Jméno:
Heslo:

III.B

MILÍ RODIČE A ŽÁCI VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠÍ TŘÍDY, KDE VÁS BUDU INFORMOVAT O UČIVU A AKCÍCH NAŠÍ TŘÍDY

LENKA KREJČOVÁ - email:  krejcova@zs-zasmuky.cz
konzultační hodiny - čtvrtek:   8.25 - 9.10hod.(počítačová učebna 1.patro)

       ROZVRH HODIN

          
                        
  
     1                2                 3                 4               5            

PONDĚLÍ
 Čj M Prv
  Čj/čt

ÚTERÝ
 Aj Čj M Vv Čj/čt

STŘEDA

 Aj Hv M Čj Prv
ČTVRTEK
 Čj Aj Tv M Čj/čt

PÁTEK
 Tv Prv Čj M Čj/čt

vyučující jednotlivých předmětů:
Čj, M, Prv, Tv -   Lenka Krejčová
Aj                   -   Alice Tesařová
Pč                  -   Jana Jarošová
Vv                  -   Hana Škarková
Hv                  -   Libuše Zemanová

PROSÍM O STÁLOU KONTROLU HLAV, BOJUJEME S VÝSKYTEM VŠÍ VE ŠKOLE

KAŽDÝ MĚSÍC POSÍLÁM ŠKOLNÍ SEŠITY K PODPISU, KROM PODPISU, PROSÍM
 kontrolujte průběžně, zda jsou okraje na dalších stránkách!!!!!!

PROSÍM VŠECHNY RODIČE, ABY SE OPĚT SEZNÁMILI SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM VČETNĚ DODATKU DĚKUJI

Neochucené mléko zdarma, 2x za měsíc, do listopadu 4x za měs.
    (někdy bude i neochucený tvaroh, bílý jogurt nebo sýr)
   

V druhém pololetí se těšíme na plavecký výcvik, který bude probíhat od 1. 2. - 19. 4. 2018
odjezd v 8.15hod. tedy budeme mít první vyučovací hodinu, vracíme se na oběd

s sebou - batoh se svačinou, IGELITOVOU TAŠKU s plavkami, ručníkem, mýdlem a hřebenem, prosím doplnit u děvčat o čepici na plavání


V PÁTEK 20. dubna mají žáci ředitelské volno
  - školení pedagogických pracovníků
další ředitelské volno budou mít žáci
v pondělí - 7. května a ve středu 9.května,v úterý 8.5. je státní svátek

ANGLICKÝ JAZYK

Vážení rodiče,

letos budu Vaše děti provázet anglickým jazykem.

Anglický jazyk je letos pro Vaše děti  nový předmět, a tak začneme pomalu . Postupně  jim vše budu vysvětlovat v hodinách. Pro Vaši informaci: slovíčka budu s dětmi do slovníčku psát  v hodinách (ti co nebudou ve škole si slovíčka opíší od kamaráda). Výslovnost přepisem chtít nebudu - procvičíme dostatečně a několíkrát ve škole tj. kdo bude pozorný nebude mít problém. Dbám na všechny části jazyka - mluvení, poslech, čtení a psaní. Slovíčka budu děti postupně zkoušet a to jak diktováním v angličtině  tak diktováním z Čj do Aj. Dále se budeme v hodincáh učit písničky, říkany a hrát hry. Domácí úkoly si budou kroužkovat v pracovním sešitu anebo se podívejte do úkolníčku. Chci Vás tímto požádat, aby jste jim doma s pravidelnou přípravou pomohli.

Těším se na práci s Vašimi dětmi.

Kontaktovat mě můžete na e-mail: tesarova@zs-zasmuky.cz/konzultační hodiny viz. web školy.

Alice Tesařová

POMŮCKY POTŘEBNÉ V HODINÁCH ANGLICKÉHO JAZYKA
  • učebnice Motivate! 1
  • zakoupený pracovní sešit Motivate! 1, poslechy ke stáhnutí zde (zazipovaná složka)
  • sešit AJ
  • testový sešit
  • žákovská knížka
  • úkolníček
  • penál
  • lepidlo
  • nůžky


10.10. budeme psát test na slovíčka - rodina + This is...a slovíčka z textu v uč. na str. 12 - mají vše ve slovníčku; 5 budu diktovat anglicky a 5 z češtiny do angličtiny
Přesuntí testu na slovíčka na 11. 10. a děti mají dom. úkol - pracovní sešit str. 12/1
na 11.10. domácí úkol - přinést staré noviny nebo časpis - budeme jej stříhat
25. 10. budeme psát test na slovíčka - mum, dad, grandpa,sister,grandma, you, I, my, cowboy, famous, burger, delicious, This is...., panda, tiger, fish, monkey, elephant, octopus, ZOO, What is it? It´s a/an.......; děti to mají zatrženo a označeno je slovníčku
Trénujeme What is it? It´s a/an...... - po prázdninách budu zkoušet na známky
Na 31. 10. přepis slovíček z učebnice str. 26 - jsou to číslice, další slovíčka budeme psát ve škole
na 8.11. dom. úkol pracovní sešitstr. 20 cv. 1
na 15.11. dom. úkol - prac. sešit str. 21 cv. 1 - kroužkování - kolik je let dětem na obrázku
16.11. budou děti psát větší testík - je to doplňování a poslech na způsob pracovního sešitu - vše po stranu 28 v učebnici; ten, kdo se průběžně učí nebude mít problém; dnešní učivo tam nebude
29.11. budeme psát test naslovíčka, uč. str. 20 a 30
Dom. úkol na 5.12. -pracovní sešit str. 24/1
19.12. bude test na slovíčka z uč. str. 30, 36, 38
Uděláme si vánoční hodinu - děti potřebují zelenou čtvrtku
Učíme se Jingle Bells https://www.youtube.com/watch?v=8i1CW0aigiM
na 19.12. domácí úkol - pracovní sešit str. 32/1
9.1. bude velký test na všechna slovíčka ze slovníčku od začátku školního roku - lekce 1 až 4 a na všechny věty, které děti mají jak ve slovníčku tak ve školním sešitě

Aj - od příštího týdne tj. od 30.1. budu zkoušet a v tom týdnu si napíšeme test na otázky What are they? a Are they.....? + odpovědi - je to v učebnici str. 47 a 51.

Menší změna: 6. 2. napíšu s dětmi test na slovíčka z lekce 5 a věty v uč. str. 47 a 51 - budou mít tak více času si vše zopakovat

21.2. Budeme psát test na slovíčka z lekce 6 - viz. slovníček i slovíčka, která jsou v uč. na straně 59

 

 

DÚ NA 16. 6. UČEBNICE/SEŠIT

ÚNOR

Čj - pokračujeme s vyjmenovanými slovy po M
                -  vyjmenovaná slova po - P
SLOH - popis věci, vytvoření pozvánky

M - písemné sčítání a odčítání - zkoušky
GEOMETRIE - kružnice kruh

Prv - horniny, nerosty, půda
           -  rudy, kovy, ropa, zemní plyn
Rodina, příbuzní; přátelé a známí

BŘEZEN

ČJ -  vyjmenovaná slova s y/ý po p - dokončení, 
                -   slovesa - osoba číslo, čas
           -   vyjmenovaná slova s y/ý po s
SLOH -   rozhovor, společenský styk a jeho formy , užívání přejatých slov


M  - opakování, procvičování
          -    dělení se zbytkem
GEOMETRIE - kruh, přenášení úseček, úsečky shodné

Prv - živá příroda - znaky života rostlin, základní společné znaky živých organismů
               -  rostliny - dýchání, výživa, rozmnožování, vylučování, růst a vývoj
               -  části těla kvetoucích rostlin - kořeny, listy, květy
               -  houby
Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy