Jméno:
Heslo:

I.B

Informace pro rodiče 
Třídní učitelka: Mgr. Lucie Šebková (lucseb@outlook.cz)
Konzultační hodiny po předchozí domluvě kdykoliv od 11.30 kromě čtvrtku (kroužky AJ do 13.30)
Zájmové kroužky:
- Anglický jazyk každý čtvrtek 11.30 - 12.30 (nutné zakoupit učebnici a pracovní sešit);
- Sportovní kroužek každou středu 11.30 - 12. 30 (pod vedením paní učitelky Literové);

Aktuálně:
9. 4. - divadelní představení "Makový mužíček" (Městské divadlo Kolín), vybíráme 100,-
18. 4. - konzultační rodičovské schůzky (Prosím o dodání kopie kartičky pojišťovny  a pokud možno i uhrazení školy v přírodě.)
20. 4., 7. 5. a 9. 5. - ředitelské volno

Škola v přírodě - pokyny a informace
Penzion Lenoch
Termín: 21. 5. - 25. 5.     Částka: 2200,- , možno zaplatit ve dvou splátkách, po návratu a konečném vyúčtování vystavujeme na požádání potvrzení k proplacení u pojišťoven, také lze požádat oddělení sociálních věcí o příspěvek, (definitivní potvrzení účasti na dubnové třídní schůzce)
Odjezd: 8.00, sraz v 7.30 před budovou školy
              Rodiče u autobusu odevzdají formulář o bezinfekčnosti (Prohlášení rodičů) s datem odjezdu a
              sáček bonbónů, případně léky proti nevolnosti na cestu zpět. Důležitá je kontrola vlasů kvůli 
              riziku výskytu vší. (Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti a informace o zdravotním stavu
              dítěte lze odevzdat dříve, například na rodičovských schůzkách 18. 4. 2018.)
              Děti mají v batůžku lehkou svačinu a pití a dva igelitové sáčky pro případ zvracení v autobuse.
              Věci jsou zabalené v jednom cestovním zavazadle, vše je řádně označené. Děti by měly balit
              společně s rodiči (aby věděly, co si s sebou vezou a kde to mají uložené). Seznam věcí viz níže.
Příjezd: okolo 11.00, rozmístění do pokojů, vybalení věcí, oběd, odpolední procházka po okolí, míčové
              hry
Program: snídaně formou švédských stolů v 8.00, svačina, oběd ve 12.00, svačina, večeře 18.00 (zajištěn pitný režim, ovoce, dostatek jídla po celý den), dopolední výuka, tvořivá dílna, procházky po okolí a pohybové aktivity na sportovním hřišti před chatou (Místo je bezpečné, pozemní komunikace zde končí, dál už je jen sjezdovka a turistické stezky.), večerka ve 21.00. Konkrétní body programu budeme řešit operativně až dle počasí a každý večer budeme aktualizovat webové stránky školy, kam budeme vkládat fotografie se stručným popisem dne.
Návrat: v pátek dne 25. 5. kolem 12.00
              Důležité upozornění: Děti budeme předávat postupně jednotlivým rodičům.
Seznam věcí:
2x sport. obuv do terénu, přezůvky do chaty (holínky netřeba)
šusťáková souprava, náhradní bunda, čepice a rukavice
1x teplák. souprava, 2x tepláky, 2x nátělník, 5x tričko, 2x kraťasy/trenky, košile nebo mikina
1x pyžamo, 5x slipy/kalhotky, 5x ponožky
čepice se štítkem (tzv. kšiltovka), kapesníky, 2x ručník, plátěný pytel/povlak na polštář na špinavé prádlo
hygienické potřeby, toaletní papír, krém na opalování, případně sluneční brýle a repelent
pláštěnka, hadr na čistění bot
šroubovací lahev na pití litrová
osobní hračka, knížka na čtení, penál, pastelky, blok, igelitová taška s učebnicemi a sešity (upřesníme)
švihadlo, hra (karty ap.)


Učební plán - březen

- Již známkujeme známkami 1 - 5;
- Každodenní domácí úkoly (i když nejsou červeně značeny): ČTENÍ, PSANÍ, SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ ČÍSEL.
- Pravidelně podepisovat domácí úkoly, žákovskou knížku a sdělení v notýsku.
- Za nevypracovaný domácí úkol škrtáme obrázek, za nekázeň puntík, za opakovanou nekázeň sdělení do notýsku.

Český jazyk -
vyvození písmen Ř, a CH a otevřených slabik s těmito písmeny; čtení jednoduchých slov typu "řepa, chobot" a čtení tříslabičných slov;
Matematika -
procvičování numerace 0 - 9, vyvození čísla a rozklad čísla 10;
Prvouka - Jaro, orientace v čase
;

             

Několik slov k organizaci...
Po příchodu do školy (Prosím rodiče, aby dbali na včasný příchod, tj. v 7.25.) si děti připraví věci na lavici a odevzdají notýsek na vzkazy na stůl učitele, případně i písemné domácí úkoly. V pátek nemáme matematiku, takže pokud zadám ve čtvrtek úkol z tohoto předmětu, je až na pondělí. Totéž platí o prvouce. První vyučovací hodina začíná  kontrolou penálu (ořezané pastelky a dvě tužky č. 1, pero tornádo, guma, fix na mazací tabulku plus hadřík). Připomínám, že děti musí mít všechny věci řádně podepsány, sešity a knihy obaleny. Domácí úkoly ve škole značíme červeným puntíkem a rodiče tyto úkoly doma podepisují, stejně tak sdělení v notýsku. Zapomínání řešíme škrtáním obrázků v žákovské knížce a porušování školního řádu puntíkem na nástěnce (opakované zlobení zápisem do notýsku). Nepravidelně dětem nabízím doučování, poté co se naobědvají. Pokud se to týká družinových dětí,  odvádím je po páté vyučovací hodině do jídelny, kde je předávám paní družinářce a nebo děti odchází rovnou na autobus. V případě zájmu dětí, které odchází po vyučování domů, telefonicky kontaktuji rodiče. Pokud některé sešity a učebnice momentálně nepotřebujeme, nechávají si je děti ve skříňce nebo u mě na stole z důvodu ušetření páteře při přenášení těžké aktovky. Pokud však některé děti ještě nezvládají organizaci svých věcí a rodič si neví rady s častým zapomínáním, můžeme se domluvit, že v určitých případech budou některé děti nosit domů veškeré sešity a učebnice. Na český jazyk  využíváme Cviky, Písanku, Český jazyk, Diktáty, 3. díl slabikáře a desky s písmenky (Po vyvození nové hlásky automaticky děti doma vystřihnou nová písmenka a slabiky a podepsané založí.). Na matematiku máme 3. díl pracovního sešitu, sešit matematiky (kde jsou listy přeložené na polovinu), desky s čísly a číselnou osu. Na prvouku máme pracovní sešit a každý měsíc jeden pracovní list. Na hudební výchovu také děti dostávají předplacené pracovní listy. V kufříku ve skřínce nebo v penálu mají lepidlo v tubě a nůžky.
V českém jazyce procvičujeme ve škole i doma skládání a rozkládání krátkých slov, čtení krátkých vět (k dispozici mají děti kromě slabikáře spoustu pracovních listů z jiných zdrojů, které zakládáme do desek spolu s pracovními listy z hudební výchovy a prvouky, matematiku průběžně vyřazujeme), dále opis, přepis a psaní podle diktátu. Děti píší perem do sešitu nebo fixem na tabulku (Jednu mají doma, jednu ve škole.).
V matematice sčítáme a odčítáme hlavně formou slovních úloh (Babička sebrala šest vajec, a z toho jí dvě upadly na zem a rozbily se. Kolik jí zbylo vajec?), počítání znázorňujeme graficky, počítáme také na krokovacím páse a akusticky (Hejného matematické prostředí Autobus). Zápasíme s rozklady a dočítáním. Některé děti se neobejdou bez domácího procvičování. Do pracovního sešitu píšeme tužkou a pastelkami, do sešitu perem a rovněž využíváme mazací tabulku.
Prvouka probíhá formou povídání, je propojena s výtvarnou činností a je zaměřena výchovně.
V hudební výchově děti zpívají, tančí a seznamují se s hudebními nástroji, rozvíjí smysl pro rytmus a intonaci.
Výtvarná výchova a pracovní činnosti rozvíjí jemnou motoriku a kreativitu a snažím se, aby byly propojeny s ostatními předměty  a s praktickými činnostmi každodenního života. Děti se v těchto předmětech také učí organizaci práce, manipulaci s drobnými materiály a udržování pořádku na svém místě.
Ve všech předmětech hojně využíváme multimediální programy na interaktivní tabuli, občas i pracujeme na osobních počítačích v IT učebně.
Tělesnou výchovu vede paní učitelka Literová. (Připomínám, že děti potřebují švihadlo a tenisový míček.) V případě propocení a vždy na konci měsíce si děti odnáší tělocvik domů vyprat.
 •  

 • Seznam pomůcek: 

  1. Pracovní sešity, které platí rodiče: 

  Písanky – soubor 5 kusů 

  Cvičné sešity 4 kusy 

  Písmenka a číslice 

  Zápasíme s tužkou 

  Matematika 1. díl 

  Matematika 2. díl 

  Matematika 3. Díl 

  Já a můj svět 

  Já a můj svět PS 

  Pracovní listy – Začínáme s Hv 

  2. Balíček pro prvňáky hrazený školou: 

  Vodové barvy, pastelové křídy, modelína, zásobník na písmena, zásobník na číslice, tužky, guma, tabulka + 2 fixy. 

  3. Papírenské zboží potřebné k výuce: 

  Sešity 510,512, 513; malý notýsek 644, barevné papíry obyč., čtvrtky malé A4, čtvrtky velké A3, štětec kulatý č. 6, štětec plochý č. 10, tužka černá, lepidlo Herkules 30g 

  4. Ostatní pomůcky, které opatří rodiče: 

  Aktovka: 

  Penál, pastelky, ořezávátko, nůžky, desky (obálka s drukem) na sešity. 

  Kufřík nebo krabice 40x26x11: 

  Igelitový ubrus 60 x 60, lepidlo v tubě, kelímek na vodu plast., podložka na modelování 20 x 30, zástěra, paleta, temperové barvy. 

   Tělocvik: 

   Látkový sáček, tepl. Souprava, tričko, kraťasy, tenisky, švihadlo, tenisák. 

  Ostatní:    Ručník, sáček na přezůvky.   


   


   


   


   


   

   

Škola v přírodě

Adaptační kurz 11. 9. 2017

Rokytnice 1. den, 2. den ( cesta k prameni Labi), 3. den (výuka, tvoření, prohlídka Rokytnice), 4.den Paseky - kostel sv. Petra, Vilémov, vybíjená, vyhodnocení)

První týden ve škole

Hned druhý den jsme se seznámili s budovou školy.v jídelněPadají nám zoubky o sto šest.

Rokytnice 2. den - snídaně

Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy