Jméno:
Heslo:

III.B

MILÍ RODIČE A ŽÁCI VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠÍ TŘÍDY, KDE VÁS BUDU INFORMOVAT O UČIVU A AKCÍCH NAŠÍ TŘÍDY

LENKA KREJČOVÁ - email:  krejcova@zs-zasmuky.cz
konzultační hodiny - čtvrtek:   8.25 - 9.10hod.(počítačová učebna 1.patro)

       ROZVRH HODIN

          
                        
  
     1                2                 3                 4               5            

PONDĚLÍ
 Čj M Prv
  Čj/čt

ÚTERÝ
 Aj Čj M Vv Čj/čt

STŘEDA

 Aj Hv M Čj Prv
ČTVRTEK
 Čj Aj Tv M Čj/čt

PÁTEK
 Tv Prv Čj M Čj/čt

vyučující jednotlivých předmětů:
Čj, M, Prv, Tv -   Lenka Krejčová
Aj                   -   Alice Tesařová
Pč                  -   Jana Jarošová
Vv                  -   Hana Škarková
Hv                  -   Libuše Zemanová

PROSÍM O STÁLOU KONTROLU HLAV, BOJUJEME S VÝSKYTEM VŠÍ VE ŠKOLE

KAŽDÝ MĚSÍC POSÍLÁM ŠKOLNÍ SEŠITY K PODPISU, KROM PODPISU, PROSÍM
 kontrolujte průběžně, zda jsou okraje na dalších stránkách!!!!!!

PROSÍM VŠECHNY RODIČE, ABY SE OPĚT SEZNÁMILI SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM VČETNĚ DODATKU DĚKUJI

Neochucené mléko zdarma, 2x za měsíc, do listopadu 4x za měs.
    (někdy bude i neochucený tvaroh, bílý jogurt nebo sýr)
   


v pondělí - 7. května a ve středu 9.května, budou mít žáci naší školy ředitelské volno, v úterý 8.5. je státní svátek

ve čtvrtek 10.,případně v pátek 11.5. se budeme
fotografovat

ve čtvrtek 17. 5. bude na naší škole mobilní planetárium s programem pro třetí třídu - v případě zájmu vybíráme 60 Kč

na pátek 25.5. je naplánovaný výlet do Hrusic - muzeum Josefa Lady

V TÝDNU OD 28.5. DO PONDĚLÍ 4. 6. BUDE NA NAŠÍ ŠKOLE OPĚT PŘISTAVEN KONTEJNER NA SBĚR PAPÍRU


PODLE POČASÍ DNE 1. 6. PROBĚHNE  SPORTOVNÍ DOPOLEDNE PRO 1. STUPEŇ


ANGLICKÝ JAZYK

Vážení rodiče,

letos budu Vaše děti provázet anglickým jazykem.

Anglický jazyk je letos pro Vaše děti  nový předmět, a tak začneme pomalu . Postupně  jim vše budu vysvětlovat v hodinách. Pro Vaši informaci: slovíčka budu s dětmi do slovníčku psát  v hodinách (ti co nebudou ve škole si slovíčka opíší od kamaráda). Výslovnost přepisem chtít nebudu - procvičíme dostatečně a několíkrát ve škole tj. kdo bude pozorný nebude mít problém. Dbám na všechny části jazyka - mluvení, poslech, čtení a psaní. Slovíčka budu děti postupně zkoušet a to jak diktováním v angličtině  tak diktováním z Čj do Aj. Dále se budeme v hodincáh učit písničky, říkany a hrát hry. Domácí úkoly si budou kroužkovat v pracovním sešitu anebo se podívejte do úkolníčku. Chci Vás tímto požádat, aby jste jim doma s pravidelnou přípravou pomohli.

Těším se na práci s Vašimi dětmi.

Kontaktovat mě můžete na e-mail: tesarova@zs-zasmuky.cz/konzultační hodiny viz. web školy.

Alice Tesařová

POMŮCKY POTŘEBNÉ V HODINÁCH ANGLICKÉHO JAZYKA
  • učebnice Motivate! 1
  • zakoupený pracovní sešit Motivate! 1, poslechy ke stáhnutí zde (zazipovaná složka)
  • sešit AJ
  • testový sešit
  • žákovská knížka
  • úkolníček
  • penál
  • lepidlo
  • nůžky


10.10. budeme psát test na slovíčka - rodina + This is...a slovíčka z textu v uč. na str. 12 - mají vše ve slovníčku; 5 budu diktovat anglicky a 5 z češtiny do angličtiny
Přesuntí testu na slovíčka na 11. 10. a děti mají dom. úkol - pracovní sešit str. 12/1
na 11.10. domácí úkol - přinést staré noviny nebo časpis - budeme jej stříhat
25. 10. budeme psát test na slovíčka - mum, dad, grandpa,sister,grandma, you, I, my, cowboy, famous, burger, delicious, This is...., panda, tiger, fish, monkey, elephant, octopus, ZOO, What is it? It´s a/an.......; děti to mají zatrženo a označeno je slovníčku
Trénujeme What is it? It´s a/an...... - po prázdninách budu zkoušet na známky
Na 31. 10. přepis slovíček z učebnice str. 26 - jsou to číslice, další slovíčka budeme psát ve škole
na 8.11. dom. úkol pracovní sešitstr. 20 cv. 1
na 15.11. dom. úkol - prac. sešit str. 21 cv. 1 - kroužkování - kolik je let dětem na obrázku
16.11. budou děti psát větší testík - je to doplňování a poslech na způsob pracovního sešitu - vše po stranu 28 v učebnici; ten, kdo se průběžně učí nebude mít problém; dnešní učivo tam nebude
29.11. budeme psát test naslovíčka, uč. str. 20 a 30
Dom. úkol na 5.12. -pracovní sešit str. 24/1
19.12. bude test na slovíčka z uč. str. 30, 36, 38
Uděláme si vánoční hodinu - děti potřebují zelenou čtvrtku
Učíme se Jingle Bells https://www.youtube.com/watch?v=8i1CW0aigiM
na 19.12. domácí úkol - pracovní sešit str. 32/1
9.1. bude velký test na všechna slovíčka ze slovníčku od začátku školního roku - lekce 1 až 4 a na všechny věty, které děti mají jak ve slovníčku tak ve školním sešitě

Aj - od příštího týdne tj. od 30.1. budu zkoušet a v tom týdnu si napíšeme test na otázky What are they? a Are they.....? + odpovědi - je to v učebnici str. 47 a 51.

Menší změna: 6. 2. napíšu s dětmi test na slovíčka z lekce 5 a věty v uč. str. 47 a 51 - budou mít tak více času si vše zopakovat

21.2. Budeme psát test na slovíčka z lekce 6 - viz. slovníček i slovíčka, která jsou v uč. na straně 59

 

 

DÚ NA 16. 6. UČEBNICE/SEŠIT

BŘEZEN

ČJ -  vyjmenovaná slova s y/ý po p - dokončení, 
                -   slovesa - osoba číslo, čas
           -   vyjmenovaná slova s y/ý po s
SLOH -   rozhovor, společenský styk a jeho formy , užívání přejatých slov


M  - opakování, procvičování
          -    dělení se zbytkem
GEOMETRIE - kruh, přenášení úseček, úsečky shodné

Prv - živá příroda - znaky života rostlin, základní společné znaky živých organismů
               -  rostliny - dýchání, výživa, rozmnožování, vylučování, růst a vývoj
               -  části těla kvetoucích rostlin - kořeny, listy, květy
               -  houby

DUBEN

Čj - vyjmenovaná slova s y/ýpo s
         -   slova protikladná
        -    vyjmenovaná slova s y/ý po v
SLOH - tématické vypravování, jednoznačnost vyjadřování - popis
písemná práce - úterý 10.4.

M - násobení a dělení mimo obor násobilek
       - násobení a dělení násobků deseti jednocif. čísly
       - násobení dvoj.a trojcif. čísel jednocifernými čísly
GEOMETRIE - porovnávání úseček, střed úsečky
písemná práce - pondělí 9. 4.

Prv - příklady různých živočichů
           -  kočka domácí
           - stavba těla některých živočichů, znaky života
           - vliv teploty na život živočichů, živočichové a lidé
        

KVĚTEN

Čj - vyjmenovaná slova s y/ý po z,
            slovní druhy - přídavná jména, zájmena, číslovky, příslovce,
            předložky, spojky, částice
SLOH - slova s citovým zabarvením ve vyprávění; popis hračky

M - dělení mimo obor násobilek; jednotky času
       -  písemné násobení jednociferným číslem
 GEOMETRIE - trojúhelník, čtyřúhelník, konstrukce trojúhelníku

Prv - člověk, znaky života, zásady zdravého života
           -   části těla, povrch těla, kostra, zuby, svaly
           -   vnitřní ústrojí, smyslová ústrojí
Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy