logotyp

5.B Distanční výuka

PŘÍRODOVĚDA:

Zdravím všechny z 5. třídy a doufám, že jste si odpočinuli, nabrali nové síly na nové pololetí. Ode dne: 9.2. budou veškeré zápisy nových látek, zadaných testů, kvízů, otázek na učebně přírodovědy pod kódem:
                       qtxawuf 
Prosím sledujte zadané úkoly i termín odevzdání dokumentů, testů, jinak to budu hodnotit jako neodevzdané, pokud nebudu mít omluvenku od rodičů. Zápisy mi nemusíte posílat, budu to kontrolovat ve škole. 
Případné dotazy prosím posílat na: petrova@zs-zasmuky.cz nebo tel. 723979739

TEST kdo nepsal nebo nebyl ve škole: OBĚHOVÁ SOUSTAVA- vypracovat do středy 12.5. 16 hod(viz dole v příloze)Čtení - ofocená čítanka

Učivo a domácí úkoly 22.3. pondělí
M -PL 55 vyplň
     PL je v Distanční výuce a v učebně

Čj - Vše uděláme na online hodině.
       110/5 
vyplníme online
       110/6 napíšeme diktát
       110/7 vyplníme online
  Aj - HODNOCENÍ PRÁCE ONLINE
Tak jenom všeobecně,jak jsme o tom mluvily minulý týden. Děti vcelku chodí i se snaží něco posílat.Problém
s posíláním mají jenom někteří,v tomto týdnu jsem jim kontrolovala sešity i pracovní sešity a většina má vše
hotové ( stejně si to budu muset jednou vybrat a chyby opravit ).
Známky tedy neposílám ,tak to takhle přetlumoč,protože až naživo se ukáže,kdo pracoval sám a za koho pracovala celá rodina.
Hezký zbytek víkendu a zdraví zdena:)

     
23.3. úterý
M -  Vypracujeme společně na online hodině.
        PL- 56

Čj - Vypracujeme společně na online hodině.
      
 Zájmena - učební program
      111 - skloňování zájmen já, ty, se
      
      

 Aj - 
   

      
23.3. středa   
M Úkol je zadán v učebně jako termínovaný úkol !!!
Čj - Úkol je zadán v učebně jako termínovaný úkol !!!

      https://www.youtube.com/watch?v=aadRMiJX3IE
     https://www.youtube.com/watch?v=Xn2RbEnmVF8
    
Čt - 118 - 119 číst (Čítanka je ofocená v Distanční výuce.)


25.3. čtvrtek

M - Vypracujeme společně na online hodině.
     97/21 
projdeme ústně
        97/22 a 23 vypočítáme písemně
        97/24 zkusíme vypočítat zpaměti
        97/25 vysvětlím a společně vyřešíme
  
Čj -113/13 a 16 projdi si ústně
      113/14 (nebo 15)napiš
      113/17(nebo 18) (4 řádky) napiš
Zapamatuj si: s námi, s vámi, s nimi - vždy měkké i !!
                     my = všichni, mi = mně jednomu
https://www.youtube.com/watch?v=zYJR8zxfFwk
Čt - 121 - 123 číst


https://www.youtube.com/watch?v=sWBqGgCJwFo


26.3. pátek
M -  Vypracujeme společně na online hodině.
       PL-57 
společně vyplníme
       PL-57 jsem přidala do Distanční výuky.

Čj - 113/14 a 17 pro kontrolu vylníme
       114/19 a 20 společně vpracujeme
          zhlédneme video - skloňování zájmen

 

                Úkoly

15.3. pondělí
M -PL 52 vyplň, (u cv. 1 jsem ti vyznačila ty zlomky v desetinách)
     PL je v Distanční výuce a v učebně

Čj - Vše uděláme na online hodině.
       106/4
diktát
       106/5 online vyplníme
       106/6 ústně projdeme
        fialový rámeček - zopakujeme si vše o přídavných jménech
     
16.3. úterý
M -  Vypracujeme společně na online hodině.
        91 - 92
vysvětlíme si a vypracujeme celé stránky
Čj - Vypracujeme společně na online hodině.
       105/3 -
online vyplníme
       106/5 - online vyplníme
       Terafoft - učební program - přídavná jména
      

 Aj
Mají mít hotovou celou lekci 3,kromě poslechů.V pracovním sešitě  č. 2 strany  6 - 23 a str. 25.
Poslat měli cv.6/9 - můj den,cv. 7/14,cv.3/21 a cv 4/25.V učebnici cv 1/67 - to si měli udělat,ale kontrolovat jsme ho měli společně ve škole.Začali jsme lekci 4 - v pracovním sešitě jsme udělali str.26-27 - částečně,protože to  bylo opakování slovíček,pak od str. 28-34.Poslat měli cv 6/29.V učebnici jsme udělali jenom str 74-75.
Doháníme poslechy - učebnice str 10 - 11 /cv 2,3,str 16/2 a str .26/3.
Jako poslední si měli poslechnout a shlédnout video str 24 a udělat cv.2,3/str 25.
Kromě toho jsem se s nimi snažila udělat velice jednoduché opakování,ale nedokázali zaslaný materiál otevřít a následně vyplnit.Až na pár výjimek,kteří si to napsali do sešitu ,ofotili a pak mi to poslali.
Všechny větší úkoli mají zapsané v google classroom i s datem zadání.
   

      
17.3. středa   
M -93/1 vypočítej obsah obdélníku (S=a.b)
     93/5 vypočítej objem kvádru (V=a.b.c)
     1m krychlový = 1 000 000 cm krychlových
Čj - 108/1 vypiš zájmena (jsou zvýrazněna)
       108/2
napiš
Prohlédni si tato 2 videa o přídavných jménech.
      https://www.youtube.com/watch?v=aadRMiJX3IE
     https://www.youtube.com/watch?v=Xn2RbEnmVF8
    
Čt -  114 - 116 číst


18.3. čtvrtek

M - Vypracujeme společně na online hodině.
      94/ nahoře
společne vypočítáme
      94/1,2 a 3 společně vypočítáme
      94/5 a 7 vypočítáte já provedu online výpočet pro kontrolu

     
Čj - prohlédni si video o zájmenech
    108/c
napiš - zvýrazněná slova nahraď zájmeny (cvičení bude na WhatsAppu kvůli rozdílným učebnicím)
https://www.youtube.com/watch?v=sWBqGgCJwFo
Čt - 117 + 120 číst


19.3. pátek
M -  Vypracujeme společně na online hodině.
       95/
nahoře spočítáme společně
       95/9 a 10 vypočítáte a já dodám kontrolu
       95/11,12 a 13 vytvoříme matematické výrazy
       95/14 vyplníme rébusy

Čj - 110/4 ústně procvičíme
       110/5 napíšeme
        naučíme se třídit zájmena
Aj
,posílám zadání úkolů z tohoto týdne - pracovní sešit -str 35/8,slovíčka -str  70-71/4C
                                                              učebnice - str 28/3 - doplnili jsme ve škole
 
Děti se mají zaregistrovat do Bloggers ,aby mohly doma dělat poslechy a cvičit výslovnost.
Někteří už to zvládli,někteří ještě ne,ale návod mají na www.mcourser.cz.

8.3. pondělí
M - 86/1 narýsuj - vše je v učebnici
      6-úhelník umíš (nejdřív střed a kružníci, pak naneseš poloměr kružítkem po obvodu kružnice) jednotlivé body na kružnici spojíš, tyto čáry musí procházet středem, pak naneseš 5mm na první čáru a označíš bod A, další body budou ležet vždy o 5 mm dále od středu- 10mm, pak 15mm, ....

Čj - Vše uděláme na online hodině.
      
zopakujeme si skloňování vzorů mladý a jarní
     
vyhledáme přídavná jména na PC
      diktát výrazů s doplněním vzorů př. jmen v odpovídajícím tvaru
     
9.3. úterý
M -  Vypracujeme společně na online hodině.
      
zkrácený zápis pís. dělení 2-ciferným dělitelem - vysvětlení
       video - zkrácený výpočet
       společné výpočty na PC a do sešitů
Čj - Vypracujeme společně na online hodině.
      
měkká a tvrdá přídavná jména - procvičování
       online doplňovačky
      102/1 ústně vysvětlíme
      102/2 ústně vyřešíme
      

      
10.3. středa   
M - 87/2 (první sloupek celý - 6 příkladů)
      zkus vypočítat zkrácenou verzí, jak jsme se to včera učili
      na str. 87 je popsán podrobný postup - držím palce !!!!
Čj - Prohlédni si tato 2 videa o přídavných jménech.
      https://www.youtube.com/watch?v=aadRMiJX3IE
     https://www.youtube.com/watch?v=Xn2RbEnmVF8
     103 - přečti si celou stránku
Čt - 109 - 110 číst


11.3. čtvrtek

M - Vypracujeme společně na online hodině.
      89/
úvodní seznámení s desetinnými čísly
      89/1 společně napíšeme
      online hra - desetinná čísla na číselné ose

     
Čj - 104/5 napiš (u přivlastňovacích příd. jmen si vždy říkej tvary matčin, matčina, matčino, matčiny, ..., matčini- u r. mužského životného, abys správně napsal y nebo i )
Čt - 109 - 110 číst


12.3. pátek
M -  Vypracujeme společně na online hodině.
        desetinná čísla -
vysvětlení
        desetinná čísla na číselné ose
        90/2,3 a 4 ústně projdeme
        90/5 napíšeme
      

Čj - 104/5 kontrola úkolu ze čtvrtka
       105- stupňování přídavných jmen- vysvětlíme si
       105/2 ústně projdeme
       105/3 vyplníme online

1.3. pondělí
M - PL-46
Čj - Vše uděláme na online hodině.
       96/1
podtrháme a vypíšeme měkká a tvrdá přídavná jména
       96/2 doplníme na PC koncovky vzoru přídavných jmen jarní
     
2.3. úterý
M -  Vypracujeme společně na online hodině.
       82/2
konstrukce 12-úhelníku - potřebuješ kružítko
       písemné dělení 2-ciferným dělitelem (bude-li čas)
       

Čj - Vypracujeme společně na online hodině.
       97/3
zdůvodníme a vyplníme na PC
       97/1
zdůvodníme a vyplníme  na PC
       diktát
na koncovky přídavných jmen- napíšeme

      
3.3. středa   
M -83/1 Přečti si slovní úlohu a vypočítej, máš tam nápovědu, nezapomeň zaškrtávat dělené číslice, to tam není. Kdo chce, zkusí ještě sám: 12 648 : 29 =
Čj - 98/2 napiš
       98/3
projdi si ústně
       98/4
vypiš jen ta přídavná jména (říkej si vzory)
Čt - 105 - 107 číst


4.3. čtvrtek

M - Vypracujeme společně na online hodině, něco sami doma.
      84/2
vysvětlíme si ústně
      prezentace - písemné dělení, počítáme online společně
      84/3 napiš doma jen první sloupek

     
Čj - V učebně Čj máš nový úkol!!! Vypracuj a online odevzdej.
      
Jdi do učebny, klikni na "práce v kurzu" a vypracuj!
      99/8 (nebo 7
Slunce pálí ...) napiš
      99/9 a 10
projdi si ústně
Čt - 108 a 124 číst (jen 2 stránky)


5.3. pátek
M -  Vypracujeme společně na online hodině.
       85/8
vypočítáme
       85/10 a 11 ústně projdeme
       85/12 odhadneme výsledek
       85/14 vypočítáme

Čj - 100/11 ústně projdeme
       100/12 a 13
vytvoříme přídavná jména ústně
       100/14
napíšeme
       100/15
vyplníme na PC
V učebně byl úkol, kdo ho neodevzdal, má 5 !!! Máte šanci ho ještě dodat!

 


22.2. pondělí
M - 79/9 napiš a vypočítej poslední 2 řádky podle návodu nahoře
      79/12 a 13 napiš jen výpočty
      79/10 (bez 1. příkladu) napiš podle návodu v cvičení 9
       (do jednotek dej 0, vypočítej a původní číslice je zbytek)

Čj - Vše uděláme na online hodině.
        91 -
poučky nahoře projdeme společně
       
91/2 napíšeme
        91/růžový rámeček se naučíme
23.2. úterý
M -  Vypracujeme společně na online hodině.
        80/16
ústně si vysvětlíme postup výpočtu
        80/17 společně vypočítáme
Čj - Vypracujeme společně na online hodině.
       93/1
přečteme si
       93/1b) doplníme online koncovky vzoru mladý
        93/1
vypíšeme přídavná jména a určíme je

      
24.12. středa   
M - PL-45 vypočítáte sami
Čj - 94/2 napiš a dej do množného čísla (hladový vlk - hladoví vlci)
                ( přídavná jména tvrdá - vzor mladý - mladý vlk - mladí vlci)
      94/3 a 4 ústně si projdi
Čt - 101 - 103 číst


25.2. čtvrtek

M - Vypracujeme společně na online hodině.
      81/21 vysvětlíme si podle učebnice
      81/22 společně vypočítáme
Čj - 95 - růžový rámeček- nauč se 
       95/5 napiš
       95/6 napiš
Čt - 104 číst


26.2. pátek
M -  Vypracujeme společně na online hodině.
       81/22
dopočítáme zbytek cvičení  
       81/23 spolu vyplníme na PC (počítači)
       81/24 spolu vypočítáme 
      
Čj - 95/5 a 6 spolu vyplníme na PC
       95 - naučíme se poučku v růžovém rámečku
       95/7 napíšeme
       95/8 probereme ústně


15.2. pondělí
M - PL - 22 vyplň (PL-22 je v Distanční výuce ofocený)
Čj - Vše uděláme na online hodině.
       87/3
společně vyplníme na online hodině
       87/4 napíšeme
       87/5 projdeme ústně
       87/5c) napíšeme se vzorem v příslušném tvaru

16.2. úterý
M -  Vypracujeme společně na online hodině.
        74/8 a 9
vyřešíme, výpočty zapíšeme
       74/10 a 11 ústně
       74/13 napíšeme a vypočítáme
      

Čj - Vypracujeme společně na online hodině.
       87/6
napíšeme a zdůvodníme
       87/7 zdůvodníme ústně a doplním na PC

      
17.12. středa   
M - PL-43/3 doplň jen tečky na počet míst v podíluj, nepočítej
      43/4 počítej odzadu - výsledek x dělitel, začni od 6 a postupuj směrem ke stovkám, pak to znovu spočítej pro kontrolu  (např. ... :9=106, 6.9+ zbytek 6, napiš do jednotek, 0.9+ta 6=6 napiš do desítek, 1.9=9 , takže dělitel je 960 : 9=106)
43/5 pronásob na kontrolu a máš dělitel (např. 956:x=159 (2), 1.x
+ 3("ocásek") je 9, x je 6 (3+6=9), pak dopočítám
43/1 dole vypočítej
Čj - 88 - ústně si projdi
      89/1 vypiš 10 přídavných jmen z článku(přídavná jména vyjadřují vlastnosti a ptáme se na ně jaký?, který?, čí?)
Čt - 97 - 98 číst


18.2. čtvrtek


M - Vypracujeme společně na online hodině.
       PL-44
Čj - 89/2 doplň slova podle zadání (př. krásný svět, zelený svetr, ...)
Čt - 99 - 100 číst

19.2. pátek
M -  Vypracujeme společně na online hodině.    
       78/1, 2, 4, 5, 6
společně projdeme
       78/3 a 7 písemně, kontrola na PC
Čj -

Informace k samouce
NÁSTĚNKA

Od 17.5. Žáci I. a II. stupně se vrací k prezenční výuce
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy