Jméno:
Heslo:

III.B

MILÍ RODIČE A ŽÁCI VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠÍ TŘÍDY, KDE VÁS BUDU INFORMOVAT O UČIVU A AKCÍCH NAŠÍ TŘÍDY

LENKA KREJČOVÁ - email:  krejcova@zs-zasmuky.cz

       ROZVRH HODIN

          
                        
  
     1                2                 3                 4               5            

PONDĚLÍ
 Čj M Prv
  Čj/čt

ÚTERÝ
 Aj Čj M Vv Čj/čt

STŘEDA

 Aj Hv M Čj Prv
ČTVRTEK
 Čj Aj Tv M Čj/čt

PÁTEK
 Tv Prv Čj M Čj/čt

vyučující jednotlivých předmětů:
Čj, M, Prv, Tv -   Lenka Krejčová
Aj                   -   Alice Tesařová
Pč                  -   Jana Jarošová
Vv                  -   Hana Škarková
Hv                  -   Libuše ZemanováVe čtvrtek 21. 6. si žáci během dop. vyučování poslechnou výchovný koncert pěveckého sboru PAPELIŠKA
V pátek 22. 6. mají pro děti starší žáci připraven POHÁDKOVÝ LES (nutné vhodné oblečení do lesa- dlouhé kalhoty, bunda, pláštěnka, prevence proti klíšťatům), svačinu a pití. Na oběd budem zpět ve škole
v případě nepřízně počasí se pohádkový les přesune na úterý 26. 6. , tedy si na pátek přinést a připravit všechny učebnice na odevzdání!!!!!!!!

pondělí - 25. 6. - TONDA OBAL (jak umíme třídit odpad)
zároveň budou mít děti připravené (vygumované, slepené) učebnice k odevzdání
úterý - 26.6. - učebnice do dalšího ročníku - úklid třídy
středa - 27. 6. - mají žáci devátých ročníků připravenou pro děti pohádku v tělocvičně
čtvrtek - 28. 6. - proběhne evakuace školy

PÁTEK 29. 6. VYSVĚDČENÍ - jedna vyuč. hodina

A NYNÍ  JIŽ PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK - POKUD BY SNAD NĚKDO ZTRATIL LÍSTEK:
ŽÁDÁME O ZAJIŠTĚNÍ TĚCHTO SEŠITŮ A POTŘEB:

notový sešit, sešity č. 523 - 8x, 544 - 5x, 540 - 2x, slovníček na Aj (speciálně určený sešit), sešit s tvrdými deskami na čtenářský deník, náčrtník - A4- žluté papíry

trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, popisovací folie, ořezávátko, tužky na náčrtek i rýsování, pero, guma, obaly na učebnice i sešity

čtvrtky A4 - 40x, barevné papíry, tempery, vodové barvy, štětce, kelímek, paleta, ubrus na lavici, fixy + 1černý fix navíc, nůžky, lepidlo na papír i Herkules, tužky na kreslení, modelína, pastelky, voskovky, černá tužANGLICKÝ JAZYK

Vážení rodiče,

letos budu Vaše děti provázet anglickým jazykem.

Anglický jazyk je letos pro Vaše děti  nový předmět, a tak začneme pomalu . Postupně  jim vše budu vysvětlovat v hodinách. Pro Vaši informaci: slovíčka budu s dětmi do slovníčku psát  v hodinách (ti co nebudou ve škole si slovíčka opíší od kamaráda). Výslovnost přepisem chtít nebudu - procvičíme dostatečně a několíkrát ve škole tj. kdo bude pozorný nebude mít problém. Dbám na všechny části jazyka - mluvení, poslech, čtení a psaní. Slovíčka budu děti postupně zkoušet a to jak diktováním v angličtině  tak diktováním z Čj do Aj. Dále se budeme v hodincáh učit písničky, říkany a hrát hry. Domácí úkoly si budou kroužkovat v pracovním sešitu anebo se podívejte do úkolníčku. Chci Vás tímto požádat, aby jste jim doma s pravidelnou přípravou pomohli.

Těším se na práci s Vašimi dětmi.

Kontaktovat mě můžete na e-mail: tesarova@zs-zasmuky.cz/konzultační hodiny viz. web školy.

Alice Tesařová

POMŮCKY POTŘEBNÉ V HODINÁCH ANGLICKÉHO JAZYKA
  • učebnice Motivate! 1
  • zakoupený pracovní sešit Motivate! 1, poslechy ke stáhnutí zde (zazipovaná složka)
  • sešit AJ
  • testový sešit
  • žákovská knížka
  • úkolníček
  • penál
  • lepidlo
  • nůžky


10.10. budeme psát test na slovíčka - rodina + This is...a slovíčka z textu v uč. na str. 12 - mají vše ve slovníčku; 5 budu diktovat anglicky a 5 z češtiny do angličtiny
Přesuntí testu na slovíčka na 11. 10. a děti mají dom. úkol - pracovní sešit str. 12/1
na 11.10. domácí úkol - přinést staré noviny nebo časpis - budeme jej stříhat
25. 10. budeme psát test na slovíčka - mum, dad, grandpa,sister,grandma, you, I, my, cowboy, famous, burger, delicious, This is...., panda, tiger, fish, monkey, elephant, octopus, ZOO, What is it? It´s a/an.......; děti to mají zatrženo a označeno je slovníčku
Trénujeme What is it? It´s a/an...... - po prázdninách budu zkoušet na známky
Na 31. 10. přepis slovíček z učebnice str. 26 - jsou to číslice, další slovíčka budeme psát ve škole
na 8.11. dom. úkol pracovní sešitstr. 20 cv. 1
na 15.11. dom. úkol - prac. sešit str. 21 cv. 1 - kroužkování - kolik je let dětem na obrázku
16.11. budou děti psát větší testík - je to doplňování a poslech na způsob pracovního sešitu - vše po stranu 28 v učebnici; ten, kdo se průběžně učí nebude mít problém; dnešní učivo tam nebude
29.11. budeme psát test naslovíčka, uč. str. 20 a 30
Dom. úkol na 5.12. -pracovní sešit str. 24/1
19.12. bude test na slovíčka z uč. str. 30, 36, 38
Uděláme si vánoční hodinu - děti potřebují zelenou čtvrtku
Učíme se Jingle Bells https://www.youtube.com/watch?v=8i1CW0aigiM
na 19.12. domácí úkol - pracovní sešit str. 32/1
9.1. bude velký test na všechna slovíčka ze slovníčku od začátku školního roku - lekce 1 až 4 a na všechny věty, které děti mají jak ve slovníčku tak ve školním sešitě

Aj - od příštího týdne tj. od 30.1. budu zkoušet a v tom týdnu si napíšeme test na otázky What are they? a Are they.....? + odpovědi - je to v učebnici str. 47 a 51.

Menší změna: 6. 2. napíšu s dětmi test na slovíčka z lekce 5 a věty v uč. str. 47 a 51 - budou mít tak více času si vše zopakovat

21.2. Budeme psát test na slovíčka z lekce 6 - viz. slovníček i slovíčka, která jsou v uč. na straně 59

Aj 5. 6. - úterý - píšeme velký závěrečný test z lekcí 1 až 9 - slovíčka i věty


 

 

DÚ NA 16. 6. UČEBNICE/SEŠIT

KVĚTEN

Čj - vyjmenovaná slova s y/ý po z,
            slovní druhy - přídavná jména, zájmena, číslovky, příslovce,
            předložky, spojky, částice
SLOH - slova s citovým zabarvením ve vyprávění; popis hračky

M - dělení mimo obor násobilek; jednotky času
       -  písemné násobení jednociferným číslem
 GEOMETRIE - trojúhelník, čtyřúhelník, konstrukce trojúhelníku

Prv - člověk, znaky života, zásady zdravého života
           -   části těla, povrch těla, kostra, zuby, svaly
           -   vnitřní ústrojí, smyslová ústrojí

ČERVEN

Čj - souhrnný přehled slovních druhů, 
            -  souvětí; věta jednoduchá
       - závěrečné opakování
SLOH - vytvoření nadpisu vyprávění
         - shrnutí sloh. pravidel 
       Přepis textu s porozuměním, psaní vzkazu, opis číslic
  
opakovací písemná práce - úterý 12. 6.

M  - opakování, procvičování
         -  práce s kapesním kalkulátorem
GEOMETRIE - geometrická tělesa, opakování
 
opakovací písemná práce - pondělí 11. 6.

Prv - smysly, smyslová ústrojí - poškození smyslů
           -  povrch těla
           - denní režim, práce, odpočinek
           -  pracovní činnosti
           - radost z pobytu v přírodě
Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy