Jméno:
Heslo:

Archiv třídy 6.B

Učivo v týdnu od 30. 3.

Učivo pro týden od 30. 3.
Český jazyk

Mluvnice

 

1) Opakujte stále větné členy

 

Pracovní sešit str.46 , cv, 1a - opiš do sešitu postupně tyto věty: 1.,3.,8.,9. a napiš graf větných členů do sešitu. (šipky)

 

2) Opakujte si pravopis přídavných jmen

 

Pracovní sešit cv.1 na str. 25 - zapiš přídavná jména do tabulky

 

cv.2 na str.25 - doplň a nad přídavné jméno napiš T nebo M.

 

3) Zopakujte si stupňování přídavných jmen - sešit.

 

4) V učebnici si znovu přečti na str. 81,jak stupňujeme některá př.jména a vypracuj cv. 1a,b na str.82.

 

5) Využívejte i webu : www.umimecesky.cz

 

                                         sledujte v televizi UčíTelka

Sloh

Z textu Čmeláci str.163 vypiš do sešitu klíčová slova a pokus se napsat výpisky


Všechny zpracované úkoly (ofotit) společně s případnými dotazy k tomu, co vám není jasné, posílejte paní učitelce na mail: stareckova@zs-zasmuky.cz 

DODAT DO 5. 4.

 

Literatura

Přečtěte si článek Bylo nás pět - Karel Poláček a zapiš do sešitu i odpovědi  na otázky: Proč je vypravování komické? Všimni si, jaký jazyk využívá?

 

Pokračujte v mimočítankové četbě

Matematika

Milí šesťáci,

pro tento týden si práci každý vymyslí sám podle daného vzoru. Do školního sešitu každý den přibydou 4  úlohy, každá na jednu početní operaci s desetinnými čísly. Takže například:

345,96 +  83,261 + 4,8 + 951,056=

3457,98 – 64,802 =

63,8 x 47,2 =

527,81 : 6,4 =

Upozorňuji všechny, že po návratu do školy si vyberu vaše sešity a práci si zkontroluju. Přeju vám zdraví a dobrou náladu. M. Š.

Přírodopis

Zdravím Vás šesťáci :) 

Doufám, že jste MLŽE zvládli bez problémů. Tento týden se podíváme na poslední skupinu měkkýšů, za mě určitě tu nejzajímavější! Takže postupujeme podle instrukcí v prezentaci - hlavonožci - (viz přílohy k samostudiu níže) a doplníme si zápis. Až to zvládnete, skočte na You Tube a zadejte do vyhledávání ,,OCTOPUS ESCAPE“ či využijte odkaz níže!

https://www.youtube.com/results?search_query=octopus+escape
Je na Vás, kolik videí zkouknete, ale každé z nich ve Vás jistě vyvolá větu: ,,To jako fakt?“ :D

Zeměpis

V zemáku mrkneme na další biomy, které jsem Vám přidal do původní prezentace, tentokrát se podíváme do sušších oblastí subtropického pásu. Pomocí prezentace - biosféra 2 (viz přílohy k samostudiu níže) si vytvořte zápis do sešitu. Jako novinku Vám nabízím malou jedničku za obrázek Vámi vybraného zvířete, které žije v daném biomu, který nakreslíte pod zápis.

Mějte se famfárově! RS

 
Anglický jazyk

Hi, 6.B!

Milí žáci, informace o Vaší práci mám pouze od poloviny třídy. Vedu si pečlivé záznamy o Vašem samostudiu a věřte, že aktivní studenti mají velkou výhodu a bude se na ni přihlížet v závěrečné klasifikaci. Hlavně si pamatujte, že se neučíte pro nikoho, ale jen a jen pro sebe. Zde přikládám možnosti kontaktování - Whatsapp (tel. 728 351 941) nebo na email (paja.hudkova@seznam.cz) či messenger (Pája Hudková). Klidně mi napište o pomoc.

Opakování slovesa To be – v přítomnosti a v minulosti, zde je skvělý pracovní list. (today=dnes -přítomnost, yesterday = včera - minulost).

Nová látka - budoucí čas pomocí WILL. A rozdíl v použití budoucího času s Going to X will. Gramatická pravidla tvorby budoucnosti s will najdeš v prezentaci s názvem – Future_will. Udělej si zápis do ŠS a zkus online cvičení s vyhodnocením zde. Umíme tedy tvořit budoucí čas pomocí will a going to. Rozdíl v použití bezvadně vysvětluje Broňa z Brna – poslechni, udělej poznámky a zkus zapamatovat. V učebnici se tato látka nachází na str. 88, 89. Zkus vypracovat cvičení z PS str. 66 cv. 1, 2. Budeme cvičit následující týdny.

Úkol k odevzdání: Vyber si 5 slovíček ze slovní zásoby – Health problems (zde malá inspirace). Vezmi si papír, dané slovíčko napiš anglicky, česky, nakresli (vytiskni, vystřihni)

Učivo v týdnu od 6. 4.

Český jazyk

Mluvnice

Důležité upozornění! Některá cvičení nebudete psát do sešitu, ale ve wordu. Budu vám je moci hned opravit. Posílejte mi na mail úkoly z 1.-3.týdne! Komu se nepodaří mail odeslat, napíše úkoly na papír a podepsaný ho doručí po dospělém do školy. Za dveřmi spodního vchodu je krabice,do které vloží vaše úkoly, a já je pak opravím. Termín doručení: středa 15.4. od 8 do 11hod. nebo úterý 14.4. od 8 do 11hodin.

Protože vás čekají velikonoční prázdniny, zadávám vám méně úkolů, abyste si odpočinuli. Vypracované úkoly mi zasílejte mailem do 17.4.

1) stále si opakujte přídavná jména: ve wordu opiš cv.2a/74 - za každé přídavné jméno napiš M nebo T

2) ve wordu napiš cv.4c/75

3)opakuj si stupňování a utvoř 2.stupeň těchto př.jmen:měkký, hezký,vysoký,hluboký,krátký,řídký,dobrý,zlý-vše napiš ve wordu

4)opakuj větné členy a napiš do sešitu grafy těchto vět:

Tento den nebyl pro mě příjemný. Očekávali jsme tvou upřímnější odpověď.    Slunečné dny nás teprve čekají.

Grafy pošli ofocené.

 

Literatura

Přečti si článek str.152- zapiš do sešitu a odpověz na 4 otázky za článkem,odpovědi zapiš též do sešitu.

Sloh

Zkus napsat krátký dopis babičce nebo dědečkovi, jak prožíváš koronavirovou karanténu. Napiš do sešitu.

Matematika

Milí šesťáci, tento týden budeme pokračovat v tréninku práce s desetinnými čísly tak jako minulý týden. Každý den příklad na sčítání většího počtu des. čísel, odčítání, násobení i dělení. Přeju všem zdraví a pevné nervy. M. Š

Anglický jazyk
Dear 6.B

Všechny moc srdečně zdravím. Je před námi další část samostudia. Děkuji za vyplnění Vašeho worksheet na téma Easter. Líbil se Vám poslech?

Práci začneme samostatným „testíkem“. Otevřete si sešit, napište datum a během deseti minut napište 10 slovíček k tématu JOB a 6 slovíček k tématu Health problems. Připomínám, že tyto slovíčka máte mít již naučená a ostrý testík brzy přijde…

Tento týden nás čeká téma spojené s budoucností – Ambition = ctižádost, touha, přání. Otevři si v učebnici str. 86 cv. 1, ve slovníčku pod Unit 7 opiš či podtrhni slovíčka z modrého rámečku. Jejich význam najdeš v soborech Motivate 2 a prohlédni si k nim obrázky na str. 95. Vypracuj cv. 1, 2 v pracovním sešitě na str. 65 (1,2 pro sebe vypracují i cv. 3, 4).

Stále opakujeme will a going to. Jak se tvoří, jaký je rozdíl při použití. Procvičuj online. Zopakuj si pravidla. Projdi prezentace.

Procvič poslech spojený s future na stránkách školasnadhledem.cz: 1. Cvičení , 2. Cvičení.

Další tip pro online procvičení: https://www.liveworksheets.com/search.asp?content=future

I will see you next time. Have a nice day!

Pozn.: Ráda bych se s Vámi setkala online. Mám vyzkoušené online prostředí Zoom. Kde je potřeba mít počítač s webkamerou nebo chytrý mobil. Stáhnete si zdarma aplikaci Zoom, zašlu odkaz na online výuku, vložíte mnou poslaný kód a už se vidíme. Prosím, kdo by měl o tuto dobrovolnou možnost zájem, napište mi na Whatsapp (728351941), založím skupinu a domluvíme se.

Fyzika

Opakujeme fyzikální veličiny. Vzhledem k tomu, že byly Velikonoce, jedná se o stejnou práci z minulého týdne.

 

fyz. veličina

značka

jednotka

měřidlo

 hmotnost

 

 

 

 

            

        [ kg/m³]

 

 

 

           [m]

 

 

           F

 

 

 

 

 

hustoměr

 objem

 

 

 

 

Převody jednotek fyzikálních veličin:

345,67 m =                           dm

7260 s=                                h     min

45 dm3 =                              mm3

0,567g =                               kg

56  g/cm3     =                       kg/m³

24 t  =                                  kg

98,7 g/cm3     =                     kg/m³

14,78 mm =                          dm

45 cm3 =                              dm3

0,078 m3 =                           dm3

56kg/m³ =                            g/cm3

540 s =                                  min

Kdo bude chtít, může mi práci poslat na školní mail. AV


Matematika

Milí šesťáci, tento týden budeme pokračovat v tréninku práce s desetinnými čísly tak jako minulý týden. Každý den příklad na sčítání většího počtu des. čísel, odčítání, násobení i dělení. Přeju všem zdraví a pevné nervy. M. Š

 
Anglický jazyk

Hi, 6.B!

Blíží se nám Velikonoce = Easter. Tento týden vypracujete pracovní list s poslechem k tématu Velikonoce. V dokumentech najdeš pracovní list s názvem – Easter= Velikonoce. PL otevři či vytiskni a pusť si k němu poslech zdea hurá do práce. Kdo mi odevzdá, vyfotí PL, má 5 puntíků=1. Pokud budete mít chuť, podívejte se na toto základní video o Velikonocích. Poslouchejte a dozvíte se něco o Velikonocích ve Velké Británii.

Budeme stále procvičovat budoucí čas s going to a will. Proto vyplň v PS str. 57 cv. 7 (Utvoř otázky a přidejte krátké odpovědi), str. 67 cv. 6,7. Pokud ti není vše jasné, v PS najdeš shrnutí těchto časů. Going to (PS str. 118), will (PS str. 120). Minulá cvičení v PS si nezapomeň zkontrolovat.

V učebnici si zkus procvičit slovní zásobu v tajence – str. 82

Happy Easter!

Tip pro volné chvíle – audioknihy anglicky na těchto stránkách. Zkuste se zaposlouchat třeba do Harryho Pottera.

Přírodopis a Zeměpis

Zdravím Vás šesťáci!

 

Tento týden v přírodopisu budeme opakovat. Mrkněte na otázky v učebnici za kapitolou měkkýši a vypracujte je do sešitu.

V zeměpisu jdeme dále, avšak tento týden se podíváme jen na stepi - viz příloha. Jedná se o travnatý biom, který však skrývá mnohé organismy. Udělejte si zápis do sešitu a pomocí YT najděte dokument o tomto biomu a cestujte s ním ;)

Dějepis

 

Zapište si výpisky:

Římská společnost

6.stol.př.n.l.-vláda v Římě byla společnou věcí lidu-věc veřejná-REPUBLIKA

společně rozhodovali

obyvatelé se dělili  1.patricijové(potomci původních římských rodů-statkáři,byli plnoprávní,zastávali státní úřady)

                                    2.plebejové(potomci přistěhovalců-řemeslníci,vojáci,obchodníci,byli svobodní, ale neplnoprávní)

                                    3.otroci (nesvobodní, bezprávní,říkali jim ,,mluvící nástroje"

V čele republiky 2konzulové(úředníci) na dobu 1roku

V době války v čele 1 diktátor s neomezenou mocí na 6 měsíců.

úředníci byli voleni SENÁTEM(lidový sněm)-soudy,zákony

 

plebejové nebyli spokojeni,že nemohou zastávat úřad-byli neplnoprávní

pohrozili,že opustí Řím

proto jim bylo povoleno mít své úředníky TRIBUNI LIDU(hájili zájmy plebejů proti patricijům a měli právo VETA

 

4.stol.př.n.l.- plebejové zrovnoprávněni s patriciji- mohli být též voleni za konzuly

3.stol.př.n.l.- městský stát ovládl celou Itálii- heslo: Rozděluj a panuj!(poražení si vládli na svém území,ale neměli právo na vlastní vojenské akce)

 

Přečtěte si str.120-121

Odpovězte a zapište do sešitu: 1)Kdo  nebo co byli bučící nástroje a co byly němé nástroje?

2)Co dávali otrokům na krk, když se pokusili o útěk?

3) Kdo mohl v římské republice volit a hlasovat?

4)Proč se patricijové zalekli odchodu plebejů z Říma?

5)Co je znázorněno na znaku Říma a proč?

Zkuste si najít na youtube dokument o římských otrocích. Do 17.4. mi zasílejte maily.  JSUčivo v týdnu od 14. 4.

Český jazyk do 17. 4. 

Paní učitelka prodloužila termín na dodání práce z minulého týdne do čtvrtka 16. 4.
Až ve čtvrtek zadá práci na další období. Zkontrolujte si, zda vám něco nechybí a případně doplňte a odevzdejte.

Mluvnice
Důležité upozornění! Některá cvičení nebudete psát do sešitu, ale ve wordu. Budu vám je moci hned opravit. Posílejte mi na mail úkoly z 1.-3.týdne! Komu se nepodaří mail odeslat, napíše úkoly na papír a podepsaný ho doručí po dospělém do školy. Za dveřmi spodního vchodu je krabice,do které vloží vaše úkoly, a já je pak opravím. Termín doručení: středa 15.4. od 8 do 11hod. nebo úterý 14.4. od 8 do 11hodin.
Protože vás čekají velikonoční prázdniny, zadávám vám méně úkolů, abyste si odpočinuli.:-) Vypracované úkoly mi zasílejte mailem do 17.4.
1) stále si opakujte přídavná jména: ve wordu opiš cv.2a/74 - za každé přídavné jméno napiš M nebo T
2) ve wordu napiš cv.4c/75
3)opakuj si stupňování a utvoř 2.stupeň těchto př.jmen:měkký, hezký,vysoký,hluboký,krátký,řídký,dobrý,zlý-vše napiš ve wordu
4)opakuj větné členy a napiš do sešitu grafy těchto vět:
Tento den nebyl pro mě příjemný. Očekávali jsme tvou upřímnější odpověď.    Slunečné dny nás teprve čekají.
Grafy pošli ofocené.
 
Literatura
Přečti si článek str.152- zapiš do sešitu a odpověz na 4 otázky za článkem,odpovědi zapiš též do sešitu.
Sloh
Zkus napsat krátký dopis babičce nebo dědečkovi, jak prožíváš koronavirovou karanténu. Napiš do sešitu.

Matematika

Milí šesťáci, tento týden budeme pokračovat v tréninku práce s desetinnými čísly tak jako minulý týden. Každý den příklad na sčítání většího počtu des. čísel, odčítání, násobení i dělení. Přeju všem zdraví a pevné nervy. M. Š

Anglický jazyk
Dear 6.B

Všechny moc srdečně zdravím. Je před námi další část samostudia. Děkuji za vyplnění Vašeho worksheet na téma Easter. Líbil se Vám poslech?

Práci začneme samostatným „testíkem“. Otevřete si sešit, napište datum a během deseti minut napište 10 slovíček k tématu JOB a 6 slovíček k tématu Health problems. Připomínám, že tyto slovíčka máte mít již naučená a ostrý testík brzy přijde…

Tento týden nás čeká téma spojené s budoucností – Ambition = ctižádost, touha, přání. Otevři si v učebnici str. 86 cv. 1, ve slovníčku pod Unit 7 opiš či podtrhni slovíčka z modrého rámečku. Jejich význam najdeš v soborech Motivate 2 a prohlédni si k nim obrázky na str. 95. Vypracuj cv. 1, 2 v pracovním sešitě na str. 65 (1,2 pro sebe vypracují i cv. 3, 4).

Stále opakujeme will a going to. Jak se tvoří, jaký je rozdíl při použití. Procvičuj online. Zopakuj si pravidla. Projdi prezentace.

Procvič poslech spojený s future na stránkách školasnadhledem.cz: 1. Cvičení , 2. Cvičení.

Další tip pro online procvičení: https://www.liveworksheets.com/search.asp?content=future

I will see you next time. Have a nice day!

Pozn.: Ráda bych se s Vámi setkala online. Mám vyzkoušené online prostředí Zoom. Kde je potřeba mít počítač s webkamerou nebo chytrý mobil. Stáhnete si zdarma aplikaci Zoom, zašlu odkaz na online výuku, vložíte mnou poslaný kód a už se vidíme. Prosím, kdo by měl o tuto dobrovolnou možnost zájem, napište mi na Whatsapp (728351941), založím skupinu a domluvíme se.

Fyzika

Opakujeme fyzikální veličiny. Vzhledem k tomu, že byly Velikonoce, jedná se o stejnou práci z minulého týdne.

Převody jednotek fyzikálních veličin:

345,67 m =                           dm

7260 s=                                h     min

45 dm3 =                              mm3

0,567g =                               kg

56  g/cm3     =                       kg/m³

24 t  =                                  kg

98,7 g/cm3     =                     kg/m³

14,78 mm =                          dm

45 cm3 =                              dm3

0,078 m3 =                           dm3

56kg/m³ =                            g/cm3

540 s =                                  min

Kdo bude chtít, může mi práci poslat na školní mail. AV

Přírodopis a Zeměpis


Zdravím šesťáci!


V tomto týdnu se v zeměpisu podíváme do oblastí, kde již lidé moc nežijí, neboť podmínky, které zde panují, jsou již velmi drsné a pro život neuspokojivé. Udělejte si zápis a každé zvířátko si prohlédněte na internetu. Podívejte se také na video, ze kterého Vám možná bude i zima. Nenechte se odradit angličtinou, je jednoduchá a věřím, že i letos porozumíte.
https://www.youtube.com/watch?v=RT6x5GVPFG8  

 

Přírodopis nám nabízí další skupinu bezobratlých živočichů. Podíváme spolu na kroužkovce. Níže najdete prezentaci, která Vám pomůže se zápisem a videa Vám dokreslí představu o tom, jak tato stvoření vypadají.
https://www.youtube.com/watch?v=TaY4Vz0zfII 
https://www.youtube.com/watch?v=aMorvRRbZ5E 
Zkusíte vymyslet, co stojí za jménem afroditka? 

Dějepis pro období do 24. 4.

Chválím ty, kteří píší výpisky přehledně a mám radost z těch, kteří správně odpověděli na otázky:-)

 

1) zapiš do sešitu: Punské války

 

2)přečti str.122-123

 

3)podívej se na mapu a najdi Kartágo

 

4) zapiš výpisky-přehledně!

 

Kartágo-na severu Afriky

 

Kartágiňci zakládali osady-provincie- ve Středomoří(podívej se na mapu)

 

obchodovali s obilím, olejem,zlatem, cínem, slonovinou, jantarem, otroky(zjisti, co je slonovina a jantar)

 

Římané Kartágiňcům říkali Punové(zjisti proč)

 

ostrov Sicílie-říkalo se mu obilnice(zjisti proč)

 

Kartágo se cítilo ohroženo Římem ve Středomoří-oba státy chtěly Středomoří ovládnout

 

spor o ovládnutí Sicílie

 

ve 3.-2.stol.př.n.l.-vypukly punské války

 

bojovaly Řím s Kartágem(podívej se na youtube na vojevůdce Hannibala)

 

 

 

Pozor TEST!!!

 

Odpovědi můžete najít v hlavě, učebnici nebo v sešitě. Za každou správnou odpověď vám píši čárku a připočtu k těm,které už máte. Je to povinné! Ofocené výpisky a odpovědi testu zasílejte do 24.4..Komu nejde odeslat mail, vloží podepsaný papír s odpověďmi do krabice za dveřmi spodního vchodu do školy!!!

 

1.Kde leží Řím?

 

2)Co má ve znaku?

 

3.Co je republika?

 

4.Kdy vznikla v Římě republika?

 

5.Dělení obyvatel v Římě

 

6.Jaké právo měli tribuni lidu?

 

7.Kdo byl mluvící nástroj a kdo mlčící nástroj?

 

8.Kdo bojoval v punských válkách?

 

 

 

SNAŽTE SE!!!
JS

 

Učivo v týdnu od 20. 4.

Český jazyk
Připomínám, že jste měli napsat do sešitu dopis babičce.Někteří úkol nesplnili!!!
1) Zapiš do sešitu : Oznámení
  Oznamuje,že se stane nějaká událost nebo se bude konat  akce.
  Musí být napsáno: -co se koná (jaká akce)
                                        -kde se koná
                                        -kdy se koná
                                        -program(co se bude dít)
                                        -výzva k účasti( zve lidi,aby se zúčastnili ve velkém počtu)
  2)Nakresli si plakát, vymysli na jakou akci budeš zvát- například: Dětský den, Pálení čarodějnic, Fotbalový zápas, Rybářské závody, Soutěž hasičů......
 3) Zapiš na plakát důležité informace.
4) Pěkně ho vyzdob, ofoť a pošli. Kdo to krásně zvládne, dostane ode mě 1!
 
LITERATURA
1) zapisujte si stále do deníku
2) přečti článek str.159, zapiš do sešitu nadpis a odpověz na druhou otázku za článkem.
 
MLUVNICE
Chválím všechny z vás, kteří plníte včas zadané úkoly. 4 žáci však ještě nesplnili žádný úkol! Nejste na prázdninách! Snažte se, ocením vaši snahu.:-)
1) zapiš do sešitu  Druhy zájmen
    osobní: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, si, se 
    přivlastňovací: můj, tvůj, náš, váš, jeho, její, jejich, svůj
   ukazovací: ten, ta, to, ti, ty, ta, tento, tenhle, takový, týž, tentýž onen, sám
   tázací: kdo, co, jaký, který, čí ?
2)naučte se jim zpaměti
3)vypiš do sešitu jen tázací zájmena cv.5a/88    (je jich 6)
4)procvičuj pravopis a rozbor na internetu, hotové vždy ofoť a pošli mailem
zadej: 5.ročník
zadej: vyznač větné členy
procvičuj druhy větných členů-doplněk ještě neumíte
zadej: 5. ročník
zadej: stupňování přídavných jmen
procvičuj a ofoť
zadej: 6. ročník hry
zadej: hra jenom pro mě
je to házení kostkou a procvičuješ pravopis
S chutí do toho!:-)

Fyzika

Výpočty s hustotou

 

1. příklad

Hustota jedlového dřeva je 515 kg/m3. Jaký objem má dřevo vánočního stromku. když stromeček váží 4kg ?

 

2.příklad

Řetízek o objemu 2 cm3 má hmotnost 35g. Vypočítej jeho hustotu a pomocí tabulek (nebo internetu) zjisti, zda je vyroben z ryzího zlata.

 

Vypočítané příklady ve tvaru : zápis + vzorec + výpočet + odpověď  posílejte na můj školní mail. Někteří z vás ještě nic neposlali, tak to napravte. A.V.

Matematika

 

Milí šesťáci,

tento týden sami nastudujete znak dělitelnosti deseti, tj. učebnice str. 136. Je to sice věc pro vás nová, ale už jsme o ní v průběhu roku mluvili a vůbec není obtížná a navíc vám určitě v příštím školním roce pomůže při práci se zlomky. Všechna tato pravidla/ budou následovat i další / nám hodně zjednoduší další práci. Tak pravidlo se naučit a umět je použít je důležité. A abych poznala, že jste na tom pracovali, tak očekávám zpracovaná cvičení 1 až 6 na mém školním mailu, nebo na soukromém miladasafrankova@seznam.cz a to do příštího pondělí, do zadání další práce. Na konci školního roku budete jistě očekávat pěkná závěrečná hodnocení, tak ale taky musíte předvést, že pořádně pracujete.

Zdravím a přeju pohodu k vaší práci.

M. Š.

Anglický jazyk

Dear 6.B!                                                                                                                                                         

Doufám, že Vám samostatný testík dopadl dobře a nějaké nové slovíčko jste se naučili.

Tento týden bude angličtinářská challenge. Na pondělí, středa, pátek jsem vám připravila kvíz. Vždy ten den vložím sem  link/PIN, přes který se přihlásíte do kvízu na Kahoot. Tento týden bude zaměřen na procvičení jednotlivých časů. Soupeříte mezi sebou navzájem. Na vítěze čeká titul a dárek mnou věnovaný!  V souborech najdetesoubor - Přehled jednotlivých časů. Projděte si ho.

Pokyny:

1) stáhněte si aplikaci Kahoot z Google play, mělo by to jít i přes stránku www.kahoot.it a zadat PIN.

 

2) do systému si dávejte jako nickname reálná příjmení, žádné přezdívky, abych mohla porovnávat výsledky  (př. Hudková)

3) v po, st, pa sem vložím link a napíšu, do kdy je kvíz otevřen, tzn. do kdy máte čas si jej otevřít a vyplnit, po vypršení lhůty se k testu již nedostanete

4) kvíz je časově omezen

Pokud by byl problém s otevřením, stáhnutím… kontaktujte mě. Ráda pomohu. Ale kahoot pohodlně otevřete na různých typech mobilů, tabletu, notebooku.

Tento týden odevzdání úkolů bude právě forma těchto kvízů.

 

LINK PRO PÁTEK:  https://kahoot.it/challenge/08540539?challenge-id=4f1df615-87e2-4fdb-a69a-9c1477e6d9c1_1587672480857 NEBO ZDE

PIN:08540539

Před kvízem si zopakujte zásady Past simple and Past continuous

Nezapomínejte stále online procvičovat – na stránkách doporučených viz. níže. Procvičujte gramatiku, slovní zásobu, poslech.

Dále v souborech naleznete poslech s názvem Stopa 7, poslechni a vypracuj do ŠS cvičení v učebnici ze str. 73 cv. 13, 14, 15 a Stopa 17 – poslechni, přečti na str. 87 a udělej do ŠS cv. 8.

Have a nice week.
P.H.

Dějepis

Chválím ty, kteří píší výpisky přehledně a mám radost z těch, kteří správně odpověděli na otázky:-)

 

1) zapiš do sešitu: Punské války
2)přečti str.122-123
3)podívej se na mapu a najdi Kartágo
4) zapiš výpisky-přehledně!

 

Kartágo-na severu Afriky
Kartágiňci zakládali osady-provincie- ve Středomoří(podívej se na mapu)
obchodovali s obilím, olejem,zlatem, cínem, slonovinou, jantarem, otroky(zjisti, co je slonovina a jantar)
Římané Kartágiňcům říkali Punové(zjisti proč)
ostrov Sicílie-říkalo se mu obilnice(zjisti proč)
Kartágo se cítilo ohroženo Římem ve Středomoří-oba státy chtěly Středomoří ovládnout
spor o ovládnutí Sicílie
ve 3.-2.stol.př.n.l.-vypukly punské války
bojovaly Řím s Kartágem(podívej se na youtube na vojevůdce Hannibala)

 

Pozor TEST!!!

 

Odpovědi můžete najít v hlavě, učebnici nebo v sešitě. Za každou správnou odpověď vám píši čárku a připočtu k těm,které už máte. Je to povinné! Ofocené výpisky a odpovědi testu zasílejte do 24.4..Komu nejde odeslat mail, vloží podepsaný papír s odpověďmi do krabice za dveřmi spodního vchodu do školy!!!

 

1.Kde leží Řím?
2)Co má ve znaku?
3.Co je republika?
4.Kdy vznikla v Římě republika?
5.Dělení obyvatel v Římě
6.Jaké právo měli tribuni lidu?
7.Kdo byl mluvící nástroj a kdo mlčící nástroj?
8.Kdo bojoval v punských válkách?

 

SNAŽTE SE!!!
JS

Přírodopis a Zeměpis

Zdravím šesťáci!

Děkuji za upozornění na chybějící prezentace, udělal jsem chybku v komunikaci. Doplňte si tedy zápis tento týden. V Př si přečtěte něco o další podskupině kroužkovců (máloštětinatci) a vypracujte otázky za kapitolou ,,Kroužkovci" do sešitu. Příští týden bude pro Vás vědecký, neboť si dáme domácí laboratorní práci!
V zemáku dodělejte tundru a namalujte si jedno ze zvířat, co tu žijí, do sešitu pod zápis. :)

 

Učivo v týdnu od 27. 4.

Učivo v týdnu od 27. 4.

Český jazyk

Mluvnice
1) Pokračuj v zápisu zájmen, uč se zpaměti!
Vztažná-kdo, co , jaký, který, čí, jenž(vztažná spojují dvě věty- Viděla jsem chlapce, který byl hezký. Zde je- který- vztažné. Který z vás to způsobil? Zde je- který- tázací.)
neurčitá-předpona ně-,lec-, leda- , málo-, sotva-, zřídka-, někdo, něco, nějaký, některý..., ledakdo, ledaco, ledajaký...leckdo,leckterý...,málokterý...,sotvakdo...,zřídkakdo...,čísi,cosi,každý, všechen
Záporná- nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný
2) Zapiš skloňování zájmena já
1.p. já
2.p. beze mě
3.p. ke mně( mi)
4.p. pro mě
6.p. o mně
7.p. se mnou
 
PAMATUJ!!!!! : 2. a 4.pád- mě
                                 3. a 6.pád-mně
3) Pracovní sešit cv.1/30- vypiš zájmena podle druhů
4) cv.3./31- doplň správný tvar zájmene já, kde to jde, napiš oba tvary.
5) Procvičuj na webu větné členy a pravopis! Posílejte ofocené svisle.
 
Sloh
 
Neposlali jste všichni plakát s oznámením!!!
Zapiš do sešitu: Zpráva
Zprávu najdete v novinách nebo časopisech. Má nadpis. Popisuje událost, která se stala. Hodnotí akci.
 
Povinné!!! Kdo ještě nenapsal oznámení akce na plakát, napíše nebo se o to pokusí!!!!
Zahraj si na novináře a napiš zprávu.
Napiš zprávu o akci, na kterou jste zvali na plakátu. Bude mít nadpis a popíšeš, kdy a kde se akce konala, průběh akce a její hodnocení. Komu se to podaří, dostane další jedničku:-D

Literatura
 
Přečti si článek na str.113, zapiš nadpis do sešitu a tři odpovědi na otázky za článkem.
Zapisuj  si do deníku.

Anglický jazyk

I wish you a wonderful new week!

Vyhodnocení anglické challenge.

Děkuji všem za účast. Nebylo to vůbec špatné. Účast byla vysoká.

Vítěz pro domácí výuku (povinné bylo absolvování 3 kvízů a po sečtení bodů byl jasný vítěz): Kuba P. z 6.B – gratuluji a cenu předám!!!

Tento týden Vám na Kahoot vložím pouze jeden kvíz, který bude zpřístupněn do 1.5. do 19:00. Prosím, máte jeden pokus a uvádějte jako nickname - Vaše příjmení.

Link: ZDE

Pin: 08805326

Nehrajeme o dárek, ale o prvních pět míst.

Dear 6.B, tohle je PECKA! Skvělá, krátká videa, které se vždy v jistou chvíli zastaví, a vy musíte odpovědět na otázku ohledně angličtiny. Už dlouho jsem z něčeho nebyla tak nadšená. Je to milé, zábavné a praktické! Mimochodem, schválně zkuste tyto videa: video 1, video 2. Zajímalo by mne, jak Vám to půjde?

Děkuji všem zúčastněným za online propojení. Další pokus proběhne ve středu v 15:30. Rozumím, že všichni z Vás nemají technické podmínky pro online spojení, ale pokud máte, zkuste to. Budeme dělat část ze zadaných úkolů a zapisuji si aktivitu.

Připomínám, že ve slovníčku máte mít slovíčka Unit 1 – 7, prosím, zkuste se tento týden na ně podívat. Soubor najdete na stránkách.

Práce v PS: str. 105 – Vocabulary plus. Str. 121 cv. 1, 2.

Správné řešení – učebnice

Str. 73

cv. 12 – a) a nurse b) a teacher c) a sportsperson

cv. 13 – 1) c   2) A   3) b

cv. 14 – 1) 2009  2) a charity  3) 100,000  4) children  5) is

cv. 15 -  1) 14      2) Sudan, Africa   3) basketball coach

Str. 87

cv. 8  1) That you´ll probably have one child and live until you´re 83.   2) About 23  3) Finland, France and Germany  4) Two  5) Bolivia  6) Yes, i tis, because you´ll probably live to be around 81.

Matematika
 
 
Milí šesťáci, tento týden budeme pokračovat v poznávání pravidel dělitelnosti přirozených čísel a to dělitelností pětkou. Pro začátek si napište řadu násobků čísla 5 a dobře si je prohlédněte. Zjistíte, že všechny končí na 5 nebo 0. Takže opět jednoduché pravidlo najdete v učebnici na straně 137. A následně si udělejte do sešitu cvičení 1 až 7. Doufám, že tento týden dostanu práci ode všech do pátku, ne jako za minulý týden, kdy mi práce nepřišla od 4 lidí vůbec, anebo v neděli ve 20.00hod. To už nepracuju.

Tak s chutí do toho.

Zdravím. M. Š.

Dějepis

Připomínám, že test byl povinný!!!
1)Zapiš do sešitu: Punské války
2)Přečti str. 122-123
3)Zapiš do sešitu:
 
1. punská válka-3.stol.př.n.l.- Římané ovládli Sicílii a Kartágo se muselo zříci Korsiky a Sardinie
2. punská válka -3. stol.př.n.l. - Kartágo ovládlo Hispánii-dnešní Španělsko( najdi na mapě)Zde se těžilo stříbro a Kartágiňci(Punové) měli dostatek peněz na vybudování nového loďstva a pozemní armády
kartagiňský vojevůdce Hannibal táhl s vojskem ze Španělska při pobřeží Středozemního moře, přešel Alpy a dostal se ze severu do Itálie..(najdi na mapě)
používal v boji slony- (pusť si na youtube Hannibalovo tažení a dovíš se zajímavosti o způsobu boje se slony,zapiš si)
Římané u Kaan prohráli(najdi na mapě)
římský vojevůdce Scipio táhl v té době do Afriky proti městu Kartágu
Hannibal byl odvolán z Itálie, ale byl poražen a zabit.
3.punská válka-2.stol.př.n.l.- Římané poručili Kartágu zbořit hradby a aby se odstěhovali. Kartágo to odmítlo. Římané 3roky útočili, Kartágo dobyli, rozbořili a obyvatelé poslali do vyhnanství a do otroctví.
Otázky pro šikovné žáky:
 
Jak zemřel Archimédés?
Co údajně řekl před smrtí?
V které bitvě byl poražen Hannibal?
Jaké další kovy se těžily v Hispánii-Španělsku?
Kdo prohlásil,že Kartágo musí být zničeno?
Byly tři punské války, kdo je vyhrál?

JS

Přírodopis a zeměpis
 
Zdravím šesťáci!
Jak jsem slíbil, bude tento týden Váš přírodopis nejen písemný, ale zahrajete si i na vědátory! V prezentaci pod zápisem nové látky najdete jednoduchý experiment, který si vyzkoušíte. Zapojte do něj i rodiče, ať si trochu odfrknou!

V zeměpisu se podíváme na poslední biom, ze kterého skutečně běhá mráz po zádech. Postupujte podle instrukcí v prezentaci a namalujte si pěkný obrázek!
 
Mějte se fanfárově!        RS

Učivo v týdnu od 4. 5.

Učivo v týdnu od 4. 5.

Matematika

Milí šesťáci, musím říct, že většina z vás se snaží, ale přesto je několik lidí, kteří nereagují a nepracují. A ti, kteří mi práci místo v pátek pošlou další pondělí nějak ztrácí paměť a nepamatují si dny v týdnu?

Dnes pro vás mám další pravidlo dělitelnosti a to dvojkou. Najdete ho v učebnici na str. 138 a na další straně jsou k tomu cvičení. Takže opět na můj školní nebo soukromý mail miladasafrankova@seznam.cz. A prosím o to, abyste si zkontrolovali, jak je to co mi posíláte čitelné. Někdy vaši práci vidím, ale nepřečtu J.

Držím palce. M. Š.


Anglický jazyk

Hello 6.A!!

Děkuji za Vaši účast na online hodině, mile jste mě překvapili!!! Jak jsem říkala minulý týden, rozdělíme se na dvě skupiny. První online hodina pro 6.A ve středu od 15:30 a pro 6.B ve středu od 16:30. Tento týden jsem chtěla od Vás trochu psací, ale změním to. Vkládám sem zadání našich oblíbených Question words. Kdo se nemůže připojit, nevadí, bude pracovat samostatně, vše jsme již probírali. Kdo se připojí, nemusí zatím odevzdávat.

A abych nezapomněla: Vítězové Kahoot kvízu: (účast 70% - zapisuji si).

  1. Pavel H.
  2. Tomáš Z.
  3. David O.
  4. Kuba P.
  5. Lukáš K.

GRATULUJI!!!!

Zadání:

1) Rozstříhej si kartičky na “pexeso” – a zahraj jsi.

 

WHO

WHAT

HOW MANY

WHERE

WHICH

WHY

WHEN

HOW

HOW MUCH

HOW OLD

WHOSE

PROČ

KDO

CO

KOLIK (počitatelné)

KDE

KTERÝ

 

KDY

JAK

KOLIK (nepočitatelné)

KOLIK LET

ČÍ

 

 

2) Přiřaď otázky nalevo k odpovědím napravo.

1. Where are you from?  _____        a.         I play football with my friends.        

 

2.    What do you do on Sundays? _____  b.    He is my cousin.                        

 

3.    How are you? _____                       c.    I am from Prague.                     

 

4.    How old is your brother? _____         d.    Two, thank you.                        

 

5.    Where does your sister live? _____   e.    He is four.                                 

 

6.    How many oranges do you want? ____f.     It's my sister's.                           

 

7.    How much money do we need? ____ g.    Not much.                                 

 

8.    Who is the boy next to you? _____   h.    I'm fine, thanks.                        

 

9.    Which T-shirt is your favourite? _____ i.     Next to the post office.             

 

10.   Why are you at home? _____         j.     The blue one.                             

11.   Whose dog is that? _____              k.         Because I'm ill.                

3) Napiš správná tázací zájmena

 

1.   ____________ milk is in the fridge? – Two bottles.

 

2.   ____________ book do you want to read? – Harry Potter.

 

3.   ____________ is your best friend? – Adam.

 

4.   ____________ are you? – Fine, thanks.

 

5.   ____________ is your father? – He is forty-five.

 

6.   ____________ is your sister in the kitchen? – Because she is cooking dinner.

 

7.   ____________ is the blue car? - It's my brother's.

 

8.   ____________ apples are there? – Only two.

 

9.   ____________ is his name? – Bill.

 

10. ____________ do you visit your grandmother? – On Saturdays.

 

11. ____________ does your grandmother live? – In Brno.

Have a nice week
See you soon!
    

Fyzika

Výpočty s hustotou

 

1. příklad

Vypočítejte hustotu dané látky, jejíž hmotnost je 250g a objem 250 ml. V tabulkách (na internetu) najděte, o jakou látku se jedná.

 

2. příklad

Klíč má hmotnost 0,050 kg a jeho objem je 6,4 cm3. Z jaké látky je vyroben ?

 

Vypočítané příklady ve tvaru : zápis + vzorec + výpočet +odpověď posílejte na můj školní mail do pátku 8. května. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů mi už neposílejte. A.V.


Přírodopis a Zeměpis

Zdravím šesťáci!
Tento týden se spolu podíváme na poslední skupinu kroužkovců - pijavky. Ač toto zvířátko vzbuzuje v lidech spíše odpor, je velmi užitečné! Udělejte si zápis do sešitu a mrkněte na video, které Vám snad názor na pijavky změní :)
https://www.youtube.com/watch?v=eYIs7-esCfI 
 
V zemáku jsme probrali všechny biomy a tudíž se Vaše výuka trochu mění! Již znáte spoustu věcí kolem orientace v mapě, či rozdílnosti podmínek na té naší hroudě. Nyní přichází na řadu tzv. kontinentální zeměpis. Budeme probírat jeden kontinent za druhým a zjistíme o nich spoustu užitečných informací! No a jelikož lidský druh pravděpodobně pochází z Afriky, pojďme s ní začít!
Pomocí přiložené prezentace si vytvořte zápis do sešitu s pořádně velkým nadpisem AFRIKA přes celou stránku :) 
Na druhém slidu se trochu měří. Ke splnění úkolu použijte buď atlas z domova, či internet.

Mějte se :) RS

Učivo v týdnu od 18. 5.

Učívo v týdnu od 11.5.

Mluvnice                                                                                                                                                                                                                                          Ahoj šesťáci, pište všichni včas úkoly! Od někoho ještě nepřišly za 8. týden. Začínáme 9. týden karantény a vlastně budeme jen opakovat a procvičovat. Nezapomeňte si procvičovat pravopis na webu!
1) Zapiš do sešitu: Podmiňovací způsob
2)Urči druh zájmen: 
    do našeho
pro tebe
se mnou
k někomu
kterého ?
, kterého
na nikom
takovému
žádné
leckterá
3)Urči druh číslovek (dvě slova)
několik
pátému
dvacet dva
dvacetkrát
dvoje
několikery
mnoho
třech
4)Zapiš do sešitu:
Podmiňovací způsob času přítomného(to už jsme se učili)
1.učil bych se
2.učil by ses
3.učil by se
1.učili bychom se
2.učili byste se
3.učili by se
POZOR: bychom, byste!!!!!!
5) vyčasuj sloveso KRESLIT SI ve všech osobách ve způsobu podmiňovacím v čase přítomném
6) Napiš graf větných členů.
Včera jsme se hodně učili.
Chytré děti dostaly jedničky.
Hnědé veverky skákaly na stromy v parku.
Literatura
Přečti a zapiš do sešitu- str.120
-nakresli Bertíka podle autorova popisu
- najdi, jak  kamiš vypadá a srovnej se svou kresbou
Sloh
Napiš humornou příhodu se zvířetem, kterou jsi prožil

Matematika

Zdravím vás šesťáci, tento týden přejdeme ke skupině trochu složitějších pravidel a to pro čísla 3, 9 a 6. Začneme trojkou a k tomuto pravidlu budete potřebovat vědět, co to je ciferný součet. Takže ciferný součet znamená, že sečteme všechny číslice, které v čísle jsou: např. 234 => 2 + 3 + 4 = 9, nebo 594 => 5 + 9 + 4 = 18 => 1 + 8 = 9. No a další najdete v učebnici na straně 140 a cvičení na str. 141 (všechna) zase do sešitu a poslat do pátku na moje mailové adresy, které všichni už máte. Buďte zdraví a s chutí do práce.

M. Š.

 

Anglický jazyk

Dear, 6.A.

 

Online hodiny Vám jdou skvěle, jste jedničky. Tento týden mám pro Vás dopis od kamarádky Maji. Těší se na Vaše odpovědi. Online hodina tento týden nepovinná, neboť každý musí odevzdat odpověď na dopis. Dobrovolná online hodina proběhne ve čtvrtek 14.5. od 16:00 pro obě třídy.

 
Hi, my new friend,


how are you? My name is Maja and I am from Malmö, Sweden.
Sweden is in northern Europe. What is your name? Where are you
from?

I am 12 years old and I go to Bladin´s international school in Malmö.
My school is very big, there are 1200 students. How old are you?
What is your school´s name? Do you like it? Is your school big or
small?

In my class, there are 15 students. How many students are in your
class? We can choose the subjects we want to study. I study
Swedish, Maths, History, Geography, Science and Chemistry. I love
History and I am very good at it. What subjects do you study? Can
you choose your subjects? What subjects are you good at?

My teachers are very nice, my classteacher´s name is Ms. Ericsson,
she is young and strict but we all like her a lot. She teaches
Swedish. Who is your classteacher?What does she/he teach?

Write me back soon,
Cheers

Maja Adhberg

 

Odpovědi na dopis zasílejte do pátku 15.5.

Have a nice time

Cheers :D.


Dějepis

Ahoj šesťáci, zdravím vás!  Vstupujeme do devátého týdne karantény. Připomínám, že někteří z vás jste se ani nepokusili odpovědět na otázky, ale mnozí již dostali několik jedniček!!! Snažte se všichni!:-)
1) zapiš do sešitu: Spartakovo povstání
2) učebnice str.126 a 133.
-v římské říši pracovali otroci na polích, v dolech, v dílnách, na stavbách byli cvičeni k boji- GLADIÁTOŘI
Proč se jim říkalo gladiátoři?
-zápasili mezi sebou a s dravými šelmami na život a smrt v ARÉNÁCH( AMFITEÁTRECH)
Jak se jmenuje největší amfiteátr v Římě?
- diváci se jejich smrtí bavili
- gladiátoři měli různé zbraně
Jaké zbraně používali?
Podívej se na film nebo dokument o gladiátorech a vypiš si zajímavosti o boji gladiátorů-bude tě to bavit!!!
SPARTAKUS se stal otrokem-gladiátorem
-73-71př.n.l.-Spartakovo povstání
Podívej se na mapu a zjisti, ve kterém městě byla gladiátorská škola, ve které se vzbouřili?
-otroci uprchli na horu Vesuv
Jak získali zbraně?
- k vzbouřeným gladiátorům se přidávali další otroci a táhli přes celou Itálii
-protože se rozdělili, byli římským vojskem poraženi
-6000 jich bylo ukřižováno a Spartakus padl

Fyzika

Opakování z fyziky - magnet a jeho působení

 

1. Jak se nazývá oblast kolem magnetu, kde ještě působí magnetická síla ?

2. Pomocí čeho zakreslujeme působení magnetu ?

3. Jakou barvu má severní pól magnetu ?

4. Jak rozdělujeme  magnety podle tvaru ?

5. Na které zemské polokouli se nachází severní magnetický pól ?

6. Jak se nazývá oblast uprostřed magnetu, kde se nepřichytí žádné hřebíčky?

7. Jaký přístroj můžeme použít k určení světových stran ?

8. Jak se nazývá hlavní součást tohoto přístroje ?

9. Co je obrovským kulovým magnetem ?

10. Jak se značí síla a jaké má jednotky ?


Vypracované cvičení posílejte na můj školní mail do pátku 15. května. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte. A.V.


Zeměpis a Přírodopis
Zdravím šesťáci!
Minulý týden jsme dokončili kroužkovce poslední skupinou- pijavky. Jaký máte teď na tyto malé pomocnice názor?
Tento týden načneme tu největší skupinu bezobratlých živočichů, která je zároveň nejpestřejší a (za mě) jistě nejzajímavější! Začínáme ČLENOVCE! V přiložené prezentaci najdete úvod do této skupiny a její základní rozdělení. Udělejte si zápis a mrkněte na úvodní otázky za kapitolou v učebnici.
 
V zeměpisu se podíváme na členitost pobřeží Afriky. Členitost pobřeží nám říká, kolik najdeme kolem kontinentu ostrovů, poloostrovů, zálivů či průlivů. Přiřaďte jednotlivé názvy k namalovaným obrysům a vypište si je do sešitu.
 
Mějte se!          RS
Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy