logotyp

7.A Distanční výuka

Týden od 19.10.

Matematika

Ahoj sedmáci, můj stav se zlepšil natolik, že už můžu pracovat a proto jsem si pro vás připravila ještě další práci. Nebude jí moc, ale poprosím alespoň do středy se mi všichni ozvěte a pošlete alespoň část práce, abych věděla, že skutečně pracujete. 
Str. 19/ 10, 11, 12 a str. 20/17 a 18.
Všechny zdravím a přeju, ať jste  v pořádku.
M. Šafránková
Týden
od 14. 10.


Čj: Google učebna - zadané materiály na jednočlenné a dvojčlenné věty 
ONLINE HODINA čtvrtek 10.20
Aj: Google učebna zadané materiály - minulý čas prostý a průběhový + odkazy na procvičování porozumění textu
ONLINE HODINA - pátek 10:00Matematika:
budeme probírat výšky v trojúhelníku(str. 172), rýsovat cv.2 na st. 173 a 174/5 a počítat str. 174/3. Potom projdeme pojem střední příčka v trojúhelníku (str. 174 až 176). V dalším týdnu nás bude čekat opakování povrchu a objemu krychle a kvádru, povrch a objem hranolů obecně. 
Dějepis

Slované, Sámova říše

v době stěhování národů se dali do pohybu Slované

pravlast - mezi řekami Dněprem a Vislou

Slované: východní, jižní, západní

západní Slované : Češi, Slováci, Poláci

6. - 7.stol. - Slované u nás

zemědělství: pšenice, hrách, čočka, chov dobytka, vepřů, drůbeže,
včel
lov zvěře a ryb
obydlí: polozemnice
řemesla:kovář( znali železo), hrnčíř ( hrnčířský kruh)
obchod:dálkový a výměnný
rody-kmeny-kmenový svaz
opevněná hradiště
náboženství: duchové a víly, Perun, Morana...
6.stol. - do střední Evropy turkotatarské kmeny - Avaři
loupili, nutili Slovany bojovat

7. stol. - franský kupec Sámo

sjednotil Slovany v kmenový svaz ( Sámova říše)

území Čech, Moravy, Slovenska, Polska, Rakouska, Německa

porazil Avary i Franky

po smrti se říše rozpadla
Podívej se na youtube:
Slované a Sámova říše
Dějiny udatného českého národa Sámova říše
Hledej v učebnici.
Odpověz na otázky a pošli mail na: stareckova@zs-zasmuky.cz
Do pátku!!!

1. Jak byla opevněná hradiště?
2. Jak Avaři nazývali svůj tábor?
3. Kolik bylo let Sámovi,když porazil Avary?
4.Kdy zemřel?
5.Kolik Slovanů přišlo do Čech a Moravu?
Těším se na správné odpovědiSmějící seJS

Přírodopis 23.10.

Zdravím sedmáci!
V pátek 23.10. se sejdeme na online hodině, kterou najdete na odkazu níže:

https://meet.google.com/swg-xceb-taa

Těšíme se na viděnou!

RS + MH + HK

Dějepis -důležité upozornění!!!!

Mrzí mě, že 5 z vás nesplnilo zadaný úkol! Distanční výuka je povinná!!! JS

Dějepis


Ahoj sedmáci, připomínám, že se všichni musíte připojit do učebny dějepisu. Chválím ty, kteří mi v učebně odpověděli na otázku. V úterý 3.11. od 7:35 do 8:20 proběhne online hodina dějepisu. Připravte si učebnici, blok, tužku. Zopakujte si 3 poslední látky! JS

NÁSTĚNKA

DISTANČNÍ VÝUKA
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy