Jméno:
Heslo:

Archiv třídy 6.A

 

 Týden od 11.5.

Český jazyk

Dobrý den všem,

opět děkuji za naposílanou práci, všichni ji ode mě dostali ohodnocenou zpět. Jsem ráda, že všichni pracujete pravidelně, řada z vás se aktivně ptá, pokud něčemu nerozumí.

S mnohými z vás jsme komunikovali podmiňovací způsob přítomný a minulý, který jste si procházeli na přiložené prezentaci sloves. Abychom si mluvnické kategorie sloves ujasnili ještě důkladněji, připravila jsem opakování online.

Pokud něco nebude jasné, ptáte se mě - opět budu k dispozici na Skype. Protože ode dneška připravuji ve škole deváťáky na přijímací zkoušky, musíme upravit naše konzultace – k dispozici budu v úterý od 11.00 do 12.00h a ve čtvrtek 10.30 - 11.00h, (Skype, najdete mě pod mým jménem a příjmením, případně na WhatsApp (724130821)), nebo na mailu zarecka@zs-zasmuky.cz

A teď konkrétně:

 1. Zopakuj si ještě jednou slovesa v prezentaci na třídním webu
 2. Procvič si způsoby sloves na: https://learningapps.org/4124249
  https://learningapps.org/4124609
 3. Vypracuj pracovní list ČJ6_8 a pošli mi vypracované do pátku do 12.00h
 4. Z pravopisu opakujeme velká písmena – projdi si pravidla v sešitu a procvič na webu https://learningapps.org/10089004
 5. Z čítanky si přečti úryvek Jak voní tymián, od  str. 145, dozadu do sešitu napiš nadpis (autor, dílo) a vypracuj k úryvku pětilístek. Ten ofoť a pošli mi do mailu.
 6. Oživuj si paměť u přečtené knížky na čtenářskou soutěž, vypište si na papír, do sešitu podrobnosti, zápisky budete moct u soutěže používat – termín máme posunutý na červen.
 7. Sloh – napiš do školního sešitu osobní dopis příbuznému, se kterým nebydlíš, a informuj ho o tom, jak jsi prožíval/prožíváš čas nouzového stavu, jak se doma učíš, co děláš, co ti chybí,…  

Práci si rozdělte a budete-li mít s něčím problém, ozvěte se na výše uvedené kontakty.

Zdravím

DZ

 

Matematika

Zdravím vás šesťáci, tento týden přejdeme ke skupině trochu složitějších pravidel a to pro čísla 3, 9 a 6. Začneme trojkou a k tomuto pravidlu budete potřebovat vědět, co to je ciferný součet. Takže ciferný součet znamená, že sečteme všechny číslice, které v čísle jsou: např. 234 => 2 + 3 + 4 = 9, nebo 594 => 5 + 9 + 4 = 18 => 1 + 8 = 9. No a další najdete v učebnici na straně 140 a cvičení na str. 141 (všechna) zase do sešitu a poslat do pátku na moje mailové adresy, které všichni už máte. Buďte zdraví a s chutí do práce.

M. Š.

 

Anglický jazyk

Dear, 6.A.

Online hodiny Vám jdou skvěle, jste jedničky. Tento týden mám pro Vás dopis od kamarádky Maji. Těší se na Vaše odpovědi. Online hodina tento týden nepovinná, neboť každý musí odevzdat odpověď na dopis. Dobrovolná online hodina proběhne ve čtvrtek 14.5. od 16:00 pro obě třídy.

 
Hi, my new friend,


how are you? My name is Maja and I am from Malmö, Sweden.
Sweden is in northern Europe. What is your name? Where are you
from?

I am 12 years old and I go to Bladin´s international school in Malmö.
My school is very big, there are 1200 students. How old are you?
What is your school´s name? Do you like it? Is your school big or
small?

In my class, there are 15 students. How many students are in your
class? We can choose the subjects we want to study. I study
Swedish, Maths, History, Geography, Science and Chemistry. I love
History and I am very good at it. What subjects do you study? Can
you choose your subjects? What subjects are you good at?

My teachers are very nice, my classteacher´s name is Ms. Ericsson,
she is young and strict but we all like her a lot. She teaches
Swedish. Who is your classteacher?What does she/he teach?

Write me back soon,
Cheers

Maja Adhberg

 

Odpovědi na dopis zasílejte do pátku 15.5.

Have a nice time

Cheers :D.


Fyzika

Opakování z fyziky - magnet a jeho působení

 

1. Jak se nazývá oblast kolem magnetu, kde ještě působí magnetická síla ?

2. Pomocí čeho zakreslujeme působení magnetu ?

3. Jakou barvu má severní pól magnetu ?

4. Jak rozdělujeme  magnety podle tvaru ?

5. Na které zemské polokouli se nachází severní magnetický pól ?

6. Jak se nazývá oblast uprostřed magnetu, kde se nepřichytí žádné hřebíčky?

7. Jaký přístroj můžeme použít k určení světových stran ?

8. Jak se nazývá hlavní součást tohoto přístroje ?

9. Co je obrovským kulovým magnetem ?

10. Jak se značí síla a jaké má jednotky ?

 

Vypracované cvičení posílejte na můj školní mail do pátku 15. května. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte. A.V.

 

 

 

   Dějepis                                                                                                                                                                                                                                                 

   Ahoj šesťáci, zdravím vás!  Vstupujeme do devátého týdne karantény. Připomínám, že někteří z vás jste se ani nepokusili odpovědět na otázky, ale mnozí již dostali několik jedniček!!! Snažte se všichni!

1) zapiš do sešitu: Spartakovo povstání

2) učebnice str.126 a 133.

-v římské říši pracovali otroci na polích, v dolech, v dílnách, na stavbách byli cvičeni k boji- GLADIÁTOŘI

Proč se jim říkalo gladiátoři?

-zápasili mezi sebou a s dravými šelmami na život a smrt v ARÉNÁCH( AMFITEÁTRECH)

Jak se jmenuje největší amfiteátr v Římě?

- diváci se jejich smrtí bavili

- gladiátoři měli různé zbraně

Jaké zbraně používali?

Podívej se na film nebo dokument o gladiátorech a vypiš si zajímavosti o boji gladiátorů-bude tě to bavit!!!

SPARTAKUS se stal otrokem-gladiátorem

-73-71př.n.l.-Spartakovo povstání

Podívej se na mapu a zjisti, ve kterém městě byla gladiátorská škola, ve které se vzbouřili?

-otroci uprchli na horu Vesuv

Jak získali zbraně?

- k vzbouřeným gladiátorům se přidávali další otroci a táhli přes celou Itálii

-protože se rozdělili, byli římským vojskem poraženi

-6000 jich bylo ukřižováno a Spartakus padl

 

 Přírodopis a zeměpis

 

Zdravím šesťáci!

Minulý týden jsme dokončili kroužkovce poslední skupinou- pijavky. Jaký máte teď na tyto malé pomocnice názor?

Tento týden načneme tu největší skupinu bezobratlých živočichů, která je zároveň nejpestřejší a (za mě) jistě nejzajímavější! Začínáme ČLENOVCE! V přiložené prezentaci najdete úvod do této skupiny a její základní rozdělení. Udělejte si zápis a mrkněte na úvodní otázky za kapitolou v učebnici.

 

V zeměpisu se podíváme na členitost pobřeží Afriky. Členitost pobřeží nám říká, kolik najdeme kolem kontinentu ostrovů, poloostrovů, zálivů či průlivů. Přiřaďte jednotlivé názvy k namalovaným obrysům a vypište si je do sešitu.

 

Mějte se!          RS

 
Týden 8. od 4. 5.

 

Český jazyk

Dobrý den všem,

opět děkuji za naposílanou práci, všichni ji ode mě dostali ohodnocenou zpět. Děkuji také těm, kteří se zapojili do soutěže. Řada z vás vymyslela velké množství slov – hodnotila jsem počet a rychlost, takže třídním vítězem se stal Tomáš. Vašek obsadil stříbrnou příčku a o třetí místo se dělili Ondra M., Pavel a Míša. Blahopřeji a máte u mne slíbenou odměnku, předám, jakmile se uvidíme. Snad už to bude brzy – zprávy z dnešního rána hovoří o červnu. Zatím pokračujeme v práci na dálku, individuální či skupinové dotazy přes Skype a WhatsApp, jak jsme zvyklí. Videohodinu s novou látkou zařadíme případně od příštího týdne podle aktuálního rozvrhu deváťáků.

Jsem ráda, že už jsme zvládli větné členy na dobré úrovni, stejně tak druhy číslovek J

Tento týden se podíváme na skloňování číslovek, pravopis a budeme pokračovat krasojízdou slovními druhy. A jaký je další slovní druh? Ano, slovesa! Nápomocná při plnění cvičení na číslovky vám bude učebnice, kde najdete jednoduché pravidlo, a slovesa si zopakujte na přiložené prezentaci. Přílohy najdete dole, roluj J

Pokud něco nebude jasné, ptáte se mě - opět budu k dispozici na Skype. Tentokrát jdu ve středu dopoledne do školy, takže konzultační hodiny mám v úterý od 10.00 h (najdete mě pod mým jménem a příjmením, na Skype pro vás budu v úterý od 10.00 do 11.30, případně ve čtvrtek od 9.00 do 11.30, kterou mám zadanou pro deváťáky), nebo na mailu (zarecka@zs-zasmuky.cz), případně na WhatsApp (724130821).

A teď konkrétně:

 1. Zopakuj si ještě jednou druhy číslovek a vypracuj v pracovním sešitu str. 33/1
 2. Zájemci si udělají osmisměrku na: https://learningapps.org/9330173
 3. V učebnici se podívej na pravopisné pravidlo – žlutá tabulka na straně 103 a podle toho doplň v pracovním sešitu cvičení 2 na straně 33.
 4. Podívej se na skloňování číslovek dva, oba, dvě, obě v příloze ČJ_číslovky_dva_oba a podle toho vypracuj v pracovním sešitu cvičení 3 na straně 33.
 5. V přiložené prezentaci si zopakuj slovesa ČJ_slovesa
 6. Procvič si na internetu na: https://learningapps.org/10846564
 7. Vypracuj pracovní list ČJ6_7 a pošli mi vypracované do čtvrtka 7. 5. do 20.00h.
 8. Z čítanky si přečti úryvek od Vladislava Halušky, str. 143-144.
 9. Oživuj si paměť u přečtené knížky na čtenářskou soutěž, vypište si na papír, do sešitu podrobnosti, zápisky budete moct u soutěže používat – termín máme posunutý na červen.  

Práci si rozdělte a budete-li mít s něčím problém, ozvěte se na výše uvedené kontakty. V úterý a ve čtvrtek sedím na Skype.

Zdravím

DZ

 

Matematika

Milí šesťáci, musím říct, že většina z vás se snaží, ale přesto je několik lidí, kteří nereagují a nepracují. A ti, kteří mi práci místo v pátek pošlou další pondělí nějak ztrácí paměť a nepamatují si dny v týdnu?

Dnes pro vás mám další pravidlo dělitelnosti a to dvojkou. Najdete ho v učebnici na str. 138 a na další straně jsou k tomu cvičení. Takže opět na můj školní nebo soukromý mail miladasafrankova@seznam.cz. A prosím o to, abyste si zkontrolovali, jak je to co mi posíláte čitelné. Někdy vaši práci vidím, ale nepřečtu J.

Držím palce. M. Š.

Anglicky jazyk

 

Hello 6.A!!

 

Děkuji za Vaši účast na online hodině, mile jste mě překvapili!!! Jak jsem říkala minulý týden, rozdělíme se na dvě skupiny. První online hodina pro 6.A ve středu od 15:30 a pro 6.B ve středu od 16:30. Tento týden jsem chtěla od Vás trochu psací, ale změním to. Vkládám sem zadání našich oblíbených Question words. Kdo se nemůže připojit, nevadí, bude pracovat samostatně, vše jsme již probírali. Kdo se připojí, nemusí zatím odevzdávat.

 

A abych nezapomněla: Vítězové Kahoot kvízu: (účast 70% - zapisuji si).

 

 1. Pavel H.
 2. Tomáš Z.
 3. David O.
 4. Kuba P.
 5. Lukáš K.

 

GRATULUJI!!!!

Zadání:

1) Rozstříhej si kartičky na “pexeso” – a zahraj jsi.

WHO

WHAT

HOW MANY

WHERE

WHICH

WHY

WHEN

HOW

HOW MUCH

HOW OLD

WHOSE

PROČ

KDO

CO

KOLIK (počitatelné)

KDE

KTERÝ

 

KDY

JAK

KOLIK (nepočitatelné)

KOLIK LET

ČÍ

 

 2) Přiřaď otázky nalevo k odpovědím napravo.

1. Where are you from?  _____        a.         I play football with my friends.        

 

2.    What do you do on Sundays? _____  b.    He is my cousin.                        

 

3.    How are you? _____                       c.    I am from Prague.                     

 

4.    How old is your brother? _____         d.    Two, thank you.                        

 

5.    Where does your sister live? _____   e.    He is four.                                 

 

6.    How many oranges do you want? ____f.     It's my sister's.                           

 

7.    How much money do we need? ____ g.    Not much.                                 

 

8.    Who is the boy next to you? _____   h.    I'm fine, thanks.                        

 

9.    Which T-shirt is your favourite? _____ i.     Next to the post office.             

 

10.   Why are you at home? _____         j.     The blue one.                             

11.   Whose dog is that? _____              k.         Because I'm ill.                

3) Napiš správná tázací zájmena

 

1.   ____________ milk is in the fridge? – Two bottles.

 

2.   ____________ book do you want to read? – Harry Potter.

 

3.   ____________ is your best friend? – Adam.

 

4.   ____________ are you? – Fine, thanks.

 

5.   ____________ is your father? – He is forty-five.

 

6.   ____________ is your sister in the kitchen? – Because she is cooking dinner.

 

7.   ____________ is the blue car? - It's my brother's.

 

8.   ____________ apples are there? – Only two.

 

9.   ____________ is his name? – Bill.

 

10. ____________ do you visit your grandmother? – On Saturdays.

 

11. ____________ does your grandmother live? – In Brno.

Have a nice week
See you soon!
    

Fyzika

Výpočty s hustotou

 

1. příklad

Vypočítejte hustotu dané látky, jejíž hmotnost je 250g a objem 250 ml. V tabulkách (na internetu) najděte, o jakou látku se jedná.

 

2. příklad

Klíč má hmotnost 0,050 kg a jeho objem je 6,4 cm3. Z jaké látky je vyroben?

 

Vypočítané příklady ve tvaru: zápis + vzorec + výpočet +odpověď posílejte na můj školní mail do pátku 8. května. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů mi už neposílejte. A. V.

 

 

 

 

Dějepis- do 10.5.

 

Zdravím vás a chválím ty, kteří vyplnili test a snaží se odpovídat na otázky, které vám dávám během ,, výkladu". Mnohým už vyšla jednička!!!! Snažte se všichni. Mám radost z celé 6.A- všichni vyplnili test. V 6.B čekám na tři opozdilce!

1) zapiš do sešitu Řím po ovládnutí Středomoří

2) odpovědi na mé otázky najdeš v učebnici str.123-124-125

dobytá a ovládnutá území mimo Itálii nazývali Římané PROVINCIE

3)prohlédni mapu str.123 a zkus podle zeměpisného atlasu napsat dnešní názvy zemí, ve kterých byly římské provincie.

z provincií dováželi do Říma: obilí, ovoce, zlato, stříbro, slonovinu, šperky, masti, otroky

senátoři-spravovali (řídili) provincie

armáda-vojsko pomáhalo udržet provincie v poslušnosti

z vojáků se stali ŽOLDNÉŘI- bojovali za plat-žold, výzbroj a potraviny armádě zajišťoval stát

zjisti původ slova žoldnéř

jak se jmenoval politik, který vytvořil žoldnéřskou armádu

armáda se dělila na legie ( 1 legie-6000 mužů)

lehkooděnci, těžkooděnci, jízda, pomocné oddíly (řemeslníci vyráběli zbraně a stavěli tábory)

v provinciích vznikaly menší statky VILLY a velkostatky LATIFUNDIE

kdo pracoval na villách

kdo pracoval na latifundiích

Příště budeme probírat látku o gladiátorech a Spartakovi-můžete si sami napřed něco zjistitJ.

 Přírodopis a zeměpis

Zdraví šesťáci!
Tento týden se spolu podíváme na poslední skupinu kroužkovců - pijavky. Ač toto zvířátko vzbuzuje v lidech spíše odpor, je velmi užitečné! Udělejte si zápis do sešitu a mrkněte na video, které Vám snad názor na pijavky změní :)
https://www.youtube.com/watch?v=eYIs7-esCfI 
 
V zemáku jsme probrali všechny biomy a tudíž se Vaše výuka trochu mění! Již znáte spoustu věcí kolem orientace v mapě, či rozdílnosti podmínek na té naší hroudě. Nyní přichází na řadu tzv. kontinentální zeměpis. Budeme probírat jeden kontinent za druhým a zjistíme o nich spoustu užitečných informací! No a jelikož lidský druh pravděpodobně pochází z Afriky, pojďme s ní začít!
Pomocí přiložené prezentace si vytvořte zápis do sešitu s pořádně velkým nadpisem AFRIKA přes celou stránku :) 
Na druhém slidu se trochu měří. Ke splnění úkolu použijte buď atlas z domova, či internet.

Mějte se :)

7. týden – od 27. 4.

Český jazyk

Dobrý den všem,

opět děkuji za naposílanou práci, všichni ji ode mě dostali ohodnocenou zpět. Hodnotila jsem všechny tři části – první (pravopisnou) jsem opravovala přímo do textu, ale kdo hledal chyby stejným způsobem (označoval mi do textu), musel si wordovský dokument uložit, aby viděl moje hodnocení. Nestačilo dát jen zobrazit. Ozvala se mi s tímto problémem Lucka, díky za to, proto raději píšu, pokud by ještě byl někdo, kdo hodnocení v první části neviděl J

Zatím stále volíme úkoly na opakování již probraného učiva. Ale od května budeme mít i výkladové hodiny. Prosím o informaci, jestli všichni můžete být ve stanovenou dopolední hodinu na internetu u počítače. Začneme s video hodinami.

Než videovyučování najedeme, pokračujeme stejným způsobem. Z minulé práce se nám jako problém ukázaly větné členy, někteří pozapomněli… Proto tento zkrácený týden opakujeme větné členy. A také SOUTĚŽÍME! Odměnky pro první tři nejlepší J

Jak postupujeme?
Zopakujeme si druhy větných členů a jak se na jednotlivé ptáme na souboru ČJ_větné_členy_shrnutí.  Potom si procvičíte on- line na odkazu:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny

Kliknete na: větné členy obecně - lehké

Pokud něco nebude jasné, ptáte se mě - opět budu k dispozici na Skype. Tentokrát jdu ve středu dopoledne do školy, takže konzultační hodiny mám v úterý od 10.00 h (najdete mě pod mým jménem a příjmením, na Skype pro vás budu v úterý od 10.00 do 11.30, případně od 12.00 do 13.00 ve st, kterou mám zadanou pro deváťáky), nebo na mailu (zarecka@zs-zasmuky.cz), případně na WhatsApp (724130821).

Až když budete mít vše procvičené, vypracujete pracovní list ČJ6_6, který mi posíláte zpět k hodnocení do čtvrtka 30. 4. do 12.00h (do mailu, nebo ofotíte a na WhatsApp). Přílohy najdete dole, roluj J

A teď konkrétně:

 1. Zopakuj si pravidla pro určování větných členů.
 2. Procvič si větné členy na výše uvedeném online odkazu.
 3. Vypracuj pracovní list ČJ6_6, pošli k hodnocení do čtvrtka.
 4. SOUTĚŽ – zadání najdeš v příloze ČJ_soutěž – řešení mi pošli mailem, případně WhatsAppem
 5. Z čítanky si přečti úryvek str. 140-142, do sešitu dozadu napiš stručně obsah, nezapomeň napsat autora, dílo.
 6. Už byste měli mít přečtenou knížku na čtenářskou soutěž, vypište si na papír, do sešitu podrobnosti, zápisky budete moct u soutěže používat – termín máme posunutý na červen. Uvidíme, jakým způsobem soutěž nakonec proběhne.

 

Práci si rozdělte a budete-li mít s něčím problém, ozvěte se na výše uvedené kontakty. V úterý a ve středu v poledne sedím na Skype.

Zdravím

DZ

 

Matematika

Milí šesťáci, tento týden budeme pokračovat v poznávání pravidel dělitelnosti přirozených čísel a to dělitelností pětkou. Pro začátek si napište řadu násobků čísla 5 a dobře si je prohlédněte. Zjistíte, že všechny končí na 5 nebo 0. Takže opět jednoduché pravidlo najdete v učebnici na straně 137. A následně si udělejte do sešitu cvičení 1 až 7. Doufám, že tento týden dostanu práci ode všech do pátku, ne jako za minulý týden, kdy mi práce nepřišla od 4 lidí vůbec, anebo v neděli ve 20.00hod. To už nepracuju.

Tak s chutí do toho.

 Zdravím.

M. Š.

Anglický jazyk
I wish you a wonderful new week!

Vyhodnocení anglické challenge.

Děkuji všem za účast. Nebylo to vůbec špatné. Účast byla vysoká.

Vítěz pro domácí výuku (povinné bylo absolvování 3 kvízů a po sečtení bodů byl jasný vítěz): Kuba P. z 6.B – gratuluji a cenu předám!!!

Tento týden Vám na Kahoot vložím pouze jeden kvíz, který bude zpřístupněn do 1.5. do 19:00. Prosím, máte jeden pokus a uvádějte jako nickname - Vaše příjmení.

Link: ZDE

Pin: 08805326

Nehrajeme o dárek, ale o prvních pět míst.

Dear 6.A, tohle je PECKA! Skvělá, krátká videa, které se vždy v jistou chvíli zastaví, a vy musíte odpovědět na otázku ohledně angličtiny. Už dlouho jsem z něčeho nebyla tak nadšená. Je to milé, zábavné a praktické! Mimochodem, schválně zkuste tyto videa: video 1, video 2. Zajímalo by mne, jak Vám to půjde?

Děkuji všem zúčastněným za online propojení. Další pokus proběhne ve středu v 15:30. Rozumím, že všichni z Vás nemají technické podmínky pro online spojení, ale pokud máte, zkuste to. Budeme dělat část ze zadaných úkolů a zapisuji si aktivitu.

Připomínám, že ve slovníčku máte mít slovíčka Unit 1 – 7, prosím, zkuste se tento týden na ně podívat. Soubor najdete na stránkách.

Práce v PS: str. 105 – Vocabulary plus. Str. 121 cv. 1, 2.

Správné řešení – učebnice

Str. 73

cv. 12 – a) a nurse b) a teacher c) a sportsperson

cv. 13 – 1) c   2) A   3) b

cv. 14 – 1) 2009  2) a charity  3) 100,000  4) children  5) is

cv. 15 -  1) 14      2) Sudan, Africa   3) basketball coach

Str. 87

cv. 8  1) That you´ll probably have one child and live until you´re 83.   2) About 23  3) Finland, France and Germany  4) Two  5) Bolivia  6) Yes, i tis, because you´ll probably live to be around 81.

 

Fyzika

Výpočty s hustotou - opakování


1. příklad : Látka o hustotě 1629 kg / m3 zaujímá v nádobě objem 30 cm3. Jaká je její hmotnost?

 

2. příklad : Kovová lžíce má hmotnost  15 gramů a objem 0, 0055 dm3.  Z jakého kovu je vyrobena ?

 

Vypočítané příklady ve tvaru : zápis + výpočet + odpověď zasílejte na můj školní mail. A.V.

 

 

DĚJEPIS   - učivo na 7. týden do 2.5.

Připomínám, že test byl povinný!!!

1)Zapiš do sešitu: Punské války

2)Přečti str. 122-123

3)Zapiš do sešitu:

1. punská válka-3.stol. př. n. l.- Římané ovládli Sicílii a Kartágo se muselo zříci Korsiky a Sardinie

2. punská válka -3. stol. př. n. l. - Kartágo ovládlo Hispánii-dnešní Španělsko( najdi na mapě)Zde se těžilo stříbro a Kartágiňci (Punové) měli dostatek peněz na vybudování nového loďstva a pozemní armády

kartagiňský vojevůdce Hannibal táhl s vojskem ze Španělska při pobřeží Středozemního moře, přešel Alpy a dostal se ze severu do Itálie.(najdi na mapě)

používal v boji slony- (pusť si na youtube Hannibalovo tažení a dozvíš se zajímavosti o způsobu boje se slony, zapiš si)

Římané u Kaan prohráli (najdi na mapě)

římský vojevůdce Scipio táhl v té době do Afriky proti městu Kartágu

Hannibal byl odvolán z Itálie, ale byl poražen a zabit.

3. punská válka-2.stol. př. n. l. - Římané poručili Kartágu zbořit hradby a aby se odstěhovali. Kartágo to odmítlo. Římané 3roky útočili, Kartágo dobyli, rozbořili a obyvatelé poslali do vyhnanství a do otroctví.

Otázky pro šikovné žáky:

Jak zemřel Archimédés?

Co údajně řekl před smrtí?

V které bitvě byl poražen Hannibal?

Jaké další kovy se těžily v Hispánii-Španělsku?

Kdo prohlásil, že Kartágo musí být zničeno?

Byly tři punské války, kdo je vyhrál?

 Přírodopis a zeměpis

Zdravím šesťáci!
Jak jsem slíbil, bude tento týden Váš přírodopis nejen písemný, ale zahrajete si i na vědátory! V prezentaci pod zápisem nové látky najdete jednoduchý experiment, který si vyzkoušíte. Zapojte do něj i rodiče, ať si trochu odfrknou!

V zeměpisu se podíváme na poslední biom, ze kterého skutečně běhá mráz po zádech. Postupujte podle instrukcí v prezentaci a namalujte si pěkný obrázek!
 
Mějte se fanfárově!        RS

Týden od 20.4.

Český jazyk

 

Dobrý den všem,

 

opět děkuji za naposílanou práci, všichni ji ode mě dostali ohodnocenou zpět. Zatím stále volíme úkoly na opakování již probraného učiva. Přesto je důležité podívat se před samotným vypracováním úkolu na téma v sešitě, učebnici, na internetu a zapojit hlavu J.  Také si dobře přečtěte zadání – v minulém úkolu někteří zapomněli na pády u zájmen…Většina z vás pracuje průběžně a řada z vás se při konzultaci ptá, co není jasné. Tak by práce na dálku měla vypadat. Nezatěžujte dotazy rodiče, ale na druhou stranu si ani nenechávejte práci na poslední chvíli, protože podle toho by pak vypadal výsledek…. Pokud má někdo dotaz k čemukoliv, co potřebuje znovu vysvětlit, opět budu k dispozici na Skype. Stačí se ozvat ve středu od 10.00 h (najdete mě pod mým jménem a příjmením, na Skype pro vás budu ve středu od 10.00 do 11.30, případně od 9.00 ve čt, který mám zadaný pro deváťáky), nebo na mailu (zarecka@zs-zasmuky.cz), případně na WhatsApp (724130821).

 

I pro tento týden jsem práci opět rozdělila do dvou částí, samostatné opakování + práce označená v příloze – ČJ6_5, kterou vypracujete a pošlete mi do pátku 24. 4. do 12.00 h buď do mailu, nebo ofotíte a na WhatsApp. Tento týden zaměřujeme na pravopis – hledání chyb a procvičujeme číslovky. Abychom nezapomínali, dáme si i větné členy. Přílohy najdete dole, roluj J

 

A teď konkrétně:

 

 1. Zopakuj si pravidla pro psaní shody podmětu s přísudkem – sešit, učebnice str. 115, 117 – žluté tabulky.
 2. Zopakuj si druhy číslovek – viz ppt prezentace číslovky.
 3. Zopakuj si v sešitu určování větných členů.
 4. Vypracuj ČJ6_5 – oprava chyb, druhy číslovek + 1 věta na rozbor a pošli mi do pátku k hodnocení.
 5. Přečti si v učebnici informace o výtahu – str. 161 (na rozdíl od výpisků je výtah v celých větách!) a do školního sešitu zkus napsat výtah ze str. 163 Brambory.
 6. Z čítanky si přečti úryvek str. 135-139, do sešitu dozadu napiš stručně obsah, nezapomeň napsat autora, dílo.
 7. Už byste měli mít přečtenou knížku na čtenářskou soutěž, vypište si na papír, do sešitu podrobnosti, zápisky budete moct u soutěže používat – termín máme posunutý na červen. Uvidíme, jakým způsobem soutěž nakonec proběhne.

 

Práci si rozdělte a budete-li mít s něčím problém, ozvěte se na výše uvedené kontakty. Ve středu a čtvrtek sedím na Skype.

 

Zdravím

 

DZ

 

Matematika

 

Milí šesťáci,

 

tento týden sami nastudujete znak dělitelnosti deseti, tj. učebnice str. 136. Je to sice věc pro vás nová, ale už jsme o ní v průběhu roku mluvili a vůbec není obtížná a navíc vám určitě v příštím školním roce pomůže při práci se zlomky. Všechna tato pravidla/ budou následovat i další / nám hodně zjednoduší další práci. Tak pravidlo se naučit a umět je použít je důležité. A abych poznala, že jste na tom pracovali, tak očekávám zpracovaná cvičení 1 až 6 na mém školním mailu, nebo na soukromém miladasafrankova@seznam.cz a to do příštího pondělí, do zadání další práce. Na konci školního roku budete jistě očekávat pěkná závěrečná hodnocení, tak ale taky musíte předvést, že pořádně pracujete.

 

Zdravím a přeju pohodu k vaší práci.

 

M. Š.

 

 

Anglický jazyk

Dear 6.A!                                                                                                                                                         

Doufám, že Vám samostatný testík dopadl dobře a nějaké nové slovíčko jste se naučili.

Tento týden bude angličtinářská challenge. Na pondělí, středa, pátek jsem vám připravila kvíz. Vždy ten den vložím sem  link/PIN, přes který se přihlásíte do kvízu na Kahoot. Tento týden bude zaměřen na procvičení jednotlivých časů. Soupeříte mezi sebou navzájem. Na vítěze čeká titul a dárek mnou věnovaný!  V souborech najdetesoubor - Přehled jednotlivých časů. Projděte si ho.

Pokyny:

1) stáhněte si aplikaci Kahoot z Google play, mělo by to jít i přes stránku www.kahoot.it a zadat PIN.

2) do systému si dávejte jako nickname reálná příjmení, žádné přezdívky, abych mohla porovnávat výsledky  (př. Hudková)

3) v po, st, pa sem vložím link a napíšu, do kdy je kvíz otevřen, tzn. do kdy máte čas si jej otevřít a vyplnit, po vypršení lhůty se k testu již nedostanete

4) kvíz je časově omezen

Pokud by byl problém s otevřením, stáhnutím… kontaktujte mě. Ráda pomohu. Ale kahoot pohodlně otevřete na různých typech mobilů, tabletu, notebooku.

Tento týden odevzdání úkolů bude právě forma těchto kvízů.

LINK PRO PÁTEK:  https://kahoot.it/challenge/08540539?challenge-id=4f1df615-87e2-4fdb-a69a-9c1477e6d9c1_1587672480857 NEBO ZDE

PIN:08540539

Před

Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy