logotyp

Archiv třídy 3.A

Anglický jazyk - práce

Učivo od 11.5.

Hello, 5.A.

Moje milí páťáčci. Tento týden věnujeme trochu našim maminkám. Víte, co se včera slavil za svátek? Myslím, že si všechny maminky zaslouží, abychom jim věnovali trochu pozornosti. A také jim patří velký dík za všechno, co musí každý den zvládnout.

Úkol č. 1:Zkus doplnit pracovní list o tvojí mamince. Pracovní list najdeš v souborech s názvem Mum. Na slova, které neznáš, se podívej do slovníku. (Mělo bych jich být minimum).

Úkol č. 2: Napiš do školního sešitu minimálně 8 vět o své mamince. Jak vypadá, co má a co nemá ráda,… Použijte slovní zásobu, kterou už ovládáte. Můžete použít spojení z předchozího pracovního listu. Nezapomínejte na to, že obecně platná vyjádření budou v přítomném čase prostém.  Ve třetí osobě jednotného čísla budou mít koncovku -s. Vzpomeňte si na slovesa, která vyjadřují, jak se co někomu líbí (like, love, hate,..).

Např.:

My mum often wears her dark blue skirt with flowers. Moje maminka často nosí svoji tmavě modrou sukni s květinami.

My mum gets mad when…   Moje maminka šílí, když …

My mum likes cooking …   Moje maminka má ráda vaření …

My mum doesn’t like …   Moje maminka nemá ráda ….

She hates ….  Ona nenávidí…

She likes to wear…   Ráda nosí….

She doesn’t mind …   Nevadí jí …

My mum’s favourite colour is …   Oblíbená barva mojí maminky je …

 
doporučené stránky k inspiraci:

https://www.youtube.com/watch?v=CsQ3JFF-0ks

https://www.youtube.com/watch?v=BP7BYcAzP6o

https://www.youtube.com/watch?v=MYqFPa1mrXo

Vypracovaný úkol celý najednou nafoťte nebo naskenujte a obrázky hotové práce zašlete ke kontrole. Prosím žáky pí. uč. Krupičkové, zašlete práci ke kontole na její email: zketeacher@seznam.cz.

Nepovinné procvičení pro zábavu:

Poslechni si písničku a zahraj si hru (na neznámá slova použij slovníček) :

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/old-macdonald-had-farm

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/animal-body-parts-1

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/animal-body-parts-2

 
Have a nice time
P.H.

 

Archiv učiva AJ


Učivo od 4.5.
Hello, 5.A!

Všechny Vás moc zdravím a chválím, jak pracujete. Bohužel pár jedinců nepracuje pravidelně a práci zasílá chaoticky. Máme za sebou již několik týdnů samostudia, tak pokud něčemu nerozumíte, něco není jasné, pište.

Vítězové Kahoot kvízu:
1. Pepa P.
2. Kristián Š.
3. Nikča K.
4. Nela H.
5. Milan K.

GRATULUJI!!!!! ALE!!!!! Mrzí mě, že někteří se do testu přihlašují vícekrát, není to fér!!

Sloveso být v přítomném čase - známe přítomný čas slovesa být. Pro jistotu si ho zopakujte pomocí tohoto videa:

https://www.youtube.com/watch?v=tHewG-K_wfA

Sloveso být v minulém čase – prostuduj v učebnici žluté tabulky na str. 88, 89. Pro minulý čas jsou pouze dva tvary: was, were; v záporu: was not = wasn´t, were not = weren´t. (zapiš do sešitu).

Otázka a krátká odpověď:

They were at school yesterday.

Were they at school yesterday? Yes, they were. No, they weren´t.

Were you at school yesterday? Yes, I was. No, I wasn´t.  (zapiš do sešitu)

Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=81YU6h2yI_Y

DOMÁCÍ ÚKOL K ODEVZDÁNÍ

MINULÝ ČAS SLOVESA BÝT – domácí úkol

1)      Doplň do vět kladné tvary (was, were) slovesa být v minulém čase.

We ______________ in Italy. She _________ in Croatia. The film _________ great. I __________ at my grandma´s. Jenny and Sally __________ at a camp.

2)       Doplň do vět záporné tvary slovesa být (můžeš plné i stažené).

I _____________ in the mountains last winter. There _____________ much snow. It __________ sunny last week. He ____________ at the cottage. We ____________ at a party.

3)      Odpověz na otázky krátkou odpovědí Yes, I was./No, I wasn´t.

Were you in the mountains last winter?

Were you at a camp last summer?

Were you at the seaside last summer?

K procvičení: Poslechni si Where was this boy last week? A zahraj si hru – Game.

Have a nice week!
See you soon!

 

Učivo od 27.4.

Vyhodnocení anglické challenge:

Drazí hráči, kvíz byl o tom, že si zopakujete gramatiku, slovní zásobu….na PRVNÍ POKUS. Mnozí z Vás si různě přepisovali jména a zkoušeli daný kvíz vícekrát. Tito hráči, určitě ví, jsou z anglické challenge vyloučeni. Ale úkol splnili. Děkuji všem za účast. Nebylo to vůbec špatné.

Vítěz pro domácí výuku (povinně bylo absolvovat 3 kvízy a sečtení bodů za tyto kvízy dalo vítěze): Štěpán K. z V.A. – gratuluji a cenu předám!!!

Tento týden Vám na Kahoot vložím pouze jeden kvíz, který bude zpřístupněn do 1.5. do 19:00. Prosím, máte jeden pokus a uvádějte jako nickname - Vaše příjmení. Kvíz si zahraj, až po učení nové látky.

Link: https://kahoot.it/challenge/0519389?challenge-id=4f1df615-87e2-4fdb-a69a-9c1477e6d9c1_1588337224098

Pin: 0519389

Nehrajeme o dárek, ale o prvních pět míst.

Taky jsem zjistila, že bychom si potřebovali trochu osvěžit přítomný čas prostý u sloves – třetí osoba čísla jednotného (he does, she works, it starts,…).

Zde jsou dvě skvělá výuková videa, máte znát, ale opakování určitě uvítáte.

Video, domácího učitele – PRESENT SIMPLE nebo angličtina pro začátečníky - PRESENT SIMPLE.

Dnes nás čeká nová látka. Minulý čas slovesa být. Není to nic složitého, nebojte se.

Má pouze 2 tvary was a were. Podívejte se do učebnice str. 88  na žlutou tabulku, ve kterých osobách je co. Tabulku si nalepte, nebo přepište do sešitu.:

Sloveso být - minulý čas

byl jsem

I was

 

byli jsme

we were

byl jsi

you were

 

byli jste

you were

byl

he was

 

byli

they were

byla

she was

   

bylo

it was

   
     

nebyl jsem

I wasn´t

 

nebyli jsme

we weren´t

nebyl jsi

you weren´t

 

nebyli jste

you weren´t

nebyl

he wasn´t

 

nebyli

they weren´t

nebyla

she wasn´t

   

nebylo

it wasn´t

 

 

 

Jasně a stručně najdete vysvětlení domácího učitele – Past simple – TO BE – udělej si zápis do sešitu z této výuky (včetně tabulky nad).

Pojďme si poslechnout song k této gramatice – I was, You were

Zde poslechni příklady v angličtině.

Odkazy k online procvičení: cvičení 1, cvičení 2

Minulý týden, jste si do slovníčku měli opsat nová přídavná jména ze str. 76. Přikládám správné řešení a zkus procvičit v pracovním sešitě na str. 58 cv. 1 - doplň, cv. 2 – Který sport je…, cv. 3 – doplň správné př.jm.

Shrnutí odevzdání úkolů: vyfoť Tvůj zápis ze školního sešitu a zašli + účastni se kvízu na Kahoot.

Správné řešení – učebnice:

Str. 70 cv. 5

Emily: football, basketball, swimming

Alex: football, tennis, golf

Str. 71 cv. 9

  1. False   2. False 3. True 4. False

Str. 71 cv. 10

  1. Football, hockey, cross-country running, tennis, athletics
  2. A combination of hip-hop dance, funk and physical exercise
    1. Because they don´t like doing competitive sports.

Str. 76 cv. 3

  1. Difficult 2. Boring 3. Dangerous 4. Fun
  2. C         2. A     3.B      4. D

Učivo od 20.4.

Hi, 5.A!                                                                                                                                               

Učivo od 18.5.

Dear 5.A!

Tento týden si zopakujeme a rozšíříme slovní zásobu na téma House and home. Jistě spousty slovíček znáte. V učebnici na str. 86 se podívej na modrý rámeček a daná slovíčka dej do překladače a poslouchej jejich výslovnost. Přiřaď slovíčka k obrázkům. Zapiš do slovníčku:

Unit 7

Armchair - křeslo

Bed - postel

Bookcase - knihovna

Chair - židle

Cooker – sporák, vařič

Cupboard - skříň

Desk – psací stůl, lavice

Lamp - lampa

Mirror - zrcadlo

Sofa - pohovka

Table - stůl

Toilet - záchod

Wardrobe - skříň

Slovíčka na téma house najdeš i pod flascards na quizletu – zde. (Najdi alespoň 8 nových slovíček, které neznáš a zapiš si do slovníčku). Dále můžeš procvičovat s výslovností zde.

V pracovním sešitě doplň na procvičení str. 65 cv. 1, cv. 2.

Jak jsem slíbila, následující týdny, budeme vždy něco opakovat, procvičte si školní předměty:

Úkol k odevzdání:

Přečti si, co děti pravidelně dělají v daných předmětech (školní předmět – school subject). Hádej, o jaký předmět se jedná. Název předmětu napiš na řádek.

The children run, jump, play ball games. _________________________________________

The children sing songs. _______________________________________________________

The children use rulers, draw triangles, count. ___________________________________

The children listen to recordings, read, say and write new words. _____________________

                                                            

Napiš, co děláte v jednotlivých předmětech. Dokonči věty.

In Maths we _________________________________________________

In English we ________________________________________________

In Science we ________________________________________________

In PE we ____________________________________________________

In Art we ____________________________________________________

In Czech we __________________________________________________


Have a nice week

P.H.

Učivo od 1.6. AJ

Hello, 5.A!

Zdravím žáky z distanční výuky. Minulý týden jste dostali pěknou nálož úkolů a poprali jste se s nimi bezvadně. Tento týden věnujeme opakování.

Zde vyhlašuji vítěze Kahoot kvízu:

  1. Kvíz – Furniture: Anička K., Kuba K., David, Nela H., Tonda Š.
  2. Kvíz – Pres. Simple / continuous – David, Anička K., Eliška, Kuba J., Kuba K.

Gratuluji, připomínám pro příště, máte tři pokusy.

Opět si dáme Kahoot kvíz. – zopakujeme si Daily routines

Link: Zde

Pin: 05960567

Vyplň do pátku 5.6. do 19:00.

Zopakuj si při hře zde na skolasnadhledem Adverbs of frequency (určitě si vzpomeneš, dělali jsme si kartičky, kam patří ve větě?)

Procvičíme si i poslech – Klikni - zde, pusť ikonu zvuku, poslouchej a doplň.

DÚ k odevzdání:

1)      Napiš slovíčka anglicky.

rozvrh hodin                                                  vařič

zítra                                                               jídelna

včera                                                              lékárna

hodina (60 minut)                                          obchod s botamu

knihovna                                                        matematika

2)      Napiš slovíčka k jednotlivým okruhům. Doplň tabulku.

JOBS

FARM ANIMALS

MONTHS

WEATHER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)      Who am I? Přečti si popis a napiš, o jaké zvíře se jedná.

I am big, black and white and I live on the farm. Who am I? _____________________

I am big, pink and lazy (líný). I live on the farm. Who am I?_____________________

                I am tall, very tall. I live in the savanna. Who am I? ______________________________

4)      Doplň do vět sloveso být v přítomném čase v kladných tvarech.

Zopakuj si!!! Otázka – obrácený slovosled (Are you…? Is he…?)

I am

We are

You are

You are

He/She/It is

They are

We ___________ fine. You ____________ American. ___________ he Czech? How __________ you?

I _________ sad. __________ you happy? What _________ your name? My uncle _________ 40. Our dog ____________ black. Jane and Tina ____________ at school.

5)      Doplň do vět sloveso být v minulém čase (was, were) v kladných tvarech.

She ___________ taller than my brother. He ______________ at school all day. Tom and Jim _____________ my best friends. His name ____________ John. I _____________ a good student.

Have a nice week

P.H.AJ učivo od 8.6.

Dear V.A.

Zde vyhlašuji vítěze Kahoot kvízu: David, Šimon H., Eliška??, Natálka F., Honza L.

Congratulations!!

Pro mě je to skvělá zpětná vazba, kde vidím, kdo kvíz vyplnil.

Pokračujeme - Kahoot kvíz – zopakujete si a naučíte se nová slovesa

Link: ZDE

Pin: 02873482

Vyplň do pátku 12.6. do 19:00.

1)      Zopakuj si sloveso mít v přítomném čase a vyplň cvičení. Můžeš si zde pustit výukové video.

KLADNÉ VĚTY

ZÁPORNÉ VĚTY

I have got

I haven´t got

You have got

You haven´t got

He/She/It has got

He/She/It hasn´t got

We have got

We haven´t got

You have got

You haven´t got

They have got

They haven´t got

OTÁZKA+KRÁTKÁ ODPOVĚĎ

Have you got a dog? Yes, I have./No, I haven´t. Has he got a dog? Yes, he has./No, he hasn´t.

a)      Doplň kladné tvary slovesa mít.

Mary and Tom _______________ two cars. You _______________ one doll. She _____________ a boat. They _________________ two bedrooms.

b)     Doplň záporné tvary slovesa mít.

Peter _______________ glue. They _____________ scissors. We ________________ a paintbrush. You _________________ felt-pens.

 

2) Poslechněte písničku (bez titulků) a zkuste doplnit chybějící slova

Odkaz pro píseň: ZDE

Old MacDonald had a farm

 

 

Old MacDonald had a 1._______. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a pig. E-I-E-I-O.
With an oink oink here.
And an oink oink there.
Here an oink.
There an oink.
Everywhere an oink oink.
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

Old MacDonald 2._______ a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a duck. E-I-E-I-O.
With a quack quack here.
And a quack quack there.
...
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

 

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a 3._______. E-I-E-I-O.
With a neigh neigh here.
And a neigh neigh there.
...

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

And on that farm he had a sheep. E-I-E-I-O.
With a baaa baaa 4._______.
And a baaa baaa there.
...

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

 

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a cow. E-I-E-I-O.
With a moo moo here.
And a moo moo 5._______.
...

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

 

6._______ MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a turkey. E-I-E-I-O.
With a gobble-gobble here,
And a gobble-gobble there.
...

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
E-I-E-I-O.

 


3) Rozhodni, zda je věta pravdivá (T
) či ne (F)

-         Old MacDonald didn´t have a farm.

-         Old MacDonald had a ZOO.

-         On that farm he had a dog.

-         On that farm he didn´t have a horse.

-         On that farm he didn´t have a cow.

-         On that farm he had a car.

Have a nice week

Good Luck!

P.H.

AJ - učivo od 15.6.

Konec školního roku se rychle blíží ke konci. Pro mnohé z Vás je již online výuka náročná a nudná. Ale já Vám věřím, pár dní určitě ještě zvládnete :-). Odevzdání úkolů je již dobrovolné :-).

1)    Vepiš do rámečků, jak je uspořádáno vybavení kuchyně. Odpověz na otázku.

There is a sink in the middle of the kitchen unit. In the left corner there is a cooker and between the sink and the cupboard there is a fridge.

 

 

 

 

 

 

Where is the dishwasher (myčka)? ____________________________________________

 

2)    Popiš obrázek. Napiš minimálně 5 vět k obrázku. (vzpomeň si, když jsme popisovali pokoj nebo město). Obrázek  najdeš v souborech pod názvem Picnic in the park.

 

Dobrovolný typ na online procvičení: procvič slovní zásobu z denních činností zde. A zde.

3)    Změňte oznamovací věty v otázky, začněte slovem v závorce:

Vzor: Ann eats chocolate every day.      (What...).What does Ann eat every day?

Mr Brown works in the factory.              (Where...?)

................................................................................................................

His sisters listen to the radio every day. (How often...?)

...............................................................................................................

This boy plays the drums.  (What...?)

...............................................................................................................

My parents get up at 5 o´clock. (When...?)

...............................................................................................................

Lucy likes horses.  (What …?)

…………………………………………………………………………

Have a nice week

P.H.

NÁSTĚNKA

Od čtvrtka 10.9. 2020 jsou pro žáky, pedagogy, zaměstnance školy, zákonné zástupce
a cizí osoby povinné roušky při vstupu do školy, ve společných prostorách školy, ve školní
jídelně.
Ve třídách, v družině žáci mít roušky nemusí.
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy