Jméno:
Heslo:

IX.A 2014/15

Výlet do Dětenic

16, června jsme jako třída naposledy na naší základní škole prožili školní výlet. Vydali jsme se do Dětenic malým autobusem. Čekala na nás prohlídka krásně zrenovovaného zámku. Prohlídka se nám líbila, všechny exponáty, až na nepříjemnou paní průvodkyni Kláru, ale i to jsme brali s humorem. Prohlédli jsme si i místní malý pivovar a seznámili se s procesem výroby piva a všeho, co tomu předchází. Jediní, co jsme museli vynechat, byla ochutnávka piva, protože jak všichni víme, mladistvím se nesmí nalévat. Nakonec jsme si zašli na oběd do středověké krčmy. Opravdu máme na co vzpomínat!

Důležité informace

25.6. odpadá odpolední vyučování.

Školní rok bude ukončen 26.6. rozdáním vysvědčení. 29. a 30.6. odpadá odpolední vyučování z technických důvodů, bude probíhat rekonstrukce dívčího sociálního zařízení.

Prosím, pečlivě zkontrolujte žákovskou knížku, podepište sdělení o vrácených penězích ze školního výletu do Dětenic.

Dětem bude vrácena i záloha 100,- za klíček na skříňku.

Podepište, prosím, i pochvaly třídní učitelky. Pochvaly ředitelky školy budou zapsány na vysvědčení.

Poslední školní týden

23.6. od 15:00 proběhne rozlučka s učiteli na naší škole. Rozlučka bude po odpoledním vyučování a ukončena bude do 18:30 Spolu s dětmi připravíme drobné občerstvení a program, abychom se rozloučili s učiteli, kteří provázeli Vaše děti celých devět let školní docházky, zavzpomínáme na milé chvíle strávené v lavicích, na exkurzích a na výletech. Na závěrečné akce vybírají děti 150,-

Vážení rodiče, srdečně si Vás dovolujeme pozvat na školní představení deváťáků Tři sestry, aneb to byste nečekali. Zváni jsou rodiče, příbuzní a kamarádi. Představení proběhne ve školní tělocvičně 24.6. od 16:00. Všichni jste srdečně zváni, přijďte nás podpořit a rozloučit se s námi.

Dále si dovolujeme pozvat všechny rodiče a příbuzné na slavnostní rozloučení s deváťáky, které se uskuteční 25.6. od 16:00 na Městském úřadě v Zásmukách.

 

 

Exkurze Brána do vesmíru

9. června pojedeme do Prahy na unikátní světovou výstavu " Brána do vesmíru," která se nachází na Výstavišti Holešovice.
Výstava mapuje na více než 3000metrů čtverečních výstavní plochy cestu lidstva do kosmu.
Vydáme se za tajemstvím dobývání vesmíru a děti zažijou opravdové pocity kosmonautů. Zhlédneme více než 150 originálních exponátů, širokou škálu dobových fotografií a dokumentárních filmů.
Výstava začíná magickým prvním okamžikem vzniku sluneční soustavy před 4,5 miliardami let. Dotkneme se Měsíce- na výstavě je originální měsíční kámen. Seznámíme se s vizemi Julese Verna, včetně jeho modelu verze kosmické lodi. Výstava je však především zaměřena na opravdové kosmické lety.
Děti si hradí pouze vstupenku za 190,-, Střední stavební škola v Kolíně nám zajistí dopravu.

Důležitá informace

Vážení rodiče, kontrolujte a podepisujte pravidelně žákovskou knížku. Děti je nutné omlouvat včas, každá omluvenka musí být zapsána v žákovské knížce. Pokud se žák z nějakého důvodu neúčastní odpolední výuky, je nutné předem písemně požádat  o odchod žáka ze školy a následně omluvit v žákovské knížce. Pokud to není vážný důvod, netolerujte svým dětem neúčast na výuce. Semináře z českého jazyka a matematiky končí koncem května. Děti si zde prohlubují znalosti, které zcela jistě uplatní na střední škole. Bohužel někteří žáci mají ohrožený prospěch z nějakých předmětu. Apelujte na své děti, aby si učivo doplnily, psaly závěrečné testy, aby nemusel nikdo dělat opravné zkoušky.
Prosím o spolupráci, ať na školní léta vzpomínáme jen v dobrém Usmívající se

Láska ano, děti ještě ne

29. května se zúčastní naše třída přednášky " Láska ano, děti ještě ne". Přednáška je určena pro studenty 8. a 9. tříd ZŠ, 1. a 2. ročníků SŠ a učilišť. Pojedeme hromadnou dopravou v 7.05, návrat mezi 12.30 a 12.45
Obsah přednášky:
Rizika spojená s pohlavním životem.
Jak bezpečně zahájit pohlavní život.
Antikoncepce mužská, ženská, kombinace antikoncepčních přípravků, antikoncepce záchranná.
Problematika možného nežádoucího otěhotnění z hlediska zjištění, dále z hlediska medicínského a právního aspektu umělého přerušení těhotenství.
Pohlavní choroby a AIDS.
Diskuse.
Vstupné je 50,-, autobus si děti hradí samy.

Čarodějnický den

Ve čtvrtek 30. dubna proběhl na naší škole čarodějnický den, spojený s průvodem městem a dopolednem plným her na dětském hřišti. Tak jako loni i letos se organizace dopoledne ujali žáci naší třídy. Převlekli jsme se za čaroděje a čarodějnice a nachystali pro mladší spolužáky dopoledne plné čarodějnických kouzel, lektvarů, záhad a úkolů. Děti si mohly připravit lektvar například smícháním různých ingrediencí " dětských slz, žabího slizu...", ani létání na koštěti nechybělo, přenášení kouzelného dračího vajíčka, skládání čarodějnických zaklínadel, poznávání materiálu podle hmatu a čichu. Každý malý čaroděj byl odměněn sladkostí z kouzelné mošny. Těžký úkol byl připraven i pro paní učitelky, kdy měly poznat skryté zvířátko, milého pavoučka.
Velká pochvala patří čarodějům Danovi, Filipovi, Járovi, Matějovi, Petrovi, Martinovi a čarodějnicím Aduš, Denče, Lindě. Péťe, Terce, Rádě, Kristýnce Žítkové a Kristýnce Mašínové.
Chválím hlavně za to, že se celého čarodějnického rejdění zhostili jako správná parta.
Čarodějnice Alena

Důležité informace v květnu

Ve středu 13.5. jedeme do Kolína na akci "Hrou proti AIDS", která proběhne v otevřeném klubu C.

Sraz V 6.55 u zastávky v Zásmukách, odjezd z Kolína ve 12:00. Děti si hradí jízdné.

V pondělí a v úterý proběhne na naší škole focení.

Na trička absolventů deváťáků přinést 300,- , v ceně je zahrnuto tričko, pamětní list a poštovné. Peníze přinést do 15.5.

Od pondělí 11.5. do pondělí 18.5. probíhá na naší škole sběr starého papíru. Žáci mohou přinést balíky starého papíru převázané motouzem třídnímu učiteli děti odevzdají lísteček s kilogramy odevzdaného sběru a podpisem rodičů.

Prevence

Žáci byli poučeni o výskytu vší a prevenci, jak se vší zbavit. V sekci informace pro rodiče na webových stránkách školy je pro rodiče zpráva z krajské hygienické stanice, jak postupovat při likvidaci vší. Prosím, dbejte na pravidelnou prevenci.

Důležitá informace

Dokdy musí rodiče odevzdat zápisový listek?
Uchazeči počíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku škole, která přijala uchazeče v prvním kole přijímacího řízení, dnem 22. dubna, popř. později dnem vyhlášení výsledků ředitelem školy ( zveřejněním seznamu přijatých uchazečů). Konec lhůty (+ 10 pracovních dní) pro odevzdání zápisového lístku vychází tedy - v případě vyhlášení výsledků 22. dubna- na 7. května 2015, popř. na dny následující, v závislosti na vyhlášení výsledků. Také v případě konání jednotného testu v náhradním termínu testů 14. května 2015 bude uchazeč uplatňovat zápisový lístek ve lhůtě 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků.Výše uvedené lhůty pro odevzdání zápisového lístku umožňují uchazeči, aby se v případě přijetí na různé obory vzdělání mohl bez časové tísně rozhodnout pro konečnou volbu, a potvrdil tak případně přijetí i v oborech vzdělání, kde se nekoná přijímací zkouška.

Den otevřených dveří

V úterý 31. března proběhne na naší škole Den otevřených dveří.
Každá třída si pro rodiče připravila program, pohádku, písničky, scénky, tanec.
Naše třída nachystala pro děti Tvořivou dílnu, kde si budou moci malí i velcí vyrobit dárek, nazdobit velikonoční perníček, které napečou děvčata z devítky, vyzkoušet pletení pomlázky, namalovat velikonoční symbol do květináče, vyrobit originální přáníčko...Chlapci z deváté třídy rodiče přivítají a budou jim nápomocni při orientaci po škole.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Kluci a holky z devítky

Škola řemesel v Kutné Hoře

V listopadu jsme se byli podívat na Dni otevřených dveří SOU a SOŠ řemesel v Kutné Hoře. Zúčastnili jsme se prohlídky školy s ukázkou práce různých oborů. Mohli jsme si například nechat změřit tlak, prohlédnout truhlářské dílny, kosmetický a kadeřnický salón. Na konci prohlídky jsme dostali občerstvení v podobě koláčů a jednohubek od budoucích kuchařů. Školu jsme si prohlédli a někteří z nás se na ni jistě přihlásí. ( Kristýna Žítková)

Exkurze do Národního technického muzea

V listopadu jsme byli na exkurzi v Národním technickém muzeu v Praze. Muzeum realizovalo projekt s názvem " V technice je budoucnost." Navštívili jsme výstavní síň architektury a tiskařství. Pracovali jsme s tablety pomocí zajímavé hry. Prohlédli jsme si vystavované exponáty historických budov, fotografií a modelů. Postavili jsme si vlastní město z dřevěných kostek. V oddělení tiskařství jsme si prohlédli tiskárenské stroje, které se dříve používaly. Tam jsme si také vyrobili vlastní notýsek. Na exkurzi se nám moc líbilo. ( Kristýna Žítková, IX.A)

Konzultační hodiny 26. listopadu

Ve středu 26. listopadu proběhnou ve škole třídní schůzky formou konzultací u jednotlivých vyučujících.
Čas bude prostřednictvím žákovské knížky upřesněn.

Divadelní představení " Tři mušketýři"

Ve středu 26. listopadu zhlédnou žáci osmé a deváté třídy divadelní představení v Kolíně " Tři mušketýři".
Vybíráme 140,-

Střední odborná škola stavební

V pátek 21. listopadu jedeme na Střední odbornou školu stavební do Kolína. Vyučování bude první hodinu, předpokládaná návrat do 12 hodin.

Exkurze do Národního technického muzea

V úterý 25. listopadu jedou žáci osmé a deváté třídy na exkurzi do Národního technického muzea.
Národní technické muzeum v Praze realizuje vzdělávací projekt, jehož cílem je moderní a atraktivní formou prezentovat technické obory žákům.
Projekt se nazývá " V technice je budoucnost"
Děvčata a kluci se zapojí do témat Jak se staví dům a Staň se designérem. Programem seminářů je prezentace V technice je budoucnost. Žáci se seznámí s výstupy projektu v daných tématech: hra na tablet v expozicích, pracovní listy, interaktivita v muzeu. Seznámení s edukačními aktivitami Národního technického muzea, prohlídka Národního technického muzea. Exkurze je pro žáky zdarma, neplatí vstupné. Dopravu autobusem zajistí Střední odborná škola stavební v Kolíně.
Odjezd od školy v 7:30, předpokládaný návrat do 15 hodin.

Školní rok 2014/2015

Vítám Vás po prázdninách na našich stránkách, deváťáků.

Prvního září zasedli kluci a děvčata do školních lavic jako deváťáci.

Tento školní rok nás všechny čeká hodně práce, kdy si děti budou vybírat školu, která je připraví na budoucí povolání.

 

Školní výlet

Smějící se 1O. června se uskutečnil školní výlet do Prahy. Loňský výlet nám překazily povodně, letos bylo tropické vedro.

Navštívili jsme Muzeum čokolády, kde jsme se seznámili s historií přípravy této pochoutky, viděli jsme výrobu belgických pralinek a také je ochutnali. Potom vedly naše kroky do Muzea voskových figurín a Muzea mučících nástrojů, které se používaly ve středověku. Muzeem nás provedly všechny postavy od dob krále Karla IV., až po pana prezidenta Havla. Líbila se nám i postava Jaromíra Jágra, princezny Diany, Švejka, Vlasty Buriana. Největší úspěch ale sklidila postava mimozemšťana E.T. S mnohými figurínami jsme se mohli vyfotit. Z Prahy jsme si odvezli mnoho zážitků.

Finanční dar škole

Prostřednictvím žákovské knížky jsem Vašim dětem zapsala variabilní symbol, pokud byste se rozhodli, darovat finanční dar škole na účet. Rodičům, kteří nebyli na třídní schůzce, jsem po dětech zaslala darovací smlouvu.
Děkuji Vám, rodičům, za finanční dar škole.
Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy