Vysvědčení za 1. pololetí - 1 (12)
www.zszasmuky.cz