anglický jazyk

Hello 6.A!!

Děkuji za Vaši účast na online hodině, mile jste mě překvapili!!! Jak jsem říkala minulý týden, rozdělíme se na dvě skupiny. První online hodina pro 6.A ve středu od 15:30 a pro 6.B ve středu od 16:30. Tento týden jsem chtěla od Vás trochu psací, ale změním to. Vkládám sem zadání našich oblíbených Question words. Kdo se nemůže připojit, nevadí, bude pracovat samostatně, vše jsme již probírali. Kdo se připojí, nemusí zatím odevzdávat.

A abych nezapomněla: Vítězové Kahoot kvízu: (účast 70% - zapisuji si).

 1. Pavel H.
 2. Tomáš Z.
 3. David O.
 4. Kuba P.
 5. Lukáš K.

GRATULUJI!!!!

Zadání:

1) Rozstříhej si kartičky na “pexeso” – a zahraj jsi.

 

WHO

WHAT

HOW MANY

WHERE

WHICH

WHY

WHEN

HOW

HOW MUCH

HOW OLD

WHOSE

PROČ

KDO

CO

KOLIK (počitatelné)

KDE

KTERÝ

 

KDY

JAK

KOLIK (nepočitatelné)

KOLIK LET

ČÍ

 

 

2) Přiřaď otázky nalevo k odpovědím napravo.

1. Where are you from?  _____        a.         I play football with my friends.        

 

2.    What do you do on Sundays? _____  b.    He is my cousin.                        

 

3.    How are you? _____                       c.    I am from Prague.                     

 

4.    How old is your brother? _____         d.    Two, thank you.                        

 

5.    Where does your sister live? _____   e.    He is four.                                 

 

6.    How many oranges do you want? ____f.     It's my sister's.                           

 

7.    How much money do we need? ____ g.    Not much.                                 

 

8.    Who is the boy next to you? _____   h.    I'm fine, thanks.                        

 

9.    Which T-shirt is your favourite? _____ i.     Next to the post office.             

 

10.   Why are you at home? _____         j.     The blue one.                             

11.   Whose dog is that? _____              k.         Because I'm ill.                

3) Napiš správná tázací zájmena

 

1.   ____________ milk is in the fridge? – Two bottles.

 

2.   ____________ book do you want to read? – Harry Potter.

 

3.   ____________ is your best friend? – Adam.

 

4.   ____________ are you? – Fine, thanks.

 

5.   ____________ is your father? – He is forty-five.

 

6.   ____________ is your sister in the kitchen? – Because she is cooking dinner.

 

7.   ____________ is the blue car? - It's my brother's.

 

8.   ____________ apples are there? – Only two.

 

9.   ____________ is his name? – Bill.

 

10. ____________ do you visit your grandmother? – On Saturdays.

 

11. ____________ does your grandmother live? – In Brno.

Have a nice week
See you soon!
    

Fyzika

Výpočty s hustotou

 

1. příklad

Vypočítejte hustotu dané látky, jejíž hmotnost je 250g a objem 250 ml. V tabulkách (na internetu) najděte, o jakou látku se jedná.

 

2. příklad

Klíč má hmotnost 0,050 kg a jeho objem je 6,4 cm3. Z jaké látky je vyroben ?

 

Vypočítané příklady ve tvaru : zápis + vzorec + výpočet +odpověď posílejte na můj školní mail do pátku 8. května. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů mi už neposílejte. A.V.


Přírodopis a Zeměpis

Zdravím šesťáci!
Tento týden se spolu podíváme na poslední skupinu kroužkovců - pijavky. Ač toto zvířátko vzbuzuje v lidech spíše odpor, je velmi užitečné! Udělejte si zápis do sešitu a mrkněte na video, které Vám snad názor na pijavky změní :)
https://www.youtube.com/watch?v=eYIs7-esCfI 
 
V zemáku jsme probrali všechny biomy a tudíž se Vaše výuka trochu mění! Již znáte spoustu věcí kolem orientace v mapě, či rozdílnosti podmínek na té naší hroudě. Nyní přichází na řadu tzv. kontinentální zeměpis. Budeme probírat jeden kontinent za druhým a zjistíme o nich spoustu užitečných informací! No a jelikož lidský druh pravděpodobně pochází z Afriky, pojďme s ní začít!
Pomocí přiložené prezentace si vytvořte zápis do sešitu s pořádně velkým nadpisem AFRIKA přes celou stránku :) 
Na druhém slidu se trochu měří. Ke splnění úkolu použijte buď atlas z domova, či internet.

Mějte se :) RS

Učivo v týdnu od 18. 5.

Učívo v týdnu od 11.5.

Mluvnice                                                                                                                                                                                                                                          Ahoj šesťáci, pište všichni včas úkoly! Od někoho ještě nepřišly za 8. týden. Začínáme 9. týden karantény a vlastně budeme jen opakovat a procvičovat. Nezapomeňte si procvičovat pravopis na webu!
1) Zapiš do sešitu: Podmiňovací způsob
2)Urči druh zájmen: 
    do našeho
pro tebe
se mnou
k někomu
kterého ?
, kterého
na nikom
takovému
žádné
leckterá
3)Urči druh číslovek (dvě slova)
několik
pátému
dvacet dva
dvacetkrát
dvoje
několikery
mnoho
třech
4)Zapiš do sešitu:
Podmiňovací způsob času přítomného(to už jsme se učili)
1.učil bych se
2.učil by ses
3.učil by se
1.učili bychom se
2.učili byste se
3.učili by se
POZOR: bychom, byste!!!!!!
5) vyčasuj sloveso KRESLIT SI ve všech osobách ve způsobu podmiňovacím v čase přítomném
6) Napiš graf větných členů.
Včera jsme se hodně učili.
Chytré děti dostaly jedničky.
Hnědé veverky skákaly na stromy v parku.
Literatura
Přečti a zapiš do sešitu- str.120
-nakresli Bertíka podle autorova popisu
- najdi, jak  kamiš vypadá a srovnej se svou kresbou
Sloh
Napiš humornou příhodu se zvířetem, kterou jsi prožil

Matematika

Zdravím vás šesťáci, tento týden přejdeme ke skupině trochu složitějších pravidel a to pro čísla 3, 9 a 6. Začneme trojkou a k tomuto pravidlu budete potřebovat vědět, co to je ciferný součet. Takže ciferný součet znamená, že sečteme všechny číslice, které v čísle jsou: např. 234 => 2 + 3 + 4 = 9, nebo 594 => 5 + 9 + 4 = 18 => 1 + 8 = 9. No a další najdete v učebnici na straně 140 a cvičení na str. 141 (všechna) zase do sešitu a poslat do pátku na moje mailové adresy, které všichni už máte. Buďte zdraví a s chutí do práce.

M. Š.

 

Anglický jazyk

Dear, 6.A.

 

Online hodiny Vám jdou skvěle, jste jedničky. Tento týden mám pro Vás dopis od kamarádky Maji. Těší se na Vaše odpovědi. Online hodina tento týden nepovinná, neboť každý musí odevzdat odpověď na dopis. Dobrovolná online hodina proběhne ve čtvrtek 14.5. od 16:00 pro obě třídy.

 
Hi, my new friend,


how are you? My name is Maja and I am from Malmö, Sweden.
Sweden is in northern Europe. What is your name? Where are you
from?

I am 12 years old and I go to Bladin´s international school in Malmö.
My school is very big, there are 1200 students. How old are you?
What is your school´s name? Do you like it? Is your school big or
small?

In my class, there are 15 students. How many students are in your
class? We can choose the subjects we want to study. I study
Swedish, Maths, History, Geography, Science and Chemistry. I love
History and I am very good at it. What subjects do you study? Can
you choose your subjects? What subjects are you good at?

My teachers are very nice, my classteacher´s name is Ms. Ericsson,
she is young and strict but we all like her a lot. She teaches
Swedish. Who is your classteacher?What does she/he teach?

Write me back soon,
Cheers

Maja Adhberg

 

Odpovědi na dopis zasílejte do pátku 15.5.

Have a nice time

Cheers :D.


Dějepis

Ahoj šesťáci, zdravím vás!  Vstupujeme do devátého týdne karantény. Připomínám, že někteří z vás jste se ani nepokusili odpovědět na otázky, ale mnozí již dostali několik jedniček!!! Snažte se všichni!:-)
1) zapiš do sešitu: Spartakovo povstání
2) učebnice str.126 a 133.
-v římské říši pracovali otroci na polích, v dolech, v dílnách, na stavbách byli cvičeni k boji- GLADIÁTOŘI
Proč se jim říkalo gladiátoři?
-zápasili mezi sebou a s dravými šelmami na život a smrt v ARÉNÁCH( AMFITEÁTRECH)
Jak se jmenuje největší amfiteátr v Římě?
- diváci se jejich smrtí bavili
- gladiátoři měli různé zbraně
Jaké zbraně používali?
Podívej se na film nebo dokument o gladiátorech a vypiš si zajímavosti o boji gladiátorů-bude tě to bavit!!!
SPARTAKUS se stal otrokem-gladiátorem
-73-71př.n.l.-Spartakovo povstání
Podívej se na mapu a zjisti, ve kterém městě byla gladiátorská škola, ve které se vzbouřili?
-otroci uprchli na horu Vesuv
Jak získali zbraně?
- k vzbouřeným gladiátorům se přidávali další otroci a táhli přes celou Itálii
-protože se rozdělili, byli římským vojskem poraženi
-6000 jich bylo ukřižováno a Spartakus padl

Fyzika

Opakování z fyziky - magnet a jeho působení

 

1. Jak se nazývá oblast kolem magnetu, kde ještě působí magnetická síla ?

2. Pomocí čeho zakreslujeme působení magnetu ?

3. Jakou barvu má severní pól magnetu ?

4. Jak rozdělujeme  magnety podle tvaru ?

5. Na které zemské polokouli se nachází severní magnetický pól ?

6. Jak se nazývá oblast uprostřed magnetu, kde se nepřichytí žádné hřebíčky?

7. Jaký přístroj můžeme použít k určení světových stran ?

8. Jak se nazývá hlavní součást tohoto přístroje ?

9. Co je obrovským kulovým magnetem ?

10. Jak se značí síla a jaké má jednotky ?


Vypracované cvičení posílejte na můj školní mail do pátku 15. května. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte. A.V.


Zeměpis a Přírodopis
Zdravím šesťáci!
Minulý týden jsme dokončili kroužkovce poslední skupinou- pijavky. Jaký máte teď na tyto malé pomocnice názor?
Tento týden načneme tu největší skupinu bezobratlých živočichů, která je zároveň nejpestřejší a (za mě) jistě nejzajímavější! Začínáme ČLENOVCE! V přiložené prezentaci najdete úvod do této skupiny a její základní rozdělení. Udělejte si zápis a mrkněte na úvodní otázky za kapitolou v učebnici.
 
V zeměpisu se podíváme na členitost pobřeží Afriky. Členitost pobřeží nám říká, kolik najdeme kolem kontinentu ostrovů, poloostrovů, zálivů či průlivů. Přiřaďte jednotlivé názvy k namalovaným obrysům a vypište si je do sešitu.
 
Mějte se!          RS

Učivo v týdnu od 18. 5.

Učivo v týdnu od 18. 5.

Mluvnice
Ahoj šesťáci, posílejte všechny úkoly včas, ať vám je mohu opravit a vysvětlit :-)
1) Zapiš do sešitu:
Podmiňovací způsob času minulého, skloňování zájmen
2) Podmiňovací způsob času minulého
podmiňovací způsob  času minulého poznáš podle toho, že má 2-3 slůvka by, bychom byste....
UČIT SE
byl bych se učil
byl by ses učil
byl by se učil
byli bychom se učili
byli byste se učili
byli by se učili
3) Vyčasuj sloveso KRESLIT SI ve všech osobách ve zp. podmiňovacím v minulém čase
4) Zájmena: on, ona, náš, váš skloňujeme. Abychom napsali správně čárku nebo tečku nad  i, í,pomůžeme si ukazovacím zájmenem ten,ta. Délku pak slyšíme.
1. on-ten                                        ona-ta
2.bez něho-toho                          bez ní-té
3.k němu-tomu                           k ní- k té
4.pro něho-toho                        pro ni-tu
6. o něm-tom                              o ní- o té
7. s ním-tím                                 s ní- s tou
TÉ, TOU- píšeme dlouhé Í
5) Pracovní sešit str. 32,cv.8
Doplň správné tvary zájmen a piš : i,í,mě,mně
6) Grag: Ve vašich úkolech jsem nenašla žádnou chybu.
 
LITERATURA
Přečti si článek a odpověz na tři otázky, zapiš vše do sešitu.  Str. 124
 
SLOH
Popiš příhodu se zvířetem.SNAŽTE SE VŠICHNI!!!!

Matematika

Ahoj šesťáci, pro tento týden bych chtěla přeskočit v učebnici pravidlo pro šestku a podíváme se na pravidlo pro devítku, protože je na stejném principu jako pravidlo pro trojku. Budete tedy dělat ciferný součet a zjišťovat, zda je dělitelný devítkou. Článek a následující cvičení najdete na str. 142 a143. Práci očekávám do pátku poledne. Připomínám, že od některých z vás jsem už nedostala práci za minulý, dokonce předminulý týden a musíte tedy očekávat, že se váš „zájem“ o práci objeví v celkovém hodnocení na konci školního roku.

Zdravím. M. Š.

Anglický jazyk

Hi, 6.B!

Děkuji za dopisy Maje, některé se opravdu povedly. Tento týden Vás čeká další zapeklitý úkol. Zde se nachází odkaz na video Mr Beana At the restaurant. Video zhlédnete a odpovíte na otázky v PL. Úkoly vypracujte do ŠS, nebo pokud máte možnost tisku, tak přímo do PL.

Termín odevzdání je opět v pátek 22.5. 2020.

Video si zapněte od 8:38 minuty. Lepší přehled pracovního listu naleznete v souborech.

Mr Bean at the Restaurant

 https://www.youtube.com/watch?v=YtfQLyy43Xg&t=1208s (start 8:38)

1) How did Mr Bean surprise himself?  

2) Why did he go to the restaurant?

3) What did he order?

4) Why didn’t he accept more wine?  

5) How did he make music?

6) Did he like the meat?

7) What expressions did the waiter use to ask Mr Bean about the food? Tick the ones you listen.

___Do you like the food, Sir? ___ Everything’s your satisfaction, Sir?

___ Is everything ok, Sir? ___ Is everything all right, Sir?

___ Are you Okay, Sir? ___ Are you sure?

 8) Where did Mr Bean hide the meat? (minulý čas - hid)

a) _______________________ d) __________________________

 

b) _______________________ e) __________________________

 

c) _______________________ f) __________________________

 

9) What song did the violinist play for him?

 ___________________________________________________________

10) Was Mr Bean happy really happy at the end? Why?

 ___________________________________________________________

 surprise himself=překvapit sám sebe, order=objednat si, hide=schovat,

 what=co, jaký, how=jak, why=proč, where=kde

Abychom si rozšířili slovní zásobu, zapiš si do slovníčku nová slovíčka z učebnice ze str. 92 cv. 1 (modrý rámeček) – překlad najdeš v souboru Motivate 2. Patří pod Unit 7 a nadpis – Musical instruments. Nauč! A přiřaď správná slova k obrázku. Příští týden budeme se slovíčky pracovat.

Tento týden online výuka nebude.

Have a nice week

P.H

 

Fyzika

Částicové složení látek - opakování :

 

1. Jak se nazývá základní stavební částice všech látek ?

2. Co je to difúze ?

3. Co je to Brownův pohyb ?

4. Uveďte dva příklady difúze z běžného života.

5. Z čeho se skládá atom ? (dvě základní části)

6. Které částice jsou obsaženy v jádru atomu ? Jaký mají náboj ?

7. Které částice jsou obsaženy v obalu atomu ? Jaký mají náboj ?

8. Jak se nazývá atom s kladným nábojem ?

9. Jak se nazývá atom se záporným nábojem ?

10. Jak na sebe působí částice se souhlasným nábojem ?

11. Jak na sebe působí částice s nesouhlasným nábojem ?

 

Vypracované cvičení posílejte na můj školní mail do pátku 22. května. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte. A.V.


Dějepis

Chválím ty, kteří správně odpovídají na otázky a ráda jim posílám jedničky:-D Kdo ještě neodpověděl, tak to naprav. Příště bude testík!
Zapiš do sešitu:
Římské císařství
učebnice 126-127
v 1. stol.př.l. nastaly rozpory mezi senátory a chudinou
-senátoři byli nejednotni, každý chtěl sám uchvátit vládu
- hrozily občanské války
Vysvětli, co je občanská válka
- 49-44př.n.l.-senátor Julius Caesar (politik, vojevůdce, spravoval provincii Galii, měl žoldnéřskou armádu, byl oblíben u lidu)
Zjisti další zajímavosti o  Caesarovi
- senát se ho obával
- se svým vojskem opustil Galii a za dva měsíce ovládl celou Itálii
-jmenoval senátory, stal se diktátorem
Vysvětli slovo diktátor
- r.44př.n.l. byl v senátu spiklenci zavražděn
Zjisti podrobnosti o jeho vraždě- video.
-nastaly občanské války, trvaly 14let
- Oktaviánus Augustus zvítězil a stal se císařem, končí období republiky a nastává císařství
Vysvětli slovo císař, z jakého slova vzniklo?

Zeměpis a Přírodopis

Zdravím šesťáci
V přírodopisu jsme začali velkou skupinu ČLENOVCI :) už víte, že se dělí na tři další podskupiny. Tento týden se podíváme na první z nich a sice KLEPÍTKATCE. Zástupce této skupiny vídáte častěji, než si myslíte. Patří sem totiž pavouci, štíři, sekáči a roztoči. V prezentaci níže najdete informace o prvních dvou skupinách. Udělejte si zápis a kdybyste něčemu nerozuměli, můžete mi napsat mail, nebo využijte internet :)
 
V zeměpisu se musíme podívat na vodstvo Afriky, což není nikterak obsáhlé téma. Nejprve se naučíme ty největší řeky pojmenovat. Naučíme se to na webu https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-afrika-reky-2-uroven/7814
Tento portál vám bude udělovat štíty, za správné odpovědi. Každý z vás by měl dosáhnout 4. štítu. Až se vám to povede, udělejte screen obrazovky počítače (klávesa PrntScr vpravo nahoře) a pošlete mi váš úspěch mailem.
 

Učivo v týdnu od 25. 5.

Učivo v týdnu od 25. 5.

Český jazyk

Mluvnice
 
Procvičíte si podmiňovací způsob přítomný a podmiňovací způsob minulý.
1) od sloves PRACOVAT, DÍVAT SE, PSÁT SI, ZLOBIT SE utvoř:
1.os., čísl. mn., čas přít., zp. podmiňovací
2. os., čísl. mn., čas přít., zp. podmiňovací
1. os., čísl. mn., čas minulý, zp. podmiňovací
2. os., čísl. mn., čas minulý, zp. podmiňovací
2) Pracovní sešit 4/36 - podtrhni holý podmět
3) Pracovní sešit 8/37
4) Graf
Na školním dvoře hráli rychlí chlapci a veselá děvčata vybíjenou.
 
Literatura
 
Přečti článek na str.163 a napiš krátké vypravování o svých malérech.
 
Sloh
 
Zapiš do sešitu:
Reklamní a propagační texty
Reklamní texty přesvědčují, že si máme nutně něco koupit.
Propagační texty přesvědčují, abychom něco udělali.
Přečti str. 167
Odpověz- str. 168, a,b,c,d
                    str. 168, cv.9,10

Matematika

Ahoj šesťáci, dnes nás bude čekat první trošku složitější pravidlo a to pro číslo 6. Všechno k tomuto pravidlu se dozvíte na str. 141 dole a na str. 142, kde jsou i cvičení. Ta budu očekávat opět do pátku poledne. Všechny vás zdravím.

M. Š.


Anglický jazyk

Hi, 6.A!

Moc chválím velkou část žáků, s poslechem Mr. Bean jste si poradili lehce. Někteří tento týden neposlali DÚ, napravte to prosím. Pokud si s něčím nevíte rady, napište mi.

Opsali jste si nová slovíčka a naučili? Zkuste kvíz na Kahoot na téma Musical Instruments:

Link: https://kahoot.it/challenge/09774303?challenge-id=4f1df615-87e2-4fdb-a69a-9c1477e6d9c1_1590340234227

Pin: 09774303

Vyplň do pátku 29.5. 19:00

V učebnici do ŠS vypracuj ze str. 92 cv. 3 (doplň slova z modrého rámečku) a cv. 5 (přečti si text pod cv. 6 a vyber nejlepší titulek) a cv. 6 (Čti a napiš odpovědi na otázky).

V pracovním sešitě vyplň str. 68 cv. 1, 2

Tento týden budeme pokračovat na vlně poslechu. Tentokrát mám pro Vás připravenou písničku Lemon tree. Pracovní list k písničce najdeš v souborech pod názvem skladby. Kdyby, jste měli s něčím problém, ozvěte se. Ráda pomohu.

Good Luck!
P.H.


Dějepis

Zapiš do sešitu:
Rozkvět římského císařství
str.130 - 132
Oktaviánus Augustus ( Vznešený) byl samovládce - císař
- nechal se uctívat jako Bůh
- opíral se o rádce, které si určoval
- měl žoldnéřskou armádu
- rozšířil území říše
- udržoval mír
- dohlížel na správce provincií
- upevnil hranice
- rozvíjel se obchod a řemesla
- byl oslavován básníky a historiky
- Řím změnil z cihlového na mramorové město
Proč byl oblíben mezi vojáky?
Proč byl oblíben mezi lidem?
Kolik lidí žilo ve městě Řím?
Najdi Pompeje, co se tam stalo?
K čemu sloužil Hadriánův val?
 
A teď slibovaný testík - povinný pro všechny!
1) Co víš o Hannibalovi?
2) Kdo byli plebejové?
3) Kdo byli otroci?
4) Co byly provincie?
5) Kdo byli gladiátoři?
6) Co je žoldnéřská armáda?
7) Co je občanská válka?
8) Kdo byl prvním diktátorem v Římě?
9) Proč bylo Spartakovo povstání potlačeno?
10)Co se stalo, když zvítězil Oktaviánus Augustus?

Fyzika

Měření délky - opakování

1. Napiš, jak se značí délka, jaké má jednotky a jak se nazývá záklaní měřidlo délky.

2. Uveď tři různá měřidla délky, která znáš.

3. Vyjádři v centimetrech :

   24 m =                               45 dm =

   2m 21 cm =                        1320 mm =

4. Nejmenší dílek použitého měřidla má hodnotu  1mm. Jaká je odchylka měření ?

5. Petr měřil hranu kostky. Měření provedl pětkrát. Postupně naměřil tyto hodnoty:
1.) 32 mm

                                                                                                                        2.) 33 mm

                                                                                                                        3.) 32 mm

                                                                                                                        4.) 31 mm

                                                                                                                        5.) 33 mm

Urči aritmetický průměr z naměřených hodnot.

6.a) Odhadni délku hrany krabice s mlékem.

   b) Změř délku hrany této krabice. Měření opakuj pětkrát, zapiš naměřené hodnoty a vypočítej aritmetický průměr.

   c) Porovnej svůj odhad s výsledkem měření.

 

Vypracovaná cvičení posílejte na můj školní mail do pátku 29. května. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte. A.V.


Zeměpis a Přírodopis

Zdravím šesťáci!
Tento týden se podíváme na další dvě skupiny klepítkatců. Minulý týden jsme probrali štíry a pavouky, takže nám zbývají sekáči a roztoči. Možná vás udivuje, že sekáči nepatří mezi pavouky. Skutečně mají vlastní skupinu, neboť jejich těla a způsob života je velmi odlišný. Řiďte se prezentací a udělejte si zápis do sešitu.<

Učivo od 1. 6.

Český jazyk od 1. 6.
Mluvnice
 
Opakování učiva 6. ročníku
1) Zopakuj si pravidla shody podmětu a přísudku!
2) Napiš krátké věty s těmito podměty v minulém čase, pozor na -i-  -y-   v přísudku!
psi
kočky a psi
vlaštovky a jiřičky
my
vy
traktory
oči
housenky
mravenci
housenky a mravenci
uši
3) Zopakuj si pravidla o určování větných členů a napiš grafy:
a) Včera jsem se nedíval na televizi.
b) Naučili jsme se to ve škole.
c) Někteří žáci stále dělají chyby.
d) Včera děti dostaly doma pěkný dárek.
 
Sloh
Kdo nesplnil úkol z minulého týdne, urychleně to napraví!!!
 
Literatura
 
Zapisujte do kulturního deníku, budu ho kontrolovat!!!
Brzy se uvidíme, připravte si, co konkrétně budete chtít vysvětlit:-D JS

Matematika

Ahoj šesťáci, na tento týden máme připravené pravidlo pro čtyřku. Princip práce se zase liší od těch předchozích pravidel. Nebude nás zajímat jen poslední číslice ani ciferný součet, ale poslední dvojčíslí v čísle. Každá stovka, tisíc i vyšší hodnoty jsou totiž čtyřkou dělitelné vždy beze zbytku. Tak nás budou zajímat jen desítky a jednotky a vyzkoušíme, jestli jdou dělit čtyřmi. Pravidlo a ukázky cvičení najdete v učebnici na straně 144 a jedno cvičení na následující straně. Tabulku prosím podle pravítka, nebo si věci vypište pod sebe.  Přeju vám chuť do práce a s některými se asi příští týden uvidím. 

M. Š.

Dějepis

Krize a rozpad římského císařství
- náboženství Řeků Římanů bylo mnohobožské ( uctívali mnoho bohů)
- křesťanství bylo nové náboženství  str. 129 ( věří v jednoho boha, posmrtný život, odmítají násilí a přepych, pomáhají potřebným, mají posvátnou knihu Bibli, křesťané - provádějí křest)
- křesťané byli v římské říši pronásledováni
Kde se tajně scházeli křesťané?
- Ježíš Kristus byl uctíván jako spasitel
Vysvětli slovo spasitel.
- Ježíš byl ukřižován
 
4. stol.n.l. - císař Konstantin  str. 136 - 137
 - uznal křesťanství a dal se pokřtít
a) povstání nespokojených obyvatel v provinciích
b) útěky otroků
c) skupiny lupičů na silnicích
d) Hunové vtrhli do Evropy a způsobili stěhování národů
Odkud přišli Hunové?
e) germánské kmeny barbarů útočí na římskou říši
Podívej se na youtube - dokument Útoky Germánů
395 n.l. - římská říše se rozdělila na západořímskou a východořímskou
Které germánské kmeny zničily město Řím?

Fyzika

Měření času - opakování

1. Jak se značí čas jako fyzikální veličina  ? Jaké má základní jednotky ? Jaké je měřidlo času ?

2. Napiš tři druhy hodin, které znáš.

3. Převeď následující jednotky :

 a)  3min 12 s =            s

 b)  30 min =                 s

 c)  180 s =                  min

 d)  7200 s =                h

4. Kolik hodin má den ?

5  Jaká je odchylka měření, když nejmenší dílek na stopkách je 1s ?

6. Jak se nazývá přístroj, který se užívá ke stanovení tempa hraného díla v hudbě ?

7. Cestující jel z Prahy do Brna . Rychlík vyjel z Prahy ve 13h39min a přijel do Brna v 16h51min. Jakou dobu strávil cestující ve vlaku ?

 Vypracované cvičení můžete posílat na můj školní mail do pátku 5. června do 12:00 hod. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávuco posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejteA.V.


Anglický jazyk

Hello, 6.B!

Moc Vás všechny zdravím. Tento týden věnujeme opakování.

Zde vyhlašuji vítěze Kahoot kvízu:

Kuba T., Vašek K., Tomáš Z., Pavel H., Bára Ch.

Gratuluji, připomínám pro příště, máte tři pokusy.

Opět si dáme Kahoot kvíz. – zopakujeme si Health problems.

Link: Zde

Pin: 04427399

Vyplň do pátku 5.6. do 19:00.

Úkol k odevzdání byl Song – Lemon tree – zjistila jsem, že odkaz nebyl funkční, tak kdo, minulý týden nedělal a neodevzdal, napravte to. Odkaz zde. Zadání v souborech.

Zopakuj si při hře zde na skolasnadhledem Adverbs of frequency.

Zde si zopakujte Vámi oblíbenou látku Comparative and Superlative adjectives.

Procvičíme si i poslech – Klikni - zde, pusť ikonu zvuku, poslouchej a doplň.

DÚ k odevzdání: (pro někoho hračka, pro někoho znamení, co by měl ovládat)

1)      Napiš slovíčka anglicky.

tvrdohlavý                                         nebezpečný

zítra                                                    paměťová karta

včera                                                              klávesy

zlomená paže                                                 hudební nástroj

knihovna                                                        nemocný

2)      Napiš slovíčka k jednotlivým okruhům. Doplň tabulku.

JOBS

FARM ANIMALS

MONTHS

WEATHER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)      Who am I? Přečti si popis a napiš, o jaké zvíře se jedná.

I am big, black and white and I live on the farm. Who am I? _____________________

I am big, pink and lazy (líný). I live on the farm. Who am I?_____________________

I am tall, very tall. I live in the savanna. Who am I? ______________________________

4)      Doplň do vět sloveso být v přítomném čase v kladných tvarech.

Zopakuj si!!! Otázka – obrácený slovosled (Are you…? Is he…?)

I am

We are

You are

You are

He/She/It is

They are

We ___________ fine. You ____________ American. ___________ he Czech? How __________ you?

I _________ sad. __________ you happy? What _________ your name? My uncle _________ 40. Our dog ____________ black. Jane and Tina ____________ at school.

5)      Doplň do vět sloveso být v minulém čase (was, were) v kladných tvarech.

She ___________ taller than my brother. He ______________ at school all day. Tom and Jim _____________ my best friends. His name ____________ John. I _____________ a good student.

Have a nice week

P.H.

Zeměpis a Přírodopis

Zdravím šesťáci!
Minulý týden jsme v přírodopisu doprobrali klepítkatce (první skupinu členovců). Tento týden se podíváme na skupinu druhou a sice korýše! Ačkoli nemá ČR žádné moře, přesto jich tu nalezneme spousty. Vypracujte si zápis, namalujte obrázek a zkuste doplňovačku!
 
V zeměpisu zůstaneme ještě u států Afriky a upevníme si jejich polohu. Na portálu https://www.umimefakta.cz/pexeso-africa-state-2/220 si zahrajte pexeso a získejte 4. štít. Printscreen splněného štítu mi zašlete mailem.
Kdo si bude hodně věřit, může poměřit své znalosti v soutěži s roboty https://www.umimefakta.cz/roboti-afrika-staty?source=explicitExercise  
Hodně štěstí!

Mějte se        RS

Učivo v týdnu od 15. 6.

Český jazyk

Ahoj šesťáci, chválím všechny z vás, co jste se snažili podle svých schopností plnit úkoly. Děkuji tatínkům, maminkám i babičkám za spolupráci při distanční výuce.:-)
Dnes si shrneme, co byste měli nového v 6. ročníku umět.
Tento testík je povinný pro všechny!!!
Ti, co přijdou 15.6. do školy, ho napíší do sešitu a ukážou mi vypracování 22.6. ve škole.
15.6. přineste kulturní deník ke kontrole, ostatní pošlou mailem.
Test se snažte vyplnit nejprve bez užití sešitu a učebnice, teprve když nevíš, dohledej a napiš.
1) Jak poznáš větu hlavní a větu vedlejší?
2) Jak poznáš podmět?
3) Jak poznáš přísudek slovesný?
4) Jak poznáš přísudek jmenný se sponou?
5) Jak poznáš přívlastek shodný a neshodný?
6) Jak poznáš předmět?
7) Jak poznáš příslovečné určení místa, času, způsobu a příčiny?
8) Jak poznáš podstatné jméno konkrétní a abstraktní?
9) Jak poznáš podstatné jméno pomnožné, hromadné, látkové?
10) Jaké znáš číslovky? ( dělení)
11) Jaká znáš zájmena? ( dělení)
12) Kterými příponami tvoříme 2. stupeň přídavných jmen?
 
POZOR!!! Samozřejmě, že máte umět pravidla shody přísudku s podmětem, druhy přídavných jmen, kdy píšeme předponu s-, z- vz-, kdy píšeme 1n a 2n,  kdy píšeme mě - mně, vyjmenovaná a příbuzná slova.....
Sešit si uschovejte, budete ho potřebovat v 7. třídě při opakování látky.
:-D JS

Dějepis

Ahoj šesťáci, mnozí z vás jste velmi pěkně pracovali a dostali jste ode mě plno jedniček. Mám z vás velkou radost.
Připravila jsem si pro vás povinný  závěrečný testík  z učiva druhého pololetí. Je lehký, protože si můžete informace dohledat.
Snažte se nejprve sami, pak hledejte.:-)
1) Kdo byli heilóti?
2) Co znamená ,,sparťanská výchova"?
3) Které státy bojovaly v bitvě u Marathónu?
4) Které státy bojovaly v peloponéských válkách?
5) Který panovník vytvořil ohromnou říši ve 4. stol. př.n.l.?
6) Komu v Římě říkali mluvící nástroje a proč?
7) Proč měl Řím ve znaku vlčici?
8) Kdo bojoval v punských válkách?
9) Jak skončilo Spartakovo povstání a proč?
10) Co je republika?
11) Co je občanská válka?
12) Od kterého jména je odvozeno slovo císař?
13) Které náboženství přijal císař Konstantin?
14) Na jaké části se rozpadla římská říše?
Posílejte mi odpovědi včas do 19.6. !!! Na probranou látku navážeme v 7. třídě. Sešit s poznámkami si uschovejte.
Přeji hezké prázdniny!:-DB-)

Matematika

Ahoj šesťáci,
zdravím vás s posledním týdnem práce s pravidly dělitelnosti. Tento týden bude souhrn vašich znalostí. Vypíšu vám řadu čísel a vy mi z nich vybrete do jednotlivých řádků ta čísla, která budou dělitelná tou kterou hodnotou.
Řada : 20, 32, 16, 65, 70, 125, 732, 440, 3387, 4038, 5005, 5628, 14426, 14580, 75245 a 323248.
Vyber z nich čísla dělitelná
dvojkou:
trojkou:
čtyřkou:
pětkou:
šestkou:
osmičkou:
devítkou:
desítkou:
Přeju úspěšnou aplikaci pravidel.
Všechny zdravím. M. Š.

Fyzika

Fyzikální veličiny - opakování

 

fyz. veličina

značka

jednotka

měřidlo

 

          m

 

 

 délka

            

       

 

 

 

 

           [m3]

 

 

 

         

 

 siloměr

 

 

 ϱ

 

 

          čas

 

 

 

 

 

Převody jednotek - opakování

3,5 dm3  =                      m3

45 m =                           cm

5min =                           s

3000 N=                         kN

56 g =                            kg

6,7 dm =                        m

8 t =                               kg

0,009 kN=                      N

0,005 kg=                       g

78 cm3 =                        dm3    

 

Děkuji všem, žákům i rodičům, kteří se mnou při distanční výuce spolupracovali a přeji vám všem pěkné letní prázdniny.

Vypracované cvičení můžete posílat na můj školní mail do pátku 19. června do 12:00 hod. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávuco posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejteA.V.

Anglický jazyk od 15.6.
Hi, 6.B!
Posílám Vám všem mnoho pozdravů, děkuji, že mi většina zasílá pravidelně práci. Již se nám rychle blíží konec školního roku a posílám Vám trochu energie při plnění úkolů. Tento týden to bude pro Vás hračka.

Přečtěte si text o domácích mazlíčcích a vypracujte úkoly:

1.     Read the text and do the tasks after reading

Two Dogs and Their Master.

Mr.Brown has got two little dogs. Their names are Darky and Teddy.  Darky is a small dog with dark brown eyes, short legs and long tail. Teddy is bigger than his sister, has black eyes, white and sharp teeth, but he is very kind.

They like to play hide-and-seek and tag. Darky likes swimming but Teddy doesn’t.

Mr.Brown lives in a big flat. There are three rooms in it : a bedroom, a living room and kitchen. The dogs sleep in the living room, eat in the kitchen. But they don’t go to the master’s bedroom.

Mr.Brown is a good master. He feeds them and goes for a walk with his dogs every day. They live very friendly.

 2.     Match the parts of the sentences:

 1. Their names ….                          is a good master.
 2. There are …                                are Darky and Teddy.
 3. Teddy …                                  three rooms in it.
 4. Mr Brown…                                 is bigger.

 3.     Choose if the sentences true or false:

 1. Darky and Teddy live in a big house.
 2. The dogs are kind.
 3. They like to play.
 4. Mr.Brown is a very angry master.
 5. The dogs eat in the kitchen.
 6. The master goes for a walk with his dogs every day.

4. Answer the questions:

1. Where do the dogs live?

2. What are their names?

3. Where do the dogs eat?

4. What do the dogs like to play?

5. How do they live?

Good luck!
P.H.

 

Učivo od 8. 6. 

Anglický jazyk 

Hi, 6.A!

Zde vyhlašuji vítěze Kahoot kvízu: Adélka Č., Alice K., Sabina Č., Kristýnka K. …… Congratulations!

Opět si dáme Kahoot kvíz. – Question words. Děkuji za pravidelné vyplnění, je to pro mě zpětná vazba ve Vaší účasti.

Link: Zde

Pin: 09940251

Vyplň do pátku 12.6. do 19:00.

Tento týden nás čeká revision. 

Opakování Past simple – minulý čas prostý. Najdi v sešitě, najdi kartičky a připomeň si nebo zde jsou výuková videa č. 1č. 2. 

Úkoly k odevzdání:

1)Doplň slovesa v minulém čase do tabulky. Pozor jsou zde pravidelná i nepravidelná!!!

Watch

swim

play

get

 • open

read

Online procvičit Past simple můžeš zde. Pro nepravidelná slovesa můžeš použít quizlet.

2)Doplň do vět dané tvary sloves. (Pamatuj – otázka+záporná věta – základní tvar; kladná věta – tvar pro minulý čas)

RUN/RAN

Did he ___________ home? He didn´t ___________ home.  He___________to the park.

 

WRITE/WROTE

Did you __________ that? I didn´t ___________that. I _________ this.

SEE/SAW

Did you _______ them? We didn´t __________ them. But they _________ us.

 

3)Do vět doplň minulé tvary sloves. (př. I know them and my grandma knew their parents.)

We often eat cereal but this morning we _________ ham and eggs. 

We often come home at five but on Friday we ____________ at seven o´clock.

I summer we usually go to Croatia but last year we __________ to Italy.

 

4)Tvoř odpovědi se slovy v nabídce. (př. What did they write? They wrote a letter.)

What did you get? (a present)

What did you find? (a key ring)

What did you do? (my homework)

Listening: Pro poslech otevři pracovní sešit str. 54 cv. 2, cv. 3 a CD z něj, Stopa 26. Cv. 2 (Poslechni si dva rozhovory a označ věci, o kterých se mluví), cv. 3 (Poslechni si text ještě jednou a zakroužkuj správnou možnost).

Good Luck!
P.H.


Český jazyk

Učivo na 13. týden nemusí posílat ti žáci, kteří přijdou 8.6. do školy. Ostatní žáci pokračují tak, jak byli zvyklí. Odevzdávejte úkoly včas!!!!! 
Mluvnice
 
Opakování učiva 6. ročníku
 
Zopakuj si ze sešitu nebo učebnice :
přísudek slovesný, přísudek jmenný se sponou
podmět holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený
větné členy
pravidla shody podmětu a přísudku ( Někdo z vás ještě nesplnil úkol na tvoření vět s podměty! Okamžitě pošli!!!)
 
Včera jsme se dobře pobavili.
Na nebi pluly bílé mráčky.
Můj otec se stal učitelem.
Naše kočky lízaly mléko.
Byli jsme zdraví.
Na poli jezdily traktory a kombajny.
Bílí králíčci byli velice roztomilí.
Vlaštovky a špačci se dívali.
Nečekali jste na nás dlouho.
V lese jsme našli houby.
Z těchto vět vypiš:
1) holé podměty
2)holé několikanásobné podměty
3)nevyjádřené podměty
4)přísudky jmenné se sponou
5)přísudky slovesné
6)podměty rozvité
7)PUČ
8)PUZ
9)PT
10)PKS
11) napiš všechny holé přísudky pod sebe a odůvodni psaní -i-y-   ve shodě.
 
Literatura
Čti mimočítankovou četbu a piš deník - budu ho brzy kontrolovat.
 
Sloh
 
Popis osoby - zvířete
Vyber si osobu nebo zvíře, které popíšeš. Popisuj od celku k částem a neopakuj slova!

Dějepis

Římská vzdělanost, věda a umění
Odpovědi najdeš na str. 114, 115, 119, 123, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136.
Zapiš do sešitu
Stavitelství ( v antickém slohu)
vítězné oblouky - Proč je budovali?
amfiteátry - K čemu sloužily?
kamenné silnice - Jaký význam měly pro vojáky?
forum ( náměstí) -K čemu sloužilo?
lázně - Kolik Římanů mohlo odpočívat v lázních?
cirky - K jakým závodům sloužily?
akvadukty - K čemu sloužily?
baziliky - K čemu sloužily?
sochy
malby na omítce
mozaiky - Jak vypadaly?
kovové mince - peníze
 
Vzdělanost
historie - psali letopisy, v kterých zaznamenávali dějiny
velké knihovny
školy - pro chlapce Římanů - učili se mluvnici, literatuře, matematice, básnictví, řečnictví
náboženství - mnoho bohů, nejvyšší- Jupiter
později křesťanství
 
Západořímská říše podlehla útokům barbarských kmenů a byla dobyta Germány v 5.stol.n.l.
Jedním z kmenů, které útočily na římskou říši a znali železo byli....vylušti celou tajenku svisle i vodorovně.
_ _ _ _ _ _ _ _ největší amfiteátr v Římě
_ _ _ _ _  starověký stát
_ _ _  zbraň homo sapiens sapiens
_ _ _ _ _ _  řeka v Mezopotámii
_ _ _ _ _  bezprávný člověk
_ _ _ _  právo, které měli tribuni lidu
É
 
Pozor! Uzavírám pomalu známky, někdo si možná polepší, ale musí správně odpovídat na otázky:-D JS

Matematika

Milí šesťáci,

tento týden budeme pokračovat v dalším pravidle, které ovšem už v učebnici nenajdete. Je to poslední pravidlo pro č. 8. Tak jako jsou si podobná pravidla pro 3 a 9, tak jsou podobná pravidla pro 4 a 8. Jen pro osmičku musíme zkoumat poslední trojčíslí, jestli jde dělit osmičkou beze zbytku. Každý tisíc už dělit lze, proto nás musí zajímat stovky, desítky a jednotky.

Např.:       54 763 : 8= není, protože 763 : 8 = 95 se zbytkem 3!

                 245 432 : 8 =je, protože 432 : 8 = 54 beze zbytku!

A protože v učebnici nemáme na toto pravidlo žádné příklady, tak si zkusíte udělat stejné úlohy jako pro číslo 4, použijeme tedy opět str. 144 a 145, jen místo čtyřky si všude budeme doplňovat osmičku.

Pokuste se zpracovat dané úlohy, pokud vám to nepůjde, tak si vysvětlíme v příštím školním roce.

Všechny,,neškoláky“ zdravím, mějte se pěkně.

M. Š.

Fyzika

 

Gravitační síla. Gravitační pole. Opakování.

1. Uveďte dva příklady,  jak se projevuje gravitační pole Země.

2. Na čem závisí velikost gravitační síly ?

3. Uveďte příklad sportu, kde musí sportovec překonávat gravitační sílu Země.

4. Proč se kosmonauté na Měsíci pohybují lehčeji než na Zemi ?

5.Co se děje s gravitační sílou se zmenšující se vzdáleností přitahujících se těles?

6.Jak se nazývá oblast kolem Země, kde ještě působí její gravitační síla ?

7. Jak se projevuje gravitační síla Měsíce na Zemi ?

8. Jak se značí síla ? Jaké má jednotky ? Čím se měří ?


Vypracované cvičení můžete posílat na můj školní mail do pátku 12. června do 12:00 hod. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávuco posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte.A.V.

 

NÁSTĚNKA

Od čtvrtka 10.9. 2020 jsou pro žáky, pedagogy, zaměstnance školy, zákonné zástupce
a cizí osoby povinné roušky při vstupu do školy, ve společných prostorách školy, ve školní
jídelně.
Ve třídách, v družině žáci mít roušky nemusí.
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy