logotyp

Archiv třídy 4.A

Anglický jazyk

Učivo od 14.4.

Hello, hello, hello 3.A! Jak Vám jdou úkoly? Určitě se s nimi perete statečně. Moc Vás zdravím.

Jdeme na práci. Otevři si v učebnici str. 71 cv. 1. a otevři si v souborech Stopa 22. Poslouchej, čti a říkej. Alespoň třikrát. Do sešitu si napiš význam těchto vět a nauč se je. (Máš je i ve slovníčku).

Does he/she have...?     Má on/ona....?
Yes, he/she does.           Ano, on/ona má.
No he/she doesn´t.        Ne, on/ona nemá.

Potom koukni v učebnici str. 71 cv. 2 a napiš do sešitu odpovědi na otázky. (Podívej se na obrázek a odpověz. Má ona dva nosy? Ano / Ne ona má/nemá).

Slovíčka, která jste měli v minulých týdnech . části těla a obličeje musíte znát. Můžete je procvičovat onilne. Jejich význam, výslovnost a správný psaný tvar. Moje tipy: Vámi známá píseň -
Head Shoulders Knees & Toes. Skvělé stránky na procvičení částí těla – zde. Zahrejte si pexeso. Části obličeje procvič zde.


Učivo od 6.4
Hello, 3.A!!

Moc Vás všechny zdravím a děkuji za Vaše poslané úkoly. Jste jedničky!! Snad se brzy setkáme v našich hodinách AJ. Už mi chybíte.

Blíží se nám Velikonoce = Easter, v souborech najdeš pracovní list s názvem Easter, vytiskni nebo doplň do školního sešitu a zašli mi foto (Dostaneš 5 puntíků). Jako dobrovolné cvičení si můžeš na této stránce osvojit základní slovíčka spojená s Velikonocemi - klikni, poslouchej a přiřaď.

Tento týden se zaměříme na poslech a výslovnost. Čekají nás fonetické hlásky „ll“, „zz“. Otevři si učebnici na str. 68. Cv. 2 = poslouchej a říkej. Tuto nahrávku najdeš v souborech pod stopou 17, 18. Slyšíš jak se fonetické hlásky „ll“, „zz“ vyslovují? Tyto slovíčka si podtrhni ve slovníčku, najdeš je pod Unit 7 Lesson 3. Do ŠS si z poslechu udělej str. 68 cv. 3, poslouchej a správně napiš slova s „ll“ a „zz“.

Vše si procvičte v pracovním sešitě na str. 54 cv. 1 – podtrhni ll a zz. Cv. 2 – Doplň ll nebo zz.

Nezapomeň si zazpívat písničku z minulého týdne - str. 70 – Happy body song.

A jukni na opakování slovíček – Unit 7, Lesson 1-5 a ve volném čase můžete procvičit i she X he v prezentaci.

Myslím na Vás
Happy Easter!

Pavlína Hudková


Učivo od 30.3.
   
Hi, 3.A.
Doufám, že jste úkoly z minulého týdne hravě zvládli. Bohužel nemám stále zpětnou vazbu od Vás všech. Prosím tedy o napsání na kontakt - Whatsapp (tel. 728 351 941) nebo na email (paja.hudkova@seznam.cz) či messenger (Pája Hudková). Ráda poradím.

A práce tento týden? P
odívejte se na prvních deset minut pořadu UčíTelka, zopakujete si členy rodiny a části těla.  Opsali jste si slovíčka do slovníčku a zopakovali a zazpívali písničku Head, shoulders, knees and toes? Určitě Vám už jde bezvadně.

Opakování: Zkuste si online test – My family a ve videu si zopakujte zvířátka, která znáte, a potom přiřaď správné názvy k obrázkům.

Tento týden se naučíme písničku z učebnice na str. 70 – Happy body song – Poslouchej a zpívej. V pracovním sešitě= PS vyplň na str. 56 cv. 1 (sestav správně slova) a cv. 2 (Doplň písničku).

Úkol k odevzdání:  Nakresli na papír nebo do ŠS – I brush my teeth (Já si čistím zuby). I wash my hands (já si myji ruce). I brush my hair (Já si češu vlasy). Vzor najdeš v PS na str. 55.

Hezký týden


Učivo od 23.3.

Vítám Vás v dalším týdnu!

Hravá 3.A, potřebovala bych od Vás malou zpětnou vazbu, prosím vyfoťte pomocí rodičů Vaše výtvory – My friend a zašlete mi přes Whatsapp (tel. 728 351 941) nebo na email (paja.hudkova@seznam.cz) či messenger (Pája Hudková) fotku Vašich výtvorů s Vaším jménem.

Na Vaše výtvory napište 4 věty o svém kamarádovi/ kamarádce. Např. He has brown hair. (On má hnědé vlasy). She has… (ona má…). Nejdříve si procvičte v pracovním sešitě na str. 53 cv. 1 – čísla znamenají barvy, kterými obličej vybarvíš a dokončíš věty. Str. 52 v PC máte mít vyplněnou, kdo chyběl, doplnit.

Procvičte si v prezentaci osoby HexShe, které je vložená níže s názvem He, She.

Procvičujte výslovnost jednotlivých písmenek zde, klikněte na písmenka, která chcete procvičit, poslouchejte a doplňte chybějící písmeno.

Slovíčka z tabulky, vložená dole v souborech, si zapište do slovníčku k Unit 7 a naučte. Ke slovní zásobě si zazpívejte písničku z poslední hodiny – Head, shoulders, knees and toes.


Stránky k online procvičení:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

www.umimeanglicky.cz

www.duolingo.com


Učivo od 20.4.

Dear 3.A.!

Děkuji za postavu Pauly, kterou mi posíláte, připomínám, úkol lze dodělat ještě tento týden.

V tomto týdnu nás čeká více práce, ale určitě to zvládnete. Zaměříme se na práci v pracovním sešitě. PS str. 56 cv. 1 – mělo by být hotové. Cv. 2 – poslechni si písničku a doplň chybějící slova - Happy body song. A potom zkontroluj v učebnici na str. 70. Dále PS str. 57 cv. 1 – Podívej se na obrázky a odpověz. Př. (1. Má osm nohou? Yes, it does. / No, it doesn´t.). Do školního sešitu ať si děti napíší poznámku – Zvířata v AJ mají osobu it. Cv. 2 – nakresli chlapce a dívku ve Tvé třídě. Jaké je jeho jméno… a dokonči otázky a odpovědi.  V učebnici na str. 72 si přečti článek o Indii a doplň text v PS str. 58 cv. 1 – nabídku slov máš vlevo v rámečku. Cv. 2 bude pro Vás hračka, odpověz na otázky podle sebe: Máš hnědé oči? Máš hnědé oči? Máš modré oči? Máš černé vlasy? Yes, I do. / No, I don´t.

Bonus: Do souborů jsem Vám vložila Pexeso – Animals. Kdo má možnost, vytiskněte, rozstříhejte a hrajte doma.

Have a nice week

Pavlína Hudková

Úkol do pátku 24.4.

Nakresli postavičku podle následujícího popisu. Nejdřív si text přečti, pak si ho přelož a namaluj do sešitu postavičku podle mých instrukcí. Vyfoť a zašli mi.  

Hi, I’m a girl. My name is Paula.

I have got one head. My head is big.

I have got long black hair.

I have got one nose. My nose is small.

I have got one mouth. My mouth is big and pink.

I have got two big eyes. My eyes are green.

I have got two small ears.

I have got one neck, two arms and two hands with ten fingers.

I have got one tummy, one bottom and one back.

And I have got two long legs.

I will see you next time. Have a nice day!
Pavlína Hudková


Dobrý den, píši ohledně Anglického jazyka, stále nejsem se všemi v kontaktu, že pracujete. Prosím o Vaši zprávu na kontakt: 
Whatsapp (tel. 728 351 941) nebo email:paja.hudkova@seznam.cz či messenger (Pája Hudková). Práci na AJ budu vkládám na konec této stránky, děkuji. Pavlína Hudková

Kdo mi zašle práci, dostane zpětnou vazbu. Setkala jsem se, že nějaké emaily jste mi zasílali, ale nedošli, prosím zkontrolujte si opravdu správnou adresu. Komu neodpovím, je asi chyba ve spojení :). Děkuji Vám.

 


archiv

Dobrý den, píši ohledně Anglického jazyka, stále nejsem se všemi v kontaktu, že pracujete. Prosím o Vaši zprávu na kontakt: 
Whatsapp (tel. 728 351 941) nebo email:paja.hudkova@seznam.cz či messenger (Pája Hudková). Práci na AJ budu vkládám na konec této stránky, děkuji. Pavlína Hudková

Kdo mi zašle práci, dostane zpětnou vazbu. Setkala jsem se, že nějaké emaily jste mi zasílali, ale nedošli, prosím zkontrolujte si opravdu správnou adresu. Komu neodpovím, je asi chyba ve spojení :). Děkuji Vám.

TÝDEN 14. - 17. 4.
Po projití rodiči zaslaných prací, jsem zjistila, že snad pouze tři žáci pracovali od začátku pravidelně a poctivě podle zde psaných instrukcí. Ostatní ( z různých důvodů) jsou mírně pozadu. Proto se budeme tento týden soustředit na opakování a procvičování, abychom se všichni dostali na stejno.

Český jazyk - úterý 14. 4.
 
                     - 
všichni si znova zopakují všechna vyjmenovaná slova
                            - do sešitu vypsat vyjmenovaná slova po - b, f, l, m, p, s, v, z
                     - naučit a umět vyjmenovat
SLOH - někteří již napsali,ostatní šikovně počkali a až nyní napíší, jak prožili 
            velikonoce - slohový sešit
PÍSANKA - str. 19 - pouze názvy písní
ČTENÍ PLATÍ STÁLE A PRŮBĚŽNĚ, postupně dočtěte i čítanku až se sejdeme, budete postupně nosit čtenářské deníky a knihy, které čtete nyní doma

Matematika - i zde je mnoho dětí pozadu,většina tak na str. 22 - 23
                  prosím tedy opakujte si, procvičujte, Ti, kteří již zde pracovali si mohou 
                  do sešitu vypočítat jiný příklad nebo slovní úlohu než dělali před tím

STŘEDA  15. 4.
Český jazyk - opakujeme ze str. 107 - ZVYKAT, ŽVÝKAT
                 -  časovat sloveso - žvýkat ( zvykat)
                 -  skloňovat žvýkačka ( přežvýkavec)
PÍSANKA -  křížovka str. 19
V ZÁVORKÁCH JSOU PRÁCE PRO DĚTI, KTERÉ MAJÍ JIŽ HOTOVO

Matematika - str. 23 - cv. 5, 6, 7 - ústně
                      - cv.5(7 - 2sloupky)- do sešitu

               

ČTVRTEK - 16. 4.
Český jazyk - str. 108  - VÝT,  VÝSKAT - stále platí vypsat slova příbuzná
                     - do sešitu cv. 5a ( 3c )
PÍSANKA - str. 20

Matematika - str.23 cv. 8, 9, 11 - ústně cv 10- do sešitu -nákres ( cv.8 )


PÁTEK - 17. 4.
Český jazyk - str. 109 - POVYK , předpona VY
                    - opsat rámečky , do sešitu cv 3 , kdo má napíše 3b,c

PÍSANKA - str. 21 - pouze podst. jména a slovesa - vypsat

Matematika - str. 24 - střed sečky - pomocí papírku a pravítka - sešit geom.
                   - str. 25 - sešit cv. 2, třetí (druhý ) sloupekPRVOUKA   v týdnu 14. - 17.4

1. Str.20 dokončíme téma Ptáci - pohyb, rozmnožování. Vyšlechtění živočichové.
2. Zopakuj si savce, ptáky, dřeviny, byliny podle osnovy ze str.21 ( vyberte si vždy jednoho zástupce a zkuste ho podle osnovy popsat).

Pracovní sešit - zopakujeme si téma Živočichové, znaky života  str.11/1 a,b,c,d
                                                                                                      str.12/e, 12/2


TÝDEN 6. 4. - 8. 4.
ČESKÝ JAZYK - pondělí 6. 4.
                - 
pokračujeme ve vyjmenovaných slovech po V
                     -  str. 108 cv. 3 - vypsat příbuzná slova ke slovu VÝT, VÝSKAT
                     -  cv. 3a, b, c, + 4a,b - přečíst, odůvodnit, zodpovědět - ústně
                     - cv 5a - do sešitu přepsat - odůvodňovat si
PÍSANKA - str. 16 - zopakovat - adresát, odesílatel + adresa
                     - krasopisně přepsat - co posíláme poštou
ČTENÍ PLATÍ STÁLE - HLASITÉ A DENNĚ - můžete si dočíst postupně čítanku

MATEMATIKA 6. 4.
                     - str. 25 - násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
                     - pozorně si přečti růžový rámeček, pracuj přesně podle vzoru
     12 x 2 = ( 10x 2) + ( 2 x 2) = 20 + 4 = 24
      Λ
 10    2
      nezapoňte na úpravu - všechna čísla jsou na řádcích
      - do sešitu třetí sloupek ze cv. 2  příklady - 14 X 5

ÚTERÝ 7. 4.   ČJ
          str. 109 - opsat růžový a modrý rámeček a pamatovat + příbuzná slova 
        k vyjmenovanému slovu  POVYK

do náhradního mozečku VIDĚTI ,VISETI ,  VIKLATI, VÍTĚZITI - PAMATOVAT

            - do sešitu - str. 108, cv. 5b
     PÍSANKA - str. 17

MATEMATIKA  -   str. 25, cv. 3, 4 - ústně
                         - cv. 5 - sešit - se zkouškami
                   

STŘEDA - 8. 4.
  
 Český jazyk - str. 109, cv. 2 - předpona vy/vý
                   - cv. 2a, b - ústně

                   - cv. 3 - opsat do sešitu s předponami
PÍSANKA - str. 18
SLOH - str. 98 - KOLEDNÍCI - přečíst, pohovořit s rodiči, prarodiči - do slohového sešitu napiš, jak jsi prožil tyto zvláštní VELIKONOCE

M
ATEMATIKA - str. 26 cv. 6, 7, 9 - ústně

                    cv. 8 - sešit


PRVOUKA  v týdnu 6.4. -8.4.

Naučíme se skupinu živočichů PTÁCI
1.Části těla ,kostry ptáků  a jejich vnitřní orgány - str.19
2.Potrava ptáků - str.19

Až se vše naučíte, zkuste si následující otázky:
1.Ptáci patří mezi obratlovce nebo bezobratlí? Odůvodni.
2.Pojmenuj hlavní části těla ptáků.
3.Jaký význam mají vyobrazené vnitřní orgány u ptáků?
4.Co jsou ptáci hmyzožraví, semenožraví, všežraví a draví?

V pracovním sešitě si procvičíme téma HOUBY  str.10
              ČESKÝ JAZYK        týden 30. 3. - 3.
 4.
Půjdeme již na vyjmenovaná slova po V

Pondělí -  zopakujte si vyjmenovaná slova po - b, l, m,p, s. v - vyjmenovat  
                (a denně trénovat na školákově , či luštěnkách a nebo i pravopisně. cz)
             -  str. 104 - opsat růžový a modrý rámeček do náhradního mozečku, kdo 
                má zavedený ( jinak si můžete vyrobit, na příbuzná slova a na výjimky)
                případně zapsat do svého sešitu, ve kterém nyní pracujete
             -  ústně -cv. 1 - VY- vykáme, vy všichni
             a cv. 2 - vysoký - přečíst, odůvodnit, splnit za a, b, c, vypsat příbuzná  
                slova
             - cv. 3 - tvořit věty - napsat do sešitu
             -  cv. 4 - ústně
             -  cv. 5 - slohový sešit - nadpis MNOHOZNAČNÁ SLOVA - oko, zámek, list - vymyslit alespoň 2 věty s každým slovem, ve které bude mít slovo jiný význam

VE ČTENÍ POKRAČOVAT STEJNĚ, JAKO V PŘEDCHOZÍCH TÝDNECH
( písanku, až budete mít všichni)

MATEMATIKA 
               - str. 21 - procvičování a opakování - cv. 11, 12, 14, 15 a 17 - ústně
                 - cv. 13 a 16 - do sešitu


Úterý 31. 3. - ČJ 
                 - str. 106, cv.1 a 2- ústně-přečíst, odůvodnit, ale vypsat příbuzná 
                     slova, splnit i cv. za a, b, c 
                   do sešitu - cv. 2d a 3a
SLOHOVÝ SEŠIT  - cv. 4

MATEMATIKA - str. 22 , cv. 1a, 2, 3 a 4 - ústně
                      - do sešitu - cv. 1b - nezapomeň na zkoušky 
                                        - cv. 5 - do sešitu


STŘEDA 1. 4. ČJ
               - 
str. 107 - cv. 5 - do sešitu + růžový a modrý rámeček ( náhradní
                    mozeček, notýsek nebo sešit, jak má kdo zavedeno, pro svou vlastní
                    potřebu a přehlednost)
                   cv. 1 a, b, c, d, e - ústně, přečíst, odůvodnit, odpovědět, pohovořit s 
                    rodiči

 MATEMATIKA
                - 
str. 23
   cv. 5, 7   - ústně
                                     cv. 6 do sešitu


ČTVRTEK - 2. 4. ČJ
                     
 -  str. 107 cv. 2, přečíst, odůvodnit, vypsat příbuzná slova
                         2b - do sešitu - časuj sloveso - žvýkat
                         2c - do sešitu - skloňuj podst. jm. - žvýkačka
                         2d - roz - žvý- ka - né
PÍSANKA - str. 14 - krasopisně přepsat text - doplnit název pohádky
MATEMATIKA
                   
 - str. 23 cv. 8, 9, 11 - ústně
                                       cv. 10- do sešitu - nakresli si, znázorni

                             

PÁTEK - 3. 4. ČJ
                
 - str. 105 SLOH - přečíst- nahlas - zkusit sestavit osnovu
                   do sešitu napsat osnova- 1, Umístění
                                                            2, popis( předmětu)                   
                                                            3, Funkce
                                                            4, Péče
PÍSANKA - str. 15 - krasopisně přepsat trpaslíků - doplnit název pohádky i názvy dalších pohádek, které znáš

MATEMATIKA -
GEOMETRIE
                               str. 24 - nadpis - STŘED ÚSEČKY
                               narýsuj libovolnou úsečku - hlavně - TENCE A ČISTĚ
                               zkus najít střed pomocí 1, - papíru   - cv. 5
                                                                     2, - pravítka

PR
VOUKA  v týdnu 30.3. - 3.4.

Doufám, že jste v minulém týdnu vše zvládli bez problémů. Tento týden budeme pokračovat v tématu Živočichové:

1. Zopakuj si hlavní rozdíly mezi rostlinami a živočichy  a způsoby pohybu živočichů - str.17  (opakování z 2.ročníku)
2. Stavba těl živočichů - str.17
3. Části těla, kostry a vnitřní orgány savců (využijte obrázky) - str.18
4. Potrava savců - str.18

Až se vše naučíte, zkuste si vypracovat následující otázky.
1. Co jsou obratlovci a jaké skupiny k nim patří?
2. Co jsou bezobratlí a jaká skupina k nim patří?
3. Jaké jsou části těla savců? Využijte obrázky.
4. Zopakujte si vnitřní orgány podle bodů 1-5 v učebnici - str.18 
5. Čím se živí býložravci, masožravci, všežravci?


Úkoly k procvičení z pracovního sešitu:
Opakování rostlin -  str. 7,8.
                                                             

TÝDEN 14.4. - 17.4.

TÝDEN 14. - 17. 4.
Po projití rodiči zaslaných prací, jsem zjistila, že snad pouze tři žáci pracovali od začátku pravidelně a poctivě podle zde psaných instrukcí. Ostatní ( z různých důvodů) jsou mírně pozadu. Proto se budeme tento týden soustředit na opakování a procvičování, abychom se všichni dostali na stejno.

Český jazyk - úterý 14. 4.
 
                     - všichni si znova zopakují všechna vyjmenovaná slova
                            - do sešitu vypsat vyjmenovaná slova po - b, f, l, m, p, s, v, z
                     - naučit a umět vyjmenovat
SLOH - někteří již napsali,ostatní šikovně počkali a až nyní napíší, jak prožili 
            velikonoce - slohový sešit
PÍSANKA - str. 19 - pouze názvy písní
ČTENÍ PLATÍ STÁLE A PRŮBĚŽNĚ, postupně dočtěte i čítanku až se sejdeme, budete postupně nosit čtenářské deníky a knihy, které čtete nyní doma

Matematika - i zde je mnoho dětí pozadu,většina tak na str. 22 - 23
                  prosím tedy opakujte si, procvičujte, Ti, kteří již zde pracovali si mohou 
                  do sešitu vypočítat jiný příklad nebo slovní úlohu než dělali před tím

STŘEDA  15. 4.
Český jazyk - opakujeme ze str. 107 - ZVYKAT, ŽVÝKAT
                 -  časovat sloveso - žvýkat ( zvykat)
                 -  skloňovat žvýkačka ( přežvýkavec)
PÍSANKA -  křížovka str. 19
V ZÁVORKÁCH JSOU PRÁCE PRO DĚTI, KTERÉ MAJÍ JIŽ HOTOVO

Matematika - str. 23 - cv. 5, 6, 7 - ústně
                      - cv.5 v nové uč. je na str. 22,(7- v nové uč cv. 8 - 2sloupky)- do sešitu
               
ČTVRTEK - 16. 4.
Český jazyk - str. 108  - VÝT,  VÝSKAT - stále platí vypsat slova příbuzná
                     - do sešitu cv. 5a ( 3c )
PÍSANKA - str. 20

Matematika - str.23 cv. 8, 9, 11 - ústně cv 10- do sešitu -nákres ( cv.8 )

PÁTEK - 17. 4.
Český jazyk - str. 109 - POVYK , předpona VY
                    - opsat rámečky , do sešitu cv 3 , kdo má napíše 3b,c
PÍSANKA - str. 21 - pouze podst. jména a slovesa - vypsat

Matematika - str. 24 - střed sečky - pomocí papírku a pravítka - sešit geom.
                   - str. 25 - sešit cv. 2, třetí (druhý ) sloupek


PRVOUKA   v týdnu 14. - 17.4

1. Str.20 dokončíme téma Ptáci - pohyb, rozmnožování. Vyšlechtění živočichové.
2. Zopakuj si savce, ptáky, dřeviny, byliny podle osnovy ze str.21 ( vyberte si vždy jednoho zástupce a zkuste ho podle osnovy popsat).

Pracovní sešit - zopakujeme si téma Živočichové, znaky života  str.11/1 a,b,c,d
                                                                                                      str.12/e, 12/2

TÝDEN 20. 4. - 24. 4.

VÍTÁM VÁS V NOVÉM TÝDNU

Většina z Vás již poslala práce včas a tak vidím, že můžeme pomalu pokračovat dál. Prosím, nepospíchejte, postupujte den po dni a pokud budete mít pocit, že je to málo, věnujte se hlavně procvičování, ať získáte větší jistotu hlavně ve stejně znějících slovech s různým významem. Ještě prosím rodiče, zda by si označili práci, kterou mi již zaslali. Občas se stane, že něco dostávám vícekrát. Děkuji. JSTE VŠICHNI MOC SUPER
Ještě bych ráda znova doporučila vysílání Čt2 - UčíTelka - velmi užitečné a inpirativní

TÝDEN 20. – 24. 4.

ČESKÝ JAZYK – 20.4. str. 110 – zopakujte si ústně cv. 5 – myslím, že všichni již dovedou

( zelený rámeček) správně odpovědět

– tedy do sešitu cv. 6 a zkuste ve všech časech

PÍSANKA – str. 21 – věty podle zadání

ZNOVA opakuji a připomínám čtení, nezapomínejte na něj každý den, všichni víme, jak je důležité a hlavně pochopení textu.

 

MATEMATIKAvšichni by již měli pracovat na str. 26  cv. 10,11,12,13,14

-          cv. 11 – slovní úloha – Pan Veselý prodával – prosím přehledně a jasně

-          zápis, výpočet, odpověď – do sešitu

 

ÚTERÝ

ČESKÝ JAZYK – 21. 4.dokončíme str. 110 – ústně vyčasovat cv. 7 – opět ve všech

                                     časech (můžete si vyzkoušet i jiná slovesa)

-          do sešitu cv. 4 – V listopadu………..

 

PÍSANKA – str. 22 -  první dva úkoly – krasopisně přepsat písmena a napsat jména

MATEMATIKA str. 27 , cv. 15,16,17,18

-          cv. 18 – do sešitu – písemné sčítání a odčítání se zkouškami

                            STŘEDA

ČESKÝ JAZYK -  22. 4. – str. 111 –zopakovat vyjmenovaná slova po v – vypsat si vyžle,

                               výheň, cavyky – cv. 10

-          do sešitu cv. 9 – Vy ještě svítíte?..............

PÍSANKA – krasopisně přepsat 3 věty str. 22

MATEMATIKAstr. 27 , cv. 19,20, 21,22,23

-          do sešitu – cv.19 – pracovat příklady přesně podle vzoru

                            ČTVRTEK

ČESKÝ JAZYK – 23. 4. – str. 111, cv. 11, 12

-          ze cvičení 12 si vyber 7 slov a vymysli s nimi věty

PÍSANKA- str. 23 – přečti si důkladně zadání a napiš – krasopisně

MATEMATIKAstr. 28 – cv. 1 a 2 – potřebuji zprávu, jak děti pochopili

 

                         PÁTEK

ČESKÝ JAZYK – 24. 4. – SLOH – přečti si článek o pampeliškách

                        do slohového sešitu si napiš název článku a opiš tuto osnovu:

            1, Vzpomínka

            2, Prosba

            3, Zklamání

            4, Slib

podle této osnovy, napiš vlastními slovy vyprávění o pampeliškách

-          tento sloh můžete vypracovat i během víkendu a prosím poslat nejpozději do pondělí pokud bude možné (nebo dříve, jak bude hotovo)

PÍSANKA – str. 24 – pouze křížovku – vyhledat a vypsat jména

MATEMATIKAstr. 28 , cv. 3, 4, 5, 6 – zaokrouhlování do sešitu


PRVOUKA v týdnu 20.-24.4.
Naučíme se rostliny i živočichy v různých společenstvech.
1. Živočichové a rostliny u lidských obydlí - prohlédněte si obrázky a pojmenujte očíslované/označené živočichy a rostliny, se kterými se můžeme setkat u lidských obydlí.
2. Živočichové a rostliny na poli, louce, u lesa - prohlédněte si obrázky a pojmenujte očíslované/označené živočichy a rostliny, se kterými se můžete setkat na poli, louce, u lesa.
3.Udělejte si vycházku do přírody, pozorujte , s kterými živočichy a rostlinami jste se setkali.

Pracovní sešit - zopakujeme si stavbu těl savců a ptáků.
str.13/a,b
str.14/a,b

TÝDEN 27. 4. - 30. 4.

TÝDEN : 27. – 30. 4.

Protože vidím podle zpráv,( které jste mi téměř všichni poslali), že máme děti šikovné a pracovité, můžeme zase kousíček pokročit v učivu. Všem rodičům za zprávy a úžasnou komunikaci strašně moc děkuji.

Český jazyk – pondělí – 27. 4.

-       můžeme tedy pokračovat ve vyjmenovaných slovech po z

-       není jich mnoho, tedy nepochybuji, že už je všichni umí

-       ze str. 114 opět si opište růžový a modrý rámeček

-       zdůrazněte si     BRZY     -   BRZIČKO - pamatovat

-       přečíst cv. 1, 2 – odůvodnit si, vypsat příbuzná slova

-       do sešitu na str. 115, cv. 6

-        

PÍSANKA – dokončit str. 24 – smysluplné věty

MATEMATIKA – můžeme tedy pomalu pokračovat

-       str. 29 , cv. 7, 8, 11 – ústně

-       cv. 9 a 10 – převody jednotek – do sešitu

 

Český jazyk – úterý – 28. 4.

-      na str. 114 – pokračujeme – NAZÝVAT SE  cv. 3, - přečíst, opět vypsat slova příbuzná, odůvodnit si

-      pohovořit o cvičení 4 s rodiči, případně si zahrát

-      do sešitu str. 115, cv. 5 – věty(5)

PÍSANKA   -  str. 26 – přečti si pozorně zadání

MATEMATIKA -  str. 29 , cv. 12 – do sešitu, ostatní ústně

 

Český jazyk – středa – 29. 4.

-       str. 115 – cv. 7 – vymýšlet věty – všimněte si koncovek

-       ička, - ičko, -iště, -it, -il – zapsat, pamatovat

-       do sešitu cv. 8a

PÍSANKA  -  str. 28

MATEMATIKA – str. 32, cv. 1, 2, 3,

-       cv. 4 –do sešitu – slovní úloha

 

Český jazyk – čtvrtek – 30. 4.

-       souhrnné opakování všech vyjmenovaných slov, podstatných jmen a sloves, str. 115 cv.9 – rozdíly významu slov, lyže x líže,……..

-       do sešitu – str. 115, cv. 8b

PÍSANKA  -  str. 29

MATEMATIKA – dokončit str. 32

-       do sešitu str. 32, cv. 5 – příklady na násobení a dělení

    

Prvouka v týdnu 27.4. - 30.4.

V tomto týdnu se naučíme rostliny a živočichy v lese, u vody a ve vodě.
1. Živočichové a rostliny v lese - str.25. Pojmenuj očíslované a označené rostliny a živočichy.
2. Živočichové a rostliny u vody, ve vodě - str.26. Pojmenuj očíslované a označené rostliny a živočichy.

Pracovní sešit:
1.Živočichové - potrava, užitek str.15/1,2,3,4.
2.Opakování - str.16/1,2,3.      

Učivo od 27.4.

Hello, 3.A!

Děkuji za odevzdané úkoly. Bohužel, jste mi Paulu neodevzdali všichni. Koukněte na úkol v Archivu třídy a napravte to. Děkuji, že se mi ozvali „opozdilci“. Zpětná vazba musí být!

Úkol k odevzdání: v učebnici na str. 74 vyplňte cv. 1, 2, 3 (přes fólii nebo do sešitu), vyfoťte a zašlete mi do pátku 1.5.

Pro procvičení slovíček vyplň PS str. 59. Doplň tajenky a čti a odpověď na otázky. (Pokud nevíš, pomůže ti str. 57 v PS).

Podívejte se, zda máte v pořádku slovníček. A zopakujte slovíčka Unit 1 – 7. Tyto slovíčka musíte znát. (Typ:  udělej si kartičky, jaké používáme v hodině, na jednu stranu napiš slovíčko anglicky, na druhou česky a procvičuj).

Tento týden nás čeká nový Unit 8.  Do slovníčku vytiskni nebo opiš tyto slovíčka ze str. 76 a 77:

Unit 8

Lesson 1
a pool                              bazén, koupaliště
a park                              park
a mall                              obchodní dům
a stadium                         stadión
a school                           škola
a zoo                               zoo

Lesson 2
There´s a park (in Zásmuky).       (V Zásmukách) je park.
There isn´t a zoo (in Kolín).          (V Kolíně) není zoo.

Nová slovíčka ze str. 76 procvič v PS na str. 60. Cv. 1 – doplň slova a spoj s obrázky. Cv. 2 – zakroužkuj slova, podívej se do cv. 1 a nekresli slovo, které chybí.

Na pochopení, vazby There is=There´s. poslouchej začátek videa.

Úkol k odevzdání do pátku 8.5. – nakresli, vystřihni My town (moje město), do města namaluješ všechny jeho části (pool, park, mall, stadium, school, zoo) a  některé části přeškrtneš. Větami popíšeš, co je ve Tvém městě. Např. There´s a pool (Je tam bazén). There isn ´t a zoo (Není tam zoo). Vzor najdeš v učebnici na str. 77 cv. 3

Vazbu There´s X There isn´t provič ještě v PS na str. 61 cv. 1 – podívej se, čti a zakroužkuj, co je nebo není na obrázku. Cv. 2 – napiš pravdivé věty, co je ve Tvé školní tašce. Př. There´s a doll. (je tam panenka) X There isn´t a doll. (není tam panenka).

TÝDEN 4. 5 - 7. 5.

Protože velká většina z Vás už opravdu poctivě pracuje a zasíláte práce (někteří i denně), bez předešlých proseb a upomínek, můžeme krásně pokračovat dál. Všem za takovouto spolupráci opravdu moc stále a znova DĚKUJI

Český jazyk – 4. 5. pondělíPŘÍDAVNÁ JMÉNA – velkou výhodu má ten, kdo sleduje

-       UčíTelka, kde krásně, jak se na přídavná jména ptát a  najít je  vysvětlili

-       zapsat do sešitu PŘÍDAVNÁ JMÉNA jsou slova, která vyjadřují vlastnosti podstatných jmen. Ptáme se na ně  - jaký (jaká, jaké),

-       který (která, které) nebo čí osoby, zvířata nebo věci jsou ( na mail pošlu prezentaci – doufám, že bude funkční)

SLOVNÍ DRUHY dělíme na ohebné – podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky  - (mění se tvar slova podle pádu ) - skloňujeme a slovesa – časujeme

                           neohebné – příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce – nemůžeme skloňovat ani časovat – můžete opsat do sešitu

do sešitu vyskloňuj – 1.pád – To jedno červené jablko – vyskloňovat ve všech pádech

                                   2. pád – toho jednoho červeného jablka

-       důkladně pročti str. 116, cv. 1, 2, 3,

PÍSANKA   -  str. 30

Matematika – str. 33, cv 8, cv. 9 – sešit – slovní úloha – kolik šatů ušijí……

Český jazyk – 5. 5. – úterýstr. 116, cv 5 – ústně, cv. 4 , vyber si jedno slovní spojení a vyskloňuj dle zadání do sešitu, ostatní ústně

PÍSANKA – str. 31 – přepsat celá ( dokončená) přísloví

Matematika – str. 33, cv. 10, 11, 12

-       ze cv. 11, 3 sloupky se zkouškou (nezapomeňte na úpravu)

Český jazyk – 6. 5. – středaopět má výhodu, kdo sledoval – UčíTelka 28. 4.

                        ZÁJMENA – str.117, zapsat opět do sešitu.

ZÁJMENA jsou slova, která zastupují podstatná jména, odkazují na ně ( on – bratr, ..)

-       důkladně pročíst cv. 1 a 2.   Do sešitu – diktát

Písanka – dokončit str. 31

Matematika – str. 34, cv. 13, 14, 15 – do sešitu – slovní úloha – Nádražím ve Lhotě…

Prosím opět o zprávu, jak jste pochopili

Český jazyk – 7. 5. – čtvrtek SLOH – str. 119 – důkladně přečti článek,

                        opiš do sešitu OSNOVU, vyber si svou vlastní, jakoukoli oblíbenou hračku a podle osnovy popiš ( lze pracovat přes celé volno), prosím odeslat v pondělí

PÍSANKA – str. 32 a 33 – důkladně prohlédni a popřemýšlej a vyplň

Matematika – dokončit str. 34, cv. 16, 17, 18 – 3 sloupky do sešitu

PRVOUKA v týdnu 4.5. - 7.5.
Začneme nové téma Člověk
1. učebnice str.27 - Člověk je součást živé přírody, zopakujte si znaky života živých organismů.
2.  str.27 - složky zdravé výživy
3. sestav jednoduchý jídelníček

Pracovní sešit -  Pozorování v přírodě
str.17/ cv.1-4

Učivo od 4.5.

Hello, 3.A!!

Všechny Vás moc zdravím a chválím, jak pracujete. Bohužel pár jedinců nepracuje pravidelně a práci mi zasílá chaoticky. Máme za sebou již několik týdnů samostudia, tak pokud něčemu nerozumíte, něco není jasné, pište.

Připomínám termín odevzdání: do pátku 8.5. – nakresli, vystřihni My town (moje město) – viz archiv

Tento týden začneme hravě a zkuste si dobrovolně: Zahraj si pexeso. Zahraj si Hra bludiště.Nejprve klikni na větu: Click to load game. Vyber si obtížnost. Šipkami se pohybuješ v bludišti nahoru a dolů a doleva a doprava. Tvým úkolem je sníst správný obrázek, podle slovíčka, které uslyšíš. Klikni na Play a užij si hru. Naučil ses nějaká nová slovíčka? Zapiš si je do slovníčku.

Pojďme si procvičit opět dobrovolně parts of body. Zazpívej si písničku.

Povinné DÚ: Dnes se mi to nějak nedaří. J Napsala jsem vám několik vět k překladu, ale nějak se mi v nich ztratila písmenka. Zkus doplnit chybějící písmenka, aby slova dávala smysl a anglické věty přelož do češtiny.  Zapiš do školního sešitu a zašli mi na kontrolu.

He - lo, I  - m  Jane. ____________________________

I am  a  g - rl. _________________________________

I am twel - e. __________________________________

I ha – e  bl – e   e - es. __________________________

I h - ve  a brot - er. _____________________________

His name i -  Peter. ______________________________

He is e - ght. ___________________________________

He is C - ech. ___________________________________

Minulý týden jsme začali vazbu There´s (There is), There ins´t. Dle již odevzdaných úkolů a vaší zpětné vazbě jste to zvládli skvěle. Pojď si udělat do sešitu cv. 2 str. 77 v učebnici (Podívej se na obrázek a napiš dle skutečnosti, co je a co není na obrázku.

Dále si v učebnici otevři str. 80 ve cv. 1 se podívej na obrázky a pusť si v souborech Stopa 30. Poslouchej několikrát. Slovíčka se už a podtrhni ve slovníčku. Potom si pusť Stopu 31 a udělej do školního sešitu cv. 2 str. 80 z učebnice.

A konečně tu máme další song – Way up high – Stopa 32. Zpívej a pomalu se písničku nauč. Zkus si na to v pracovním sešitě udělat cv. 1, 2 str. 64.

Have a nice week!

See you soon!

P.H.

TÝDEN 11. 5. - 15. 5.

CHTĚLA BYCH MOC PODĚKOVAT VŠEM ZA REAKCE, ODPOVĚDI ,INFORMACE O ZVLÁDÁNÍ STUDIA. JSEM MOC RÁDA, ŽE DĚTI JSOU ŠIKOVNÉ A PRACOVITÉ. S NĚKTERÝMI SE TĚŠÍM NA SETKÁNÍ S OSTATNÍMI BUDEME TAKTO POKRAČOVAT VE SPOLUPRÁCI

Věřím, že nikdo z dětí nezapomněl na nedělní svátek maminek a potěšil ji hezkou kytičkou, přáníčkem nebo i hezkým chováním
I já se připojuji k přání a děkuji všem za skvělou spolupráci

NEZAPOMEŇTE NA ČTENÍ

Český jazyk – pondělí – 11.5. zapsat – str. 117, důkladně přečíst cv. 1

  ZÁJMENA – osobní – já, ty, on, my, vy, oni……

-          přivlastňovací – můj, tvůj, náš, váš…….

-          ukazovací – ten, ta, to, ti, ty …….

-          tázací – jaký, kdo, co, čí……..

-          záporná – nikdo, nic, ničí…

zájmena můžeme skloňovat – měnit tvar podle čísla a pádu (jsou tedy ohebná )

PÍSANKA – str. 34 – neopisuj slova, ale najdi v každém slově, jiné skryté slovo a to teprve napiš

Matematika -  str. 35 , cv. 20, 21,

-          cv.22 – slovní úloha, do sešitu ( 6 talířů..)

Český jazyk – úterý – 12. 5. str. 118 -  ČÍSLOVKY – zapsat – slova, která vyjadřují počet, pořadí

-          číslovky – určité – přesný počet ( 7, 90, 23,……)

-          neurčité – několik, mnoho, málo

pořadí – první, patnáctý,………

-můžeme skloňovat

Přečíst cv.1 – vypsat do sešitu dva sloupečky podle vzoru

PÍSANKA – dokončit str. 34 – dopsat 2 řádky

Matematika – str. 36,  cv. 24, 25, 26

-          ze cv. 24, 2 sloupky do sešitu

Český jazyk – středa 13. 5. – str. 120 – zapsat do sešitu - PŘÍSLOVCE – slova, která vyjadřují

-          způsob – ptáme se – jak ( slabě, rychle, ……)

-          čas – ptáme se –kdy – ( časně, včera, ráno,…)

-          místo – ptáme se – kde, kam –( venku, nahoru,..)

Příslovce nemůžeme skloňovat ani časovat – jsou NEOHEBNÁ

vypište si do sešitu sloupky ze cvičení 1PÍSANKA – str. 35 - blahopřání

Matematika – str. 36, cv. 27, 28, 29, 30

-          do sešitu cv. 31 – slovní úloha (Krausovi …)

Český jazyk – čtvrtek – 14. 5. str. 120, cv. 3, 4, 5

-          cv. 6 do sešitu – cvičená opička,……..

PÍSANKA – str. 35 – vypsat příbuzné

Matematika – str. 37 – zopakujeme si rýsování kružnice – vezmeme nelinkovaný modrý sešit

-          důkladně pročteme stránku + růžový rámeček

-          do sešitu narýsovat čistě cv. 4 a 6 – označ cvičení

Český jazyk – pátek – 15. 5. – str. 121 – PŘEDLOŽKY – slova, která se vyskytují ve spojení s

-          podstatnými jmény – za stolem, pod střechou

-          se zájmeny – pro tebe, na sebe

-          s číslovkami – v deset, k oběma

cv. 3 – modrý rámeček – přepsat do sešitu + 1b – 4 sloupečky – neslabičné, jednoslabičné, dvojslabičné a víceslabičné

ústně cv. 2

PÍSANKA – mimo římská čísla OPIS – krasopisně – pouze opisuješ

Matematika – str. 38 – JEDNOTKY ČASU – procvičit- cv. 1 + 3 – ústně

-          cv. 2 – do sešitu

 

PRVOUKA  V TÝDNU  11.5. - 15.5.

Budeme pokračovat v tématu Člověk
1. učebnice str.29 - Člověk : vývoj a růst člověka
2. pracovní sešit str.18 - Pozorování v přírodě
3. pracovní sešit str. 19 - 1.část testu

Učivo od 11.5.

Dear 3.A,

Již mám malé informace téměř od Vás všech. Jsem ráda, že pilně pracujete. Odevzdané povinné úkoly na vazbu There is/isn´t a doplnění vět, ale všichni neodevzdali. Prosím, napravte to. Ostatním se obrázky a věty moc povedly.

Poškozené nahrávky z minulého týdne jsou snad již v pořádku, prosím, dejte mi vědět, zda fungují.

Tento týden se podívejte do slovníčku na Unit 8 a zkuste si slovíčka zopakovat, zapamatovat… a  naučíme se novou otázku a krátké odpovědi. Úkol k odevzdání: otevři si školní sešit a zkus během 5 min napsat co nejvíce slovíček, které se pamatuješ. Jeden sloupeček česky, druhý sloupeček anglicky.

Do sešitu si zapiš:

Is there a river?    Je tady/tam řeka?
Yes, there is.          Ano, je.
No, there isn´t.       Ne, není.

Otevři si v učebnici str. 81 a ve cv. 1 si přečti a přelož, co Eddie a Beakie říkají? Můžeš si to i pustit a společně říkat - Stopa 33

S maminkou, tatínkem, babičkou, bráchou, ségrou nebo s kamarádem si vezmi Tvůj obrázek My town z minulého týdne a zkus ukazovat a říkat otázku: např. „Is there a zoo?“ A odpověz: „No, there isn´t.“

V pracovním sešitě vyplň str. 65 cv. 1 (podívej se na obrázek a zaškrtni správnou odpověď Yes, there is/ No, there isn´t). cv. 2 (odpověď na otázky co je ve třídě).

V učebnici si otevři str.80 a pojďme se naučit písničku. Najdeš jí pod Stopou 32.

Jako poslední aktivitu si přečti a zkus přeložit článek v učebnici na str. 82 o oblíbených místech ve Spojeném království.

Have a nice time
P.H.

 

TÝDEN 18. 5. - 22. 5.

Myslím, že by mělo být ve VAŠEM zájmu posílat práce VAŠICH dětí, důležité k závěrečnému hodnocení.

TENTO TÝDEN NEBUDE KAŽDÝ DEN PÍSANKA

Český jazyk – pondělí 18. 5. – opakování slovních druhů, které jsme se již naučili

-         str. 121

-         přepiš věty ze cvičení 4 a číslicí nad každé slovo slovní druh             
                               3          1         5         6

-         např.             Naše Jarmila zpívá falešně. ( lze využít přehledu na str. 126 - 127)

-         cv. 5 vypsat slova – 3 sloupky a přiřadit slova příbuzná

PÍSANKA – str. 37 – vyber, co k sobě patří a napiš dvojice

Matematika – opakujeme i zde str. 39, cv. 1 – 5

-         čísla sudá a lichá

-         cv. 2 a 3 – vypsat do sešitu

Český jazyk – úterý – 19. 5. – str. 122 -   SPOJKY  - opsat do sešitu růžový

-          rámeček – cv. 2

-         přečíst cv. 1 a slovně odpovědět na a, b, c

PÍSANKA – str. 37 – napiš slovní dvojice – z kterých slovních druhů dvojice jsou

Matematika – str. 39 – dokončit ,

-         do sešitu cv. 7 – vymysli a napiš otázku

-         ke slovní úloze, po té vytvoř zápis, výpočet, odpověď

Český jazyk – středa – 20. 5. – str. 122 – napíšeme pouze diktát ( cv. 3)

Matematika -  str. 40 , cv. 9 – 12, cv. 11 do sešitu – slovní úloha

Český jazyk – čtvrtek – 21. 5. – str. 122 – cv. 4 – zopakovat psaní velkých a

-         malých písmen – přepsat správně do sešitu

PÍSANKA – str. 38

Matematika – str. 40 – cv. 13 – 16,

-          cv. 14 –do sešitu

Český jazyk – pátek – 22. 5. – str. 123- ČÁSTICE – opsat modrý rámeček

-         cv. 1 přečíst

-         cv. 2 – do sešitu – sloupky

Matematika – str. 41, cv. 17 – 20

-         cv. 20 do sešitu – slovní úloha

 

PRVOUKA   V  TÝDNU  18.5. - 22.5.
Budeme pokračovat v tématu Člověk.

1. str.31 - naučíme se kostru člověka
2. str.32 - a dále se zaměříme na chrup a svaly člověka

Pracovní sešit: napíšeme si 2. a 3.část testu - str.20,21.

Učivo od 18.5.

Dear, 3.A!

Máme zde další týden. Pojďme si procvičit zvířátka, která určitě znáte -  ZDE , využijte perfektní flashcards na quizletu.

Už umíte písničku ze str. 80? Poslechni si a uč se slovíčka – Stopa 32.

Tento týden nás čeká opakování vazby There is/ There isn´t, otázky a krátké odpovědi.

Úkol k odevzdání: učebnice str. 84, vypracuj do sešitu nebo na fólii cv. 1 (co je ve třídě, co je ve měste?) a cv. 2 (podívej se na obrázek a zaškrtni správné odpovědi) a pošli ke kontrole.

Stále opakujte slovní zásobu, máme za sebou Unit 8. Začneme Unit 9 a tyto slovíčka nemáme již ve slovníčku, tak prosím opiš, či vytiskni a nalep slovíčka ze str. 86, jejich výslovnost si poslechni pod Stopu 34 a pomůže ti opět nová písnička Amazing Mrs. Fruity (Stopa 35).

Unit 9

Lesson 1
a pineapple                ananas 
a banana                    banán
a watermelon             meloun
an orange                   pomeranč
an apple                     jablko
a pear                         hruška
Mrs. Fruity                paní Ovocná

Až si slovíčka zopakuješ, vyplň v pracovním sešitě na str. 68 cv. 1.

Have a nice week

P.H.

TÝDEN 25. 5.- 29. 5.

TÝDEN  25. 5. – 29. 5.

Český jazyk – pondělí – 25. 5. – pokračujeme se slovními druhy – ČÁSTICE

-          str. 123 cv. 3 – doplnit slova a přepsat do sešitu

-          cv. je pro chytré a šikovné děti, takže, kdo chce a pokusí se vyluštit, by si zasloužil velikou odměnu – bohužel bych ji mohla předat až na začátku školního roku, ale byla bych ráda, kdyby bylo odměn co nejvíce

PÍSANKA – str. 39 – napiš hádanku, kterou dobře znáš

Matematika – str. 41, cv. 21, 22, 23, 24,

-          do sešitu ze cv. 21 , 2 sloupky

Český jazyk – úterý – 26. 5. -  CITOSLOVCE – str. 124 – opsat do sešitu modrý rámeček

-          (co to jsou citoslovce), zopakuj si ústně, jak se zeptáš nebo si

-          ukážeš na všechny slovní druhy

Matematika – str. 42 , cv. 25, 26, 27, 28, 29

-          do sešitu cv. 27 – slovní úloha – Lenka

Český jazyk – středa – 27. 5. – str. 124 – opakování slovních druhů

-          do sešitu cv. 3 – urči slovní druhy – napiš číslovku nad každé slovo

-          využij přehledu ze str. 126 a 127

PÍSANKA – str. 39 – piš otázky – jak by ses opravdu zeptal

Matematika – str. 42, cv. 30 – do sešitu

-          cv. 31, 32 a 33 ústně

Český jazyk – čtvrtek – 28. 5. – str. 125 – důkladně si přečti příběh

-          pokus se splnit úkoly 1 – 3 , zkus do sešitu slohu vymyslit tu osnovu

Matematika – str. 43, cv. 34 – 38

-          do sešitu slovní úloha cv. 37 – Na záhonu….

Český jazyk – pátek – 29. 5. – str. 125 , cv. 5 ,

-          do sešitu cv. 5c – slohový sešit

Matematika – str. 43 – dokončit

do sešitu slovní úloha cv. 41 – velmi důležitý správný zápis, pro správné

-          do sešitu slovní úloha cv. 41 – velmi důležitý správný zápis, pro správné počítání

PRVOUKA  V  TÝDNU 25.5. -  29.5.

1. Opakování tématu Svaly - praktická cvičení str.32
2. Vnitřní ústrojí člověka - str.33

Pracovní sešit - opakování tématu Člověk - str.23,24Anglický jazyk od 25.5.

Učivo od 25.5.

Hello, 3.A!

Musím Vás pochválit. Velká část, která mi DÚ zaslala, měla opakování z učebnice dobře. Vazba There is/ isn´t Vám jde na výbornou.

Proto tento týden si vysvětlíme, kde se používá There are… Otevři si školní sešit a napiš:

There is one banana. Je tam banán.

There are bananas.  Jsou tam banány.

Všimli jste si? Jaký je rozdíl? Ano, u jednotného čísla používáme vazbu There is (There´s ) a u množného čísla používáme There are. Podívej se ještě jednou zde na výukové video a všímej si rozdílu There is / There are. V pracovním sešitě zkus vyplnit cv. 1.  a cv. 2 na str. 69, zda jsi pochopil.

Doufám, že jste si všichni přepsali nová slovíčka do slovníčku pod Unit 9. Jednalo se o ovoce = Fruit. Nyní budeme tyto slovíčka cvičit a třeba si i některé zapíšete navíc. Opět poslouchej písničku Amazing Mrs. Fruity (pustíš pod Stopa 35) a zkus se jí naučit. Jsou tam právě nová slovíčka. Najdeš jí v učebnici na str. 86.  Zde, také poslouchejte nová slovíčka, která se týkají ovoce. Nauč se je. Dále procvič na Quizletu - https://quizlet.com/504376184/unit-22-fruit-flash-cards/.

Tento týden úkol k odevzdání – v učebnici na str. 109 najdeš opakování Unit 7 a Unit 8. Projdi si, zda umíš vyplnit, pokud ti něco bude dělat problémy, podívej se zpět do sešitu, učebnice nebo pracovního listu. Cvičení doplň na fólii nebo do sešitu a pošli na kontrolu. Zároveň mi prosím napiš, jak se ti dařilo cvičení doplnit, zda jsi to zvládl/a.

Good luck!

P.H.

Učivo od 1.6. Anglický jazyk

Hello, 3.A!

Vítám Vás v novém týdnu. Zdravím do Vašich domovů i do Vaší třídy.

Na úvod si prosím zkontrolujte ve Vašich slovníčkách, zda máte všichni slovíčka v pořádku. To znamená vlepená / dopsaná slovíčka do Unit 8. Nyní jsme v Unit 9 a máme napsané ovoce. Už Vám písnička jde? Amazing Mrs. Fruity (Stopa 35).

Angličtinu můžete procvičovat na www.skolakov.eu (3., 4. třída),  nebo na https://quizlet.com/join/BDpTG73bM ( najdeš tam Colours, Numbers..).

Úkol k odevzdání:

Zapiš do školního sešitu následující text a nakresli obrázek podle mého pokynu.

Jen připomínám používání neurčitého členu a/an - pokud mluvíme o nějakém neurčitém ovoci (ale platí to všeobecně), používáme neurčitý člen a – a banana, popř. an apple, pokud následuje slovo začínající na samohlásku.

Let’s make a fruit salad … Udělejme si ovocný salát

Draw a bowl with fruits. Put there a banana, an apple, a pear, a plum and an orange.

(Nakresli mísu s ovocem. Dej tam …)

doporučené stránky k poslechu a procvičování výslovnosti nové slovní zásoby:

https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE

https://www.youtube.com/watch?v=IuSmDjs1BMU

Tento týden si rozšíříme znalost číslic do dvaceti. Zopakuj si číslice do deseti a pojď se naučit další.

Do slovníčku zapiš:

eleven                11
twelve                12
thirteen              13
fourteen             14
fifteen                15
sixteen                16
seventeen           17
eighteen             18
nineteen             19
twenty                20

Poslechni si je pod Stopou 41, 42.

Zde najdeš písničku k počítání od 1- 20, říkej, zpívej. (Counting bananas). Když, tě to bude bavit, poslouchej počítání ještě zde. Hlavně poslouchej a říkej nahlas. Pokus se číslice naučit. Vyplň v pracovním sešitě str. 72 cv. 1 (napiš číslicí nebo slovy číslici), cv. 2 ( Počítej a napiš slovy výsledek), cv. 3 (čti číslice a spoj jednotlivá čísla jak je napsáno, jaký obrázek vyjde? There ´s a …………). Str. 73 cv. 1 (doplň věty se správnými číslicemi).

V pracovním sešitě si na konci najdi stránku s označením D9. Vypracuj. Nejdříve napiš názvy ovoce, které určitě znáš a můžeš vybarvit. Potom doplň a dokresli číslice.

Good Luck!
P.H.


TÝDEN 1. 6. - 5. 6.

TÝDEN 1. 6. – 5. 6.

Pokračujeme tedy většinou v samostudiu. Chtěla bych informovat ohledně objednaných knih před odchodem na jarní prázdniny, tak tyto objednávky byly zrušeny.
Někteří mě žádali o možnost procvičování slovních druhů – objevili jsme s dětmi stránky – umíme česky, kde lze pomocí her trénovat.

Český jazyk – 1. 6. – jak všichni víme je  DEN DĚTÍ  a proto bude úkol spočívat

-       ve hře – pošlu na mail – násobilkové domino – prosím vyrobit a zahrát si s rodiči, sourozenci nebo prarodiči – prostě s rodinou

-       pokud mi pošlete foto, budu moc ráda

Český jazyk – úterý – 2. 6. – SOUVĚTÍ – mělo by být vlastně opakování a

-       trochu rozšíření – str. 128, cv. 1

-       opsat růžový rámeček – věta jednoduchá a souvětí + poslední věta

-       ( o spojkách jsme si zapisovali- pokud jste pracovali svědomitě)

-       zkuste si vypsat alespoň 3 vzorce souvětí ze cv.1, odpovězte

-       1a, b, c, d, e

Matematika – str. 45 – stále jsme u násobilky, je velmi nutné ji zvládat už bez

-       větších problémů – PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ – zjednodušíme si

-       ale musíme dobře umět tu násobilku – přiložte si papír k příkladům ze cv. 2 a piš pouze výsledky

-       do sešitu – slovní úlohu cv. 3 – Ve třídě…….

Český jazyk – středa – 3. 6. – str. 128 , cv. 2 – opiš si červené věty

-       napiš zbývajících 5 vzorců souvětí

PÍSANKA – polovina str. 40

Matematika – str. 45 , cv. 4, 5, 6 – do sešitu se zkouškami – nezapomeňte

-       na úpravu (přeložená stránka - příklad , zkouška)

Český jazyk – čtvrtek – 4. 6. – str. 129, cv. 3, 4.

-       podle vzorců : Když V1, V2.    Kde V1, V2. a  Odkud V1, V2.

-        vymyslete souvětí – pozor ať to není otázka a odpověď.

PÍSANKA -   druhá polovina str. 40

Matematika -  str. 46, cv.7, 8, 9 – pokračujeme v násobení písemném (POZOR na přičítání - pozorně si prohlédni vzor - cv.7)
-       do sešitu cv. 8b

-       přeložit stránku a na  každou polovinu pouze 2 příklady

Český jazyk – pátek – 5. 6.- str. 129, cv. 5, 6 – do sešitu cv. 6b

Matematika – str. 46 , cv. 10, 11, 12

-       do sešitu slovní úloha cv. 10 – U cesty………….


PRVOUKA  V  TÝDNU 1.-5.6.
Téma: 1. Smysly, poškození smyslů  - učebnice str.34-35
           2. Pracovní sešit - opakování částí lidského těla str.25
                                         opakování kostry str.26

TÝDEN 25. 5.- 29. 5.

TÝDEN  25. 5. – 29. 5.

Český jazyk – pondělí – 25. 5. – pokračujeme se slovními druhy – ČÁSTICE

-          str. 123 cv. 3 – doplnit slova a přepsat do sešitu

-          cv. je pro chytré a šikovné děti, takže, kdo chce a pokusí se vyluštit, by si zasloužil velikou odměnu – bohužel bych ji mohla předat až na začátku školního roku, ale byla bych ráda, kdyby bylo odměn co nejvíce

PÍSANKA – str. 39 – napiš hádanku, kterou dobře znáš

Matematika – str. 41, cv. 21, 22, 23, 24,

-          do sešitu ze cv. 21 , 2 sloupky

Český jazyk – úterý – 26. 5. -  CITOSLOVCE – str. 124 – opsat do sešitu modrý rámeček

-          (co to jsou citoslovce), zopakuj si ústně, jak se zeptáš nebo si

-          ukážeš na všechny slovní druhy

Matematika – str. 42 , cv. 25, 26, 27, 28, 29

-          do sešitu cv. 27 – slovní úloha – Lenka

Český jazyk – středa – 27. 5. – str. 124 – opakování slovních druhů

-          do sešitu cv. 3 – urči slovní druhy – napiš číslovku nad každé slovo

-          využij přehledu ze str. 126 a 127

PÍSANKA – str. 39 – piš otázky – jak by ses opravdu zeptal

Matematika – str. 42, cv. 30 – do sešitu

-          cv. 31, 32 a 33 ústně

Český jazyk – čtvrtek – 28. 5. – str. 125 – důkladně si přečti příběh

-          pokus se splnit úkoly 1 – 3 , zkus do sešitu slohu vymyslit tu osnovu

Matematika – str. 43, cv. 34 – 38

-          do sešitu slovní úloha cv. 37 – Na záhonu….

Český jazyk – pátek – 29. 5. – str. 125 , cv. 5 ,

-          do sešitu cv. 5c – slohový sešit

Matematika – str. 43 – dokončit

do sešitu slovní úloha cv. 41 – velmi důležitý správný zápis, pro správné

-          do sešitu slovní úloha cv. 41 – velmi důležitý správný zápis, pro správné počítání

PRVOUKA  V  TÝDNU 25.5. -  29.5.

1. Opakování tématu Svaly - praktická cvičení str.32
2. Vnitřní ústrojí člověka - str.33

Pracovní sešit - opakování tématu Člověk - str.23,24TÝDEN 8. 6. - 12. 6.

TÝDEN 8. 6. – 12. 6.

Je nutné stále procvičovat násobilku (někteří zapomínají), vyjmenovaná slova trénovat a hlavně číst. Mám velkou radost, když mi někteří pošlou i čtenářský deník s přečtenou hezkou knihou, vhodnou pro žáky 3. třídy. DĚKUJI.

Ale stále máme žáky, od kterých dostávám práce jen velmi sporadicky, případně naposledy v dubnu.

Český jazyk – pondělí – 8. 6. – str. 130, cv.7 – přepsat do sešitu

-       cv. 8 – ústně

PÍSANKA – str- 41 + krasopisně přepsat číslice

Matematika –  už vám jde písemné násobení? Můžeme tedy pokračovat

-       str. 47 ,pozorně prostuduj cv. 13

-       cv. 14 – počítej třeba pouze po přiložení papíru

-       cv. 15 – do sešitu- slovní úloha – osobní automobil……

-       cv. 16 – ústně

Český jazyk – úterý – 9. 6. - str. 130, cv. 9, 10 – u obou napsat vzorce souvětí

Matematika – str. 47, cv. 17 – opět pouze s přiloženým papírem – pouze výsledky

-       cv. 18, 19 – ústně

-       cv. 20 – do sešitu -  Řidič jel do Prahy………

Český jazyk – středa – 10. 6. str- 130 – opakujeme slovesa – cv. 11

-       11a – do sešitu – 6 sloves

-       11b – ústně

Matematika – str. 48 , pokračujeme stále stejným způsobem – velmi důležité je umět

-       dobře násobilku,( vynásobíme, pak teprve přičteme) cv. 22- do sešitu- nezapomeň na úpravu !

-       cv. 23, 24 – ústně

PÍSANKA – str. 42 – pouze křížovku

Český jazyk – čtvrtek – 11. 6. – str. 131 – cv. 12 – vypiš do sešitu slovesa,

-       u kterých nemůžeš určit osobu

-       cv. 13 – ústně – vzorce, slovesa

PÍSANKA – dokončit str. 42

Matematika – str. 48 , cv. 25, 26 – ústně

n  cv. 27 – slovní úloha do sešitu -V jídelně MŠ…….

Český jazyk – pátek – 12. 6. – str. 131, cv.14 – ústně

-       cv15 – do sešitu vymysli alespoň 5  souvětí

Matematika – str. 49, cv.28, 29, 31, 32

-       cv. 30- zaokrouhlování, do sešitu - opakování
PRVOUKA  V  TÝDNU  8.6. - 12.6.

1. Učebnice str.36 - Denní režim, práce, odpočinek.
2. Učebnice str.37 - Povolání. Lidé a technika.

Anglický jazyk od 8.6.

Hi, 3.A!

Jak Vám jdou čísla?? Nezapomeň cvičit - počítej a říkej. Odkazy Zde a zde.

Tento týden si dáme otázku. Do školního sešitu zapiš:

How many bananas are there? Kolik je tam banánů?
There are... Jsou tam...

Otevři si učebnici na str. 91- přečti si a přelož článek. Výslovnost poslouchej zde a můžeš si zkusit udělat kvíz. V učebnici na str. 91 udělej na fólii nebo do sešitu cv. 2 (Dokonči otázky a odpovědi). V pracovním sešitě procvič na str. 73 cv. Cv. 2 (doplň správně otázky), cv. 3 (napiš slova podle symbolů)

Úkol k odevzdání: učebnice str. 94 cv. 1 (Podívej se na obrázek a zaškrtni, zda se ovoce z věty nachází na obrázku 1 nebo 2), cv. 2 (slovně – říkej si otázky a odpovědi: Př. How many watermelons are there? There are four watermelons. How many bananas are there? There are eight bananas. Cv. 3 (Počítej a napiš číslo)

Do slovníčko si zapíšeme nová slovíčka. Nadpis – Unit 9

a house                          dům

a living room           obývací pokoj

a roof                              střecha

a table                           stůl
a cupboard                  skříň, kredenc
a TV                              televize
a bed                             postel
a sofa                            gauč
a chair                           židle

Do školního sešitu si nakresli obrázek z učebnice ze str. 96 cv. 2 a popiš slovíčky. Hlavně si říkej jednotlivá slovíčka, jejich výslovnost si můžeš poslechnout zde. Na tomto odkaze - https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-furniture.pdf , si můžeš nová slovíčka vytisknout a hrát s nimi pexeso nebo ti to pomůže se je naučit.  A nakonec v pracovním sešitě vyplň str. 76 cv. 1 (Podívej se na obrázky č. 1 a č. 2 a zaškrtni, co vidíš na obrázku 1 nebo 2) cv. 2 (Podívej se na obrázek ve cv. 1 a napiš, co je obr. 1 a 2)

Good Luck!

P.H.

Anglický jazyk od 15.6.

Last week :). Odevzdání úkolů je dobrovolné.

Moji milí žáci,                                               

máme před sebou poslední týden tohoto školního roku. Chtěla bych vám proto všem moc poděkovat za vaši celoroční práci. Na hodiny angličtiny ve vaší třídě jsem se vždy moc těšila, a to především díky vám, vaší aktivitě a skvělé atmosféře, kterou jste vytvářeli. Velkou pochvalu maté také za to, jak jste zvládli vzdělávání na dálku. Nebylo to lehké, ale byli jste úžasní. 

Přeji vám ty nejkrásnější prázdniny plné sluníčka, dobrodružství, nových kamarádů a zážitků :)! 

Milí rodiče,

nyní bych chtěla poděkovat takéVám. Děkuji za Vaši spolupráci i trpělivost. Situace, která nás v tomto školním roce potkala, byla nepředvídatelná a opravdu nelehká. Spousta z Vás pracovala, a přesto jste všichni skvěle spolupracovali a měli jste zájem hledat řešení, když bylo třeba.

Moc Vám za to děkuji a přeji Vám pohodové letní prázdniny plné sluníčka a dobré nálady :)!

 

Připomínám, že online AJ můžete procvičit:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

www.umimeanglicky.cz

www.skolakov.eu

Procvič si části těla - https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms&t=5s

Zazpívej si písničku - https://www.youtube.com/watch?v=-6-Q1yTEx54 

Procvič si What´syourname? - https://eduteach.es/videos/cartoons/my-name-is.html

Procvič si Whatcolouristhis? - https://eduteach.es/videos/cartoons/what-colour-is-this.html

V pracovním sešitě doplň na konci str. D5, D6 a určitě zopakuj části těla na str. D7.

 

A můžeš si vytsiknout obrázek a vybarvit dle zadání.

Happy summer!
Pavlína HudkováHello, 3.A!

Pomalu a jistě se blíží konec školního roku. Posílám Vám všem monoho energie při plnění dalších úkolů.  Nezapomeňte trénovat slovíčka. Můžete využít i online trénink. (Číslovky můžete procvičovat zde na quizletu. I barvy.)

Pojďte si zkusit opakování, zda si pamatujete slovíčka, která znáte z doby, kdy jsme chodili do školy.

Přelož:

Drak                                                Babička

Kniha                                               Sestra

Kuchař                                            Želva

Učitel                                               Pavouk

Opice                                              Domácí mazlíček

Ryba                                                Panenka

Znáš tyto slovíčka, vzpomeneš si? Určitě ano.

Minulý týden jste si do slovníčku měli zapsat nová slovíčka – table, cupboard, TV, bed, sofa, chair.

Připíšeme si k nim ještě předložky:

on                                   na
under                             pod
in                                    v

Pojďme se tyto předložky naučit pomocí písniček. Poslouchejte, mluvte, zpívejte. Where is it? (Kde je to?). Song 1, Song 2

Máte obrázek z minulého týdne, kde jsme kreslili právě nová slovíčka? Na Váš obrázek nakreslete:

The robot is on the table. (Robot je na stole)

The back pack is under the table.

The pencil case is in the backpack.

Obrázek mi pošli.

V pracovním sešitě str. 77 cv. 1 (Čti a zakroužkuj, co vidíš na obrázku), cv. 2 (Vyber věty, zaškrtni a namaluj)

Good Luck!

P.H.

TÝDEN 15. 6. - 19. 6.

TÝDEN 15. 6. – 19. 6.

 Připomínám se těm, kteří opomněli poslat práci za červen. DĚKUJI

Český jazyk – pondělí – 15. 6. – VĚTA JEDNODUCHÁ – ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE

-          str. 132 – na podstatné jméno se ptáme – KDO (co) – 1. pád

-          na sloveso se ptáme – CO DĚLÁ

-          do sešitu cv. 2 – vypiš základní skladební dvojice ze cv. 1 – pokládej si otázky

Matematika – pokračujeme – str. 49, cv. 33, 34, 36 – ústně

-          do sešitu – cv. 35 – slovní úloha – Na zájezd…….

Český jazyk – úterý – 16. 6. – str. 132, cv. 3 – důkladně si pročti a zopakuj rámeček

-          do sešitu opiš ze cv. 3, 6 vět a za ně větu jednoduchou

-          př. Malovaný hrníček se rozbil. Hrníček se rozbil. Rozkvetlá růže pěkně voní. Růže voní.

Matematika – str. 51 – opakování – cv. 1 – 5

-          do sešitu ze cv. 1 , 4 sloupky

Český jazyk – středa – 17. 6. – str. 133, cv. 4 – podle vzoru zkus vymyslet věty rozvité se

-          základními skladebními dvojicemi

PÍSANKA – str. 42 – na co se těšíš o prázdninách

Matematika – str. 51, cv. 6 – 10, cv.10 – do sešitu – sl. úl. Ve třídě………..

Český jazyk – čtvrtek – 18. 6. – str. 133 – cv. 6 – do sešitu

PÍSANKA – str. 43 – ukaž, jak krasopisně umíš přepsat

Matematika – str. 52, cv. 11 – 14, do sešitu cv. 15 – písemné násobení

Český jazyk – pátek – 19. 6. – str. 133, cv. 7 – napsat jako diktát

-          zopakovat cv. 8

Matematika – str. 52, cv. 16, 17, 18

-          cv. 19 do sešitu – slovní úloha – Kytice………PRVOUKA  V  TÝDNU  15.6.-19.6.

1.učebnice str.38 - Technické prostředky a Člověk mezi lidmi
2.učebnice str.39 - Člověk a zdraví

Pracovní sešit - str.31 Člověk a zdraví

TÝDEN 22. 6. – 26. 6.

Protože i my tady ve škole si každý den zadaná cvičení uděláme, doufám, že už Vám to nezabere mnoho času, dokončete si cvičení také. Přeji hodně zdaru

Český jazyk – pondělí  22. 6.  – str. 134, cv. 1,2 – trénujeme základní skladební dvojice

-          zkuste ze cv. 1 vypsat základní skladební dvojice (věty holé)

Matematika –  str. 52, cv. 21

-          cv. 20 do sešitu

Český jazyk – úterý – 23. 6. – str.134, cv 3,4

-          ze cv. 3 opět vypiš základní skladební dvojice

PÍSANKA – kdo chce, může zkusit římská čísla – vypsat si od jedné – podívej se do sešitu a

-          vypiš si - DOBROVOLNÉ

Matematika – str. 52, cv. 22, 23 – do sešitu jednu z těchto dvou slovních úloh

Český jazyk – středa – 24. 6. – str. 135, cv. 5 – kousek jako diktát – ( 3 řádky)

Matematika – velký trénink násobilky – pexeso, školákov, kdekoli

Český jazyk – čtvrtek – 25. 6. – str. 135, cv. 6 – ze zeleného rámečku úkol – 3 – ke každému

-          slovnímu druhu najít z článku jedno slovo

Matematika – opakování str. 57

PÁTEK - VYSVĚDČENÍ    VEZMĚTE S SEBOU - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (lza stáhnout na stránkách školy nebo si vyzvednout v krabici za dveřmi školy) A ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU


PRVOUKA  V  TÝDNU  22.-25.6.
1. učebnice - str.40-41   1.pomoc  + praktická cvičení

Učebnice Vám budou zůstávat ještě do příštího školního roku, kdy docvičíme a projdeme, co jsme případně vynechali nebo co bude potřeba docvičit. Je však nutné učebnice vygumovat poslepovat - dát do pořádku.

Děkuji všem za skvělou spolupráci a přeji krásné prázdniny

HODNĚ ŠTĚSTÍ

NÁSTĚNKA

Od čtvrtka 10.9. 2020 jsou pro žáky, pedagogy, zaměstnance školy, zákonné zástupce
a cizí osoby povinné roušky při vstupu do školy, ve společných prostorách školy, ve školní
jídelně.
Ve třídách, v družině žáci mít roušky nemusí.
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy