Jméno:
Heslo:

Archiv třídy 5.A

Anglický jazyk - práce

Učivo od 11.5.

Hello, 5.A.

Moje milí páťáčci. Tento týden věnujeme trochu našim maminkám. Víte, co se včera slavil za svátek? Myslím, že si všechny maminky zaslouží, abychom jim věnovali trochu pozornosti. A také jim patří velký dík za všechno, co musí každý den zvládnout.

Úkol č. 1:Zkus doplnit pracovní list o tvojí mamince. Pracovní list najdeš v souborech s názvem Mum. Na slova, které neznáš, se podívej do slovníku. (Mělo bych jich být minimum).

Úkol č. 2: Napiš do školního sešitu minimálně 8 vět o své mamince. Jak vypadá, co má a co nemá ráda,… Použijte slovní zásobu, kterou už ovládáte. Můžete použít spojení z předchozího pracovního listu. Nezapomínejte na to, že obecně platná vyjádření budou v přítomném čase prostém.  Ve třetí osobě jednotného čísla budou mít koncovku -s. Vzpomeňte si na slovesa, která vyjadřují, jak se co někomu líbí (like, love, hate,..).

Např.:

My mum often wears her dark blue skirt with flowers. Moje maminka často nosí svoji tmavě modrou sukni s květinami.

My mum gets mad when…   Moje maminka šílí, když …

My mum likes cooking …   Moje maminka má ráda vaření …

My mum doesn’t like …   Moje maminka nemá ráda ….

She hates ….  Ona nenávidí…

She likes to wear…   Ráda nosí….

She doesn’t mind …   Nevadí jí …

My mum’s favourite colour is …   Oblíbená barva mojí maminky je …

 
doporučené stránky k inspiraci:

https://www.youtube.com/watch?v=CsQ3JFF-0ks

https://www.youtube.com/watch?v=BP7BYcAzP6o

https://www.youtube.com/watch?v=MYqFPa1mrXo

Vypracovaný úkol celý najednou nafoťte nebo naskenujte a obrázky hotové práce zašlete ke kontrole. Prosím žáky pí. uč. Krupičkové, zašlete práci ke kontole na její email: zketeacher@seznam.cz.

Nepovinné procvičení pro zábavu:

Poslechni si písničku a zahraj si hru (na neznámá slova použij slovníček) :

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/old-macdonald-had-farm

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/animal-body-parts-1

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/animal-body-parts-2

 
Have a nice time
P.H.

 

Archiv učiva AJ


Učivo od 4.5.
Hello, 5.A!

Všechny Vás moc zdravím a chválím, jak pracujete. Bohužel pár jedinců nepracuje pravidelně a práci zasílá chaoticky. Máme za sebou již několik týdnů samostudia, tak pokud něčemu nerozumíte, něco není jasné, pište.

Vítězové Kahoot kvízu:
1. Pepa P.
2. Kristián Š.
3. Nikča K.
4. Nela H.
5. Milan K.

GRATULUJI!!!!! ALE!!!!! Mrzí mě, že někteří se do testu přihlašují vícekrát, není to fér!!

Sloveso být v přítomném čase - známe přítomný čas slovesa být. Pro jistotu si ho zopakujte pomocí tohoto videa:

https://www.youtube.com/watch?v=tHewG-K_wfA

Sloveso být v minulém čase – prostuduj v učebnici žluté tabulky na str. 88, 89. Pro minulý čas jsou pouze dva tvary: was, were; v záporu: was not = wasn´t, were not = weren´t. (zapiš do sešitu).

Otázka a krátká odpověď:

They were at school yesterday.

Were they at school yesterday? Yes, they were. No, they weren´t.

Were you at school yesterday? Yes, I was. No, I wasn´t.  (zapiš do sešitu)

Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=81YU6h2yI_Y

DOMÁCÍ ÚKOL K ODEVZDÁNÍ

MINULÝ ČAS SLOVESA BÝT – domácí úkol

1)      Doplň do vět kladné tvary (was, were) slovesa být v minulém čase.

We ______________ in Italy. She _________ in Croatia. The film _________ great. I __________ at my grandma´s. Jenny and Sally __________ at a camp.

2)       Doplň do vět záporné tvary slovesa být (můžeš plné i stažené).

I _____________ in the mountains last winter. There _____________ much snow. It __________ sunny last week. He ____________ at the cottage. We ____________ at a party.

3)      Odpověz na otázky krátkou odpovědí Yes, I was./No, I wasn´t.

Were you in the mountains last winter?

Were you at a camp last summer?

Were you at the seaside last summer?

K procvičení: Poslechni si Where was this boy last week? A zahraj si hru – Game.

Have a nice week!
See you soon!

 

Učivo od 27.4.

Vyhodnocení anglické challenge:

Drazí hráči, kvíz byl o tom, že si zopakujete gramatiku, slovní zásobu….na PRVNÍ POKUS. Mnozí z Vás si různě přepisovali jména a zkoušeli daný kvíz vícekrát. Tito hráči, určitě ví, jsou z anglické challenge vyloučeni. Ale úkol splnili. Děkuji všem za účast. Nebylo to vůbec špatné.

Vítěz pro domácí výuku (povinně bylo absolvovat 3 kvízy a sečtení bodů za tyto kvízy dalo vítěze): Štěpán K. z V.A. – gratuluji a cenu předám!!!

Tento týden Vám na Kahoot vložím pouze jeden kvíz, který bude zpřístupněn do 1.5. do 19:00. Prosím, máte jeden pokus a uvádějte jako nickname - Vaše příjmení. Kvíz si zahraj, až po učení nové látky.

Link: https://kahoot.it/challenge/0519389?challenge-id=4f1df615-87e2-4fdb-a69a-9c1477e6d9c1_1588337224098

Pin: 0519389

Nehrajeme o dárek, ale o prvních pět míst.

Taky jsem zjistila, že bychom si potřebovali trochu osvěžit přítomný čas prostý u sloves – třetí osoba čísla jednotného (he does, she works, it starts,…).

Zde jsou dvě skvělá výuková videa, máte znát, ale opakování určitě uvítáte.

Video, domácího učitele – PRESENT SIMPLE nebo angličtina pro začátečníky - PRESENT SIMPLE.

Dnes nás čeká nová látka. Minulý čas slovesa být. Není to nic složitého, nebojte se.

Má pouze 2 tvary was a were. Podívejte se do učebnice str. 88  na žlutou tabulku, ve kterých osobách je co. Tabulku si nalepte, nebo přepište do sešitu.:

Sloveso být - minulý čas

byl jsem

I was

 

byli jsme

we were

byl jsi

you were

 

byli jste

you were

byl

he was

 

byli

they were

byla

she was

   

bylo

it was

   
     

nebyl jsem

I wasn´t

 

nebyli jsme

we weren´t

nebyl jsi

you weren´t

 

nebyli jste

you weren´t

nebyl

he wasn´t

 

nebyli

they weren´t

nebyla

she wasn´t

   

nebylo

it wasn´t

 

 

 

Jasně a stručně najdete vysvětlení domácího učitele – Past simple – TO BE – udělej si zápis do sešitu z této výuky (včetně tabulky nad).

Pojďme si poslechnout song k této gramatice – I was, You were

Zde poslechni příklady v angličtině.

Odkazy k online procvičení: cvičení 1, cvičení 2

Minulý týden, jste si do slovníčku měli opsat nová přídavná jména ze str. 76. Přikládám správné řešení a zkus procvičit v pracovním sešitě na str. 58 cv. 1 - doplň, cv. 2 – Který sport je…, cv. 3 – doplň správné př.jm.

Shrnutí odevzdání úkolů: vyfoť Tvůj zápis ze školního sešitu a zašli + účastni se kvízu na Kahoot.

Správné řešení – učebnice:

Str. 70 cv. 5

Emily: football, basketball, swimming

Alex: football, tennis, golf

Str. 71 cv. 9

  1. False   2. False 3. True 4. False

Str. 71 cv. 10

  1. Football, hockey, cross-country running, tennis, athletics
  2. A combination of hip-hop dance, funk and physical exercise
    1. Because they don´t like doing competitive sports.

Str. 76 cv. 3

  1. Difficult 2. Boring 3. Dangerous 4. Fun
  2. C         2. A     3.B      4. D

Učivo od 20.4.

Hi, 5.A!                                                                                                                                               

Učivo od 18.5.

Dear 5.A!

Tento týden si zopakujeme a rozšíříme slovní zásobu na téma House and home. Jistě spousty slovíček znáte. V učebnici na str. 86 se podívej na modrý rámeček a daná slovíčka dej do překladače a poslouchej jejich výslovnost. Přiřaď slovíčka k obrázkům. Zapiš do slovníčku:

Unit 7

Armchair - křeslo

Bed - postel

Bookcase - knihovna

Chair - židle

Cooker – sporák, vařič

Cupboard - skříň

Desk – psací stůl, lavice

Lamp - lampa

Mirror - zrcadlo

Sofa - pohovka

Table - stůl

Toilet - záchod

Wardrobe - skříň

Slovíčka na téma house najdeš i pod flascards na quizletu – zde. (Najdi alespoň 8 nových slovíček, které neznáš a zapiš si do slovníčku). Dále můžeš procvičovat s výslovností zde.

V pracovním sešitě doplň na procvičení str. 65 cv. 1, cv. 2.

Jak jsem slíbila, následující týdny, budeme vždy něco opakovat, procvičte si školní předměty:

Úkol k odevzdání:

Přečti si, co děti pravidelně dělají v daných předmětech (školní předmět – school subject). Hádej, o jaký předmět se jedná. Název předmětu napiš na řádek.

The children run, jump, play ball games. _________________________________________

The children sing songs. _______________________________________________________

The children use rulers, draw triangles, count. ___________________________________

The children listen to recordings, read, say and write new words. _____________________

                                                            

Napiš, co děláte v jednotlivých předmětech. Dokonči věty.

In Maths we _________________________________________________

In English we ________________________________________________

In Science we ________________________________________________

In PE we ____________________________________________________

In Art we ____________________________________________________

In Czech we __________________________________________________


Have a nice week

P.H.

Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy